Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMŞİRELİK SÜRECİ HEMŞİRELİK TANILAMASI Sümeyye ARSLAN 2012-2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMŞİRELİK SÜRECİ HEMŞİRELİK TANILAMASI Sümeyye ARSLAN 2012-2013."— Sunum transkripti:

1 HEMŞİRELİK SÜRECİ HEMŞİRELİK TANILAMASI Sümeyye ARSLAN 2012-2013

2 HEMŞİRELİK SÜRECİ Bireyin; sağlık ve hastalığa yanıtını tanılamada, bu yanıta tanı koymada ve iyileştirmede kullanılan profesyonel bir hemşirelik yaklaşımı

3 HEMŞİRELİK TANILAMASI Birey, ailesi veya yakınlarına ve topluma hemşirelik tanısı koyabilmek, hedef ve bakımın sonuçlarını belirleyebilmek, hemşirelik girişimlerini toplamaktır

4 Hemşirelik Tanılamasının Amaçları Birey hakkında; temel bilgiyi sağlamak Bireyin; normal fonksiyonlarını belirlemek fonksiyon bozukluğu riskini belirlemek fonksiyon bozukluğunun varlığını/yokluğunu belirlemek bireyin güçlü yönlerini ve gücünü saptamak Hemşirelik tanısı aşaması için veri elde etme

5 Tanılama; sağlıklı/hasta bireye ait verilerin sistemli ve sürekli toplanması, verilerin doğrulanması ve veriler arasında organizasyonu sağlanması sürecidir Veri tabanı; Hemşire/diğer sağlık ekibi üyelerinin topladığı (sağlıklı/hasta bireye ait) tüm veriler

6 Veri toplama ölçüm kriterleri Hemşire sistemli ve sürekli veri toplar Bütüncül veri toplama; hasta, ailesi, diğer sağlık ekibi üyeleri ve bireyin çevresini içerir Öncelikli veri toplama; bireyin var olan acil sağlık durumu veya tahmin edilen gereksinimlerine odaklanmalı

7 Veri toplama ölçüm kriterleri Veri toplamada; Uygun kanıta dayalı tanılama teknik ve araçları kullanılır Analitik modeller ve sorun çözme araçları kullanılır Örüntüleri ve değişiklikleri belirlemek için var olan verileri, bilgi ve durum ile ilişkili bilgileri analiz eder İlgili verileri geri alınabilir formatta kaydeder

8 Tıbbi tanılamada amaç; patolojik duruma ilişkin verilerin toplanması Hemşire tanılamasında amaç; sağlıklı/hasta bireyin sağlık sorununa yanıtına ilişkin verilerin toplanması

9 Tanılama Türleri Başlangıç / kabul tanılaması Odak tanılama Yeniden tanılama Acil tanılama

10 Başlangıç/kabul Tanılaması Birey sağlık kurumuna gelir gelmez ilk 24 saat içinde yapılan tanılamadır Amaç: Sorunu olan fonksiyonel sağlık örüntüsünü veya yaşam aktivitesini değerlendirmek, Sonraki tanılamalara temel oluşturacak verilerle bireyin sağlık durumunu saptamaktır Sorun hakkında veri tabanı oluşturma

11 Veri tabanı hemşirenin: Sağlıklı/hasta bireyin; sağlık durumu, kendi bakımını yönetebilme becerisi ve hemşirelik bakımına olan gereksinimi konusunda karar vermesini gerektiğinde hekime veya diğer sağlık ekibi üyelerine yönlendirilmesini güçlü yönlerinin belirlenmesini, bireye özgü, bütüncül bir bakım planının oluşturulması ve uygulanmasını sağlar

12 Tanılama Tipleri Odak Tanılama Acil Tanılama Yeniden Tanılama

13 Odak tanılama Yeni tanımlanan bir sorun hakkında daha kapsamlı veri toplanmasıdır İlk tanılamadan daha dar bir alanı ve daha kısa bir zaman dilimini kapsar Hemşire daha önce belirlenen bir soruna yönelik veri toplar

14 Odak tanılama için yardımcı sorular? Ne tür belirtileriniz var? Bu belirtiler ne zaman başladı? Bu belirtiler başladığında her zamankinden farklı ne yapıyordunuz? Belirtilerinizi azaltan veya arttıran faktörler nelerdir? Belirtileriniz için herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz?

15 Yeniden Tanılama Bireyin; mevcut durumunu daha önceki temel verilerle karşılaştırmak için fonksiyonel, işlevlerinde veya yaşam aktivitelerinde herhangi bir değişimi değerlendirmek amacı ile yapılır Periyodik olarak yapılmalıdır

16 Acil Tanılama Fizyolojik, sosyo-kültürel veya bir kriz varlığında, psikolojik yaşamı tehdit eden durumu belirlemek amacıyla yapılır Zaman, gerekli uygulamaların başlatılması açısından önemlidir Hastanın tüm sağlık sorunları saptanır, yaşam kurtarıcı girişimler, bakım sürecinde önem ve öncelik sırası ile uygulanır

17 Veri Toplamaya Hazırlık 1. Tanılama önceliklerinin belirlenmesi 2. Sistematik tanılama yapılması

18 Tanılama Önceliklerinin Belirlenmesi Hangi amaçla tanılama yapılıyorsa o konuda ne tür ve ne kadar veri toplanması gerektiğine rehberlik eder

19 Tanılama Önceliklerinin Belirlenmesi Tanılama öncelikleri; sağlıklı/hasta bireyin sağlığa oryantasyonundan içinde bulunduğu gelişim döneminden hemşirelik bakımına olan gereksiniminden etkilenir

20 Sistematik Tanılama Yapılması Veri çeşitliliği nedeniyle veri toplama süreci kolaylaştırır Hazır formlar Hemşirelik modelleri bu amaçla kullanılabilir

21 Veri Toplama Türleri Objektif veri Sübjektif veri

22 Subjektif (örtülü) veri Sadece hasta bireyden elde edilebilecek veriler Hasta ifadesi; Nefes darlığı çekiyorum Karnımda ağrı var

23 Objektif (açık) veri = (Bulgu) Hasta birey dışındaki kişiler tarafından da görülebilen, işitilebilen, hissedilebilen, gözlenebilen, ölçülebilen veriler Siyanoz Kaşeksi Koltuk değneği ile yürüme

24 Verilerin Özellikleri Amaca uygunluk Tam-kapsamlı veri Doğru veri Konu ile ilişkili veri

25 Veri kaynakları En iyi bilgi kaynağı hastanın kendisi Hekim kayıtları Diğer sağlık ekibi üyeleri Laboratuar sonuçları Fizik muayene Aile bireyleri Arkadaşlar Kayıtlar

26 Hemşirenin Deneyimi Anlayış, içgüdü, deneyimler

27 Veri toplam yöntemleri Görüşme Gözlem Muayene (fizik muayene)

28 Görüşme Organize bir konuşmadır Başlangıç konuşmasında; Hemşire birey kendini tanıtır, rolünü ve bakım sırasındaki diğer rollerini açıklar Bireyle terapötik bir bakım ilişkisi kurar Bireyin ilgi ve endişeleri konusunda bilgi sahip olur

29 Görüşme Başlangıç konuşmasında; Bireyin hedeflerini ve sağlık bakım sisteminden beklentilerini saptar Derinlemesine görüşmede gereken veri toplama aşamasının bölümleri hakkında ipucu elde eder

30 Görüşme Bireyin kendi durumunu nasıl algıladığını ve yorumladığını ifade etmesine yardımcı olur * Görüşme öncesi hazırlık yapılmalıdır * Birey hakkında bilgi + uygun çevre

31 Görüşme aşamaları Hazırlık Giriş Uygulama Sonlandırma

32 Görüşme aşamaları - Hazırlık Hemşire hasta ile ilgili bilgileri okuyarak görüşmeye hazırlanmalı Görüşme ortamı: Bireyin gizliliği sağlanmalı Yalnız İstediği bir kişi varsa görüşmede o da olabilir Karşılıklı-dik bir şekilde oturma (0,9-1,2m) Hasta yatıyorsa 45°’lik açı ile oturur Göz hizasında iletişim

33 Hasta ağrısız, rahat, telaşsız olmalı. Görüşme, diğer kişiler tarafından kesilmemeli İyi ışıklandırılmış, havalandırılmış, sessiz ortam Konuşma hizası (göz hizası) hasta ile aynı olmalı Ne çok yakın ne çok uzak oturulmalı Aynı dil konuşulmuyorsa çevirmen kullanılmalı Tıbbi terimler kullanılmamalı

34 Görüşme aşamaları – Giriş Görüşmenin diğer aşamalarını şekillendirir Hemşire- hasta ilişkisini etkiler Bu aşamasının sonunda: Sağlıklı/hasta birey; hemşiresinin adını ve hemşirelik bakımından ne beklemesi gerektiğini öğrenmeli hemşirenin bakım konusunda yeterli olduğunu ve kendisine bakım vermeye hazır olduğunu hissettirmeli bakımın planlanmasında ve bakımın devamlılığının sağlanmasında kendisinden ne beklenildiğini bilmelidir

35 Hemşire iletişimde bireye saygı duymalı, ilgi göstermeli Sağlık durumu konusundaki endişe ve kaygılarını paylaşma konusunda cesaretlendirmeli Hemşire bireyin konforunu ve görüşmeye katılma konusundaki yeterliliğini tanılamalıdır Alınan bilgilerin gizli kalacağı, bu bilgileri kimlerin nerede, nasıl kullanacağı hastaya açıklanmalıdır

36 Görüşme aşamaları – Uygulama Hemşire bu aşamada veri tabanı için gerekli tüm bilgileri toplar Yani hastayla görüşmeyi yapmalı

37 Görüşmeyi Olumsuz Etkileyen Faktörler Şiddetli anksiyete Ağrı Kullanılan dil ile ilişkili güçlükler Konu ile ilgili olumsuz geçmiş deneyimler Sağlık ekibi üyelerinin gerçekçi olmayan beklentileri

38 Başarılı Bir Görüşme İçin Bireye odaklan İlgilendiğini göster Adı ile hitap et Göz teması kur Aceleci davranma Kültürel farklılıklara duyarlı ol Kapsamlı, açıklayıcı giriş konuşması yap Bireyi tanılama süreci hakkında bilgilendir Gözlemlerini paylaş Gerektiğinde açıklama yap Bireyi anladığını göster Bireyin anlayabileceği kelimeler kullan

39 Sessiz kalma ve dokunma tekniklerini kullan Uygun sorular sor, önerilerde bulun İletişimi engelleyen yorum ve sorulardan kaçın Yorum yapma, bireysel düşüncelerini belirtme…

40 Görüşme aşamaları - Görüşmeyi Sonlandırma Başarılı bir görüşme dikkatli bir şekilde sonlandırılmalıdır Görüşmenin sonlandırılacağını bireye bildirin Görüşme özetleyin Bireyin yanından ayrılmadan önce bireyin hemşireden ne beklemesi gerektiği konusunda bilgilendirilin

41 Hemşirelik Öyküsü Bireyin hastaneye kabulünden hemen sonra en kısa sürede alınmalıdır

42 Hemşirelik Öyküsü Bileşenleri Sosyodemografik özellikler: isim, yaş, cinsiyet, medeni durum, dini inançlar, meslek, eğitim durumu Sağlık bakım yardımı aramasının nedeni

43 Hemşirelik Öyküsü Bileşenleri Normal sağlık davranışları, örüntüleri, hemşirelik bakımı ile ilişkili gereksinimleri Beslenme, karar verme ve aktivitelerle ilgili kültürel özellikleri Sağlık durumu, beden sistemlerinin fonksiyonları, ağrı derecesi, önceki tıbbi ve cerrahi öyküsü

44 Hemşirelik Öyküsü Bileşenleri Kullandığı ilaçlar, alerjileri, aşıları, bulaşıcı hastalıkları Sağlık durumunu nasıl algıladığı, sağlık- hastalığın birey için anlamı, hastalığa yanıtı, baş etme yöntemleri

45 Hemşirelik Öyküsü Bileşenleri Öykü ( gelişim, aile, çevre, psikolojik) Birey ve ailesinin; hemşire ve sağlık ekibi üyelerinden beklentileri eğitim gereksinimleri, öğrenme yeteneği, öğrenmeye istek durumu

46 Hemşirelik Öyküsü Bileşenleri Birey ve ailesinin bakıma katılma yeteneği, istek durumu Bireyin; daha ileri bir döneme ilişkin yardım isteyip istememe durumu bireysel kaynakları (güçlü yönleri), yetersizlikleri (zayıf yönleri) yaralanma riski

47 Biyografik veri Yaş Adres Meslek Çalışma durumu Medeni durum Sağlık bakımı kaynakları Sosyal güvence durumu

48 Sağlık bakımına gereksinim duyma nedeni Yaş Adres Meslek Çalışma durumu Medeni durum Sağlık bakımı kaynakları Sosyal güvence durumu

49 Sağlık bakımına gereksinim duyma nedeni Buna ilişkin soru sorularak, verdiği cevap kendi ifadeleri ile yazılmalıdır

50 Sağlıklı/hasta bireyin beklentileri Kalite ölçümünde etken olan faktörlerden birisi

51 Mevcut hastalıkları - sağlıkla ilgili endişeleri Semptomların başlama zamanı Sürekli / aralıklı olma durumu Semptomların süresi Yeri Yoğunluğu…

52 Sağlık öyküsü Sağlık bakım deneyimleri Mevcut sağlık alışkanlıkları Yaralanma / cerrahi girişim İlaç öyküsü Yiyecek, lateks, ilaç / temas alerjileri Alışkanlıkları/yaşam tarzı Alkol, sigara, kafein alışkanlıkları (süre/sıklık) Yaşam aktivitelerinin tanımlanması

53 Aile öyküsü Bireye yakın ve kan bağı olan kişiler hakkında veri toplanır Genetik/ailesel hastalık? Aile yapısı Aile içi iletişim

54 Çevre öyküsü Bireyin aile ortamı Yaşadığı çevre Çalışma çevresi Çalışma çevresinde kimyasallara maruz kalma durumu Yaşadığı çevrede suç oranı Bireye yardımcı mevcut kaynaklar

55 Psikososyal öyküsü Birey ve ailesini stres durumu Stresle baş etme yöntemleri Kayıp/Yas süreci yaşama durumu?

56 Spiritüel Sağlık Bireyin yaşam hakkındaki inançları İnançlarına rehberlik eden kaynakları Dini uygulamaları/ritüelleri

57 Sistemlere özgü veri toplama Her bir beden sisteminin normal işlevi Öykü bulgularının kaydedilmesi Açık ve anlaşılır bir terminoloji ile yazılmalıdır Standart formlar işleri kolaylaştırır EKS

58 Fizik Muayene Bireyin durumunun daha iyi tanımlanabilmesi için objektif verilerin değerlendirilmesidir Bakımın planlanmasına katkı sağlar Öykü ile elde edilen verilerin doğrulanmasını, yeni veriler elde edilmesini sağlar Fonksiyonel yeterliliği gösterir

59 Fizik Muayene Hemşirelerin yaptığı fizik muayenenin amacı: Sağlıklı/hasta bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi Sağlıklı/hasta bireyin sağlık sorununun belirlenmesi Hemşirelik girişimleri için veri tabanı oluşturma

60 Fizik Muayene Baştan ayağa muayene 4 yöntem: inspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon

61 Gözlem Birey ile karşılaşıldığı anda gözlem başlar Görme, bakma, izleme, inceleme, gözden geçirme, muayene etmeyi içerir

62 Gözlem ile neler bakılır? Bireyin mevcut durumu konusundaki yanıtları (fiziksel- emosyonel) nelerdir? Birey var olana sorunu ile ilişkili bakımını yönetebiliyor mu? Bireyin yakın çevre elemanları (tedavide kullanılan araç- gereçler) nelerdir? Bireyin geniş çevre elemanları (hastane-toplum) nelerdir?

63 Görme Üzüntülü görünme Kaş çatma Vücudun belli bir bölümünü tutma Oturma biçimi Yatma biçimi Vücut görünümü (BKİ) Normal olmayan hareketler Giyim Sözel olmayan davranışlar

64 Koklama Vücut kokusu, nefesin kokması

65 Duyma Bireyin konuştukları kendisine teyit ettirilir Ayrıca hemşire bireyi dinlediğini teyit etmelidir

66 Dokunma Tanılama ve terapötik iletişimi başlatmak için önemlidir İlk ek sıkışma (cilt sıcaklığı, nemi,bireyin gücü) İlerleyen süreçte yumuşak bir dokunuş: hastaya güven verir, cilt değerlendirilir Birey için dokunmanın kültürel anlamı önemli!

67 Veri toplama ile ilişkili sorunlar Verilerin uygun şekilde gruplandırılmaması İlgili verilerin ihmal edilmesi İlgisiz veya yinelenen verilerin toplanması Hatalı verilerin toplanması veya verilerin yanlış yorumlanması Veriler arasında ilişki kurmada başarısızlık Gözlenen davranışlardan çok yorumlanan verilerin kaydedilmesi Veri tabanının güncellenmesinde başarısızlık

68 Verilerin Doğrulanması Amaç: hata, taraf tutma, yanlış yorumlamanın önlenmesidir Peki nasıl emin oluruz?

69 Verilerin doğruluğunu geçici olarak etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir Elde edilen veriler normalden oldukça farklı olduğunda, mutlaka yeniden veri toplanarak kontrol edilir Hemşire kendi topladığı verileri bile kontrol etmelidir Hemşire gerekli durumlarda daha deneyimli meslektaşlarından yardım istemelidir Laboratuar sonuçlarının bazı değişkenlerden etkileneceği unutulmamalıdır

70 Doğrulanacak verilerin belirlenmesi Veriler objektiflikten uzak olduğunda doğrulanması gerekir Hemşire bir girişimi uygulamadan önce verileri doğrulamalıdır

71 İpuçlarını belirleme ve çıkarımlarda bulunma Doğru araç-gereç ve yöntemleri kullanarak fizik muayene yoluyla İfadelerin açıklanması yoluyla Sağlık ekibinin diğer üyeleri ile çıkarımların paylaşılması yoluyla Elde edilen verilerin araştırma raporlarıyla kontrol edilmesi yoluyla

72 Verilerin Analizi ve Yorumlanması Analiz: bireyin hastalığa yanıtları göz önünde bulundurularak, bilginin anlamlı ve kullanılabilir kümelere organize edilmesiyle başlar Veri kümesi: mantıklı bir şekilde gruplandırılan bir dizi belirti ve bulgudur

73 Veri analizi adımları Aktivite örüntü tanımlanır İpucu: yavaşça dönüyor, belini bükemiyor, tereddütlü yürüyor Normal standartlarla karşılaştırılır Normal eklem açıklığı hareketleri Tereddüt etmeksizin yürüme Gerekçeli bir sonuca varılır Hareketin sınırlanması Azalmış aktivite düzeyi

74 HEMŞİRELİK TANISI Sümeyye ARSLAN 2012-2013

75

76 TANILAMA AŞAMASINDA NE YAPILIR? Bireyin bütüncül olarak değerlendirilmesinden sonra elde edilen veriler düzenlenir, karşılaştırılır, sınıflandırılır. Bireyin sağlık sorunları belirlenir, nedenleri ayırt edilir.

77 TANILAMA AŞAMASINDA NE YAPILIR? Hemşirenin ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ etkileri olarak kullandığı verileri analiz etme sürecidir. Bireye özgü bakımın sunulmasında bir yada daha fazla hemşirelik tanısını belirleme ile sonuçlanır.

78 TANILAMA AŞAMASINDA NE YAPILIR? Bireylerin sağlık sorunlarına yönelik ne yapılması gerektiği konusunda ‘Hemşirelik Girişimlerinin’ seçimine rehberlik eder. Bireyin sağlık sorununun başarı ile çözümlenmesi; hemşirelik tanısının doğru belirlenmesine bağlıdır.

79 HEMŞİRLİKTE TANILAMANIN FAYDALARI Bakımın, bakım gereksiniminin, bakım yönetiminin ve sonucunun ne olduğunun ortak bir dille tanımlanmasını sağlar. Hemşirelik eğitimi ve araştırmaları için kaynak oluşturur. Bakım uygulamalarının belgelenmesinde yasal dayanak sağlar.

80 HEMŞİRLİK TANISINI BELİRLEME AŞAMASININ AMACI Bireyin sağlık ve hastalığa yanıtlarını gösteren gerçek ve risk sorunlarını, Sorunlara neden olan faktörleri, Bireyin sorunlarını çözme ve önlemede yaşadığı güçlükleri belirlemektir.

81 HEMŞİRLİK TANISININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1950 Literatüre girmiş 1953 Elizabeth FRY; hemşireliği daha yaratıcı hale getirmek için hemşirelik tanıları formüle edilmeli, bireyselleşmiş bakım planlanmalı 1955 ANA; hemşirelik tanısını desteklemiş 1961 Orlando; hasta merkezli, ilişkilere dayalı hemşirelik yaklaşımı 1962 Chambers; hemşirelik sürecinde hemşirelik tanısını tartışmış,

82 HEMŞİRLİK TANISININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1963 Boney ve Rothberg ulusal hemşirelik toplantı raporunda hemşirelik süreci içinde hemşirelik tanısını tartışmış, 1966 Durand ve Prince; hemşirelik tanısı: hastanın hemşirelik değerlendirmesinde elde edilen sonuç

83 HEMŞİRLİK TANISININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1969 Faye Abdellah; hemşirelik tanısı, hemşirelik bilimini esasıdır. 1973 Hemşirelik tanılarının sınıflandırılması konferansı 1982 NANDA kurulmuştur 2003; NANDA-I ismini almış

84 HEMŞİRLİKTE TANI İFADESİNİN KULLANIMI ORTAK DİL İLETİŞİM ROLLERİN AYIRT EDİLMESİ FAALİYET ALANINA ODAKLANMA BİLGİ GELİŞİMİNİ DESTEKLEME

85 KLİNİK KARAR GEREKTİREN SAĞLIK SORUNLARI HEMŞİRELİK TANISI TIBBİ TANI KOLLOBRATİF TANI

86 TIBBİ TANI HEMŞİRELİK TANISI Organ/vücut sistemlerinin hastalığı/patolojisidir Hastalık sürecinin belirti ve bulguları Hekim kararını gerektiren uygun tedavi gereksinimi Hemşirelerin bağımsız olarak karar vermekten sorumlu oldukları sağlık sorunu Bireyin hastalık sürecine verdiği yanıtı tanımlayarak uygun hemşirelik bakımı sunma

87 ORTAK SAĞLIK SORUNLARI Gerçek veya olası fizyolojik komplikasyonları gösterir Hemşirenin diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde olduğu hastalık, tedavi ve tanıya yardımcı uygulamalardan kaynaklanabilir

88 NANDA-I 2007 HEMŞİRELİK TANISI Birey, aile,toplumun gerçek/olası sağlık sorunları veya yaşam sürecine verdiği yanılar hakkında klinik karar Bu yanıtın iyileştirilmesinden hemşire sorumludur

89 NANDA-I 2007 HEMŞİRELİK TANISI Hemşirenin bağımsız olarak uygun hemşirelik yaklaşımları ile önlemek, hafifletmek yada çözümlemek için yasal olarak ele almaya yetkili olduğu birey/aile/grupların var olan yada olası sağlık sorunlarıdır

90 NANDA-I 2007 HEMŞİRELİK TANISI Hemşirelik tanılamasıyla ortaya çıkmalı Hemşirelik girişimleri ile çözümlenmeli Hemşireliğin yasal ve eğitsel alanı içinde olmalı Tıbbi tanıdan farklı olmalıdır. Tıbbi tanı veya ortak sorun değildir NOT: Sayfa 180, Tablo 11-1’den sorumlusunuz.

91 HEMŞİRELİK TANISI TÜRLERİ  Gerçek hemşirelik tanısı  Risk hemşirelik tanısı  Sağlığı geliştirme hemşirelik tanısı  İyilik hemşirelik tanısı

92 GERÇEK HEMŞİRELİK TANISI Birey/aile veya toplumda var olan sağlık durumları veya yaşam süreçlerine yanıtları tanımlayan belirti ve bulgularla doğrulanmış klinik karar Geçirilen cerrahi girişim ile ilişkili ‘akut ağrı Bireyin sözlü olarak ağrısını ifade etmesi Hareket etmekten kaçınması Yeterli uyumaması

93 RİSK HEMŞİRELİK TANISI Birey/aile veya toplumun aynı veya benzer durumdaki başkalarından farklı olarak sorun gelişmeye daha hassas olduğuna ilişkin klinik karar Belirti ve bulgular izlenmemesine rağmen soruna neden olabilecek faktörler vardır Günlük tanılama Hemşirelik girişimleri neden olabilecek faktörleri önlemeye veya ortadan kaldırmaya yöneliktir

94 RİSK HEMŞİRELİK TANISI Pelvis kırığı nedeniyle kesin yatak istirahatı olan hastada Deri bütünlüğünde bozulma riski

95 SAĞLIĞI GELİŞTİRME HEMŞİRELİK TANISI Birey/aile veya toplumun sağlığını geliştirmek, iyilik halini yükseltmek için motivasyonu ve isteği kapayan klinik karar Beslenme ve egzersiz gibi bazı sağlık davranışlarını geliştirmeye hazır oluşluğun ifadesi Konforu iyileştirme isteği

96 İYİLİK HEMŞİRELİK TANISI Geliştirme istekliliğine sahip bir birey/aile veya toplumdaki iyilik düzeylerine karşı insan yanıtlarını tanımlar Belirli bir esenlik düzeyinden daha yüksek bir esenlik düzeyine geçişte birey/aile veya toplumdaki hakkındaki klinik karardır Başarılı kanser tedavisi ile ilişkili baş etmeyi iyileştirme isteği

97 HEMŞİRELİK TANISININ BİLEŞENLERİ  TANI İSMİ (ETİKET)  TANIM  ETİYOLOJİK (İLİŞKİLİ) FAKTÖRLER  RİSK FAKTÖRLERİ  TANIMLAYICI ÖZELLİKLER

98 TANI İSMİ (ETİKET) NANDA-I tarafından onaylanmış hemşirelik tanılarının ismidir TANIM Her tanının bir tanımı vardır Tespit edilmiş insan yanıtının özelliklerini açıklar

99 ETİYOLOJİK FAKTÖRLER Tespit edilen soruna katkıda bulunan durumlar, olaylar veya nedenler Hemşirenin bireyi özgü girişimler geliştirmesine yardım eder 4 kategoride faktörler: Fizyopatolojik (biyolojik ve psikolojik) Tedavi ile ilişkili Durumsal (çevresel veya kişisel) Gelişimsel

100 ETİYOLOJİK FAKTÖRLER 4 kategorideki faktörler: Hemşirenin eleştirel düşünme becerisini kullanarak Neden-sonuç ilişkisi içinde çalışmasını Tanıyı nitelemesini Hemşirelik girişimlerine yönelmesini sağlar Hemşirelik tanısını bireyselleştirir Tıbbi tanının etiyolojik faktör olarak yazılması yanlıştır

101 RİSK FAKTÖRLERİ Çevresel, fizyolojik, psikolojik, genetik veya kimyasal elementlerdir Doğru risk tanısını seçmeye yardımcı olan risk faktörleri, gerçek hemşirelik tanısının formüle edilmesinde kullanılan tanımlayıcı özelliklere özelliklere benzer şekildedir. Koruyucu hemşirelik girişimlerinin planlanması için önemlidir

102 TANIMLAYICI ÖZELLİKLER Bireyin sorunu ile birlikte gözlenen belirti ve bulgulardır Her hemşirelik tanısının tanımlayıcı özellikleri açıklanmıştır Tanı isimlendirilirken, sorun ile ilgili, tüm tanımlayıcı özelliklerin bulunması gerekmez

103 HEMŞİRELİK TANISINI BELİRLEME SÜRECİ Verilerin analizi ve yorumlanması Verilerin gruplandırılması Sağlıklı/hasta bireyin gereksiniminin/sorununun tanımlanması Hemşirelik tanısının formüle edilmesi

104 Verilerin analizi ve yorumlanması Bireyin sağlık sorunu karşısında hemşirenin eleştirel düşünce yoluyla vardığı sonuçtur. Verilerin yorumlanarak sonuca varılması sübjektiftir, hemşirenin bilgisi, deneyimi ve değerlendirmelerinden etkilenir Analiz sonucunda: Sorun yoktur Sorunun çözümü için yardıma gereksinim vardır ↓ Hemşirelik Tanısı

105 Verilerin gruplandırılması Hemşire verileri gruplar yada fonksiyon alanlarına göre organize ederek bireyin bu alanlardaki fonksiyonlarının olumlu, fonksiyonlarda değişme (sorun) yada fonksiyon değişikliklerine neden olabilecek risk faktörü yada sorun olabilecek durum var mı diye belirlenir Herhangi bir modele göre verilerin gruplandırılması, verilerin organize edilmesini kolaylaştırır

106 Sağlıklı/hasta bireyin gereksiniminin/problemlerinin saptanması Bireyin sağlık sorunu nedir? Bu sorun gerçek veya olası bir sorun mudur? Eğer gerçek bir sorun ise hasta bu sorunu yaşadığının farkındadır Hasta hastalığı nedeniyle hangi yaşam aktivitesini yerine getiremiyor? Bireyin yanında ailede sorunların belirlenmesine katkıda bulunabilir

107 Sağlıklı/hasta bireyin gereksiniminin/problemlerinin saptanması Her hemşirelik tanısı için sorunun önemi bireyle tartışılmalı, bireyin sorunun önemini anlaması sağlanmalı, sorunu çözmek ve azaltmak bireyin yardım isteyip istemediği araştırılmalı/sorulmalı Bazı bireyler sorun açık olarak var olduğunda bile yardım istemeye hazır veya motive değildir

108 Hemşirelik tanısının formülasyonu/isimlendirilmesi Hemşirelik tanısının isimlendirilmesini, tanı etiketinin yazılmasını içerir Tanımlayıcı özellikler (belirti ve bulgular) İlişkili faktörler (etiyoloji) Tanı ismi/sorun

109 Gerçek hemşirelik tanısı Dört günde bir katı defekasyon (Tanımlayıcı özellikler) ile bulgulanan aktivitede azalma (İlişkili faktör) ile ilişkili konstipasyon (Tanı ismi/sorun) Risk Hemşirelik Tanısı Kesin yatak istirahati (Risk faktörleri) ile ilişkili deri bütünlüğünde bozulma riski (Tanı ismi/sorun)

110 Sağlığı geliştirme hemşirelik tanısı Konforu yükseltme isteği (Tanı ismi/sorun) İyilik hemşirelik tanısı Başarılı kanser tedavisi (ilişkili faktör) ile ilişkili baş etmeyi iyileştirme isteği (Tanı ismi/sorun)

111 Not: Sayfa 184-185, Hemşirelik tanısını belirlemede yapılan hatalardan sorumlusunuz…

112 PLANLAMA SÜMEYYE ARSLAN 2012-2013

113 PLANLAMA Bireysel, organize ve amaca yönelik bir hemşirelik bakımının nasıl verileceğine karar verilir Hemşire birey için bireyselleştirilmiş beklenen sonuçları tanımlar ve beklenen sonuçlara ulaşmak için belirlenen girişimleri içeren bir bakım planı geliştirir

114 PLANLAMA Planlamada başarı için: Birey ve ailesi ile işbirliği Diğer sağlık ekibi üyeleri ile bilgi alışverişi İlgili literatürü gözden geçirme

115 PLANLAMA Bakım planı dinamiktir Bireyin gereksinimleri karşılandıkça değişebilir Yeni gereksinimler tanımlanabilir

116 PLANLAMA AŞAMASI Öncelikler belirlenir Hedefler ve beklenen sonuçlar saptanır Hemşirelik girişimleri planlanır Hemşirelik bakım planı kaydedilir

117 ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ İlk adım sağlıklı/hasta bireyin en önemli sorununun belirlenmesi Öncelikler bireyin sağlık durumundaki değişikliklere göre sürekli olarak değişir Önceliklerin belirlenmesine sağlıklı/hasta birey ile birlikte karar verilir

118 ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ Yaşamı tehdit eden durumlar Birey için önemli olan durumlar Kısa sürede müdahale edilmesi gereken durumlar Dikkate alınarak sıralama yapılabilir Öncelikler → Yüksek → Orta → Düşük

119 YÜKSEK DÜZEYDE ÖNCELİKLER Müdahale edilmediğinde birey ve diğerleri için zarar ile sonuçlanabilecek hemşirelik tanıları yüksek önceliklidir. Kardiyak out-putta azalma Gaz alışverişinde bozulma Yüksek düzeyde öncelikler Fizyolojik, psikolojik, temel insan gereksinimlerine yönelik olabilir

120 ORTA DÜZEYDE ÖNCELİKLER Bireyin yaşamını tehdit etmeyen ve acil müdahale gerektirmeyen özelliğe sahiptir Cerrahi girişim geçirecek hastada bilgi eksikliği

121 DÜŞÜK DÜZEYDE ÖNCELİKLER Her zaman doğrudan bir hastalık/prognoz ile ilişkili değildir fakat gelecekte bireyin iyi olmasını etkiler Cerrahi girişim geçirecek hastada bilgi eksikliği

122 PLANLAMAYI SÜRDÜRME Bireyin bakım planının sürekli güncellenmesini kapsar Bireyin durumundaki değişikliklerde hemşire yeni durumu tanılar ve değerlendirir Devam eden planlama sırasında bazen hemşire başlangıçtaki bakım planını revize eder ve girişimlerini daha sonra bireyselleştirir Son aşama taburculuk planlaması Taburcu olduktan sonra bireyin gereksinimlerinin karşılanması için hazırlığı kapsar

123 HEDEFLER-BEKLENEN SONUÇLARIN BELİRLENMESİ Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki değişimleri gösterir Beklenen sonuç: hemşirelik bakım girişimleri sonucunda, bireyin bakım sorununun çözümüne ilişkin beklentilerdir Hedef: hemşirelik girişimleri sonucunda daha genel beklentidir

124 HEDEFLER-BEKLENEN SONUÇLARIN BELİRLENMESİ Amaç; Bireysel bakımı sağlama Bireyin katılımını arttırma Gerçekçi ve ölçülebilir bakımı planlama Destek grupların işbirliğine izin vermedir

125 HEDEFLER-BEKLENEN SONUÇLARIN BELİRLENMESİ Bireyin hedefleri Bireyin beklentileridir, hemşirelik girişimi uygulandıktan sonra bireyin durumu hakkında açıkça ifade ettiği tahminlerdir. Doğrudan hemşirelik tanısındaki sorunları gösterir

126 HEDEFLER-BEKLENEN SONUÇLARIN BELİRLENMESİ Beklenen sonuçlar: Hedeflerin formüle edilmesidir Hemşirelik tanısının değerlendirilmesi için temel oluşturan ölçülebilir beklentilerdir. Değerlendirmeye rehberlik eder

127 BAKIMIN HEDEFLERİ Birey merkezli hedef, özel ve ölçülebilir bir davranış veya bir bireyin en yüksek iyilik düzeyi veya fonksiyonlarındaki bağımsızlığı yansıtan yanıttır Bir hedef bir davranış veya bir yanıt içerir Her bir hemşirelik tanısı için bir-birkaç hedef belirlenebilir Kısa vadeli Uzun vadeli

128 HEDEF BELİRLEMEDE BİREYİN ROLÜ Birey ve ailesini (uygun olduğunda) ile ortak hedeflerin b merkezli hedeflerin belirlenmesi, bakım hedeflerinde önceliklerin saptanmasını ve eylem planının geliştirilmesini sağlar Ortak hedef belirlenmedikçe ve açık bir plan yapılmadıkça bireyler bakım planına katılmaz

129 BEKLENEN SONUÇ Hemşirelik bakımının sonucunda bireyin durumunda ölçülebilen spesifik bir değişimdir Hemşirelik bakımının odağını belirler ve yönlendirir Psikolojik, fizyolojik, sosyal, gelişimsel, spiritüel yanıtlardır

130 BEKLENEN SONUÇ Her bir hemşirelik tanısı ve hedef için birkaç beklenen sonuç yazılabilir Her zaman tek bir girişim sorunu çözmeyebilir Adım adım sıralanması girişimleri planlamada kolaylık sağlar Zaman gösterilerek yazılır Zamanı belirleme sorunun çözümü için sınırlılıkları belirler

131 BEKLENEN SONUÇ Beklenen sonuç her zaman ölçülebilen ifadelerle yazılır Beklenen sonuç kriterleri: Kim? Ne zaman? Ne kadar iyi? Hangi eylem? Hangi koşullarda? sorularını cevaplar

132 NOC Hemşirelik Bakımı Sonuçları Sınıflaması Hemşirelik bakımı sonuçlarını, hemşirelik girişimlerine duyarlı ve bu girişimlerden etkilenen bir değişken olarak kavramsallaştıran; birey, aile ve toplum düzeyinde ölçülebilir bir durum, davranış yada algılama olarak tanımlanır Herhangi bir NANDA-I hemşirelik tanısı için önerilen birden fazla bakım sonuçları vardır

133 BEKLENEN SONUÇ’un ifade edilmedi Amaç bölümü Beklenen sonuç bölümü Amaç bölümü >>> bireyde istenilen durum Beklenen sonuç bölümü >>> gerekli başarılacak gözlenebilir ölçüt

134 BEKLENEN SONUÇ’un ifade edilmedi Bireyin 24 saat içinde 0’dan 10’a kadar bir skala üzerinde 3’den az ağrı şiddeti bildirmesi ile bulgulanan ağrı kontrolü başarılacak Amaç bölümü >>> bireyde istenilen durum >>> ağrı kontrolünü başarma Beklenen sonuç bölümü >>> gerekli başarılacak gözlenebilir ölçüt >>> ağrı skalasında 3 puan

135 Hedef ve beklenen sonucun yazılmasında kurallar Birey merkezli Tekil hedef veya sonuç Gözlenebilir Ölçülebilir Zaman sınırlı Karşılıklı Gerçekçi

136 Hemşirelik Bakımının Planlanması Beklenen hasta sonuçları üzerine temellendirilen hemşirelik girişimleri belirlenmeli ve planlanmalıdır Planlama aşamasında hemşire bireyin, mevcut sağlık durumunu geliştirecek hedefleri ve beklenen sonuçlara ulaştıracak girişimleri seçer

137 Hemşirelik Bakımının Planlanması Girişimleri belirlemek için: Girişimlerin bilimsel temeli bilinmeli Gerekli psikomotor beceri ve kişiler arası ilişkilerin bilinmesi Mevcut sağlık kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması

138 Hemşirelik Girişimleri Hemşire tarafından başlatılan girişimler: bağımsız hemşirelik girişimleri Diğer sağlık bakım ekibi üyeleri tarafından başlatılan girişimler: bağımlı hemşirelik girişimleri Birbiri ile ilişkili girişimler: ortak girişimleri

139 bağımsız hemşirelik girişimleri Hemşirenin sahip olduğu bilimsel bilgi, otonomi ve deneyimleri ile çözümleyeceği sorunlara yönelik işlevleri kapsar Diğer ekip üyelerinin istemine gerek yoktur Hastanın gereksinimlerine yönelik belirlenen hemşirelik girişimleri, hemşirelik tanısı, amaç/hedef ve beklenen hasta sonuçları ile ilişkilidir Ödemli bölgenin yükseğe kaldırılması Hastaya kullandığı ilaçların yan etkisi hakkında bilgi verilmesi

140 bağımlı hemşirelik girişimleri Bu girişimlere karar vermede bir başkasının istem, yardım, destek ve rehberliğine gereksinim vardır Hemşirenin sahip olduğu bilimsel bilgi, otonomi ve deneyimleri ile çözümleyeceği sorunlara yönelik işlevleri kapsar Daha çok hastanın tıbbi tanısının tedavisi ile ilişkilidir İlgili ekip üyesinin yazılı sözlü istemi alınmalıdır İlaç isteminin uygulanması Yara örtüsünün değiştirilmesi

141 Ortak girişimleri Sağlık bakım ekibi üyelerinin ortak bilgi ve becerilerinin bir arada uygulamasını gerektirir Bazı girişimlerin diğer ekip üyelerine onaylatılması gerekebilir Hasta bakımına yönelik eğitim/konferans programlarının düzenlenmesi

142 Girişimlerin Belirlenmesi/Seçilmesi Hemşirelik tanı türü Amaç/hedef ve beklenen sonuçlar Girişimler için kanıt temeli Girişimlerin uygulanabilirliği Hasta onamı Hemşirenin uygulama yeterliliği Hastanın gereksinimleri, öncelikleri ve geçmiş deneyimleri göz önünde bulundurulmalıdır

143 Hemşirelik Girişimlerinin Seçiminde Hasta için beklenen sonuçların neler olduğu Hemşirelik tanısının özellikleri İlgili girişim konusunda araştırma sonuçları İlgili girişimin uygulanabilirliği Girişimin hastaya uygunluğu Hemşirenin becerisi Sorunun etyolojisi ve bakım planından beklenen sonuçların dikkate alınması

144 Hemşirelik Girişimleri Sağlık durumunu izlemek Bir sorunu önlemek, çözümlemek, kontrol etmek Optimum düzeyde sağlık ve bağımsızlığı kazandırmak için uygulanır

145 NIC Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması Uygulama aşamasında gerçekleştirilecek olan girişimlerdir Klinik karar ve bilgi temeli üzerine kurulmuş, hedef ve beklenen sonuçlara ulaşmak için hemşirenin uyguladığı bakım girişimleridir

146 Hemşirelik Bakımının Planlanması Hemşire bakım verdiği hastalara yazılı bakım planı hazırlamakla yükümlüdür Yazılı bir bakım planı; Hastanın gereksinimine göre belirlenmiş hemşirelik tanılarını Amaç/hedef veya beklenen sonuçları Belli hemşirelik girişimlerini içerir

147 Hemşirelik Bakımının Planlanması Yazılı bir bakım planı; Bakımın koordinasyonunu Bakımdaki hataların en aza indirilmesini Bakımın devamlılığını Bakımın değerlendirilmesini Verilen bakımın diğer ekip üyeleri ile paylaşılmasını Bakımın kaynaklarının belirlenmesini İşbirliğini sağlar

148 UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME SÜMEYYE ARSLAN 2012-2013

149 Planlanan hemşirelik bakımının uygulamaya aktarıldığı aşamadır Planlanan bakım bireyin özbakımını güçlendirmesine imkan verdiği sürece başarılı olur Başarılı bakım; sağlık ekibi üyeleri ve aile üyelerinin katılımıyla elde edilir

150 Hemşirelik Uygulama Becerileri Bilişsel beceriler İletişim becerileri Psikomotor beceriler

151 Bilişsel Beceriler Hemşirelik sürecinde eleştirel düşünme uygulamamasını içerir Bir girişimi uygulamak eleştirel düşünme becerisini gerektirir Daha önceki bilgi ve deneyimler kullanılmalı, kavramlar ve durumlar arasında ilişki kurulmalıdır

152 İletişim Becerileri Birey ve ailesi ile güvene dayalı bir iletişim kurulmalıdır İyi iletişim; işlemler hakkında bilgi vermeyi, bireyin emosyonel gereksinimlerini desteklemeyi, etkili eğitimi sağlar Hemşire; bireyin sorunlarını ve gereksinimlerini, gerekli durumlarda diğer ekip üyeleri ile akıllıca ve zamanında paylaşmalıdır

153 Psikomotor Beceriler Bilişsel ve motor aktivitelerin birleşimini gerektirir Hemşire; gerekli psikomotor beceriyi laboratuar uygulamaları ile kazanmalıdır

154 Uygulama Süreci Hemşirelik sürecinin uygulama aşamasına başlamadan önce hemşire bireyi ve bakım planını yeniden gözden geçirmeli, araç-gereci, çevreyi düzenlemeli, bireyi hazırlamalı, komplikasyonları önceden tahmin etmeli, önlemeli ve hemşirelik girişimlerini uygulamalıdır

155 Bireyin yeniden değerlendirilmesi ve bakım planının gözden geçirilmesi Değerlendirme ne zaman olur? Hemşire birey ile her etkileşiminde değerlendirme yapabilir Yeni elde edilen veriler doğrultusunda, bakım planında yeni düzenlemeler yapılabilir Yeniden değerlendirme; hemşirelik girişimlerinin bireyin sağlık düzeyine uygun olup olmadığını belirlemek için önemlidir Yapılan değişiklikler sürecin her basamağına uygulanmalıdır

156 Önceliklerin Belirlenmesi Bireyin durumu Toplanan verilerden elde edilen bilgiler Hemşirelik girişimleri için uygun kaynak ve zaman Birey, ailesi ve diğer sağlık bakım ekibi üyelerinin görüşleri Hemşirenin bilgi ve deneyimleri

157 Önceliklerin Belirlenmesi ne işe yarar? Hangi sorunun öncelikle ele alınması gerektiğini ve hangi hemşirelik girişimlerinin öncelikle uygulanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur

158 Araç gerecin düzenlenmesi ve bireyin hazırlanması Etkili bakım verilmesini ve zamanın etkin kullanılmasını sağlar Araç gereçler kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirilmelidir Yedek malzemeler açılmadan yedekte bulundurulmalı Sonrasında kullanılmayan malzemeler depoya kaldırılmalıdır

159 Araç gerecin düzenlenmesi ve bireyin hazırlanması Çevrenin düzenlenmesi: Bireyin güvenliğini sağlar Daha etkin bakım verilmesini sağlar Bireyin bakımına katılımını sağlar Uygulama öncesi birey rahatlatılmalı Bireyin katılımının gerektiği durumlarda ise konforu sağlanmalıdır

160 Komplikasyonların önceden tahmin edilmesi ve önlenmesi Bazı durumlar komplikasyon gelişmesini kolaylaştırır Bunu engellemek için: kapsamlı ve sürekli tanılama Kronik hastalıklar Yaşlılıklar Özel yaş grupları

161 Hemşirelik Girişimlerini Uygulama Direk bakım uygulamaları Günlük aktiviteleri gerçekleştirmede yardımcı olma Bakım verme Acil girişimlerde bulunma ve önlemler alma Danışmanlık Eğitim Birey ile direk ilişkili olmayan bakım uygulamaları

162 Günlük aktiviteleri gerçekleştirmede yardımcı olma Fizyolojik, psikolojik, temel insan gereksinimlerine yönelik olabilir Beslenme, boşaltım, özbakım, hareket, kişisel hijyen gibi aktivitelere yardımcı olma

163 Bakım verme Özel bilgi ve beceri, eleştirel düşünme ve karar vermeyi gerektirir Pozisyon değiştirme Üriner kateterizasyon Eklem açıklığı hareketlerini uygulama Kişisel hijyen uygulamaları

164 Acil girişimlerde bulunma ve önlemler alma Bireyin fizyolojik, psikolojik olarak yaşamının tehlikede olduğu durumlarda alınan önlemlerdir İlaç uygulaması Kardiyopulmoner canlandırma Konfüze bireyi yaralanmalardan koruma

165 Danışmanlık Bireye problem çözme becerilerini kazandıracak, stresle baş etme yöntemlerini kullanmada ve kişilerarası ilişkileri geliştirmesinde yardımcı olmayı içerir

166 Eğitim Hemşirenin sorumluluğudur Danışmanlık ve eğitim birbiriyle yakından ilişkilidir Bireyde değişim meydana getirmek için iletişim becerilerini kullanmayı gerektirir Danışmanlık ile; yeni tutum ve davranışlar Eğitim ile; yeni bilgi ve psikomotor beceriler kazandırılır

167 Birey ile direk ilişkili olmayan bakım uygulamaları Direk bakım uygulamalarını destekleyen aktivitelerdir Tanı tedavi ile ilgili uygulamalar Tanı işlemleri için randevu alma Tanı işlemleri için hastanın hazırlığı

168 Değerlendirme Bireyin gereksinimlerini karşılamaya yönelik uygulanan hemşirelik girişimlerinin etkinliği hakkında karar verme Değerlendirmede kullanılan beceriler: Bakım standartları, normal hasta yanıtları, hemşirelik model ve kuramları hakkında bilgiler, hemşirelik girişimlerinin etkinliğini takip edebilme yeteneği, yapılmış çalışma sonuçlarından haberdar olma

169 Değerlendirme Değerlendirme sürecin her aşamasında yer alır Değerlendirme yapmanın nedenleri: Hemşirelik bakımı ile ilişkili karar vermeye yardımcı objektif-sübjektif veriler toplamak Hemşirelik girişimlerine karşı bireyin davranışlarını değerlendirmek Belirlenen hedefler ile bireyin yanıtlarını değerlendirmek Hangi hedeflere ulaşıldığı veya hangi sorunların çözüldüğüne karar vermek Birey, aile, hemşire ve diğer sağlık ekibi üyelerinin sağlık bakımı kararlarına ne derecede katıldığını belirlemek Hemşirelik bakımının kalitesini ve bireyin sağlık durumu üzerindeki etkisini değerlendirmek

170 Değerlendirme Türleri Kriterlere göre değerlendirme Yapı değerlendirmesi İşlev değerlendirmesi Sonuç değerlendirmesi Zamana ve sıklığa göre değerlendirme Sürekli değerlendirme Aralıklı değerlendirme Son değerlendirme

171 Değerlendirme süreci Hedefler ve beklenen hasta sonuçlarını yeniden gözden geçirme Değerlendirmeye yönelik veri toplama Verilerin özetlenmesi ve tartışılması Verilerin kayıt edilmesi Bakım planının yeniden gözden geçirilmesi Bakım planının sona ermesi Bakım planının değiştirilmesi

172 1. Hedefler ve beklenen hasta sonuçlarını yeniden gözden geçirme Hedef ve beklenen hasta sonuçları; bireyin hemşirelik uygulamalarına yanıtını değerlendirmek amacı ile uygulanır Hedef: bireyin sağlık durumunun devamı yada hemşirelik tanısının çözümlendiğinin bir göstergesi olarak bireyde beklenen davranıştır Beklenen hasta sonuçları: bireyin sağlık durumunda önceki yada şimdiki sağlık durumuna göre olumlu yada olumsuz sonuçlardır

173 2. Değerlendirmeye yönelik veri toplama Bireyin sağlık durumuna yönelik objektif veriler toplanır

174 3. Verilerin özetlenmesi ve tartışılması Bulguları yorumlamada bireyin davranışsal yanıtları ile fizyolojik belirti ve bulguları karşılaştırılır Bakımda beklenen hasta sonuçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını doğru belirlemek için:

175 Bireyde beklenen davranış yada cevabı tam olarak belirleyebilmek için sonuç kriterleri test edilir Bireyin gerçek davranış ve yanıtları tanımlanır Oluşturulmuş sonuç kriterleri, gerçek davranış ve yanıtlarla karşılaştırılır Oluşturulmuş sonuç kriterleri, gerçek davranış ve yanıtlar arasındaki kararlılığın derecesi muhakeme edilir Eğer uzlaşma yoksa engeller nelerdir? Niçin uzlaşma olmuyor? Sorularına yanıt aranır

176 Değerlendirme Sonuçları Nelerdir? Hedefler gerçekleştirilmiştir ve ek bir uygulamaya gerek yoktur Hedefler kısmen gerçekleştirilmiştir ve uygulamaya devam edilmelidir Hedefler gerçekleştirilmemiştir

177 Hedeflere Ulaşamama Nedenleri: Verilerin eksik toplanması Bireyin sorunlarını belirlemede eleştirel düşünülmemesi Uygun olmayan tanı seçilmesi Hedeflerin gerçekçi olmaması Yanlış yöntem seçimi Planlanan girişimlerin bireye yada duruma uygun olmayışı Bireyin uygulamaya dahil edilmemesi Planlanan girişimlerin eksik uygulanması Bireyin durumunda beklenilmeyen değişikliklerin olması Bireyin uygulamalara cevabının yetersiz değerlendirilmesi Diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapılmaması

178 4. Verilerin kayıt edilmesi Değerlendirmede en önemli bölüm kayıt ve rapor etme Doğru kararlar için doğru kayıt Kayıt ederken her zaman aynı değerlendirme ölçüleri kullanılmalı Yazılı hemşirelik notları, tanılama bulguları, her vardiya değişiminde hemşireler arasında paylaşılmalıdır

179 5. Bakım planının yeniden gözden geçirilmesi Beklenen hasta sonuçları değerlendirilir, bakımın hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına, bakım planında düzenleme yapma ihtiyacı olup olmadığına karar verilir Varsa gerekli düzenlemeler tüm hemşirelik süreci aşamaları için yeniden yapılır

180 6. Bakım planının sona ermesi Beklenen hasta sonuçlarına ve hedeflere ulaşıldığına karar verildiğinde bu konu birey ile paylaşılmalıdır Her ikisi de hedeflere ulaşıldığını düşünüyorsa bakım planı sonlandırılır Durum kayıt altına alınarak diğer hemşireler de bilgilendirilir

181 7. Bakım planının değiştirilmesi Hedeflere ulaşılmadığı zaman etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekir Bireyin genel durumunda, gereksinimlerinde ve yeteneklerindeki değişiklikler bakım planında değişiklik yapmayı gerektirir Bakım planı değiştirildiğinde hemşirelik süreci aşamaları tekrar ele alınmalıdır

182 Hemşirelik Bakımının Planlanması Yazılı bir bakım planı; Bakımın koordinasyonunu Bakımdaki hataların en aza indirilmesini Bakımın devamlılığını Bakımın değerlendirilmesini Verilen bakımın diğer ekip üyeleri ile paylaşılmasını Bakımın kaynaklarının belirlenmesini İşbirliğini sağlar

183 KAYIT VE RAPOR ETME

184 Yetkili bireyler tarafından gerektiğinde etik ve yasal açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye kayıt denir

185 Kayıt formlarındaki temel bilgiler Hasta kabul bilgileri, tanımlayıcı özellikler ve demografik veriler Hemşirelik tanılaması Hemşirelik tanısı Hemşirelik bakım planı Hemşirelik bakım kayıtları ve değerlendirme Tıbbi öykü Tıbbi tanılama bulguları Tıbbi tanılar Tıbbi tedavi girişimleri

186 Kayıtların amaçları İletişim Veri toplama Araştırma Eğitim Denetleme ve kontrol Maliyet hesaplama Yasal belge

187 Kayıtlarda yasal açıdan dikkat edilecek noktalar Doğru, tanımlayıcı, objektif ve eksiksiz olmalı Sadece tek renk ve silinmeyen kalem kullanılmalı Kayıttaki herhangi bir kelime silinmemelidir Hatalı kayıt yapıldığında, kelimenin/cümlenin üzerine bir çizgi çekilmeli ve ‘kayıtta hata’ yazılmalı Evrensel kısaltmalar kullanılmalı Kayıt yaparken boş satır/alan bırakılmamalı Durumun tanımlanması satır ortasında bittiğinde satır sonuna kadar çizgi çekilmeli, alt satıra isim yazılıp imza atılmalı

188 Kayıtlarda yasal açıdan dikkat edilecek noktalar Bütün sayfanın tekrar yazılması gerekiyorsa üzerine çarpı atılmalı, hemşire adını yazıp imzasını atmalı, üzerine ‘tekrar yazıldı’ diye yazmalıdır, orijinal sayfa atılmamalı, kayıtların içine eklenmelidir Bilgisayar kayıtları için şifre gizli tutulmalıdır Kayıtlar sadece bakım veren hemşire tarafından tutulmalıdır Tedaviler, gözlemlerle ilgili diğer kayıtlar, hemşirelik bakımı uygulandıktan sonra tutulmalıdır Kurum politikası ve kayıt sistemi göz önünde bulundurularak kayıt tutulmalıdır

189 Kaliteli kayıt ve rapor tutma için ilkeler Gerçeklik Doğruluk Kapsamlılık Geçerlilik Organizasyon Gizlilik

190 Raporlar Aktivite yada gözlemlerin özetidir Vardiya değişim raporu Telefon raporu Transfer raporu Kaza rapor

191 Vardiya değişim raporu Vardiya değişimleri için tutulan rapor Amaç bakımda devamlılığı sağlamaktır Sözel, yazılı, teyp kaydı ve hasta başında verilebilir

192 Vardiya değişim raporunda dikkat edilmesi gereken noktalar Bireyin demografik bilgilerini verirken sadece isim, cinsiyet, tıbbi tanı ve öykü gibi genel bilgilere yer verilmeli Bireyin sorunu ve soruna yanıtları objektif bulgular ile tanımlanmalı Hemşirelik tanıları ve ilişkili faktörler tanımlanır Bakım ile ilişkili önemli bilgiler aile yakınları ile paylaşılmalı, bakıma destek vermeleri sağlanır

193 Vardiya değişim raporunda dikkat edilmesi gereken noktalar Taburculuk planı sürekli gözden geçirilir Bakım ve tedavi ile ilişkili olan yöntemler yada yeni uygulanan yöntemler hemşireler ile paylaşılır Eğitim planı ve bireyin buna yanıtı tanımlanır Hemşirelik bakımı girişimleri değerlendirilir

194 Vardiya değişim raporunda yapılmaması gerekenler Kayıtlarda var olan tüm demografik bilgiler tekrarlanmamalı İyi, kötü, normal gibi genel ifadeler kullanılmamalı Tıbbi tanı ile hemşirelik tanısı birbirine karıştırılmamalı Bireyin yakınları ile ilişki kurmaktan kaçınılmamalı Uygulanan yöntemlerin ayrıntılı işlem basamakları anlatılmamalı Vardiyaya başlayacak hemşire daha ayrıntılı bilgi istemediği sürece detaylardan ve gereksiz ifadelerden kaçınılmalıdır

195 Telefon raporu Telefonla alınan bilgiler yazılı forma kaydedilmelidir Telefon konuşması ne zaman yapıldı? Kim yaptı? Bilgi vermek için kim aradı? Ne bilgi verildi? Hangi bilgiler alındı?

196 Transfer raporu Hastalar bir klinikten bir kliniğe transfer edilirken verilen raporlardır Bireyin adı, yaşı, hekimi, tıbbi tanısı Kısa tıbbi öykü Şimdiki sağlık durumu Şimdiki hemşirelik tanıları ve bakım planı Transfer sonrası karşılanması gereken, hastanın acil gereksinimleri Özel uygulama gerektiren durumlar Hastanın özel bir cihaza gereksinim durumu

197 Kaza raporu Sağlık bakım kurumlarında operasyon yada hasta bakımı ile uyuşmayan raporlardır Hasta, ziyaretçi, çalışan bireyler alışılmadık durumlarla karşılaşabilir Kaza raporları kurumdaki risk faktörlerinin belirlenmesini sağlar Yaralanma olmasa da kaza raporları tutulmalıdır

198 Kaza raporu tutmada ilkeler Kazaya şahit olan/hastayı o şekilde bulan hemşire rapora kaydedilir Hemşire ne olduğunu kısa ve objektif terimlerle tanımlar Hemşire olayın nedenini açıklamaya, yorumlamaya çalışmaz Hemşire hastanın durumunu objektif olarak tanımlar Hemşire/hekim tarafından alınan önlemler rapor edilir Rapor kısa sürede ilgili birime iletilir

199 Kaza raporu tutmada ilkeler- ilaç hatası İlaç hatası kısa ve doğru şekilde tanımlanmalı Hasta ile ilişkili bilgiler verilmeli Hastada oluşan yan etki/hayatı tehdit eden etkiler belirtilmeli Hatayı yapan hemşire kaydedilmeli


"HEMŞİRELİK SÜRECİ HEMŞİRELİK TANILAMASI Sümeyye ARSLAN 2012-2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları