Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MTA Genel Müdürlüğü verilerine göre toplam 15.4 milyar ton kömür rezervi vardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MTA Genel Müdürlüğü verilerine göre toplam 15.4 milyar ton kömür rezervi vardır."— Sunum transkripti:

1

2 MTA Genel Müdürlüğü verilerine göre toplam 15.4 milyar ton kömür rezervi vardır.

3

4 Maden Potansiyelimiz 992 milyar tonluk dünya kömür rezervinin %51,36’sı antrasit ve bitümlü kömür; %48,64’ü ne karşılık gelen 482,5 milyar tonu da linyit ve alt-bitümlü kömürden oluşmaktadır. Bu rezervin %73,4’ü dört ülkede (%8,9 Almanya, %27,5 Rusya, %28,1 ABD ve %8,9 Avustralya) toplanmıştır. MTA Genel Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizde 1,3 milyar ton taş kömürü ve 8,3 milyar ton maden kömürü rezervi tespit edilmiş olup yapılacak yeni araştırmalarla bu miktarın 12 milyar tona çıkartılmıştır.

5 Maden Potansiyelimiz Trakya Bölgesinde yapılan araştırmalar sonucunda, 2013 yılı sonunda, Tekirdağ bölgesinde yaklaşık 113.335.000 ton görünür rezerv ve 11.595.000 ton muhtemel rezerv olmak üzere toplam 124.930.000 ton kömür rezervi bulunduğu, Edirne ili dahilinde de 67.850.000 ton görünür rezerv ve 78.700.000 ton muhtemel rezerv olmak üzere toplam 146.550.000 ton kömür rezervi bulunduğu, Kırklareli ili dahilinde de 767.350 ton kömür rezervi bulunduğu tespit edilmiştir.

6 TRAKYA’DA BULUNAN KÖMÜR İŞLETME İZİNLİ RUHSAT SAYILARI EDİRNETEKİRDAĞKIRKLARELİToplam YER ALTI + AÇIK 2618-44 AÇIK 2239465 TOPLAM 48574109

7 2013 ve 2014 yılında yeraltı kömür sahalarının tamamı denetlenmiştir.2013 ve 2014 yılında yeraltı kömür sahalarının tamamı denetlenmiştir. Tekirdağ ve Edirne ilinde, 23 yeraltı kömür sahasında, can ve mal emniyeti açısından tehlikeli durumlar bulunduğu için üretim faaliyetleri durdurulmuştur.Tekirdağ ve Edirne ilinde, 23 yeraltı kömür sahasında, can ve mal emniyeti açısından tehlikeli durumlar bulunduğu için üretim faaliyetleri durdurulmuştur.

8 TRAKYA BÖLGESİ 2009-2010-2011-2012 KÖMÜR ÜRETİM DEĞERLERİ (ton) İLLER 200920102011 2012 Edirne333.905350.177406.487 287.053 Tekirdağ1.393.874988.6471.079.931 1.247.709 Kırklareli33.74733.10828.603 51.499 TOPLAM 1.761.5261.371.9321.515.0211.586.261

9 2013 YILI ÜRETİMLER (ton) (TRAKYA KÖMÜR İŞLETME İZİNLİ SAHALARDA) EDİRNETEKİRDAĞKIRKLARELİToplam 2013 yılı üretimler (ton) 342.0001.760.00047.2771.807.6019 Edirne ilinde 2013 yılında; 29 sahada 1.000 ton’un üzerinde kömür üretimi yapıldığı, diğer kömür sahalarında ise 1.000 ton’un altında veya hiç kömür üretimi yapılmadığı, Tekirdağ ilinde 2013 yılında; 32 sahada 1.000 ton’un üzerinde kömür üretimi yapıldığı, diğer kömür sahalarında ise 1.000 ton’un altında veya hiç kömür üretimi yapılmadığı, Tekirdağ ilinde 2013 yılında; 32 sahada 1.000 ton’un üzerinde kömür üretimi yapıldığı, diğer kömür sahalarında ise 1.000 ton’un altında veya hiç kömür üretimi yapılmadığı, Kırklareli ilinde 2013 yılında; 2 sahada 1.000 ton’un üzerinde kömür üretimi yapıldığı, 2 kömür sahasında ise 1.000 ton’un altında veya hiç kömür üretimi yapılmadığı görülmektedir.

10 2012 YILI DEVLET HAKKI ÖDEMELERİ (TL) EDİRNETEKİRDAĞKIRKLARELİ KÖMÜR İÇİN YATIRILAN 722.893,591.789.903,0863.824,94 TOPLAM DEVLET HAKKI 1.995.335,782.838.650,351.984.370,73 TÜRKİYE GENELİ : TÜRKİYE GENELİ : 384.91 Milyon TL

11 Kömür Madeninin 2013 Yılına Ait Devlet Hakkı Hesaplamaya Esas Ocak Başı Satış Fiyatı (Komisyon Raporu) 1) Termik santrallerde kullanılan 1000 Kcal/kg ve/veya alt değerlerde kömür için 45 TL/ton ortalama ocak başı satış fiyatının taban beden olarak alınması, 1000 Kcal/kg'm üzerindeki her bir kalori artışı için 0,04 katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan bedelin taban bedel üzerine ilave edilerek ortalama ocak başı satış fiyatının hesaplanması, 2) Sanayi amaçlı kullanılan 2000 Kcal/kg ve/veya alt değerlerde kömür için 60 TL/ton ortalama ocak başı satış fiyatının taban bedel olarak alınması ve 2000 Kcal/kg'ın üzerindeki her bir kalori artışı için 0,04 katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan bedelin taban bedel üzerine ilave edilerek ortalama ocak başı satış fiyatının hesaplanması,

12 Kömür Madeninin 2013 Yılına Ait Devlet Hakkı Hesaplamaya Esas Ocak Başı Satış Fiyatı (Komisyon Raporu) 3) Isınma amaçlı kömür için 3400 Kcal/kg kömürün alt ısıl değer olarak alınarak 160 TL/ton ortalama ocak başı satış fiyatının taban bedel olarak alınması, 3400 Kcal/kg'ın üzerindeki her bir kalori artışı için 0,06 katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan bedelin taban bedel üzerinde ilave edilerek belirlenmesi, 4) Belirlenen ocak başı satış fiyatı üzerinden fatura düzenleyen ruhsat sahiplerinden ise fatura bedelleri esas alınarak ocak başı satış fiyatı belirlenmesi, 5) Kömürün herhangi bir işleme tabi tutularak satışının oluşması halinde tesis için ortalama 5 TL/ton, torbalanma yapılması halinde 15TL/ton torbalama maliyetinin düşürülmesi ile ocak başı satış fiyatı hesaplanacaktır. Ocak başı satış fiyatları, yukarıdaki belirlenen taban bedellerinden az olamayacaktır.

13


"MTA Genel Müdürlüğü verilerine göre toplam 15.4 milyar ton kömür rezervi vardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları