Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 Yılı Temsilciler Kurulu Bütçe Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 Yılı Temsilciler Kurulu Bütçe Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 2015 Yılı Temsilciler Kurulu Bütçe Toplantısı
HOŞ GELDİNİZ 2015 Yılı Temsilciler Kurulu Bütçe Toplantısı

2 GÜNDEM MADDELERİ AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU
DİVAN BAŞKANI VE KATİP ÜYENİN SEÇİMİ 2015 YILI İÇİN PLANLANAN PROJELER İLE TEKLİF EDİLECEK İLAVE PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI DİLEK VE TEMENNİLER KAPANIŞ

3 ULU ÖNDER ATATÜRK VE TÜM ŞEHİTLERİMİZ İÇİN 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

4 DİVAN BAŞKANI VE KATİP ÜYENİN SEÇİLMESİ

5 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ AÇILIŞ KONUŞMASI
Sn. Gürsel KUDAT

6 2015 YILI İŞLETME PROJESİ (ZORUNLU GİDERLER)

7 Ana gayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma
Kat Mülkiyet Kanunu Madde 20: Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Apartman Görevlileri, Kaloriferci, Bahçıvan,güvenlik görevlisi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme, onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere, ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. d) Gider(aidat) ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

8 2015 YILI BÜTÇE ZORUNLU GİDERLER (TASLAK)
ZORUNLU GİDERLER (TASLAK) 2014 ÖDENEK 2014 GERÇEKLEŞEN FARK 2015 PLANLANAN 1 GÖREVİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER 97650,00 95811,00 1839,00 107506,00 EŞİT MİKTAR 37,943 2 GÖREVLİ SİGORTALARI 30000,00 32564,09 -2564,09 33600,00 3 KIDEM TAZMİNATI 10000,00 0,00 15000,00 4 GÜVENLİK (2 PERSONEL) 63000,00 51991,31 11008,69 47880,00 5 ORTAK ALAN SİGORTASI 3000,00 4948,87 -1948,87 6000,00 BÖLÜNEN MİKTAR 0,47571 6 NOTER-AVUKAT-MAHKEME 3500,00 2950,22 549,78 4000,00 7 MUHASEBE-VERGİ 6500,00 8268,71 -1768,71 8 HABERLEŞME GİDERİ 2720,20 279,80 9 BÜRO GİDERLERİ 1500,00 2848,07 -1348,07 10 MLZ.NAKLİ ULAŞIM 549,93 950,07 11 TEMİZLİK GİDERLERİ 14000,00 15223,78 -1223,78 18000,00 12 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 45760,17 60140,07 -14379,90 50639,99 13 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ 38840,17 -8840,17 57735,00 14 BAHÇE BAKIM GİDERLERİ 25000,00 16325,80 8674,20 15 YNT KRL HZR HAKKI 21600,00 29250,00 16 DNT KRL HZR HAKKI 3600,00 4860,00 17 ORTAK ALAN ELEKTRİK 50000,00 44215,90 5784,10 55000,00 T O P L A M 409610,17 412598,12 -2987,95  473240,99 2014 YILINDAN ALINAMAYAN AİDATLAR,2014 YILI DEVİR+2015 KİRA GELİRİ 20408,99 KALAN 452832,00 EŞİT MİKTAR TOPLAM= 203,986/448/12=337,943 BÖLÜNEN MİKTAR TOPLAM= 248,846/43592/12XArsa Payı (Değişken) arsa payı eşit miktar bölünen miktar toplam yuvarlama B-BLOK 99 47,095 85,038 85 C-BLOK(2+1) 90 42,813 80,756 81 C-BLOK(3+1) 95 45,192 83,135 83 D BLOK 101 48,046 85,989 86

9 ATAKENT-1 AŞİYAN SİTESİ 46534 ADA
2015 YILI İŞLETME PROJESİ (gelirler toplamı) T A S L A K GELİRLER S/N GELİRİN ADI DAİRE SAYISI AİDAT AYLIK TOPLAM AY YILLIK 1 B-BLOK 216 85,00 18360,00 12 220320,00TL 2 (C BLOK)2+1 72 81,00 5832,00 69984,00 TL 3 (C BLOK) 3+1 83,00 5976,00 71712,00 TL 4 D -BLOK 88 86,00 7568,00 90816,00 TL 5 2014 yılından devir - 8,760,99 TL 6 2014 yılında alınamayan aidatlar 70 6008,00 TL 7 Kiracı geliri (kira+aidat) 235,00 TL 470,00 TL 5,640,00 TL T O P L A M G E L İ R L E R 473240,99TL

10 2015 YILI GİDER KALEMLERİ MUKAYESESİ
GİDER SAYISI 2014TAHSİS 2014 GİDER 2015 TAHSİS 1 Görevli Maaşları ve diğer giderleri 7 97650,00TL. 95811,00TL. 107506,00 TL. 2 Görevli Sigortaları 30000,00TL. 32564,09 TL. 33600,00TL. 3 Görevli İhbar ve Kıdem Tazminatı 10000,00TL. 10000,00 TL. 15000,00 TL. 4 Güvenlik Elemanı 63000,00TL 51991,31 TL. 47880,00 TL. 5 Ortak Alan Sigortalanması 3000,00TL. 4948,87 TL. 6000,00 TL. 6 Avukat, Mahkeme ve Noter Gideri - 3500,00TL. 2950,22 TL. 4000,00 TL. Muhasebe, Defter ve Stopaj Gideri 6500,00TL. 8268,71 TL. 8 Haberleşme ve Posta Giderleri 2720,20 TL. 9 Yönetim Ofisi ve Büro Giderleri 1500,00TL. 2848,07TL. 3000,00 TL. 10 Nakil, Ulaşım Giderleri 549,93 TL. 1500,00 TL. 11 Temizlik Malzemesi Giderleri 14000,00TL. 15223,78 TL. 18000,00 TL. 12 Bakım Onarım Giderleri 45760,07TL. 60140,07 TL. 50639,99TL. 13 Asansör Bakım Onarım Giderleri 26 38840,17 TL. 57735,00 TL. 14 Bahçe Bakım ve Sulama Giderleri 25000,00TL. 16325,80 TL. 25000,00 TL. 15 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 21600,00TL. 21600,00 TL. 29520,00 TL. 16 Denetim Kurulu Huzur Hakkı 3600,00TL. 3300,00 TL. 4860,00 TL. 17 Ortak Alan Elektrik 37 50000,00 TL. 44215,90 TL. 55000,00TL. TOPLAM 409610,17 412598,12 473240,99TL 2015 TAHSİS =(473240,99) – (20408,99) = ,00

11 ARSA PAYINA GÖRE AİDAT ( ARSA PAYI ÇARPANI : 0,477316 TL.)
BLOKLAR ARSA PAYI EŞİT MİKTAR BÖLÜNEN MİKTAR TOPLAM YUVARLAMA B BLOKLAR 99 37,943 TL. 47,095TL. 85,038TL. 85,00TL. C BLOKLAR (2+1) 90 42,813TL 80,756TL. 81,00TL. C BLOKLAR (3+1) 95 45,192TL 83,135TL. 83,00TL. D BLOKLAR 101 48,046TL 85,989TL. 86,00TL. Adamıza yapılacak ilave projeler (Demirbaşlar) hariç 2015 yılında dairelere göre aidat miktarları yukarıdaki tabloda olduğu gibi gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. Şayet büyük arızalar meydana gelip bütçenin yetmemesi durumunda borçlanma ya da ek avans alınması için Temsilciler Kurulundan ilave bütçe istenecektir. Zorunlu Giderler içerisinde kalemler arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

12 AİDATLARIN TOPLANMASI
MAKBUZ KARŞILIĞI ELDEN AİDAT ALINMASINA 01 NİSAN 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN SON VERİLEREK AİDATLARIN SADECE BANKA KANALI İLE MEVCUT HESAPLARA YATIRILMASI(RED EDİLDİ) KABUL=3 RED=8 ÖDENMEYEN AİDAT LİSTELERİNİN HER BLOĞUN CAMLI İLAN PANOLARINA ÜÇ AYDA BİR ASILMASININ OYLANARAK KARAR’A BAĞLANMASI (KABUL EDİLDİ) KABUL=10 RED=1

13 AİDAT KALEMLERİNE DAHİL EDİLECEK TEKLİFLER VE ÖNERİLER

14 AÇIKLAMALAR Giderler tablosu sıra no:1’de bulunan Görevli maaş ve diğer giderler kalemleri içerisinde; a. Maaş (Ocak-Haziran 2015): 1025,00 TL. X 7 kişi X 6 ay = 43050,00 TL. (Temmuz-Aralık 2015): 1066,00 TL. X 7 kişi X 6 ay = 44772,00 TL. b. Giyecek yardımı (Yaz + Kış): 150,00 TL. X 7 kişi X 1 defa = 1050,00 TL.(AYNI KALDI) c. Yakıt yardımı (doğalgaz): 12X100X7= 8400,00 TL.(6X200 YERİNE ;12X100)OLARAK (MİKTAR AYNI KALDI) ç. Elektrik yardımı: 50,00 TL. X 7 kişi X 12 ay = 4200,00 TL.(AYNI KALDI) KABUL=9 RED=2 d. Su yardımı: 35,00 TL. X 7 kişi X 12 ay = 2940,00TL.(25TL’DEN 35TL’YE YÜKSELTİLDİ)KABUL=10 RED=1 e. Bayram parası: 150,00 TL. X 7 kişi X 2 bayram = 2100,00 TL. f. Bayram Nöbetçisi: 71,00 TL. X 2 kişi X 2 bayram*14 GÜN = 994,00 TL Bu kalemler bir önceki yıl harcamaları göz önüne alınarak taslak olarak hazırlanmıştır yılı bütçe toplantısında temsilciler kurulunda görüşülüp, kesinleşecektir.

15 BLOK GÖREVLİSİ İLAVE ÖDEMELERİ
Sitemiz görevlilerine verilen ayni ve nakdi yardımlar aşağıda belirtilmiştir. Yardım kalemlerinde yapılması istenen değişiklikler Temsilciler Kurulunda oylama ile belirlenecektir. - Giyecek yardımı (Yaz + Kış) 7X150,00 TL. (Kabul edildi) - Doğalgaz Yardımı (6 AY) 7X200,00 TL. Veya 12x100 (Kabul edildi) - Bayram parası 7x150,00 TL. (Kabul edildi) - Su yardımı 7X12X35 TL. (Kabul edildi) - Elektrik yardımı 7X12X50,00 TL. (Kabul edildi)

16 AVUKAT VE MUHASEBECİ ÜCRETİ
Sitemize hukuki işlemlerde danışmanlık hizmeti veren Avukat Sn. Sedat DENİZ; bütçe dönemlerinde aylık 225,00TL. Sitemiz Mali/Muhasebe hizmeti veren Mali Müşavir Sn. Turgay AYDEMİR; bütçe dönemlerinde aylık 225,00TL. ücret almaktaydılar. 2015 bütçe döneminden itibaren 225,00TL. ücret ödenmesi Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna teklif edilmektedir. KABUL=11 RED=0 (KABUL EDİLDİ)

17 TOPLU YAPI YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI
46534 ADA TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI MADDE:31 TOPLU YAPI YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULUNCA BELİRLENEREK KARŞILIĞI BÜTÇEYE YAZILIR. YNT.KRL.HZR. HAKKI 820 TL KABUL=11 RED=0 (KABUL EDİLDİ) (OY BİRLİĞİ) DNT.KRL.HZR.HAKKI 135 TL KABUL=10 RED=1 (KABUL EDİLDİ)

18 DAİMİ 2 KİŞİ MOBİL GÜVENLİK ELEMANI
Bölgemizde ve sitemiz bünyesinde hırsızlık olaylarının artması; dilenci, reklamcı ve anketörlerin blok içlerine kadar girmeleri ve kamelyalara yabancı kişilerin gelmesini önlemek maksadıyla 19 ile 07 saatleri arasında daimi 2 mobil güvenlik elemanına ihtiyaç duyulmaktadır.

19 DAİMİ 2 KİŞİ MOBİL GÜVENLİK ELEMANI
Bu maksatla 2014 yılında 3 güvenlik elemanı ile uygulanan Güvenlik hizmetinin site ana giriş kapılarına uygulanan akıllı kilit sistemi nedeniyle daimi 2 mobil güvenlik elemanı istihdam edilmiştir.

20 GÜVENLİK ELEMANI MALİYETİ
Sitemizde güvenlik hizmetinin 19:00 – 07:00 saatleri arasında devamlı olarak icra edilebilmesi için yasa gereği vardiyalı 2 güvenlik elemanına ihtiyaç duyulacaktır. 2 Güv. Elemanı X 12 ay X 3990,00 TL = 47880,00 TL KABUL=10 RED=1 3 Güv. Elemanı x 12 ay x 5982,00 TL = 71792,00 TL KABUL=2 RED =9 2 Güv. Elemanı daire başı aylık maliyeti = 8,906TL 3 Güv. Elemanı daire başı aylık maliyeti = 13,354 TL

21 3 BLOK (6 ADET) ASANSÖR ONARIM MALİYETİ
ASANSÖR HALAT KASNAK VE BAĞLANTI APARATLARININ ASANSÖR BAKIM ONARIM KALEMİNDEN KARŞILANMASI ; ONARIM MALİYETİ TOPLAM = ,00 TL KABUL =11 RED=0 (OY BİRLİĞİ)

22 ASANSÖR MOTOR KASNAĞI

23 ASANSÖR HALAT - KASNAK

24 ASANSÖR HALATLARI

25 C- BLOKLARIN ASANSÖR HALAT , KASNAK VE BAĞLANTI APARATI DEĞİŞİMİ

26 GÖRÜŞÜLMESİ İSTENEN DİĞER TEKLİFLER
SİTEMİZDE İKAMET EDEN 244 KATMALİKİNE SUNULAN ANKET FORMLARINA KAT MALİKLERİMİZDEN 110 KAT MALİKİ GÖRÜŞ BİLDİRMİŞTİR;KAT MALİKLERİDEN GELEN TEKLİFLER 2015 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE OYLANARAK KARARA BAĞLANMIŞTIR; SİTE GİRİŞYAYA KAPILARINA ÇÖZÜM 244/38(ŞİFRELİ PANEL İLAVE EDİLMESİ) KABUL EDİLDİ (OY BİRLİĞİ) ÇİMLENDİRME YAPILMASI 244/17 (RED EDİLDİ) (OY BİRLĞİ) EK OTOPARK 244/8 (RED EDİLDİ)(OY BİRLİĞİ) AĞAÇ VE GÜL DİKİMİ 244/21 BAHÇE BAKIM KALEMİNDEN KARŞILANACAK BODRUMDA YER 244/11 (RED EDİLDİ)(OY BİRLİĞİ) C BÖLGESİNE ÇOCUK OYUN PARKI 244/10 (DEMİRBAŞ) (RED EDİLDİ)(KABUL=4 RED=6 ÇEKİMSER=1 METRO VE SEYİR TEPE YÖNÜNE YAYA KAPISI YAPILMASI 244/5 (DEMİRBAŞ)(RED EDİLDİ)(KABUL=2 RED=9 BLOK DIŞ CEPHE MANTOLAMA 244/ 18 (DEMİRBAŞ)(RED EDİLDİ)(KABUL=1 RED=10 BLOKLARIN 1.KAT YANGIN ÇIKIŞ KAPISINA VE BİNA DIŞINDAN BODRUM KATA GİRİŞ YAPILAN KAPILARA; KAPI HİDROLİĞİ TAKILMASI VE GİRİŞ AYDINLATMASININ SENSÖRLÜ HALE GETİRİLMESİ; (DEMİRBAŞ) (KABUL EDİLDİ) ((KABUL=9 RED=2 BODRUM KAT PENCERELERİNE DEMİR PARMAKLIK YAPILMASI VE BİR PENCERENİN ACİL ÇIKIŞ İÇİN AÇILIR /KAPANIR ŞEKLİNDE YAPILMASI(DEMİRBAŞ)(KABUL EDİLDİ) (KABUL=7 RED=4

27 SİTE ANA GİRİŞ (A,B,C) YAYA KAPILARINA ŞİFRELİ PANEL İLAVE EDİLMESİ Yabancı kişilerin (dilenci, reklamcı, anketör, seyyar satıcı vs.) girmesini önlemek maksadıyla sitemizin ana giriş kapılarında bulunan 3 adet yaya giriş kapısının çipli sistem uygulamasında karşılaşılan sıkıntıları gidermek amacı ile site sakinlerinden gelen teklif üzerine;

28 SİSTEME UYUMLU ŞİFERLİ KUMANDA PANELİ İLAVESİ (ÇİPLİ SİSTEMİN KULLANIMI DEVAM EDECEKTİR.)

29 SİTE GİRİŞ (A,B,C ) KAPILARINA ŞİFRELİ PANEL İLAVESİ
TAHMİNİ MALİYET : 1000,00TL DAİRE BAŞINA DÜŞEN MALİYET: 2,232 TL KABUL=11 RED =0 (OY BİRLİĞİ)

30 SİTEMİZİN YAZ ÖNCESİ YEŞİLLİĞİ

31 OTOPARKLARIN GENİŞLETİLMESİ
Merkezi çocuk parkının kaldırılarak D10 blok arkasındaki alana, oyun alanı yapılmasını müteakiben, A ve B bölgesi otoparklarının birleştirilmesi ve C bölgesine de B otoparkından bağlantı yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

32 OTOPARKLARIN GENİŞLETİLMESİ İÇİN;
ÇOCUK PARKININ KALDIRILMASINA AĞAÇLARIN SÖKÜLMESİNE ZEMİNİN DÜZELTİLMESİNE KİLİTTAŞI DÖŞENMESİNE İHTİYAÇ DUYULACAKTIR. BU İŞLEM PROJE DEĞİŞİKLİĞİ OLUP, TOPLAM 448 KAT MALİKİ SAYISININ 4/5’İ OLAN 359 KABUL OYUNA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

33 ÇOCUK OYUN ALANI

34 ÇOCUK OYUN GURUBU 1 ADET KAYDIRAK, 1 ADET SALINCAK ÇİFTLİ, 1ADET TAHTEREVALLİ ÇİFTLİ, 2 ADET ZIP ZIP TOPLAM MALİYET = TL DAİRE BAŞI MALİYET = TL (RED EDİLDİ) KABUL =4 RED =6 ÇEKİMSER =1

35 D10 BLOK ARKASI DIŞ TEL ÖRGÜSÜNE METRO ÇIKIŞ KAPISI

36 SEYİR TEPESİNE GİRİŞ ÇIKIŞ KAPISI YAPILMASI
B blokların bulunduğu bölgeden seyir tepesine piknik/spor/araç park amaçlı giriş çıkış yapılabilmesi için trafo yanından yaya kapısı yapılması talep edilmektedir.

37 METRO VE SEYİR TEPESİ YÖNÜNE YENİ KAPI AÇILMASI
2 ADET KAPI = 700 TL 2 ADET AKILLI KİLİT MONTAJI = 1200 TL YAYA YOLU VE MERDİVEN YAPIMI = 8000 TL ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ = 1100 TL TOPLAM MALİYET = TL DAİRE BAŞI MALİYET= 24,553 TL (DEMİRBAŞ)(RED EDİLDİ)

38 Blok dış cephelerine mantolama yapılması
(RED EDİLDİ) KABUL =1 RED =10

39 DAİRE BAŞI MALİYET= 11,160 TL (KABUL EDİLDİ) KABUL=9 RED =2
BLOKLARIN 1.KAT YANGIN ÇIKIŞ KAPISINA VE BODRUM KATLARA BİNA DIŞINDAN GİRİŞ YAPILAN KAPILARA KAPI HİDROLİĞİ TAKILMASI VE GİRİŞ AYDINLATMANIN SENSÖRLÜ HALE GETİRİLMESİ; KAPI HİDROLİĞİ 26X80 = 2080 TL PANİK BAR DEĞİŞİ 13X115 = 2920 TL TOPLAM MALİYET = 5000 TL DAİRE BAŞI MALİYET= 11,160 TL (KABUL EDİLDİ) KABUL=9 RED =2

40 BODRUM KAT PENCERELERİNE DEMİR PARMAKLIK YAPILMASI VE BİR PENCERENİN ACİL ÇIKIŞ İÇİN AÇILIR KAPANIR YAPILMASI TOPLAM MALİYET = TL DAİRE BAŞI MALİYET = 15,625 TL KABUL=7 RED=4

41 DİLEK VE TEMENNİLER Tüm Temsilciler Kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür eder, yılı bütçesinin sitemize hayırlı olmasını dileriz. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI


"2015 Yılı Temsilciler Kurulu Bütçe Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları