Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUĞUNUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUĞUNUN"— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUĞUNUN
GELİŞİM BASAMAKLARI VE YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

2 Öğrenmeyi Etkileyen Süreçler 1.Genetik faktörler (zeka kapasitesi)
2.Çevresel faktörler (uyaran zenginliği) 3.Gelişimsel faktörler (gelişimin seyri ve hızı) Ayrıca öğrenen kişinin dikkati, motivasyonu da öğrenme sürecini etkiler.

3 NEDEN ÇOCUKLARIN GELİŞİM BASAMAKLARINI ÖĞRENMELİYİZ ?

4 Evde çocuklarımızı okulda öğrencilerimizi anlayabilmek için,
Her gelişim döneminin getirdiği yenilikleri anlayabilmek için, Hangi davranışın normal hangi davranışın anormal olduğunu kavrayabilmek için, Her şeyden önemlisi onların gelişimine uygun davranabilmek için çocuklarımızın gelişim özelliklerini bilmeliyiz.

5 11 - 14 yaş gelişim basamakları şeklinde değerlendirildiği gibi,
İlköğretim Çağı Çocuğunun Gelişim basamakları Genel olarak: 6 - 9 Yaş Yaş ve yaş gelişim basamakları şeklinde değerlendirildiği gibi,

6 0 -6 Yaş okul öncesi çocuğu ve
İlköğretim çağı çocuğu şeklinde de değerlendirilebilmektedir.

7 2. Sosyal - Duygusal Gelişim 3. Zihinsel Gelişim
Çocuğun Gelişim basamaklarını 3 ana boyutta inceliyoruz. 1 . Fiziksel Gelişim 2. Sosyal - Duygusal Gelişim 3. Zihinsel Gelişim

8 Bedensel ( fiziksel ) gelişim

9 (7-9 Yaş) Büyümenin ilk çocukluk yıllarına göre yavaşladığı ve
gelişimin daha çok kol ve bacaklarda hızlı olduğu küçük kasların gelişimini sürdürdüğü yıllardır. ( El, parmak,dil hareketleri)

10 Küçük kaslar gelişimini sürdürdüğü için bu dönem çocuğu işlerinde kaba saba olabilir.
Yine bu dönem çocuğunda göz - el koordinasyonu tam sağlanamadığından resim, el işi,düzgün yazı yazma gibi etkinliklerde zorlananlar olacaktır.

11 Bu dönem çocuğunun görme yeteneğinin tam gelişmemesinden dolayı ince uçlu kalem kullanması,küçük puntolu yazı okuması göz sinirlerini yıpratabilir.(Bu yüzden ilkokul 1.2. Sınıf çocuğunun kitapları iri puntolu olmalı.) Bu dönem çocuğunda eklemler halen yumuşak olduğundan dik oturma ve düzgün yürüme alışkanlıklarının kazandırılması önemlidir.

12 (7 – 9 Yaş) Bu dönem çocuğu oldukça enerjik ve hareketli bir
görünüm sergiler. Çoğu zaman yorulduklarının bile farkına varmazlar. Hareketli aktivitelerin arasına dinlendirici etkinlikleri yerleştirmek olmalıdır.

13 Fiziksel aktivitelerin yoğun olduğu bu dönemde
çocukları olabilecek kazalara karşı uyarmak gerekir . Yapılan bir araştırmada kazaların en çok yaşandığı sınıf düzeyinin 3. Sınıf olduğu tespit edilmiştir. (Bu da nöbetçi öğr. dikkat etmesi gereken bir nokta)

14 Bu çağda beden sağlığı ile düşünme gücü arasında yakın bir ilişki olduğundan çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmeleri önemlidir. Bu dönem çocuğu bulaşıcı hastalıklara karşı hassastır. Bu dönem çocuğunda kalıcı dişler çıkmaya başlar, o yüzden de diş bakımı ve temizliğinin kazandırılması gerekir.

15 sosyal duygusal gelişim

16 Çocuğun duygusal gelişimi sağlıklı gelişen sinir sistemi ile mümkün olmaktadır.

17 Duygusal gelişim devam ettiğinden duygularda farklılıklar sıklıkla görülebilir.
Bu dönemde korku ,öfke, kıskançlık, neşe gibi duygular çocuğunun bir gününü ard arda doldurabilir.

18 Bu dönem çocuğu henüz esnek düşünemez.
İlköğretimin ilk yıllarında görülen sabit fikirlilik ve inatçılık çocukta düşünce esnekliğinin henüz kazanılmamış olmasından kaynaklanır. Çünkü çocukta soyut düşünce yaşından itibaren gelişmeye başlar.

19 7-9 yaş çocuğunun duygusal gelişiminde okul önemli bir başlangıçtır.
1. Sınıfa yeni başlayan bir çocuğun hayranlığı anne - babadan öğretmene kaymaya başlar, Öğretmen tarafından beğenilmek onay görmek ister. Bu beğeni ve onayı kaybetmeme pahasına kurallara uymaya çalışır.

20 İlköğretim çağı çocuğunda okula başlama önemli bir evredir...
Sınıftaki öğrencilerin yaş farkları önemlidir, çünkü bu çocukların davranışına yansır. Takvim yaşı itibariyle 60 aylık çocukla 72 aylık çocuk arasında gelişim açısından 1 yıldan fazla bir fark vardır. Sınıfta yaşanan bir olaya 60 aylık öğrencinin tepkisi ile 70 aylık bir öğrencinin tepkisi farklıdır... Tüm bunlar davranışa farklı düzeyde yansır.

21 Yapılan araştırmalar kronolojik yaş bakımından
Araştırma sonuçlarına göre kızlar erkeklerden yaklaşık 6 ay daha erken olgunlaşıyorlar. Yapılan araştırmalar kronolojik yaş bakımından 6 yaşındaki erkek çocukların yaşıtları olan kızlara göre 6 ay daha geç olgunlaştıklarını ortaya koyuyor.

22 7 - 9 yaş çocuğu; Kişilik olarak kendini gösterme ve bağımsız olma çabasındadır. Bu durum zaman zaman itaatsizliklere, inatçılıklara yol açabilir. Ancak buna rağmen hala düşünce tarzında büyüklerin her şeyi bildiği ve yaptığı kanaati hakimdir.

23 Oyunlarda kurallar devreye girer ve kurallı grup oyunlarına geçiş görülür.(voleybol,basketbol gibi)
Küçük grup oyunlarını severler ancak bu devrede ahlaki gelişim yönünden kuralları değişmez olarak gördüklerinden grup oyunlarında kuralların değiştirilmesini benimseyemezler. Sözgelişi 2 kişi çok güzel oynarken gelen bir üçüncü kişi her şeyi berbat edebilir onlar için.

24 Yine; Bu dönem çocuğu henüz kendini değerlendirme becerisine sahip değildir. Bu yüzden içeriği sık değişen arkadaşlık sorunları ile karşı karşıya kalabilir.

25 Kavgaların sık yaşandığı bu dönemde erkekler fiziksel saldırganlığı kızlar ise sözel saldırganlığı tercih ederler. Bu dönem çocuğu eleştirilere çok hassastır. Kendi olumlu benlik imajını oluştururken çevresel desteğe ve onaya fazlasıyla ihtiyaç duyar.

26 UNUTMAYALIM Kİ ÇOCUĞUN SOSYAL VE DUYGUSAL HAYATINDA OKUL ÇOK ÖNEMLİDİR
UNUTMAYALIM Kİ ÇOCUĞUN SOSYAL VE DUYGUSAL HAYATINDA OKUL ÇOK ÖNEMLİDİR... Çocuğun okulda öğrenmeyle ilgili yaşadığı her tür sıkıntı onun hayatını olumsuz etkileyecektir.

27 Zihinsel gelişim

28 7-9 yaş Bu çağ çocuğunda hala somut düşünce hakimdir.
Çocuk duyguları ile düşünür. En kolay yaparak ve yaşayarak öğrenir. Yine de oyun çağına göre biraz daha gerçekçi düşünür. Eleştiri yeteneği tam kazanılmamakla birlikte zeki çocuklar bu yeteneği daha erken kazanabilirler.

29 Çocuğun zaman kavramını öğrenmesi de onun gelişimi ile ilgilidir.
Okula başladığı zaman çocukta kabaca bir saat kavramı vardır,ancak takvimi, ayları, haftaları ve günleri öğrenmesi belirli bir gelişim basamağına erişmesi ile mümkündür. Biz yetişkinlerin anladığı anlamda zaman kavramı çocuklarda ortalama 4. Sınıfta kazanılır.

30 Bu çağ çocuğu para kavramını, ne işe yaradığını nasıl kullanılacağını bilmek ister.
Ona haftalık harçlık vererek paranın nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. Zihinsel gelişime paralel çocuk da dil eğitimi de hızlıdır. 8 - 9 yaş civarında çocuğun kelime hazinesi oldukça genişler. (sözcük dağarcıkları ortalama 3000 kelime)

31 Bu dönem çocuğunda somut düşünme hakimdir.
Örneğin çocuk “yarım” kavramını asla “bir bütünün yarısına denir” gibi bir tanımla öğrenemez. Ancak bir elmayı ikiye bölerek çocuğa yarımı kavratabiliriz.

32 Sonuç olarak;Yaşlara göre belirgin gelişim özellikleri (6-7,8-9)
Bu yaş çocuğu yetişkinlere çok güvenir. Onların hata yapmayacağına inanır. Sayıları kavramaya başlar. Ve dili çok zenginleşir. Moral değerleri anne – babanın sevip değer verdiği şeylerle özdeşdir. Karşılaştığı problemleri çözmede isteklidir. Açık dürüst ve sevecen bir ilgi isterler. Aksi takdirde davranış bozuklukları oluşabilir. Çevresini toptan algılar ,zamanı tam ayarlayamazlar, planlama yapamazlar, ilginin merkezinde olmak isterler. Sınıflarda yaşanan bir çok şikayetin altında ilgi çekme amacı vardır. Arkadaşlıkları kısa sürelidir. Gelişmiş bir hayal gücüne sahiptir. Kendine güveni artmıştır. Arkadaş canlısı bir çocuk imajı taşır. Çocukta somut düşünce hakimdir. Çevreyi toptan algılar. Küçük kas becerileri tam gelişmemiştir 8 – 9 yaş 6 – 7 yaş

33 Gelişim bir süreçtir... Gelişim basamakları belirli bir sıra izler ve iç içedir.(Önce yürüme, sonra koşma gibi.) Gelişim derece derece oluşur. Gelişme bir gecede aniden meydana gelmez. Yavaş yavaş birbirini takip eden süreçler ışığında oluşur. Ve her çocuğun gelişim hızı kendisine özgüdür.


"İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUĞUNUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları