Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MANİSA’DAKİ İŞ FIRSATLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MANİSA’DAKİ İŞ FIRSATLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİ"— Sunum transkripti:

1 MANİSA’DAKİ İŞ FIRSATLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 Dünya Ekonomisi 2014 2014 yılında, dünya ekonomisinin büyümesi %3 olarak revize edildi. Deflasyon ve dünya çapında süregelen ekonomik durgunluk etkisini hissettiriyor. 2014 yılında ekonomik olarak iyi performans sergileyen ülke ABD oldu. İstihdam da yaşanan artışlarla birlikte, ABD’de ekonomik toparlanma 2014 yılında hızlandı. Avrupa Birliği, 2014 yılında resesyonu en şiddetli hisseden ekonomik bölgelerden biri oldu. Çin’de yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha düşük bir büyüme oranı görüldü. Japonya 2014 yılında %0,5 küçüldü. Ukrayna krizi, yaptırımlar, petrol fiyatlarının düşmesi ve rublenin devalüasyonu nedeni ile zor günler yaşayan Rusya’da enflasyon %9,12 olarak gerçekleşti.

3 Dünya Ekonomisi 2015-Beklentiler
Dünya Bankası Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’na göre önümüzdeki yıl küresel ekonomide büyüme yüzde 3, The Economic Intelligence Unit’e göre, yüzde 3.8 olacak. Rapora göre; ABD yüzde 3.2, Euro Bölgesi yüzde 1.1 büyüyecek.   Gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl sonunda yaklaşık yüzde 4,8 oranında büyüme kaydetmesinin beklendiği Avrupa Komisyonu yayınladığı sonbahar raporunda, Euro Bölgesi 2015 büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 0,9‘a düşürmüştür. Rusya ekonomisinin bu yıl sonunda yüzde 2,9 oranında daralmasının beklendiği belirtilen Dünya Bankası raporunda, Rusya'nın 2016'da yüzde 0,1, 2017'de ise yüzde 1,1 oranında büyüyebileceği öngörüsünde bulundu.  Raporda bu yıl Hindistan'ın yüzde 6,4, Çin'in yüzde 7,1 Brezilya'nın ise yüzde 1 oranında büyümesinin beklendiği belirtildi. 

4 Türkiye Ekonomisi 2014 Türkiye ekonomisi 2014 yılında iç talebin canlanması ile yaklaşık yüzde 3 büyüme yakaladı. Gıda fiyatlarındaki artış ile enflasyon beklentilerin üzerine çıktı (yaklaşık yüzde 9). Rusya’nın Avrupa ihracatını durdurması ile Türkiye ile dış ticaretinde artışlar gözlendi. İhracat 2014 yılında yüzde 4 artışla 157,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekoruna ulaştı yılı muhtemelen 242 milyar dolar civarında bir ithalatla kapanacak. Yıllık cari açık Ekim ayı sonunda 45,7 milyar dolara kadar indi; 2014’ün sonunda muhtemelen GSYİH’nın yüzde 5,5’i dolayında bir cari açık bekleniyor. Faiz 2014’te yüzde 8’lerde gerçekleşti. 17 Aralık süreci yüzünden gösterge tahvil faizi yılın başlarında yüzde 11’in üzerine yükseldi, yılın sonunda ise yüzde 8’in biraz üzerindeydi. İşssizlik oranı Eylül ayı itibariyle 10,7 olarak gerçekleşti. Bu oran Kadınlarda yüzde 13,8, erkeklerde ise yüzde 9,3’e ulaşmış oldu. 

5 Türkiye Ekonomisi 2015 Beklentiler
Finans kuruluşlarının Türkiye için 2015 yılı büyüme tahminleri yüzde 2 ile 3 arasında değişirken, The Economist yüzde 4.0 ; Dünya Bankası Küresel Ekonomik Görünüm Raporu yüzde 3.5 büyüyecek.  Rapora göre; Türkiye yıllarında güçlenen tüketim büyümesinin ve düşük petrol fiyatlarının cari açığı azaltmasının ardından ekonominin kademeli olarak hız kazanması bekleniyor. 2015’te Türkiye’de kişi başına gelirin dolar olacağı tahmini yapan The Economist, bütçe açığının GSYH’ye oranını yüzde 2.7 öngördü. 2015’te hükümetin Enflasyon hedefi yüzde 5 düzeyinde. Merkez Bankası yüzde 6,1’lik enflasyon tahmini yapıyor. TCMB Beklenti Anketi yüzde 7,2 IMF ise yüzde 7,1 beklentilerine sahip.

6 Dış Ticaret Dengesi Değer İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
Yıllar İtibariyle dış ticaretimiz Yıllar İhracat Değer İhracat Değişim İthalat Değer İthalat Değişim Dış Ticaret Dengesi Değer İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 2000 4,5 34,0 51,0 2001 12,8 -24,0 75,7 2002 15,1 24,5 69,9 2003 31,0 34,5 68,1 2004 33,7 40,7 64,8 2005 16,3 19,7 62,9 2006 16,4 19,5 61,3 2007 25,4 21,8 63,1 2008 23,1 18,8 65,4 2009 -22,6 -30,2 72,5 2010 11,5 31,7 61,4 2011 18,5 29,8 56,0 2012 13,0 -1,8 64,5 2013 -0,4 6,4 60,3 2014 Kasım  

7 İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, 2013-2014 (Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)

8 Manisa Konut Satışları 2008-2013

9 Manisa Türkiye’nin en kalabalık on dördüncü şehri itibarıyla nüfusa sahiptir. Nüfus yoğunluğu (kişi/km2)= 104. Manisa, EGE bölgesinde en çok ihracatı yapan 2. il olup, ülke genelinde de 7. sıradadır yılında ihracatını yüzde 7 arttıran Manisa, 4 milyar 311 milyon dolarlık tutara ulaştı.  Manisa'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler Almanya, İngiltere ve Fransa olarak sıralanırken, elektrik-elektronik sektörü 2 milyar 550 milyon dolarlık tutarla sektörler sıralamasında açık ara birinci oldu. Manisa’nın 2013 yılı dış ticaret fazlası dolardır. Manisa’nın Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 2,76 ile bu ilin nüfustan aldığı yüzde 1,78’lik payın üzerindedir.

10 Manisa OSB bulunan ilçeler; Manisa Merkez, Akhisar, Salihli, Turgutlu, Soma (kurulma aşaması). Manisa dolar (ve %36,4’lük pay) ile ülke genelinde en çok yüksek teknolojili sektör ihracatı yapan il konumundadır. Manisa’nın istihdam yapısında, ülke ve Bölge genelinin üzerinde teknoloji düzeyi mevcuttur. Manisa %9,9 ile yüksek teknolojili sektörlerdeki istihdam payı Türkiye’de en yüksek olan ildir. Bölgedeki sanayi üretiminde en yüksek payı %19 ile Gıda ürünlerinin imalatı almaktadır. Çalışan sayıları açısından da Manisa’da kişiyle gıda ürünlerinin imalatı sektörü istihdam sağlamaktadır. Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre 2012 yılında Manisa’ya 11 adet teşvik belgeli yabancı yatırım gelmiş olup 306 milyon TL’lik yatırım yapılmıştır. Bu yatırımların ürettiği istihdam 557’dir. İSO 2013 yılı ilk 500 Sanayi kuruluşu içerisinde 20 firma Manisa’da yerleşiktir.

11 Manisa Manisa’da Sanayi ve Tarım sektörlerinin payı Türkiye ortalamasının üstündeyken, hizmetler sektörünün payı Türkiye ortalamasının gerisindedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ”İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) 2011” çalışmasının sonuçlarına göre Bölge illerinden Manisa 23. sıradadır. Manisa’da Beş Yıllık Nüfus Artış Oranları 2,2 dir. Türkiye Ort. 5,5 ( ) TR33 Bölgesi’nde ekonomik acıdan en gelişmiş il olan Manisa’da bile son yıllarda net göç hızı negatif olarak gercekleşmiştir. İllere göre mutluluk düzeyi, Türkiye ort. 59; Manisa 63,9. Sinop, 77,7 İllere göre Umut düzeyi; Türkiye ort. 77; Manisa 74,5. Balıkesir, 86

12 Manisa 2011-2014 – Öne çıkan 4 Sektör ihracat performansı

13 2011-2014 Yılları Arası İşsizlik Oranları (Manisa)
İşgücüne katılma oranı İstihdam oranı 2011 5,4 54,7 51,5 2012 5,2 55,8 54,0 2013 5,1 55,5 52,7 Manisa’da son üç yılda işssizlik oranlarının Türkiye ortalamasının (2011=9,1; 2012=8,4; 2013=9,0) oldukça altında olduğu görülmektedir.

14 Manisa Tarımı ha. Arazi varlığının % 38,9’u tarım arazisi, % 25,7 si orman, % 2,5’i mera, % 32,9 u tarıma elverişsiz alandan oluşmaktadır. Çiftçi Kayıt Sisteminde üreticimiz mevcut olup nüfusun % 33’ü köylerde, %67’si il ve ilçe merkezinde ikamet etmektedir. İlimiz kurutmalık üzüm, sofralık üzüm ve tütün üretiminde ülke birincisi, kiraz ve ceviz üretiminde ülke ikincisi, zeytin, yumurta ve tavuk eti üretiminde ise ülke üçüncüsü konumundadır.  Manisa tarım ile sanayiyi çok iyi entegre eden bir şehir olup adet tarım ve tarıma dayalı işletmesi vardır. İlimizde, 14 yem fabrikası, 72 süt ve süt ürünleri işletmesi, 49 et ve et ürünleri işletmesi, 22 yumurta ve yumurta ürünleri işletmesi ve adet kümes mevcuttur. 2013 yılı verilerine göre 6 milyar 515 milyon TL olan tarımsal gelirin %64’ü bitkisel üretimden, %36’sı hayvansal üretimden elde edilmiştir.

15 Manisa, 2012 yılında ülke tarımı içerisindeki
ağırlığı olan tarımsal ürünleri dağılımı. ÜRÜN TÜRÜ TÜRKİYE ÜRETİMİ  2012 (TON) MANİSA ÜRETİMİ  2012 (TON) ORANI % ÜZÜM (Toplam ) 36,0 KURUTMALIK ÇEKİRDEKSİZ 91 SOFRALIK ÜZÜM 18,8 TÜTÜN 80.000 27.768 34,7 YUMURTA ( adet ) 12,7 TAVUK ETİ 13,3 ZEYTİN 13,5 MISIR (DANE) 7,7 KİRAZ 35.144 7,5 DOMATES 6,9 KAVUN 6,3 SÜT ( İnek ) 5,9 KARPUZ 2,8 BUĞDAY 1,8 ARPA 77.725 1,1

16 TURİZM Gezi, yürüyüş, araştırma, gözlem ve tırmanma faaliyetlerini kapsayan kırsal turizmi, Termal turizm- Manisa Güney Ege Turizm Master Plan Bölgesi’ne girmektedir. Manisa ilinde yer alan kaplıcaların Demirci, Kula, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçeleri sınırları içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bölgede kültür ve tarih turizmi varlıkları yoğun ve yaygın biçimde bulunmaktadır.  Farklı inançlara ait kutsal değerlerin (Sard, Theatre, Philadelphia kliseleri; Sultan ve Muradiye Camileri; Sard Sinagogu) Türkiye’deki ve ilimizdeki varlığı, inanç turizminin geliştirilmesi bakımından önemli bir avantajdır.

17 Dünya ve Türkiye ekonomisinde 2015 beklentiler
ABD’de güçlü toparlanmaya ilişkin göstergelerin devam etmesi, FED’i faiz artırımına yakınlaştırırken; gelişen ülkelere sermaye akımlarında zayıflık yaratabilir.  Güncel durumda piyasanın genel beklentisi, Brent petrol fiyatının 2015 yılında ortalama dolar seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. Petrol fiyatının geleceği bu seviyelerin, Rusya ekonomisi üzerinde, mevcut dolar fiyat seviyesi düşünüldüğünde, nispeten daha az olumsuz etki yaratması muhtemel.  Düşen petrol fiyatları, uygulanan uluslararası yaptırımlar ve krizin siyasi boyutu nedenleriyle Rusya krizine ilişkin belirsizlik varlığını koruyor. Fiyat istikrarı yanında finansal istikrara da önem veren TCMB da, faiz koridorunda bir değişiklik yaratmayarak, likiditeyi kısmak yoluyla faiz oranlarını ayarlayabilir.  Türkiye ekonomisi için iki kritik noktayı (cari açık ve enflasyon) direkt olarak olumlu etkileyen düşük petrol fiyatının, TL’nin kur sepeti karşısındaki değer kaybını sınırlaması beklenir.  Cari açık/GSYH oranı ise 2014 yılsonundaki yaklaşık yüzde 5.5 seviyesinden düşen petrol fiyatlarının etkisiyle yüze 5’in altına inebilir.

18 İlde Faaliyeti Bulunmayan Ama Gelişme İhtimali ve Niteliği Yüksek Sektörler
Metalurji makineleri imalatı Fiber optik kabloların imalatı Askeri savaş araclarının imalatı Hava ve uzay aracları ve ilgili makinelerin imalatı Manisa, bir yazılım merkezi haline gelebilmek icin Silikon Vadisi orneğindeki gibi yazılımcılar icin cazip bir yatırım ortamı geliştirilebilir.

19 Potansiyel Sektörlerden Niteliği En Yüksek Olan 5 Sektör
Motorlu kara taşıtlarının imalatı Kablolamada kullanılan gereclerin imalatı BYS diğer seramik urunlerin imalatı İc ve dış lastik imalatı, lastiğe sırt gecirilmesi ve yeniden işlenmesi Diğer pompaların ve kompresorlerin imalatı Kaynak: SGK 2011 Aralık verileri, TEPAV hesaplamaları


"MANİSA’DAKİ İŞ FIRSATLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları