Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar SPACE SYNTAX MEKAN DİZİNİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar SPACE SYNTAX MEKAN DİZİNİ."— Sunum transkripti:

1 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar SPACE SYNTAX MEKAN DİZİNİ

2 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar DİZİN Dizin: basit ancak temel olarak birbirinden farklı mekansal düzenlemelerin üretilmesi için gereken kurallar bütünü olarak tanımlanır (Hillier and Leaman, 1974) MEKANSAL DİZİN Yapısal çevrenin tanımlanabilmesi için kullanılan bir teori ve yöntemdir. “ Biçimleri üreten dış etkiler ile sayısal güçler arasında ilişki vardır” teziyle yöntemin teorik tabanı ortaya çıkmıştır. (Hillier Hanson, 1984)

3 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar MİMARİ AÇIDAN MEKAN DİZİNİ Tasarım özellikleri ve hedeflenen amaç ile sosyal kısıtlamalar ve şekilsel olasılıklar arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur. Mekansal dizin yerleşim bölgelerindeki ya da binalardaki mekansal biçimlenmenin açıklama ve sınıflandırmasını yapabilmek için kullanılan teknikler bütünü olarak tanımlanır.

4 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Mekansal dizin tanımı mekansal biçimi anlamak için öncelikle MEKANI ÜRETEN KURALLARIN ve KISITLAMALARIN anlaşılması gerektiğini ortya koymaktadır. Yöntem çeşitli tasarım alternatiflerinin etkilerini araştırmak, öngörmek ve değerlendirmek için de kullanılır. Yötem son zamanlara binaların tasarım stilleri ile kullanıcı ya da tasarımcı gözüyle okunabilirliğini ölçmekte kullanılmaya başlanmıştır.

5 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Mekansal dizin yöntemi fiziksel formların oluşturduğu verilerin ve mekan içinde hareket eden kişinin gözlemlediği, algılayabildiği yüzey, kenar, alan ve yolların birbirleriyle ve mekanın tümüyle olan ilişkilerini açıklamaya çalışır.

6 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Mekansal dizin yönteminde kullanılan çeşitli yazılımlar bulunmaktadır. Bunlardan “SPATIALIST” yazılımı da mekan içinde hareket eden kişinin gözlemlediği, algıladığı yüzeyler, kenarlar, alanlar ve yolların birbirleriyle ve mekanın tümüyle olan ilişkilerini sayısal bağıntılar yoluyla analiz eder.

7 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Spalialist programı kenar bölme (e-partition), yüzey bölme (s-partition), görsel alan (visual field) çizgi (line) analizlerini yapabilir.

8 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Bu yöntemlerle iç veya dış mekanların derinlik değerlerini, birbirleri ile ve belirlenmiş bir merkezle olan bütünleşmelerini, görsel algılama boyutlarını, sirkülasyon yapısını analiz edebilmekteyiz. Kenar ve yüzey bölme analizleri

9 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Kenar ve yüzey bölme analizlerinde Planlar dışbükey parçalara ayrılır. Görsel alan analizlerinde plan içinde belirlenmiş noktalardan görünen görünürlük poligonları hesaplanır ve özellikleri belirlenir.

10 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Mekansal dizin yöntemini bu yazılım ile kullanabilimek için kat planlarının öncelikle bir bilgisayar destekli tasarım (BDT- CAD) programında duvarlar ve kapı boşlukları ölçüsünde sadeleştirilmesi gerekmektedir.

11 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar GEÇİRGENLİK

12 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Konfigürasyon Elemanların birbirleri ile bağımsız ilişkileridir.

13 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Konfigurasyonun içeriğindeki şekiller ne olursa olsun ilişkileri ve konfigürasyonu takip etmek mümkündür.

14 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar İki komşu eleman Bitişik iki eleman Üstüste iki eleman Toplam mekan derinliği (total depth) td = d a +d b +d c

15 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar 7 adet tamamen benzer karenin ilişkilerine eklenen yeni bir karenin eklenme yeri hem tüm karelerdeki derinlik faktörünü değiştirmekte ve hem de toplamdaki derinliği etkilemektedir.

16 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Çeşitli konfigürasyonların Toplam derinlik: td Derinlik: d= td/birim sayısı sd= standard deviation (standart sapma) df=difference factor

17 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Farklı konfigürasyonların başlangıç noktalarının farklılığına göre değişimi

18 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Daire kare ve dikdörtgenlerin küçük karelere ayrılması ile elde edilen mekan derinliklerinin iafde edilmesi.

19 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Karolajla ilişkilerin ortaya çıkarılması yoğunluğun belirlenmesi işlemleri i)Plan ii)karolaj iii)kullanım ilişkilerinin mekana yansıması iiii) eşikler v)eşiklere göre yoğunluklar vi)dış çevre vii) dış çevre ile yoğunluklar viii) mekan layerı ix)mekansal bağlantılar x-xi) dış mekan ve bağlantılar

20 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Bütünleştirilmiş analizler

21 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar FRACTAL GEOMETRİ Sonu olmayan, kendini tekrar eden matematiksel şekillerin geometrisidir. Temelde doğal biçimlenmelerden yola çıkılarak tanımlanmaktadır. Fractal boyut şeklin/dokunun tekrar edebilme derecesidir.

22 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Dikdörtgenlerin kaskatlanması (üstüste gelmesi) örneği Hong Kong the peak 1982 Zaha Hadid

23 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Temel fractallar Sierpinski Gasket Polonyalı matematikci Waclaw Sierpinski. Bir temel eşkenar üçgenle başlayan ve ortada bir eşkenar üçgenle devam eden fractaldır.

24 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Koch Curve İsveçli matematikçi Helge von Koch tarafından geliştirilmiştir. Bir düz çigi ile başlar. Çizgi üçe bölünür orta bölüm tabanı kaldırılmış bir eşkenar üçgene dönüştürülür. Diğer iki bölüm yeni bir elemanın türetilmesi için kullanılır.

25 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Minkowski Curve Peano Curve

26 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Öze benzerlik (self-similarity) Matematikte özbenzerlik: Bir geometrik yapının tüm boyutlarının aynı ölçekte değiştirilmesi ile elde edilen düzendir.

27 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Dragon Curve

28 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Iterated Function Systems elemanların küçültülerek tekrarı ile elde edilir.

29 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Koch Curve ün IFS ile üretilmesi

30 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Bilgisayarla elde edilmiş IFS yaklaşımları.

31 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar İçinde görsel etki bulunan kutucuklar yöntemi F. L. Wrihgt’ ın Robie House u için sayılan görsel etki kutucukları analizi

32 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar UYGULAMA 6 / F.L. WRIHGT ROBIE HOUSE Vitrayı


"Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar SPACE SYNTAX MEKAN DİZİNİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları