Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKO201-205 MİKROİKTİSAT I Üretim. Slide 2 Tartışılacak Konular Üretim Teknolojisi Eş-Ürün Eğrileri Tek Değişken Girdi (emek) ile Üretim İki Değişken Girdi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKO201-205 MİKROİKTİSAT I Üretim. Slide 2 Tartışılacak Konular Üretim Teknolojisi Eş-Ürün Eğrileri Tek Değişken Girdi (emek) ile Üretim İki Değişken Girdi."— Sunum transkripti:

1 EKO201-205 MİKROİKTİSAT I Üretim

2 Slide 2 Tartışılacak Konular Üretim Teknolojisi Eş-Ürün Eğrileri Tek Değişken Girdi (emek) ile Üretim İki Değişken Girdi ile Üretim Ölçeğe Göre Getiri

3 Slide 3 Giriş Piyasanın Arz Yönüne Dönüyoruz. Firma davranışları teorisi şu konularla ilgilenir. Bir firma en düşük maliyetli üretim kararlarını nasıl alır Maliyetler ile çıktı arasındaki ilişkiler nasıldır Piyasa Arz Fonksiyonunun Özellikleri İşletmelerle ilgili düzenlemeler

4 Slide 4 Üretimin Teknolojisi Üretim Süreci Üretim Sürecinde üretim faktörleri bir araya getirilerek çıktı üretilir. Üretim Faktörleri (girdiler) Emek (Labour) Ham-maddeler (Materials) Sermaye (Capital)

5 Slide 5 Üretimin Teknolojisi Üretim Fonksiyonu (Production Function): Veri teknoloji altında, değişik girdi bileşimleri kullanılarak üretilebilecek maksimum çıktı miktarını gösterir. Firma etkin bir biçimde çalıştığında teknik olarak mümkün olan üretimdir.

6 Slide 6 Üretimin Teknolojisi İki girdi kullanıldığında üretim fonksiyonu: Q = F(K,L) Q = Çıktı (Output); K = Sermaye (Capital); L =Emek (labour). Veri teknoloji varsayımı altında

7 Slide 7 Eş-Ürün Eğrileri Varsayımlar Gıda malı üreticisi iki girdi kullanmaktadır:  Emek (L) ve sermaye (K)

8 Slide 8 Eş-Ürün Eğrileri Gözlemler: 1) Herhangi bir sermaye (K) düzeyi için, daha çok işgücü kullanıldıkça çıktı artar. 2)Herhangi bir işgücü (L) düzeyi için, daha çok sermaye (K) kullandıkça çıktı artar. 3)Girdilerin farklı bileşimleri kullanılarak aynı çıktı miktarı üretilebilmektedir.

9 Slide 9 Eş-Ürün Eğrileri Eş-Ürün Eğrisi Aynı çıktı miktarını veren, olası tüm girdi bileşimlerini gösteren eğridir.

10 Slide 10 Gıda malı üretim fonksiyonu 12040556575 24060758590 3557590100105 46585100110115 57590105115120 Sermaye 1 2 3 4 5 Emek Girdisi

11 Slide 11 İki Değişken Faktörle (L,K) Üretim Emek (yıl) 1 2 3 4 12345 5 Q 1 = 55 Bu eş-ürün eğrileri, 55, 75 ve 90 birim çıktı düzeyi için, üretim fonksiyonundan türetildi. A D B Q 2 = 75 Q 3 = 90 C E Sermaye (yıl) Eş-ürün paftası

12 Slide 12 Eş-Ürün Eğrileri Eş-Ürün eğrileri: aynı çıktı miktarını üretmek için, farklı girdi bileşimlerinin nasıl kullanılabileceğini gösterir. Bu bilgiler üreticinin faktör piyasasındaki değişimlere etkin bir şekilde tepki vermesine olanak verir. Girdi Esnekliği

13 Slide 13 Eş-Ürün Eğrileri Kısa Dönem (Short-run): Bir veya daha fazla üretim faktörünün değiştirilemediği dönemdir. Bu faktörlere sabit faktörler (fixed inputs) adı verilir. Kısa-Uzun Dönem (Short-Long Run)Ayırımı

14 Slide 14 Eş-Ürün Eğrileri Uzun Dönem (Long-run) Tüm üretim faktörlerinin değiştirilebildiği dönemdir. Kısa-Uzun Dönem (Short-Long Run)Ayırımı

15 Slide 15 EmekSermayeToplamOrtalama Marjinal Miktarı (L)Miktarı (K)Çıktı (Q)ÜrünÜrün Tek Bir Değişken Girdi İle Üretim (Emek) 0100------ 110101010 210301520 310602030 410802020 510951915 6101081813 710112164 810112140 91010812-4 101010010-8

16 Slide 16 Gözlemler: 1) Üretimde emek istihdamı arttıkça, üretilen çıktı (Q) artmakta, bir maksimum noktaya ulaştıktan sonra azalmaktadır. Tek Bir Değişken Girdi İle Üretim (Emek)

17 Slide 17 Gözlemler: 2) Emeğin ortalama ürünü (average product of labour) (AP), veya işçi başına çıktı miktarı önce artmakta, sonra azalmaktadır. Tek Bir Değişken Girdi İle Üretim (Emek)

18 Slide 18 Gözlemler: 3) Emeğin marjinal ürünü (marginal product of labour) (MP), ya da eklenen son işçinin ürettiği çıktı, önce artmakta, sonra azalmakta ve negatif olmaktadır. Tek Bir Değişken Girdi İle Üretim (Emek)

19 Slide 19 Toplam Üretim A: Teğetin eğimi = MP (20) B: OB’nin eğimi = AP (20) C: OC’nin eğimi= MP & AP Emek (Ay) Çıktı (Ay) 60 112 023456789101 A B C D Tek Bir Değişken Girdi İle Üretim (Emek)

20 Slide 20 Ortalama Ürün (AP) Tek Bir Değişken Girdi İle Üretim (Emek) 8 10 20 Çıktı (Ay) 02345679101 Emek (Ay) 30 E Marjinal Ürün (MP) Gözlemler: E’nin solunda: MP > AP ve AP artmaktadır E’nin sağında: MP < AP ve AP azalmaktadır E noktasında: MP = AP ve AP maksimumda

21 Slide 21 Gözlemler: MP = 0, iken TP maksimum noktasında MP > AP,iken AP artmakta MP < AP, AP azalmakta MP = AP, iken AP maksimumda Tek Bir Değişken Girdi İle Üretim (Emek)

22 Emek (ay) Çıktı (ay) 60 112 023456789101 A B C D 8 20 E 0234567 9 10 1 30 Çıktı (ay) Emek Ay AP = orijinden TP üzerindeki bir noktaya çizilen doğrunun eğimi MP = TP üzerindeki herhangi bir noktaya çizilen teğetin eğimi

23 Slide 23 Girdi kullanımı eşit miktarlarda arttırıldıkça, belli bir noktadan sonra bu girdinin çıktıya sağladığı katkı azalmaya başlar. (MP azalır). Tek Bir Değişken Girdi İle Üretim (Emek) Azalan Verimler Yasası

24 Slide 24 Emek faktörü küçük iken, MP işbölümünden dolayı artar. Emek faktörü büyükken, MP etkinsizliklerden dolayı azalır. Azalan Verimler Kanunu Tek Bir Değişken Girdi İle Üretim (Emek)

25 Slide 25 Teknolojik Gelişmenin Etkisi Emek Çıktı 50 100 023456789101 A O1O1 C O3O3 O2O2 B Azalan getiri şartları olsa da Teknoloji ilerledikçe Emek üretkenliği artabilir.

26 Slide 26 Malthus, nüfus arttıkça ve azalan getiri şartları tarımsal üretimi sınırladıkça insanların yaygın açlıkla karşı karşıya kalacaklarını ileri sürmüştür. Malthus’un bu tahmini neden yanlış çıkmıştır? Malthus ve Gıda Malları Krizi

27 Slide 27 Dünya Kişi Başına Gıda Tüketim Endeksi 1948-1952100 1960115 1970123 1980128 1990137 1995135 1998140 Yıl Endeks

28 Slide 28 Malthus ve Gıda Malları Krizi Veriler üretimin, nüfus artışından daha hızlı büyüdüğünü göstermektedir. Malthus, gıda arzının talepten daha hızlı büyümesine olanak veren teknolojik gelişmelerin potansiyel etkilerini dikkate almamıştır.

29 Slide 29 Malthus ve Gıda Malları Krizi Teknoloji artıklar yaratarak fiyatları aşağı doğru çekmektedir. Soru Eğer gıda artıkları varsa, neden açlık söz konusu olmaktadır?

30 Slide 30 Malthus ve Gıda Malları Krizi Yanıt Gıda mallarının üretken bölgelerden üretken olmayan bölgelere dağıtılmasının maliyetleri ile üretken olmayan bölgelerdeki düşük gelir düzeyleridir.

31 Slide 31 Tek Değişken Girdi ile Üretim (labour) Emek Üretkenliği

32 Slide 32 İşgücü Üretkenliği ve Yaşam Standartları Tüketim ancak üretkenlik artarsa yükselir. Üretkenliğin Belirleyicileri  Sermaye Stoku  Teknolojik Değişme Tek Değişken Girdi ile Üretim (labour)

33 Slide 33 Gelişmiş Ülkelerde Emek Üretkenliği 1960-19734.754.048.302.892.36 1974-19862.101.852.501.690.71 1987-19971.482.001.941.021.09 Birleşik FransaAlmanyaJaponyaİngiltereDevletler Emek Üretkenliği Yıllık Ortalama Büyüme Hızı (%) $54,507$55,644$46,048$42,630$60,915 Çalışan işçi başına çıktı (1997)

34 Slide 34 Üretkenlikte Eğilimler 1) ABD’de üretkenlik diğer ülkelerden daha yavaş büyümektedir. 2)Gelişmiş ülkelerde üretkenlik büyümesi düşmektedir. Tek Değişken Faktör ile Üretim (Emek)

35 Slide 35 Üretkenlik Büyüme Hızının Yavaşlaması için Açıklamalar 1)Sermaye stokundaki büyüme üretkenlik büyümesinin temel belirleyicisidir. Tek Değişken Faktör ile Üretim (Emek)

36 Slide 36 Üretkenlik Büyüme Hızının Yavaşlaması için Açıklamalar 2)ABD’de sermaye birikimi diğer gelişmiş ülkelerden yavaştır, çünkü 2. Dünya Savaşından sonra diğer ülkeler yeniden yapılanma süreci yaşamıştır Tek Değişken Faktör ile Üretim (Emek)

37 Slide 37 Üretkenlik Büyüme Hızının Yavaşlaması için Açıklamalar 3)Doğal kaynakların Tüketilmiş Olması 4) Çevre Düzenlemeleri Tek Değişken Faktör ile Üretim (Emek)

38 Slide 38 Gözlemler Son yıllarda ABD’de üretkenlik artmaya başlamıştır Ne Düşünüyorsunuz? Bu artış kısa dönemli bir durum mu? Yoksa yeni uzun dönemli bir trend mi? Tek Değişken Faktör ile Üretim (Emek)

39 Slide 39 Tek Değişken Faktör ile Üretim (Emek) Üretim ile üretkenlik arasında bir bağlantı (ilişki) vardır Uzun-Dönemde sermaye ve emek (K ve L) değişebilmektedir. Eş-Ürün eğrileri sermaye (K) ve emeğin (L) farklı bileşimleri ile çıktı arasındaki ilişkiyi gösterir.

40 Slide 40 Eş-Ürün Eğrilerinin Biçimi Emek (yıl) 1 2 3 4 12345 5 Uzun dönemde hem emek Hem de sermaye değişkendir Her ikisi de azalan getirilere tabidir Q 1 = 55 Q 2 = 75 Q 3 = 90 Sermaye (yıl) A D B C E

41 Slide 41 Eş-ürün eğrileri modeli 1)Sermaye 3 olsun ve emeğin 0’dan 1’e, 2’ye ve 3’e yükseldiğini varsayalım.  Çıktı azalan bir oranda artmaktadır (55, 20, 15); kısa ve uzun dönemde azalan getirileri göstermektedir. İki Değişken Faktör ile Üretim Azalan Marjinal İkame Oranı

42 Slide 42 Eş-ürün (Isoquant) Modeli 2)Emek 3 ve sermaye 0’dan, 1’e, 2’ye ve 3’e yükselmiş olsun.  Çıktı yine azalan bir oranda artmaktadır (55, 20, 15); azalan getirilerden dolayı. Azalan Marjinal İkame Oranı İki Değişken Faktör ile Üretim

43 Slide 43 Girdiler arası ikame Firma yöneticileri hangi girdi bileşimlerini kullanacaklarına karar verirler Faktörler arası değişim oranlarıyla ilgilenmek zorundadırlar. İki Değişken Faktör ile Üretim

44 Slide 44 Faktörler arası ikame Eş-ürün eğrisinin eğimi bize çıktı sabit iken iki faktör arasındaki ikame oranını verir İki Değişken Faktör ile Üretim

45 Slide 45 Faktörler arası ikame Marjinal Teknik İkame Oranı (MRTS) : İki Değişken Faktör ile Üretim

46 Slide 46 Marjinal Teknik İkame Oranı emek 1 2 3 4 12345 5 Sermaye (yıl) Eşürün eğrileri farksızlık eğrileri gibi negatif eğimli ve konvekstir. 1 1 1 1 2 1 2/3 1/3 Q 1 =55 Q 2 =75 Q 3 =90

47 Slide 47 Gözlemler: 1)Emeği (birden beşe kadar) birer birim arttırdığımızda, MRTS, 1’den ½’ye düşmektedir. 2) Azalan MRTS, azalan getirilerden dolayı ortaya çıkar ve eş-ürün eğrilerinin konveks olması anlamına gelir. 2 Değişken Faktör ile Üretim

48 Slide 48 Gözlemler: 3)MRTS ve Marjinal Üretkenlik  Emekteki değişimden kaynaklanan çıktı değişmesine eşittir: İki Değişken Faktör ile Üretim

49 Slide 49 Gözlemler: 3)MRTS ve Marjinal Üretkenlik  Sermayedeki değişimden kaynaklanan çıktıdaki değişmeye eşittir. İki Değişken Faktör ile Üretim

50 Slide 50 Gözlemler: 3)MRTS ve Marjinal Üretkenlik  Çıktı sabit ve emek artıyorsa: İki Değişken Faktör ile Üretim

51 Slide 51 Girdiler Tam İkameye Sahip Emek (ay) Sermaye (ay) Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 A B C

52 Slide 52 Gözlemler: Faktörler mükemmel olarak ikame edilebiliyorsa: 1)Eş-ürün eğrisinin tüm noktalarında MRTS sabittir İki Değişken Faktör ile Üretim Tam İkame

53 Slide 53 Gözlemle: faktörler tam olarak ikame edilebiliyorsa: 2) Belli bir çıktı düzeyi için herhangi bir girdi bileşimi seçilebilir (A, B veya C) İki Değişken Faktör ile Üretim Mükemmel İkame

54 Slide 54 Sabit Katsayılı Üretim Fonk. Emek (ay) Sermaye (ay) L1L1 K1K1 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 A B C

55 Slide 55 Gözlemler: faktörler ancak sabit bir oranda bir-araya gelebiliyorsa: 1)İkame imkanı yoktur. Her çıktı düzeyi her bir faktörden belli bir miktar kullanımını gerektirir. Sabit-katsayılı üretim fonksiyonu İki Değişken Faktör ile Üretim

56 Slide 56 Gözlemler: girdiler sabit oranlarda bir- araya geliyorsa: 2) Üretimi arttırmak, daha çok emek ve sermaye gerektirir (A’dan B’ye ve C’ye geçmek, teknik olarak etkindir). Sabit-katsayılı üretim fonksiyonu İki Değişken Faktör ile Üretim

57 Slide 57 Buğday için Üretim Fonk. Çiftçiler emek-yoğun ve sermaye-yoğun teknikler arasında seçim yapmak durumundadır.

58 Slide 58 Buğday Üretimi: Eşürün Eğr. emek (yıl) Sermaye (traktör Döver-biçer /yıl) 2505007601000 40 80 120 100 90 çıktı = 13,800 ton(yıl) A B A noktası daha sermaye yoğun; ve B daha emek-yoğundur.

59 Slide 59 Gözlemler: 1)A noktasında üretim yapmak için:  L = 500 ve K = 100 Buğday Üretimi: Eşürün Eğr.

60 Slide 60 Gözlemler: 2)B noktasında üretim yapmak için:  Emek ( L) 760 ve sermaye (K) 90 MRTS < 1: Buğday Üretimi: Eşürün Eğr.

61 Slide 61 Gözlemler: 3)MRTS < 1, çiftçiler sermaye yerine emek ikame ettiklerine göre emeğin maliyeti (ücret) göreli olarak düşük olmalı 4)Emek pahalı ise, çiftçiler daha çok sermaye kullanmayı tercih eder(ör. ABD) Buğday Üretimi: Eşürün Eğr.

62 Slide 62 Gözlem: 5) Eğer emek pahalı değilse, çiftçiler üretimde daha çok emek kullanırlar (ör. Hindistan). Buğday Üretimi: Eşürün Eğr.

63 Slide 63 Ölçeğe Göre Getiri Firmanın ölçeği (büyüklüğü) ile ürettiği çıktı arasındaki ilişkiler 1)Ölçeğe göre artan getiri: tüm girdiler ikiye katlandığında, üretim iki kattan daha fazla artıyorsa söz konusudur.  Daha büyük çıktı daha düşük maliyet (otomobil)  Tek bir firma çok sayıda firmadan daha etkin olabilir (gaz, su hizmetler)  Eş-ürün eğrileri daha yakın hale gelir

64 Slide 64 Ölçeğe Göre Getiri emek sermaye 10 20 30 Artan Getiri: Eş-ürün eğrileri giderek yakınlaşır 510 2 4 0 A

65 Slide 65 Ölçeğe Göre Getiri Firmanın ölçeği (büyüklüğü) ile ürettiği çıktı arasındaki ilişkiler 2)Ölçeğe göre sabit getiri: girdiler ikiye katlandığında üretim de ikiye katlanıyorsa söz konusu olur  Büyüklük (ölçek) üretkenliği etkilememektedir  Çok sayıda üretici olabilir  Eş-ürün eğrileri eşit uzaklıktadır

66 Slide 66 Ölçeğe Göre Getiri emek sermaye Sabit getiri: Eş-ürün eğrileri eşit uzaklıkta 10 20 30 15510 2 4 0 A 6

67 Slide 67 Ölçeğe Göre Getiri Firmanın ölçeği (büyüklüğü) ile ürettiği çıktı arasındaki ilişkiler 3)Ölçeğe göre azalan getiri: tüm girdiler ikiye katlandığında çıktı iki kattan daha az artıyorsa söz konusur.  Ölçek büyüdükçe etkinlik azalmaktadır  Girişimcilik kabiliyetinde azalma  Eş-ürün eğrileri giderek uzaklaşır

68 Slide 68 Ölçeğe Göre Getiri emek sermaye Azalan getiri: Eş-ürün eğrileri Birbirinden uzaklaşır 10 20 30 510 2 4 0 A

69 Slide 69 Halı Sanayi Sektöründe Ölçeğe Göre Getiri Halı sanayi küçük bir endüstriden (el tezgahları) birkaç firmanın olduğu büyük bir endüstriye dönüşmüştür.

70 Slide 70 Halı Sanayi Sektöründe Ölçeğe Göre Getiri Soru Bu sektördeki büyüme ölçek ekonomilerinin varlığı ile açıklanabilir mi?

71 1996 (Milyon Dolar (yıl) ABD Halı Endüstrisi 1. Shaw Industries$3,2026. World Carpets$475 2. Mohawk Industries1,7957. Burlington Industries450 3. Beaulieu of America1,0068. Collins & Aikman418 4. Interface Flooring8209. Masland Industries380 5. Queen Carpet77510. Dixied Yarns280

72 Slide 72 Halı Sanayi Sektöründe Ölçeğe Göre Getiri Ölçek Ekonomileri Var mı? Maliyetler (yüzde)  Sermaye -- 77%  İşgücü -- 23%

73 Slide 73 Halı Sanayi Sektöründe Ölçeğe Göre Getiri Büyük Üretici Firmalar Makine ve işgücü kullanımında artış Girdiler iki katına çıktığında çıktı iki kattan daha fazla artmış Ölçeğe göre artan getiri şartları hakimdir.

74 Slide 74 Halı Sanayi Sektöründe Ölçeğe Göre Getiri Küçük Üreticiler Küçük firmaların ölçeğindeki artış çıktı üzerinde çok az etkiler yaratmaktadır Girdilerdeki artış, çıktıda aynı oranda bir artış yaratmaktadır Küçük üreticiler ölçeğe göre sabit getiriye sahiptir.

75 Slide 75 Özet Üretim fonksiyonu her bir girdi bileşimi için firmanın üretebileceği maksimum çıktıyı ifade eder. Eş-ürün eğrisi sabit bir üretim miktarını gerçekleştirmek için kullanılabilecek tüm girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.

76 Slide 76 Özet Emeğin Ortalama Ürünü: ortalama bir işçinin üretkenliğini ölçerken; marjinal ürünü eklenen son işçinin üretkenliğini ölçer.

77 Slide 77 Özet Azalan getiriler kanunu: bir girdiden kullanılan miktarlar arttıkça (diğer girdi sabit iken) bu girdinin marjinal ürünü giderek azalır.

78 Slide 78 Özet Eşürün eğrileri her zaman negatif eğimlidir çünkü tüm girdilerin marjinal ürünü pozitiftir. Bir ülke vatandaşlarının yaşam standartları bu ülkedeki üreticilerin üretkenlik düzeyiyle çok yakından ilişkilidir.

79 Slide 79 Özet Uzun Dönem Analizlerinde: firmaların tercih ettikleri ölçekle ilgileniriz. Ölçeğe göre getiri


"EKO201-205 MİKROİKTİSAT I Üretim. Slide 2 Tartışılacak Konular Üretim Teknolojisi Eş-Ürün Eğrileri Tek Değişken Girdi (emek) ile Üretim İki Değişken Girdi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları