Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

. Redox- Yazgan. Hepimiz bildiği gibi, bir ülkenin en doğal zenginliği,çevredir.Çevremizin temizliğini korumak için gerek birey olarak bize, gerek ise.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ". Redox- Yazgan. Hepimiz bildiği gibi, bir ülkenin en doğal zenginliği,çevredir.Çevremizin temizliğini korumak için gerek birey olarak bize, gerek ise."— Sunum transkripti:

1 . Redox- Yazgan

2 Hepimiz bildiği gibi, bir ülkenin en doğal zenginliği,çevredir.Çevremizin temizliğini korumak için gerek birey olarak bize, gerek ise fabrikalara,üretim tesislerine başlıca çok iş düşüyor. Çevremizi ve sağlığımızı tehdit eden en başlıca sorunlardan biride, atık su sorunudur. Atık su,çevremizi kirleten,doğanın kendi kendine atamayacağı zararlı çevre kirliliğidir.Gerek çevre bakanlığının hassasiyeti,gerekse toplum bilinci olarak,insanlar ve bakanlık birçok öneriyle,çevre kirliliğine çözüm aramaktadır.Bu çözümlerden en kalıcısı,atık su arıtma tesisleridir.Çevre bakanlığı da,atık su sorununa karşı, fabrikalara,ve tesislere,’’ Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği’’ kanununu getirerek çevremizi korumak adına,kalıcı bir çözüm getirmiştir..Amaç: Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kentsel atık suların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden kaynaklanan atık su deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevreyi korumaktır. 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

3 Bu nokta da Redox-Yazgan,en son teknolojiye dayanarak,maliyeti düşük,atık su sorununa karşı, son teknolojiyi kullanan atık su arıtma tesisi getirmiştir. Peki neden Redox-Yazgan ? Hollanda'nın arıtma tesisi konusunda öncü firmalardan gelen Redox,ve gıda ve iş makineleri sektöründe,25 yılı aşkın, hizmet veren Türkiyenin öncü firmalarından,Yazgan Makineyle atık su arıtma tesisi kurumunda ortak olmuştur.Redox-Yazgan 2 senedir, su ve arıtma tesisleri konusunda,büyük ve hatırı sayılır firmalara arıtma tesisi konusunda hizmet vermektedir.

4 Bu ortaklığın hikayesi nedir? Yazgan Makine, 2001 yılında atık su konusunda sorun yaşamaktaydı.Gerek Çevre bakanlığı yasalarının da öngörmesi,gerek ise bireysel çevre koruması adına,arıtma tesisi kurmak istemiştir.Bu işle ilgilenen firmalar araştırılmış,projeler çizilmiş ve karar verilip,bir firma gelip atık su arıtma tesisini kurmuştur.Fakat sonuç,istenilen gibi olmamıştır. Doğaya salınabilecek suyun temizliğini sabitleyememişlerdir.Sözde arıtılan su,bazen kirli,bazen temiz,bazen asitli,bazen çamurludur.Başka bir çözüm arama yoluna gitmeye karar verilmiştir.Araştırma ve tavsiyeler sonucunda,Yazgan ilk kez Hollanda markası,Redox ile tanışmıştır.Redox, olan arıtma tesisine,eklemeler yapmıştır ve atık su sorununu kökten çözmüştür.Bu memnuniyete ve kendi tecrübelerine dayanarak,Yazgan makine,Redoxla ortak olup, bu teknolojiyi herkese tavsiye edip,hizmet vermeye başlamıştır. Bu ortaklığın hikayesi nedir? Yazgan Makine, 2001 yılında atık su konusunda sorun yaşamaktaydı.Gerek Çevre bakanlığı yasalarının da öngörmesi,gerek ise bireysel çevre koruması adına,arıtma tesisi kurmak istemiştir.Bu işle ilgilenen firmalar araştırılmış,projeler çizilmiş ve karar verilip,bir firma gelip atık su arıtma tesisini kurmuştur.Fakat sonuç,istenilen gibi olmamıştır. Doğaya salınabilecek suyun temizliğini sabitleyememişlerdir.Sözde arıtılan su,bazen kirli,bazen temiz,bazen asitli,bazen çamurludur.Başka bir çözüm arama yoluna gitmeye karar verilmiştir.Araştırma ve tavsiyeler sonucunda,Yazgan ilk kez Hollanda markası,Redox ile tanışmıştır.Redox, olan arıtma tesisine,eklemeler yapmıştır ve atık su sorununu kökten çözmüştür.Bu memnuniyete ve kendi tecrübelerine dayanarak,Yazgan makine,Redoxla ortak olup, bu teknolojiyi herkese tavsiye edip,hizmet vermeye başlamıştır.

5 Redox-Yazgan ı diğer arıtma tesisi kuran firmalardan farkı nedir? Redox, Hollanda da 10-15 senedir,arıtma tesisleri ve atık su arıtma tesisi konusunda kendini defalarca kanıtlamış bir isimdir.Diğer atık su tesisleri,sadece biyolojik havuz sistemi kullanmaktadır.Ama bu sistem,hem uzun zamanda suyu temizliyor,hem maliyetli olan kimyasallardan,daha fazla kullanım gerekiyordu,hem de su temizliğini sabitleyemiyordu.Redox ise ön arıtma sistemini getirerek,insanları,arıtma tesisini yenilemekten kurtardı,maliyeti düşürdü,su temizliğinde sabitliği yakaladı.Türkiye de bir ilk i başardı, ve şuanda bu başarıyı, Redox-Yazgan adıyla ve Redox patentiyle,bütün tesislere uyguluyor. Biraz arıtmadan bahsedelim,Atık su arıtmasının iki şekli vardır.1. Kimyasal arıtma : Petrol,tekstilde v.s alanlarda kullanılır. 2.Biyolojik arıtma: Biyolojik havuzla yapılan : Gıda,insan evsel atık v.s alanında kullanılan.

6 Redox taki fark,bu yıllara kadar mevcut üretim tesislerinde kapasite artırıp,üretimini fazlalaştırınca,arıtma tesisleri,gelişime ve atık su arıtımında yetersiz kalmaya başlamıştır.Çözüm olarak ta,yeni havuz inşa edilmesi veya havuzların büyütülmesi gibi çözümler getirilmiştir.Redox-Yazgan minimum değişikle ve yatırımla,eldeki imkanları maksimum kullanıma ulaştırır. Ayrıca suyun çamurdan ayrıştırma işlemini,yüzdürme tekniği ile yaptığından,mevcut yapılarla birlikte kullanımda ek ekipmanlarla,biyolojik arıtmadan yeterli performans alımını sağlar.

7 Redox arıtma işlemi,nasıl gerçekleşir? Atık su,flotasyon havuzuna gelir,burada katı maddelerden,yağlardan…) hava kabarcıklarıyla serbest kalır ve teknenin üstüne çıkar. Katı madde arıtımda,istenirse ek ekipmanlarla,suyun dibinde çökmüş olan katı madde(çamur) ise,paslanmaz çelikten yapılmış bir taşıma helezonuyla,toplanır ve manyetik valfa iletilir.Örneğin mermer üretimindeki atık su temizlemesinde,alta çöken tortuların temizlenmesi içindir. Redox arıtma işlemi,nasıl gerçekleşir? Atık su,flotasyon havuzuna gelir,burada katı maddelerden,yağlardan…) hava kabarcıklarıyla serbest kalır ve teknenin üstüne çıkar. Katı madde arıtımda,istenirse ek ekipmanlarla,suyun dibinde çökmüş olan katı madde(çamur) ise,paslanmaz çelikten yapılmış bir taşıma helezonuyla,toplanır ve manyetik valfa iletilir.Örneğin mermer üretimindeki atık su temizlemesinde,alta çöken tortuların temizlenmesi içindir. Sadece flotasyonla, hava kabarcıklarının yardımıyla asılı bulunan katı parçalar yada atık sudaki serbest yağlar temizlenebilir. Sudaki protein emülsiyonları, karbonhidratlar ve yağlar sadece daha önceki pıhtılaştırma ve çökeltme işlemiyle yapılabilir. Bu tür tesislerin temininde, çalıştırılmasında ve bakımında maliyetlerin en aza indirilebilmesi için Redox- Yazgan, kontrollü koşullarda atık su kimyasallarını ve nötrleştirme dozajını sağlayan bir boru çökelticisi geliştirdi. Bu dozaja göre, atık su çökelmenin oluştuğu çökelticiden geçerek Redox - Yazgan flatasyon sisteminde atık sudan ayrılır. Boru çökelticide, karıştırıcı gibi enerji harcayan hareketli parçalar bulunmadığından, oluşan çökelti parçalanmadan kalır.

8 Redox-Yazgan arıtma sisteminin referansları? Redox-Yazgan, ilk olarak,arıtma tesisini kendi fabrikası olan (Maybi- Malkara) raya kurmuştur.Kendi memnuniyetinden sonra,Türkiye’nin,gıda sektöründe, zirveye oturmuş firmalarına da hizmet vermiş. Bunlardan bazları: Ülker Tat Sek Yörsan V.SRedox-Yazgan arıtma sisteminin referansları? Redox-Yazgan, ilk olarak,arıtma tesisini kendi fabrikası olan (Maybi- Malkara) raya kurmuştur.Kendi memnuniyetinden sonra,Türkiye’nin,gıda sektöründe, zirveye oturmuş firmalarına da hizmet vermiş. Bunlardan bazları: Ülker Tat Sek Yörsan V.S

9 Avantajlarımız, Enerji tasarrufu:Mevcut sistemlerdeki biyolojik havuzlardan önceki tüm sistemde kullanılan enerji giderleri (motorlar,karıştırıcılar,blowerlar…)çok fazla olduğu için maliyeti çok olmaktadır. Sürekli akışkan özelliği: Mevcut klasik sisteminizde çamur çökeltme ve diğer havuzlarda bekleme yapılmak zorundadır. Çok az kimyasal gideri:Mevcut sistemde,kimyasal oranlarında devamlı PH değerlerini hesaplayana kadar ki fazla ve dengesiz kimyasal kullanımı ve dolayısıyla pahalı olan bu kimyasallarda fazla harcama olmaktadır.Redox-Yazganda ise,PH dengesine göre otomatik dozaj pompaları ile çok az miktarda kimyasal kullanılır. %10-14 e varan çamur kuru madde özelliği:Mevcut istemde çamurlar dibe çöktürülür.Çıkan çamur sulu olur.Bunun için tekrar özel işlemlere başvurulur.Buda; işçilik,zaman kaybı ve maliyet olarak yansır. Redox-yazganda ise,atık sudaki ayrışan cisimler,kütle çamur halinde topraklanır.yüzeydeki çamur taranarak dışarı atılır.

10 Zaman ve işçilik tasarrufu: Mevcut sistemde,arıtma işlemi çok olduğu için,sürekli gözlemleme,dolayısıyla işçilik gerekir.Redox-Yazganda ise tüm işlemler ful otomatik olur,sistem başında bir kişi olması yeterlidir. Pratik ve kolay çalışım: Mevcut sistemde,biyolojik havuzlardan önceki ön arıtma bölümleri,çökeltme havuzlar vs. çok yer kaplar.Zamanla birçok tadilat ve riski beraberinde getirecektir.Betonarme içerisinde oluşundan,betona bulaşan ve kirliliği yok etmek imkansızdır.Zaman içerisinde,bu durum su kirlilik miktarını artırıp,kimyasal giderler ide aynı oranda artırır.Redox-Yazgan sistemi tamamen CrNi paslanmaz imalattır.Taşınabilir özelliktedir.Kaplama alanı, 150- 200 m2 civarındadır. Yüksek Verimlilik:Mevcut sistemde,atık su yükünü %50 veya üzeri,biyolojik havuz yapar.Böylece biyolojik havuz çok zamanlı çalışır,yinede risk taşır.Redox-Yazgan ise,sürekli akışkan özelliği ve otomasyon sistemiyle,çok az maliyetle,%60-%80 arası atık suyun kirlilik oranlarını azaltır.

11 Kokusuz temiz çalışma: Mevcut sistemde olur,açık ve geniş alandaki betonarme yapıdan kaynaklı,koku olur.Redox-Yazgan la,sürekli akışkan ve hızlı oluduğu için,%90 oranında azalır. Atık su arıtma tesislerinin kullanıldığı alanlar: Et işleme endüstrisi Kanatlı işleme sanayi sektöründe ilaç endüstrisi Doğal taş işleme endüstrisi Tekstil endüstrisi Tabakhane Toplumlu atık su Petrokimya sanayi balık işleme sanayi Gıda sanayi Kağıt patates işleme endüstrisi Süt endüstrisi endüstrisi beton

12 Faydalarımız: Referanslarımız Kalıcı çözüm buluruz Çevre dostuyuz Enerji tasarrufu sağlarız Maliyet düşürürüz Çevre il müdürlüğüne yasasına uygun çözüm buluruz Ön arıtma sistemi kurmak veya atık su veren firmalara çözüm üretiriz Sürekli akışkanlığı sayesinde,arıtma tesisi,kendi temizliğini yapar. Ön artıma,verimliliği arttırır Biyolojik havuz da ki zaman ve yükü azaltır. Patentliyiz(benzerimiz ve taklitlimiz yoktur.) Garantimiz vardır. Arıza bakım elemanlarımız Yedek parça güvencemiz Teknik servisimizle Satış sonrası hizmetimiz vardır. Faydalarımız: Referanslarımız Kalıcı çözüm buluruz Çevre dostuyuz Enerji tasarrufu sağlarız Maliyet düşürürüz Çevre il müdürlüğüne yasasına uygun çözüm buluruz Ön arıtma sistemi kurmak veya atık su veren firmalara çözüm üretiriz Sürekli akışkanlığı sayesinde,arıtma tesisi,kendi temizliğini yapar. Ön artıma,verimliliği arttırır Biyolojik havuz da ki zaman ve yükü azaltır. Patentliyiz(benzerimiz ve taklitlimiz yoktur.) Garantimiz vardır. Arıza bakım elemanlarımız Yedek parça güvencemiz Teknik servisimizle Satış sonrası hizmetimiz vardır.

13 Pıhtılaştırma Nötürleştirme Hava Kabarcıkları Çökelti ‘’pin’’çökelti Çökelti PH ölçümü Flotasyon Tortu Temiz su FeCI 3 NaOh 3 Atık su Yüzdürme,tarakla alınır,dışa boşaltılır. sonu ç

14 Atık su,flotasyon havuzuna gelir… Flotasyon borularından geçer,bu flotasyon borularında,FeCı3 ve NaOh kimyasalları suya verilir.Bu kimyasalala,oksijenle birleşerek,pıhtılaşmayı sağlıyor.

15 Borulardan,Flotasyon havuzuna gider…

16 Flotasyon havuzunda,yüzdürm e tekniğiyle,yukarı çıkan katı maddeler,Taranarak suyun yüzeyinden alınır.Dışarı boşaltılır. Flotasyon havuzunda,yüzdürm e tekniğiyle,yukarı çıkan katı maddeler,Taranarak suyun yüzeyinden alınır.Dışarı boşaltılır.

17 Havuzun üzerindeki ayrışan cisimler,kütle çamur halinde topraklanır.yüzey deki çamur taranarak dışarı atılır. Havuzun üzerindeki ayrışan cisimler,kütle çamur halinde topraklanır.yüzey deki çamur taranarak dışarı atılır.

18 Havuzun üstündeki katı maddeler,kurutulur…Dışarı boşaltılır…

19 Biyolojik havuz: Oksijen ve kimyasallarla,bakteriler ürer,ve atık suyu temizler…

20 Arıtılmadan önce atık su,ve arıtıldıktan sonra… Önce Sonra

21 Döner tamburlu elek > Redox-Yazgan döner tamburlu elek, dusuk calistirma ve bakim masraflariyla yuksek ayirma kapasitesine sahiptir. Elek calismasi sirasinda, su elek aralarından tambura gecer, kati maddeler dis tambur yuzeyinde kalir ve donme yonunde ahnarak tamburdan disarıya atilir. Redox-Yazgan doner tambur elegi standart olarak bir yikama tertibatina sahipti

22 Kavisli elekler > Redox-Yazgan tarafmdan gelistirilen yuksek dayanikli kavisli elekler, farkli endustri alanlanndan elde edilen uzun yillann deneyimine dayanmaktadir. Bu tur elekler, asil olarak bir giris dagitim odasi ve ince delikli bir eiek plakasindan olusmaktadir. Su bu eiek plakasi arasmdan gecmektedir. kati maddeler geride kalir ve agirhklan nedeniyle asagiya kayarlar. Kavisli elegin bakimi da kolaydir. Daha iyi temizleme icin elege bir yikama tertibati eklenebilir.

23 Atık su arıtma tesisi kurulacak tesislere,üretimine,alanın a göre,temizleyeceği maddelere göre,opsiyon el olarak,ek arıtma ekipmanları kullanılabilir…

24 Değerli vaktinizi bize ayırıp sunumumuzla ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. İlerki zamanlarda beraber çalışmak dileğiyle...


". Redox- Yazgan. Hepimiz bildiği gibi, bir ülkenin en doğal zenginliği,çevredir.Çevremizin temizliğini korumak için gerek birey olarak bize, gerek ise." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları