Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜT HAYVANCILIĞI, SÜT ÜRETİMİ, SÜTÜN OLUŞUMU VE SAĞIMI, SÜT VERİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜT HAYVANCILIĞI, SÜT ÜRETİMİ, SÜTÜN OLUŞUMU VE SAĞIMI, SÜT VERİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI."— Sunum transkripti:

1 SÜT HAYVANCILIĞI, SÜT ÜRETİMİ, SÜTÜN OLUŞUMU VE SAĞIMI, SÜT VERİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

2 Süt dişi memeli hayvanların meme bezlerinde hayvan türüne göre farklı sürelerde salgılanan, porselen beyazı renginde kendine özgü tat koku ve kıvamda olan hemen hemen tüm besin öğelerini yeterli ve dengeli bir şekilde bünyesinde bulunduran bir gıda maddesidir.

3 Süt ifadesi genellikle süt kaynağı olarak kabul edilen inek sütlerini kapsar. Bu nedenle diğer sütler hayvan adları ile adlandırılır.

4  Memeli canlıdan yeni doğan yavrunun beslenmesinde  Temel gıda maddesi olarak toplumun beslenmesinde  Çeşitli süt ürünlerinin üretiminde  Sütün bileşiminde yer alan maddelerin (kazein, laktoz vb.) üretiminde hammadde olarak  Yardımcı gıda maddesi olarak bir çok gıda maddesinin imalatında

5 Hayvan yetiştiriciliğinde önemli hususlar:  Hayvan barınaklarının ve çiftliklerin uygunluğu  Beslenmenin doğru ve tam olarak yapılması  Üstün verimli ırkların oluşturulması  Tekniğe uygun süt sağım istasyonlarının kurulması

6 YILLARSIĞIRKOYUNKEÇİMANDA 2006243.6196.4172.953.2 2007250.1198.1177.354.9 2008252.8197.217955.6 2009260.8199.1184.356.9 2010262.6200.4187.858.5 2011253.4174.6168.158.9 Tablo1 Dünya büyükbaş ve küçükbaş sağılan hayvan varlığı (milyon baş) Kaynak: FAO, 2013 %3,5 %12,8

7 200620072008200920102011 İnek561,7573,8585,1586,2597,6606,6 Koyun9,29,18,99,49,89,2 Keçi15,115,916,116,417,215,8 Manda8184,285,488,392,293 Toplam668,8685,1697,7702,3719,2730,1 Tablo 2 Türlere göre Dünya süt üretimi (milyon ton) Kaynak: FAO, 2013

8 Sağılan hayvan sayısındaki azalmaya karşın dünya toplam süt üretim miktarlarının artması;  Süt hayvancılığının modern şartlarda yapılması  Vasıflı damızlık materyali  Kaliteli yem kullanımı

9 Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO, Food and Agriculture Organization)’ne göre 2012 yılında dünya toplam süt üretimi %2,7 artarak 750 milyon tona ulaşmıştır.

10 Tablo 3. İnek sütü üretiminde lider ülkeler Üretim miktarı (milyon ton) Üretimdeki Artış Oranı (%) AB-27151.81.8 ABD89.01.8 Çin36.62.2 Rusya31.6-0.6 Yeni Zelanda19.010.5 Türkiye13.811.1 Pakistan13.43.8 Arjantin11.912.5 Meksika11.10.6 Ukrayna10.8-1.5 Kaynak: FAO, IDF 2012

11 YILLARSIĞIRMANDAKOYUNKEÇİ 200610,871.364100.51625,616.9126,643.294 200711,036.75384.70525,462.2936,286.358 200810,859.94286.29723,974.5915,593.561 200910,723.95887.20721,749.5085,128.285 201011,369.80084.72623,089.6916,293.233 201112,386.33797.63225,031.5657,277.953 201213,979.152107.11327,455.8789,394.037 Tablo 4 Türkiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları (baş) Kaynak: TÜİK, 2013

12 SayıToplam Hayvan Sayısı içerisindeki payı (%) Değişim (%) Toplam49.936.180 Büyükbaş14.086.26528,2 Sığır13.979.15227,912,8 Kültür Kültür melezi Yerli 5.751.396 5.787.588 2.440.168 11,51 11,58 4,88 18,9 13,02 0,45 Manda107.1130,219,7 Küçükbaş35.849.915 Koyun27.455.87854,989,6 Keçi8.394.03716,815,3 Tablo 5 Tür ve ırklara göre hayvan sayıları, 2012 yılı (baş) Kaynak: TÜİK, 2012

13 YILLARSIĞIRKOYUNKEÇİMANDA 20064.187.93110.245.8942.420.64236.353 20074.229.44010.109.9872.263.63030.460 20084.080.2439.642.1701.997.68932.610 20094.133.1489.407.8661.830.81432.361 20104.361.84110.583.6082.582.53935.632 20114.761.14211.561.1433.033.11140.218 20125.228.25113.104.8013.524.98746.815 Tablo 6 Türkiye büyükbaş küçükbaş sağılan hayvan varlığı (baş) % 9.8 Kaynak: TÜİK, 2012

14 Şekil 1. Türkiye’de toplam süt üretim miktarı (milyon ton) Kaynak: TÜİK, 2013

15 % 91.4 İnek Sütü %5.9 Koyun Sütü % 2.4 Keçi Sütü % 0.26 Manda Sütü

16  Entegre süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı toplam 7.932.485 tondur.  Süt üretimin en yoğun olduğu bölgeler ve iller; Ege, Trakya, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyi İzmir, Balıkesir, Konya, Aydın, Çanakkale, Denizli, Burdur

17 Süt ve Süt ÜrünleriÜretim Miktarı (ton) İçme Sütü1.250.168 Peynir563.480 Yoğurt1.053 Ayran508 Tereyağı38.127 Kaymak25.395 Süttozu82.305 Kaynak: TÜİK, 2013 1.125.060 ton UHT süt 125.100 ton günlük süt % 96’sı inek peyniri

18 20082009201020112012 İçme sütü1.110.6591.116.7861.157.4511.180.2421.203.402 Peynir243.873254.545451.406469.406488.999 Yoğurt750.929769.150899.4211.007.9391.110.545 Ayran263.183281.248393.681417.448442.570 Tereyağı32.18342.81144.23446.14548.151 Süttozu42.19563.12873.72383.71191.135 Tablo 7. Süt ürünleri tüketim miktarları (ton)

19 SÜTÜN OLUŞUMU Meme bezlerinin oluşumu: 1.Fetal (gebelik) dönem  Ekdoderm dokunun oluşumu, büyümesi ve alveol hücrelerine dönüşmesi  Meme tomurcuğunun gelişmesi (7.-8. haftaya kadar)  Meme uçlarının meydana gelmesi

20 2. Puberteyt dönem  Doğumdan seksüel olgunluğa kadar olan dönemdir.  Memedeki kanal sistemleri son şeklini alır.

21 Gebelik sırasında gelişme:  Gebeliğin 4. ayından itibaren parankima dokusu süt geçişi için büyür ve 5. ayda parankima dokusu memenin tamamını kaplar  8. ayda alveol oluşumu tamamlanır  9. ayda alveol hücreleri yüksek bir sekresyon aktivitesi gösterir

22 Meme bezlerinin yapısı  Meme bezinde alveol salkımından meydana gelen yaklaşık 2 milyar adet odacık bulunmaktadır.  Dokunun 1 cm 3 ’ünde yaklaşık 75.000 adet alveol yer almaktadır  150-220 alveol ortak bir süt kanalına bağlanmakta ve bir bağ dokusu ile çevrilmektedir.  Bu oluşum Lobulus (süt bezleri hücresi) olarak adlandırılır.

23 1- meme kesesi 2-meme başı kesesi 3-meme başı kanalı 4-alveol Şekil 2. Memenin enine kesiti.

24 Sütün oluşumu :  Sütün oluşumu ve sekresyonu hormonal bir olaydır.  Progesteron, östrojen ve prolaktin meme oluşumunda, somatotropinase ise memenin büyümesinde etkili hormonlardır.  Süt alveol hücrelerinde sentezlenir.  Alveollerin bulunduğu kısma lumen adı verilir.

25 Sütün salgılanması:  Sütün oluşumu sırasında alveoller süt ile dolarak meme iç basıncı artar.  Meme iç basıncı 30-35 mm Hg düzeyine yükselir.  Sağım olayında refleksler ve hipofiz bezi hormonları etkilidir

26  Prolaktin sütün oluşumu boyunca tüm mekanizmayı yöneten hormondur  Oksitosin meme boşluğundan sütün pompalanmasını regüle eder

27 Şekil 3. Alveollerden sütün çıkışı.

28 Süt sağım yöntemleri: Şekil 4. Elle sağım

29 Ön sağım (İlk süt) Sağım öncesi meme başlarından alınana ilk süt mikroorganizma bakımından zengin olduğu için asıl süte karıştırılmamalıdır.

30 Mastitis Testi Mastitis hastalığının önüne geçmek için;  Doğru ve hızlı sağım  Sütteki bir anormalliğin hemen teşhisi  Şüpheli ineklerin en son sağımı  Temizlik ve hijyen koşullarına uyum

31 Sağım öncesi ve sonrası meme temizlenmelidir.

32 Şekil 5. Sağım makinesi şeması.

33 Masaj fazı Emme fazı Şekil 6. Makine ile sağımdaki fazlar.

34

35 Sıralı sağım sistemiDönerli sağım sistemi

36

37 Sağım vakumu kontrol edilmeli.

38 Çiftliklerde temiz ve kaliteli süt üretimi  Sağlıklı inek  Özenli yemleme  Temizlik  Mikroorganizma bulaşmasına karşı önlemler  Sütün soğutulması ve nakli

39 Sütün sıcaklığı 0 C24 saat sonra koloni sayısı / mL süt 5 10 15 20 30 3.1 x 10 3 1.2 x 10 4 1.8 x 10 5 4.5 x 10 5 1.4 x 10 9 Tablo 8. Sütün tutulduğu ısının bakteriyel üremeye etkisi.

40 Şekil 7. Sütün soğutulması ve mikroorganizma sayısı arasındaki ilişki.

41 Şekil 8. Plakalı ısı değiştirici.

42 Şekil 9. Çiğ süt depo tankları.

43

44 Süt Verimine Etki Eden Faktörler:  Hayvanın ırkı  Hayvanın yaşı  Laktasyon  Hayvanın sağlık durumu  Sağım zamanı ve sağım şekli  İklim koşulları, mevsimin etkisi  Yemleme  Bakım ve hayvanın psikolojik durumu

45 LAKTASYON DÖNEMİ “Doğumdan sonra sütün salgılanmaya başladığı an ile kesildiği an arasındaki geçen süre”  Laktasyonun başlangıcı KOLOSTRUM (Ağız Sütü)  Normal dönem  Laktasyonun sonu


"SÜT HAYVANCILIĞI, SÜT ÜRETİMİ, SÜTÜN OLUŞUMU VE SAĞIMI, SÜT VERİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları