Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DRAMA Drama ;bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama bir olayı,oyunu,yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak,geliştirerek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DRAMA Drama ;bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama bir olayı,oyunu,yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak,geliştirerek."— Sunum transkripti:

1 DRAMA Drama ;bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama bir olayı,oyunu,yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak,geliştirerek canlandırmaktır. Drama surecinde çocuk;gözlem,deneyim,duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar. 

2 Okullarda Dramatizasyon Çalışmaları
Dramatizasyon çalışmaları hareket, konuşma, taklit unsurlarından yararlanarak doğa ve toplum olaylarını hayali bir ortam içinde canlandırma etkilikleridir. Çocukların hareket etme, yaratma ve canlandırma ihtiyaçlarını karşılar.

3 Çocuk Eğitiminde Dramatizasyonun Önemi
Dramatizasyon; öğrenmeye, çocukların tecrübelerini geliştirmeye olanak sağlar. Dramatizasyon; öğretici ve eğlendirici taşıyan etkinliktir. Bu etkinlik, fiziki ve ruhi özellikler taşır. Okullarda dramatizasyon çalışmalarını anlatım aracı olarak önem verilirse öğrenmeyi olumlu etkiler. Dramatizasyon çalışmaları; çocukları güzel sanatlara karşı ilgilendir, onların düşünce ve becerilerini geliştirir. Ayrıca; yaratıcılığa, eleştirel düşünmeye, yeteneklerini geliştirmeye iletişim becerileri kazanmaya ve toplumsal yönden olumlu alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olur

4 Anaokulunda Dramatizasyon Çalışmaları
Yaratıcı dramatizasyon anlayışı içinde yürütülür. Bir hikayenin, manzum eserin veya bir olayın serbestlik içinde, hayal gücüne dayanarak canlandırılmasıdır. dekor, kostüm, aksesuar ve makyaja ilişkin ayrıntılı hazırlıklara ihtiyaç duyulmaz. Hikaye, fıkra, şarkı ve şiirleri değişik biçimlerde canlandırma çalışmaları, serbest yorum yapmalarını sağlar. Anadil becerileri gelişir. Hayat karşısında duygu ve düşüncelerini anlatır. Günlük yaşamdan konu seçilmesiyle, etkinlikler gerçekçi temele oturmuş olur.

5 DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİ
PARMAK OYUNU KUKLA VE FİGÜRLER PANDOMİM(SÖZSÜZ OYUN) DOĞAÇLAMA vb.

6 DRAMATİZASYON Dramatizasyon tıpkı drama gibi bir eylemselleştirmedir. Rol oynama yöntemi ile iç dramaların görselleştirilmesidir. Bir metni düz anlatımdan çıkarılarak yaşamda gerçekleşme şeklinin bulunması,bu tutumun bir beceri halini alması yönünde çalışma yapılmasıdır. Yada bir konu,bir olay yada durumun roller verilmesi yoluyla ve hareket,mimik,jest ve sözlerle canlandırılmasıdır.

7 Dramatizasyonda ki canlandırmalar çoğu zaman bir tiyatro oyunu çalışması gibi belli kurallara bağlı olarak yürür. Öğretmen role girmez , bir yönetmen gibi davranır. Dramatizasyon çalışmaları her yaştaki öğrencinin , severek , zevkle katıldığı , ilgiyi en üst düzeyde tutan ve oldukça yaratıcı bir etkinliktir. Çocuğunbedensel,zihinsel,duyuşsal, sosyal ve kültürel tüm özelliklerini geliştirir,çocuğu hayata hazırlamaya çalışır

8 4. DRAMANIN ÖNEMİ Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya, demokratik olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir. Eğitimde yaratıcı dramanın önemini şu şekilde özetleyebiliriz ;  İmgelem ( hayal ) gücünü geliştirir : Bağımsız düşünebilmeyi sağlar : İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir : Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır :

9 Dört temel dil becerisini ( konuşma , dinleme, okuma , yazma ) kazandırır,dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar. Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar. Kendine güven duyma ,karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar. .

10 Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.
Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı,denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir. Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar. Özellikle doğaçlama çalışmalarında iç tepi ve dürtülerden yaralanmayı öğretir

11  Öncelikle kendini tanımasını sağlar. 
Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar. Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar. Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini ,kendini eleştirebilmesini sağlar. Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir.  Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir. Kendini ifade etmede güven kazanır. 

12 Eğitimde Drama İlkeleri
a. Eğitimde drama etkinliğinde ödül ya da ceza yoluna başvurulmaz. Sözel takdir aralıklı pekiştireç olarak verilir. b. Eğitimde drama çalışmaları asla bir oyuncu eğitimi olarak düşünülemez. Bu çalışmalar sınıfta, holde, bahçede, kütüphanede, yemekhanede uygulanabilir. Çalışmalar sırasında özel bir mekân ve aksesuara ihtiyaç yoktur. c. Eğitimde drama çalışmasında öğrencinin ne söyleyeceği değil, neyi nasıl söyleyeceği anlam taşır. Drama bir analiz yöntemi değil, bir sentez yöntemidir. Öğrencinin bütün özgürlüğü de program amacı içinde bir özgürlüktür, ondan daha fazlası istenemez

13 .     Drama Oyun İlkeleri 1.     Drama etkinliğine katılanlar grup içi çalışmalara hazır olmalıdır. 2.     Grup içi çalışma süresince insanlar kendilerini rahat ve güvenli hissetmelidir. 3.     Etkinliklere katılanlar , yeni ve değişik şeyler keşfetmeye hazırlıklı olmalıdır. 4.     Drama etkinliği , çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun hazırlanmalı , etkinlik hazırlanırken kolaydan zora doğru ilkesi benimsenmelidir. 5.     Drama etkinliği hazırlanırken , grup içindeki diğer gruplarla tartışarak , fikir alış verişi yaptırılmasına özen göstermelidir.

14 6.     Drama çok genel olarak , seyirciler için oynanmaz
7.     Drama etkinliğinde önemli olan oyun sürecidir. 8.     Drama çalışması yapılırken acele edilmemeli. 9.     Her drama etkinliğinden sonra etkinlik hakkında konuşulmalıdır. 10.    Pek çok derste drama kullanılabilir 11.    Drama çalışmalarında elverdiğince herkesin katılımı sağlanmalı. 12.    Etkinliğe katılan bireylerin gönüllü olmaları esastır. 

15 DRAMA ETKİNLİKLERİ  1.      DRAMA ETKİNLİK PLANI HAZIRLAMA 2.      OYUN ALANININ HAZIRLANMASI 3.      ETKİNLİKLERİN HAZIRLANMASI, KURGULANMASI 4.      ETKİNLİKLERİN UYGULANMASI 5.      ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

16 İlkokulda Dramatizasyon Çalışmaları
İlkokul programında, çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önünde tutulmak şartıyla, okuma etkinlikleri arasında, kitaplardan ve dergilerden hikaye, masal, roman, şiir, temsil, doğa hikayelerinin okunabileceği yer olmaktadır. Zevk ve eğlence amacının birinci planda tutulması, Birkaç öğrencinin bir hikaye canlandırılarak sınıfta oynaması, Daha kalabalık kümelerce bir piyesin temsil edilmesi, İlkokulun eğitsel etkinlikleri arasında yer alır.

17 İlkokulda; Öğrencileri konuşturma Onlarla belli konuları bedenle canlandırma için fırsat hazırlama bakımından dramatizasyonun önemi çok büyüktür. Bu tür etkinliklere ilk sınıftan başlanması gerekir. Program; ilk sınıflarda yapılacak dramatizasyon çalışmalarında etkinliklerin yazılı piyesler yerine yaratıcı (bağımsız) dramatizasyon anlayışına uygun biçimde düzenlenmesini öngörür. İlkokulun birinci devresinde okuyan öğrencilerin dramatizasyonla ilgili ihtiyaçları, anaokullarına devam eden öğrenciler için geçerli olan tekniklerle giderilebilir.

18 Bu dönemde kuklalardan ve figürlerden yararlanılarak çocukların öncelikle;
Hayal güçlerine Yansılama yeteneklerine Serbest hareket etme eğilimlerine ağırlık veren “basit dramatizasyon” çalışmalarıyla yetinmek doğru olur.

19 İlkokulun ikinci devresinden başlayarak öğrencileri metinlere bağlı dramatizasyon çalışmalarına yöneltmek mümkündğr. Dördüncü ve beşinci sınıfa devam eden çocuklar (basit de olsa) konuları, olayların gelişmesi ve kişilerin konuşmaları belli bir plan ve çerçeve içinde bulunan eserleri canlandırabilirler. İlkokulda temsil edilmek üzere seçilecek piyeslerin konu, tema, dil ve kişilerin durumları bakımından çocukların seviyelerine uygun olması gererkir.

20 Eğitsel yönden olumlu nitelik taşıyan piyeslerin, sahneye konuş açısından değerlendirilmesi şarttır.
Çocukların gereksiz yere zamanlarını alacak, masraflı ve zengin sahne imkanları isteyen eserlerin temsili yoluna gidilmemelidir.

21 DRAMATİZASYON ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEKLER
Dramatizasyon çalışmalarında hayal güçlerinin ve yorumlama yeteneklerinin serbestçe gelişmesi için öğretmen ikinci planda kalmalıdır. Dramatize edilecek eserlerin seçiminde öğretmen önce öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurmalıdır.

22 Dramatizasyon çalışmaları genellikle seçkin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak türden olmalıdır. Aksine her öğrencinin katılmasını sağlayacak türden olmalıdır. Dramatizasyon öğretim amaçlarına katkısı yanında, çocukları dinlendirme ve eğlendirme bakımından da taşıdığı büyük önem unutulmamalıdır. Sahne eserlerinde dekorun, kostümün, aksesuar, makyajın ayrı ayrı etkisi varsa da okullarda oynanacak eserlerde bunlara fazla önem verilmesi doğru olmaz.


"DRAMA Drama ;bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama bir olayı,oyunu,yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak,geliştirerek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları