Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜTÜN OLUŞUMU VE SAĞIMI, SÜT VERİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜTÜN OLUŞUMU VE SAĞIMI, SÜT VERİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLER"— Sunum transkripti:

1 SÜTÜN OLUŞUMU VE SAĞIMI, SÜT VERİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLER
SÜT HAYVANCILIĞI, SÜT ÜRETİMİ, SÜTÜN OLUŞUMU VE SAĞIMI, SÜT VERİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

2 Süt dişi memeli hayvanların meme bezlerinde hayvan türüne göre farklı sürelerde salgılanan, porselen beyazı renginde kendine özgü tat koku ve kıvamda olan hemen hemen tüm besin öğelerini yeterli ve dengeli bir şekilde bünyesinde bulunduran bir gıda maddesidir.

3 Süt ifadesi genellikle süt kaynağı olarak kabul edilen inek sütlerini kapsar. Bu nedenle diğer sütler hayvan adları ile adlandırılır.

4 Memeli canlıdan yeni doğan yavrunun beslenmesinde
Temel gıda maddesi olarak toplumun beslenmesinde Çeşitli süt ürünlerinin üretiminde Sütün bileşiminde yer alan maddelerin (kazein, laktoz vb.) üretiminde hammadde olarak Yardımcı gıda maddesi olarak bir çok gıda maddesinin imalatında

5 Hayvan yetiştiriciliğinde önemli hususlar:
Hayvan barınaklarının ve çiftliklerin uygunluğu Beslenmenin doğru ve tam olarak yapılması Üstün verimli ırkların oluşturulması Tekniğe uygun süt sağım istasyonlarının kurulması

6 Tablo1 Dünya büyükbaş ve küçükbaş sağılan hayvan varlığı (milyon baş)
YILLAR SIĞIR KOYUN KEÇİ MANDA 2006 243.6 196.4 172.9 53.2 2007 250.1 198.1 177.3 54.9 2008 252.8 197.2 179 55.6 2009 260.8 199.1 184.3 56.9 2010 262.6 200.4 187.8 58.5 2011 253.4 174.6 168.1 58.9 %3,5 %12,8 Kaynak: FAO, 2013

7 Tablo 2 Türlere göre Dünya süt üretimi (milyon ton) 2006 2007 2008
2009 2010 2011 İnek 561,7 573,8 585,1 586,2 597,6 606,6 Koyun 9,2 9,1 8,9 9,4 9,8 Keçi 15,1 15,9 16,1 16,4 17,2 15,8 Manda 81 84,2 85,4 88,3 92,2 93 Toplam 668,8 685,1 697,7 702,3 719,2 730,1 Kaynak: FAO, 2013

8 Sağılan hayvan sayısındaki azalmaya karşın dünya toplam süt üretim miktarlarının artması;
Süt hayvancılığının modern şartlarda yapılması Vasıflı damızlık materyali Kaliteli yem kullanımı

9 Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO, Food and Agriculture Organization)’ne göre 2012 yılında dünya toplam süt üretimi %2,7 artarak 750 milyon tona ulaşmıştır.

10 Üretim miktarı (milyon ton) Üretimdeki Artış Oranı (%)
Tablo 3. İnek sütü üretiminde lider ülkeler Üretim miktarı (milyon ton) Üretimdeki Artış Oranı (%) AB-27 151.8 1.8 ABD 89.0 Çin 36.6 2.2 Rusya 31.6 -0.6 Yeni Zelanda 19.0 10.5 Türkiye 13.8 11.1 Pakistan 13.4 3.8 Arjantin 11.9 12.5 Meksika 0.6 Ukrayna 10.8 -1.5 Kaynak: FAO, IDF 2012

11 YILLAR SIĞIR MANDA KOYUN KEÇİ
Tablo 4 Türkiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları (baş) YILLAR SIĞIR MANDA KOYUN KEÇİ 2006 10, 25, 6, 2007 11, 84.705 25, 6, 2008 10, 86.297 23, 5, 2009 10, 87.207 21, 5, 2010 11, 84.726 23, 6, 2011 12, 97.632 25, 7, 2012 13, 27, 9, Kaynak: TÜİK, 2013

12 Toplam Hayvan Sayısı içerisindeki payı (%)
Tablo 5 Tür ve ırklara göre hayvan sayıları, 2012 yılı (baş) Sayı Toplam Hayvan Sayısı içerisindeki payı (%) Değişim (%) Toplam Büyükbaş 28,2 Sığır 27,9 12,8 Kültür Kültür melezi Yerli 11,51 11,58 4,88 18,9 13,02 0,45 Manda 0,21 9,7 Küçükbaş Koyun 54,98 9,6 Keçi 16,8 15,3 Kaynak: TÜİK, 2012

13 YILLAR SIĞIR KOYUN KEÇİ MANDA
Tablo 6 Türkiye büyükbaş küçükbaş sağılan hayvan varlığı (baş) YILLAR SIĞIR KOYUN KEÇİ MANDA 2006 36.353 2007 30.460 2008 32.610 2009 32.361 2010 35.632 2011 40.218 2012 46.815 % 9.8 Kaynak: TÜİK, 2012

14 Şekil 1. Türkiye’de toplam süt üretim miktarı (milyon ton)
Kaynak: TÜİK, 2013

15 % 91.4 İnek Sütü %5.9 Koyun Sütü % 2.4 Keçi Sütü % 0.26 Manda Sütü

16 Entegre süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı toplam 7
Entegre süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı toplam tondur. Süt üretimin en yoğun olduğu bölgeler ve iller; Ege, Trakya, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyi İzmir, Balıkesir, Konya, Aydın, Çanakkale, Denizli, Burdur

17 Süt ve Süt Ürünleri Üretim Miktarı (ton) İçme Sütü 1.250.168 Peynir
Yoğurt 1.053 Ayran 508 Tereyağı 38.127 Kaymak 25.395 Süttozu 82.305 ton UHT süt ton günlük süt % 96’sı inek peyniri Kaynak: TÜİK, 2013

18 Tablo 7. Süt ürünleri tüketim miktarları (ton)
2008 2009 2010 2011 2012 İçme sütü Peynir Yoğurt Ayran Tereyağı 32.183 42.811 44.234 46.145 48.151 Süttozu 42.195 63.128 73.723 83.711 91.135

19 SÜTÜN OLUŞUMU Meme bezlerinin oluşumu: Fetal (gebelik) dönem Ekdoderm dokunun oluşumu, büyümesi ve alveol hücrelerine dönüşmesi Meme tomurcuğunun gelişmesi (7.-8. haftaya kadar) Meme uçlarının meydana gelmesi

20 2. Puberteyt dönem Doğumdan seksüel olgunluğa kadar olan dönemdir. Memedeki kanal sistemleri son şeklini alır.

21 Gebelik sırasında gelişme:
Gebeliğin 4. ayından itibaren parankima dokusu süt geçişi için büyür ve 5. ayda parankima dokusu memenin tamamını kaplar 8. ayda alveol oluşumu tamamlanır 9. ayda alveol hücreleri yüksek bir sekresyon aktivitesi gösterir

22 Meme bezlerinin yapısı
Meme bezinde alveol salkımından meydana gelen yaklaşık 2 milyar adet odacık bulunmaktadır. Dokunun 1 cm3’ünde yaklaşık adet alveol yer almaktadır alveol ortak bir süt kanalına bağlanmakta ve bir bağ dokusu ile çevrilmektedir. Bu oluşum Lobulus (süt bezleri hücresi) olarak adlandırılır.

23 1- meme kesesi 2-meme başı kesesi 3-meme başı kanalı 4-alveol Şekil 2. Memenin enine kesiti.

24 Sütün oluşumu : Sütün oluşumu ve sekresyonu hormonal bir olaydır. Progesteron, östrojen ve prolaktin meme oluşumunda, somatotropinase ise memenin büyümesinde etkili hormonlardır. Süt alveol hücrelerinde sentezlenir. Alveollerin bulunduğu kısma lumen adı verilir.

25 Sütün salgılanması: Sütün oluşumu sırasında alveoller süt ile dolarak meme iç basıncı artar. Meme iç basıncı mm Hg düzeyine yükselir. Sağım olayında refleksler ve hipofiz bezi hormonları etkilidir

26 Prolaktin sütün oluşumu boyunca tüm mekanizmayı yöneten hormondur
Oksitosin meme boşluğundan sütün pompalanmasını regüle eder

27 Şekil 3. Alveollerden sütün çıkışı.

28 Süt sağım yöntemleri: Şekil 4. Elle sağım

29 Ön sağım (İlk süt) Sağım öncesi meme başlarından alınana ilk süt mikroorganizma bakımından zengin olduğu için asıl süte karıştırılmamalıdır.

30 Mastitis Testi Mastitis hastalığının önüne geçmek için;
Doğru ve hızlı sağım Sütteki bir anormalliğin hemen teşhisi Şüpheli ineklerin en son sağımı Temizlik ve hijyen koşullarına uyum

31 Sağım öncesi ve sonrası meme temizlenmelidir.

32 Şekil 5. Sağım makinesi şeması.

33 Şekil 6. Makine ile sağımdaki fazlar.
Masaj fazı Emme fazı Şekil 6. Makine ile sağımdaki fazlar.

34

35 Sıralı sağım sistemi Dönerli sağım sistemi

36

37 Sağım vakumu kontrol edilmeli.

38 Çiftliklerde temiz ve kaliteli süt üretimi
Sağlıklı inek Özenli yemleme Temizlik Mikroorganizma bulaşmasına karşı önlemler Sütün soğutulması ve nakli

39 24 saat sonra koloni sayısı / mL süt
Tablo 8. Sütün tutulduğu ısının bakteriyel üremeye etkisi. Sütün sıcaklığı 0C 24 saat sonra koloni sayısı / mL süt 5 10 15 20 30 3.1 x 103 1.2 x 104 1.8 x 105 4.5 x 105 1.4 x 109

40 Şekil 7. Sütün soğutulması ve mikroorganizma sayısı arasındaki ilişki.

41 Şekil 8. Plakalı ısı değiştirici.

42 Şekil 9. Çiğ süt depo tankları.

43

44 Süt Verimine Etki Eden Faktörler:
Hayvanın ırkı Hayvanın yaşı Laktasyon Hayvanın sağlık durumu Sağım zamanı ve sağım şekli İklim koşulları, mevsimin etkisi Yemleme Bakım ve hayvanın psikolojik durumu

45 LAKTASYON DÖNEMİ “Doğumdan sonra sütün salgılanmaya başladığı an ile kesildiği an arasındaki geçen süre” Laktasyonun başlangıcı KOLOSTRUM (Ağız Sütü) Normal dönem Laktasyonun sonu


"SÜTÜN OLUŞUMU VE SAĞIMI, SÜT VERİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları