Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Olgular eşliğinde erektil disfonksiyon/infertilite tanı ve tedavisinde yenilikler Prof.Dr.Ateş Kadıoğlu Prof.Dr.Ateş KadıoğluPanelistler Prof.Dr.Melih.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Olgular eşliğinde erektil disfonksiyon/infertilite tanı ve tedavisinde yenilikler Prof.Dr.Ateş Kadıoğlu Prof.Dr.Ateş KadıoğluPanelistler Prof.Dr.Melih."— Sunum transkripti:

1 Olgular eşliğinde erektil disfonksiyon/infertilite tanı ve tedavisinde yenilikler Prof.Dr.Ateş Kadıoğlu Prof.Dr.Ateş KadıoğluPanelistler Prof.Dr.Melih Çulha Prof.Dr.İrfan Orhan Uzm.Dr.Arman Özdemir Uzm.Dr.Arman Özdemir ULUSAL BİLİNÇLE GÜNCEL ÜROLOJİ BÖLGESEL TOPLANTISI 17 Ekim 2009 İSTANBUL

2 Olgu-1 36 yaş 36 yaş 22 saatlik priapizm 22 saatlik priapizm Travma hikayesi yok Travma hikayesi yok FM FM Penis tam rijit Penis tam rijit Hemogram normal Hemogram normal İlaç kullanım hikayesi yok İlaç kullanım hikayesi yok

3 Kan Gazı Analizi P O2 = 22 P O2 = 22 P co2 = 71 P co2 = 71 pH= 7.2 pH= 7.2 P O2 P co2 pH pH İskemik priapizm <30>60<7.25 Normal arterial kan >90<407.40 Normal venöz kan 40507.35 Kan Gazı Analizi

4 İlk yaklaşımınız ne olur? Aspirasyon ve α adrenerjik ilaç Aspirasyon ve α adrenerjik ilaç Distal shunt Distal shunt Penil protez takmak üzere beklemek Penil protez takmak üzere beklemek Priapizm devam ediyor

5 İkinci adım ne olmalı? Distal shunt Distal shunt Proksimal shunt Proksimal shunt Penil protez takmak üzere beklemek Penil protez takmak üzere beklemek

6 Olgu-1 Tru- cut Winter prosedürü Tru- cut Winter prosedürü sonrası devam eden priapizm Sonraki Yaklaşım ne olmalı? Proksimal shunt T shunt Penil protez implantasyonu

7 T Shunt

8 Uzamış priapizm olgularında T shunt N: 13, > 24 saatlik priapizm N: 13, > 24 saatlik priapizm 12/13 hastada başarısız aspirasyon ve/veya intrakorporeal adrenerjik tedavi 12/13 hastada başarısız aspirasyon ve/veya intrakorporeal adrenerjik tedavi 6/13 başarısız distal veya proksimal shunt cerrahisi 6/13 başarısız distal veya proksimal shunt cerrahisi Brant WO, Lue TF, J Urol. 2009 Apr;181(4):1699-705

9 T shunt- Cerrahi teknik No 10 bıçak glanstan korpus kavernosum içerisine vertikal olarak yerleştirilir. No 10 bıçak glanstan korpus kavernosum içerisine vertikal olarak yerleştirilir. Uretral yaralanmadan korunmak için meatus ile arada en az 4 mm mesafe olmalı Uretral yaralanmadan korunmak için meatus ile arada en az 4 mm mesafe olmalı Bıçağa 90° rotasyon yaptırılarak çıkartılır Bıçağa 90° rotasyon yaptırılarak çıkartılır Bistürinin rotasyonu ve çıkartılmasının ardından 50 mm2 shunt alanı oluşturulmalı Bistürinin rotasyonu ve çıkartılmasının ardından 50 mm2 shunt alanı oluşturulmalı Brant WO, Lue TF, J Urol. 2009 Apr;181(4):1699-705

10 Uzamış priapizm olgularında T shunt Brant WO, Lue TF, J Urol. 2009 Apr;181(4):1699-705

11 Vakanın eğitici yönü- I Priapizimde 4-6. saatte korporal kan gazı örneklerinde iskemi ve asidoz gelişir. Priapizimde 4-6. saatte korporal kan gazı örneklerinde iskemi ve asidoz gelişir. > 48 saat priapizm de fenilefrinin etkisi azalır (asidoz ve iskemi sempatomimetiklere cevabı azaltır) > 48 saat priapizm de fenilefrinin etkisi azalır (asidoz ve iskemi sempatomimetiklere cevabı azaltır) T shunt lokal anestezi altında uygulanabilir ve USG ile birlikte kullanılabilir. T shunt lokal anestezi altında uygulanabilir ve USG ile birlikte kullanılabilir.

12 Vakanın eğitici yönü- I Erektil fonksiyonunun geri kazanılmasında tatmin edici Erektil fonksiyonunun geri kazanılmasında tatmin edici T shunt tüm distal ve proksimal shuntların yerine alma potansiyeline sahiptir. T shunt tüm distal ve proksimal shuntların yerine alma potansiyeline sahiptir. Bu literatür göz önüne alındığında ‘‘Guideline’’ a rağmen 24 saatin üzerinde ki priapizm olgularında da T shunt düşünülebilir Bu literatür göz önüne alındığında ‘‘Guideline’’ a rağmen 24 saatin üzerinde ki priapizm olgularında da T shunt düşünülebilir

13 Olgu-2 Olgu-2 28yaşında 28yaşında Primer infertil, Primer infertil, Eşi 23 yaşında, fertilite potansiyeli normal Eşi 23 yaşında, fertilite potansiyeli normal Hikayesinde özellik yok Hikayesinde özellik yok FM → FM → Testis volümleri Testis volümleri Sağ: 7 cc, sol: 5 cc, yumuşak kıvamlı Bilateral vas deferensler palpabl Bilateral vas deferensler palpabl

14 Olgu-2 Olgu-2 Hangi tetkikler yapılmalı? Hangi tetkikler yapılmalı? Semen analizi Semen analizi

15 Olgu-2 SA1: 2.7 cc/azoospermi/pellet (-) SA1: 2.7 cc/azoospermi/pellet (-) SA2: 2.2 cc/azoospermi/pellet(-) SA2: 2.2 cc/azoospermi/pellet(-) Hangi Ek Tetkikler Yapılmalı? FSH FSH Testosteron Testosteron

16 Olgu-2 FSH: 37 mIU/ml FSH: 37 mIU/ml (1.5-12.4 mIU/ml) Testosteron: 175 ng/dl (300-900 ng/dl) Testosteron: 175 ng/dl (300-900 ng/dl) Estradiol:25 ng/ml Estradiol:25 ng/ml T/E 2 =0.07 T/E 2 =0.07 Tanı? Tanı?

17 Tanı Non-obstruktif Azoospermi Non-obstruktif Azoospermi

18 Y kromozom mikrodelesyon analizi Y kromozom mikrodelesyon analizi Karyotip analizi Karyotip analizi Hangi ek tetkikler yapılmalı?

19 Bulgular Bulgular AZF gen delesyonu (-) AZF gen delesyonu (-) Karyotip: 47 XXY Karyotip: 47 XXY

20 Tedavi MikroTESE+ICSI+PGD MikroTESE+ICSI+PGD Medikal tedavi sonrası Medikal tedavi sonrası mikroTESE+ICSI+PGD mikroTESE+ICSI+PGD

21

22 Tedavi Aromataz inhibitörü(Anastrazol 1 mg) günde bir kez, 5 ay süre ile Aromataz inhibitörü(Anastrazol 1 mg) günde bir kez, 5 ay süre ile Tedavi sonrası Tedavi sonrası T:324ng/dl (tedavi öncesi 175 ng/dl) T:324ng/dl (tedavi öncesi 175 ng/dl) Estradiol:18 ng/ml Estradiol:18 ng/ml T/E:0.18 (N:>0.15) T/E:0.18 (N:>0.15)

23 Vakadan Öğrenilmesi Gerekenler En sık karyotip 47 XXY %90 En sık karyotip 47 XXY %90 Klinefelter sendromu karyotipik anomalilerin 2/3’ünü oluşturur. Klinefelter sendromu karyotipik anomalilerin 2/3’ünü oluşturur. EAU Male infertility Guidelines.2009 AUA Male infertility guidelines 2001 Paduch DA, et al.Semin Reprod Med.2009

24 Vakadan Öğrenilmesi Gerekenler TESE ile sperm bulma oranı %72 TESE ile sperm bulma oranı %72 Testosteron düzeyi normal hastalarda(>300 ng/dl) SRR %86 Testosteron düzeyi normal hastalarda(>300 ng/dl) SRR %86 Testosteron düzeyi düşük hastalarda SRR %58 Testosteron düzeyi düşük hastalarda SRR %58 Gebelik oranı %46, Gebelik oranı %46, Canlı doğum oranı %38. Canlı doğum oranı %38. Male infertility Best Practice policy committee, Fertil Steril, 2006 Schlegel PN, et al. J Clin Endocrinol Metab.2005 Schlegel PN, et al.AUA 2009

25 Klinefelter senromunda TESE KS tanılı TESE uygulanan 5 hasta KS tanılı TESE uygulanan 5 hasta Ortalama yaş 17 Ortalama yaş 17 10 testiküler ünite 10 testiküler ünite Tüm testislerde ağır atrofi Tüm testislerde ağır atrofi 4 testiste sperm +(%40) 4 testiste sperm +(%40) Fertilite için adolesan dönemde TESE ile sperm bulunup dondurulması düşünülebilir. Fertilite için adolesan dönemde TESE ile sperm bulunup dondurulması düşünülebilir. Honig S, et al.AUA 2009

26 Wikström AM, et al Horm Res. 2008;69(6):317-26

27 Vakadan Öğrenilmesi Gerekenler Testosteronu yükseltmek için tedavi stratejileri: Testosteronu yükseltmek için tedavi stratejileri: Aromataz inhibitörleri Aromataz inhibitörleri Beta-HCG Beta-HCG Klomifen sitrat Klomifen sitrat Tedavi tipi ile SRR arasında anlamlı ilişki yok Tedavi tipi ile SRR arasında anlamlı ilişki yok Schlegel P, et al. J Urol. 2009 Sep;182(3):1108-13

28 Olgu-3 26 yaş, 26 yaş, 5 aydır aralıklı sol skrotal ağrı 5 aydır aralıklı sol skrotal ağrı FM: FM: Sağ testis normal, 22 cc, varikosel(-) Sağ testis normal, 22 cc, varikosel(-) Sol testis normal, 20 cc,varikosel(-) Sol testis normal, 20 cc,varikosel(-) EK TETKİK?

29 Olgu-3 Semen analizi Semen analizi İdrar sedimenti İdrar sedimenti Scrotal Doppler ultrasonografi Scrotal Doppler ultrasonografi

30 Olgu-3 SA1: 3cc/37milyon/%62 SA1: 3cc/37milyon/%62 SA2: 2,6cc/32milyon/%58 SA2: 2,6cc/32milyon/%58 İdrar sedimenti:1-2 lökosit İdrar sedimenti:1-2 lökosit

31 Olgu-3 Skrotal Doppler US: Skrotal Doppler US: Her iki testis doğal,epididimler normal, varikosel(-), hidrosel(-) Her iki testis doğal,epididimler normal, varikosel(-), hidrosel(-)

32 Tanı Kronik orkalji Kronik orkalji

33 Tedavi Medikal tedaviler Medikal tedaviler Cerrahi tedaviler Cerrahi tedaviler

34 Medikal Tedaviler Antibiyotikler Antibiyotikler Non steroid antinflamatuarlar Non steroid antinflamatuarlar Narkotik aneljezikler Narkotik aneljezikler Antidepresanlar Antidepresanlar Antikonvülzanlar Antikonvülzanlar Rejyonel sinir blokları Fizik tedavi Miyofasyal serbestleştirme Biyofeedback Psikoterapi Akupunktur Strom KH, Levine LA, J Urol. 2008 Sep;180(3):949-53.

35 Olgu-3 Medikal tedavilere yanıt (-) Medikal tedavilere yanıt (-)

36 Cerrahi Tedaviler Strom KH, Levine LA, J Urol. 2008 Sep;180(3):949-53.

37 Olgu-3 Mikrocerrahi spermatik kord denervasyonu Mikrocerrahi spermatik kord denervasyonu Postop takip(20 ay) Postop takip(20 ay) Ağrı yok Ağrı yok Testis boyutu normal Testis boyutu normal Testosteron seviyesi normal Testosteron seviyesi normal ED(-) ED(-)

38 Vakadan öğrenilmesi gerekenler Kronik orkalji: Kronik orkalji: Aralıklı ya da devamlı 3 aydan fazla süren tek/çift taraflı testiküler ağrı Aralıklı ya da devamlı 3 aydan fazla süren tek/çift taraflı testiküler ağrı Etyoloji: Etyoloji: İdyopatik(%43) İdyopatik(%43) Geçirilmiş inguinal cerrahiler Geçirilmiş inguinal cerrahiler Vazektomi Vazektomi İnguinal herniorafi İnguinal herniorafi Varikoselektomi Varikoselektomi İnfeksiyon İnfeksiyon Travma Travma Bel ağrısı/cerrahisi Bel ağrısı/cerrahisi Strom KH, Levine LA, J Urol. 2008 Sep;180(3):949-53.

39 Mikrocerrahi spermatik kord denervasyonu 79 hasta (95 testikuler ünit) 79 hasta (95 testikuler ünit) Kronik orkalji tanılı Kronik orkalji tanılı Mikrocerrahi spermatik kord denervasyonu Mikrocerrahi spermatik kord denervasyonu 67(%71)komplet, 17(%17) parsiyel yanıt 67(%71)komplet, 17(%17) parsiyel yanıt Strom KH, Levine LA, J Urol. 2008 Sep;180(3):949-53.

40 Rab M et al, Plast Reconstr Surg. 2001 Nov;108(6):1618-23.

41 Mikrocerrahi spermatik kord denervasyonu

42 Uzun dönem takipte kabul edilebilir başarı oranı Uzun dönem takipte kabul edilebilir başarı oranı Kronik ilaç kullanımdan kurtulma Kronik ilaç kullanımdan kurtulma Hipo/Hiperstezi(-) Hipo/Hiperstezi(-) Minimal invaziv Minimal invaziv Nadir komplikasyon gelişimi Nadir komplikasyon gelişimi Testiküler atrofi (%3) Testiküler atrofi (%3) Hidrosel (%3) Hidrosel (%3) Yara infeksiyonu (%3) Yara infeksiyonu (%3) Strom KH, Levine LA, J Urol. 2008 Sep;180(3):949-53.

43 Olgu-4 56 yaş 56 yaş HT(-), DM(-) HT(-), DM(-) LUTS ile polikliniğe başvuruyor LUTS ile polikliniğe başvuruyor RT (+) sağda nodül RT (+) sağda nodül Testis, penis, mea normal Testis, penis, mea normal

44 PSA: 2.4 ng/mL PSA: 2.4 ng/mL Prostat 50 cc Prostat 50 cc Üriner USG normal Üriner USG normal IPSS: 15 (orta) IPSS: 15 (orta) IIEF : 22 (hafif) IIEF : 22 (hafif) Olgu-4

45 Hangi Tetkik? Hormon düzeyleri Hormon düzeyleri Üroflow Üroflow PMR PMR TRUS-Bx TRUS-Bx Kreatinin Kreatinin

46 Trus-Bx: sağ apex (%20) ve orta lateral (%10) Trus-Bx: sağ apex (%20) ve orta lateral (%10) 3/10 Gleason 3+4 Adeno Ca. 3/10 Gleason 3+4 Adeno Ca. Olgu-4 T1a: Tm rezeke edilen dokunun %5’inden az T1b: Tm rezeke edilen dokunun %5’inden fazla T2a: Tm tek lobun yarısında yada daha azında T2b: Tm tek lobun yarısından fazlasında T2c: Tm her iki lobda T3: Tm kapsül dışına taşmış T4: Tm fikse yada seminal vesikül dışındakı dokulara invaze

47 Hangi tedavi seçenekleri ? İzlem İzlem RRP RRP Çift taraflı sinir koruyucu RRP Çift taraflı sinir koruyucu RRP Sağ sinir koruyucu RRP Sağ sinir koruyucu RRP Sol sinir koruyucu RRP Sol sinir koruyucu RRP Anti-androjen Anti-androjen KT KT Brakiterapi Brakiterapi

48 Sol sinir Koruyucu RRP Sol sinir Koruyucu RRP Sağda 2 cc Gleason 3+4 adeno Ca odağı Sağda 2 cc Gleason 3+4 adeno Ca odağı Cerrahi sınır (-) Cerrahi sınır (-) V. Seminalis (-) V. Seminalis (-) Olgu-4

49 3.ay PSA: 0.007 ng/ml 3.ay PSA: 0.007 ng/ml Hasta erektil disfonksiyon nedeniyle geliyor. Hasta erektil disfonksiyon nedeniyle geliyor. IIEF: 11 IIEF: 11 Olgu-4

50 Hangi tedavi seçenekleri? Sildenafil 100 mg (gerektiğinde) Sildenafil 100 mg (gerektiğinde) Sildenafil 50-100 mg (her gece) Sildenafil 50-100 mg (her gece) Testosteron Jel Testosteron Jel Testosteron Undekonat Testosteron Undekonat Self- Enjeksiyon Self- Enjeksiyon Penil protez implantasyonu Penil protez implantasyonu

51 Sildenafil 50-100 mg (her gece) Sildenafil 50-100 mg (her gece) 9 ay sonra 9 ay sonra IIEF: 25 IIEF: 25 Olgu-4 McCullough AR, et al. J Sex Med 2008; 5: 476- 84

52 Radikal prostatektomi sonrası penil rehabilitasyon- I Sinir hasarı ve kronik hipoksi PGE 1 ’i inhibe ederek doku TGF-  1, serbest oksijen radikalleri ve iNOS seviyelerini artırıp kavernozal dokuda fibrozis neden olmaktadır Sinir hasarı ve kronik hipoksi PGE 1 ’i inhibe ederek doku TGF-  1, serbest oksijen radikalleri ve iNOS seviyelerini artırıp kavernozal dokuda fibrozis neden olmaktadır Uzun dönem sildenafil tedavisinin asetilkolin tarafından indüklenen endotelyal relaksasyonun tedavi edilmemiş sıçanlara göre önemli oranda artırmaktadır Uzun dönem sildenafil tedavisinin asetilkolin tarafından indüklenen endotelyal relaksasyonun tedavi edilmemiş sıçanlara göre önemli oranda artırmaktadır Behr-Roussel D, et al. Eur Urol 2005;47:87–91. Kovanecz I, et al. BJU Int 2008;101:203–10.

53 Moreland RB, et al, Int J Impot Res 10: 159-63; 1998 Leungwattanakij S &HellstromW.J.G J Androl. 24: 239-45; 2003 Venojenik (Kavernozal) ED Sinir hasarı Apoptosis Kronik Hipoksi TGFβ1↑ Fibrozis PGE 1 ↓ Patofizyoloji- I

54 Sinir hasarı iNOS↑ NO/cGMP ED Apoptosis, Fibrozis ↑ ROS↑ Rambhatla A, et all, Int J Impot Res, 20; 30-4, 2008 (-) NO/cGMP (-) Patofizyoloji- II Venojenik (Kavernozal) ED

55 Radikal prostatektomi sonrası penil rehabilitasyon- II Kavernozal sinir hasarı oluşturulan şıçanlarda günlük tadalafil kullanımı korporal fibrozisi ve veno- oklusif disfonksiyonu önlemektedir. Kavernozal sinir hasarı oluşturulan şıçanlarda günlük tadalafil kullanımı korporal fibrozisi ve veno- oklusif disfonksiyonu önlemektedir. Günlük tadalafil ve sildenafil kullanımı penil oksijenasyonu ve düz kas/fibrozis oranını iyileştirmektedir. Günlük tadalafil ve sildenafil kullanımı penil oksijenasyonu ve düz kas/fibrozis oranını iyileştirmektedir. Kavernozal sinir rezeksiyonu yapılan farelerde tadalafil tedavisi apoptotik hücrelerin sayısını azaltmaktadır Kavernozal sinir rezeksiyonu yapılan farelerde tadalafil tedavisi apoptotik hücrelerin sayısını azaltmaktadır Vignozzi L, et al. Int J Impot Res 2008;20:60–7. Ferrini MG, et al. Urology 2006;68: 429–35. Lysiak et al. J Urol 2008;179:779–85

56 2 yıl sonra 2 yıl sonra PSA: 0.003 ng/ml PSA: 0.003 ng/ml Olgu-4

57 Cinsel isteksizlik Cinsel isteksizlik Genel ruh halinde bozulma Genel ruh halinde bozulma Abdominal obesite Abdominal obesite Kıllanması azalmış, Kıllanması azalmış, Hafif bir jinekomasti görünümü Hafif bir jinekomasti görünümü AMS skorlaması: AMS skorlaması: Somatik: 21 Somatik: 21 Psikolojik: 10 Psikolojik: 10 Seksüel: 21TOPLAM: 52 (Şiddetli) Seksüel: 21TOPLAM: 52 (Şiddetli) IPSS : 7 (hafif) IPSS : 7 (hafif) Olgu-4

58 Hangi Tetkik? Testosteron Testosteron PSA PSA Serum Lipit Düzeyleri Serum Lipit Düzeyleri Serbest Testoseron Serbest Testoseron SHBG SHBG Albumin Albumin

59 Testosteron 235 ng/dl Testosteron 235 ng/dl SHBG: 37 nmol/L SHBG: 37 nmol/L Alb.: 4.3 gr/dL Alb.: 4.3 gr/dL Olası tanı nedir ve bir sonraki adımınız ne olur? Olgu-4

60

61

62 Yaklaşımınız ne olmalı ? Free testosteron : 4.23 ng/dL Free testosteron : 4.23 ng/dL Bioavaible Testosteron: 99.1 ng/dL Bioavaible Testosteron: 99.1 ng/dL Tanı: Geç başlayan hipogonadizm Tedavi ? İzlem ?

63 Prostat Ca. 2 yıl geçmiş Prostat Ca. 2 yıl geçmiş Biyokimyasal olarak nüks yok. Biyokimyasal olarak nüks yok. Hastaya testosteron tedavisi başlandı Hastaya testosteron tedavisi başlandı TestoGel 5 gr 1*1 TestoGel 5 gr 1*1 3 ay sonra 3 ay sonra AMS: 15 (tedavi öncesi: 52) AMS: 15 (tedavi öncesi: 52) Testosteron: 370 ng/dl (tedavi öncesi: 235 ng/dl) Testosteron: 370 ng/dl (tedavi öncesi: 235 ng/dl) Bhasin ve ark. J Clin Endocrinol Metab 2006 Olgu-4

64 <8 nmol/L (230 ng/dL) Gri Zon TT, SHBG, Alb ===> Bioavailable testosteron < 110 ng/dL ve ya 3,8 nom/L Serbest testosteron < 225 pmol/L ve ya 65 pg/mL Wang C, et al. Eur Urol, 2009; 55: 121- 130 8 nmol/L (230 ng/dL)< Testosteron< 12 nmol/L (350 ng/dL) Androjen yetersizliği >12 nmol/L (350 ng/dL) Androjen yetersizliği yok Hipogonadizm ve ED

65 PDE-5 inhibitörlerinin post-operatif dönemde korporal oksijenizasyonun artırılması ve fibrozisi inhibe ederek veno- oklusif disfonksiyonu önlemesi amacı ile kullanılabilir PDE-5 inhibitörlerinin post-operatif dönemde korporal oksijenizasyonun artırılması ve fibrozisi inhibe ederek veno- oklusif disfonksiyonu önlemesi amacı ile kullanılabilir Gece verilen PDE5 inhibitörleri gece ereksiyonlarını kolaylaştırarak korpus kavernozumun bazal fonksiyonlarının korunmasında rol oynamaktadır Gece verilen PDE5 inhibitörleri gece ereksiyonlarını kolaylaştırarak korpus kavernozumun bazal fonksiyonlarının korunmasında rol oynamaktadır Penil rehabilitasyon en az 18- 24 ay sürdürülmelidir Penil rehabilitasyon en az 18- 24 ay sürdürülmelidir Penil rehabilitasyon için en önemli prediktif faktörler yaş (< 60), DM’un olmaması ve sinir koruyucu cerrahidir. Penil rehabilitasyon için en önemli prediktif faktörler yaş (< 60), DM’un olmaması ve sinir koruyucu cerrahidir. Vakanın eğitici yönü- I Marien T, et al. J Urol, 2009: article in press

66 Vakanın eğitici yönü- II Testosteron düzeyi gri zonda olduğunda (200-400 ng/dl) biyolojik olarak kullanılabilir testosteron düzeyi hesaplanmalıdır. Testosteron düzeyi gri zonda olduğunda (200-400 ng/dl) biyolojik olarak kullanılabilir testosteron düzeyi hesaplanmalıdır. Hipogonadizm semptomları olan ve başarıyla tedavi edilmiş prostat kanserli hastalar ameliyat sonrası nüks varlığını göstermeyen kanıtlarla testosteron tedavisi için aday olabilir Hipogonadizm semptomları olan ve başarıyla tedavi edilmiş prostat kanserli hastalar ameliyat sonrası nüks varlığını göstermeyen kanıtlarla testosteron tedavisi için aday olabilir Bhasin ve ark. J Clin Endocrinol Metab 2006

67 Olgu 5 İ.Ç. ♂ İ.Ç. ♂ Yaş: 51 Yaş: 51 ED: 3 yıl ED: 3 yıl Peniste eğrilik: 2 yıl Peniste eğrilik: 2 yıl Hastalık: DM(+), HT(+) Hastalık: DM(+), HT(+) İlaç: Diamicron,diaformin,lantus,beloc,delix İlaç: Diamicron,diaformin,lantus,beloc,delix Özgeçmiş: PPI (Ağustos 08) Özgeçmiş: PPI (Ağustos 08) Haziran 09: Bulging Haziran 09: Bulging

68

69 Protez cerrahisinde greft başarı oranları Authors Graft materials No. of pts Mean follow up (mo) Rate of infection (%) Overall satisfaction (%) Rate of succes (%) Autologous materials Austoni et al Sapheneous vein 145120100100 Pathak et al Rectus fascia 15180100100 Kadioglu et al Rectus fascia 1842.0094.494.4 ECM Usta et al Pericardium1116081.881.8 Knol et al SIS17210100100 Syntetic materials Knol et al PTFE57307070 Jordan et al PTFE8505050


"Olgular eşliğinde erektil disfonksiyon/infertilite tanı ve tedavisinde yenilikler Prof.Dr.Ateş Kadıoğlu Prof.Dr.Ateş KadıoğluPanelistler Prof.Dr.Melih." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları