Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kök Hücre tedavileri infertiliteyi ortadan kaldıracak mı? Necati Fındıklı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kök Hücre tedavileri infertiliteyi ortadan kaldıracak mı? Necati Fındıklı."— Sunum transkripti:

1 Kök Hücre tedavileri infertiliteyi ortadan kaldıracak mı? Necati Fındıklı

2 Yakın gelecekte ne yazık ki hayır…

3 Kök Hücre “Kendiniyenileme” “Kök Hücre” “Progenitör hücre” “TA Hücre” “Farklılaşmış hücre” Farklılaşma Pluripotens

4 Gelişim “Ağacı”

5 Embriyonik Kök Hücreler Fetal Kök Hücreler Kordon Kanı Kaynaklı Kök hücreler Erişkin Kaynaklı Kök Hücreler Kök Hücre Kaynakları Farklılaşma Pluripotens

6 Potansiyel Uygulama Alanları: Erken dönem embriyo/doku gelişimi Gelişim Biyolojisi/Genetik Gelişim Biyolojisi/Genetik Yeni ilaç dizaynı ve testi Farmakoloji Farmakoloji Yeni toksik maddelerin tanımlanması Toksikoloji Fonksiyonel doku ve organ üretimi Terapi Kök Hücreler

7 Jinekolojide Kök Hücre ReprodüktifReprodüktif organ kanserleri ÜrinerÜriner Yetmezlik EndometriozisEndometriozis İnfertiliteİnfertilite

8 Kök Hücre ve İnfertilite Fertilitenin korunması Fertilitenin korunması Infertilite tedavisi Infertilite tedavisi Germline Gen Terapisi Germline Gen Terapisi Gamet üretimi Gamet üretimi

9 Endometriyal Kök Hücre Cinsiyet-uyumsuz kemik iliği nakli yapılan alıcılarda farklı dokularda plastisite gözlenmektedir.Cinsiyet-uyumsuz kemik iliği nakli yapılan alıcılarda farklı dokularda plastisite gözlenmektedir. Karaciğer, bağırsak ve endometriyumda kimerizim gözlenmektedir.Karaciğer, bağırsak ve endometriyumda kimerizim gözlenmektedir. Kleeberger et al., 2002; Okamoto et al. 2002; Taylor, 2004)

10 Endometriyal Kök Hücre Gargett, 2007 “Endometriyal yenilenme functionalis yerine bazalis tabakasındaki hücrelerin yardımıyla gerçekleşmektedir” ( ( Prianishnikov, 1978; Padykula et al., 1984; Padykula,1991)

11 Endometriyum kaynaklı problemlerde kök hücre araştırmaları yakın gelecekte özellikle patogenezin tanısı ve tedavi protokollerinin geliştirilmesinde etkili ve verimli olabilir. Endometriyal Kök Hücre

12 Fertilitenin korunması Kubota ve Brinster,2005; Geens ve ark., 2008)

13 Germ Kök Hücreleri (Stem cell niche)

14 GSC- In vitro Kültür Fare spermatogonyal kök hücrelerin In vitro gelişimi. Kubota et al.,2003;2004

15 GSC- In vitro Kültür 2005

16 GSC- In vitro Kültür İnsanda başarılı ve tekrarlanabilir bir GSC izolasyon, kültür, ekspansiyon ve transplantasyon protokolü henüz mevcut değildir.

17 EG Hücreleri ve potansiyel klinik kullanım protokolleri Embriyonik Germ Hücreleri Germline gen tedavisi Doku/Hücre Dondurma In Vitro Gamet hücresi üretimi Oosit Sperm In vitro kültür Kemoterapi/ Radyoterapi Doku/Hücre Çözme Transplantasyon In vivo gamet hücresi üretimi Fertilitenin korunması İnfertilite tedavisiGen tedavisi

18 “Kemik iliği veya periferik kan kökenli kök hücreler potansiyel oosit kaynağı olabilir mi?” Yetişkin kök hücrelerden oosit üretimi “Oocyte generation in adult mammalian ovaries by putative germ cells in bone marrow and peripheral blood” Johnson et al. 2005 Çalışmada kemoterapi ile steril edilen farelerde kemik iliği ve periferik kan nakli sonrasında tekrar oosit üretimi gözlenmiştir. Çalışma farklı gruplar tarafından aksi yönde eleştirilmesine karşın aynı grubun yeni verileri adı geçen yaklaşımın geçerliliğini desteklemektedir. (Bayskov AG 2005), (Skaznik-Wikiel M 2007)

19 Yetişkin kök hücrelerden oosit üretimi “Germline stem cells and folicular renewal in the postnatal mammalian ovary” Johnson et al. 2004 “Oogenesis in cultures derived from adult human ovaries” Bukovsky et al. 2005 "Ovulated oocytes in adult mice derived from non-circulating germ cells" Eggan et al. 2005

20 Yetişkin kök hücrelerden oosit üretimi

21

22 Totipotent Pluripotent 1.gün 2.gün 3.gün 4.gün 5.gün Embriyonik Kök Hücreden gamet üretimi

23 ICM Trofektoderm Embriyonik Kök Hücre Evans ve Kaufman, 1981 (mESC) Thompson ve ark., 1998 (hESC)

24 İnsan embriyonik kök hücreleri Koloni morfolojisi Hücre morfolojisi Yüzey antijenleri Normal Karyotip Alkalin fosfataz ekspresyonu Oct-4 Ekspresyonu Findikli ve ark., 2005

25 Embriyonik kök hücre kültürü In vitro farklılaştırma Embriyonik kök hücreler Endoderm Thymus Bladder,Vagina Gastrointestinal organs Lung epithelium … Mesoderm Bone Marrow Skeletal,smooth muscles Cardiac muscles Veins … Ectoderm Skin Neural Tissue Hypothalamus Eyes, ears … Gamet

26 Embriyonik Kök Hücreden gamet üretimi

27

28 Embriyonik kök hücrelerden gamet üretimi Clark et al. 2004

29 Moleküler Mekanizmalar Brandenberger ve ark.,2004-Nature Biotech.

30 Embriyonik kök hücrelerden sperm üretimi

31 Nayernia ve ark. 2006 210 oosite ICSI uygulandı 65 fertilize oldu 7 transgenik canlı doğum

32 Embriyonik kök hücrelerden oosit üretimi Testicular cell conditioned medium supports differentiation of embryonic stem(ES) cells into ovarian structures containing oocytes Lacham-Kaplan et al. 2005 Derivation of oocytes from mouse embryonic stem cells Hubner et al. 2003

33 gcOct4-GFP ekspresyonu Embryonic stem cells transformed with gcOct4-GFP 7 Days

34 Hücre seleksiyonu (gcOct4-GFP ve endojen c-kit kullanılarak )

35 Folikül-benzeri Yapılar Early Primary Follicle-like Structure Secondary Follicle-like Structure

36 1)Etkili ve verimli bir gamet farklılaşma hücre kültürü yaklaşımı 2) Öncül gamet hücrelerinin fonksiyonel ve genetik olarak normal gamet hücrelerine dönüşümü Sonuç Halen araştırma gereken konular:

37 Embriyonik kök hücreler Findikli ve ark. 2006

38 Kişiye özgü kök hücre üretimi? “I do not know anyone worth cloning…” (Klonlamaya değer bir kişi tanımıyorum) Robert G. Edwards “Klonlama”

39 Oosit 8-hücreli embriyo Blastosist iEK Hücreleri Somatik Hücre Programlama IP Hücreler Morula Partenogenetik aktivasyon SCNT Somatik hücre Kişiye özgü oosit ve sperm hücresi üretimi Embriyonik Germ Hücreleri Genetik Modifikasyon Genetik Ayıklama In Vitro Farklılaştırma Oosit Sperm Yetişkin Kök Hücreleri 1 23

40 Kök hücrelerin yakın gelecekte infertiliteyi ortadan kaldırması, halen bilim kurgudan bilimsel bir yaklaşıma doğru devam eden,çok zorlu ve uzun bir süreç olarak kabul edilmelidir. Sonuç

41 Güvenlik Güvenilirlik Etkinlik Hayvan modelinde çoksayıda çalışma gerekmektedir. Sonuç


"Kök Hücre tedavileri infertiliteyi ortadan kaldıracak mı? Necati Fındıklı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları