Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni İçerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 15 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni İçerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 15 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli."— Sunum transkripti:

1 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni İçerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 15 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli Uzman Formatör Öğretmenler.............................. –............................. Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma

2 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Ürünler -Ünitenin uygulanması için gerekli zaman çizelgesi ve planlar -Teknoloji ile Rehberlik Malzemeleri -Yönetim kaynakları -Öğretim Süreci -Mesleki Gelişim ve Teknoloji ile İlgili Kaynaklar Konu : Öğrenci bakış açısıyla proje çıktıları Temel Etkinlikler - Üst düzey düşünmeye yönlendiren soru sorma stratejilerini araştırın - Rehberlik malzemeleri hazırlayın - Ünite Planınızı gözden geçirin - Uygulama stratejilerini tartışın - Yönetim belgeleri hazırlayın - Ünite Ürün Dosyanızı değerlendirin (öz-değerlendirme yapın) ve değerlendirmeniz doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapın - Deneyimlerinizi Web günlüğünde (Blog) yansıtın TOPARLAMAK 16. Gün Neredeyiz

3 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Giriş Modül 7 Öncesi Yapılacaklar - Bir önceki modülleri açık bırakarak Modül 7’yi açmalıyız. - Modül 7’yi kontrol ederek gözden geçirmeliyiz. - Katılımcılarımıza, artık sona yaklaşıldığını, ürün dosyalarının tamamlanması gerektiğini önemle belirtmeliyiz ve varsa önceki modüllerden kalan eksikliklerin giderilmesi gerektiğini hatırlatmalıyız. - Gönderdiğimiz her mesaj ve her duyuruda yapıcı olmaya özen göstermeliyiz. - Katılımcılarımızın attıkları adımları ve gelişimlerini takip etmeliyiz. 16. Gün

4 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Giriş Modül 7 Öncesi Yapılacaklar - Kurs ana sayfasına çevrimiçi olacağımız saatleri hatırlatan bir duyuru göndermeliyiz. Giriş yaptıklarında ilk gördükleri bu duyuru olacaktır. - Eğitimde sona yaklaşıldığından gurupların çevrimiçi çalışma saatlerini mümkün olduğunca arttırmaya çalışmalı ve birlikte çalışabilecekleri saatleri tespit etmeliyiz. Unutulmamalı ki iyi planlama başarıyı getirir. 16. Gün

5 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Giriş Modül 7 Öncesi Yapılacaklar - Modül 7’yi ve Rehberlik İpuçlarını gözden geçirmeliyiz. - Wiki sekmesinde Kuramdan Uygulamaya ve Modül 7 “Üst Düzey Düşünmeyi ve Öğrenci Katılımını Artıran Soru Sorma Yöntemini Kullanmak” uygulamasını seçerek, Durum 1, Durum 2 ve Durum 3’teki tablolara kursumuzdaki katılımcı sayısı kadar satır eklemeliyiz. 16. Gün Örnek Duyuru

6 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Giriş Modül 7 Öncesi Yapılacaklar - Etkinlik 3: Başarılı Bir Projenin Uygulanması Adım 2: Başarılı Bir Proje İçin Planlama etkinliği için aynı adla bir Web Günlüğü (kurs bloğu) oluşturmayı unutmamalıyız. 16. Gün Web Günlüğü

7 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Giriş Modül 7 Öncesi Yapılacaklar - Katılımcıların Ünite Planlarını, Öğretim Programı Tasarım Soruları Uygulamalarını, Hedef İçerik Standartları ve Kazanımlarını, Öğrenme Örneklerini, Değerlendirme Araçlarını ve Destek Materyallerini gözden geçirmeli ve onlara geribildirim vermeliyiz. Bu aşamada vereceğimiz geri bildirimler ünitenin son şeklini belirlemeye yönelik olacak ve katılımcılara geriye dönük düzeltme şansı verecektir 16. Gün

8 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Giriş Modül 7 Öncesi Yapılacaklar - Geri bildirimlerimiz bu aşamada oldukça önem taşıyor. Bu aşamada bizlerin vereceği geri bildirime göre düzenleme yapacak ve kendilerine yönelik son değerlendirmelerini tamamlayacaklardır. - Vereceğimiz geri bildirimlerde yapıcı olmayı unutmamalıyız. - Rehberlik Kaynaklarını incelemeyi unutmamalıyız. 16. Gün

9 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Katılımcı Öğretmen Eğitim Dağılımı 16. Gün …./…./2009 2 Modül 7: Teknolojiyle Rehberlik 25 E1: Kuramdan Uygulamaya 5 E2: Kaynakları Tasarımlama 15 Adım 1: NETS-T Standartları 25 Adım 2: Rehberlik Malzemelerini Planlama 20 Adım 3: Rehberlik Malzemelerini Hazırlama …./…./2009 2 40 Adım 3: Rehberlik Malzemelerini Hazırlama 5 E3: Proje Uygulaması 25 Adım 1: Öğretim Süreçleri Bölümünü Tamamlama 20 Adım 2: Başarılı Bir Projeyi Planlama …./…./2009 2 35 Adım 3: Bir Yönetim Kaynağı Hazırlama 30 E4: Üniteyi Yansıtmak 5 Tamamlama 10 Sonraki Aşamayı Planlama Adım 1: Ürün Dosyasını Gözden Geçirmek 10 Adım 2: Mesleki Gelişimimi Düşünmek

10 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma 16. Gün Etkinlik 1 – Kuramdan Uygulamaya - Etkinliğe başlamadan önce Wiki sayfasını inceleyerek katılımcı sayısı kadar satırlar eklediğimizden emin olmalıyız. - Wiki sayfasında kontrol için açtığınızda satırlar yetersiz ise Editörü Büyüt düğmesi ile editörün yeni bir sayfada açılmasını sağlamalıyız. Editörü büyüttüğünüzde satır ve sütun kontrolü için daha çok araca erişebilirsiniz. Gerekirse bu işlemi katılımcılara da mesajla bildirmeliyiz.

11 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Etkinlik 2 – Kaynakları Tasarımlama - 3 adımdan oluşan bu etkinlikte katılımcı öğretmenler teknolojiyi kullanarak, ünitelerinin uygulanması sırasında kendilerine yardımcı olacak malzemeleri geliştireceklerdir. Katılımcı öğretmenlerin NETS-T Standartlarını incelediklerinden emin olmalıyız. Teknolojiyle Rehberlik malzemelerine yönelik geri bildirimlerde, olması gereken standartları ön plana çıkarmalıyız. 16. Gün

12 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Etkinlik 2 – Kaynakları Tasarımlama NETS-T Standartları - Öğretmenlerin eğitim ortamlarında kullanması gereken teknolojilere ilişkin temel kavramları, bilgileri, becerileri ve tutumları tanımlayan ve Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları(NETS-T) olarak adlandırılan standartlara geri bildirimlerimizde atıfta bulunmalıyız. Rehberlik Malzemelerini Planlama - Bu adımda katılımcıların Rehberlik Destek Malzemeleri örneklerini incelemelerini sağlamalıyız. 1.Adım 2.Adım 16. Gün

13 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Etkinlik 2 – Kaynakları Tasarımlama Rehberlik Malzemelerini Hazırlama - Öğretmenler bu adımın sonunda tasarımlamakta oldukları ünitelerinin uygulanması sırasında kendilerine yardımcı olacak bir kelime işlem belgesi, sunum, işlem tablosu ya da Web’e dayalı bir kaynak hazırlayacaklardır. Bu aşamada dilerlerse mevcut destek malzemelerini kendi ünitelerine de uyarlayabileceklerini belirtmeliyiz. 17. Gün 3. Adım

14 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Etkinlik 3 – Proje Uygulaması - Öğretim süreçleri kısmı ünite planının daha anlaşılır olmasını sağlayan bölümüdür. Projenin en başından en sonuna kadar ünitenin uygulanacağı zaman dilimleri ile yapılacak iş ve işlemleri, kullanılan araçlar ve örneklerle açıklayan alandır. Süreç planlaması, zaman sıralamasına göre ne zaman ne yapılacak başlıkları ile ele almalıyız. 17. Gün

15 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Etkinlik 3 – Proje Uygulaması Öğretim Süreçleri Bölümünü Tamamlama - Katılımcılarımızın hazırladığı Ünite Planı Özetlerini ve Öğretim Süreçlerini incelemeli, gerekli gördüğümüzde katılımcılara bireysel geribildirimler vermeliyiz. Başarılı Bir Projeyi Planlama - Uygulama Planlarını ortaya koyacakları bu etkinlikte öğretim süreçleri ile Uygulama Planı birbirini destekleyeceğini ifade etmeliyiz. 1.Adım 2.Adım 17. Gün

16 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Etkinlik 3 – Proje Uygulaması Bir Yönetim Kaynağı Hazırlama - Ünitenin uygulanmasına yönelik Yönetim Kaynağının hazırlandığından emin olmalıyız. Bu kaynakların hazırlanmasının katılımcıların ünitelerinin uygulanması ile ilgili fikirlerinin gelişmesine olanak sağlayacağını unutmamalıyız. 18. Gün 3.Adım

17 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma - Modül 7’nin ortasında ilgili duyuruyu yayınlamalıyız. 18. Gün Duyuru Örnek Duyuru

18 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Etkinlik 4 – Üniteyi Yansıtmak Ünitemi Bir Bütün Olarak Değerlendirmek - Ünite Planı Denetim Listelerini inceleyerek katılımcılar arasında geride kalmış olanları belirleyip ek yardım önermeliyiz. 18. Gün

19 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Tamamlama - Katılımcıların Modül Sonu Anketini tamamladıklarından emin olmalıyız. - Kurs boyunca gerçekleştirecekleri bütün etkinliklere gönüllü katılımın, hızla yaygınlaşan çevrimiçi iletişim ve öğrenme olanaklarından daha etkili ve gerçekçi yararlanmalarını sağlayacak yeterlikleri kazanmalarına yardımcı olacağını vurgulamalıyız. 18. Gün

20 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma - Aşağıdaki mesajı Modül 7’nin sonunda göndermeliyiz. Duyuru Örnek Duyuru 18. Gün

21 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Sonraki Aşamayı Planlama Ürün Dosyasını Gözden Geçirmek - Bu etkinlikte katılımcılar, Ürün Dosyalarındaki unsurlarda gerekli değişiklikleri ve Ünite Planlarındaki gerekli düzeltmeleri yapacaklardır. Mesleki Gelişimimi Düşünmek - İnternetin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıları üzerine bilgi edinebilecekleri bu adımda, öğretmenleri, yararlandıkları kaynakları paylaşmaları konusunda teşvik etmeliyiz. 1.Adım 2.Adım 18. Gün

22 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Modül 7 Sonrası Yapılacak İşlemler – Katılımcıların Kursta İlerleme durumlarını gözden geçirmeli ve Katılımcıların Erişimini İzleme bağlantısını incelemeliyiz. – Kişisel Web günlüklerini gözden geçirip onlara geribildirim vermeliyiz. – Modül 7 Modül Sonu Anketini gözden geçirmeliyiz. 18. Gün

23 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Modül 7 Sonrası Yapılacak İşlemler – Modül 7‘ye ilişkin önemli noktaları ve katılımcıların yorumlarını özetleyerek kurs web günlüğünde paylaşmalıyız. – Katılımcıların Web günlüklerine yazdıklarını incelemeliyiz. Özellikle katılımcıların akıllarına takılan ya da anlamadıklarını düşündüğümüz noktaları belirlemeliyiz. Yardımcı olmayı ya da diğer katılımcılardan yardım almayı önermeliyiz. Katılımcılara iletişim kurmak için yüzyüze bir araya gelmenin yanı sıra başka araçlara da sahip olduklarını hatırlatmalıyız. – Bir önceki modülleri açık bırakarak Modül 8’i açmalıyız. 18. Gün

24 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 7 – Teknolojiyle Rehberlik Yapma Modül 7 Sonrası Yapılacak İşlemler – Katılımcıların çalışmalarını tamamlamaları gereken bu aşamada bütün katılımcılara ait paylaşımlar gözden geçirmeli ve katılımcıların atladıklarını düşündüğümüz bölümleri hatırlatmalıyız. – Bir önceki modülleri açık bırakarak Modül 8’i açmalıyız. 18. Gün


"Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni İçerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 15 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları