Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 /37 Türk Sınai Mülkiyet Sistemi ve Türk Patent Enstitüsü Prof. Dr. Habip ASAN Enstitü Başkanı TPE Bilgi ve Doküman Birimleri Eğitim Semineri 19 Ekim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 /37 Türk Sınai Mülkiyet Sistemi ve Türk Patent Enstitüsü Prof. Dr. Habip ASAN Enstitü Başkanı TPE Bilgi ve Doküman Birimleri Eğitim Semineri 19 Ekim."— Sunum transkripti:

1 1 /37 Türk Sınai Mülkiyet Sistemi ve Türk Patent Enstitüsü Prof. Dr. Habip ASAN Enstitü Başkanı TPE Bilgi ve Doküman Birimleri Eğitim Semineri 19 Ekim 2011

2 2 /37 İçerik  Türk Sınai Mülkiyet Sistemi ve Türk Patent Enstitüsü  Göstergeler  Stratejik Amaçlar ve Hedefler  Bilgi ve Doküman Birimleri

3 3 /37 Fikri Mülkiyet Hakları İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır.  Telif Hakları  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından  Sınai Mülkiyet Hakları  Türk Patent Enstitüsü tarafından  Sanayiye uygulanabilen yenilikleri kapsar.

4 4 /37 Sınai Mülkiyet Hakları  Patent ve Faydalı Model  Marka  Endüstriyel Tasarım  Coğrafi İşaret  Entegre Devre Topografyası

5 5 /37 Sınai Mülkiyetin Önemi  AB Sürecinde 35 fasıldan biri  Uluslararası ticaretin önemli bir parçası  Bir teşvik sistemi:Yeni fikirler ödüllendirilerek yeniliklere basamak oluşturuluyor  Rakiplerin ürün ve hizmetlerinizi kopyalamasını engelleme  Lisans, devir, sınai mülkiyet esaslı kontrat anlaşmaları yapma imkanı  Dünyadaki teknik bilginin %80’i patent dokümanlarında yer alıyor  Avrupa’da yılda bulunan bir ürünü yeniden bulmak için harcanan miktar: 60 Milyar Euro

6 6 /37 Türkiye’de Sınai Mülkiyetin Tarihçesi  1871: Alamet-i Farika Nizamnamesi (Avrupa’nın 2. Marka Kanunu )  1879: İhtira Beratı Kanunu  1994: TPE’nin kuruluşu  1995: Mevcut KHK’lar

7 7 /37 Sınai Mülkiyet Sisteminin Unsurları Mevzuat EnstitüMahkeme Vekiller Üniversite STKlar Kamuoyu Kamu Kurumları İş Dünyası KOBİler Ar-Ge Odalar

8 8 /37 Yasal Çerçeve  5000 sayılı TPE Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (2003)  Markaların Korunması Hakkındaki 556 Sayılı KHK (1995)  Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki 554 Sayılı KHK (1995)  Patentlerin Korunması Hakkındaki 551 Sayılı KHK (1995)  Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki 555 Sayılı KHK (1995)  Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkındaki 5147 sayılı Kanun (2004)  551, 554, 555 ve 556 sayılı KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 5194 sayılı Kanun (2004)  555 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair 5805 Sayılı Kanun (2008)  556 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair 5833 Sayılı Kanun (2009)

9 9 /37 İçerik  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Türk Sınai Mülkiyet Sistemi  Türk Patent Enstitüsü ve Göstergeler  Hedefler ve Projeler

10 10 /37 Vi zy on Türkiye’nin fikri sermayesinin ve inovasyon kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayan, sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası politikalara yön veren öncü bir kurum olmak.

11 11 /37 Misyon Sınai mülkiyet bilincini yaygınlaştırarak ve sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasına katkı sağlayarak, ülkemizin rekabet gücünün geliştirilmesine ve inovasyona dayalı ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, uluslararası platformlarda yönlendirici olmak

12 12 /37 Temel Değerler  Güvenilirlik  Tarafsızlık  Müşteri odaklılık  Kaliteli ve hızlı hizmet  Çözüm odaklılık  Değişime ve yeniliğe açıklık  Çalışan odaklılık  Paydaşlarla işbirliğine açıklık  Uluslararası ilişkilerde etkinlik

13 13 /37 Kurumsal Öncelikler: Tescil İşlemleri  Tescil prosedürlerinin kısaltılması için bürokrasiyi azaltıcı tedbirler -Mevcut yazılımların geliştirilmesi çalışmaları -Etkin işleyen online başvuru sisteminin daha da geliştirilmesi çalışmaları  Araştırma-inceleme kapasitesi arttırılıyor -Uzman istihdamı çalışmaları  Patent teşvik sistemi - TÜBİTAK

14 14 /37 Kurumsal Öncelikler: Tanıtım-Bilinçlendirme  Seminerler, konferanslar, eğitimler (100.000 kişi)  Türk Patent Ödülleri – Sayın Başbakanın katılımıyla  KOBİ’lere ve Üniversitelere yönelik etkinlikler  Hezarfen Projesi, Patent Günleri  İlköğretim Öğrencilerine yönelik etkinlikler  Şimdi Düşünme Zamanı Teknoloji ve Tasarım Sergisi  Ulusal ve Uluslararası Fuarlara katılım  İzmir Fuarı, CeBIT, YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, IENA Fuarı  Kurumlarla İşbirliği Çalışmaları  MEB, TÜBİTAK, TRT, TÜRKSAT, KOSGEB, TÜSİAD, MÜSİAD

15 15 /37 Kurumsal Öncelikler: Uluslararası İlişkiler  Uluslararası kuruluşlarla etkin işbirliği  Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) (Yüksek lisans ve Akademi çalışmaları)  Avrupa Patent Ofisi (EPO Akademi İdari Kurul Başkan Vekilliği)  Topluluk Marka ve Tasarım Ofisi(OHIM)  İslam İşbirliği Teşkilatı – İSEDAK Bünyesinde proje yürütücüsü  Ülkelerle İkili İşbirlikleri  20 işbirliği protokolü  Taslak aşamasında: Bosna-Hersek, Macaristan, Gürcistan, Ukrayna, Pakistan  AB Eşleştirme Projesi:  Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı ile birlikte  Sınai mülkiyet konusunda Cumhuriyet tarihinin en yoğun etkinlik dönemi: 100 ’ün üzerinde etkinlik

16 16 /37 Kurumlar Arası Görevler  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu üyeliği ve sekreteryası  Türk Tasarım Danışma Konseyi üyeliği ve sekreteryası  Konsey bünyesinde yer alan 6 komiteden 4’ünün başkan lığı  YOİKK Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi eş başkanlığı  AB Müzakereleri kapsamında “Fikri Mülkiyet Hukuku” faslı koordinatörlüğü

17 17 /37 İçerik  Türk Sınai Mülkiyet Sistemi ve Türk Patent Enstitüsü  Göstergeler  Stratejik Amaçlar ve Hedefler  Bilgi ve Doküman Birimleri

18 18 /37 Enstitü İş Yükü İş Yükü 20032010Değişim Gelen Evrak 157,191307,961 %96 Giden Evrak 177,258370,333 %109 Toplam 334,449678,294 %102

19 19 /37 Patent ve Faydalı Model Kısa vade: 10.000 yerli başvuru/yıl

20 20 /37 Marka 2010 - 85 bin başvuru 2011 – 70 bin (8 Aylık) yıl sonu beklentisi >100 bin

21 21 /37 Endüstriyel Tasarım

22 22 /37 Coğrafi İşaretler  Tescilli coğrafi işaret: 147  Başvuru aşamasında: 122  AB Komisyonunda başvuru işlemleri devam eden coğrafi işaretler:  Antep Baklavası  Aydın İnciri

23 23 /37 Online İşlemler  Online başvurularda 2011 yılı ilk 6 ayında bir önceki yıla göre artış: %35  Tüm başvuruların %60’ı online olarak X 1 milyon Online Başvuru (2007-2010)Online Araştırma (2006-2010)

24 24 /37 Araştırma - İnceleme Rapor SayısıRapor Süresi

25 25 /37 Marka Karar Sayıları

26 26 /37 İçerik  Türk Sınai Mülkiyet Sistemi ve Türk Patent Enstitüsü  Göstergeler  Stratejik Amaçlar ve Hedefler  Bilgi ve Doküman Birimleri

27 27 /37 Stratejik Amaçlar  Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetleri hızlı ve kaliteli bir biçimde yürütmek  Sınai mülkiyet kültürünü toplumun bütün kesimlerine yaymak ve sınai mülkiyetin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak  Sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası platformlarda yönlendirici olmak  Kurumsal kapasiteyi sistematik olarak güçlendirmek

28 28 /37 Hedefler-1 1- Hizmet sunumunda verimliliği, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini artıracak önlemler alınacaktır. 2- Plan Dönemi sonuna kadar patent araştırma ve inceleme raporlarının tamamının Enstitü bünyesinde düzenlenebilmesi sağlanacaktır. 3- Marka tescil başvurularının inceleme ve tescil sürecinin 6 ay içinde tamamlanması sağlanacaktır. 4- Patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret konularına ilişkin Enstitü kararlarında tutarlılık artırılacaktır. 5- Enstitü kararları ile yargı kararları arasındaki uyum artırılacaktır. 6- Kağıtsız ofise geçilecek ve çevrimiçi sunulan hizmetler artırılacaktır. 7- Vekillik sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. S.A-1: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetleri hızlı ve kaliteli bir biçimde yürütmek

29 29 /37 Hedefler-2 1- Toplumda patent, marka ve endüstriyel tasarıma ilişkin bilinirlik ve farkındalık düzeyi yükseltilecektir. 2- Coğrafi işaretler konusunda her düzeyde bilinç artırılacaktır. 3- Sınai mülkiyetin etkin korunmasına ve taklidin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 4- İnovasyon kapasitesinin artırılması ve yeniliklerin üretime dönüştürülmesi teşvik edilecektir. 5- Yöresel ve kentsel markalaşmanın teşviki yönünde çalışmalar yapılacaktır. 6- Özgün tasarımlar teşvik edilerek “Türk Tasarımı” imajının gelişmesine katkı sağlanacaktır. 7- Sınai mülkiyet alanında akademik çalışmalar teşvik edilecektir. S.A-2: Sınai mülkiyet kültürünü toplumun bütün kesimlerine yaymak ve sınai mülkiyetin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak

30 30 /37 Hedefler-3 1- Dünyadaki sınai mülkiyet konularına ilişkin gelişmeler takip edilecek ve stratejiler geliştirilecektir. 2- Uluslararası kuruluşlarla yeni işbirliği alanları oluşturulacak ve mevcut işbirlikleri etkin hale getirilecektir. 3- Ulusal sınai mülkiyet ofisleriyle yeni işbirliği alanları oluşturulacak ve mevcut işbirlikleri etkin hale getirilecektir. 4- Kamu kurumları ve STK’lar arasındaki mevcut platformlar etkinleştirilerek yapılacak çalışmaların sonuçları politikalara aktarılacaktır. 5- Yöresel ürünlerimizin uluslararası düzeyde coğrafi işaret tescili almasına ve bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. 6- Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konusunda ilgili taraflarla işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapılacaktır. 7- AB Müzakerelerinde sınai mülkiyet haklarına ilişkin faslın kapanış kriterlerine yönelik çalışmalar yürütülecektir. S.A-3: Sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası platformlarda yönlendirici olmak

31 31 /37 Hedefler-4 1- Enstitü çalışmalarının ve sınai mülkiyet haklarının gerektirdiği yasal düzenlemeler hazırlanacak ve organizasyonel yapı güncellenecektir. 2- Personelin niteliği ve niceliği artırılacaktır. 3- Fiziksel ve teknolojik altyapı gereksinimler doğrultusunda güçlendirilecektir. 4- Planlı çalışma kültürünün oluşmasına ve mali kaynakların etkin kullanılmasına yönelik sistematik bir yapı oluşturulacaktır. 5- Kurum içi ortak çalışma kültürü ve iletişim güçlendirilecek, verimlilik artırılacaktır. 6- Patent Akademisi kurulacaktır. S.A-4: Kurumsal kapasiteyi sistematik olarak güçlendirmek

32 32 /37 İçerik  Türk Sınai Mülkiyet Sistemi ve Türk Patent Enstitüsü  Göstergeler  Stratejik Amaçlar ve Hedefler  Bilgi ve Doküman Birimleri

33 33 /37 Mevcut Durum  Türkiye genelinde 45 birim  22’si üniversiteler, 23’ü odalar bünyesinde

34 34 /37 Hedefler  Bilgi ve Doküman Birimlerinin sayısının daha da arttırılması  Birimlerin Enstitü ile olan koordinasyonunun güçlendirilmesi  Birimlerin bulunduğu bölgede bilinirliğinin sağlanması  Birim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması  Birimlerin teknoloji transfer ofisi benzeri bir yapıya dönüştürülmesi

35 35 /37 Yürütülen Çalışmalar  Yeni Bilgi ve Doküman Birimleri oluşturuluyor  Birim temsilcilerine her yıl düzenli eğitimler veriliyor  Birimlerin talepleri doğrultusunda doküman sağlanıyor  Ege Üniversitesi EBİLTEM’de “Patent Enformasyon Merkezlerinin Yeniden Yapılandırılması” konulu Pilot Proje yürütülüyor  Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yönlendirme Komitesi çalışmalarına paralel olarak Birimlerin daha etkin bir yapıya kavuşması gerekiyor

36 36 /37 Beklentiler  Enstitü ile güçlü bir iletişim ve koordinasyon içerisinde olma  Bağlı bulunduğu Üniversitede/Odada sınai mülkiyetle ilgili kişilerle iletişim içerisinde olma  Sınai mülkiyet alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip etme  Bulunduğu bölgede sınai mülkiyet bilgisinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları yürütme  Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Enstitü ile işbirliği içerisinde etkinlikler gerçekleştirme  Birim çalışmalarını ve istatistiki bilgileri faaliyet raporu şeklinde hazırlayarak Enstitü ile paylaşma

37 37 /37 T e ş e k k ü r e d e r i m.


"1 /37 Türk Sınai Mülkiyet Sistemi ve Türk Patent Enstitüsü Prof. Dr. Habip ASAN Enstitü Başkanı TPE Bilgi ve Doküman Birimleri Eğitim Semineri 19 Ekim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları