Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 206 + 871 = ? 2.349 + 555 = ? 3.106 + 88 + 469 işlemini yapınız. İşlemi, toplananların yerlerini değiştirerek yapınız. Sonuç değişti mi?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 206 + 871 = ? 2.349 + 555 = ? 3.106 + 88 + 469 işlemini yapınız. İşlemi, toplananların yerlerini değiştirerek yapınız. Sonuç değişti mi?"— Sunum transkripti:

1

2 1. 206 + 871 = ? 2.349 + 555 = ?

3 3.106 + 88 + 469 işlemini yapınız. İşlemi, toplananların yerlerini değiştirerek yapınız. Sonuç değişti mi?

4 Aylık 1300 TL geliri olan bir ailenin aylık giderleri yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu ailenin ay sonunda elinde ne kadar para kalır? Hesaplayalım.

5 Ailenin aylık toplam gideri: 200 + 300 + 200 + 50 + 150 + 100 = 1000 TL’dir. 1300 – 1000 = 300 TL ailenin aylık elinde kalan para.

6 Onluk taban blokları kullanarak sayıyı modelleyelim ve toplama işlemi yapalım. Onluk taban blokları kullanarak sayıyı modelleyelim ve toplama işlemi yapalım. 1369 1620 1369 + 1620 2989 1111 1 1 111 10 100 1000 10 100 1000 1111 1 1 111 10 100 1000

7 Atatürk Haftası’nda Anıtkabir’i cumartesi günü 1863, Pazar günü ise 2145 öğrenci ziyaret etmiştir. İki gün boyunca Anıtkabir’i toplam kaç öğrenci ziyaret etmiştir? Atatürk Haftası’nda Anıtkabir’i cumartesi günü 1863, Pazar günü ise 2145 öğrenci ziyaret etmiştir. İki gün boyunca Anıtkabir’i toplam kaç öğrenci ziyaret etmiştir?

8 Onluk taban blokları kullanarak sayıyı modelleyelim ve toplama işlemi yapalım. Onluk taban blokları kullanarak sayıyı modelleyelim ve toplama işlemi yapalım. 1863 2145 1863 + 2145 4008 111 10 1000 100 1000 1111 1 1 11 1111 1 10 1000 100 1000 10 100 1000

9 3 birlik + 5 birlik = 8 birlik

10 6 onluk + 4 onluk = 10 onluk = 1 yüzlük + 0 onluk

11 1 yüzlük + 8 yüzlük + 1 yüzlük = 10 yüzlük = 1 binlik + 0 yüzlük

12 1 binlik + 1 binlik + 2 binlik + = 4 binlik

13 Sayılarla alt alta toplama işlemi yapılırken aynı basamaklar aynı hizada (alt alta) yazılır.

14 Bir fındık üreticisi, bahçesinden ilk yıl 4562 kg, ikinci yıl 3908 kg, üçüncü yıl 4265 kg ürün almıştır. Üç yılda toplam kaç kg ürün almıştır? Bir fındık üreticisi, bahçesinden ilk yıl 4562 kg, ikinci yıl 3908 kg, üçüncü yıl 4265 kg ürün almıştır. Üç yılda toplam kaç kg ürün almıştır?

15 2 birlik + 8 birlik + 5 birlik = 15 birlik = 1 onluk + 5 birlik

16 1 onluk + 6 onluk + 6 onluk = 13 onluk = 1 yüzlük + 3 onluk

17 1 yüzlük + 5 yüzlük + 9 yüzlük + 2 yüzlük = 17 yüzlük = 1 binlik + 7 yüzlük

18 1 binlik + 4 binlik + 3 binlik + 4 binlik = 12 binlik = 1 on binlik + 2 binlik

19 Sayılarla alt alta toplama işlemi yapılırken aynı basamaklar aynı hizada (alt alta) yazılır.

20 728 + 135 sayılarını alt alta yazarak toplayalım. Sayıların yerlerini değiştirerek toplayıp sonuçları karşılaştıralım. 728 728 + 135 + 135 863 863 135 135 + 728 + 728 863 863 Toplama işlemindeki toplanan sayıların yerlerinin değişmesi sonucu değiştirmez.

21 Yukarıda verilen toplama işlemine göre ABC sayısını kaçtır. Yukarıda verilen toplama işlemine göre ABC sayısını kaçtır. ABC + 135 863

22 Yukarıdaki toplama işleminde Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen rakamları bulalım. verilmeyen rakamları bulalım.

23 B + 5 = 12 ise B = 12 – 5 = 7 olur 1 + 6 + D = 15 ise D = 15 – 7 = 8’dir 1 + A + 7 = 14 ise A = 14 – 8 = 6’dır. 1 + 2 + C = 5 ise C = 5 – 3 = 2’dir.

24 K + 17 + 25 = 25 + 42 + 17 olduğuna göre, K yerine yazılabilecek sayı kaçtır?17 = 17, 25 = 25 ise K = 42 olur.

25 Burcu 14, Zülal ise 20 yaşındadır. 10 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur? 10 yıl sonra; Burcu, 14 + 10 = 24 yaşında; Zülal, 20 + 10 = 30 yaşında olacaktır. Buna göre, 10 yıl sonraki yaşları toplamı; 24 + 30 = 54 olacaktır.

26 Alıştırmalar Alıştırmalar 1. 263 + 1048 + 3709 işlemini yapınız. İşlemi toplanan sayıların yerlerini değiştirerek tekrar yapınız ve sonuçları karşılaştırınız. 263 1048 + 3709 5020 1048 263 + 3709 5020 3709 1048 + 263 5020

27 2. Limandan 632 yolcusu ile yola çıkan bir gemiden ilk molada yolcuların 58 tanesi indi, 167 yolcu da bindi. Son durumda gemide kaç yolcu vardır? 632 - 58 574 574 + 167 741

28 3. Bir resim sergisinin açılışı için iki kişilik 437, tek kişilik 865 tane davetiye basılmıştır. Sergiye en çok kaç kişi gelir? 437 x 2 874 874 + 865 1739

29 4. Verilen toplama işlemlerini yapınız. 3782 + 489 8008 + 1002 6457 + 349 4153 594 + 265 4271 6806 9010 5012

30 6. Aşağıdaki işlemlerdeki basamaklarda verilmeyen rakamları bulunuz. 1954 + 21?? 4138 265? + ?57 30?2 1?86 3000 + 9?? ?317

31

32 1. 863 - 452 = ? 2.706 - 481 = ? 3.915 - 168 =?

33 4. Bir toplantı salonunda 180 kişi için davet verilecektir. Bu davet için salon 900 TL fiyat talep etmiştir. Yemek için kişi başına 3 TL, salonda hizmet edecek görevliler için 120 TL istenmiştir. Kalanı salonun kirasıdır. Salon kirası kaç TL’dir?

34 Bir çiftçi bir yılda toplam 7213 kg buğday üretmiştir. Bir çiftçi bir yılda toplam 7213 kg buğday üretmiştir. Çiftçi ürettiği buğdayın 6458 kg’ını sattı ve geriye kalan kısmını da değirmende öğüterek un yaptı. Çiftçi ürettiği buğdayın 6458 kg’ını sattı ve geriye kalan kısmını da değirmende öğüterek un yaptı. Buna göre, çiftçinin kaç kg buğdaydan un yaptığını bulalım. Buna göre, çiftçinin kaç kg buğdaydan un yaptığını bulalım.

35 Çiftçinin ürettiği buğday miktarından sattığı buğday miktarını çıkarırsak un yapılan buğday miktarını buluruz. Çiftçinin ürettiği buğday miktarından sattığı buğday miktarını çıkarırsak un yapılan buğday miktarını buluruz. Binler b.Yüzler b.Onlar b.Birler b. _ 7 6 2 4 1 5 3 8

36

37 1124 137 1000 100 10 1 111 1111 11 111 1 1 1111 11 1 1 1 1 1 1 1 100 10 1124 - 137 987

38

39 Gülle atmada birinci olan yarışmacı gülleyi 21 m 13 cm uzağa, ikinci olan yarışmacı ise 19 m 87 cm uzağa atmıştır. Birinci olan yarışmacı gülleyi ikinciden kaç cm uzağa atmıştır? 2113 2113 - 1987 - 1987 126 cm uzağa atmıştır 126 cm uzağa atmıştır 21 m = 21 x 100 cm = 2100 cm 21 m 13 cm = 2100 + 13 = 2113 cm 19 m = 19 x 100 cm = 1900 cm 19 m 87 cm = 1900 + 87 = 1987 cm

40

41 Yandaki çıkarma işlemini yapalım. 455 455 - 231 - 231 455 455 - 231 - 231 5 birlik – 1 birlik = 4 birlik 5 onluk – 3 onluk = 2 onluk 4 yüzlük – 2 yüzlük = 2 yüzlük

42 Verilen bu işlemde çıkan sayı ile farkı Verilen bu işlemde çıkan sayı ile farkıtoplayalım: 224 + 231 = 455’tir. 224 + 231 = 455’tir. Yani, çıkan sayı ile farkın toplamı Yani, çıkan sayı ile farkın toplamı eksilen sayıya eşittir. Eksilen = Çıkan + Fark

43 Bir çıkarma işleminde; çıkan = 542 ve fark = 256’dır. Buna göre, eksilen sayı kaçtır? Eksilen = çıkan + fark Eksilen = 542 + 256 Eksilen = 798’dir. Çıkan ve farkın verildiği bir işlemde eksileni bulmak için çıkan ve farkı toplarız.

44 Bir çıkarma işleminde; eksilen = 348 ve fark = 212’dir. Buna göre, çıkan sayı kaçtır? Eksilen ve farkın verildiği bir çıkarma işleminde çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkarırız. 348 348 - 212 - 212 136 136

45 Bir araç, Bolu’dan Antalya’ya giderken Afyon’dan geçmektedir. Antalya Afyon arası 287 km’dir ve Bolu Antalya arası 690 k’dir. Afyon ile Bolu arası kaç km’dir?

46 6 9 0 6 9 0 - A B C 2 8 7 2 8 7 6 9 0 6 9 0 - A B C 2 8 7 2 8 7 Birler basamağındaki 0’dan hiçbir rakamı Birler basamağındaki 0’dan hiçbir rakamı çıkaramayacağımız için bir onluk bozarız. 6 9 0 6 9 0 - A B C 2 8 7 2 8 7 Birler basamağındaki bilinmeyen rakamı bulalım: Birler basamağındaki bilinmeyen rakamı bulalım: 10 – C = 7 ise C = 3 olur. Onlar basamağındaki bilinmeyen rakamı bulalım: Onlar basamağındaki bilinmeyen rakamı bulalım: 8 – B = 8 ise B = 0 olmalıdır. Yüzler basamağındaki bilinmeyen rakamı bulalım: Yüzler basamağındaki bilinmeyen rakamı bulalım: 6 – A = 2 ise A = 4 olmalıdır. O halde sayımız ABC = 403’tür. Yani Afyon Antalya arası uzaklık 403 km’dir.

47 Yanda verilen çıkarma işlemindeki eksilen sayıyı 110 artırıp çıkan sayıyı 110 azaltırsak fark nasıl değişir? Önce verilen çıkarma işlemini yapalım. Buna göre, işlemi yeniden yapalım: 7 2 3 7 2 3 - 2 9 6 7 2 3 7 2 3 - 2 9 6 4 2 7 4 2 7 Eksilen sayıyı 110 artırırsak; Eksilen = 723 + 110 = 833 olur. Çıkan sayıyı 110 azaltırsak; Çıkan = 296 – 110 = 186 olur. 8 3 3 8 3 3 - 1 8 6 6 4 7 Fark, 647 – 427 = 220 artmıştır. 6 4 7 Fark, 647 – 427 = 220 artmıştır.

48 Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 1256 dır. Bu çıkarma işleminde eksilen sayının kaç olduğunu bulalım: Eksilen = çıkan + fark Eksilen + çıkan + fark = Eksilen + Eksilen Eksilen + çıkan + fark = 1256 Eksilen = 1256/2 Eksilen = 628 olur.

49 Aşağıdaki işlemlerde basamaklarda verilmeyen rakamları veya çıkanı bulunuz. 6 a 5 b 6 a 5 b - 3 6 c 4 3 0 3 4 3 0 3 4 5 6 0 3 5 6 0 3 - d e f g 1 2 5 5 1 2 5 5 k 0 0 5 k 0 0 5 - 8 n 8 1 z 1 p 1 z 1 p

50


"1. 206 + 871 = ? 2.349 + 555 = ? 3.106 + 88 + 469 işlemini yapınız. İşlemi, toplananların yerlerini değiştirerek yapınız. Sonuç değişti mi?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları