Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M İ SYONUMUZ Sosyal, kültürel, akademik ve mesleki yönden gelişmiş, analitik düşünme ve çözümleme becerilerine sahip nitelikli bireyler yetiştirmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M İ SYONUMUZ Sosyal, kültürel, akademik ve mesleki yönden gelişmiş, analitik düşünme ve çözümleme becerilerine sahip nitelikli bireyler yetiştirmek."— Sunum transkripti:

1

2 M İ SYONUMUZ Sosyal, kültürel, akademik ve mesleki yönden gelişmiş, analitik düşünme ve çözümleme becerilerine sahip nitelikli bireyler yetiştirmek.

3 V İ ZYONUMUZ Ulusal ve uluslar arası mesleki yeterli ğ i kabul gören, yenilikçi, girişimci, ekonomiye de ğ er katan, kalite de ğ erleri ile nitelikli işgücü yetiştiren lider kurum olmak.

4 DE Ğ ERLER İ M İ Z  Türk millî e ğ itiminin genel amaç ve temel ilkeleri rehberli ğ inde;  Türk milletini mutlu kılma ve onu ça ğ daş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma azim ve kararlılı ğ ında çalışmak,  Cumhuriyete ve demokratik de ğ erlere ba ğ lılık,  İ nsan haklarına saygılı olmak,  Toplumsal sorumluluk bilincinde olmak,  Katılımcı, hoşgörülü, yapıcı olmak,  Kendisiyle ve çevresiyle barışık olmak,  Ulusal ve evrensel de ğ erleri benimsemek ve bunları davranış hâline getirmek,  Dünyadaki de ğ işim ve gelişimi iyi algılayıp do ğ ru yorumlayabilmek,  Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak,  Hayat boyu ö ğ renmeyi yaşam tarzı haline getirmek,  Özgür düşünceli ve yüksek iletişim becerileriyle donanımlı olmak,  AR-GE ve teknolojiyi etkin kullanmak,  Çevreyi ve do ğ ayı korumak

5 OKULLARIMIZ  Endüstri Meslek Lisesi1959  Teknik Lise1969  Anadolu Teknik Lisesi1983  Anadolu Meslek Lisesi1991  Anaokulu1992  Mesleki Açık Lise1996  Meslek Yüksekokulu 2003  MEGEP2004

6 ALANLARIMIZ  MAKİNA TEKNOLOJİSİ  ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ  BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ  METAL TEKNOLOJİSİ  RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ  MOTORLU TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ  MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI  MÜZİK ALETLERİ YAPIMI  ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

7 FİZİKİ KAPASİTE İdari Personel7 Eğitici Personel302 Teknisyen1 Yardımcı Personel12 Yardımcı Hizmetli12 Bina Sayısı12 adet Toplam Alan48.000 m2 Kapalı Spor Salonu1 Adet Isı Merkezi2 Adet Kantin Sayısı2 Adet Yemekhane ve Sosyal Tesis1 Adet

8 OKULUMUZ SAYISAL DEĞERLERİ  Öğretmen Sayısı302  Öğrenci Sayısı4392  Alan Sayısı9  Derslik Sayısı70  Atölye Sayısı50  Bilgisayar Sayısı600  Fizik Laboratuarı1  Kimya Laboratuarı1  Biyoloji Laboratuarı1

9 PROJELER MEGEP Projesi Socrates ProjesiLdV Projeleri MEDA-ETE Projesi IdA Projesi

10 Michelstadt-Almanya Wiesbaden-Almanya Tallin-Estonya Kiev-Ukrayna Michelstadt-Almanya İstanbul Proje Ortakları ve Kardeş Okullarımız Genova-İtalya

11 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Ham bir maddenin mamul hale getirilebilmesi için tüm talaşlı imalat, imalat ve sistem resimlerinin, kalıplama tekniklerinin kullanılabilmesi için teknolojik ve mesleki teorik bilgi ve becerinin kazandırıldığı, buna bağlı üretim kodlama, CAD-CAM,AUTOCAD SOLIDWORKS, INVERTOR gibi çizim programlarının öğretildiği ve uygulandığı bir alandır Makine Teknolojisi Alanı kapsamında okulumuzda;  Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı,  Bilgisayarlı Makine İmalatı,  Endüstriyel Kalıp, dallarında mesleki eğitim programları yürütülmektedir. Endüstriyel alanın yukarıda belirtilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyan küçük ve büyük ölçekteki tüm sanayi kuruluşlarında istihdam edilebilmekte ve Meslek Yüksek Okullarında ön lisans, Tasarım ve Teknoloji Fakülteleri ve Mühendislik Fakültelerinin tümünde eğitim alabilmektedirler.

12 Okulumuzun Makine Ressamlığı dalı 10. Sınıf Makine teknolojisi ortak alan derslerinden Makine Teknik Resmi dersi ile 11 ve 12. Sınıflarda Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi programlarında eğitim vermektedir. Dalımızın bünyesinde ikisi katı modelleme (CAD-CAM) laboratuvarı, bir adet iki boyutlu çizim olmak üzere üç adet Bilgisayar Laboratuvarı, iki adet Teknik Resim Atelyesi bulunmaktadır. Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı

13 Okulumuzun Bilgisayarlı Makine İmalatı dalı 10. Sınıf makine teknolojisi ortak alan derslerinden Temel İmalat İşlemleri ve Mesleki Gelişim ile 11.ve 12. Sınıflarda Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi programlarında eğitim vermektedir. Dalımızın bünyesinde iki bilgisayar destekli çizim laboratuvarı, CNC Laboratuvarı, Torna, Freze, Temel işlemler ve Teknik Lise Atölyelerinde meslek eğitimleri yapılmaktadır. Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC)

14 10. Sınıf Makine Teknolojisi alanını seçen öğrenciler 11. sınıfta dal seçimi yaparak, 11 ve 12.Sınıf olmak üzere 2 öğretim yılı endüstriyel kalıpçılık dalında okumaktadırlar. Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lise olmak üzere 3 farklı türde eğitim verilmektedir. Yenilenen teknolojiyle birlikte hareket zorunluluğu olan Endüstriyel kalıp dalı zaman içerisinde ilaveler yapılarak daha aktif konuma getirilmiştir. Bilgisayar laboratuvarı, Teknik Resim Atelyesi, ve çeşitli CNC Torna, Freze, Tel Erezyon tezgahlarımızla mesleki eğitimlerimiz devam etmektedir. Endüstriyel Kalıp

15 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı altında yer alan dallarda;sektörün ihtiyaçları,bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

16 ALANIMIZIN DALLARI  HABERLEŞME SİSTEMLERİ DALI  GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ DALI  YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ DALI  ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ DALI  ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM DALI  ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM DALI

17  Haberleşme Sistemleri Dalı; Elektrik- elektronik sektörünün içerisinde öğrencilerimizi çağımızın haberleşme teknolojileri hakkında yeterli donanıma sahip olmalarına yönelik eğitim verilmektedir.  Görüntü ve Ses Sistemleri Dalı; görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin kurulumunu,bakım ve onarımını yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.  Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı; Yüksek gerilim sistemlerinin iletim,dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumunu ve bakım onarımını yapma yeterliklere sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmeğe yönelik eğitim verilmektedir.

18  Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü Dalı;Bina içi ve bina dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapabilecek yeterliliklere sahip meslek elemanını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Elektromekanik Taşıyıcılar bakım Onarım Dalı; Her türlü elektromekanik taşıyıcıların emniyetli ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Endüstriyel Bakım Onarım Dalı; Fabrika,atölye vb. işletmelerdeki elektrik- elektronik sistemlerin bakım ve onarımlarını yapma yeterliliğine sahip öğrencileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

19 MEZUNLARIMIZ Yükseköğretim sürecinde öğrencilerimiz alanımızla ilgili önlisans programlarını tercih edebilecekleri gibi, güncel katsayı uygulaması sayesinde Elektrik-Elektronik Alanı dışında bir tercih yaptıklarında mağdur olmamakta, kazanmaları halinde Tıp, Hukuk, Mimarlık gibi farklı alanlarda eğitim görebilmektedirler. Teknoloji Fakültelerinin mesleki eğitim için ayrılan Mesleki Teknik Ortaöğretim kontenjanlarından (MTOK) yararlanıp daha avantajlı şekilde kendi alanlarında mühendislik eğitimi alabilmektedirler.

20 Bilişim Teknolojileri Alanı eski adıyla Bilgisayar Bölümü okulumuzda 1991 yılında açılmıştır. Bu alanda 12 öğretmen ve 300 den fazla öğrenci bulunmaktadır. 6 adet bilgisayar laboratuarında bulunan 120 bilgisayar ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Bilişim teknolojileri alanında okuyan bir öğrenci 10. sınıfta alan ortak derslerini gördükten sonra 11. sınıfta uzmanlaşmak üzere dal seçimi yapar. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

21 DALLAR 1-Web Programcılığı 2- Ağ İşletmenliği 3- Veritabanı Programcılığı ÜNİVERİSTE İMKANLARI Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Basım ve Yayın Teknolojileri (2 yıllık) Bilgisayar Programcılığı (2 yıllık) Bilgisayar Teknolojisi (2 yıllık) İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 yıllık) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

22  Bilişim teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;  Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,  Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,  Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadırlar. İstihdam Alanları BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

23 MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI Hızlı gelişen teknoloji karşısında sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerle donatılmış ara eleman ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yüksek öğrenime yeterli bilgi ve becerilere sahip öğrencilerin yetiştirilmesi üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektir. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı’na lise 9. sınıftan sonra not ortalamasına göre öğrenci alınmaktadır. 10’uncu sınıftan sonra öğrenciler Alan altında bulunan İş Makineler Dalı’na devam etmektedir.

24 Alan eğitim-öğretim faaliyetlerini, 5 derslik, 1 hidrolik laboratuarı, 1 elektrik laboratuarı, 1 Motor laboratuarı ve 1 büyük atölyeye sahip olan 1080 m 2 ‘lik binasında yürütmektedir. Ayrıca alan, Kule vinç, Vinç, Kazıcı-Yükleyici ve Forklift operatörlük eğitimi verme imkanına sahiptir. MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

25 Kazıcı-Yükleyici e ğ itimi alan ö ğ rencilerimiz Ö ğ rencilerimiz ve Ö ğ retmenlerimiz Hidrolik eğitimi yapan öğrencilerimiz Atölyede uygulama yapan Öğrencilerimiz MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

26 RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gelişen ulaşım sektörünün, özellikle raylı sistemler kısmında, yetişmiş insan gücü ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla 2004 yılından itibaren okulumuz başta olmak üzere toplam on ilimizin meslek lisesinde “Raylı sistemler Teknolojisi Alanı” faaliyete geçirilmiştir. Yeni açılmış olan Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının ülkemizdeki bu sektörde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücü açığını kapatması hedeflenmektedir.

27 RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DALLARI  Raylı Sistem Makineciliği  Raylı Sistem Elektrik-Elektronikçiliği

28 Okul AdıBölümler Karabük Üniversitesi Raylı sistemler Mühendisliği1.Makina Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Programı/ESKİŞEHİR 1.Yol, Makine, İşletme 2.Elektrik ve Elektronik, Makinistlik Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Programı/Refahiye/ERZİNCAN 1.Yol, İşletme 2.Elektrik-Elektronik Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksek Okulu1.Elektrik-Elektronik, İşletme Sakarya Üniversitesi Arifiye Meslek Yüksek Okulu1.Elektrik ve Elektronik Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu1.Elektrik ve Elektronik Cumhuriyet Üniversitesi Sivas MYO1.- Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu1.İşletme Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde Okullar

29 MÜZİK ALETLERİ YAPIM ALANI MÜZİK ALETLERİ YAPIM ALANI Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde “Müzik Aleti Yapım Alanı 2005 tarihinde A.M.L. olarak açıldı.İşlevsel değerleri ile ülkemizde en çok kullanılan enstrümanların yapımına yönelik bir meslek alanıdır.Bu alan ağırlıklı olarak sanat ve estetik bakış açısı yanında işçilik gerektiren bir sanat dalıdır.Amac ülkemizde kullanılan enstrümanların usta çırak ilişkisi ile değil düzenli bir okul eğitimi ile yetişmiş bireyler tarafından yapılmasını sağlamaktır.

30 Alanın Alt Dalları  Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları yapımı.  Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları yapımı.  Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları yapımı.  Yaylı Enstrümanları yapımı. Mezun olanlar İ.T.Ü. Türk musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Aletleri yapımı, Ege Üniversitesi Türk musikisi Devlet Konservatuarı Enstrüman yapım bölümü Eskişehir Anadolu Üniversitesi Müzik Aletleri yapımı ve çeşitli okulların müzik aleti yapım bölümlerine girebilmektedir. MÜZİK ALETLERİ YAPIM ALANI MÜZİK ALETLERİ YAPIM ALANI

31 Öğrencilerin Yaptığı Bazı Enstrümanlar

32 METAL TEKNOLOJİSİ ALANI Metal teknolojileri metal ve metal alaşımların sıcak ya da soğuk olarak biçimlendirildiği bir sanayi dalıdır Okulumuz, Metal Teknolojisi Alanı halen Kaynakçılık Dalı ve Çelik Konstrüksiyon Dalı olmak üzere iki dalda eğitim vermektedir. Alanımız endüstri meslek lisesine 9.sınıf yılsonu notuna göre öğrenci almaktadır.

33 KAYNAKÇILIK DALI Oksi Gaz Kaynağı Gazaltı Kaynağı Örtülü Eletrod Kaynağı Kaynak Simülatör Cihazı ÇELİK KONSTÜRÜKSİYON DALI Her türlü metal ve alaşımın çeşitli yöntemlerle kaynaklı olarak birleştirilmesi, yumuşak ve sert lehimleme ve malzeme kesme yöntemlerinin uygulandığı daldır Metal ve alaşımlarının çeşitli yöntemlerle soğuk ve sıcak olarak şekillendirilmesi,konstürüksiyon tasarlama,imalat ve montaj işlemelerinin yapıldığı dalıdır.

34 Mezunların Sahip Olduğu Olanaklar İŞ İMKANLARI İŞ İMKANLARI  MAKİNE İMALATI  DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ  OTOMOTİV SANAYİ  İNŞAAT SEKTÖRÜ  GEMİ İNŞA SANAYİ  GIDA ENDÜSTRİSİ  EV VE OFİS MOBİLYALARI İMALATI  SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME  SÜS EŞYASI VE TAKI SEKTÖRÜ  METAL VE ALAŞIMLARININ İŞLENDİĞİ BÜTÜN SEKTÖRLERDE İŞ BULMA İMKANINA SAHİPTİRLER.  AYRICA BU SEKTÖRLERDE İŞ YERİ AÇMA VE ÜRETİM YAPMA İMKANINA SAHİPTİRLERDİR. YÜKSEK ÖĞRETİM İMKANLARI  TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNİN  İMALAT MÜHENDİSLİĞİNE  METALURJİ MÜHENDİSLİĞİNE  MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GİBİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNE  AYRICA MESLEK YÜKSEK OKULLARININ  GEMİ MAKİNALARI  İLETİŞİM VE DAĞITIM  ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK  MEKATRONİK  OTOMOTİV  İŞ MAKİNALARI  KAYNAK TEKNOLOJİSİ  KALİTE KONTROL  GEMİ GÜVERTE  GİBİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞTİRİLİRLER

35 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ALANI Gelişen ve değişen dünya pazarlarında teknolojinin ilerlemesiyle, endüstriyel ürünlerin nitelik ve işlevlerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiş, müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun pazar rekabeti oluşturmuştur. Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni yöntemler, endüstriyel otomasyon gibi kavramlar doğmuştur. Endüstriyel otomasyon kavramı, özellikle tasarım felsefesini etkilemiş, endüstriyel teknoloji üretiminde önemli değişikliklere neden olmuştur. 1992 – 1993 Eğitim Öğretim yılından itibaren okulumuzda açılmış olan Hidrolik – Pnömatik Teknolojisi Bölümü, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi alanına dönüşerek 2008 yılında ilk öğrencilerini almış ve eğitim vermeye başlamıştır.

36 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanından mezun olan veya sertifika alan öğrenciler, seçtikleri dalda/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Makine, Otomotiv, Tekstil, Gemi otomasyonu, Savunma sanayi, Plastik, Tıp elektroniği, Uçak, Enerji, İletişim, Petrokimya sektörlerinde çalışabilir. Üniversite gelecekleri; YGS sınavı sonucunda 4 yıllık olarak Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik - Elektronik, Uçak Gövde – Motor, Uçak Gövde – Motor Bakımı bölümlerinde; Teknoloji fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarına (M.T.O.K. kontenjanı) MF4 puanı ile yerleşebileceği lisans programları: Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği bölümlerinde, İki yıllık meslek yüksekokullarında ise, sınavsız olarak Üretimde Kalite Kontrol, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Elektrik Enerjisi Üretim ve Dağıtımı, Endüstriyel Kalıpçılık, Gemi Makineleri İşletme, Grafik Tasarımı, İş Makineleri Operatörlüğü, Makine, Mekatronik, Metalürji, Otomotiv Teknolojisi, Oto Boya ve Karoseri bölümlerinde okuyabilirler. ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ALANI

37  

38 MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı; işlevsel değerleri ile mekânların kullanışlığını, estetik değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlar. Bu alan sanatı ve mesleki tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarır.

39 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Dalları 1.İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi 2.Mobilya ve İç Mekan Ressamlığı 3.Mobilya Süsleme Sanatları 4.Mobilya İskeleti ve Döşemeciliği 5.Ahşap Doğrama Teknolojisi MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

40  Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği,  Endüstriyel Tasarım,  İç Mimarlık,  Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği,  Orman Endüstri Mühendisliği  Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği,  İmalat Mühendisliği,  Orman Mühendisliği,  Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği  Güzel Sanatlar Fakültesi İSTİHTAM ALANLARI MESLEKTE İLERLEME  İç mekân dekorasyon atölyeleri,  Mimarlık ve iç mimarlık büroları,  Mobilya fabrikaları ve arge bölümleri,  Mobilya imalatı yapan işletmeler,  Mobilya iskeleti ve döşemesi hizmeti veren işletmeler,  Mobilya süsleme sanatları alanında hizmet veren işletmeler,  Ahşap doğramacılık teknolojisi hizmeti veren işletmeler,  Mobilya ve iç mekân tasarımı alanından mezun olan öğrenciler ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesi alarak kendi işletmelerini kurabilirler. MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

41 Yurt dışı kardeş okul projesi gezileri Kiev

42 Michelstadt -Almanya Yurt dışı Socrates projesi gezileri

43

44 Kardeş Okulların Okulumuzu Ziyaretleri Kiev Heyetinin Okulumuzu Ziyareti

45 Kardeş Okulların Okulumuzu Ziyaretleri Almanya dan Gelen Öğretmenlere Okulun Tanıtılması

46 Kardeş Okulların Okulumuzu Ziyaretleri Almanya dan Gelen IdA Grubu

47 Kardeş Okulların Okulumuzu Ziyaretleri Almanya dan Gelen IdA Grubu

48 Sestri Levante - İtalya MEDA-ETE projesi çalıştayı

49 Sosyal Faaliyetler - Drama Club Okul Tiyatro Ekibinin “Babam ve Biz” Adlı Gösterisi

50 Sosyal Faaliyetler Okul Bandosu (Türk Dünyası Şenlikleri Yürüyüşü)

51 Sosyal Faaliyetler 23 Nisan Töreni

52 Emekli Öğretmenlerin Okulu Ziyareti Sosyal Faaliyetler

53 Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu Sosyal Faaliyetler

54 Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu Sosyal Faaliyetler

55 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu CNC Operatörü Kursu Meslek Edindirme Kursu CNC Operatörü Kursu

56 Okul öğrencilerimizin yaptığı Resim çalışmaları Sergisi Sosyal Faaliyetler

57 Okulumuz Anaokulunun Yıl sonu etkinlikleri Sosyal Faaliyetler

58 Endüstriyel Otomasyon Proje Faaliyetleri ile İlgili Geziler Eskişehir- Hürriyet Anadolu Meslek Lisesi

59 Denizli- Atatürk Anadolu Teknik Lisesi Otomatik Kumanda Proje Faaliyetleri ile İlgili Geziler

60 Haydarpaşa Teknik Okulları  Kurum Adı : Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Adres : Tıbbiye caddesi No : 27 Üsküdar Telefon No : 0 216 345 40 55 Fax: 0 216 337 66 38 Web sitesi ve e-mail : www.haydarpaşa.meb.k12.tr info@hatem.k12.tr


"M İ SYONUMUZ Sosyal, kültürel, akademik ve mesleki yönden gelişmiş, analitik düşünme ve çözümleme becerilerine sahip nitelikli bireyler yetiştirmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları