Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bölüm 12 Bilgi Sistemi Geliştirme Bilgisayarların Keşfi 2010 Dijital Dünyada Yaşamak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bölüm 12 Bilgi Sistemi Geliştirme Bilgisayarların Keşfi 2010 Dijital Dünyada Yaşamak."— Sunum transkripti:

1 Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bölüm 12 Bilgi Sistemi Geliştirme Bilgisayarların Keşfi 2010 Dijital Dünyada Yaşamak

2 Hedefler Sistem geliştirmeyi tanımlamak ve sistem geliştirme aşamalarını listelemek. Sistem geliştirme ana esaslarını tanımlamak. Proje yönetimi, fizibilite değerlendirmesi, belgeleme ve veri ve bilgi toplama tekniklerinin önemi hakkında tartışmak. Planlama aşamasında gerçekleştirilen aktiviteleri açıklamak. Analiz aşamasında gerçekleştirilen aktivitelerin amaçları hakkında tartışmak. Süreç modellemede kullanılan çeşitli araçları açıklamak. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 2

3 Hedefler Nesne modellemede kullanılan çeşitli araçları açıklamak. Tasarım aşamasında gerçekleştirilen aktiviteleri açıklamak. Geliştirme programlarının aktivitelerinin sistem geliştirmenin bir parçası olduğunu anlamak. Gerçekleştirim aşamasındaki aktiviteler üzerinde tartışmak. Çalıştırma, destek ve güvenlik aşamalarında gerçekleştirilen aktivitelerin amaçları üzerinde tartışmak. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 3

4 Sistem Geliştirme Nedir? Sistem geliştirme, bir bilgi sistemini oluşturmak için kullanılan aktiviteler bütünüdür. Sistem, ortak bir hedefe ulaşmak için etkileşimde olan bileşenler setidir. Bilgi sistemi (IS), nitelikli bilgi oluşturmak için bir arada çalışan donanım, yazılım, veri, insan ve prosedürlerin bir bütünüdür. Sistem geliştirme aktiviteleri aşamalar halinde gruplandırılır ve sistem geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) olarak adlandırılır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 4

5 Sistem Geliştirme Nedir? Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 5

6 Sistem Geliştirme Nedir? Sistem geliştirme aşağıdaki üç ana esası takip etmelidir: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 6 Aktiviteleri veya görevleri aşamalar halinde gruplandırma Kullanıcıları kapsamaStandartları tanımlama

7 Sistem Geliştirme Nedir? Sistem geliştirme esnasında, sistemi kullanacak her bir bölümden temsilcilerin sürece dahil edilmesini gerekir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 7

8 Sistem Geliştirme Nedir? Proje yönetimi, sistem geliştirme sırasında aktivitelerin planlanması, zamanlanması ve daha sonra kontrol edilmesi sürecidir. Bir projeyi etkin bir biçimde planlamak ve zamanlamak için proje lideri şunları belirler: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 8 Projenin kapsamıGerekli aktiviteler Her bir aktivite için zaman tahminleri Her bir aktivite için masraf tahminleri Aktivitelerin sırası Aynı zamanda gerçekleştirilebilecek aktiviteler

9 Sistem Geliştirme Nedir? Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 9 Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Gantt Charts below Chapter 12 Onay tablosu (Gannt şeması), proje aktiviteleri arasındaki ilişkiyi planlamak ve zamanlamak için yaygın olarak kullanılan bir araçtır.

10 Sistem Geliştirme Nedir? Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 10 Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click PERT Charts below Chapter 12 PERT tablosu da planlama ve zamanlama için kullanılabilir.

11 Sistem Geliştirme Nedir? Fizibilite (olabilirlik), bir sistemi geliştirmenin kuruluş için ne kadar uygun olacağının belirlenmesidir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 11 İşletimsel olabilirlik Zamanlama olabilirliği Teknik olabilirlik Ekonomik olabilirlik

12 Sistem Geliştirme Nedir? Belgeleme, veri ve bilginin toplanması ve özetlenmesidir. – Bir proje defteri, tek bir projedeki tüm dokümantasyonu içerir. Kullanıcılar ve IT uzmanları sistemlerle çalışırken ve bunları düzenlerken mevcut dokümantasyona başvururlar. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 12

13 Sistem Geliştirme Nedir? Sistem geliştirme sırasında, proje takımı üyeleri birkaç teknik kullanarak veri ve bilgi toplarlar. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 13 Dokümantasyonu inceleme GözlemlemeAnket GörüşmeJAD SessionsAraştırma

14 Sistem Geliştirme Projesini Kim Başlatır? Bir kullanıcı, yeni veya değiştirilmiş sistem talebinde bulunabilir. Kuruluşlar, donanım, yazılım veya diğer teknolojileri geliştirmek isteyebilirler. Kuruluşun kontrolü dışındaki durumlarda değişiklik gerekebilir.Yönetim, değişiklik emri verebilir. Bir kullanıcı sistem hizmetleri için veya bir proje talebinde bulunarak yeni ya da değiştirilmiş bir bilgi sistemi isteyebilir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 14

15 Bir Sistem Geliştirme Projesini Kim Başlatır? Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 15

16 Planlama Aşaması Planlama aşaması, yönetim kurulu bir proje talebini aldığı zaman başlar. Dört ana aktivite gerçekleştirilir: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 16 Proje taleplerinin incelenmesi ve onaylanması Proje taleplerinin önceliklendirilmesi Kaynak ayrılması Proje geliştirme takımının oluşturulması

17 Analiz Aşaması Analiz aşaması iki ana aktiviteden oluşur: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 17 Ön araştırma yapılması Problem veya geliştirmeyi doğru şekilde belirleme ve tanımlama Talepte bulunan kişi ile görüşme Ayrıntılı analizlerin yapılması Mevcut sistemin nasıl çalıştığını değerlendirme Kullanıcıların ne istediklerini ve nelere gereksinim duyduklarını belirleme Bir çözüm önerme

18 Analiz Aşaması Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 18 Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Feasibility Study below Chapter 12

19 Analiz Aşaması Süreç modelleme (yapısal analiz ve tasarım), girdileri nçıktılara dönüştürüldüğü işlemleri açıklayan bir analiz ve tasarım tekniğidir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 19 Öğe ilişkisi diyagramları Veri akış diyagramları Proje sözlüğü Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Process Modeling below Chapter 12

20 Analiz Aşaması Öğe ilişkisi diyagramı (ERD), bir sistemdeki öğeler arasındaki bağlantıları grafiksel olarak gösteren bir araçtır. Öğeler, sistemde veriye sahip olan nesnelerdir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 20

21 Analiz Aşaması Veri akış diyagramı (DFD), bir sistemde veri akışını grafiksel olarak gösteren araçtır. – Veri araçları – İşlemler – Veri depoları – Kaynaklar Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 21

22 Analiz Aşaması Proje sözlüğü, bir projenin tüm dokümantasyon ve teslim edilebilir nesnelerini içerir. “Yapısal İngilizce”, bir sürecin adımlarını tanımlayan yazım biçimidir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 22

23 Analiz Aşaması Karar tablosu, her bir durum ile ilgili çeşitli koşulları ve eylemleri listeleyen bir tablodur. Karar ağacı, bu koşulları ve eylemleri grafiksel olarak gösterir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 23

24 Analiz Aşaması Karar tablosuKarar ağacı Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 24

25 Analiz Aşaması Veri sözlüğü, veri biriminin adını, açıklamasını ve her bir veri birimi hakkındaki ayrıntıları içerir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 25

26 Analiz Aşaması Nesne modelleme; veriyi, veri üzerinde yapılan işlemlerle birlikte nesne olarak adlandırılan tek bir birim adı altında birleştirme işlemidir. UML (Toplu Modelleme Dili), nesne modelleme ve geliştirme için standart bir gösterim olarak kabul edilir. – UML, 13 farklı diyagramı içerir. – İki diyagram: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 26 Kullanım durumu diyagramı Sınıf diyagramı Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click UML below Chapter 12

27 Toplu Modelleme Dili Kullanım durumu diyagramı, aktörlerin (kullanıcıların) bilgi sistemi ile nasıl etkileşimde olduklarını grafiksel olarak gösterir. Diyagramlar kolay anlaşılabilmesi için hazırlanır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 27

28 Analiz Aşaması Sınıf diyagramı, bir sistemde sınıfları ve alt sınıfları grafiksel olarak gösterir. Her sınıf bir veya daha fazla alt sınıfa sahip olabilir. Alt sınıflar, üst düzeylerin yöntemlerini ve özelliklerini aktarmak için kalıtımı kullanırlar. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 28

29 Analiz Aşaması Sistem önerisi, her alternatif çözümün olabilirliğini değerlendirir. Yönetim kurulu sistem önerisi üzerinde tartışır ve hangi alternatifin yürütüleceğine karar verir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 29 Paket yazılım Özel yazılım Dış kaynak Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Vertical Market Software below Chapter 12

30 Tasarım Aşaması Tasarım aşaması, iki ana aktiviteden oluşur. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 30 Donanım ve yazılımı hazırlamak. Yeni veya değiştirilmiş bilgi sisteminin tüm ayrıntılarını geliştirmek.

31 Tasarım Aşaması Gerekli donanım ve yazılımı hazırlamak için: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 31 E-dergiler gibi araştırma tekniklerini kullanır. Teknik özellikleri belirleyin. RFQ, RFP veya RFI, olası satıcılara veya VAR’lara gönderilir. Satıcı önerilerini inceleyin. E iyi teklife karar vermek için çeşitli teknikler kullanılır. Satıcı önerilerini değerlendirlir. Sistem uzmanı, yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur. Karar verilir

32 Tasarım Aşaması Sonraki adım, ayrıntılı tasarım özelliklerinin geliştirilmesidir. – Bazen fiziksel tasarım olarak adlandırılır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 32 Veritabanı tasarımı Girdi ve çıktı tasarımı Program tasarımı

33 Tasarım Aşaması Sistem uzmanları genellikle her bir giriş ve çıkış için iki tip tasarım geliştirirler. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 33 ModelÇizim yerleşim düzeni

34 Tasarım Aşaması Prototip (konseptin gerçeklenmiş hali), önerilen sistemin çalışan bir modelidir. – Prototip dokümantasyonları yetersiz veya eksiktir. – Kullanıcılar, prototipi bir son sistem gibi kabul etme eğilimindedirler. – Aktiviteler kaldırılmamalı veya değiştirilmemelidir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 34

35 Tasarım Aşaması Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) araçları bir veya daha fazla sistem geliştirme aktivitesini desteklemek için tasarlanır. CASE araçları aşağıdakileri içerir: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 35 Proje havuzu Grafikler Prototip oluşturma Kalite güvencesi Kod üretici Ön işlemler Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click CASE Tools below Chapter 12

36 Tasarım Aşaması Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 36

37 Tasarım Aşaması Birçok kişi ayrıntılı tasarım özelliklerini incelemeli ve eleştirilerini belirtmelidir. Denetleme, teslime hazır herhangi bir sistem geliştirmesinin resmi olarak incelenmesidir. – Takım, hataları bulmak amacıyla teslime hazır sistemi inceler. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 37

38 Gerçekleştirim Aşaması Gerçekleştirim aşamasının amacı yeni veya değiştirilmiş sistem oluşturmak ve bunu teslim etmek. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 38 Programları geliştirir Yeni sistemi yükler ve test eder Kullanıcıları eğitir Yeni sisteme dönüştürür

39 Gerçekleştirim Aşaması Program geliştirme yaşam döngüsü aşağıdaki adımları izler: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 39 1 Gereksinimleri analiz eder. 2 Çözümü tasarlar. 3 Tasarımı doğrular (kontrol eder). 4 Tasarımı uygulamaya koyar. 5 Çözümü test eder. 6 Çözümü belgeler.

40 Gerçekleştirim Aşaması Yeni sistemde çeşitli testler gerçekleştirilmelidir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 40 Birim testi Her bir ayrı programın veya nesnenin kendi başına çalıştığını kontrol eder. Sistem testi Bir uygulamada tüm programların birlikte çalıştığını kontrol eder. Tümleştirme testi Bir uygulamanın diğer uygulamalarl a çalıştığını kontrol eder. Kabul testi Yeni sistemin gerçek veri ile çalışacağını kontrol eder.

41 Gerçekleştirim Aşaması Eğitim, kullanıcıların yeni donanım ve yazılımı sistemde nasıl kullanacaklarını gösterir. – Bire bir dersler – Sınıf tarzı dersler – Web tabanlı eğitim Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 41

42 Gerçekleştirim Aşaması Dört dönüşüm stratejisinden biri veya birkaçı eski sistemden yeni sisteme geçişte kullanılabilir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 42

43 Çalıştırma, Destek ve Güvenlik Aşaması Çalıştırma, destek ve güvenlik aşamasının amacı bir bilgi sistemi için uygulamaya konulduktan sonra sisteme ve kullanıcılarına sürekli destek sağlamaktır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 43 Bakım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi Sistem performansının izlenmesi Sistem güvenliğinin değerlendirilmesi Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Chief Security Officer below Chapter 12

44 Çalıştırma, Destek ve Güvenlik Aşaması Bilgisayar güvenlik planı aşağıdaki yapmalıdır: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 44 Bir kuruluşun tüm bilgi varlıklarını belirlemek. Bilgi varlığı kaybına neden olabilecek tüm güvenlik risklerini belirlemek. Her risk için olası kaybı tespit etmek, engellemek ve kurtarmak için mevcut olan tüm koruyucu önlemleri belirlemek.

45 Video: Gizli bir İşletim Sistemi Oluşturun Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 45 BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN

46 Özet Sistem geliştirme aşamaları Sistem geliştirme için ana esaslar Sistem geliştirme sırasında gerçekleştirilen aktiviteler Her bir sistem geliştirme aşaması sırasında gerçekleştirilen aktiviteler Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12 46

47 Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Chapter 12 Complete Bölüm 12 Bilgi Sistemi Geliştirme Bilgisayarların Keşfi 2010 Dijital Dünyada Yaşamak


"Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bölüm 12 Bilgi Sistemi Geliştirme Bilgisayarların Keşfi 2010 Dijital Dünyada Yaşamak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları