Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi müşteriye görünmez. Müşteriler yalnızca tedarik zincirinde kesintiler olduğunda tepki verir.  Firmalar açısından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi müşteriye görünmez. Müşteriler yalnızca tedarik zincirinde kesintiler olduğunda tepki verir.  Firmalar açısından."— Sunum transkripti:

1  Dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi müşteriye görünmez. Müşteriler yalnızca tedarik zincirinde kesintiler olduğunda tepki verir.  Firmalar açısından ise dağıtım ve tedarik zinciri sürdürülebilir bir avantaj ve pazarda gerçek farklılaşma kazanmak için önemlidir.

2  Zaman, yer ve mülkiyet faydası açısından dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi önemlidir.  Birbiriyle ilişkili iki bileşenden oluşur: -pazarlama kanalı: üretim noktasından son kullanıcıya ürünün, bilginin, sermayenin ve ürün sahipliğinin geçtiği örgütlü pazarlama kurumları sistemidir. -fiziksel dağıtım: doğru yerde, doğru miktarda, doğru zamanda ve etkin maliyetle ürünlerin uygunluğunu sağlamak için kanal üyeleri arasında bilgi ve ürün akışının koordinasyonudur.

3  Tedarik zinciri tüm pazarlama kanalı elemanlarının bağlantısı ve bütünleşmesini ifade eder.

4

5 Pazarlama kanalı fonksiyonları  Pazarlama kanalının temel yararı temas etkinliğidir. Kanallar ürün değişimi için gerekli temas sayısını azaltır.  Kanal aracıları bir ya da daha fazla fonksiyonda uzmanlaşma seviyesine sahiptirler  -sınıflama: üreticiler tek bir ürün üretirken müşteriler farklı ürünlerin bir çok çeşidine ihtiyaç duyarlar. Aracılar bu çeşit uyumsuzluğun üstesinden gelirler.  toptancının malı toptan satın alarak yerel perakendecilere küçük miktarlarda dağıtması: üreticiler üründen büyük miktarda üretirler. Müşteriler ise bir taneye ihtiyaç duyarlar. Aracılar miktar uyumsuzluğunun üstesinden gelirler.

6  Stok tutma: üreticiler talep üzerine ürün üretmezler. Kanal gelecek satın almalar ve kullanımlar için ürün stoklarlar. Aracılar zaman uyumsuzluğunun üstesinden gelirler.  Uygun konum oluşturma: üreticiler ve müşteriler farklı coğrafi yerlerde olduğunda kanal bu uzaysal uyumsuzluğun üstesinden gelirler.  hizmet sağlama: kanal hizmetleri kolaylaştırarak ve değişim sürecini standardize ederek ürünlere değer katarlar.

7 Kanal etkinliği ve etkiliği  Kritik olan kanalın istisnai zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratıp yaratmadığıdır.  Harcama yüzünden istisnai yer faydasının firmalar için yakalanması zordur.  Mülkiyet faydasında kanal etkinliğinde anahtar husus satın alma sürecinin kolaylığıdır.  Kanal etkinliğini arttırmak için firmaların israfı, savurganlığı ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmalıdır.

8 Dağıtım ve tedarik zinciri yönetiminde stratejik hususlar -geleneksel pazarIama kanalında her bir kanal elemanının temel kaygısı ne kadar kar yapacağı yani pastadan ne kadar pay alacağıdır. -tedarik zincirinde temel kaygı tüm kanalın pazardaki payıdır. Yani pastadan paydan pastanın büyüklüğüne odaklanma söz konusudur.

9 Yoğun dağıtım  Tüm tüketici kesimlerine ulaşmayı hedefleyen strateji  Mümkün olduğunca çok sayıda perakendeciye tüm coğrafik alanları kapsayacak biçimde, malları ulaştırılması  Kolayda mallar, hammaddeler Dağıtım maliyetleri yüksektir. Üreticinin kontrolü kaybetme olasılığı yüksektir. Marka imajı geliştirilmesinde olumsuzluklar

10 Seçimlik dağıtım  Beğenmeli mallar için uygulanan sistem  Üretici bazı kanalları ve kanallardaki bazı kurumları kullanmaktan kaçınabilir.  İsteyen her perakendeciye mallarının satışı iznini vermez  Dağıtıcı firmanın büyüklüğünü, hizmet sunum kalitesini ve teknik imkanları dikkate alır

11 Temel sakıncaları  Hedef pazara tam ulaşılamaz  Yeni ürünlerin başarısı kanıtlanmadığından dağıtıcıya garanti verilmesi gerekir  Ürün çeşitliliğinin sınırlı olması durumu dağıtıcının kazanç sağlama imkanlarını yetersiz kılabileceğinden bu sistem aracı için çekici olmaz  Satış sonrası hizmetler uzun ve pahalı bir formasyon gerektirebilir.

12 Sınırlı dağıtım  Üretici firmanın ürününü farklı kılmak, ürün kalitesi ve hizmet kalitesi imajı yaratmak ya da mevcut imajını korumak ve güçlendirmek amaçlarıyla başvurduğu sistem  Ürünlerinin dağıtımını yapacak aracı sayısını sınırlandırır ve belli bir bölgede yalnızca bir aracıya dağıtım ve satış yetkisi verir.  Seçimlik dağıtım sistemi ile benzer sakıncaları vardır.

13

14  Clinique cosmetics uses a selective distribution strategy as their primary marketing channel structure.  What is the motivation for using this strategy for this type of product line? What are the apparent benefits that Clinique receives from this strategy?

15 Kanal bütünleşmesi  Kanal bütünleşmesinin amacı tedarikçilerin, satıcıların ve müşterilerin bütünleşmelerini sağlayarak ağ yaratmaktır.  Girişim yaratma ve büyütme ile bağlılık üç anahtar etkene bağlıdır: -bağlantı: tedarik zinciri ağındaki firmalar arasındaki bilgisel ve teknolojik bağlantılar. -ortaklaşalık: tedarik zinciri ağındaki firmalar arasında amaç ve hedeflerin uyuşması -işbirliği: tedarik zinciri ağındaki elemanlar arasında karşılıklı bağımlılığın tanınması

16 Tedarik zincirinde değerin yaratılması ve çoğaltılması  Sinerji (bütün parçaların toplamından daha büyüktür.) tedarik zincirinde değer yaratılmasının arkasındaki itici güçtür.  Değer yaratma

17 Tedarik zincirinde çatışma ve işbirliği  Gerçek tedarik zinciri işbirliği kanal üyelerinin nasıl beraber çalışacağıyla ilgili olarak temel bir değişim gerektirir.  Kazan kaybet rekabetçi tutumundan kazan kazan işbirlikçi yaklaşımına hareket etmeyi gerektirir.  Kanal ilişkilerini etkileyen kararların değerlendirilmesinde kısa dönemli değerlendirmelerden uzun dönemli değerlendirmelere yönelme  Bilgi akışının gizlilikten açık, dürüst ve sık iletişime dönüşmesi  İlişkideki Temas noktalarının satış elemanı alıcı birebir seviyesinden her seviyedeki çoğul arabirim temas noktalarına dönüşmesi

18 Tedarik zincirindeki çatışmanın temeli  Tedarik zincirindeki Her firmanın kendi misyonu, amacı, hedefi ve stratejileri vardır. Firmaların kendi çıkarlarını kanaldaki diğer üyelerin çıkarlarından önde görmeleri şaşırtıcı değildir.  Tedarik zincirinde Karşılıklı bağımlılığın tanınması ve kabulü doğal olan kendi çıkarlarımızın karşısında durur.  Firmalar farklı kaynak, beceri ve avantaja sahip olduğu için çatışma doğabilir.

19  Güç tedarik zincirindeki bir elemanın diğerleri elemanlar üzerindeki etkisi olarak tanımlanabilir.  Beş güç kaynağı vardır: -yasal güç: tedarik zincirindeki firmanın konumuyla ilgilidir. -ödüllendirme gücü: diğer taraflara hedef ve amaçlarına ulaşmalarında yardımcı olma -zorlayıcı güç: istediği sonucu alma ya da cezalandırma gücü -bilgi gücü: tedarik zincirindeki elemanlar arasında bilgiye sahip olma ve bilgiyi paylaşma -etki gücü: kişisel ilişkileri temel alan ve bir tarafın diğer tarafı sevmesi ile ilişkili

20

21 Pazarlama kanallarında trendler  Gelişen teknoloji: Bilginin işlenmesi ve dijital iletişim alanındaki gelişmeler siparişlerin verilmesi ve karşılanmasında yeni yöntemler ortaya koymuştur. Üreticilerden doğrudan satışlar artmıştır.

22 Tüketicilerin uygunluk için talepleri ve kanal üyelerinin dağıtım masraflarını kısma yönündeki artan baskıları kanal teknolojilerinde yeni gelişmelere sebep olmuştur.

23  Kanaldaki gücün el değiştirmesi: Eskiden tüm güç üreticilerin elindeydi. Bugün güç büyük perakendecilere geçmiştir. Bu firmaların büyüklükleri ve satın alma güçleri firmaların üreticilerden fiyat farklılıkları istemelerini sağlamaktadır. Kendi toptancılık işlevlerini yerine getirdikleri için toptancılara yapılan indirimleri talep etmektedirler. Yeni ürünlerin ne zaman ve nerede piyasaya gireceklerini rafları kontrol ettikleri için kararlaştırırlar. Müşteriye en yakın konumdadırlar. Değerli bilgiye sahiptirler.

24  Kanal işlevlerinin dış kaynak kullanımı İşçi, taşıma ve diğer maliyetlerle ilgili masrafların azaltılması Firmalar bu sayede çekirdek yeteneğe odaklanabilir. Bazı özel ihtiyaçları ama bu ihtiyaçları karşılayacak uzmanlığı yoksa önem kazanır.

25

26  Doğrudan dağıtım ve dükkansız perakendeciliğin artması

27  İkili dağıtımın büyümesi Çoklu kanalların kullanılması üreticinin iki ya da daha fazla farklı araçla aynı ürünün farklı kanallardan tüketiciye ulaştırılmasına imkan verir.

28  Açık olmayan kanal düzenlemeleri Üreticiler aracıların sınırlı bölgelerde ürünü satmasına izin verir. Toptancının, perakendecinin ya da diğer aracıların rakip üreticilerin mallarını taşımasına izin vermez.

29  Taklit ürünler: Yalnızca üreticilere değil devlete (vergi gelirlerinde kayıp), kanal üyelerine ve müşterilere (düşük kalitede ürün, kaybedilen işler) zarar verir.

30 1.What are the major differences you have experienced in buying a product through a physical retail store, a manufacturer's physical store, a catalog, and an online merchant?

31 Hiçbir karar hem günümüzün dünyasını hem de geleceğin dünyansın göz önüne almadan doğru biçimde alınamaz. ISAAC ASIMOV

32

33

34


" Dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi müşteriye görünmez. Müşteriler yalnızca tedarik zincirinde kesintiler olduğunda tepki verir.  Firmalar açısından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları