Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İMZALADIĞI PAKTLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İMZALADIĞI PAKTLAR"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İMZALADIĞI PAKTLAR
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NATO RECEP ÇETİN

2 Milli Siyasetimizin Dayandığı İlkeler
RECEP ÇETİN

3 RECEP ÇETİN

4 RECEP ÇETİN

5 RECEP ÇETİN

6 RECEP ÇETİN

7 Siyaset genel olarak, devletin iç ve devletlerarası güvenliğini sağlamak için tutulan yol olarak tarif edilebilir. Bu devlette halkın huzur ve refahı ile devletlerarası durumunun sağlamlığı siyasetine bağlıdır. RECEP ÇETİN

8 Yalnız bu gayenin hak prensibine dayanması ve milli olması şarttır.
Devletlerin büyük komutanlara olduğu kadar, büyük diplomatlara da ihtiyaçları vardır. Askeri zaferleri, diplomatik zaferler desteklemezse kazanılan zafer tam sayılmaz. Bazen bir devlet askeri gücüne başvurmadan diplomasi yoluyla gayelerine erişebilir. Yalnız bu gayenin hak prensibine dayanması ve milli olması şarttır. RECEP ÇETİN

9 Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyaseti barış ve dostluk esasına dayanır
Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyaseti barış ve dostluk esasına dayanır. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra kurulan Milli Hükümetin takip edeceği siyasetin esaslarını Atatürk şöyle özetlemiştir: RECEP ÇETİN

10 "Topraklarımız hakkında istilacı emeller besleyenlere karşı savaş, istiklalimizi tanımaya mütemayil olanlarla anlaşma!" RECEP ÇETİN

11 Milli siyasetimiz, emperyalist bir gaye gütmez, gayesi tamamıyla millidir ve şu esaslarda toplanır:
"Milli siyaset dediğim zaman kastettiğim mana ve medlul şudur: Hududu milliyemiz dahilinde her şeyden evvel kendi kuvvetimize müsteniden muhafazai mevcudiyet ederek milli ve memleketin hakiki saadet ve umranına çalışmak." RECEP ÇETİN

12 Milli siyasetimizin dış bölümünün esaslarını Atatürk şöyle açıklamıştır.
"Biz hududu milliyemiz dahilinde hür ve müstakil yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Biz, Avrupa'nın diğer milletlerinden esirgenmeyen, hukukumuza tecavüz edilmemesini istiyoruz." RECEP ÇETİN

13 İstiklal Savaşından kazandığımız zaferlerden ürken ve direnmemizin,
milli oluşundan haberi olmayan devletler, yeni Türk Devletinin dış siyasetinin hedefi hakkında endişeye düştüler. Atatürk, istilacı ve kinci bir siyaset gütmediğimizi şu fikirleriyle açıkladı: RECEP ÇETİN

14 "Ancak benim milletimi esir etmek isteyen bir milletin, bu arzusundan sarfınazar edinceye kadar, biaman düşmanıyım." RECEP ÇETİN

15 Türkiye Cumhuriyeti hep Atatürk'ün çizdiği "Milli Siyaset" prensibine bağlı kaldı. Milli Siyaset, Misak-ı Milli esaslarına göre çizilen sınırlar içinde bağımsız, mutlu ve refahlı bir Türkiye Devleti yaratmak; dünyada insanlık prensibinin egemenliğini temin etmek gayesine dayanmaktadır. Bu sebeple "Yurtta sulh, cihanda sulh" vecizesi Cumhuriyetin değişmez prensiplerinden biri olarak kabul edildi. RECEP ÇETİN

16 RECEP ÇETİN

17 Türkiye temkinli siyaseti yüzünden dünya devletleri arasında önemli bir yer edindi. Dostluğu aranılır ve güvenilir bir devlet olan Türkiye'yi birçok devlet başkanları ziyaret ettiler. Türkiye birçok devletlerle dostluk anlaşmaları, komşu devletlerle de saldırmazlık paktları yaptı. RECEP ÇETİN

18 RECEP ÇETİN

19 28 Ağustos1931: Yunan Başbakanı Venizelos Türkiye’yi ziyaret etti.
RECEP ÇETİN

20 9 Şubat1934: Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın katıldığı Balkan Paktı Atina’da imzalandı. RECEP ÇETİN

21 BALKAN ANTANTI (9 Şubat 1934)
Birinci Dünya Savaşı sonunda sınırların en fazla değişikliğe uğradığı yer Doğu ve Güney-doğu Avrupa idi. Buradaki devletlerden bir kısmı savaş sonunda düştükleri durumdan memnun değillerdi. Bulgaristan, Nöyyi Antlaşmasıyla Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan'a terkettiği toprakları geri almak istiyordu. Ayrıca 1932 yılından beri de Avrupa için için kaynamağa başlamıştı. Bu durum Türkiye dahil, Balkan Devletlerini kendi güvenliklerini koruyacak tedbirler almaya zorladı. RECEP ÇETİN

22 Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya arasında cereyan eden görüşmelerden sonra Balkan Antantı imzalandı (9 Şubat 1934). Anlaşmanın görüşülmesi sırasında Bulgar Hükümeti de davet edilmiş, fakat bu antanta Bulgaristan girmemiştir. RECEP ÇETİN

23 Balkan Antantının hedefi, Balkanlardaki toprak statüsünün bir Balkan devleti tarafından bozulmasına engel olmaktı. Üç maddeden ibaret olan bu anlaşma şu esasları kapsar: RECEP ÇETİN

24 3-Her Balkan devleti bu antlaşmaya katılabilecektir.
1-Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya kendi Balkan sınırlarının güvenliğini karşılıklı olarak kefil olurlar. 2-Dört Balkan devleti birbirlerine haber vermeden başka bir Balkan daveti ile anlaşma yapmamayı, çıkarlarını bozabilecek olasılıklar karşısında birlikte tedbir almayı üstlerine alırlar. 3-Her Balkan devleti bu antlaşmaya katılabilecektir. RECEP ÇETİN

25 SADABAD PAKTI (9 Temmuz 1937 )
Türkiye Balkanlarda barışın sağlanmasıyla meşgul olurken Orta Doğu'daki komşularıyla da samimi ilişkiler kurmağa çalıştı. Doğu'da Türkiye ile ilgilenen üç devlet vardı: İran, Irak, Afganistan. Bu devletler için Türkiye bir örnek ve kuvvetli bir dayanaktı. RECEP ÇETİN

26 Türkiye'nin bu komşularının gaye ve hedefi hür ve bağımsız yaşamak, yabancıların sömürmesinden kurtularak kalkınmaktı. Bu gaye ve hedeflerin gerçekleşmesi bir barış cephesinin kurulması ile mümkündü. Atatürk'ün bu yoldaki çalışmaları sonucunda Tahran'da Sadabat Sarayında, Türkiye, Irak, İran ve Afganistan'ı birbirine bağlayan Sadabat Paktı imzalandı (9 Temmuz 1937). RECEP ÇETİN

27 RECEP ÇETİN

28 RECEP ÇETİN

29 ANKARA PAKTI (19 EKİM 1939) Türkiye ile İngiltere ve Fransa arasında 19 Ekim 1939'da Ankara Paktı imzalanmıştı. Bu pakta göre, üç devlet Akdeniz'de yabancı saldırısına uğradıkları takdirde birbirlerine yardımda bulunacaklardı. Bu ittifak antlaşması imzalandığı zaman İtalya savaşa girmemişti. Almanya yanında Akdeniz'de savaşa girdikten sonra da Türkiye savaş dışı kaldı. Çünkü o sırada Almanya ile anlaşmış olan Rusya'nın durumu Türkiye'nin savaşa girmesine engeldi. RECEP ÇETİN

30 1940 yılında Balkanlara inen Alman orduları, Bulgaristan ve Yunanistan'da Türk sınırlarına ulaşmıştı. Balkanlardaki Alman ordusu, Türkiye'yi tehdit ediyordu. Bütün bu tehditlere rağmen Türkiye tarafsızlık siyasetinden ayrılmadı. Türkiye ile savaşa girmek istemeyen Hitler, o zamanki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bir mesaj yollayarak Türkiye'ye karşı dostluk hisleri beslediğini bildirdi. RECEP ÇETİN

31 Almanya'da iktidarı ele geçiren Nazi yöneticileri saldırı ve istila siyaseti güdüyorlardı. Hitler, bütün dünyayı tehdit ediyordu. İngiltere, Alman saldırısına karşı bir savunma sistemi kurmağa çalışıyordu. Bu arada Doğu Akdeniz ve Balkanlarda saldırıyı durdurabilmek gayesiyle Türkiye ve Sovyetler Birliği ile bir bağlaşma imzalamak için girişimde bulundu. Görüşmeler sürerken Rusya ansızın Almanya ile anlaştığını bildirerek müzakerelerden çekildi. O sırada Moskova'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu geri dönmek zorunda kaldı. RECEP ÇETİN

32 Sovyet Rusya'nın çekilmesinden sonra daha evvel hazırlanmış olan Türk-İngiliz ve Fransız İttifakı, Ankara‘da imzalandı (19 Ekim 1939). Bu bir saldırmazlık paktı idi. Bu pakt Doğu Akdeniz'i ve Balkanları bir saldırıya karşı korumak maksadıyla yapılmıştır. RECEP ÇETİN

33 Ankara Paktının Maddeleri:
1-Türkiye, herhangi bir Avrupa devletinin tecavüzüne uğrarsa, İngiltere ve Fransa ona yardım edecektir. 2-Akdeniz'de Türkiye'nin girdiği bir savaş olursa İngiltere ve Fransa ona yardım edeceklerdir. RECEP ÇETİN

34 3-Romanya ve Yunanistan'a vermiş oldukları garanti icabı, İngiltere ve Fransa bir savaşa girişirlerse, Türkiye kendilerine elinden gelen her yardımı yapacaktır. 4-Akdeniz'de, İngiltere ve Fransa'nın giriştiği bir savaş olursa Türkiye onlara yardım yapacaklardır. RECEP ÇETİN

35 5-Avrupa'da başlayan herhangi bir savaşın Akdeniz'e sirayeti halinde her iki tarafın birbirlerine yardım taahhüdü mevcuttur. Alman saldırısı ile başlayan İkinci Dünya Savaşında Fransa'nın yenilmesi ve İngiltere'nin savunmaya çekilmesi durumunda bile bağlaşma bozulmadı. Bugün İngiltere ve Türkiye arasındaki bağlaşma aynı koşullar altında sürmektedir. Barış yolunda bütün çalışmalar Türkiye'yi Yakın Doğu'nun bir barış kuvveti haline getirdi. RECEP ÇETİN

36 İngiltere Kralı VIII. Edward'ın İstanbul ziyareti, 1936
RECEP ÇETİN

37 RECEP ÇETİN

38 TÜRK-ALMAN DOSTLUK VE SALDIRMAZLIK PAKTI (18HAZİRAN 1941)
Müttefikimiz olan İngiltere'ye bilgi vermek suretiyle imzalandı. Alman orduları Rusya'da yenilip geri dönmeğe başlayınca İngiltere, Türkiye'nin savaşa girmesini istedi Fakat bu husus için İngiltere ile yapılan yazılı görüşmelerle anlaşma olamadığından Türkiye savaşa girmedi. RECEP ÇETİN

39 Buna rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Ağustos 1944 tarihinde Almanya ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin kesilmesine karar verildi. Bu kararla 1941'de imzalanan Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Paktı geçersiz kaldığından Alman elçilik heyeti ve Alman uyruklular memleketimizi terkettiler. RECEP ÇETİN

40 TÜRK PAKİSTAN PAKTI (3NİSAN 1954)
Orta-Doğu bölgesinde barışın korunmasına önem veren Türkiye, katıldığı Batı savunma sistemini doğuya doğru geliştirmek için Pakistan'la Karaşi'de Türk-Pakistan Paktı'nı imzaladı. RECEP ÇETİN

41 Anlaşma, hiç bir devleti hedef almadığı gibi, iyi niyetli bütün devletlere açık bırakmıştır. Türk-Pakistan Paktı Orta-Doğu bölgesinin güvenliğini olduğu kadar, hür dünya güvenliğini de kuvvetlendirecek niteliktedir. RECEP ÇETİN

42 BAĞDAT PAKTI (CENTO) 24 Şubat 1955 tarihinde "Bağdat Paktı" kurulmuştur. Paktın üyeleri Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere idi. Amerika Birleşik Devletleri önce bu pakta girmemiş, Bağdat'ta toplanan ilk Bakanlar Konseyi'ne gözlemci delege göndermiştir tarihinde Ankara'da Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye, İran, Pakistan arasında imzalanan ikili anlaşmalarla Amerika, Bağdat Paktı'nın üyesi sayılmıştır. RECEP ÇETİN

43 KAYNAKÇA www.atatturk.turkıye.org/demec www.mfa.gov.tr
Thema Larousse,C 1.Milliyet Yy RECEP ÇETİN


"TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İMZALADIĞI PAKTLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları