Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veri Toplama Yöntemlerimiz Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar. Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar. Bilgi sistemlerine manuel girilerek Bakanlığımıza Ulaşan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veri Toplama Yöntemlerimiz Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar. Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar. Bilgi sistemlerine manuel girilerek Bakanlığımıza Ulaşan."— Sunum transkripti:

1

2 Veri Toplama Yöntemlerimiz Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar. Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar. Bilgi sistemlerine manuel girilerek Bakanlığımıza Ulaşan Formlar. (TSİM ve Hastane Bilgi Formları) Bilgi sistemlerine manuel girilerek Bakanlığımıza Ulaşan Formlar. (TSİM ve Hastane Bilgi Formları) Bazı illerin Bakanlık bilgisi dışında ürettiği yazılı veya bilgi sistemi ile aracılığı ile topladığı ancak İlde kalan formlar. Bazı illerin Bakanlık bilgisi dışında ürettiği yazılı veya bilgi sistemi ile aracılığı ile topladığı ancak İlde kalan formlar. 2

3 Verinin Önemi  Genel Müdürlüğümüz sağlık planlamasında.  Yeni Hastane yapımında.  Yeni cihaz taleplerinde.  Hastane ve il Kapasite ölçümlerinde.  Yatak artırım taleplerinde.  Sağlık Müdürlükleri ve Hastanelerin taleplerinin değerlendirilmesinde. 3

4 Mevcut İstatistik Formları 1)Hastane Bilgi Formları 2)İlçe Hastaneleri Bilgi Formları 3)Özel Poliklinik Bilgi Formları 4)Özel Tıp ve Dal Merkezleri Bilgi Formları 5)Ağız Diş Sağılığı Bilgi Formu 6)Hastalık İstatistik Formu (Form 053) 7)Hasta ve Yatak izleme Formu (Form 056) 8)Laboratuvar Çalışmaları Formu (Form 057) 9)Ağız ve Diş Sağlığı Formu (Form 058) 10) Kan Çalışmaları Formu (Form 113) 11) Yoğun Bakım Bilgi Formları 12) Evde Sağlık Formu 1)Hemodiyaliz Tıbbi Bilgi Formu 2)Periton Diyalizi Tıbbi Bilgi Formu 3)Diyaliz Merkezleri Bilgi Formu 4)Diyaliz Merkezleri Ölüm Bilgi Formu TSİM 6’şar aylık toplanıyor Dairemizce toplanan Diğer Formlar: TSİM modülü ve S.B. Web uygulumaları aracılığı ile toplanan ancak kaldırılacak İstatistik Formlar: TSİM 3’er aylık toplanıyor TSİM aylık 4 Bakanlık Web uygulamaları ile Aylık toplanıyor Tedavi Web uygulaması aracılığıyla aylık toplanıyor Tedavi Hiz. İnternet Sitesinde Toplanan ve Kaldırılacak Formlar: KIRMIZI İLE İŞARETLİ ESKİ FORMLAR EKİM 2011 DE KALDIRILACAKTIR.

5 Form Revizyon Nedenleri-1  Mevcut Sağlık Kurum/Kuruluşlardan Genel Müdürlüğümüzce toplanan 12 farklı formun mükerrerlik içermesi,  Aynı konuda birden fazla verinin ortaya çıkması ve buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması,  Girilen verilerin doğruluğunun kontrol edilememesi ve İl Sağlık Müdürlüklerindeki,kurum/Kuruluşları denetleyen ilgili şubelerin girilen verileri onay verememesi.  Bu nedenlerden dolayı, Kurumlar, Sağlık Müdürlükleri ve Bakanlığımızda her alan için farklı ve yanlış verilerin bulunması.

6  Hastane ve İl Sağlık Müdürlüklerinden formun kullanımı ile ilgili gelen yoğun şikayetler ve sistemin yapısından dolayı bu şikayetlerin çözülememesi.  Yeni bir veri toplanması gerektiğinde, mevcut formların yapısından kaynaklı değişiklik yapılamaması.  Mevcut formlarda Sağlık Kurum/Kuruluşları ve İl Sağlık Müdürlüklerinin raporlama imkanın olmaması ve geçmişe dönük veri girişinin yapılamaması.  Mevcut formların Sağlık Müdürlüklerine büyük iş yükü getirmesi ve gereksiz kağıt ve posta israfı oluşması. Form Revizyon Nedenleri-2

7 HASTA VE YATAK İZLEME FORMU (Üç Aylık ve Yıllık) Sıra No SERVİSLE R HASTA YATAĞI SAYISI AYAKTAN MUAYENE EDİLEN HASTA SAYISI GÜNÜBİRLİK TEDAVİ Hasta Sayıları YATAKLI TEDAVİ (Dönem/Yıl Sonu) ÇIKAN HASTA AMELİYATLARDOĞUM SAYILARI Yatak Doluluk Oranı % Kemoter api Radyote rapi Diyaliz Diğer Taburcu Olan Ölen Yatılan Gün Sayısı ABCDE Normal Müdaha leli Sezarye n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOPLAM Hasta ve Yatak İzleme Formu (Form 056) 7

8 Yeni formlarımız Yeni Hastane Bilgi Formu (aylık Tsim den) Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Formu (aylık Tsim den) Yeni Özel Tıp ve Dal Merkezi Formu (aylık Tsim den) Yeni Özel Poliklinik Formu (aylık Tsim den) 8

9 Yeni sisteme veri girişi Toplam 3.797 Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile yaklaşık 15.000 kişi bu formları kullanmakta olup hasta kabul eden 1.395 hastanenin tamamı Ağustos 2011 dönemi verilerini 26.09.2011 tarihinde sisteme girmiş ve onaylamıştır. İl Sağlık Müdürlüğü yataklı tedavi şubeleri de verileri kontrol ederek, tamamına yakını onaylamıştır. Hastane dışı sağlık kuruluşlarının ise %95’ine yakını, yeni sisteme Ağustos 2011 verilerini girmiş ve İl sağlık Müdürlüğünde ilgili şubeler onaylamıştır. Eylül dönemi için veri girişleri devam etmektedir. Bundan sonraki dönemlerde de bir önceki ayın verileri, her ayın 1. ve 10. günleri arası Sağlık Kurum/Kuruluşları tarafından yeni formlara girilecek; 11.-15. günleri arası ise İl Sağlık Müdürlüğündeki ilgili şubeler girilen verileri onaylayacaktır. Yeni Formlara http://tsim.saglik.gov.tr/tsim adresinden ulaşılabilir. Bu adreste mevcut olan videolardan ayrıntılı kullanım bilgiler alınabilir ve kılavuzlar okunabilir.http://tsim.saglik.gov.tr/tsim

10 Yeni Sistemin Faydalar-1 Hastanelerden ve diğer Sağlık Kurum/Kuruluşlarından tek bir forma veri girmesi istenmektedir. Girilen verilerin İldeki Kurum/Kuruluşları denetleyen ilgili şubelerin(hastaneler için yataklı tedavi şubeleri) elektronik olarak kontrolü edilip onaylanması. Bu şekilde veri giren Kurum/Kuruluşların Sağlık Müdürlüklerin de ve Bakanlığımız her alanında aynı veriler kullanılacaktır. Bakanlığımıza bağlı ÇKYS,İKYS,SKYS,MKYS modüllerinde bulunan Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına ait bilgilerin otomatik olarak gelmesi ve kurumlara bilgilerin formlarda tekrar sorulmaması. Her şeyin elektronik ortamda olması, yazılı hiçbir bilgi istenmemesi.

11 Yeni Sistemin Faydalar-2 Tüm Sağlık Kurum/Kuruluşları ve Sağlık Müdürlüklerinin her türlü Excel ve pdf formatlarında rapor alabilmesi ile geçmişe yönelik veri giriş imkanı olması. Bir ay önceki ay girilen değerden, belirlenen oranda fazla veya eksik veri girilmesi durumunda sistemin uyarı vermesi ile her alan için girilebilecek maks. ve min. değerlerin tanımlanabilmesi. İl Sağlık müdürlüklerinin yeni sisteme ayrıca veri girmemesi Yeni sistemin yönetim ekranın Genel Müdürlüğümüzün yetkisinde olması. Sisteme yeni soru eklenip çıkarılabilmesi sayesinde, formlarda olmayan bilgilerin ayrıca yazılı istenmeyecek, yeni sistem aracılığı ile bu veriler toplanabilecektir. Bu şekilde Bakanlığımız diğer birimlerinin hastanelerden topladığı veya toplayacağı veriler, yeni sistemle alınabilecektir.

12 ÇKYSVERİTABANIÇKYSVERİTABANI İKYSVERİTABANIİKYSVERİTABANI TSİMVERİTABANITSİMVERİTABANI SKYSVERİTABANISKYSVERİTABANI YENİ TSİM İSTATİSTİK FORMLARI MKYSVERİTABANIMKYSVERİTABANI VERİ TABANI ŞEMASI

13 Veriler Elektronik Ortamda İl Sağlık Müdürlüğündeki ilgili şubeler Tarafından Kontrol Edilip,Onaylanır Veriler İl Onaylı Olarak Elektronik Ortamda Bakanlığımıza Ulaşır Veri Elektronik Ortamda Hastaneler Tarafından Girilir HASTANELER (S.B.,ÜNV,ÖZEL) ÖZEL TIP/DAL MRK. ÖZEL POLİKLİNİK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MRK. (KAMU, ÖZEL) HASTANELER (S.B.,ÜNV,ÖZEL) ÖZEL TIP/DAL MRK. ÖZEL POLİKLİNİK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MRK. (KAMU, ÖZEL) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI VERİ AKIŞ ŞEMASI

14 ONAY EKRANI-AĞUSTOS 2011

15 ONAY EKRANI-EYLÜL 2011

16 Maksimum 5 değerler-AĞUSTOS 2011

17 Veri Giriş Ekranı

18 Yönetim ekranı

19 www.istatistik.saglik.gov.tr

20 Yeni formlarımız Sağlık-Net sistemi ile uyumludur Yeni formlarda tüm veriler Sağlık-Net sisteminden alınabilmesi için Ulusal sağlık Veri Sözlüğüne(USVS) eklenmiştir. Eklenen veriler USVS sisteminden alınmaya başlanıldığında TSİM modülü veri girişine kapanarak Sağlık-Net te tüm veriler otomatik olarak Yeni formlara aktarılacak ve işleyişine devam edecektir. Sağlık-Net

21 Teşekkürler… E-mail: tedavi.istatistik@saglik.gov.tr Web: www.istatistik.saglik.gov.tr tedavi.istatistik@saglik.gov.tr


"Veri Toplama Yöntemlerimiz Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar. Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar. Bilgi sistemlerine manuel girilerek Bakanlığımıza Ulaşan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları