Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ METAN LTD. ŞTİ. Yeşil Atık Hizmetleri  Cinnah Cad. Mesnevi Sok.No: 22/8  Çankaya-Ankara  Tel: 0.312.4407007  Fax:0.312.4407009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ METAN LTD. ŞTİ. Yeşil Atık Hizmetleri  Cinnah Cad. Mesnevi Sok.No: 22/8  Çankaya-Ankara  Tel: 0.312.4407007  Fax:0.312.4407009."— Sunum transkripti:

1

2 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ METAN LTD. ŞTİ. Yeşil Atık Hizmetleri  Cinnah Cad. Mesnevi Sok.No: 22/8  Çankaya-Ankara  Tel: 0.312.4407007  Fax:0.312.4407009  www.metan.com.tr www.metan.com.tr  Yeşil Hastane Projesini Sunar

3 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ GİRİŞ Yeşil Hastane Kavramı İçindeki Ana Unsurlar  İnşaat yeri seçimi, mimari plan ve uygulama, inşaat ve yapı malzemeleri seçiminde yapılacak tercihler  Enerji kullanımında alınacak tercihler  Sağlık sektöründe atık üretimi ve atık yönetimi uygulamaları  Sağlık sektörü çalışanlarının atık yönetimindeki uyacağı ve uygulayacağı disiplin  Hasta ve ziyaretçilerin ve personelin uyacağı ve uygulayacağı disiplin  Devlet ve Yönetimsel teşvikler

4 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ YERLEŞİM KONUMU, İNŞAAT MALZEMELERİ SEÇİMLERİ Mümkün olduğunca; Mümkün olduğunca; Toplu ulaşım araçlarıyla ulaşılabilmeli, Çevreye saygılı mimari proje ve yapılanma modeli uygulanmalı Bahçe ve yeşil alanlarda yeni ve sertifikalı bitkiler yetiştirilmeli İnşaatta ; Geri dönüşümü olabilen, Çevre için zararlı emisyonları olmayan malzemeler seçilmeli ( örneğin duvarlar, izolasyon malzemeleri, boyalar, kapılar, kaplamalar, zemin döşeme malzemeleri, vb. özenle seçilmeli ) Malzeme kullanımında ekolojik kaynakların dengeli kullanımına dikkat edilmeli

5 ENERJİ TEMİNİ VE TÜKETİLMESİ Mümkün olduğu kadar; * Enerji kaynağı olarak fosil yakıtlardan kaçınılmalı,güneş, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönlenilmeli *Mimaride enerji tasarrufu sağlayacak planlar seçilmeli *Aydınlatma, ısıtma, hastane cihaz ve ekipmanlarının harcamalarında tasarruf sağlayacak tercihler yapılmalı ve önlemler alınmalı

6 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ ENERJİ TEMİNİNDE FOSİL YAKITLARIN KULLANIMI  Fosil yakıtlar:  Fosil yakıtların kullanımı sera gazlarının (GHGs) meydana gelmesini hızlandırır  Sera gazları iklim değişikliğine katkıda bulunur ve hava kalitesinin düşmesine neden olur  Fosil yakıtlarının çoğu ülkemizde dışa bağımlıdır

7 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Energy use and greenhouse gas production

8 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ ATIK YÖNETİMİNİN ESASLARI ATIK YÖNETİMİNİN ESASLARI  DOĞRU ATIK YÖNETİM BİLİNCİNİN KAZANILMASI  ATIK OLUŞUMUNUN AZALTILMASI  EKİPMAN VE MALZEME SEÇİMİNDE ÇEVRE DOSTU ATIK ÜRETENLERE YÖNELİK TERCİHLER YAPILMASI  ATIKLARIN KONTROLÜ VE YÖNETİMİ  ATIK GERİ KAZANIMI UYGULAMALARI  ATIK BERTARAFINDA ÇEVRE DOSTU METODLAR UYGULANMASI  DOĞRU ATIK YÖNETİM BİLİNCİNİN SÜRDÜRÜLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI( SAĞLIK, İDARİ PERSONEL, HASTA VE ZİYARETCİ )

9 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ ATIK ÜRETİMİNİN AZALTILMASI ATIK ÜRETİMİNİN AZALTILMASI  Mümkün olduğu kadar Geri dönüşümü mümkün malzeme kullanılması Tek kullanımlık yerine çok kullanımlık malzemeler kullanılması

10 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ KATI ATIK KONTROLÜ * Atık üretiminin kontrol altında tutulması *Atık sınıflandırma bilincinin oluşması *Evsel, Enfekte ve Tehlikeli atıkların ayrı ayrı toplanması, nakledilmesi, depolanması, bertaraf edilmeleri *Evsel atıklardan geri dönüşüme uygun olanların geri dönüşümleri için adreslenmesi *Tehlikeli atıkların sınıflarına göre depolanması ve bertaraf edimeleri amacıyla adreslenmesi *Atık bertarafında çevre dostu metodlar kullanılması

11 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ TOKSİK KİMYASAL ÜRETEN MALZEMELERİN AZALTILMASI TOKSİK KİMYASAL ÜRETEN MALZEMELERİN AZALTILMASI  CIVALI ÜRÜNLERİNİN KULLANIMININ AZALTILMASI, KISITLANMASI  PVC, UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER, KLORLÜ, FENOLLÜ, FORMALDEHİTLİ BİLEŞİKLER vb.ÜRETECEK UYGULAMALARIN AZ TERCİH EDİLMELERİYASAKLANMASI  DETERJAN DEZENFEKTAN SEÇİMİNDE DOĞAL KAYNAKLI OLANLAR TERCİH EDİLMELİ  ÇOK KULLANIMLIK SİVRİ-KESİCİ KONTEYNERLERİ TERCİH EDİLMELİ

12 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMAALRI GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMAALRI  EVSEL ATIK TÜRLERİNİN AYRIŞTIRILMASI  SINIFLANDIRILMASI  AYRI DEPOLANMASI  MÜMKÜNSE HASTANE İÇİNDE GERİ KAZANILMASI  GIDA BAHÇE ATIKLARININ KOMPOST ÜRETİMİ GİBİ METODLARLA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELERİ  SU ATIKLARIN İÇİN ARITMA DIŞINDA KOMPOST, BİYOGAZ ÜRETİMİ GİBİ GERİ DÖNÜŞÜM METODLARININ ARAŞTIRILMASI

13 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ

14

15

16 İŞLETME SIRASINDA EK ÖNLEMLER İŞLETME SIRASINDA EK ÖNLEMLER Hastane içinde hijyen ve işçi sağlığı ve güvenlipi kriterlerine uyulması Hava, su ve çevre temizlik ve hijyeninde çevre dostu teknikler ve malzemeler kullanılması Hava, su ve çevre temizlik ve hijyeninde çevre dostu teknikler ve malzemeler kullanılması Toksik malzeme kullanımının azaltılması Kullanılan hava ve suyun temiz ve steril olması, bu amaçla hem kirleticilerin kontrol altında tutulması hem de gerekli temizleme ve sterilizasyon uygulamalarının yapılması Koku kirliliğini azaltan önlemler alınmalı, koku giderici uygulamalar yapılması Gürültü kirliliğini azaltan önlemler alınmalı Çalışan alet ve ekipmanların toksik kimyasallar üretmeleri önlenmeli veya alet-ekipman seçimi buna göre yapılmalı Ekipman, mobilya, malzeme seçimlerinde geri dönüşümü mümkün ve çevreye zararlı toksik kimyasallar vermeyenler tercih edilmeli

17 TIBBİ ATIK NEDİR ???

18 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ

19 Enfekte Tıbbi Atık

20 Enfeksiyöz atıklar Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları Kültür ve stoklar İnfeksiyöz vücut sıvıları Serolojik atıklar Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b) Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b) Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar) Karantina atıkları Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler

21 ENFEKSİYOZ ATIK KAYNAKLARI Enfekte atık, hastalık yapacak düzeyde bakteri, virüs, parazit ve mantar gibi patojen içerme olasılığı ve kuşkusu bulunan hastalarla ve ortamlarla ilgili olarak ortaya çıkan atıklardır. Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları Kültür ve stoklar İnfeksiyöz vücut sıvıları Serolojik atıklar Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b) Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b) Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar) Karantina atıkları Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler

22 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Déchets d ’activités de soins Yüksek Enfekte Olasılığı Olan Tıbbi Atıklar

23 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ KESKİNLER SİVRİLER  Başlıca Keskinler:  İğneler  Bistürü uçları  Bıçaklar ve destereler  Infüzyon setleri  Kırık camlar  Çiviler Kesici ve deliciler ile kesik yaralar oluşturan objeler, enfekte olup olmadıklarına bakılmaksızın Tehlikeli Tıbbi Atık olarak adlandırılırlar.

24 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ PATOLOJİK ATIKLAR  Dokular  Organlar  Vücut Parçaları  İnsan Fetusları  Hayvan Karkasları  Vücut Sıvıları  Kanlar Etik ve genellikle dinsel nedenlerle enfekte atık olup olmadıklarına bakılmaksızın Tehlikeli Tıbbi Atık Olarak Özel İşlem gerektirirler.

25 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ  Günü Geçmiş  Kullanılmamış  Taşmış  Kontamine olmuş İlaçlarUyuşturucular,AşılarSerumlar FARMAKOLOJİK ATIKLAR Eczanelerden gelen tipik atıklar. Bu atıklar her ne kadar içeriklerinin ne oldukları ile değerlendirilseler de, % 90 ‘ ı tehlikeli atık olarak sınıflandırılırlar ve bağımsız olarak kimyasal maddeler gibi tasfiye edilirler

26 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ KİMYASAL ATIKLAR  Toksik TutuşabilenTutuşabilen Reaktif(patlayıcı, suylaReaktif(patlayıcı, suyla reaksiyon veren,şoka reaksiyon veren,şoka duyarlı, vs. ) duyarlı, vs. ) GenotoksikGenotoksik Sağlık İçin ZararlıSağlık İçin Zararlı Çevre İçin ZararlıÇevre İçin Zararlı Atılmış bulunan katı,sıvı ve gaz halindeki aşağıdaki kimyasal maddeler genellikle tehlikeli atık olarak sınıflandırılır

27 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Ağır Metal Atıkları Örnekler:  Kırık termometreler  Tansiyon Aletleri  Piller  Amalgam  Floresan Ampuller  Cihaz hurdaları vb. Fazla miktarda ağır metal içeren atıklar genellikle kimyasal atıkların alt kategorisini oluştururlar ve yüksek düzeyde toksikdirler.

28 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Diğer Kimyasal Atıklar  Floresans lambalar  Ampuller  Gaz tüpleri  Basınçlı kaplar

29 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Genotoxic Atıklar  Mutagenic  Teratogenic  Carcinogenic Genotoxic ilaçlar Genellikle Kanser Tedavisinde Kullanılan Anti-Tümör Kemoterapi İlaçlarıdır. Son Derece Tehlikelidirler.

30 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Radyoaktif Atıklar  Kontamine Cam Eşya, Kağıt, Ambalaj, vb.  Radyoterapi ve Araştırma Laboratuvarlarından Gelen Kullanılmamış Radyoaktif Sıvılar  Radyoizotoplarla Muamele Görmüş Hastaların İdrar ve Benzeri Vücut Sıvıları Radyoaktif Atıklar Genellikle Araştırma ve Kanser Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkar. Çoğu Kısa Yarı Ömürlüdür. Radyoaktif Atıklar Çok Tehlikeli Olarak Sınıflandırılır ve Özel Olarak Tasfiye Edilirler.

31 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ  TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLARINA UYGUN DEPOLANMASI  ENFEKTE TIBBİ ATIKLARIN ÇEVRE DOSTU METODLARLA ( STERİLİZASYON) BERTARAF EDİLMELERİ ( HASTANE İÇİ VEYA DIŞINDA )  KİMYASAL TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLARINA GÖRE AYRI AYRI BERTARAF İÇİN ADRESLENMESİ  TEHLİKELİ ATIKLARA ( SOLVENT DESTİLASYONU, PİL GERİ DÖNÜŞÜMÜ vb ) MÜMKÜNSE GERİ KAZANIM METODLARI UYGULANMASI  RADYOAKTİF ATIKLARIN İZLENMESİ GEREKLERİNE UYULMASI  ATIK KAZALARININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI VE SONUÇLARINI İZLENMESİ  PATOLOJİK ATIKLARA ÖZEL ÖNEM ALTINDA BERTARAF METODLARI UYGULANMASI  HAYVAN ATIKLARININ ÖZEL OLARAK BERTARAFI

32 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Tıbbi Atıkların Yaratacağı Tehlike ve Sorunlardan nasıl Uzaklaşalım ??? TIBBİ ATIK YÖNETİMİ !!! Nedir ?

33 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Mevcut durum nasıldır Kötü örneklerdeki gibi mi ? Yoksa !!!

34 Mevcut Durum – Kaynağında Ayırma Sorunlar:  Aşırı miktarda tehlikeli atık oluşumu  Uygun paketleme kapları kullanılmazsa örneğin sivri uçluların kesme-delme sorunu oluşur  Atık üreticileri atık hakimiyet ve kontrolünü kaçırırlar Sağlık kuruluşlarındaki Atıklar tür ve cinslerine göre ayrı ayrı paketlenmezlerse ve karışık durumda bulundurulurlarsa, atığın tamamı enfekte tehlikeli atık haline gelir.

35 Mevcut Durum – Kaynağında ayırma II Örneğin:  Sivri uçlular  Patolojik atıklar  Radyoaktif atıklar  İlaçlar, Laboratuvar atıkları, Kimyasallar Kimyasallar  Röntgen banyo çözeltileri  Lambalar,şişeler, piller, vs. Bazı atık türlerinin nasıl depolanacağı, paketleneceği, sınıflandırılacağı bilinmemekte veya tereddüt olmaktadır

36 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Mevcut Durum - paketleme Sorunlar  Taşıma sırasında kaza riskleri oluşur  Virüs, mikropve bakteriler yayılırlar  Geçici dcepolama zorlaşır ve sorunlu olur  Atıklar yabancı ve ilgisiz insanların kolaylıkla temas edebilecekleri bir durumdadır. Genellikle Uygun ve kaliteli kaplarda türlerine göre paketleme uygulaması yoktur. Genellikle tüm atıklar zayıf, gevşek ve kalitesiz kaplarda paketlenirler ve taşınırlar.

46 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ

47

48 Mevcut Durum –transfer istasyonları Sorunlar:  Hastane içine temas ve soluma yoluyla enfeksiyon bulaşması olur  Sinek ve böceklerin yaşaması için Uygun vasat oluşur  Atıkların tasfiyesi zorlaşır Çoğu kez tehlikeli ve tehlikesiz atıklar aynı arabalarda ve karışık olarak nakledilmektedir. Geçici depolama istasyonları yoktur veya yetersizdir

49 Mevcut Durum – Geçici depolama Problems:  Accessible for strangers and rodents  Occupational hazards are existing  Non regulated cleaning of the interim storage places  Spreading of germs from the interim storage place Atık depoları Geçici depolama

50 Mevcut durum - tasfiye Mevcut durum - tasfiye Problems:  High infection risk for the waste workers and the waste pickers  Needles can puncture the wheels of the trucks  Hygienic risks for the public and the environment The hazardous hospital waste is Dumped like normal household waste.

51 Mevcut durum - toplama ve transfer Sorunlar:  Eğitimsiz personel tıbbi atık yönetimi bilincinden uzak ve pratiğinden habersizdir  Atık kazalarında nasıl davranılacağı bilinmemektedir  Bilgisizlikten kaynaklanan aldırmazlık ortaya çıkar  Kendilerinin maruz kaldıkları tehlikenin bile farkında değildirler Atıkların toplanması, tasnif edilmeleri,paketlenmeleri, depolanmaları gibi işlemler hemşireler veya temizlik işçileri tarafından yapılır. Özel eğitimli tıbbi atık yöneticileri ve personel yoktur

52 Mevcut durum – harici lojistik Sorunlar:  Nakliye kamyonları tehlikeli atık nakliyesi için uygun depğildir ve taşıma işçileri eğitimli değildir  Risksiz atıklar da kontamine olmaktadır  Atık değerlendiren işçiler tehlikeli ve tehlikesiz atık ayrımını yapmaksızın atıkları kurcalamaktadır Hastanelerden toplanılan tehlikeli tıbbi atıklar ya evsel atıklarla birlikte nakledilmekte veya ayrı ayrı nakledilseler de nihai depolama alanlarında evsel atıklarla karışık olarak depolanmaktadır.

53 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Böyle mi ?

54 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ

55

56

57

58 © Health Canada

59 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ © Environment Canada

60 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ

61 ENFEKTE TIBBİ ATIK STERİLİZASYONU STERİLİZASYON

62 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ

63 En önemli alternatif tasfiye yöntemi olan buharla dezenfeksiyon veya sterilizasyon metodları klasik olarak hastane ekipmanlarının sterilizasyonu olarak bilinen yöntemle aynıdır. Buharla muamele yüksek basınçta ( 3,2 bar gibi ) ve sıcaklıkta (134°C gibi ) ve neredeyse tamamen doymuş buhar (100 % ) ortamında yapılır. Buharlı ve nemli ortamda mikroplar sıcaklığa karşı daha dirençsizdirler. Sıcaklık ve basınç altındaki doygun buhar zayıf asit gibi etki yapar ve mikroplar gibi organik molekülleri parçalar. Sıcak buharın atık yüzeylerinde ve mikropların üzerlerinde yoğunlaşması sırasında entalpi enerjisi serbest ve aktif hale geçer. Buharla işlem

64 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Tek Çevrimli Ön Vakumlu Sistemler Klasik buhar dezenfeksiyonu sistemidir. Atık yüklenildikten sonra bir kez vakum yapılır. Havanın büyük bir kısmı sistemden atılırken hazne içine sıcak buhar enjekte edilir. Belirli bir süre buharla dezenfeksiyon yapıldıktan sonra buhar bir ventilden emilerek dışarı atılır ve bir kondenserden geçerek yoğunlaşma olur. Yoğunlaşan su kanalizasyona atılır. Bazı sistemlerde dezenfeksiyondan sonra bir vakuç çevrimi daha uygulanır. Bunun yararı buharın tamamen sistemden atılması, atık sıcaklığının ellle tutulur derecelere düşmesi ve atığın hacminin azalmasıdır. Ön vakumlu sistemler genellikle Level III inaktivasyonu olan (4 Log 10 – dezenfeksiyon ) seviyesine ulaşırlar. Pre-Vacuum steam disinfector, Bondtech, USA Loading of a pre-vacuum disinfector, Mark-Costello, USA

65 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ 1 bar 0,1 bar Ön vakum çevriminin grafiksel gösterimi Inside -PressureInside -Pressure Vacuum Treatment Steam injection Hava buhardan daha ağırdır ve haznenin tabanında birikir 2 bar Bu tür sistemler Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinde onaylanmamıştır. ABD de de bu tür sistemlerde ya yüksek basınç veya sıcaklık kullanımına veya fraksiyonlu vakum sistemlerine doğru geçiş eğilimi vardır. Bir kez ön vakum uygulayan sistemlerde otoklav içinde soğuk ada olarak adlandırılan hava balonları kalr ve bu balonlar izolatoör gibi davranırlar. Bu yüzden sterilizasyon düzeyi değil, dezenfeksiyon düzeyi yakalanır. Time

66 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Genel bakış: Tek vakum çevrimli sistemler Avantajlar Düşük çevre baskıları Kaynağında ayrıştırmaya az ihtiyaç duyulur İşletmesi kolay ve bakım masrafı Dezavantajlar Düşük dezenfeksiyon düzeyi (4 Log 10) Soğuk adaların yaratacağı olası sorunlar Son vakum uygulanmazsa buhar yoğunlaşmasından dolayı atık ağırlığında artma Her ülkede onaylanmış değildir Yeni ve tarif edilmemiş patojenlerin dezenfekte edilmesi kuşkusu

67 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Fraksiyonlu, çok vakum çevrimli sistemler Modern ve gelişmiş bir otoklav tıbbi ekipman ( sterilizatör ) üreticilerinin deneyimlerine dayanılarak geliştirilmiştir. Atık otoklavlanabilen torba veya konteynerler içinde sterilizasyon haznesine yüklendikten sonra fraksiyonlu olarak bir-kaç çevrim halinde vakum uygulanır. Bu çevrim vakum-buhar çevrimi olarak uygulanır ve sonuç olarak soğuk ada tabir edilen hava balonları oluşmaz ve buhar atık yüzeylerine tamamen temas eder. Daha sonra basınç ve sıcaklık yükseltilerek sterilizasyon periyodu başlar. Sterilizasyondan sonra bir kez daha vakum uygulanır ve atık soğutulmuş, kurutulmuş ve sterilize olmuş olarak dışarıya alınır. Fraksiyonlu otoklavlarda normal olarak en üst düzey sterilizasyon inaktivasyonu olan (6 Log 10) düzeyine ulaşılır. Inside view of an advanced Autoclave, Tuttnauer, NL Fractionated Autoclave system, Tuttnauer, NL

68 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Saf buhar oluşma garantisi Sadece matematiksel olarak hesaplamalar ve buna uygun tasarım ve üretilen otoklavlarda % 100 buhar atmosferi meydana gelir.Bu şekilde etkin bir sterilizasyon garanti edilir 100 % 0 % S T E A M 100 % A I R Vacuum Steam Otoklav içindeki hava konsantrasyonu

69 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Modern otoklav sistemleri vakum çevrimi Modern otoklav sistemleri vakum çevrimi Fraksiyonlu vakum sistemiyle % 99-100 buhar atmosferi garanti edilir. (Faz 1 ) Faz 2 olarak adlandırılan sterilizasyon periyodunda atık basınç ve sıcaklık altında muamele edilir.. Faz

70 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Genel bakış: Fraksiyonlu otoklav sistemi Avantajlar Orta düzeyde yatırım maliyetleri Düşük işletme giderleri En yüksek sterilizasyon düzeyi (>6 Log 10) Çevre baskısı yok Level IV olarak adlandırılan ve hijyenik olarak en zor atık türü için bile denenmiş ve ispatlanmış Atık hacminde % 50 ye kadar bir hacim ve ayrıca ağırlık azalması Çevre ve sağlık otoritelerince kolay izlenilme Tam otomatik sistemler vasıtasıyla yüksek eğitimli operatörlere ihtiyaç olmaması Tüm otoriteler tarafından onaylanmış Dezavantajlar Hava filtresi gereklidir (HEPA Filter) 130-132°C, 2 bar basınç ayrıca 15 dakika sterilizasyon süresi garanti edilmelidir. Vakum-buhar-vakum çevrimi dışında son vakum çevrimi de uygulanmalıdır.

71 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ Sterilizasyon Tesisleri İçin Örnekler

72 METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ


"METAN YEŞİL ATIK HİZMETLERİ METAN LTD. ŞTİ. Yeşil Atık Hizmetleri  Cinnah Cad. Mesnevi Sok.No: 22/8  Çankaya-Ankara  Tel: 0.312.4407007  Fax:0.312.4407009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları