Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI 2007-2008 DERS PLANLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI 2007-2008 DERS PLANLARI."— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS PLANLARI

2 I. YARIYIL/GÜZ AIT - 101 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I Z 2 3
KODU DERSİN ADI TÜRÜ T U L KRD ECTS AIT - 101 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I Z 2 TUD - 101 Türk Dili I YAD - 101 Yabancı Dil I ( İngilizce I )  3 GHK 107 Ölçme Bilgisi I 3 4 GHK 105 Alet Bilgisi 1 GHK 103 Trigonometri GOTP 121 Matematik I GHK 101 Mesleki Yazılım ve Programlama GHK 111 Bölge ve Şehir Planlaması GHK 109 Harita Çizimi TOPLAM 18 6 22 30

3 I I. YARIYIL/BAHAR AIT - 102 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II Z 2
KODU DERSİN ADI TÜRÜ T U L KRD ECTS AIT - 102 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II Z 2  3 TUD - 102 Türk Dili II YAD - 102 Yabancı Dil II GHK 108 Ölçme Bilgisi II 3 GHK 102 Jeodezide Pratik hesap GOTP 102 Matematik II GHK 104 Bilgisayar Destekli Harita Çizimi I 1 GHK 106 Taşınmaz Mal Hukuku GHK 110 Yapı Ölçme ve Şantiye Tekniği GHK 112 Fotogrametri 4 TOPLAM 20 23 31

4 Hassas Yükseklik Ölçmeleri (MS) GHK 219
I I I. YARIYIL/GÜZ KODU DERSİN ADI TÜRÜ T U L KRD ECTS GHK 201 Ölçme Bilgisi III Z 2 3 4 GHK 203 Kamu Ölçmeleri I GHK 205 Kadastro Bilgisi I GHK 207 Bilgisayar Destekli Harita Çizimi II 1 GHK 209 Gps Tekniği GHK 211 Mesleki Uygulama I GHK 213 Yol Bilgisi ( MS ) S 3,5 GHK 215 Uzaktan Algılama ( MS ) GHK 217 Hassas Yükseklik Ölçmeleri (MS) GHK 219 Dosyalama ve Arşivleme Yöntemleri ( GS ) GHK 221 Genel ve Teknik İletişim ( GS ) TOPLAM 19 8 23 Mesleki seçmeli derslerden 4 kredilik 2 , genel seçmeli derslerden 2 kredilik 1 ders seçilecek

5 İmar Bilgisi ve Uygulama GHK 212 Mesleki Uygulama II 4 GHK 208
IV. YARIYIL /BAHAR KODU DERSİN ADI TÜRÜ T U L KRD ECTS GHK 202 Ölçme Bilgisi IV Z 2 3 GHK 204 Kamu Ölçmeleri II GHK 206 Kadastro Bilgisi II GHK 210 İmar Bilgisi ve Uygulama GHK 212 Mesleki Uygulama II 4 GHK 208 İş Güvenliği GHK 214 Madencilik Ölçmeleri S GHK 216 Taşınmaz Değerlemesi GHK 218 Coğrafi Bilgi Sistemleri GHK 220 Kalite Güvence Sistemleri GHK 222 Yönetim ve Organizasyon TOPLAM 20 8 24 33 Mesleki seçmeli derslerden 4 kredilik 2 adet ders , genel seçmeli derslerden 2 kredilik 1 adet toplam 6 kredilik ders seçilecek

6 AIT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I (2+0)
Mustafa Kemal ATATÜRK liderliğinde bağımsızlık mücadelesi, yeni Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu iç ve dış politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi. Osmanlı Devletinin Genel Yapısı, Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri, Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Dönemi, Trablus ve Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi, Anadolu’nun Paylaştırılması ve İzmir’in İşgali, İstanbul’un İşgali, Milli Dernekler, Azınlık Dernekler, Yeni Türk Devletinin Kuruluşu, Atatürk'ün Samsuna Çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri, Son Osmanlı Meclisi, Misak-ı Milli, T.B.M.M Açılışı, Meclis Yapısı, İç Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması, I. ve II. İnönü Savaşları, Eskişehir-Kütahya Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması.

7 TUD101 TÜRK DİLİ I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dilin İnsan Hayatındaki Önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri, Türk Dilinin Özellikleri, Dilbilgisi, Sözcük, Cümle, Bunların İletişim Açısından Önemi, Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları, Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı, İsim, Fiil, Zarf ve Edatların Okunuşları, Türleri ve Bunların Türkçe de Kullanılışları, Anlatımın Öğeleri ve Türleri, Ana düşünce ve Yardımcı düşünceler, Konu ve Konu Türler,, Açıklama, Tartışma, Betimleme ve Öyküleme, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri (Diksiyon). YAD YABANCI DİL I (2+0) Özellikle okuma ve yazma için gerekli olan temel program kuralları öğrencilere bu temel kuralların nasıl işlediklerini ve gramer açısından ne fonksiyonlar üstlendiklerinin temel açıklamaları. Öğrencilerin çok fazla pratik yapma, amaca uygun seçilen bir ders kitabıyla öğrencilerin yabancı dillerin geliştirilmesini sağlar.

8 GHK107 ÖLÇME BİLGİSİ-I (2+2)
Ölçme bilgisinin konusu, ölçü ve hesap yüzeyleri, ölçü ve yay birimleri, harita ve ölçek kavramı, ölçek türleri, ölçeklerle ilgili problemler, ölçü birimleri, ölçmedeki hata kaynakları, hata türleri ve yayılma esasları,basit ölçü aletleri, arazide nokta, doğru ve doğrultuların işaretlenmesi, çelik şeritle uzunluk ölçümü ve sınırlamaları. prizmalarla dik inme ve dik çıkma, ölçü krokilerinin düzenlenmesi, sınırlamalar, yatay ve düşey açı ölçüsü, basit açı ölçüsü, silsile şeklinde açı ölçüsü, açı ölçülerinde sınırlamalar, teodolitlerde açı tablaları, açı okuma sistemleri, optik uzunluk ölçümü, takeometrik uzunluk ölçüsü, doğrudan ölçülemeyen uzunluk ve doğrultuların belirlenmesi, kontrol noktaları ve tesisi, röperleme ve röper krokileri, alan hesapları, ölçü değerlerine göre alan hesabı, koordinatlarla alan hesabı, ifraz ve sınır düzeltmeleri, takeometreler, teodolitler ve uygulamalar.

9 GHK105 ALET BİLGİSİ (1+2) Ölçü aletlerinin kısa tarihçesi, basit yardımcı ölçü aletlerinin tanıtımı ve kullanımı, çelik şerit metrelerin yapısı, ayarları ve çelik şeritle uygulamalı uzunluk ölçüsü, prizmaların yapısı, kontrollü ve uygulamalı kullanımı, optik ölçme aletleri için gerekli optik bilgisi, dürbün ve düzeçler, teodolit genel yapısı, teodolitte eksenler ve eksen koşullarının kontrolü, düzeltilmesi, asal eksen, düzeç ekseni, yöneltme ekseni, yatay eksen. Dış merkezlik, bölümleme ve sürüklenme hataları yatay ve düşey kolimasyon hataları, asal eksen hatası. Teodolitin bir nokta üzerine kurulması, merkezlendirme, düzeçleme, dürbünün göze uydurulması, yöneltme. Alet bakımı, çeşitli teodolit tipleri. Teodolitlerde açı okuma düzenleri, yatay ve düşey açıların ölçülmesi. Elektronik uzaklık ölçerlerle ölçülen uzunluklara getirilen düzeltmeler, elektronik uzaklık ölçer aletinin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar ve uygulamaları, elektronik teodolit ve takeometrelerin sınıflandırılması.

10 GHK103 TRİGONOMETRİ (2+0) Trigonometride kullanılan semboller, sayı sistemleri, sayıların yuvarlatılması, sayılardan anlamlı basamak. Uzunluk ve alan birimleri, açı, yay birimleri ve bunların birbirine dönüştürülmeleri, trigonometrik fonksiyonların tanımı ve dar açıların trigonometrik fonksiyonları açıların trigonometrik fonksiyonlarının değerleri, değişimleri ve grafikleri, açıların trigonometrik fonksiyonları arasındaki bağlantılar, ters trigonometrik fonksiyonlar. Elektronik cep hesap makinelerinin kullanımı ve bunlar yardımıyla trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların bulunması. Tales uygulamaları, Üçgenler, Üçgenlerde benzerlik, Dik ve ikizkenar üçgen çözümleri, Herhangi bir üçgenin temel elemanları arasındaki bağıntılar. Üçgenin diğer elemanlarıyla ilgili bağlantılar. Herhangi bir üçgenin temel çözümleri, dört kenarlı şekiller (Kare, Dikdörtgen, Paralel Kenar, Eşkenar Dörtgen, Yamuk) ile ilgili bağıntılar ve çözümler.

11 GOTP 121 MATEMATİK I (2+0) Fonksiyon tanımı, Fonksiyonların gösterilmesi, Kullanılan başlıca fonksiyonlar, Bileşik ve elemanter fonksiyon, tek ve çift fonksiyon, Cebirsel fonksiyon. Reel doğru kümeleri, Tam, Rasyonel ve İrrasyonel sayı kümeleri, Reel sayılarda sıralama, Aralıklar, Koordinat sistemi ve grafikler, Cebirsel denklemlerin grafikleri, Limit ve süreklilik, Bir değişkenli limitin, Bir fonksiyonun limiti. Türevin tanımı, Geometrik anlamı, Toplam, Çarpım ve bölümün türevleri, Bileşik fonksiyonların türevleri, İkinci türev, Kısmi türev, Vektörler, Matrisler ve determinatlar, Matris işlemleri, Matris tersleri, Lineer denklem sistemleri ve çözümleri, Analitik geometri, Eğriler denklemler, Çember, Parabol, Elips denklemleri, Kutupsal koordinatlar, Doğru ve düzlemlerin denklemleri.

12 GHK101 MESLEKİ YAZILIM VE PROGRAMLAMA (2+2)
Bilgisayar ve Programlama Hakkında Ön Bilgiler, Basic Programlama Diline İlişkin Temel Kurallar, Algoritma Oluşturma ve Akış Diyagramları, Görsel Programlama Dilleri, Visual Basic, Formlar, Araçlar Çubuğu ve Araçlar Kutusu, Kod Penceresi, Proje Oluşturma, Kontroller, Kontrollerin Form Üzerine Yerleştirilmesi, Veri Tabanları ve Tablolama Programlarının Visual Basic İle Interactive Kullanımı, Projenin Derlenmesi, Projenin Derlenmesi, Çalıştırılması, Projenin Exe Durumuna Getirilmesi. Mesleki Paket Programlar Hakkında Bilgiler  (Netcad, Eghas, Kartocad, JeoEr2002 vd). GHK111 BÖLGE VE ŞEHİR PLANLAMASI (2+0) Ülke, bölge ve kent planlamasının temel tanım ve kavramları, yerleşmeler sistemi, yerleşmelerin ve planlamanın evrimi, arazi kullanımı ve planlama ilkeleri, Türkiye'de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi, parsellemede sosyo-ekonomik ölçütler ve proje standartları planlama sürecinde ölçme ve haritacılık hizmetleri ve işlevi. Uygulamalar.

13 GHK109 HARİTA ÇİZİMİ (1+2) Harita çizimi dersinin tanıtılması, harita ve ölçek tanımı, çeşitleri, çizim hassasiyeti, çizim araçları, kurşun kalemler, mürekkeple yazı yazmada kullanılanlar, yazı şablonları, pergeller, gönyeler, eğri cetvelleri, açı ölçerler, çizim malzemeleri, mürekkepler,çizim altlıkları. Harita yazıları ve çizgileri, harita özel işaretleri, uygulamalar, çizim sırasında dikkat edilecek hususlar, kurşun kalemle ve rapido ile çizim çalışması, serbest elle çizim, eğri çizgi çalışması, kurşun kalemle yazı çalışması, harita özel işaretlerinin çizimi, mürekkepleme, mürekkeple yazı çalışması, mürekkeple harita çalışmaları (kadastro ve halihazır haritalar). Pafta açma, haritalarda yüksekliklerin gösterilmesi, eş yükseklik eğrilerinin çizim ilkeleri, eş yükseklik eğrilerinin çizim uygulamaları, eş yükseklik eğri haritalarının çizim ve mürekkeplenmesi, kutupsal alınım çizimi ve mürekkeplenmesi, ortogonal alımın çizimi ve mürekkeplenmesi, kadastro haritası çizimi ve mürekkeplenmesi, halihazır haritaların çizimi ve mürekkeplenmesi. Pafta üzerinde bilgilerin okunması.

14 AIT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II(2+0)
Mustafa Kemal ATATÜRK döneminden sonra modern Türkiye Cumhuriyetinin modernleşmesi yapısı ve tamamen yeniliklere dayalı yeni bir devletin yaratılması, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Kıyafet Düzenlemesi,Şapka Devrimi, Harf, Dil, Tarih Devrimi ve Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması, Tekke, Türbe, ve Zaviyelerin Kaldırılması, Takvim, Saat ve Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk Devrimi, Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları, Eğitim Devrimi ve Önemi, Türk Devriminin Yeri, Eğitimdeki Uygulanması Gerekli İlkeler, Eğitim Aksaklıkları, 1924 Devrim Yasalarının Önemi, Şeyh Sait Ayaklanması, Menemen Olayı ve Suikast Girişimi, Çok Partili Dönem, Terakkiperver ve Serbest Fırka, Parti Tanımı, Demokrasi Kavramı, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, halkçılık İlkeleri, Milli Bağımsızlık, Milli İrade, Milli Beraberlik, Yurtta ve Dünyada Barış, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk Devri Dış Politikası, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Balkan Andantı, Hatay Sorunu.

15 TUD102 TÜRK DİLİ  II (2+0) Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma, Yazıların İncelenmesi, Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma, Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma. YAD YABANCI DİL II (2+0) Öğrencilerin bilgi ve seviyelerine göre seçilen ders araç kitabıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama. Bu temel yabancı dil dersi öğrencilerin I. dönemde aldığı yabancı dil bilgisini daha pekiştirir ve orta seviye veya yukarısına kadar geliştirir.

16 GHK108 ÖLÇME BİLGİSİ-II (2+2)
Koordinat Sistemleri, Dik ve Kutupsal Koordinat Sistemleri, Temel Ödevler, Küçük ve Yan Nokta Hesabı, Ters Koordinat Hesabı, İki Doğrunun Kesim Noktasının Koordinatlarının Hesabı, Düzlem Dönüşümler, Poligon Hesapları, Yükseklik Ölçmeleri, Geometrik, Açık, Dayalı ve Kapalı Nivelman Hesabı, Kesit Nivelmanı, En Kesit ve Boy Kesit Nivelmanı, Yüzey Nivelmanı, Yüzey Nivelman ve Kesit Nivelman Ölçülerinden Alan ve Hacim Hesapları, Trigonometrik Nivelman, Takeometrik Ölçü ve Hesapları,  Takeometrik Harita Alımı ve Çizimi ve uygulamalar. GHK102JEODEZİDE PRATİK HESAP (2+0) Genel Bilgi, Ölçü Birimleri, Ölçülerin Sınıflandırılması, Ölçü Birimleri Arasındaki Dönüşümler, Hesap Makinasının Pratik Kullanılması ve Programlanması, Doğruların Kesişmesiyle İlgili Sayısal Örnekler, Ölçme Bilgisinden ve Diğer Dallardan Problemler ve Sayısal Çözüm Örnekleri, Sayısal Hesaplarda Prezisyon, Trigonometrik Denklem Çözümleri, Enterpolasyon Hesapları ve sınıflandırılması.

17 GOTP 102 MATEMATİK-II (2+0) Türevin tanımı, Geometrik anlamı, Bileşik fonksiyonların türevleri, İkinci türev, Kısmi türev, Vektörler, Matrisler ve determinatlar, Matris işlemleri, Matris tersleri, Lineer denklem sistemleri ve çözümleri, Analitik geometri, Eğriler denklemler, Çember, Parabol, Elips denklemleri, Kutupsal koordinatlar, Doğru ve düzlemlerin denklemleri. GHK104 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ I (1+2) Harita paket programlarının genel özellikleri, Ortogonal ve kutupsal yöntemle haritaların bilgisayar ortamında hazırlanması, Eş yükselti eğrilerinin bilgisayar ortamında çizilmesi, üçgenleme ve eş yükselti eğrilerinin temizlenmesi. Sayısal haritalardan kesit çıkarma ve kesitlerin çizimi, yol kesitlerinin çizimi. Haritalarda otomasyon ve bilgisayar destekli çizim. Raster ve vektörel haritalar. Sayısal haritalarda çeşitli formatlar ve format dönüşümleri. Sayısal çizgi tipleri, tabakalar ve bunların kullanılması. Veri tabanları ve kullanımı, veri tabanlarının sorgulanması.SQL sorgulama dili. GIS yazılımları ve kullanımı.

18 GHK106 TAŞINMAZ MAL HUKUKU (2+0)
Hukukun tanımı, temel kavramları. Hukukun sistemi, mülkiyetten başka aynı haklar, irtifak hakkı, çeşitli intifa hakları, taşınmaz mülkiyeti, kamu personeli, memurluğa giriş, devlet memurlarının hak ve yükümlülükleri. Taşınmaz mal mülkiyeti, edinilmesi, devredilmesi, kaybedilmesi, zilyetlik ve zaman aşımı. tapu ve tapu sicili, tapu sicilinin unsurları, tapu siciline şerh verilmesi mümkün olan tapular, miras hukuku, kanuni mirasçılar, kan bağına dayalı kanuni mirasçılar, akdi bağa dayanan kanuni mirasçılık, sağ kalan eşin ve evlatlığın mirasçılığı, uyruk bağına dayanan kanuni mirasçılık, iradi mirasçılık, vasiyet, miras mukavelesi, ölüme bağlı tasarrufların iptali, mahfuz hisseli mirasçılar ve mahfuz hisseleri, mirasçılık belgesi, mirasın iktisabı, reddi kat mülkiyeti, kat mülkiyetinin kurulması, kat mülkiyeti sisteminde kat maliklerinin hakları ve yükümlülükleri, kat mülkiyeti sisteminde taşınmazın yönetimi, sona ermesi, kat irtifakı

19 GHK110 YAPI ÖLÇME VE ŞANTİYE TEKNİĞİ (2+2)
Giriş, Tanımlar, Şantiyelerin Yapısal ve İdari Durumları, Proje ve Proje Yönetimi, Yönetim ve İşlevleri, Şantiyelerde Denetim Sevk ve İdare, Planlama ve Programlamada Modern Yöntemler, İhale, Keşif Bedeli, Teklif, Geçici Teminat, Sözleşme, İdari Kontrol, Metraj ve Hakediş, Kesin Hesap, Geçici Kabul, Kesin Kabul, Yapı Şantiyelerinde Kullanılan Genel Tanımlar, Yapı Ölçmelerinde Karşılaşılan Çeşitli Problemler ve Bu Problemlere İlişkin Çözüm Yöntemleri, Seminer Çalışmaları. GHK112 FOTOGRAMETRİ (3+0) Fotogrametrinin tanımı ve uygulama alanları hakkında bilgi, fotogrametrinin matematik ve geometrik temelleri, stereoskopik görüş, iç ve dış yöneltme elemanları, fotogrametride değerlendirme yöntemleri, analog, analatik ve dijital yöntemler, hava fotogrametrisi, yersel fotogrametri, resim çekimi, resim değerlendirmeleri. Fotogrametride kullanılan değerlendirme aletleri. Uçuş planlaması. Uzaktan algılama, uydu görüntüleri, uydu görüntülerinin çözünürlük ve doğrulukları, uydu görüntülerinden haritaların elde edilme süreçleri, rektifikasyon ve sınıflandırma

20 GHK201 ÖLÇME BİLGİSİ-III (1+2)
Düzlem Koordinat Sistemleri, Koordinat Dönüşümleri, Dengelemesiz Dönüşümler, Dengelemeli Dönüşümler, Elektromağnetik Ölçmeler, Nirengi Ağları, Nirengi İstikşafı, Nirengi Yer Altı ve Yer Üstü Tesisleri, Nirengi Röper Ölçü Krokileri, Nirengi Kenarlarının Ölçülmesi, Nirengi Kenarlarının İndirgenmesi, Nirengi Açılarının Ölçülmesi, İki Nokta Arasında Görüş İmkanlarının Araştırılması, Nirengi Ağı Hesabı, Dizi Nirengi, Merkez Dışı Gözlemler, Pafta Bölümlendirmesi. GHK203 KAMU ÖLÇMELERİ I(2+0) Kamu ölçmelerine giriş, iyelik, iyelik hakları, kamu ve toplum yararı, kamulaştırma ve bedeli gibi temel kavramlar, toprak düzenleme için kamunun taşınmaz edinme yöntemleri, özelleştirme, kamulaştırma süreci, işlem adımları, davaları, kamuşaltırma yapan kurumlar, kamulaştırmadan geri dönüş ve geri alma, kırsal toprak düzenlemesi, köy yenileme canlandırma ve gelişim, toprak politikaları, eğilimler ve ülkemiz koşulları için değerlendirme.

21 GHK205 KADASTRO BİLGİSİ-I (2+0)
Kadastro bilgisine giriş. konusu ve tanımı, çeşitleri. toprak mülkiyeti ve kadastronun tarihinin gelişimi, tapu ve kadastro, teşkilatı, tapu ve kadastro genel müdürlüğü ve personelinin yetiştirilmesi, donanımı, kadastro çalışmalarının genel iş akışı, kadastroda hukuki işlemlerin yürütülmesi, kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı, hazırlık, ekibin oluşturulması, tapulu ve tapusuz taşınmazların tespiti, tasarruf krokilerinin düzenlenmesi, uyuşmazlıkların çözümü, devir teslim işleri. GHK207 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ - II (1+2) Raster ve vektörel haritalar. Sayısal haritalarda çeşitli formatlar ve format dönüşümleri. Sayısal çizgi tipleri, tabakalar ve bunların kullanılması. Sayısal haritalar üzerinde uzunluk, alan, hacim, kurb, koordinat vb. hesaplamalar. Veri tabanları ve kullanımı, veri tabanlarının sorgulanması.SQL sorgulama dili. GIS yazılımları ve kullanımı.

22 GHK20914 GPS TEKNİĞİ (2+0) Giriş ve Tarihçe, Koordinat Sistemleri, Uyduların Hareketleri, Jeodezik Amaçlı Uydular, Uydularla Dinamik ve Statik Konum Belirleme, GPS, GPS‘ İn Bölümleri, GPS Uyduları, GPS Uydularının Sinyal Yapısı, Faz Karşılaştırma Yöntemleriyle Baz Vektörlerinin Belirlenmesi, GPS İle Jeodezik Konum ve Yükseklik Belirleme, GPS İle Konum Belirleme Yöntemleri, GPS‘ in Mühendislik Ölçmelerinde Kullanımı, GPS İle Arazide Yapılan Uygulamalar,Jeodezik koordinat sistemleri, yersel koordinat sistemleri, WGS84 elipsoidi ve datumu, elipsoidal yükseklik, ortometrik yükseklik. Uydu jeodezisi, GPS sisteminin tanımı, GPS uyduları, Kontrol üniteleri, GPS alıcıları. Kod ve faz ölçüleri. GPS ölçme yöntemleri, statik, kinematik, DGPS ve real-time kinematik ölçme yöntemleri. GPS ölçme tasarımı. GPS uygulamaları, GPS tekniği ile yer kabuğu hareketlerinin ve deformasyonların izlenmesi. GPS verilerinin işlenmesi.

23 GHK211 MESLEKİ UYGULAMA I (0+4)
Teodolit ve Takeometrelerin Çeşitli Türlerinin Tanıtılması, Yatay Açı Ölçümü, Temel Ödevlerin Uygulaması, Açık, Kapalı ve Dayalı Poligon Tesisi, Ölçüsü ve Hesabı, Nivelman Aletlerinin Tanıtılması, Nivo İle Yükseklik Farkı Ölçülmesi, Doğrusal Nivelman, Açık Nivelman Ölçüsü ve Hesabı, Kapalı Nivelman Ölçüsü ve Hesabı, Dayalı Nivelman Ölçüsü ve Hesabı, Yüzey Nivelman Uygulaması, Alan ve Kübaj Hesapları, Boy Kesit Nivelman Ölçüsü ve Hesabı, En Kesit Nivelman Ölçüsü ve Hesabı, Takeometre İle Takeometrik Alım, Elektronik Takeometrenin Tanıtıması ve Takeometrik Alım, Elektronik uzunluk ölçerlerin arazide tanıtılması.

24 GHK213 YOL BİLGİSİ (Seçmeli) (2+0)
Ulaşım kavramları, trafik ve trafik etüdleri, kavşaklar, standart elemanların tanımı, geçki araştırması. İstikşaf, plan, en ve boy kesitlerin çıkarılması, alan ve hacim hesapları, kitleler diyagramı, düşey kurplar ve yatay kurblar, diğer geçki elemanları. Zeminin sökülmesi, yolun asfalt yapısı, yol üst yapısı, kaplamalar, yolların drenajı. GHK 215 UZAKTAN ALGILAMA ( Seçmeli ) 2+0 ) Amacı; Uzaktan algılama verilerinden yararlanarak yeryüzündeki nesnelerin biçimi, konumu ve türü konusunda bilgi edinmek. İçerik; temel tanım ve kavramlar, uzaktan algılamanın uygulama alanları, Elektromanyetik spektrum, ışın kaynakları, elektromanyetik ışınlar, enerji nesne ilişkisi, algılama sistemleri, optik sistemleri mikrodalga sistemleri, uydu sistemleri, uydu yörüngeleri,

25 GHK 217 HASSAS YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ (Seçmeli ) ( 2+0 )
Hassas nivelman, ölçümü ve aletlerinin kullanılması, hassas geometrik nivelman, mareograf istasyonları, hassas nivelman aletleri, hassas nivelmanda hata kaynakları, sayısal nivelman, vadi geçiş nivelmanı, hassas nivelmanın temel esasları, hassas nivelman aletlerinin ve miralarının kalibrasyonu, Türkiye’deki hassas nivelman çalışmaları, hesaplar.

26 GHK219DOSYALAMA ve ARŞİVLEME YÖNTEMLERİ (Seçmeli) (2+0)
Dosyalama sistemleri, dosyalamaya konu olan belgeler ve akışları, arşivleme ve amacı, arşivleme süreci, raporlama teknikleri, iş raporlarının çeşitleri, raporların hazırlanması. GHK221 GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM (Seçmeli) (2+0) Toplumla işletme arasındaki karşılıklı bilgi duygu ve düşünce alışverişi iletişimdir. Tanımı, iletişim araçları, halkla ilişkilerle iletişimin ilişkisi, iletişim kanalları v.b. konular görülmektedir. Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek. Mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. İletişim tekniklerini karşılaştırıp gerekli olanını uygulayabilmek. Teknolojik araçlarla iletişim.

27 GHK202 ÖLÇME BİLGİSİ-IV (2+2)
Zemine İndirme, Poligon Kenarlarının Deniz Yüzeyine ve Projeksiyon Düzlemine İndirgenmesi, Kule, Bina vb. Yapıların Yüksekliklerinin Ölçülmesi, Elektronik Uzunluk Ölçerlerle Uzunluk ve Yükseklik Farklarının Ölçülmesi, Aplikasyon, Açıların Aplikasyonu, Doğruların Aplikasyonu, Kurpların Aplikasyonu, Semt Ölçüsü, merkez dışı gözlemlerin merkeze dönüştürülmesi, merkezlendirme elemanlarının hesaplanması, koordinat sistemlerinin arasındaki ilişkiler, dik koordinat sistemleri arasında dönüşüm, çeşitli mühendislik ölçmeleri hakkında bilgiler, deformasyon ölçmeleri, yeraltı ölçmeleri, üç boyutlu koordinat sistemleri, fiziksel olarak ölçülen değerler, Uydu Ölçmeleri, Genel Tanımlar, Jeodezik Uydular, Uydularla Konum Belirleme, WGS84 ve ED-50 datumu. GPS ölçme ilkeleri, GPS ağları, GPS nokta yer seçimi, kullanım alanları, GPS’le konum belirleme yöntemleri ve doğrulukları, değişik nitelikli haritalardan yararlanma. Yükseklik Sistemleri, Düşey Datum, TUDKA.

28 GHK204 KAMU ÖLÇMELERİ II (2+0)
Giriş, kentsel toprak düzenlemesi ile ilgili temel kavramlar, kentsel toprak düzenlemeleri, planlama ve türleri, imar planları, imar tüzesinin gelişimi, 3194 sayılı İmar Yasası, arazi ve arsa düzenlemeleri, genel hükümler, uygulama esasları, düzenleme ilkeleri ve parselasyon planlarının hazırlanması, yapı ve yapı ile ilgili esaslar. (Not: bu dersin pekiştirilmesi için İmar Bilgisi ve Uygulama dersi verilmesi zorunludur.) GHK206 KADASTRO BİLGİSİ-II (2+0) Kadastroda teknik çalışmaların yürütülmesi, kadastro ölçmeleri, çalışma alanının sınırlandırılması, parsellerin sınırlandırılması (tahdidi), parsel ölçüsü, takeometrik alım, köşe noktalarının koordinatlarının hesabı, detay noktalarının yüksekliklerinin hesaplanması. Gauss kruger projeksiyonu, paftaların bölümlendirilmesi, kadastroda fotogrametrik yöntemin uygulanması. Orman kadastrosu, orman kadastrosu-mülkiyet kadastrosu ilişkileri, orman kadastrosunun yapılışı, orman sınırları dışına çıkarma. kadastroda değişikliklerin izlenmesi. hukuki değişiklikler, cins değişiklikleri, şekil değişiklikleri. Yer altı tesisleri kadastrosu. afet kadastrosu, arazi bilgi sistemi.

29 GHK210 İMAR BİLGİSİ VE UYGULAMA (2+2)
Giriş, Genel Tanımlar, İmar Hukuku, İmar ve Planlama Kavramı, Planlama Süreci Türleri, Ülkemizdeki İmar Tüzesinin Gelişimi, Planların Çizilmesi ve Okunması, İmar İle İlgili Tanımlar, Planların Uygulanması ve Arazi, Arsa Düzenlemesi Olanakları, Yapı Prosedürü, İmar Aplikasyonları, Aplikasyon Yöntemleri, İmar Parselleri, Yapı Alanları Aplikasyonları, Yapılara Kot Verilmesi. GHK208 İŞ GÜVENLİĞİ (2+0) İş yeri güvenliği ile ilgili temel tanımlar ,Çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar ,Konutlarda güvenlik tehditi ,İşyeri güvenliği , Meslek hastalıkları , Kaza yaralanma , Anatomi bilgileri , Kazalarda ilk yardım , Yangın , İş güvenliği mevzuatı , İş kazalarında yapılacak hukuksal işlemler , Çeşitli meslek alanlarında tipik iş kazaları

30 GHK212 MESLEKİ UYGULAMA II (0+4)
Halihazır Harita Üretimi, Nirengi ve Poligon İstikşafı, Nirengi ve Poligon Tesisi, Nirengi ve Poligon Röperlerinin Yapılması ve Röper Ölçü Krokilerinin Oluşturulması, Sınırlandırma Krokisinin Hazırlanması, Zemine İndirme, Poligon ve Nirengi Kenarlarının Ölçülmesi, Poligon ve Nirengi Noktalarının Yüksekliklerinin Geometrik ve Trigonometrik Nivelmanla Ölçülmesi, Elektronik ve Klasik Takeometreyle Takeometrik Alım ve Hesabı, Yapı Yüksekliklerinin Trigonometrik Olarak Belirlenmesi, Halihazır Harita Çizimi, Halihazır Harita Üzerinde Parselasyon Yapılması ve Aplikasyonu Boy ve En Kesitlerinin Alınması, Röleve Alımı.

31 GHK 214 MADENCİLİK ÖLÇMELERİ ( Seçmeli ) ( 2+0 )
Yeraltında mühendislik ölçmelerinin tanımı ve ölçme yöntemleri ile aplikasyon yöntemlerinin öğretilmesi, yer altı mühendislik ölçmelerinde karar verebilme ve uygulama yapabilme becerisinin kazandırılması, Yerlatı ölçmeleri ve ölçme aletleri, yer altı açı ve mesafe ölçmeleri, derinlik ölçmeleri, çekülleme ve yönlendirme ölçmeleri, yeraltında poligon ölçme ve hesapları, yeraltında nivelman hesabı, kesit ölçmeleri ve aplikasyonu. GHK 216 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ ( SEÇMELİ ) ( 2+0 ) Taşınmaz Değerlemesinin temel kavram ve yöntemlerini öğretmek, uygulama ve alanlarını tanıtmak, örnek uygulamalar yaptırmak, değerlemeye giriş, değer kavramı, rant kuramları, değerleme ile ilgili tüze, değerleme yöntemleri ve değerleme uzmanlığı, değerlemenin önemi ve uygulama alanları, arsa ofisi yasası ve değerleme ilkeleri, Kamulaştırma Kanunu’nda değerleme ilkeleri, Emlak Vergisi Kanunu’nda değerleme ilkeleri, Belediye Gelirleri Kanunu’nda değerleme ilkeleri, değerleme yöntemleri, temel finans matematiği, yapı üretimi ve maliyet hesabı, İskontolu nakit akış yöntemi.

32 GHK218 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( SEÇMELİ )(2+0)
Bilgi Sistemlerine Genel Bakış; Bilgi Sistemi, bilgi, veri, sistem tanımları. Bilgi Sistemi Planlaması. Sistem Analizi, sistem geliştirme, sistem tasarımı ve işletilmesi, CBS Tanımı ve Temel Kavramlar, CBS’de Veri Yapıları, modellerde geometri ve topoloji ve mekansal ilişkiler, veri toplama yöntemleri. CBS Bileşenleri. Coğrafi veriler, CBS donanım bileşenleri, yazılım bileşenleri, CBS personeli, CBS’de Temel Fonksiyonlar. Veritabanı yönetim sistemi veritabanı sisteminde temel kavramlar, veritabanı sistemi türleri sistemde verilerin idaresi. Coğrafi Veritabanının Kurulması. Veritabanının tasarımı, coğrafi detayların, özniteliklerin ve detay katmanlarının saptanması, veri girişi, veritabanının bütünleştirilmesi. Coğrafi veri sorgulama ve analizi, coğrafi veri sunumu. Konumsal sorgulama ve analizler, ağ analizleri, sayısal yükseklik modeli analizleri, grid analizi. CBS’nin uygulama alanları. CBS’de veri altyapısı ve standartlar, ulusal veri değişim formatı, CBS yazılım/donanım ve organizasyonları; yazılım ürünleri, donanım ve ulusal ve uluslararası CBS organizasyonları. Deprem ve Afet Bilgi Sistemi Uygulamalarının tanıtımı.

33 220 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ ( SEÇMELİ ) ( 2+0 )
Kalite güvencesinin kavramı, kalite güvence sisteminin gelişimi, oluşturulması, Sistemin kazandırdıkları, kalite güvence sisteminin belgelendirilmesi. GHK 222 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (SEÇMELİ)(2+0) Yönetim ve Organizasyon ve Yönetici Kavramları: Yönetim fonksiyonları: Planlama, organizasyon, koordinasyon, kontrol, Yönetim sorunu ve Türkiye’de yönetim sorunları; Organizasyon Teorileri: Klasik Organizasyon Teorisi-Bilimsel Yönetim Yaklaşımı. Yönetim Süreci Yaklaşımı, Bürokrasi Yaklaşımı, Neo-Klasik (Davranışsal) Organizasyon Teorisi, Çağdaş Organizasyon Teorisi-Sistem Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşımı, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar: Amaçlara göre yönetim, yönetim labirenti, Japon Tipi Yönetim ve Z Teorisi, Toplam Kalite Yönetimi.


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI 2007-2008 DERS PLANLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları