Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA BECERİLERİ 3 – 7 Haziran 2013 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA BECERİLERİ 3 – 7 Haziran 2013 2."— Sunum transkripti:

1 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

2 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA BECERİLERİ 3 – 7 Haziran 2013 2

3 İhtiyaçlar Hiyerarşisi Fizyolojik İhtiyaçlar Güvenlik İhtiyacı Saygınlık İhtiyacı Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Ait Olma İhtiyacı STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 3

4 Arzulanan Durum Paylaşılmış Vizyon Mevcut Durum Eskiye bağlı kalmanın en büyük nedeni, eskiye olan bağlılık değil, gelecekte olunacak durum ile şimdiki durum arasındaki belirsizliktir. Değişim Zordur Geçiş Durumu STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 4

5 ÇİNLİ SAVAŞÇI VE FİLOZOF SUN TZU SAVAŞ SANATI ESERİNDE; “Başkasını ve kendini bilirsen sen, yüz kere savaşsan da tehlikeye düşmezsin; başkasını bilmeyip kendini bilirsen, bir kazanır bir kaybedersin; ne kendini ne de başkasını bilmezsen, girdiğin her savaşta tehlikedesin demektir.” STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 5

6 Plan? Bir işin gerçekleştirilmesi için uyulması gereken düzen olarak tanımlanabilir. Planlama? Önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması, izlenecek yolların belirlenmesidir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 6

7 Planlama Sürecinde; Örgütsel amaçlar saptanmalı, Bu amaçların nasıl başarılacağını belirleyen planlar geliştirilmelidir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 7

8 Hedeflerin oluşturul- ması Hedeflerin oluşturul- ması Gelecekteki muhtemel olayların tanımlanması Gelecekteki muhtemel olayların tanımlanması Alternatiflerin belirlenmesi Alternatiflerin belirlenmesi Olası alternatiflerin değerlen- dirilmesi Olası alternatiflerin değerlen- dirilmesi Olası alternatifler üzerinde çalışılması Olası alternatifler üzerinde çalışılması Uygun Alter- natiflerin seçilmesi Uygun Alter- natiflerin seçilmesi Alterna- tiflere uygun alt planların belirlen- mesi Alterna- tiflere uygun alt planların belirlen- mesi Planların yürürlüğe konulması Planların yürürlüğe konulması Planlama Süreci PLANLAMA 8

9 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ Stratejik Düşünme Stratejik düşünme, bulunduğunuz yerden istediğiniz yere erişmenizi sağlayacak alternatif yolları keşfetmenizi sağlar. Stratejik düşünme süreci yaratıcı, sentezci ve farklılık oluşturucudur. Stratejik Planlama Stratejik planlama stratejik düşünme aracılığıyla geliştirilen fikirlerin eyleme dönüştürülmesini ve desteklenmesini sağlar. Planlama analitik ve farklılıkları azaltıcı bir süreçtir. Stratejik Yönetim Stratejik düşünme ile planlamayı birbiriyle bağlantılandırarak sonuca yönlendirme.Yönetimin amaçlarına ulaşmayı öngören alternatifli kararların geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlayan bilimsel bir yöntemdir. 9

10 21. YÜZYILIN ÖZELLİĞİ Değişimin Yönetimi Stratejik Düşünme ve Yönetim STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 10

11 STRATEJİK DÜŞÜNME VE YÖNETİM Kurumların gelecekteki belirsizlikleri öngörüp bu doğrultuda planlama yapmaları ve değişimlere ayak uydurabilmek için stratejik yönetim ve planlamanın esas olarak kabul edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 11

12 STRATEJİK YÖNETİMİN (GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMENİN) ÖNÜNDEKİ ENGELLER Günü kurtarmak, Var olanla yetinmek, Kaderci olmak, (“olacağı varmış”, “iş olacağına varır”) “Görelim Mevla'm neyler, neylerse güzel eyler” “Her şey olacağına varır” “Başa gelen çekilir” “Kısmetinde varsa, ayağına gelir” “Yumurta kapıya dayanınca!” hareket etmek, Krizlerle uğraşmak, (günlük işlerin ateşini söndürmek) STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 12

13 STRATEJİK YÖNETİMDE ÖNEMLİ BİR SORUN: Değişime Direnmek Genelde ilk ve en önemli sorun, değişime direnmektir. Değişim için yapılan etkinliklere karşı gösterilen, var olanı koruma eğilimidir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 13

14 YASAL DAYANAK 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” ile stratejik planlama yasal bir temele kavuşmuş ve kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiştir. (1.1.2005 tarihinden itibaren) STRATEJİK PLAN MEVZUATI STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 14

15 Stratejik Plan Mevzuatı 5018 sayılı Kanunda stratejik plan, “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. 26.5.2006/26179 Resmî Gazete Yayınlanan Yönetmeliğe göre “Bakanlıkların ve bakanlığa bağlı ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlarına uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.” Bu yönetmelikte belirtildiği gibi Bakanlığımızda 2010-2014 dönemini kapsayan Strateji Planı Taslağını 31.01.2009 içinde tamamlayacaktır. STRATEJİK PLAN MEVZUATI STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 15

16 Alice: “Hangi yoldan gideyim?” Tavşan: “Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin önemi yok.” Lewis Carroll (Alice Harikalar Diyarında) STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 16

17 Kurum Fotoğrafının Çekilmesi Doktora gittiğimizde kendimizin analizi (fotoğrafı) Check-Up vb. (kan tahlili, tansiyon, efor testi….) yöntemlerle yapılıyor. SORU: Kurumunuzun Check-Up’ı hangi yöntemlerle yapılır? (Uygulama: Beyin fırtınası yöntemi) STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 17

18 Gelecekte nerede olmak istiyoruz? Olmak istediğimiz yere nasıl gideceğiz? Hedefe doğru ilerlediğimizi nasıl bileceğiz? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 18

19 Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Programı İLKELER VİZYON MİSYON İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörleri Nihai SP 4 2 3 5 UYGULAMA 6 1 19 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA BECERİLERİ

20 NEDEN STRATEJİK PLANLAMA? NEDEN STRATEJİK PLANLAMA? İLERİYE YÖNELİK DÜŞÜNMEK ORTA/UZUN VADELİ SOMUT HEDEFLERE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞINI GELİŞTİRMEK KATILIMCILIK ANLAYIŞI KAZANMAK VE SAHİPLENMEK HESAP VERME SORUMLULUĞU KAZANMAK VE ŞEFFAF OLMAK İÇİN STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA BECERİLERİ 20

21 1.Bir yol haritası özelliğine sahiptir. 2.Sonuçların elde edilmesine yönelik temel oluşturur. 3.Gerekli bir yönetsel araçtır. 4.Günlük kararların etkilerine vurgu yapması itibariyle geleceği de kapsamaktadır. 5.Periyodik yaklaşım ve güncellemeler nedeniyle esnek ve uyumludur. 6.Paydaş desteği için gereklidir. 7.İletişimi teşvik eder. Neden Stratejik Planlama Yapılır? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 21

22 “Planlamada başarısız olursanız başarısız olmayı planlamışsınızdır.” Stratejik planlama uzun vadede kendisini amorti eden bir yatırımdır. NEDEN STRATEJİK PLANLAMA YAPILIR? 22

23 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? Neredeyiz? Durum Analizi Tarihi gelişim Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi Paydaş analizi Kuruluş içi analiz ve çevre analizi Nereye Ulaşmak İstiyoruz? – Karşılaştırma ve çoklu senaryolar – Vizyon, Misyon ve İlkeler – Stratejik Amaçlar ve Hedefler: Somut ve ölçülebilir STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 23

24 Varmak İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? Stratejiler : Yöntemler, ayrıntılı iş planları, insan kaynakları planlaması, bütçelendirme Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz? İzleme: Raporlama, karşılaştırma Değerlendirme ve Performans Ölçümü: Geri besleme, ölçme yöntemlerinin belirlenmesi, performans göstergeleri, performans yönetimi STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? 24

25 GÖZDEN GEÇİRME “Biz suyun derinliklerinde inciler toplamaya çalışırken kumlar yüzeye çıkar, su bulanıklaşır. Arada bir suyun üzerine çıkıp sandalımız nerede, kıyı nerede görmek gerekir.” STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? 25

26 Başarılı bir stratejik plan Kurum yöneticisinin tam desteğini almalıdır. Her düzeydeki yönetici ve çalışanları kapsamalıdır. Esnek, kurumla uyumlu ve anlaşılır olmalıdır. Sorumlulukları açıkça tanımlamalı ve sonuçlara yönelik hesap verebilirliği içermelidir. Kurumsal hedef ve amaçlara yönelik anlayışlar üretmeli ve harekete geçirmelidir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 26

27 Uygulandığı çevrenin farkında olmalı ve politik olarak esnek olmalıdır. Hedefler, ilkeler, kaynaklar ve getiriler hakkında gerçekçi olmalıdır. Paydaşlar arası çatışmaları önlemek için bir strateji/yönteme sahip olmalıdır. Zamana uygun, güncel ve sürekliliği olmalıdır. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 27 Başarılı bir stratejik plan

28 Planlamanın Planlaması: Kuruluşa yönelik: Yöneticilerin desteği var mı? Kuruluşun geleceği hakkında kararlar alma isteği var mı? Kuruluşun stratejik plan geliştirebileceğine inanç var mı? Kişilere yönelik: Organizasyon: Planlama nasıl yönetilecek, takımda kimler olacak? Çalışanlar hangi aşamada nasıl katkıda bulunacak? Dışarıdan destek/danışmanlık/hizmet ne ölçüde alınacak? Sürece yönelik: Çalışmaya ne kadar vakit ayrılacak? Nasıl bir uygulama modeli öngörülecek, hangi aşamalar gerçekleştirilecek? Hangi çıktılar/sonuçlar elde edilecek? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 28

29 PLANLAMANIN ARAÇLARI VİZYON NE sorusunun cevabı Geleceğin resmi... MİSYON STRATEJİ DEĞERLER ve İLKELER Kurum Dışı Kurum İçi AMAÇLAR VE HEDEFLER Mevcut Durumun Tespiti NEDEN sorusunun cevabı Varlık sebebi... Üretim/Hizmet Araçları Operasyonel Etkinlik STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 29

30 Stratejik Yönetim Faaliyet ve Projeler SWOT ve PEST analizi SWOT ve PEST analizi Mevzuat Analizi Performans Göstergeleri Tarihsel Gelişim Temalar Faaliyet Analizi Stratejik Hedefler Paydaş Analizi Stratejik Amaçlar Vizyon Misyon İlke ve Değerler STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 30

31 STRATEJİK PLANLAMA (DÖNGÜSEL GÖSTERİM) 1 2 3 4 5 TANIMLAMA NEREDEYİZ? STRATEJİK PLANLAMA NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? TASARIM GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞIRIZ ? UYGULAMA, İZLEME BAŞARIMIZI NASIL İZLERİZ? DEĞERLENDİRME BAŞARIMIZI NASIL DEĞERLENDİRİRİZ? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 31

32 NOAŞAMALARİŞ VE İŞLEMLERCEVAPLANACAK SORU 1DURUM ANALİZİ - Plan ve Programlar - Paydaş Analizi - GZFT Analizi - PEST Analizi NEREDEYİZ? 2MİSYON VE İLKELER- Kuruluşun varoluş gerekçesi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? 3VİZYON- Arzu edilen gelecek 4AMAÇLAR VE HEDEFLER - Orta vadede ulaşılacak amaçlar - Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler 5STRATEJİLER-- Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL VE NELERLE ULAŞABİLİRİZ? 6 ETKİNLİKLER VE PROJELER - Ayrıntılı İş Planları - Maliyetlendirme - Performans Programı - Bütçeleme 7İZLEME - Raporlama - Karşılaştırma BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? 8 PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Geri besleme - Ölçme Yöntemlerin Belirlenmesi - Performans Göstergeleri - Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 32

33 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 33

34 Durum Analizi “neredeyiz?” Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi Paydaş analizi (hedef kitle, faaliyetlerden olumlu/olumsuz yönde etkilenen, ilgili tarafların analizi) Kuruluş içi analiz (yapı, insan kaynakları, mali kaynaklar, kurumsal kültür, teknolojik düzey vb.) Çevre analizi (faaliyet gösterilen ortam ve dış koşulların analizi) STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 34

35 Okulun Kısa Tarihçesi Okulun Kuruluşu Zaman içindeki gelişimi Binanın donanımı (derslik, lab, kütüphane, teknolojik donanımı, açık alan sayıları) Personel sayıları (yönetici, öğretmen, hizmetli), öğrenci sayıları Mezunların durumu (gittikleri üst okullar, istihdam durumları, mezun olan ünlüler) Disiplin, devam-devamsızlık, takdir-teşekkür durumları Okulun bulunduğu çevrenin analizi (PEST) Okulun bulunduğu sosyal çevre Ekonomik durumu Dış kuruluşlarla (kamu-özel-STK) olan işbirlikleri Teknolojik Yapı (elektronik evrak vb.) Okulun yasal yükümlülükleri Okulun sorumluluklarını tanımlayan mevzuatların derlenmesi OKULUN ANALİZ EDİLMESİ (KURUM İÇİ VE DIŞI) 35

36 OKUL/KURUMUN HİZMET ALANLARI (TEMALAR) Faaliyet Alanı -1 Hizmet alanları -1 Hizmet alanları -2 Faaliyet Alanı -2 Hizmet alanları -1 Hizmet alanları -2 Okulun Analiz Edilmesi (Kurum içi ve dışı) STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 36

37 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 37

38 Okulun Analiz Edilmesi (Kurum içi ve dışı) STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 38

39 Öğretim – Ahşap Teknolojisi Alanı – Bilişim Teknolojisi – Elektrik Elektronik Teknolojisi – Makine Teknolojisi – Metal Teknolojisi – Metalurji Teknolojisi – Plastik Teknolojisi – Tekstil Teknolojisi Eğitim – Kişisel Rehberlik (Bireysel Görüşme) – Mesleki Rehberlik – Veli Rehberliği – Eğitsel Rehberlik – Sosyal, Kültürel, Sportif etkinlikler Üretim (Döner Sermaye İşleri) – Bilgisayar – Öğrenci Sıraları – Dolap – Büst – Bilgisayar Masaları – Ranza Araştırma/Geliştirme – AB projeleri, İyileştirme Ekipleri Yayın – Okul içi kitap, bülten, panolar Bilimsel Toplantılar – Paylaşım Toplantıları – Konferanslar – Seminerler – İyi örnekler konferansı OKULUN HİZMET ALANLARI (Endüstri Meslek Lisesi) (Örnek-1) Okulun Analiz Edilmesi (Kurum içi ve dışı) STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 39

40 Öğretim – Fen Alanı – Sosyal Alanı – Türkçe Matematik – Dil Alanı Eğitim – Kişisel Rehberlik (Bireysel Görüşme) – Mesleki Rehberlik – Veli Eğitimi – Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler OKULUN HİZMET ALANLARI (Genel- Anadolu Lisesi) (Örnek-2) Araştırma/Geliştirme – AB projeleri, İyileştirme Ekipleri Yayın – Okul içi kitap, bülten, panolar Bilimsel Toplantılar – Paylaşım Toplantıları – Konferanslar – Seminerler – İyi örnekler konferansı Okulun Analiz Edilmesi (Kurum içi ve dışı) STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 40

41 PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakanlık, iç paydaşlara örnek verilebilir. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek verilebilir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 41

42 Müşteriler (Yararlanıcılar, hizmet sunulanlar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. Öğrenciler müşterilere örnek olarak verilebilir. PAYDAŞ ANALİZİ STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 42

43 Paydaşların Kimliği Lider; kurumda herhangi bir kademede görev alan çalışanlar içerisinde liderlik özellikleri taşıyan kişilerdir. İç Paydaş; kurumda çalışanlardır. Dış Paydaş; hizmet veren kuruma mensup olmayan, ancak ürün/hizmetten yararlanan veya ondan etkilenenlerdir. Müşteri; ürün, hizmet veya süreçten etkilenen veya satın alıp kullanan herkestir. İki çeşit müşteri vardır: Temel ortak; kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimine bağlı olmaksızın (yapısal bağlılık gibi) zorunlu olarak kurulmuş ortaklıklardır. Stratejik ortak; kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimi üzerine kurduğu ortaklıklardır. Tedarikçi; kurumun faaliyetlerini gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğu kaynakları temin eden kurum/kuruluşlardır. Ürün/hizmet; herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısıdır. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 43

44 Paydaş analizinde kimlik belirleme süreci Ürün ve hizmetten kimler yararlanıyor? Kim en çok yararlanıyor? Kurum dışı paydaşlar kimler? Paydaşlar bizim sağladığımız hizmet ve ürünleri farklı bir kurumdan alabilir mi? Kurum içi paydaşlar kimler ve kurumdan neler umuyorlar? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 44

45 ÖRNEK PAYDAŞ ANALİZİ Temel ortak: Temel ortak: Mevzuatla belirlenmiş idari bağı olanlar Stratejik Ortak: Stratejik Ortak: Zorunlu olmayan karşılıklı yarara dayalı ilişki STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 45

46 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 46

47 Çevre analizi (PEST) Politik/Hukuki Faktörler İlgili yasalar Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslararası ilişkiler Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslararası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları Sosyal/Kültürel Faktörler Çevreye duyulan hassasiyet Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler Teknolojik Faktörler Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanılabilirlik ARGE harcamaları Teknoloji transfe ri STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 47

48 SWOT (GZFT) ANALİZİ NEDİR? SWOT analizi, incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 48

49 NEDEN SWOT ANALİZİ? İç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmekte yardımcı olur. Güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 49

50 NE ZAMAN KULLANILMALI ? Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında, Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında, Nicel verilerin yetersiz olduğu durumların analizinde kullanılmalıdır. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 50

51 SWOT (GZFT) ŞEMASI POZİTİF NEGATİF İÇSEL GÜÇLÜYÖNLER ZAYIF YÖNLER DIŞSAL FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 51/64

52 Kuruluş içi analizde; Kuruluşun yapısı Beşeri kaynaklar Kurum kültürü Teknoloji Mali durum dikkate alınmalıdır. Güçlü yönlerin saptanması Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Tüm niteliklerinizi sıralayın Zayıf yönlerin saptanması Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidir? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 52

53 GZFT GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER FEDAKAR ÖĞRETMENLERİMİZ OKULUN AKADEMİK BAŞARI DÜZEYİ ………. ………….. ……….. ………….. GZFT STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 53

54 Çevre Analizi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ? Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 54

55 GZFT FIRSATLARTEHDİTLER Veli Profili Okulun bulunduğu bölgedeki ulaşım sorunu. ………………. …………….. …………… …………………… STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 55

56 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 56

57 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 57

58 NOAŞAMALARİŞ VE İŞLEMLERCEVAPLANACAK SORU 1DURUM ANALİZİ - Plan ve Programlar - Paydaş Analizi - GZFT Analizi - PEST Analizi NEREDEYİZ? 2MİSYON VE İLKELER- Kuruluşun varoluş gerekçesi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? 3VİZYON- Arzu edilen gelecek 4AMAÇLAR VE HEDEFLER - Orta vadede ulaşılacak amaçlar - Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler 5STRATEJİLER-- Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL VE NELERLE ULAŞABİLİRİZ? 6 ETKİNLİKLER VE PROJELER - Ayrıntılı İş Planları - Maliyetlendirme - Performans Programı - Bütçeleme 7İZLEME - Raporlama - Karşılaştırma BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? 8 PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Geri besleme - Ölçme Yöntemlerin Belirlenmesi - Performans Göstergeleri - Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 58

59 VİZYON MİSYON AMAÇLAR HEDEFLER İLKELER (DEĞERLER) STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 59

60 MİSYON Kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Kurumun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Kısa, açık, çarpıcı ve net olmalıdır. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 60

61 Misyonun Belirlenmesi Kuruluşun var oluş nedeni nedir? Kuruluş kimlere hizmet sunuyor? Kuruluş hangi alanda çalışıyor? Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor? Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 61

62 VİZYON Kurumun ideal geleceğini simgeler; kurumun uzun vadede neler yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Kurumun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik eden, diğer yandan da gerçekçi, iddialı ve ulaşılabilir bir ifadesidir. Vizyon bir örgütün stratejik hedefini gösterir. Örgüt yöneticilerine ileriyi görme yeteneği kazandırır. İLHAM verir, Örgütü HAREKETE geçirir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 62

63 Vizyonun Belirlenmesi Kuruluşun ideal geleceği nedir? Kuruluş, çalışanları ve yararlanıcıları tarafından nasıl algılanmak istiyor? Hesap verme sorumluluğunu taşıyan idari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 63

64 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 64 MİSYON Milli ve manevi değerlere gönülden bağlı, ülkesini seven, sürekli gelişmeye açık, iş piyasasının taleplerine cevap verebilecek, mesleki ve ahlaki yeterliliğe sahip, yapıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirmek. Kaliteli eğitimle, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayarak öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumunu hazırlamak ve iş dünyasına nitelikli ara elamanlar kazandırmak. VİZYON Mesleki eğitimde öncü; emsalleri arasında marka bir okul olmak. Kuruluşumuzun 25. yılında ilimizde meslek liseleri arasında lider ve marka okul olmak. İLKELER Atatürk ilke ve inkılapları Adalet Liyakat İnsana değer Şeffaflık Katılımcılık ve paylaşımcılık Demokratiklik Eleştiriye açıklık Sürekli eğitim

65 AMAÇLAR Amaçlar, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Bu kurum/ organizasyon, neden var ? sorusunun cevabıdır. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. Görev tanımı değildir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 65

66 Stratejik Amaçların Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular Misyonumuzu yerine getirmek için neler yapmalıyız? Kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktayız? Şu anki faaliyetlerimiz dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? Diğer kuruluşlarla ortak amaçlara sahip miyiz? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 66

67 İyi Belirlenmemiş Stratejik Amaç Örnekleri Müşterilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Amaç, geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kuruluşun şu anki hizmet kalitesi kötü ise bunun devam edeceğini ifade eder. Neden yanlış? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 67

68 Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir. İyi Belirlenmemiş Stratejik Amaç Örnekleri Neden yanlış? Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir. 68 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

69 İyi Belirlenmiş Stratejik Amaç Örnekleri Temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre için kirliliği ve çöp miktarını azaltarak şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmek. Neden doğru? Ulaşılmak istenen amacın yönü ve varılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade edilmiştir. Geleceğe yönelik güçlü bir çerçeve çizilmiştir. Amacın belirttiği hususlar hedeflerin nasıl geliştirileceği konusunda yol göstermektedir. Burada “temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre” ile kirliliğin ve çöp miktarının azaltılması arasında ilişki kurulmaktadır. 69 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

70 70 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

71 71 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

72 Hayal ile hedef arasındaki fark eylemdir. 72 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

73 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların, tanımlanmış bir zaman diliminde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik birden fazla hedef belirlenebilir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 73

74 Hedefler; Yeterince anlaşılabilir olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. ( 2008 yılında %55 olan yüksek öğrenime öğrenci yerleştirme oranı 2010 yılında %65 çıkarılacaktır.) STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 74

75 SSÖÖG-Z kuralına göre hazırlanır: Spesifik, Somut, Önemli, Ölçülebilir, Gerçekleştirilebilir, Zaman temelli …mek, …mak şeklinde mastar kipiyle yazılır. STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 75

76 Stratejik Hedef Örnekleri Öğrencilerin derse geç kalma oranı 2014 yılına kadar yüzde 5 oranında azaltılacaktır. Neden doğru? Belirli bir hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistiki bilgiler bulunmaktadır. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 76

77 77 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

78 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Stratejik hedefler eğer sınırları belirgin, ölçülebilir, zaman ilişkili olarak yazılmamışsa bu tür stratejik hedef için performans göstergesi belirlenir. Performans göstergesi sayısı birden fazla olabilir. 78

79 Okul/Kurum, her bir stratejik amaca ait hedefleri bu başlık altında ayrıntılı olarak açıklayacak ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli Performans Hedefi ve projeleri detaylı bir şekilde anlatacaktır. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Performans Hedefi STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 79

80 Mümkünse her bir stratejik hedef için bir performans hedefi yazılır. O yıl stratejik hedefle ilgili bir işlem yapılmayacaksa performans hedefi yazılmayabilir. Performans hedefleri büyük ölçüde sonuç veya çıktı yönelimli olarak yazılır. Stratejik hedef, eğer genel terimlerle ifade edilmiş ve sayısallaştırma yapılmamışsa performans hedefinde sayısallaştırma yapılmış hedefler belirlemek gerekir. “Genel nitelikteki ölçülebilir faaliyetler” de performans hedefi olarak belirlenebilir. Bir stratejik hedefin altında birden fazla performans hedefi olabilir. Birden fazla stratejik hedef için birleştirilmiş tek bir performans hedefi yazılabilir. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Performans Hedefi STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 80

81 Performans Hedefi Örnek: Stratejik hedef: Ortaöğretimde sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısını 2013/2014 yılı sonunda 30 öğrenciye düşürmek. Performans hedefi: 2010 yılında Ortaöğretimde sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısını 35 öğrenciye düşürmek. Ölçülebilir, somut, önemli, zaman bağlantılı, gerçekleştirilebilir etkinliklerdir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 81

82 Örnek: Hedef-performans Göstergesi İlişkisi STRATEJİK AMAÇ Teknolojik alt yapı ve donanımı geliştirmek. I. HEDEF 2006 yılında tamamlanacak alt yapı projeleri ve öğrenciye yönelik laboratuar uygulamaları değerlendirilerek teknolojik donanım eksikliğinin belirlenebilmesi. Performans Göstergeleri : Laboratuar cihaz çeşitliliği ve sayısı Alt yapı sorununun giderilmiş olması Öğrenci memnuniyeti anketi sonuçları STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 82

83 NOAŞAMALARİŞ VE İŞLEMLERCEVAPLANACAK SORU 1DURUM ANALİZİ - Plan ve Programlar - Paydaş Analizi - GZFT Analizi - PEST Analizi NEREDEYİZ? 2MİSYON VE İLKELER- Kuruluşun varoluş gerekçesi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? 3VİZYON- Arzu edilen gelecek 4AMAÇLAR VE HEDEFLER - Orta vadede ulaşılacak amaçlar - Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler 5STRATEJİLER-- Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL VE NELERLE ULAŞABİLİRİZ? 6 ETKİNLİKLER VE PROJELER - Ayrıntılı İş Planları - Maliyetlendirme - Performans Programı - Bütçeleme 7İZLEME - Raporlama - Karşılaştırma BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? 8 PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Geri besleme - Ölçme Yöntemlerin Belirlenmesi - Performans Göstergeleri - Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 83

84 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 84

85 STRATEJİ NEDİR? Günümüzle gelecek arasında köprü Gelmek istediğiniz konum Strateji hedefe ulaştırır. Şimdiki durum Ulaşılacak hedef Strateji Bulunduğunuz konum STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 85

86 STRATEJİLER Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 86

87 Stratejilerin Oluşturulması için Cevaplanması Gereken Sorular Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir? STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 87

88 Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir. Bu yöntemle aşağıda belirtilen alternatif stratejiler geliştirilebilir. ZT Stratejileri : Zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye yöneliktir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

89 Güçlü Yön : Her branşta öğretmenlerimizin olması Soru : Her branşta öğretmenlerimizin olması bizi üç yıl sonra nereye götürür? Cevap : Akademik başarısı yüksek bir okul (Str. Konu) Zayıf Yön : Sosyal faaliyetlerin az olması Soru : Sosyal faaliyetlerin çok olması bizi üç yıl sonra nereye götürür? Cevap : Sosyal faaliyetlerin yeterli ve nitelikli olduğu bir okul (Str. Konu) Fırsat : AB projeleri Soru: AB projelerini kullanarak üç yıl sonra nerelere gidebiliriz? Cevap : Ufku geniş kendini diğer kurumlarla karşılaştıran öğretmen ve öğrencilerin olduğu bir okul (Str. Konu) Tehdit: Şiddete eğilimli aile ve öğrencilerin olması Soru: Şiddeti azaltarak üç yıl içerisinde nasıl bir okul oluruz? Cevap: Disiplin olaylarının olmadığı güvenli bir okul. (Str. Konu) ÖRNEK STRATEJİK KONULAR STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

90 Çevrede tanınan Basında olumlu haberleri çıkan İdare, veli, öğretmen, öğrenci iletişimi iyi olan Eğitim … Okulu Stratejik Amaçları BALIK KILÇIĞI YÖNTEMİ İLE STRATEJİK AMAÇLARIN BULUNMASI Öğretim Donanımİletişim Sosyal faaliyetlerin yeterli ve nitelikli olduğu Ufku geniş öğretmen ve öğrencilerin olduğu Disiplin olaylarının az olduğu Bireysel bakımına önem veren Zararlı alışkanlıkları olmayan Akademik başarısı yüksek bir okul Bilgisayar kullanmayı bilen öğrenci ve öğretmenlerin olduğu Okuyarak gelişen öğrencilerin bulunduğu Maddi bakımdan sorunu olmayan Spor salonu olan Teknolojik donanımı tam olan Sınıf mevcutlarının ideal (30 kişi) olduğu Bahçe düzenlemesi eksiksiz olan Bahçe duvarları güvenli İdare, veli, öğretmen, öğrenci iletişimi iyi, basında olumlu haberleri çıkan, çevrede iyi tanınan bir okul olmak STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

91  Beyin Fırtınasından elde edilenleri kategorilere ayırmada kullanılan bir yöntemdir.  Elde ettiğimiz stratejik konuları sınıflandırmak için kullanacağımız yöntemdir. Eğitim Sosyal faaliyetlerin yeterli ve nitelikli Ufku geniş öğretmen ve öğrencilerin olduğu Disiplin olaylarının az olduğu Bireysel bakımına önem veren Zararlı alışkanlıkları olmayan Maddi Kaynaklar ve Donanım Maddi bakımdan sorunu olmayan Spor salonu olan Teknolojik donanımı tam olan Sınıf mevcutlarının ideal (30 kişi) olduğu Bahçe düzenlemesi eksiksiz olan Bahçe duvarları güvenli Öğretim Akademik başarısı yüksek bir okul Bilgisayar kullanmayı bilen öğrenci ve öğretmenlerin olduğu Okuyarak gelişen öğrencilerin bulunduğu İlgi Diyagramı: İlgi Diyagramı: STRATEJİK AMAÇLARIN BULUNMASI VE AMAÇ İFADESİNE GEÇİŞ 46 Akademik başarısı yüksek, bilgisayar kullanmayı bilen öğretmen ve öğrencileri olan, öğrenmeyi zevk edinmiş öğrencilerin olduğu nitelikli bir öğretim veren okul olmak Alan 1 Alan 2 Alan 3 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

92 Akademik başarısı yüksek, bilgisayar kullanmayı bilen öğretmen ve öğrencileri olan, okuyarak gelişen öğrencilerin olduğu nitelikli bir öğretim veren okul olmak STRATEJİK AMAÇ-1 STRATEJİK HEDEFLER ST- HEDEF 1- ÖSS yerleştirme puanlarına göre Bursa’da 10. olan okulumuzu 1. yıl 8.liğe, 2. yıl 5.liğe, 3. yıl 2.liğe çıkartmak ST- HEDEF 2- % 50 Olan Bilgisayar kullanmayı bilen öğrenci öğretmen sayısını 1. yıl %65, 2. Yıl %80, 3. Yıl %90’a çıkarmak ST- HEDEF 3- Öğrenci bazında okunan kitap sayısını her yıl iki adet arttırmak STRATEJİK AMAÇLARDAN HEDEFLERİ BELİRLEME

93 Faaliyet ve Projeler – Yıllık hedef olarak ifade edilen Performans Hedeflerinin gerçekleşmesi için atılan adımlardır. – Faaliyet ve Projeler, stratejik amaçların maliyetlendirilmesinde de ayrı bir öneme sahiptir. – Faaliyet ve projeler belirlenen performans göstergeleri ile uyumlu olmalıdır. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 93

94 ST- HEDEF 1- ÖSS yerleştirme puanlarına göre Bursa’da 10. olan okulumuzu 1. yıl 8.liğe, 2. yıl 5.liğe, 3. yıl 2.liğe çıkartmak NASIL NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI İLE HEDEFLERİ ULAŞMAK İÇİN YAPILACAK FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ NASIL ? Yetiştirme kursları açarak Ortak Sınav Yaparak Etkili tanıtım ve rehberlik yaparak Öğretmen ve öğrencilerin tespiti Kurs planlarının hazırlanarak uygulanması Rehberlik saatleri düzenlemek Öğrencilerin araç-gereç getirmemesi Dershanelerle işbirliği Soru bankası oluşturmak NASIL ? UYGULAMA

95 STRATEJİK PLAN AMAÇ, HEDEF, FAALİYET VE PROJE İLİŞKİ ORGANİZASYONU STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK AMAÇ 2 HEDEF 1.1 FAALİYET 1.1.1 FAALİYET 1.1.1 FAALİYET 1.1.2 FAALİYET 1.1.2 HEDEF 1.2 FAALİYET 1.2.1 FAALİYET 1.2.1 FAALİYET 1.2.2 FAALİYET 1.2.2 FAALİYET 1.2.3 FAALİYET 1.2.3 HEDEF 2.1 FAALİYET 21.1.1 FAALİYET 21.1.1 FAALİYET 2.1.1 FAALİYET 2.1.1 HEDEF 2.2 FAALİYET 2.2.1 FAALİYET 2.2.1 FAALİYET 2.2.2 FAALİYET 2.2.2 FAALİYET 2.2.3 FAALİYET 2.2.3 HEDEF 2.3 FAALİYET 2.3.1 FAALİYET 2.3.1 FAALİYET 2.3.2 FAALİYET 2.3.2 FAALİYET 2.3.3 FAALİYET 2.3.3

96 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 96

97 97 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

98 98

99 99 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

100 Maliyetlendirme - Bütçeleme Her faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Her bir hedefi gerçekleştirebilecek faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekir. * Her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak yaklaşık maliyetine ulaşılmış olacaktır. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 100

101 Maliyet Tablosu Planın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Amaç 1 Hedef 1.120 Hedef 1.230 Hedef 1.350 Amaç 2 Hedef 2.120 Hedef 2.230 TOPLAM150 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 101/64

102 Kaynak Tablosu Kaynaklar Planın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Genel Bütçe50 Özel Bütçe80 Yerel Yönetimler20 Döner Sermaye TOPLAM150 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 102/64

103 103 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

104 NOAŞAMALARİŞ VE İŞLEMLERCEVAPLANACAK SORU 1DURUM ANALİZİ - Plan ve Programlar - Paydaş Analizi - GZFT Analizi - PEST Analizi NEREDEYİZ? 2MİSYON VE İLKELER- Kuruluşun varoluş gerekçesi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? 3VİZYON- Arzu edilen gelecek 4AMAÇLAR VE HEDEFLER - Orta vadede ulaşılacak amaçlar - Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler 5STRATEJİLER-- Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL VE NELERLE ULAŞABİLİRİZ? 6 ETKİNLİKLER VE PROJELER - Ayrıntılı İş Planları - Maliyetlendirme - Performans Programı - Bütçeleme 7İZLEME - Raporlama - Karşılaştırma BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? 8 PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Geri besleme - Ölçme Yöntemlerin Belirlenmesi - Performans Göstergeleri - Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 104

105 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 105

106 İyi bir izleme Amaçlar Hedefler Performans ölçütleri Eylem planları O güne dek yapılan çalışmaların açıklanması ve eleştirilere yer verilmesi Mevcut durum hakkındaki bilgiler STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 106

107 İZLEME VE DEĞERLENDİRME İzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının sistematik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 107

108 İzleme ve Değerlendirme Performansın İzlenmesi Raporlama Planın Duyurulması STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 108

109 Strateji Odaklı Okulun Özellikleri 1. Devamlılığını sürdürebilecek şekilde oluşturulurlar. 2. Başarıya ulaşmak için stratejik ölçümler geliştirirler. 3. Mevcut durumla yetinmezler. 4. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yer alırlar. 5. Okulun stratejik mimarisini oluştururlar. 6. Stratejik olarak fırsatçıdırlar. 7. Stratejik liderlik oluşturur ve bunu sürdürüp güçlendirirler. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 109

110 Okul Müdürlerinin Stratejik Liderliği Küresel ortamda yaşanan hızlı değişimler okulları bir yerden yönlendirilen değil, kendi kendilerine yönlenebilen okullar olma yönünde zorlamaktadır. (Erdoğan, 2004, s.39) Stratejik bir lider olarak okul müdürünün küreselleşme sürecinde yaşanan değişim ortamında örgütü daha etkili hale getirebilmesi için köklü değişimler ve yenilikler yapması gerekmektedir. (Eren, 1998,s.341) STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 110

111 STRATEJİK YÖNETİMİN İŞİ ÇOK ZORDUR. “Et kokarsa tuzlanır, ya tuz kokarsa ne yapılır ?” STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 111

112 S İ NERJ İ K ETK İ İ LE BÜTÜN KAPILARI AÇAB İ L İ RS İ N İ Z STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

113 SONUÇ GELECEĞE BAKMAK ÖNEMLİDİR. Çünkü; ‘’NE ÇIKARSA BAHTINA” DİYEREK YOLA ÇIKAN HER LİDER VE EKİP BAŞARISIZ OLACAKTIR. Liderlerin görevi etkilemek, öğretmek, yol göstermek ve korumaktır. Lider takipçilerini arkalarından itmemeli, önden gidip onlara STRATEJİK DÜŞÜNME VE YÖNETİM KONUSUNDA yol göstermelidir. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 113

114 Fiziksel güç + Zihinsel beceri + Gönül gücü Katılımcılık: Çalışanların beyin ve gönül gücünü kuruma kazandırıcı liderlik anlayışıdır. HERKESİN KATILIMI STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 114

115 Yalnız çalışan sadece toplar. Ekiple çalışan ise çarpar. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 115

116 GZFT (SWOT) ANALİZİ 116 Güçlü Alanlar 1. 2. 3. 4. 5. Zayıf Alanlar 1. 2. 3. 4. 5. Fırsatlar 1. 2. 3. 4. 5. Tehditler 1. 2. 3. 4. 5. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

117 Misyon ve Vizyon 117 MİSYON İfadesi VİZYON İfadesi STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

118 Amaç 1 Hedef 1 Performans Göstergesi Strateji Hedef 2 Performans Göstergesi Hedef 3 Performans Göstergesi Strateji STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA 118

119


"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA BECERİLERİ 3 – 7 Haziran 2013 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları