Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

02.04.2015 01:30 3. Liderlik Kuramları (Kurt Lewin'in Klasik Ayrımı) Yrd.Doç.Dr. Ahmet Cezmi SAVAŞ Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "02.04.2015 01:30 3. Liderlik Kuramları (Kurt Lewin'in Klasik Ayrımı) Yrd.Doç.Dr. Ahmet Cezmi SAVAŞ Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 :30 3. Liderlik Kuramları (Kurt Lewin'in Klasik Ayrımı) Yrd.Doç.Dr. Ahmet Cezmi SAVAŞ Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Gaziantep

2 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 2 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 2 / 10 Liderlik Unsurları Liderlik durumu oluşturan unsurlar aşağıdaki gibidir: Liderin bizzat kendisi Durumun veya projenin istenilen amacı Lider tarafından etkilenen ve etkileyen izleyiciler ve istenilen çıktılar. İstenilen sonuçlara erişmek için diğerleriyle birlikte isletilen sistem (Dilts,1996, s; 5) :30

3 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 3 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 3 / 10 Liderlik davranışlarının izleyenler tarafından algılanmasına göre liderler belirli yönetim davranısları uygularlar. Lewin’e göre (Alkın, 2006, ss; 56-57) çalışmanın önemi liderlik davranışlarının yapıdan bağımsız olarak öğrenilebileceğini göstermesidir :30

4 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 4 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 4 / 10 Güç Alanları Ayrıca Lewin örgütlerde sürükleyici ve kısıtlayıcı olmak üzere iki güç alanı tanımlamıştır 1. Sürükleyici güçler üstlerden gelen baskılar, ödüllendirme, rekabet gibi örgütsel amaçlar doğrultusunda motive edici araçlardır. 2. Kısıtlayıcı güçler ise sürükleyici güçlerin etkisini azaltan diğer güçlerdir :30

5 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 5 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 5 / Otokratik Liderlik Modeli Otokratik liderler esas itibarıyla izleyicileri yönetimin dışında tutan; amaçların ve vizyonun belirlenmesinde onlara hiçbir söz hakkı tanımayan liderlerdir. Bu tarz liderlere göre izleyiciler sadece liderden aldıkları emirleri harfiyen yerine getirmekle yükümlüdür. Otokratik liderlik modelinde yönetim yetkisi tamamen liderde toplanmaktadır (Aysel, 2006, s; 43) :30

6 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 6 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 6 / Demokratik - Katılımcı Liderlik Modeli Demokratik-Katılımcı tarzdaki liderler, yönetim yetkisini izleyicileri ile paylaşma eğilimi taşırlar. Bu tarz liderler, amaçların, planların ve vizyonun belirlenmesinde daima astlarına danışırlar ve onlardan aldıkları fikirler doğrultusunda liderlik davranışı sergilerler :30

7 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 7 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 7 / Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Modeli Tam serbesti tanıyan liderler, yönetim yetkisine en az ihtiyaç duyan, izleyicilerini kendi haline bırakan ve her izleyicinin kendisine tahsis edilen kaynaklar dâhilinde plan yapmasına ve uygulamasına izin veren bir davranış sergilerler. İzleyiciler kendilerini yetiştirip sorunlarına en iyi hal çaresi bulma konusunda güdülenmişlerdir :30

8 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 8 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 8 / 10 Gerekli gördüğü zaman isteyen kişi istediği kimselerle grup oluşturarak sorunlarını çözmekte, yeni fikirlerini denemede, kedisi için en uygun olduğunu düşündüğü kararları alabilmektedir. Liderin esas görevi kaynak sağlamaktır. Lider ancak kendisine herhangi bir konuda fikri sorulduğunda görüsünü bildirir, ama bu görüş izleyicileri bağlayıcı nitelikte değildir. Bu tip liderler yetkiye sahip çıkmamakta, yetki kullanma haklarını tamamıyla astlarına bırakmaktadırlar :30

9 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 9 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 9 / 10 Liderlik davranışlarının zamana bağlı olarak izleyenler üzerindeki etkileri Zorlayıcı -> Hemen uyma Otoriter -> Uzun dönemli yön ve vizyon Katılımcı -Demokratik -> Uyum oluşturucu, Sadakat oluşturma, yeni fikirler üretme Başarıya yönelik -> Yüksek standartlara doğru görev başarımı Koçluk -> Diğer işgörenlerin uzmanlık gelişimi :30

10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 10 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 10 / 10 Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi Lewin’e göre liderlik unsurlarından değildir? A) Lider B) Saltanat C) Grup D) Amaç E) Sistem :30

11 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 11 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 11 / 10 Soru 2: Lewin’e göre liderin baskılar, ödüllendirme, rekabet gibi örgütsel amaçlar doğrultusunda takipçilerini motive etmesi hangi güç alanıdır? A) Kısıtlayıcı güç B) Şahsi güç C) Sürükleyici güç D) Fiziksel güç E) Amaç gücü :30

12 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 12 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 12 / 10 Soru 3: Grup üyelerine hiçbir söz hakkı tanımayan ve onların aldıkları emirleri harfiyen yerine getirmelerini bekleyen lider hangi liderlik modelini benimsemiştir? A) Otokratik B) Demokratik C) Tam serbestlik D) Egoizm E) Askeri :30

13 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 13 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 13 / 10 Soru 4: Amaçların, planların ve vizyonun belirlenmesinde grup üyeleri ile istişare eden lider hangi tür liderlik davranışı sergilerler? A) Otokratik B) Demokratik C) Tam serbestlik D) Kendi halinde E) Meşveret :30

14 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 14 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 14 / 10 Soru 5: İzleyicilerini kendi haline bırakan ve onlara tahsis edilen kaynaklar dâhilinde plan yapmasına ve uygulamasına izin veren lider hangi tür liderlik davranışı sergilerler? A) Otokratik B) Demokratik C) Başı boş D) Kendi halinde E) Tam serbestlik :30

15 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 15 / 10 (EYDTP505 Eğitim Liderliği) A.C.Savaş 15 / 10 1B 2C 3A 4B 5E :30


"02.04.2015 01:30 3. Liderlik Kuramları (Kurt Lewin'in Klasik Ayrımı) Yrd.Doç.Dr. Ahmet Cezmi SAVAŞ Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları