Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Kâinatın Sahibi ve İnsan)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Kâinatın Sahibi ve İnsan)"— Sunum transkripti:

1 (Kâinatın Sahibi ve İnsan)
KÂİNAT ve İNSAN - 2 (Kâinatın Sahibi ve İnsan) Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci Şubat 2010

2 NİÇİN BU KONU SEÇİLDİ? Bir Müslüman, yaklaşık 14 milyar yaşındaki
2. BÖLÜM: Kâinatın Sahibi ve İnsan NİÇİN BU KONU SEÇİLDİ? Bir Müslüman, yaklaşık 14 milyar yaşındaki uzayda ortalama 70 yıl dünya hayatı yaşatılmasının, sonrasında da ebedi ahiret hayatı yaşatılacağının, neden ve niçinlerini bilmelidir… Bu 2.Bölüm’de “Kâinatın Yaratıcı” ve “özel yaratık insan” üzerinde duracağız…

3 CAN SIKINTILARINI GİDERMEK İÇİN DE AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALDILAR(!)
KÂİNATIN YAPIMCISI “ATOMLAR” OLABİLİR Mİ? 1. BÖLÜM KÂİNATIN YAPIMCISI (SAHİBİ) KİMDİR? Daha önce; kâinattaki her şeyin “yapı taşının” elementler olduğunu söylemiştik. Bir diğer ifade ile; elementi oluşturan atom ve onu da oluşturan protonlar, nötronlar, elektronlar ve atom altı parçacıklar kâinatın omurgasıdır… Bunlar (proton, nötron, elektron) kâinatın ilkleri ise; kendileri nasıl meydana geldiler, bir yaratıcısı yok mu? Var sayalım ki bunlar tesadüfen oluştular, tesadüfen bir araya geldiler ve… CAN SIKINTILARINI GİDERMEK İÇİN DE AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALDILAR(!) “Haydi birleşerek atomu oluşturalım, oradan molekülü ve maddeyi, oradan gök cisimlerini oluşturalım. Birbirimize çarpmamak için de hesapladığımız yörüngelerimizde belli bir hızla hareket edelim. Çeşit olsun diye de bazılarımız “insan”, bazılarımız “hayvan”, bazılarımız “bitki” şeklini alsın.” Akıl sahibi biri buna “doğru” diyebilir mi? Başlangıçtaki sorumuza dönersek “Kâinatın yapımcısı atomlar olabilir mi?”… Cevap: Hayır…

4 İNSAN EŞYANIN YAPIMCISIDIR
İNSAN, YARATICI DEĞİL, YARATILANDAN ÜRETENDİR İNSAN, ÖNCEDEN YARATILMIŞ MADDELERİ ŞEKİLLENDİREREK EŞYA YAPABİLİR; ZAHİREN SAHİBİ DE OLUR. Örnek: Ahşap Masa İnsan doğada bulunan ağaç gövdesini işleyerek kereste haline getirir ve uygun boyutlarda keser; mevcut demiri işleyerek çivi haline getirir; daha sonra çivilerle ahşap parçalarını birleştirip masayı oluşturur… Üretici olarak masanın sahibi odur. Onu kullanır veya bir bedel karşılığı başkasına verebilir. İnsan, sahibi olmadığı halde kâinatı bedel ödemeden kullanan tek canlıdır. İNSAN HADDİNİ BİLMELİ VE AÇIK – GİZLİ İLÂHLIK TASLAMAMALIDIR Ölümlü olan insan (vücudu dahil) hiçbir şeyin gerçek sahibi değildir. O, sadece takdir edilen bir zaman aralığında kâinatın kullanıcısıdır… ● Yıldızların birbirlerine çok uzak olduklarını, gruplar (Galaksiler) oluşturduklarını ve her gök cisminin dışının boşluk olduğunu biliyoruz. Makro sistemdeki bu yapılanma, mikro sistemdeki atomlara ne kadar da benziyor. ● Gezegenlerin güneş etrafındaki hareketleri, atomlardaki elektronlarının çekirdek etrafındaki hareketine benzemiyor mu? Tek elden çıktıkları ne kadar da belli… ● Kâinatın sırları çözüldükçe, insanın hayranlığı daha da artmaktadır. Edinilen her yeni bilgi, kâinatta tesadüflere yer olmadığını ispatlıyor. (Bir örnek: İnsanın tek bir DNA molekülünde, tam bir milyon ansiklopedi sayfasını dolduracak miktarda bilgi bulunur. Bunu hangi tesadüfler sağlayabilir?) ● Özetle; kâinat (makro ve mikro sistemleriyle) bir plan dahilinde oluşturulmuş ve plana uygun işletilmektedir. BU NE BENZERLİK? KÂİNATI YAPIP İŞLETEN BİR "GÜÇ" OLMALIDIR. ... VE BU GÜÇ "TEK" OLMAK ZORUNDADIR.

5 YARATICI GÜÇ BÜTÜN KÂİNAT (ATOMDAN GALAKSİYE KADAR)
BİR GÜCÜN KONTROLÜ ALTINDA ÇALIŞIYOR ● Bir atomun içindeki elektronlar saniyede km hızla hareket etmelerine rağmen birbirleriyle çarpışmıyorlar. Benzer şekilde; aynı galaksi içinde hareket halinde olan milyarlarca yıldız birbirleriyle çarpışmıyor. Hâttâ, kâinatta milyar kere milyar kere milyar adedince yıldız olmasına ve hareket halinde olmalarına rağmen, birbirleriyle çarpışmıyorlar. ● Güneş, dünya ile arasındaki mesafeyi biraz değiştirse; insanlar ya pişecek; ya da donacak. Ama güneş mesafeyi koruyor. ● Atmosferi oluşturan gaz molekülleri hareket halinde olmalarına rağmen, yerin çekim kuvveti sebebiyle dünyayı terk edemezler. Yer çekim kuvveti “biraz mola verse”; gaz molekülleri dünyayı terk ederek uzaya kaçacağından yer atmosfersiz kalır. Bu durum; tüm insanların 3 dakika içinde havasızlıktan ölmesi demektir. Daha binlerce örnek vermek mümkün... KÂİNATI YARATAN VE YÖNETEN GÜÇ: YÜCE ALLAH’TIR. Kâinattaki sayısız deliller; yaratıcı olarak Allah’ın varlığını ve birliğini, yaratıcı / yönetici olarak sonsuz gücünü gösteriyor. Yüce Allah, kâinatta öyle bir sistem kurmuş ki 14 milyar yıldır bozulmadan çalışıyor. Çünkü; O, çalışmasını istiyor. Ne zamana kadar? Takdir O'nun. Birilerinin inkâr etmesi, bu gerçeği değiştirmez.

6 KÂİNAT EZELİ ve EBEDİ OLAN, SADECE YÜCE ALLAH’TIR. VAHİYDEN…
KÂİNATIN SAHİBİ YÜCE ALLAH, VAHİY YOLUYLA İNSANA SESLENİYOR “Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O’nundur.” EZELİ ve EBEDİ OLAN, SADECE YÜCE ALLAH’TIR. “Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye (kurduğu düzende) tutuyor. Andolsun, eğer onlar (yörüngelerinden sapıp) yok olur giderlerse, O’ndan başka hiç kimse onları tutamaz…” “Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.” İçinde (her an) DOĞUMUN ve ÖLÜMÜN olduğu boyutsuz ESER KÂİNAT - O'da yaratılmıştır. - O'nun da bir ömrü vardır. - O'da ölecektir.

7 Kuş şeklinde yaratılsaydık halimiz ne olurdu?
ÖZEL CANLI 2. BÖLÜM İNSAN, KÂİNATTAKİ ÖZEL CANLI Kuş şeklinde yaratılsaydık halimiz ne olurdu? Göklerde uçmak hoşumuza gidebilirdi. Ancak yerde ne yapacaktık? Kuş vücudu üretim yapmaya değil, avlanmaya uygundur. Leş yemeye devam edecek olduktan sonra akıl ne işe yarar ki? İnsanı bitki ve hayvandan farklı kılan elementler değil, Yüce Allah’ın iradesidir. Dünyanın bilinen en büyük cüsseli yaratığı dinozor şeklinde yaratılsaydık halimiz ne olurdu? En basitinden ayağımıza batan dikeni çıkaracak “cımbızı” üretecek ve kullanacak el yapısı yoksa; koca cüsse ne işe yarar ki? Halimize şükretmek için ne kadar çok sebep var.

8 İNSAN İNSAN ● İNSAN, makro yapı uzaydan, mikro yapı atoma kadar ne varsa hepsini tanıyabilecek, bunları kullanabilecek kapasitede YARATILMIŞTIR. ● İnsanın yapısı (bedeni) diğer canlılardan daha üstündür. ● İnsan üstünlüğünü esas ruh yapısı ile kazanır. İnsan, Yaradan'ını (Allah’ı) tanır (iman eder), O’nun istediklerini yerine getirir (ibadet eder) ve O’nun kurallarına uyarsa (doğayı doğru kullanırsa) “eşrefi mahluk” (yaratılmışların en şereflisi) olur. ● İnsanın maddi boyutunun kâinat içindeki yeri “toz zerresi” kadar bile değilken; bu şerefin insana verilmesi Yüce Allah’ın bir takdiridir. "Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık." ( Kur’ân 95/4 ) İNSANA DÜŞEN BU ŞEREFİ HAK ETMEKTİR. - İnsana verilen özelliklerden biri olan akıl; insana, “düşünebilme” ve “seçebilme” kabiliyeti kazandırır. Yani insan; iyi - kötü, doğru - yanlış, faydalı - zararlı olanı ayırt edebilir ve istediğini seçebilir. İnsan, düşünebilen ve seçebilen bir canlıdır. - + + - + İnsan “doğanın kendine lazım olacak kısmının sırrını çözerek” ve “doğayı doğru kullanarak” hayatını sürdürmekle yükümlüdür. İnsan bunu yaparken vücudunu zararlı eylemlerde kullanmamalıdır… İnsan, beyninde ürettiklerini bedeniyle uygulamaya geçirebilen bir canlıdır.

9 YAPAR DA YIKAR DA ÖRNEK RADYASYONU KEŞFEDEN İNSAN...
Radyasyonun bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini keşfeden insan; onu tıpta kullanarak, insana faydalı olmaktadır. Radyasyonun bomba yapımında kullanılabileceğini keşfeden insan; onu silah olarak kullanarak, aynı anda binlerce insanı öldürebilir. İnsan özel olduğunun farkında mı? İnsanı “özel yapan” nedir ki, vahiy ona gönderildi?

10 İNSAN NİÇİN ÖZELDİR? CANLI DENİLİNCE AKLA; İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ GELİR Bir bitki genetik yapısının gereğini yerine getirir. O, meyve verir, havayı temizler, yağmuru dengeler, kereste olur, yakacak olur, mikroorganizmayı besler vs… Bir bitki tüm bunları niçin yaptığını bilmez GÖREVİ budur; yapmam diyemez YETKİSİ yoktur. Ürün veremezse SORUMLULUĞU yoktur. Doğadaki hiçbir şey sebepsiz yaratılmamıştır. Herşey (doğrudan veya dolaylı) insana hizmet eder. Bir hayvan genetik yapısının ve içgüdüsünün gereğini yerine getirir. Genelde bir diğer canlının besin kaynağıdır. Onlar, ekolojik dengeyi sağlar, mikroorganizmayı besler. Örneğin; bir arı niçin bal yaptığını bilmez GÖREVİ budur. Bir inek irade koyarak süt yapmam diyemez; YETKİSİ yoktur. Yılan ısırırsa; SORUMLULUĞU yoktur. Mikroskobik canlılar, çürütme özellikleri ile ölmüş hücreleri parçalayarak bitki köklerinin alabileceği hale getirir. Bu dönüşüm bitkiler için bir gıda temini olması yanında, doğanın “kendi çöpünü” temizlemesidir. Böylece bitkiler hayvanlara ve insanlara gıda temin ederken, hayvanlar da diğer hayvanlara ve insanlara gıda olur. Sonuçta, ölen canlılar mikroorganizmaların gıdası olarak görevlerini yapmış olurlar… Bu döngü “sünnetullah”tır (Allah’ın kanunudur) ve kıyamete kadar devam edecektir. BESLENME ZİNCİRİ 1 Yüce Allah, İnsandan başka hiçbir canlıya "yetki" vermemiş ve "sorumluluk" yüklememiştir. Bu sebeple; bitki veya hayvan olarak yaratılan canlıların "davranışlarının" hukuki karşılığı yoktur. Ya insan?

11 EVET... İNSAN "EŞREFİ MAHLUK" ADAYI OLDUĞUNDAN, ÖZELDİR.
NİÇİN ÖZELDİR? Çizelge: Canlıların Tasnifi CANLILAR GÖREVİ YETKİSİ SORUMLULUĞU BİTKİ VAR YOK HAYVAN İNSAN Not: Yetki, “tercih edebilme” veya “bir işi yapma niyeti” ortaya koyabilme özelliğinin olması” anlamında kullanılmıştır. ● İnsan, niçin var olduğunu sorgulayabilecek; kâinatın bir sahibinin olduğunu (Allah’ın varlığını) “hür iradesiyle” kabullenebilecek kapasitede bir canlıdır. ● İnsan, yetki kullanabilecek kapasitede bir canlıdır. ● İnsan, sorumluluğun ne olduğunu bilebilecek (mükafat ve cezayı idrak edebilecek) kapasitede bir canlıdır. 2 ● Allah, akıl ve iradeyi yalnızca insana vermiştir. İnsan, bu özelliğiyle iyi olanı da seçebilir, kötü olanı da. İnsanın bu seçme özgürlüğüne “cüz’î irade” (kişinin bireysel isteği veya bir işi yapma niyeti) denir. ● Bazı insanlar, hiçbir kural tanımadan (sorumluluk taşımadan) yaşamak isteyebilir. Bu istekleri onları “sorumluluktan” kurtarmaz. ● Her yaratılan bir kurala göre hareket eder. İnsan için de kurallar vardır. O, sınırları belirlenmiş bir hayatı “imtihan için” yaşayacaktır (Daha geniş bilgi için “İNSAN ÖLÜR MÜ?” konusuna bakılabilir.) EVET... İNSAN "EŞREFİ MAHLUK" ADAYI OLDUĞUNDAN, ÖZELDİR.

12 ALLAH’IN İNSANDAN İSTEDİKLERİ İNSAN KULLUK İÇİN YARATILMIŞTIR
SINIRLARI KİM BELİRLEYECEK? SINIR BELİRLEME YETKİSİ: SADECE YÜCE ALLAH'A AİTTİR. ÇÜNKÜ: O YARATMIŞTIR. SAHİP: O'DUR. ALLAH’IN İNSANDAN İSTEDİKLERİ İNSAN KULLUK İÇİN YARATILMIŞTIR İNSANIN GÖREVİ İnsan MÜMİN olmalıdır. Yani; Allah’a, Peygamber’ine ve O’nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdîk etmelidir. İNSANIN YETKİSİ İnsan-Yaratıcı, İnsan-İnsan, İnsan-Doğa, ilişkilerinde kendisine verilen “seçme hakkını” doğru kullanmalıdır. İNSANIN SORUMLULUĞU İnsan, tercihlerinin bu dünyada ve ahirette karşılığını (mükafat veya ceza olarak) alacağını bilmelidir. ● Kâinatı ve içindeki sayısız varlıkları yaratan Yüce Allah’ın, insanı da “özel bir canlı” olarak yarattığını söylemiştik. ● Yüce Allah, insana muhteşem özellikleri olan beyin ve beden vermenin yanında, mikro’dan makro’ya kadar tüm yarattıklarını da onun hizmetine sunmuştur. Karşılığında tek bir isteği vardır; “kendisine gönüllü kulluk yapılması”. ● Yaratıcı olarak insanı insandan daha iyi bilen Yüce Allah, insan için neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu en iyi bilendir. Yüce Allah, vahiy yoluyla Kur’ân’ı göndererek insanlara “yol haritası” çizmiş ve Peygamberini de rehber yapmıştır… İnsan, bu yolda kalarak “kulluk yapmalıdır”. KULLUK Allah’a eş koşmadan O’na iman etmek, O’nun yap dediklerini yapmak ve yapma dediklerini yapmamaktır. Özetle; Yüce Allah, insandan "kulluk" yapmasını istemektedir.

13 İNSAN KENDİ KENDİNE YETEMEZ
Kölelik, “iradesiz itaat” kulluk “gönüllü bağlılık” olarak tanımlanırsa KULLUK, KÖLELİK DEĞİLDİR YÜCE ALLAH BİZİ 'KÖLE OLARAK" DEĞİL, "KULU OLARAK" GÖRMEK İSTİYOR. VAHYİN MESAJINI YORUMLAMAK Dini kaynaklar incelendiğinde şu sonuçlara varırız: “Sana irade verilmedi; sen bir kölesin… İstesen de istemesen de iman edeceksin” denilmiyor. Aksine; “Sana akıl, idrak, seçme hürriyeti vb. verildi; doğru yol gösterildi; iman et, kul ol, her iki hayatını da kurtar” deniliyor. İman etmemiş olanlara da; “İman etmen istendi, etmedin. Bu tercihinin sonuçlarının neler olacağı sana bildirilmişken sen yine de bu yolu seçtin. Rızkın iptal edilmeden, ömrünü istediğin gibi yaşamana izin verilecek. Ama, ahirette bunun hesabını vereceksin ” deniliyor. Ateist (Allah’ın varlığını kabul etmeyen) insan; bu tercihi ile “Allah’a kul olmamayı” seçmiştir. Yani, isyandadır. Hem Allah’ın nimetlerinden faydalanacaksın, hem de isyanda olacaksın. Bu “iki yüzlülük” değil mi? YARATICIYI KABUL ETMEDİĞİNE GÖRE, “NİMETLERİNİ DE KABUL ETMİYORUM” DİYEBİLİR MİSİN? “EVET” Mİ DEDİN? Yüce Allah, seni dev bir cam fanus içine koyup; “Havayı sen yaratmadığına göre fanusun havasını boşaltıyorum. Yaşamak istiyorsan kendi havanı kendin yap” dese. Havasız ortamdaki halin ne olurdu?.. Sadece 3 dakika daha yaşardın… ALLAH'IN NİMETLERİNİ KULLANIP O'NA ŞÜKRETMEMEK, O'NA İSYANDIR.

14 ŞÜKÜR NEDİR? Mümin – Yaratıcı İlişkisi Mümin – İnsan İlişkisi
ALLAH'A İNANIYORUM DEMEK YETERLİ DEĞİLDİR. Bu inancın eylemle (ibadetle) gösterilmesi gerekir. Mümin – Yaratıcı İlişkisi Mümin, Yüce Allah’ın yap dediklerini yapar, yapma dediklerini yapmaz. Bu davranış biçimi aynı zamanda bir ibadettir. Mümin – İnsan İlişkisi Mümin, diğer insanlarla Yüce Allah’ın çizdiği sınırlar içinde doğru ilişkiler kurar. Bu tutum; “kul hakkına saygı” olup, aynı zamanda bir ibadettir. Mümin – Doğa İlişkisi Mümin, doğanın sahibi değil; geçici kullanıcısıdır. Onu israf edemez, kirletemez. Doğayı doğru kullanmak, aynı zamanda bir ibadettir. VAHYİN İSTEDİĞİ EYLEMLERİ (İBADETLERİ) YAPMAK, ALLAH'A ŞÜKÜRDÜR. İnsana verilen; akıl, vicdan gibi özellikler onu “doğru olana” yönlendirirken; nefis, vehim, şehvet gibi özellikler de onu "yanlış olana" yönlendirir. İnsanın iç dünyasındaki bu zıtların çatışmasında hangisi ağırlık kazanırsa, insan o yönde hareket eder.

15 ELİNİZDE… KARŞILIĞI "CENNET" OLAN HAYATI İSTEMEK Düşünen bir Müslüman, Allah’ın yasaklarından uzaklaşırken “yap” dediklerine de yaklaşır. Yani; Allah’ın rızasını kazanmak ister… Allah’ın hoşnut olduğu bir Müslüman’ın ahiretteki yeri “CENNET” tir. KARŞILIĞI “CEHENNEM" OLAN HAYATI YAŞAMAK ● Ahiret hayatını kabul etmeyen veya unutan kimselerde zaman içinde “kibir” oluşur. ● Aklı putlaştıran bu tipler, zamanla “kendi hukukunu ve ahlâk anlayışını” oluşturur. Bu aşamadan itibaren onları tümüyle nefisleri ve şeytan yönetmeye başlar. ● Şeytanın yönettiği akıl, kişiyi hak ve hakikatten saptırır. Sapkınlık “her an ve her konuda günah işlemeyi” kişi için meşrulaştırır ve günahı alışkanlık haline getirir. ● Alışkanlık haline getirilmiş “günahlar” sahibini adım adım inkâra sürükler. Allah’ın hoşnut olmadığı bir insanın ahiretteki yeri “CEHENNEM” dir.

16 BİTİRİRKEN HERŞEY İNSAN İÇİN; İNSAN ALLAH'A İBADET İÇİN; YARATILDI
"O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır." KENDİMİZE SORALIM ● Yüce Allah, imtihan edildiğimiz bu dünya hayatından (sıramız gelince) bizi çekip alacaktır. Yani, hepimiz öleceğiz. Bunun aksini savunabilir miyiz? ● Cennet hayatının “ebedi nimetleri” yanında, dünyadaki ibadetler nasıl sıkıntı olur ki? Veya; nefis ve şeytana rağmen ibadetlere devam daha akıllıca olmaz mı?… ● Beni “cehennem azabına” götürecek davranışlarımın bu dünyada bana vereceği mutluluk nedir ki? Nefsimin istediği “dünya zevkleri” için “cehennem azabını” talep etmem akıllıca olur mu? HERKES KENDİ NİYET VE DAVRANIŞLARINI KENDİSİ VE TOPLUMU İÇİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMELİ. BİTİRİRKEN + Kâinatta herşey denge içindedir. + İnsan huzurlu yaşamak istiyorsa hayatında denge kurmak zorundadır. + İnsan dengesini ancak Yüce Allah'ın emirlerine teslim olmakla bulur. “ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLÜRSE KÂRDIR” DİYEREK TÖVBE EDELİM VE HAYATIMIZIN KALAN KISMI İÇİN YENİ BİR BEYAZ SAYFA AÇALIM. UNUTULMASIN, ALLAH’TAN ÜMİT KESMEK KÜFÜRDÜR… TALEP EDEN VE GEREĞİNİ YAPAN HERKES İÇİN CENNETTE YER VARDIR.

17 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle...
Her şeyin görevini doğru yaptığı dünyada İnsanın da görevini doğru yapması beklentisiyle Sağlık ve mutluluklar dilerim. Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Hüsnü Çeşmeci Şubat 2010


"(Kâinatın Sahibi ve İnsan)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları