Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat."— Sunum transkripti:

1 YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde el ile yapılan her çeşit dar ve geniş derin kazılarda, derinliği 2.00 mt’ yi geçen kazıların yalnızca 2.00 metreden sonraki kısımları için, kazı hacmi üzerinden “Derinlik Zammı” verilir. Makine ile yapılan derin kazılara kazı fiyatından başka ayrıca derinlik zammı verilmez. Seridöpri ve eki listelerde 14.012/1 ile 14.020/2 poz numaraları arasında bulunan kazı işlerinden derinliği 2.00 mt den fazla olanlarına, buradaki birim fiyatları dışında ayrıca 14.040 poz no’suyla gösterilen derinlik zammının ödeneceği belirtilmiştir. 14.040 poz no ile gösterilen; DERİNLİK ZAMMI FORMÜLÜ: *.) İksasız Kazılar için: F = 1.25*M*K*(H-2) dir. Burada; F: Her türlü malzeme, zayiat,yüklenici karı ve genel giderler dahil derinlik zammı (TL/ m 3 ). M: Katsayı (iksasız kazılar için 0.50 alınır). K: Düz işçinin saat ücreti (TL/saat) H: Derin kazının derinliği (mt.); (kazı şartnamesindeki tarife göre, serbest kazının bittiği ve derin kazının başladığı kotla derin kazı taban kotu arasındaki farktır).

2 I**.)Karşılıklı, aralıklı, sık kaplamalı ve tam kaplamalı iksalı kazılar için: YYukarıdaki formül kullanılmakla birlikte “M” katsayısı (M=1.00) alınarak değerlendirilir. DDERİNLİK ZAMMI UYGULAMASIYLA İLGİLİ ÖRNEK: Aşağıda plan ve kesitiyle ilgili şekilleri verilen binanın temel kazısından (çukurundan) çıkan malzemenin (klas tespitinde) %22 sinin sert toprak ve kalan kısmının da yumuşak kaya olduğu anlaşılmıştır. a) Döküm yeri şantiyeye 8.649 km olan sert toprağın Kazı+Taşıma Birim Fiyatı ile Toplam Taşıma Bedeli’ni (derinlik zamlı olarak) bulunuz. Poz No: 15.001/2 ile tanımlanan bu iş için 2010 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Normal Kazı Birim Fiyatı 2,76 TL/m 3 dür ve A = 1.05 alınacaktır. Bb)Döküm yeri şantiyeye 14030 m. olan yumuşak kayanın da Kazı+Taşıma Birim Fiyatı ile Toplam Taşıma Bedeli’ni (patlayıcı madde kullanılmadan ve derinlik zamlı olarak) bulunuz. Poz No: 15.010/4 ile tanımlanan bu iş için 2010 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Normal Kazı Birim Fiyatı 7,34 TL/m 3 dür ve A = 1.25 alınacaktır. HHer iki durum için gerekli kazı, taşıma ve zemin klasına bağlı derinlik zamlı toplam kazı birim fiyatları ile kazı bedellerini; yükleniciye ödenecek toplam kazı ve taşıma bedelini hesaplayınız.

3

4 VERİLENLER: Taşıma formülleri genel olarak yol durumu, mesafe, çeken-çekilen araç ve nesne ile diğer koşullar bakımından karışık olarak: F= K(0.0007M+0.01), F=K(0.0002M+0.025), F=0.013KM, F=0.00017K M 1/2, F=K(0.00016M+0.03) alınabilir (uygun olan formül kullanılacaktır).  Kazı iksasız yapılacak: M = 0.50 alınacaktır. K = 3,41 TL/saat (düz işçi 2010 yılı saat ücreti rayiç bedeli olarak)  Derinlik zammı formülü: F=1.25*M*K*(H-2) “veriliyor”  Yoğunluklar : yumuşak kaya  = 2.400 ton/m 3, sert kaya  = 2.600 ton/m 3 alınacaktır. · 2010 yılı için motorlu araç katsayısı: K=150,00 TL/Ton

5 ÇÖZÜM: Toplam Kazı Alanı: A 1 =1.50*3.00=4.50 m 2, A 2 =1.50*4.50=6.75 m 2, A 3 =[6.50*5.20] / 2=16.90 m 2, A 4 =[6.50+5.50] / 2 * 1.50=9.00 m 2, A 5 =[2.00*6.50] / 2=6.50 m 2, A 6 =[5.40*2.00] / 2=5.40 m 2, A 7 =5.40*5.00=27.00 m 2, A 8 =3.90*1.50=5.85 m 2 Derin Kısmın Alanı: A 5 + A 6 + A 7 + A 8 = 6.50 + 5.40 + 27.00 + 5.85 = 44.75 m 2 Sığ Kısmın Alanı: A 1 + A 2 + A 3 + A 4 = 4.50 + 6.75 + 16.90 + 9.00 = 37.15 m 2 Derin Kısmın Hacmi: 44.75 * 3.90 =174.525 m 3 (V 1 ), Sığ Kısmın Hacmi: 37.15 * 2.90 = 107.735 m 3 (V 2 ), TOPLAM (V*) = 282.260 m 3 Normal Kazı Hacmi: (44.75 * 37.15)*2.00 = 163.800 m 3 (V 1 ) Derinlik Zamlı Kazı Hacmi: 282.260 – 163.800 = 118.460 m 3 (V 2 ), (*) Sert toprak taşıma birim fiyatı: M=8649 mt < 10 km, A=1.05, γ=2.400 ton/m 3, K=150,00 TL/ton TF1= 1.05*0.00017*150*√8649*2.400 = 5,98 TL/m 3 %25 Yüklenici karı ve genel giderler için: 1,50 TL/m 3 Sert Toprak Taşıma Birim Fiyatı............: 7,48 TL/m 3 (**) Yumuşak kayanın taşıma birim fiyatı: M=14030 mt > 10 km, A=1.25, γ=2.600 ton/m 3, K=150 TL/ton TF2= 1.25*150 *(0.0007 * 14.030 + 0.01) * 2.600 = 9,66 TL/m 3 %25 Yüklenici karı ve genel giderler için: 2,42 TL/m 3 Yumuşak Kayanın Taşıma Birim Fiyatı........ :12,08 TL/m 3

6 (***) Paçal Derinlik Zammı Fiyatı: F = 1.25*M*K*(H-2), F 1 = 1.25*0.50*3,41*(3.90 – 2.00) = 4,05 TL/m 3 Ortalama (paçal) fiyat: F 1 = 1.25*0.50*3,41*(2.90 – 2.00) = 1,92 TL/m 3 F 1 *=2,99 TL/ m 3 a) Sert Toprağın (15.001/2) Kazı+Taşıma+Derinlik Zamlı Birim Fiyatı: 163.80*0.22* (2,76 + 7,48)......... = 369,01 TL 118.46*0.22* (2,76 + 7,48 + 2,99) = 344,79 TL Toplam Sert Toprak Hafriyat Bedeli:.. : 713,8 TL b) Yumuşak Kayanın (15.010/4) Kazı+Taşıma+Derinlik Zamlı Birim Fiyatı: 163.80*0.78* (7,34 + 12,08)......... = 2481,18 TL 118.46*0.78* (7,34 + 12,08 + 2,99) = 2070,66 TL Toplam Sert Toprak Hafriyat Bedeli:.. : 4551,84 TL KAZIDAN ÇIKAN VE TAŞINAN ZEMİNİN GENEL BEDELİ: 5265,64 TL dir.

7 II) SU BOŞALTMA ZAMMI: a) Alanı 100 m 2 den az olan kazıların taban ve yan yüzlerinden sızan suyun saatteki ortalama debisi 0.300 m 3 /sa.1.00 olan bir katsayıyı göstermektedir. Tespit edilmemişse A=1.00 alınır. M: YASS altında yapılan kazı inşaat, imalatın cinsine göre değişen ve tablo ile verilen bir katsayıyı göstermektedir. H: Yeraltı su düzeyinin altında yapılan kazı inşaat veya imalatın ağırlık merkeziyle suyun fiilen çekildiği en yüksek nokta arasındaki metre cinsinden kot farkıdır. Q: İmalatın kuruda yapılabilmesi için boşaltılan suyun debisi (m 3 /sa) K: Düz işçinin saat ücreti (TL/saat). F: Ödenecek su zammı tutarı (Mlz.+İşç.+Yük.karı+Gn.Gid.dahil) (TL).

8 b) Alanı 100 m2 den az olan kazıların taban ve yan yüzlerinden sızan suyun saatteki ortalama debisi Q>10 m 3 /sa. olması halinde; Birim Fiyat No: 14.043, Kazı alanı içine sızan suyun; kazı, inşaat ve imalatın kuruda yapılabilmesi için aynı kazı alanı içinde ve Q debisinin gerektirdiği her güçte ve sayıda (yedekleriyle) tulumba kullanılması için her türlü malzeme, işçilik gideri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil su zammına tabi kazı inşaat ve imalata ödenecek su zammı fiyatı (YASS’ ne isabet eden ve ölçü birimi mt., m 2,m 3 olan kazı, v.s.): F=1.25*A*M*(3H+1)*(0.00007*Q*K+ 0.50) =.................. TL. Burada, K=45 PS gücündeki tulumbanın saat ücretidir (TL/saat), diğer notasyonlar ve uygulama Poz No:14.042' deki gibidir.

9 c) Alanı 100 m 2 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/2962593/slides/slide_9.jpg", "name": "c) Alanı 100 m 2

10 d) Alanı 100 m 2 10 m 3 /sa. olması halinde; Birim Fiyat No: 14.045, Kazı alanı içine sızan suyun; kazı, inşaat ve imalatın kuruda yapılabilmesi için aynı kazı alanı içinde ve Q debisinin gerektirdiği her güçte ve sayıda (yedekleriyle) tulumba kullanılması için her türlü malzeme, işçilik gideri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil su zammına tabi kazı inşaat ve imalata ödenecek su zammı fiyatı (YASS’ne isabet eden ve ölçü birimi mt., m 2, m 3 olan kazı, v.s.): F=1.25*0.02*A*m*(41-n)*(3H+1)*(0.00007*Q*K+ 0.50) =.............. TL. Burada da diğer notasyon ve uygulama Poz No:14.042' deki gibidir.

11 SU BOŞALTMA ZAMMI UYGULAMASIYLA İLGİLİ ÖRNEK: Bir bina şantiyesinde “temel kazısı sırasında çıkan suyun sahadan uzaklaştırılması ve zeminin kuruda tutulması için” aşağıda verilen bilgilerden de yararlanarak bulacağınız uygun tulumbanın tahrik gücü ve su boşaltma debisini bulunuz ve yükleniciye ödenmesi gereken su boşaltma zammı birim fiyatını hesaplayınız VERİLENLER: *. Yapının ölçülen toplam temel çukuru alanı....................... 1075 m 2 *. Temelde yapılan inşaat işleri için her m 2 de.................. m = 0.25 alınacaktır. *. Her 100 m 2 alan için 1 olarak formülde n katsayısı kullanılacaktır. *. A katsayısı............................................ 1.00 *. Tulumbada kullanılabilecek motopomp tipleri ve 2010 yılı için 1 saatlik kârlı kira bedelleri (sırasıyla:5 PS’lik: 7,21 TL/h, 20 PS’lik: 13,88 TL/h, 45 PS’lik: 29,25 TL/h) *. Tulumba ve bağlantılı aksamıyla ilgili bilgiler: - Tulumbanın emme/basma boru çapları.................... 0.10 m. - Tulumbanın emme/basma hızları........................ 0.3 m/sn - Sıvı (su) katsayısı..................................... 0.02 - Su için birim hacim ağırlığı............................. 1000 Kg/m 3 - Emme borusu limit uzunluğu............................ 3.00 m. - Geodezik emme yüksekliği.............................. 2.85 m. - Basma borusu limit uzunluğu............................ 2.20 m. - Geodezik basma yüksekliği.............................. 2.00 m. - Hidrolik randıman..................................... 0.85 - Mekanik randıman.....................................0.80 *. Yerçekimi ivmesi....................................... 9.81 m/sn 2 *. Tahrik Gücü Formülü: N=[ . Q. H man ] / [75.  h.  m ]; Debi, Q = [ . d 2 / 4] * v

12 *. Tulumbalarda İş Verimi ve Gerekli Güç Hesabı Formülleri: H man = He man + Hb man, ve 2 ve 2. le Heman = He +  +.  < A 2.g 2.g.de vb 2 vb 2. lb Hbman = Hb +  +.  2.g 2.g.db Q = ( . de 2 / 4). ve = ( . db 2 / 4). vb . Q. H man N =  75.  h.  m *. Gerekli su boşaltma zammı birim fiyat formülleri (ilgili olan kullanılacaktır): A F=1.25 A M (3H+1)(0.011Q + 0.10) K, [Poz No:14.042] A 10 m 3 /h debi => F=1.25 A M (3H+1)(0.00007 Q K + 0.50), [Poz No:14.043] 100 F=1.25x0.02AxMx(41–n)(3H+1)(0.011QK+0.10), [Poz No:14.044] 100 10 m 3 debi=>F=1.25x0.02AxMx(41–n)(3H+1)(0.00007QK+0.50), [Poz :14.045]

13 ÇÖZÜM : Φ = [π.(0.10) 2. 0.3] / 4 = 0.002356m 3 /sn = 2.3 Lt/sn ; Q=0.002356. 3600 = 8.48 m 3 /h H man = He man + Hb man ; He man = 2.85+[(0.3) 2 / 2 * 9.81]+0.02* [(0.3) 2 * 3.00/ 2 * 9.81*0.1] ≈ 2.857 m. Hb man = 2.00+[(0.3) 2 / 2 * 9.81]+0.02* [(0.3) 2 * 2.20/ 2 * 9.81*0.1] ≈ 2.007 m. H man = 2.857+2.007= 4.864 m N = [1000*0.002356*4.864 / 75*0.85*0.80] = 0.2247 Kgm/sn ≈ 0.23PS< 5 PS 5 PS’lik tulumbanın (dalgıç pompa) 2010 yılı karsız saatlik kira bedeli 7,21/1.25 = 5,77 TL/h olduğundan; Q= 8.48 m 3 /h < 10 m 3 /h; A’ = 1075 m 2 < 2000 m 2 yapı alanı için Su Boşaltma Zammı Birim Fiyat Formülü olarak 14.044 poz nolu formülün kullanılacağı belirlenmiştir. Burada; F=1.25*0.02*1.00*0.5*(41-10.75)*(3*4.864+1)*(0.011*8.48*5,77+0.10) =3,76 TL/m 3 bulunur.


"YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları