Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Sistemi Geliştirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Sistemi Geliştirme"— Sunum transkripti:

1 Bilgi Sistemi Geliştirme
Bölüm 12 Bilgi Sistemi Geliştirme Bilgisayarların Keşfi Dijital Dünyada Yaşamak

2 Hedefler Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Sistem geliştirmeyi tanımlamak ve sistem geliştirme aşamalarını listelemek. Sistem geliştirme ana esaslarını tanımlamak. Proje yönetimi, fizibilite değerlendirmesi, belgeleme ve veri ve bilgi toplama tekniklerinin önemi hakkında tartışmak. Planlama aşamasında gerçekleştirilen aktiviteleri açıklamak. Analiz aşamasında gerçekleştirilen aktivitelerin amaçları hakkında tartışmak. Süreç modellemede kullanılan çeşitli araçları açıklamak. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

3 Hedefler Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Nesne modellemede kullanılan çeşitli araçları açıklamak. Tasarım aşamasında gerçekleştirilen aktiviteleri açıklamak. Geliştirme programlarının aktivitelerinin sistem geliştirmenin bir parçası olduğunu anlamak. Gerçekleştirim aşamasındaki aktiviteler üzerinde tartışmak. Çalıştırma, destek ve güvenlik aşamalarında gerçekleştirilen aktivitelerin amaçları üzerinde tartışmak. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

4 Sistem Geliştirme Nedir?
Sistem geliştirme, bir bilgi sistemini oluşturmak için kullanılan aktiviteler bütünüdür. Sistem, ortak bir hedefe ulaşmak için etkileşimde olan bileşenler setidir. Bilgi sistemi (IS), nitelikli bilgi oluşturmak için bir arada çalışan donanım, yazılım, veri, insan ve prosedürlerin bir bütünüdür. Sistem geliştirme aktiviteleri aşamalar halinde gruplandırılır ve sistem geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) olarak adlandırılır. Bilgi sistemi (IS), kaliteli bilgi üretmek için birlikte çalışan donanım, yazılım, veri, insanlar ve prosedürlerdir. Sistem geliştirme çevrimi, bir bilgi sistemi oluşturmak için kullanılan aktiviteden oluşur. Çoğu sistem geliştirme çevrimi beş aşamalıdır: planlama; analiz; tasarım; uygulama; ve çalıştırma, destek ve güvenlik. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

5 Sistem Geliştirme Nedir?
Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

6 Sistem Geliştirme Nedir?
Sistem geliştirme aşağıdaki üç ana esası takip etmelidir: Aktiviteleri veya görevleri aşamalar halinde gruplandırma Kullanıcıları kapsama Standartları tanımlama Sistem geliştirme üç ana esası takip etmelidir: (1) aktivitelerin aşamalar halinde düzenlenmesi; (2) sistemi oluşturacak olan kullanıcıların dahil edilmesi; ve (3) şirketin çalışanlarının kabul edeceği ve takip edeceği kurallar ve prosedürler bütünü olan standartların geliştirilmesi. Sistem analisti, bir bilgi sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesinden sorumlu kişidir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

7 Sistem Geliştirme Nedir?
Sistem geliştirme esnasında, sistemi kullanacak her bir bölümden temsilcilerin sürece dahil edilmesini gerekir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

8 Sistem Geliştirme Nedir?
Proje yönetimi, sistem geliştirme sırasında aktivitelerin planlanması, zamanlanması ve daha sonra kontrol edilmesi sürecidir. Bir projeyi etkin bir biçimde planlamak ve zamanlamak için proje lideri şunları belirler: Projenin kapsamı Gerekli aktiviteler Her bir aktivite için zaman tahminleri Her bir aktivite için masraf tahminleri Aktivitelerin sırası Aynı zamanda gerçekleştirilebilecek aktiviteler Proje yönetimi; planlama, zamanlama ve en sonunda sistem geliştirme çevrimi sırasındaki aktivitelerin kontrolüdür. Bir projeyi yönetmek için, proje lideri projenin amacını, gerekli aktiviteleri, zaman tahminlerini, maliyet tahminlerini, aktivitelerin sırasını ve aynı anda gerçekleştirilebilecek olan aktiviteleri belirler. Proje lideri bu bilgileri, bir proje planı oluşturarak kaydeder. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

9 Sistem Geliştirme Nedir?
Onay tablosu (Gannt şeması), proje aktiviteleri arasındaki ilişkiyi planlamak ve zamanlamak için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Gantt Charts below Chapter 12 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

10 Sistem Geliştirme Nedir?
PERT tablosu da planlama ve zamanlama için kullanılabilir. Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click PERT Charts below Chapter 12 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

11 Sistem Geliştirme Nedir?
Fizibilite (olabilirlik), bir sistemi geliştirmenin kuruluş için ne kadar uygun olacağının belirlenmesidir. İşletimsel olabilirlik Zamanlama olabilirliği Teknik olabilirlik Ekonomik olabilirlik Fizibilite, bir sistemin şirket için ne kadar uygun olacağının ölçülmesidir. Sistem analisti bir projenin fizibilitesini değerlendirmek için genellikle dört test gerçekleştirir: İşlevsellik fizibilitesi, zamanlama fizibilitesi, teknik fizibilite ve ekonomik fizibilite. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

12 Sistem Geliştirme Nedir?
Belgeleme, veri ve bilginin toplanması ve özetlenmesidir. Bir proje defteri, tek bir projedeki tüm dokümantasyonu içerir. Kullanıcılar ve IT uzmanları sistemlerle çalışırken ve bunları düzenlerken mevcut dokümantasyona başvururlar. Dokümantasyon, veri ve bilginin toplanması ve özetlenmesidir. Bir proje not defteri, proje ile ilgili tüm belgeleri içerir. Sistem analistleri ve diğer Bilgi Teknolojileri profesyonelleri, veri ve bilgiyi toplamak için dokümantasyonu inceler, soru formları oluşturur ve uygular, görüşmeler yapar, ortak uygulama tasarımı (JAD) oturumlarına katılır ve araştırmalar yapar. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

13 Sistem Geliştirme Nedir?
Sistem geliştirme sırasında, proje takımı üyeleri birkaç teknik kullanarak veri ve bilgi toplarlar. Dokümantasyonu inceleme Gözlemleme Anket Görüşme JAD Sessions Araştırma Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

14 Sistem Geliştirme Projesini Kim Başlatır?
Bir kullanıcı, yeni veya değiştirilmiş sistem talebinde bulunabilir. Kuruluşlar, donanım, yazılım veya diğer teknolojileri geliştirmek isteyebilirler. Kuruluşun kontrolü dışındaki durumlarda değişiklik gerekebilir. Yönetim, değişiklik emri verebilir. Bir kullanıcı sistem hizmetleri için veya bir proje talebinde bulunarak yeni ya da değiştirilmiş bir bilgi sistemi isteyebilir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

15 Bir Sistem Geliştirme Projesini Kim Başlatır?
Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

16 Planlama Aşaması Planlama aşaması, yönetim kurulu bir proje talebini aldığı zaman başlar. Dört ana aktivite gerçekleştirilir: Proje taleplerinin incelenmesi ve onaylanması Proje taleplerinin önceliklendirilmesi Kaynak ayrılması Proje geliştirme takımının oluşturulması Bir projenin planlama aşaması, şirketin karar verme mekanizması yani yönetim kurulu, bir proje talebi aldığı zaman başlar. Planlama aşaması sırasında dört ana aktivite gerçekleşir: (1) proje taleplerinin incelenmesi ve onaylanması, (2) proje taleplerinin öncelik sırasına göre düzenlenmesi, (3) onaylanan projeler için kaynakların belirlenmesi ve (4) onaylanan her bir proje için bir proje geliştirme takımı oluşturulması. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

17 Analiz Aşaması Analiz aşaması iki ana aktiviteden oluşur:
Ön araştırma yapılması Problem veya geliştirmeyi doğru şekilde belirleme ve tanımlama Talepte bulunan kişi ile görüşme Ayrıntılı analizlerin yapılması Mevcut sistemin nasıl çalıştığını değerlendirme Kullanıcıların ne istediklerini ve nelere gereksinim duyduklarını belirleme Bir çözüm önerme Analiz aşaması iki ana aktiviteden oluşur: (1) çözülecek problemin veya yapılacak geliştirmenin tam olarak ne olduğunu belirlemek ve hayata geçirmeye değip değmeyeceğini saptamak için bir başlangıç araştırması düzenlemek ve (2) ayrıntılı analiz yapmak. Ayrıntılı analiz üç ana aktiviteden oluşur: (1) mevcut sistemin nasıl çalıştığının belirlenmesi; (2) kullanıcıların istekleri, ihtiyaçları ve gereksinimlerinin belirlenmesi ve (3) bir çözüm önerilmesi. Çoğu sistem analisti analiz ve tasarım için süreç modelleme veya nesne modelleme yaklaşımlarından birisini kullanır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

18 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Analiz Aşaması Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Feasibility Study below Chapter 12 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

19 Analiz Aşaması Süreç modelleme (yapısal analiz ve tasarım), girdileri nçıktılara dönüştürüldüğü işlemleri açıklayan bir analiz ve tasarım tekniğidir. Öğe ilişkisi diyagramları Veri akış diyagramları Proje sözlüğü Süreç modelleme; girdileri, çıktılara dönüştüren işlemleri belirleyen analiz ve tasarım tekniğidir. Süreç modelleme için kullanılan araçlar varlık-ilişki diyagramı, veri akışı şeması ve proje sözlüğüdür. Varlık ilişki diyagramı (ERD), bir sistemdeki öğeler arasındaki bağlantıları grafiksel olarak gösterir. Varlık, sistemde veriye sahip olan bir nesnedir. Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Process Modeling below Chapter 12 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

20 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Analiz Aşaması Öğe ilişkisi diyagramı (ERD), bir sistemdeki öğeler arasındaki bağlantıları grafiksel olarak gösteren bir araçtır. Öğeler, sistemde veriye sahip olan nesnelerdir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

21 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Analiz Aşaması Veri akış diyagramı (DFD), bir sistemde veri akışını grafiksel olarak gösteren araçtır. Veri araçları İşlemler Veri depoları Kaynaklar Veri akış şemaları (DFD), bir sistemdeki veri akışını grafiksel olarak gösterir. Bir veri akış şemasının (DFD) ana elemanları; veri veya bilginin giriş ve çıkışını gösteren bir veri akışı; giriş veri akışını, çıkış veri akışına dönüştüren bir işlem; veri ve bilgiyi saklama yeri olan bir veri deposu; sistemin kapsamı dışındaki bir varlığı tanımlamak için kullanılan kaynaktır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

22 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Analiz Aşaması Proje sözlüğü, bir projenin tüm dokümantasyon ve teslim edilebilir nesnelerini içerir. “Yapısal İngilizce”, bir sürecin adımlarını tanımlayan yazım biçimidir. Proje sözlüğü, bir projenin tüm dokümantasyonunu ve teslim edilebilir içeriklerini kapsar. proje sözlüğünde nesneleri girmek için kullanılan teknikler, yapısal İngilizce, bir karar tablosu ve/veya karar ağacı ve bir veri sözlüğüdür. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

23 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Analiz Aşaması Karar tablosu, her bir durum ile ilgili çeşitli koşulları ve eylemleri listeleyen bir tablodur. Karar ağacı, bu koşulları ve eylemleri grafiksel olarak gösterir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

24 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Analiz Aşaması Karar tablosu Karar ağacı Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

25 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Analiz Aşaması Veri sözlüğü, veri biriminin adını, açıklamasını ve her bir veri birimi hakkındaki ayrıntıları içerir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

26 Kullanım durumu diyagramı
Analiz Aşaması Nesne modelleme; veriyi, veri üzerinde yapılan işlemlerle birlikte nesne olarak adlandırılan tek bir birim adı altında birleştirme işlemidir. UML (Toplu Modelleme Dili), nesne modelleme ve geliştirme için standart bir gösterim olarak kabul edilir. UML, 13 farklı diyagramı içerir. İki diyagram: Nesne modelleme, verinin, veri üzerinde gerçekleştirilen işlemler ile birlikte, nesne adı verilen tek bir birimde birleştirilmesidir. Nesne modellemede, süreç modellemede kullanılanlar araçların aynıları kullanabilir. Fakat, UML (Birleşik Modelleme Dili) nesne modelleme ve geliştirmesi için standart bir gösterim şekli olarak kabl edilmiştir. Birleşik Modelleme Dilindeki iki araç; kullanım senaryosu diyagramı ve sınıf diyagramıdır. Kullanım durumu diyagramı Sınıf diyagramı Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click UML below Chapter 12 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

27 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Toplu Modelleme Dili Kullanım durumu diyagramı, aktörlerin (kullanıcıların) bilgi sistemi ile nasıl etkileşimde olduklarını grafiksel olarak gösterir. Diyagramlar kolay anlaşılabilmesi için hazırlanır. Kullanım senaryosu diyagramı, aktörlerin bilgi sistemi ile nasıl etkileşimde bulunacağını grafiksel olarak gösterir. Aktör, kullanıcı veya başka bir varlıktır ve kullanım senaryosu, aktörün gerçekleştirebileceği fonksiyondur. Sınıf diyagramı bir sistemdeki sınıfları ve alt sınıflar olarak adlandırılan bir veya daha fazla alt seviyeyi grafiksel olarak gösterir. Alt seviyeler (alt sınıflar), kalıtım adı verilen bir yapıya göre üst seviyelerin (sınıfların) özelliklerini içerir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

28 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Analiz Aşaması Sınıf diyagramı, bir sistemde sınıfları ve alt sınıfları grafiksel olarak gösterir. Her sınıf bir veya daha fazla alt sınıfa sahip olabilir. Alt sınıflar, üst düzeylerin yöntemlerini ve özelliklerini aktarmak için kalıtımı kullanırlar. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

29 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Analiz Aşaması Sistem önerisi, her alternatif çözümün olabilirliğini değerlendirir. Yönetim kurulu sistem önerisi üzerinde tartışır ve hangi alternatifin yürütüleceğine karar verir. Paket yazılım Özel yazılım Dış kaynak Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Vertical Market Software below Chapter 12 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

30 Tasarım Aşaması Tasarım aşaması, iki ana aktiviteden oluşur.
Donanım ve yazılımı hazırlamak. Yeni veya değiştirilmiş bilgi sisteminin tüm ayrıntılarını geliştirmek. Tasarım aşaması iki ana aktiviteden oluşur: (1) gerektiğinde, donanım ve yazılım satın alımı ve (2) yeni veya değiştirilmiş bilgi sisteminin tüm ayrıntılarının geliştirilmesi. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

31 Tasarım Aşaması Gerekli donanım ve yazılımı hazırlamak için:
Teknik özellikleri belirleyin. E-dergiler gibi araştırma tekniklerini kullanır. Satıcı önerilerini inceleyin. RFQ, RFP veya RFI, olası satıcılara veya VAR’lara gönderilir. Satıcı önerilerini değerlendirlir. E iyi teklife karar vermek için çeşitli teknikler kullanılır. Karar verilir Sistem uzmanı, yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur. Gerekli donanım ve yazılımın satın alınması, teknik özelliklerin belirlenmesi, satıcı tekliflerinin istenmesi, satıcı tekliflerinin değerlendirilmesi ve karar verilmesi süreçlerinden oluşur. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

32 Tasarım Aşaması Sonraki adım, ayrıntılı tasarım özelliklerinin geliştirilmesidir. Bazen fiziksel tasarım olarak adlandırılır. Veritabanı tasarımı Girdi ve çıktı tasarımı Program tasarımı Ayrıntılı tasarım; veri tabanları, girişler, çıkışlar ve programlar için tasarımların geliştirilmesini içerir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

33 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Tasarım Aşaması Sistem uzmanları genellikle her bir giriş ve çıkış için iki tip tasarım geliştirirler. Model Çizim yerleşim düzeni Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

34 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Tasarım Aşaması Prototip (konseptin gerçeklenmiş hali), önerilen sistemin çalışan bir modelidir. Prototip dokümantasyonları yetersiz veya eksiktir. Kullanıcılar, prototipi bir son sistem gibi kabul etme eğilimindedirler. Aktiviteler kaldırılmamalı veya değiştirilmemelidir. Ayrıntılı tasarım sırasında, birçok sistem analisti, hedeflenen sistemin çalışan bir prototip modelini kullanır. Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) ürünleri, sistem geliştirme çevriminin bir veya daha fazla aktivitesi sırasında yardımcı olmak amacıyla tasarlanan yazılım araçlarıdır. Ayrıntılı tasarımı incelemek için yaygın olan yöntemlerden biri, teslim edilebilir durumda olan bir sistemin resmi incelemesi şeklindeki denetimdir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

35 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Tasarım Aşaması Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) araçları bir veya daha fazla sistem geliştirme aktivitesini desteklemek için tasarlanır. CASE araçları aşağıdakileri içerir: Proje havuzu Grafikler Prototip oluşturma Kalite güvencesi Kod üretici Ön işlemler Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click CASE Tools below Chapter 12 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

36 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Tasarım Aşaması Tasarım aşaması sırasında, şirket toplu üretilmiş, telif hakkı alınmış ve önceden yazılmış yazılımlardan oluşan bir paket yazılım satın alabilir. Eğer uygun paket yazılım bulunamıyorsa, şirket kullanıcının gereksinimlerine tam olarak uyacak şekilde, talebe göre geliştirilmiş uygulama yazılımı olan özel bir yazılım geliştirilmesini seçebilir. Programcılar, program geliştirme çevrimi olarak bilinen aktiviteleri takip ederek, analiz aşamasında oluşturulan program özellikleri paketin göre özel yazılım yazarlar. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

37 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Tasarım Aşaması Birçok kişi ayrıntılı tasarım özelliklerini incelemeli ve eleştirilerini belirtmelidir. Denetleme, teslime hazır herhangi bir sistem geliştirmesinin resmi olarak incelenmesidir. Takım, hataları bulmak amacıyla teslime hazır sistemi inceler. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

38 Gerçekleştirim Aşaması
Gerçekleştirim aşamasının amacı yeni veya değiştirilmiş sistem oluşturmak ve bunu teslim etmek. Programları geliştirir Yeni sistemi yükler ve test eder Kullanıcıları eğitir Yeni sisteme dönüştürür Uygulama aşamasının amacı, yeni veya değiştirilmiş bir sistem oluşturmak ve daha sonra bunu kullanıcılara teslim etmektir. Sistem geliştiriciler bu aşamada dört ana aktiviteyi gerçekleştirir: (1) programların geliştirilmesi, (2) yeni sistemin yüklenmesi ve test edilmesi, (3) kullanıcıların eğitilmesi ve (4) yeni sisteme geçiş yapılması. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

39 Gerçekleştirim Aşaması
Program geliştirme yaşam döngüsü aşağıdaki adımları izler: 1 Gereksinimleri analiz eder. 2 Çözümü tasarlar. 3 Tasarımı doğrular (kontrol eder). 4 Tasarımı uygulamaya koyar. 5 Çözümü test eder. 6 Çözümü belgeler. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

40 Gerçekleştirim Aşaması
Yeni sistemde çeşitli testler gerçekleştirilmelidir. Birim testi Her bir ayrı programın veya nesnenin kendi başına çalıştığını kontrol eder. Sistem testi Bir uygulamada tüm programların birlikte çalıştığını kontrol eder. Tümleştirme testi Bir uygulamanın diğer uygulamalarla çalıştığını kontrol eder. Kabul testi Yeni sistemin gerçek veri ile çalışacağını kontrol eder. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

41 Gerçekleştirim Aşaması
Eğitim, kullanıcıların yeni donanım ve yazılımı sistemde nasıl kullanacaklarını gösterir. Bire bir dersler Sınıf tarzı dersler Web tabanlı eğitim Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

42 Gerçekleştirim Aşaması
Dört dönüşüm stratejisinden biri veya birkaçı eski sistemden yeni sisteme geçişte kullanılabilir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

43 Çalıştırma, Destek ve Güvenlik Aşaması
Çalıştırma, destek ve güvenlik aşamasının amacı bir bilgi sistemi için uygulamaya konulduktan sonra sisteme ve kullanıcılarına sürekli destek sağlamaktır. Bakım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi Sistem performansının izlenmesi Sistem güvenliğinin değerlendirilmesi Çalıştırma, destek ve güvenlik aşamasının amacı bir bilgi sistemi için ve sistem uygulamaya geçtikten sonra kullanıcılar için sürekli destek sağlamaktır. Destek aşaması üç ana aktiviteden oluşur: (1) bakım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, (2) sistem performansının izlenmesi ve (3) sistem güvenliğinin değerlendirilmesi. Günümüzde şirketler bir baş güvenlik görevlisine (CSO) sahiplerdir. Baş güvenlik görevlisi bir şirket binasının ve insanların fiziksel güvenliğinden ve ayrıca bilgisayar kaynaklarının güvenliğinden sorumlu kişidir. Baş güvenlik görevlisi, şirketin bilgi varlıklarını koruyan, tüm güncel koruma tedbirlerini içeren bir bilgisayar güvenliği planı geliştirir. Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Chief Security Officer below Chapter 12 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

44 Çalıştırma, Destek ve Güvenlik Aşaması
Bilgisayar güvenlik planı aşağıdaki yapmalıdır: Bir kuruluşun tüm bilgi varlıklarını belirlemek. Bilgi varlığı kaybına neden olabilecek tüm güvenlik risklerini belirlemek. Her risk için olası kaybı tespit etmek, engellemek ve kurtarmak için mevcut olan tüm koruyucu önlemleri belirlemek. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

45 Video: Gizli bir İşletim Sistemi Oluşturun
BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

46 Özet Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12
Sistem geliştirme aşamaları Sistem geliştirme için ana esaslar Sistem geliştirme sırasında gerçekleştirilen aktiviteler Her bir sistem geliştirme aşaması sırasında gerçekleştirilen aktiviteler Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 12

47 Bilgi Sistemi Geliştirme
Bölüm 12 Bilgi Sistemi Geliştirme Bilgisayarların Keşfi Dijital Dünyada Yaşamak Chapter 12 Complete


"Bilgi Sistemi Geliştirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları