Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi için Organizasyonel Yapılar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi için Organizasyonel Yapılar"— Sunum transkripti:

1

2 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi için Organizasyonel Yapılar
Stratejik Lojistik Yönetimi -Liderlik Programı- 4/9/2017

3 … Lojistik fonksiyonlara ve süreçlerine bakışımız şu şekildedir...
Lojistik(köprü) Tüketim Noktası (Fabrika, Mağaza, Kullanıcı, Tüketici) Sistem kaynaklarını optimize ederken, Servis taahhütleriniz yerine getirme Kaynaklama Noktası (Tedarikçi, Fabrika, Mağaza, Kullanıcı) Lojistik 4/9/2017

4 Her bir lojistik sürecin servis seviyelerinin desteklenmesi ve kaynakların optimizasyonu için spesifik rolleri vardır. Müşteri Hizmetleri Talebin karşılanması için lojistik servis politikasının belirlenmesi Cevap süreleri kısıtlarına uymak için siparişlerin yerel stoklardan karşılanması Talebin karşılanması için stok seviyelerinin belirlenmesi Depolama & Dağıtım Merkezi Operasyonları Stok Planlama Stok ihtiyaçlarını karşılamak için optimum kaynaklama karışımını seçmek Cevap süreleri kısıtlarına uymak için dağıtım kanallarını optimize etmek Nakliye ve Dağıtım Kaynaklama 4/9/2017

5 Ohio Üniversitesi Lojistikte kariyer yolları çalışması
Lojistik fonksiyonlardaki eğilimleri anlamak için 34 yıldır uygulanan bir anket Kurumsal yapı ve operasyonel profiller nelerdir? Lojistik yöneticilerinin demografik özellikleri nelerdir? Lojistik yöneticileri geleceği nasıl görüyor? 4/9/2017

6 Lojistikte kariyer yolları çalışması: 4 Ortak Organizasyonel Yapı
Figür 5 Organizasyon Yapısı Ortak davranışlar Diğer Birleşmiş Merkezi Her bir birim Ayrı birim Eğilim: Ayrı birimler azalırken, birleşmiş ve merkezi yapı büyümekte, 4/9/2017

7 Lojistikte kariyer yolları çalışması: Bir kıdemli yönetici atandığında
İlk Atanma Yılı Lojistik Organizasyonu Yöneticisi Bir lojistik organizasyonu yöneticisinin atanması organizasyonun olgunluğunu gösterir. 4/9/2017

8 Lojistikte kariyer yolları çalışması: Cevap verenlerin kökenleri
Cevap verenlerin Departmanları Lojistik Tedarik Zin. Yön. Müşteri Hizmetleri Dağıtım Diğer Trend: Çalışılan iş kolu önce Dağıtım  Lojistik  Tedarik Zinciri Yönetimi 4/9/2017

9 Lojistik Sorumluluklar
Lojistikte kariyer yolları çalışması: Cevap verenlerin tipik sorumlulukları Lojistik Sorumluluklar Uluslar arası Lojistik Depolama Trafik Yönetimi Depo Yerleşim Stok Kontrol Genel Yönetim Üretim Lojistiiği Sipariş İşleme Müşteri Hizmetleri Paketleme Satınalma Ürün Planlama Satış Tahminleri Trend: uluslar arası lojistik ve sipariş işleme konusunda artan yükümlülük 4/9/2017

10 Lojistik Sorumluluklar
Lojistikte kariyer yolları çalışması: Yetki Derecesi: Doğrudan vs. İstişari Lojistik Sorumluluklar Uluslar arası Lojistik Depolama Trafik Yönetimi Depo Yerleşim Stok Kontrol Genel Yönetim Üretim Lojistiiği Sipariş İşleme Müşteri Hizmetleri Paketleme Satınalma Ürün Planlama Satış Tahminleri Diğer 4/9/2017

11 Ohio Üniversitesi Lojistikte kariyer yolları çalışması
2004 yılı eğilimlerinin özeti: Lojistiğin artan stratejik önemi Global lojistiğe artan ilgi “Rekabet avantajı arayan şirketler için global tedarik zinciri şirketlerin haritasını değiştiriyor” Odaklanan noktada değişiklik: “Soru..... Sadece müşteri hizmetlerinin cevap süresinden, Lojistik ve tedarik zincirinin şirketlerde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamaya olan rolüne şeklinde değişti.” 4/9/2017

12 Şirketler kompleks lojistik sistemlerdir ve karşılıklı bağımlı tedarik zincirleri ile etkileşim halindedirler… Malzeme, bilgi ve sermayenin şirket içindeki karmaşık akışları aşağıdakileri göz önünde bulunduran stratejik bir lojistik yaklaşımına ihtiyaç duyar: Performans ölçümleri, Süreç tasarımları, Alt Yapı ve sistem gereksinimleri Organizasyonel gelişim 4/9/2017

13 Lojistik Ağların Yönetimi vs. Silolardaki maliyetlerin azaltılması
4/9/2017

14 Lojistik, şirket sınırlarının dışına taşar
Şirketler kompleks lojistik sistemlerdir ve karşılıklı bağımlı tedarik zincirleri ile etkileşim halindedirler… Lojistik, şirket sınırlarının dışına taşar Karşılıklı Bağımlı tedarik zincirleri ile şirketler aşağıdakileri içeren ilişkiler içindedir: Hammadde ve komponentlerin tedarikçileri üreticiler dağıtıcılar Üçüncü parti lojistik sağlayıcılar Katma değer katan satıcılar ve dağıtım kanalları Son kullanıcılar 4/9/2017

15 Tipik tedarik zinciri yerleşimi
Komponent sağlayıcılar Kontratlı üreticiler Sistem üreticileri Outsource edilmiş lojistik Dağıtıcılar Satıcılar Alıcılar 4/9/2017

16 Tüketici, Stok ve Üretimin dahili hedefleri nelerdir.…
… Satış ve Pazarlama? ... Üretim? … Finans? … Satınalma? … Dağıtım Merkezi? … Nakliye? … Stok Planlama? 4/9/2017

17 Lojistik akışların içerden ve dışardan koordinasyonu:
Şirketler kompleks lojistik sistemlerdir ve karşılıklı bağımlı tedarik zincirleri ile etkileşim halindedirler… Lojistik akışların içerden ve dışardan koordinasyonu: Malzemeler – Finans - Bilgi bilinmeyen kazançların ve maliyet düşürme fırsatlarının yakalanması için kritiktir. Organizasyonunuzun yapılandırılması ve yönetimi kritik başarı faktörüdür. 4/9/2017

18 Egzersiz Organizasyonunuzun nasıl çalıştığını gösteren bir resim çizin
4/9/2017

19 3 Tür Organizasyonel Yapı
Fonksiyonel Süreç Matris 4/9/2017

20 Yönetim Planlama Süpervizör Operatör
Lojistik organizasyon tasarımı sizin Lojistik Sisteminizin kontrol seviyelerini tanımlar. Hiçkimse kontrol edemediği şeylerden ölçülemez. + Kapsam Kontrol Bütünlük Uyumlaştırma Hissedarlar Yönetim Kurulu Başkan & CEO Pazarlama GMY Üretim GMY Lojistik GMY Mali İşler GMY Planlama Grubu Müşteri hizmetleri Tedarik Yönetimi Dağıtım Sipariş girişi Stok yönetimi Nakliye Yönetim Planlama Süpervizör Operatör Üretim Planlama Depolama Cağrı merkezi Satınalma DC1 Frekans Detay Uyum Operatör + Alıcı Forklift Operatorü 4/9/2017

21 Şirket Organizasyonlarında Lojistik
VP (GMY) Finans İnsan Kaynakları Hukuk İşleri Bilgi Sistemleri Chief Administrative Officer (CAO) (Genel gider yönetimi) (destek birimler) GMY Satış ve Pazarlama (Talep artışı yaratmak) promosyon maliyetleri Ar&Ge (işi yeniden tasarlamak) Geliştirme maliyeti Üretim (Ürün kalitesi) parça başı maliyet Müşteri Tepkisi Tedarik VP(GMY) Dağıtım Chief Logistics Officer (CLO) (mükemmel sipariş %) (toplam lojistik maliyeti) CEO (Hisse değeri)

22 Lojistik Organizasyon Tasarımı
Chief Logistics Officer (CLO) (toplam lojistik maliyeti) (Mükemmel Sipariş %csi) Lojistik Planlama Grubu Lojistik Performans Ölçümü İzleme Vice President (GMY) Vice President(GMY) Vice President (GMY) Müşteri Tepkisi Tedarik Dağıtım (CS&OP Maliyetleri) (TSC) (TDC, (OP süresi) (turns, karşılama oranı, poct) (OTD%, SA, IA, doct) Direktör Direktör Direktör Direktör Direktör Direktör Müşteri Servisleri Sipariş İşleme Stok Planlama&Yönetimi Satınalma Nakliye DC Operasyonları (CS Maliyetleri) (OP Maliyetleri) (ICC) (TPC) (TFC, yield) (TWC, sd) (OEA, OSC, OET, OPT) (karşılama oranı) (poct, poa) (hasar%, ITT) (hasar%, SA, IA, woct) CS: Müşteri Servisi OP: Sipariş İşleme DC: Dağıtım Merkezi Lojistik organizasyonu lojistiğin diğer ana elementleriyle işbirliği içinde olmalıdır, planlama süreci ve lojistik performans ölçümleri ile paralel işlemelidir.

23 Eğer Lojistik Performans Sistemi süreçler ve ölçüm tipleri çerçevesinde tasarlansaydı aşağıdakine benzerdi: Lojistik Performans Sistemi Müşteri Servisi Stok Planlama Tedarik Nakliye Depolama Lojistik Giriş Hataları % Karşılama Oranı % Zamanında% Yükleme Doğruluğu % Mükemmel Sipariş Yüzdesi Statü Hataları % Tahmin Mükemmel Hasarsız % Faturalama Hataları % Doğruluğu% Sipariş % Mükemmel dokümantasyon% Stok Doğruluğu % Sipariş Giriş Süresi Stoktaki gün sayısı Satılma siparişi çevrim süresi Transit süre Depo Lojistik çevrim süresi Sipariş Yükleme/boşaltma süresi Sipariş İşleme Süresi Tedarikçi çevrim süresi Çevrim Süresi Nakit çevrimi Çevrim süresi Saat başına düşen sipariş sayısı Saat başına düşen satınalma siparişi sayısı Filo kapasite kullanımı Adam saat başı birim sayısı Stok devir hızı Mükemmel Sipariş Adam/Saat başı yükleme sayısı Saklama Yoğunluğu Lojistik FTE, ROLA Stok taşıma maliyeti Müşteri Hizmetleri Maliyetleri Depolama maliyetleri Toplam Lojistik Maliyeti Kayıp satışların maliyeti Satınalma maliyetleri Nakliye maliyetleri Toplam Katma Değer 4/9/2017

24 Tedarik Zinciri Başarı Faktörü: İnsan
„Dünya standartlarında bir tedarik zinciriniz olmazsa, dünya standartlarında bir şirket olamazsınız Dünya standartlarında çalışanlarınız olmazsa dünya çapında bir tedarik zinciriniz olamaz. Çalışanlarınızı eğitmeden dünya standartlarında tedarik zinciriniz olamaz.“ -Tom Dadmun VP Tedarik Zinciri Operasyonları Adtran 4/9/2017

25 Organizasyon ve çalışanlar, yönetilmesi, ölçülmesi ve optimize edilmesi gereken kritik lojistik kaynaklardır. Makina parkı Malzemeler Stok İnsan Kaynakları Filo Sistemler Tesisler 4/9/2017

26 Bir Tedarik Zinciri kaynağı olarak yönetilmesi gereken Organizasyon
İşgücü’nün kapasitesi sınırlıdır. Fabrika çalışanları Sürücüler Kalite kontrol elemanları Finansal imzalar (kredi kontrolleri) Dokümantasyon işlemleri 4/9/2017

27 HP fabrikasında esnek çalışma politikası
4/9/2017

28 Fabrika esnekliği 0 – 150% /gün Hat yoğunluğu esnekliği 0 - 400%/ gün
Üretimi yeniden tasarlamak: İşgücü esnekliği kritik başarı faktörü Fabrika esnekliği 0 – 150% /gün Hat yoğunluğu esnekliği %/ gün İşgücü modeli Ortaklar 67% HP perm 15% HP temp 8% ext. temp 10% Kısa vadeli kontratlar, ortaklar Fazla çalışma Ortalama İşgücü Az işgücü Kişisel günlük çalışma süresi 0 – 10 saat Mobil SMS ile uyarı Operatörler 5’den fazla iş için eğitilir. 4/9/2017

29 Organizasyon Şeması Tedarik Zinciri organizasyonunun yeniden yapılanmasından önce
4/9/2017

30 Organizasyon Şeması Tedarik Zinciri yeniden yapılanmasından sonra
4/9/2017

31 Organizasyonel yapı lojistiğin stratejik önemini yansıtır
Lojistik: İdari  Stratejik Fonksiyon Lojistik raporlama: CFO  CEO Hedef: Müşteriye daha düşük maliyetle hizmet vermek için silolarda maliyet azaltımı Performans ölçümleri sorumlulukların tanımından önce gelir. (tam tersi geçerli değildir.) Raporlama yapısı üst yönetimin ilgisini çeker ya da tam tersi? Müşteri hizmetleri etkisi veya sadece bir maliyet ya da nakit etkisi Sipariş girişi ve talep yönetimi Satınalma Üretim Çalışmalar lojistiğin stratejik avantaj olarak değerini doğrulamaktadır. Talep yönetimi lojistik fonksiyonun parçası olarak algılanmamaktadır. 4/9/2017

32 Tedarik zincirini dönüştürmek için yapılması gerekenler
Üst yönetimin desteğini sağlayın Kaynakları dağıtın Aşamaları tanımlayın Fonksiyonlar arası takımlar Değişik fonksiyonlardan yöneticiler Katılım için imzalanmış kurallar Kritik Performans Göstergelerini (KPIs) tanımlayın Veri toplayın Değişimler Kıyaslama Kanıtlar Araçları uygulayın Kalibrasyon ve Pazar başarısı(herkes kazanan takımda olmak ister) 4/9/2017

33 Değişim Yönetimi „Kıyaslama kolaydır. Veriler her yerdedir.
Ama davranışsal değişimi nasıl gerçekleştireceksiniz?“ -Tom Dadmun VP Tedarik Zinciri Operasyonları Adtran 4/9/2017

34 Gücün semptomları: Mesafe yaratmak
Açık alan vs. Köşe ofisleri Sekreter vs. Outlook ve Intranet Ünvanlar vs. İlk isimlerin kullanılması Dr.Thakur-Weigold vs. Mrs. Thakur-Weigold vs. Bublu Thakur-Weigold Cinsiyet, eğitim ayrımcılığı 4/9/2017

35 Örnek: SAP’de Lojistik Fonksiyonuna bakış
Kontrol Ko Ana veri Karlılık analizi Finans Product Costing FI Müşteriler Satışlar Açık öğeler SD Fiyatlar, İndirimler, Yeni fiyatlar Dağıtım notu Fatura Kotasyon Sipariş Doğrulanmış teslim tarihi Stok kontrol Malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi Satışa sunulacak ürünler Stok öteleme ÜP Üretim Planlama Malzeme Yönetimi/Depo Yönetimi MY 4/9/2017 Copyright B. Thakur-Weigold, HP Ratingen, SD_PR_E.PPT

36 Accenture çalışması sonucu
„Projelerin 70%’i üst yönetim kademelerinin katılımının yetersizliği nedeniyle başarısızlığa uğrar“ 4/9/2017

37 DELL FABRİKASI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKTA ; BİLGİSAYARLAR PERFORMANSI SAAT BAŞI İZLER – 12 Aralık 2004, Greensboro News & Record Bu ifade Dell’in felsefesinin büyük bir bölümünü özetler. Üst düzey yöneticiler de, alt kademe çalışanları gibi maliyetleri düşürmeye çalışmak durumundadır. Mevki tahsisini uygun görmeyen Southwest gibi, Dell de hiyerarşiyi reddeder. Yöneticilere ayrılmış özel bir park alanı yoktur. Aynı ofiste çalışan kurucu Michael Dell ve CEO Kevin Rollins için çalışan şirket müdürleri farklı boyutlardaki iki tip odacıkla yetinmek zorundadır. Ve yöneticiler bazen forklift şoförleri ve bilgisayar toplayıcıları olmadığında onların yerine çalışır. 4/9/2017

38 DELL FABRİKASI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKTA ; BİLGİSAYARLAR PERFORMANSI SAAT BAŞI İZLER – 12 Aralık 2004, Greensboro News & Record Fabrikadaki herkes günlük hedefleri ve saatlik performansı gösteren elektronik işareti görebilir. Hunter her iki saatte bir tüm Amerika’ daki üretim istatistiklerinden oluşan şahsi ve güncellenmiş verilerini alır. Kimse rakamları saklayamaz. 4/9/2017

39 DELL FABRİKASI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKTA ; BİLGİSAYARLAR PERFORMANSI SAAT BAŞI İZLER – 12 Aralık 2004, Greensboro News & Record Yöneticiler bu açık ortamın her kademedeki çalışanın, yöneticilere hatta Dell ya da Rollins’e ulaşmaları için fırsat ve güven yaratmasıyla övünürler. En son olarak, şirketteki bu saydamlığın, fabrikadaki iyileştirmelere öncülük ettiği, çalışanlar, robotlar ve hatta taşıma bantlarından yansıyan başarılarda canlandığı görülmektedir. 4/9/2017

40 DELL FABRİKASI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKTA ; BİLGİSAYARLAR PERFORMANSI SAAT BAŞI İZLER – 12 Aralık 2004, Greensboro News & Record Çalışanlar ve bilgisayarlar süreçleri olabilecek en etkin şekilde işletebilmek için sürekli olarak yeniden gözden geçirirler. … Görüşülen çalışanlar bu sürekli değişimin becerilerini geliştirmek için kendilerini motive ettiğini ifade ediyorlar. Yeni gelenlerin üretim geçmişine sahip olmalarının gerekmediğine, sadece öğrenmeye istekli olmalarının yeterli olduğunu belirtiyorlar. 4/9/2017

41 DELL FABRİKASI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKTA ; BİLGİSAYARLAR PERFORMANSI SAAT BAŞI İZLER – 12 Aralık 2004, Greensboro News & Record Teona Clemans, operasyon süpervizörü, 5 yıl önce sahada işe başladığını ve sürekli olarak şirkette yükseldiğini ifade ediyor. Lise mezunu olmasına rağmen bir süpervizör eğitim programına katıldığını ve eğitimine devam etmek için okula dönmeyi düşündüğünü belirtiyor. Şirket yöneticileri, eğitim programlarının liderleri bulmanın en iyi yolu olduğunu ifade ediyorlar ve bunların bir çoğunun bayan ve azınlıklardan olduğunu, kolej mezunu olmadıklarını belirtiyorlar. 4/9/2017

42 DELL FABRİKASI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKTA ; BİLGİSAYARLAR PERFORMANSI SAAT BAŞI İZLER – 12 Aralık 2004, Greensboro News & Record Her çalışanın basamakları tırmanma şansı olduğu halde, çalışanların şirket içinde tanımlı bir rolleri var… İlk grup çalışanlar, siparişleri elektronik olarak alırlar ve bilgisayarın her bir parçası için barkodlar basarlar. Daha sonra, parçalar birleştirilir ve “hücrelerde” veya metal küplerde dirsek dirseğe çalışan montaj ekiplerine aktarılır. 4/9/2017

43 DELL FABRİKASI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKTA ; BİLGİSAYARLAR PERFORMANSI SAAT BAŞI İZLER – 12 Aralık 2004, Greensboro News & Record Diğerleri makinalara yazılımları yükler ve her kutuyu otomatik kutulamaya geçmeden önce manuel yada elektronik olarak test eder. Daha sonra bunları yükleme istasyonuna iletecek konveyore yerleşir. Büyük siparişler doğrudan paletlerde iletilirken, küçük siparişler teker teker Dell’in tedarikçi filolarınca tarafından dağıtılır. 4/9/2017

44 DELL FABRİKASI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKTA ; BİLGİSAYARLAR PERFORMANSI SAAT BAŞI İZLER – 12 Aralık 2004, Greensboro News & Record Dell bir çok taşıyıcı kullanmaktadır (Fedex, UPS vb.) Şirket herhangi bir bilgisayarın herhangi bir anda nerede olduğunu Global Konumlama Sistemi sayesinde izleyebilmektedir. Bu da şirketin sürekli olarak operasyon sürelerini ve maliyetlerini düşürmeyi düşündüğünün bir başka göstergesidir. 4/9/2017

45 Archer, “Üretim katında zor bir hayat var.” dedi.
DELL FABRİKASI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKTA ; BİLGİSAYARLAR PERFORMANSI SAAT BAŞI İZLER – 12 Aralık 2004, Greensboro News & Record Archer, “Üretim katında zor bir hayat var.” dedi. “Çalışanlar tarafından liderliğin bilinmesi son derece önemli.” Üretim katında düzenli olarak dolaşmak çalışanlara moral veriyor. Ayda iki kez montaj hattında yürüdüğünü ve her gün üretim tesislerindeki kişilerle konuştuğunu belirtiyor. 4/9/2017

46 Takımların 5 Fonksiyonsuzluğu
Sonuçlara duyarsızlık Hesap Verme Organizayonel İnanç Eksikliği Çatışma Korkusu Güven eksikliği 4/9/2017

47 Egzersiz Bir lojistik organizasyonunun temel özellikleri nelerdir?
Bildiğiniz lojistik organizasyonların temel problemleri nelerdir? 4/9/2017

48 Bireysel Egzersiz Lojistik organizasyonunuzun misyonunu yazın
Mevcut organizasyon yapınızı çizin 4/9/2017

49 Grup Egzersizi: Bir organizasyon hayal edin!
Görsel malzemeler güçlü iletişim araçlarıdır. Geleneksel organizasyon şemaları görenlere bazı insanları diğerlerinden daha önemli oldukları mesajını iletir. Göreviniz ideal organizasyonunuzu gösteren bir görsel malzeme belirlemek. Müşterilerinizi, ürünlerinizi, ortaklarınızı ve organizasyonunuzun nasıl çalıştığını çizdiğinizden emin olun. Örnek: Ford Motor Co. Marietta, GA 4/9/2017

50 Kişisel Profil 4/9/2017

51 Grup Egzersizi Seçme ve Yerleştirme
Bu iş önerilerini kontrol edin… Bir grup başvuranların özgeçmişlerini hazırlayacak Diğer takım seçme kriterlerini ve yetkinlikleri belirleyecek İki takım mülakat için bir araya gelecek 4/9/2017


"Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi için Organizasyonel Yapılar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları