Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

2 HEDEF KOYMA BECERİLERİ
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA BECERİLERİ 3 – 7 Haziran 2013

3 İhtiyaçlar Hiyerarşisi
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Saygınlık İhtiyacı Ait Olma İhtiyacı Güvenlik İhtiyacı Fizyolojik İhtiyaçlar

4 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Değişim Zordur Arzulanan Durum Paylaşılmış Vizyon Mevcut Durum Geçiş Durumu Eskiye bağlı kalmanın en büyük nedeni, eskiye olan bağlılık değil, gelecekte olunacak durum ile şimdiki durum arasındaki belirsizliktir.

5 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
ÇİNLİ SAVAŞÇI VE FİLOZOF SUN TZU SAVAŞ SANATI ESERİNDE; “Başkasını ve kendini bilirsen sen, yüz kere savaşsan da tehlikeye düşmezsin; başkasını bilmeyip kendini bilirsen, bir kazanır bir kaybedersin; ne kendini ne de başkasını bilmezsen, girdiğin her savaşta tehlikedesin demektir.”

6 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Bir işin gerçekleştirilmesi için uyulması gereken düzen olarak tanımlanabilir. Planlama? Önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması, izlenecek yolların belirlenmesidir.

7 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Planlama Sürecinde; Örgütsel amaçlar saptanmalı, Bu amaçların nasıl başarılacağını belirleyen planlar geliştirilmelidir.

8 Planlama Süreci PLANLAMA Planların yürürlüğe konulması Alterna-
tiflere uygun alt planların belirlen- mesi Uygun Alter- natiflerin seçilmesi Olası alternatifler üzerinde çalışılması Olası alternatiflerin değerlen- dirilmesi Alternatiflerin belirlenmesi Gelecekteki muhtemel olayların tanımlanması Hedeflerin oluşturul- ması

9 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ
Stratejik Düşünme Stratejik düşünme, bulunduğunuz yerden istediğiniz yere erişmenizi sağlayacak alternatif yolları keşfetmenizi sağlar. Stratejik düşünme süreci yaratıcı, sentezci ve farklılık oluşturucudur. Stratejik Planlama Stratejik planlama stratejik düşünme aracılığıyla geliştirilen fikirlerin eyleme dönüştürülmesini ve desteklenmesini sağlar. Planlama analitik ve farklılıkları azaltıcı bir süreçtir. Stratejik Yönetim Stratejik düşünme ile planlamayı birbiriyle bağlantılandırarak sonuca yönlendirme .Yönetimin amaçlarına ulaşmayı öngören alternatifli kararların geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlayan bilimsel bir yöntemdir.

10 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
21. YÜZYILIN ÖZELLİĞİ Değişim Değişimin Yönetimi Stratejik Düşünme ve Yönetim

11 STRATEJİK DÜŞÜNME VE YÖNETİM
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA STRATEJİK DÜŞÜNME VE YÖNETİM Kurumların gelecekteki belirsizlikleri öngörüp bu doğrultuda planlama yapmaları ve değişimlere ayak uydurabilmek için stratejik yönetim ve planlamanın esas olarak kabul edilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

12 STRATEJİK YÖNETİMİN (GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMENİN) ÖNÜNDEKİ ENGELLER
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA STRATEJİK YÖNETİMİN (GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMENİN) ÖNÜNDEKİ ENGELLER Günü kurtarmak, Var olanla yetinmek, Kaderci olmak, (“olacağı varmış”, “iş olacağına varır”) “Görelim Mevla'm neyler, neylerse güzel eyler” “Her şey olacağına varır” “Başa gelen çekilir” “Kısmetinde varsa, ayağına gelir” “Yumurta kapıya dayanınca!” hareket etmek, Krizlerle uğraşmak, (günlük işlerin ateşini söndürmek)

13 STRATEJİK YÖNETİMDE ÖNEMLİ BİR SORUN: Değişime Direnmek
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA STRATEJİK YÖNETİMDE ÖNEMLİ BİR SORUN: Değişime Direnmek Genelde ilk ve en önemli sorun, değişime direnmektir. Değişim için yapılan etkinliklere karşı gösterilen, var olanı koruma eğilimidir. Direnç

14 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA STRATEJİK PLAN MEVZUATI
YASAL DAYANAK tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” ile stratejik planlama yasal bir temele kavuşmuş ve kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiştir. ( tarihinden itibaren)

15 Stratejik Plan Mevzuatı
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Stratejik Plan Mevzuatı STRATEJİK PLAN MEVZUATI 5018 sayılı Kanunda stratejik plan, “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. /26179 Resmî Gazete Yayınlanan Yönetmeliğe göre “Bakanlıkların ve bakanlığa bağlı ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlarına uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.” Bu yönetmelikte belirtildiği gibi Bakanlığımızda dönemini kapsayan Strateji Planı Taslağını içinde tamamlayacaktır.

16 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Alice: “Hangi yoldan gideyim?” Tavşan: “Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin önemi yok.” Lewis Carroll (Alice Harikalar Diyarında)

17 Kurum Fotoğrafının Çekilmesi
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Kurum Fotoğrafının Çekilmesi Doktora gittiğimizde kendimizin analizi (fotoğrafı) Check-Up vb. (kan tahlili, tansiyon, efor testi….) yöntemlerle yapılıyor. SORU: Kurumunuzun Check-Up’ı hangi yöntemlerle yapılır? (Uygulama: Beyin fırtınası yöntemi)

18 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Gelecekte nerede olmak istiyoruz? Olmak istediğimiz yere nasıl gideceğiz? Hedefe doğru ilerlediğimizi nasıl bileceğiz?

19 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA BECERİLERİ
Mevzuat Analizi Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması İLKELER MİSYON 1 VİZYON Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması 3 Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Stratejik Amaçlar Hedefler İş Takviminin Oluşturulması Stratejiler 4 5 Durum Analizi Performans Kriterleri Paydaş Belirleme Faaliyet ve Projeler Paydaş Analizi 2 Paydaş Görüşmeleri Görüşlerin Alınması 6 Nihai SP Performans Programı GZFT ve Öneriler UYGULAMA Stratejik Konular

20 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA BECERİLERİ NEDEN STRATEJİK PLANLAMA?
İLERİYE YÖNELİK DÜŞÜNMEK ORTA/UZUN VADELİ SOMUT HEDEFLERE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞINI GELİŞTİRMEK KATILIMCILIK ANLAYIŞI KAZANMAK VE SAHİPLENMEK HESAP VERME SORUMLULUĞU KAZANMAK VE ŞEFFAF OLMAK İÇİN

21 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Neden Stratejik Planlama Yapılır?
Bir yol haritası özelliğine sahiptir. Sonuçların elde edilmesine yönelik temel oluşturur. Gerekli bir yönetsel araçtır. Günlük kararların etkilerine vurgu yapması itibariyle geleceği de kapsamaktadır. Periyodik yaklaşım ve güncellemeler nedeniyle esnek ve uyumludur. Paydaş desteği için gereklidir. İletişimi teşvik eder.

22 Neden Stratejİk Planlama YapIlIr?
“Planlamada başarısız olursanız başarısız olmayı planlamışsınızdır.” Stratejik planlama uzun vadede kendisini amorti eden bir yatırımdır.

23 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ?
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? Neredeyiz? Durum Analizi Tarihi gelişim Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi Paydaş analizi Kuruluş içi analiz ve çevre analizi Nereye Ulaşmak İstiyoruz? Karşılaştırma ve çoklu senaryolar Vizyon, Misyon ve İlkeler Stratejik Amaçlar ve Hedefler: Somut ve ölçülebilir

24 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ?
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? Varmak İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? Stratejiler : Yöntemler, ayrıntılı iş planları, insan kaynakları planlaması, bütçelendirme Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz? İzleme: Raporlama, karşılaştırma Değerlendirme ve Performans Ölçümü: Geri besleme, ölçme yöntemlerinin belirlenmesi, performans göstergeleri, performans yönetimi

25 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ?
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? GÖZDEN GEÇİRME “Biz suyun derinliklerinde inciler toplamaya çalışırken kumlar yüzeye çıkar, su bulanıklaşır. Arada bir suyun üzerine çıkıp sandalımız nerede, kıyı nerede görmek gerekir.”

26 Başarılı bir stratejik plan
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Başarılı bir stratejik plan Kurum yöneticisinin tam desteğini almalıdır. Her düzeydeki yönetici ve çalışanları kapsamalıdır. Esnek, kurumla uyumlu ve anlaşılır olmalıdır. Sorumlulukları açıkça tanımlamalı ve sonuçlara yönelik hesap verebilirliği içermelidir. Kurumsal hedef ve amaçlara yönelik anlayışlar üretmeli ve harekete geçirmelidir.

27 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Başarılı bir stratejik plan
Uygulandığı çevrenin farkında olmalı ve politik olarak esnek olmalıdır. Hedefler, ilkeler, kaynaklar ve getiriler hakkında gerçekçi olmalıdır. Paydaşlar arası çatışmaları önlemek için bir strateji/yönteme sahip olmalıdır. Zamana uygun, güncel ve sürekliliği olmalıdır.

28 Planlamanın Planlaması:
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Planlamanın Planlaması: Kuruluşa yönelik: Yöneticilerin desteği var mı? Kuruluşun geleceği hakkında kararlar alma isteği var mı? Kuruluşun stratejik plan geliştirebileceğine inanç var mı? Kişilere yönelik: Organizasyon: Planlama nasıl yönetilecek, takımda kimler olacak? Çalışanlar hangi aşamada nasıl katkıda bulunacak? Dışarıdan destek/danışmanlık/hizmet ne ölçüde alınacak? Sürece yönelik: Çalışmaya ne kadar vakit ayrılacak? Nasıl bir uygulama modeli öngörülecek, hangi aşamalar gerçekleştirilecek? Hangi çıktılar/sonuçlar elde edilecek?

29 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Üretim/Hizmet Araçları
PLANLAMANIN ARAÇLARI NE sorusunun cevabı Geleceğin resmi... VİZYON AMAÇLAR VE HEDEFLER Kurum Dışı Kurum İçi STRATEJİ Üretim/Hizmet Araçları Operasyonel Etkinlik NEDEN sorusunun cevabı Varlık sebebi... MİSYON DEĞERLER ve İLKELER Mevcut Durumun Tespiti

30 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Stratejik Yönetim Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi Faaliyet Analizi Paydaş Analizi SWOT ve PEST analizi Vizyon Misyon İlke ve Değerler Temalar Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Faaliyet ve Projeler Performans Göstergeleri

31 STRATEJİK PLANLAMA (DÖNGÜSEL GÖSTERİM)
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA STRATEJİK PLANLAMA (DÖNGÜSEL GÖSTERİM) TANIMLAMA NEREDEYİZ? DEĞERLENDİRME BAŞARIMIZI NASIL DEĞERLENDİRİRİZ? 1 STRATEJİK PLANLAMA NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? 2 5 3 4 UYGULAMA, İZLEME BAŞARIMIZI NASIL İZLERİZ? TASARIM GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞIRIZ ?

32 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
NO AŞAMALAR İŞ VE İŞLEMLER CEVAPLANACAK SORU 1 DURUM ANALİZİ - Plan ve Programlar - Paydaş Analizi GZFT Analizi PEST Analizi NEREDEYİZ? 2 MİSYON VE İLKELER - Kuruluşun varoluş gerekçesi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? 3 VİZYON - Arzu edilen gelecek 4 AMAÇLAR VE HEDEFLER - Orta vadede ulaşılacak amaçlar - Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler 5 STRATEJİLER -- Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL VE NELERLE ULAŞABİLİRİZ? 6 ETKİNLİKLER VE PROJELER - Ayrıntılı İş Planları - Maliyetlendirme - Performans Programı Bütçeleme 7 İZLEME - Raporlama - Karşılaştırma BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? 8 PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Geri besleme - Ölçme Yöntemlerin Belirlenmesi - Performans Göstergeleri - Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi

33 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
1- Durum Analizi A. Neredeyiz?

34 Durum Analizi “neredeyiz?”
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Durum Analizi “neredeyiz?” Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi Paydaş analizi (hedef kitle, faaliyetlerden olumlu/olumsuz yönde etkilenen, ilgili tarafların analizi) Kuruluş içi analiz (yapı, insan kaynakları, mali kaynaklar, kurumsal kültür, teknolojik düzey vb.) Çevre analizi (faaliyet gösterilen ortam ve dış koşulların analizi)

35 Okulun Analİz Edİlmesİ (Kurum İçİ ve dIŞI)
Okulun Kısa Tarihçesi Okulun Kuruluşu Zaman içindeki gelişimi Binanın donanımı (derslik, lab, kütüphane, teknolojik donanımı, açık alan sayıları) Personel sayıları (yönetici, öğretmen, hizmetli), öğrenci sayıları Mezunların durumu (gittikleri üst okullar, istihdam durumları, mezun olan ünlüler) Disiplin, devam-devamsızlık, takdir-teşekkür durumları Okulun bulunduğu çevrenin analizi (PEST) Okulun bulunduğu sosyal çevre Ekonomik durumu Dış kuruluşlarla (kamu-özel-STK) olan işbirlikleri Teknolojik Yapı (elektronik evrak vb.) Okulun yasal yükümlülükleri Okulun sorumluluklarını tanımlayan mevzuatların derlenmesi

36 OKUL/KURUMUN HİZMET ALANLARI (TEMALAR)
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Okulun Analiz Edilmesi (Kurum içi ve dışı) OKUL/KURUMUN HİZMET ALANLARI (TEMALAR) Faaliyet Alanı -1 Hizmet alanları -1 Hizmet alanları -2 Faaliyet Alanı -2

37 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

38 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Okulun Analiz Edilmesi (Kurum içi ve dışı)

39 OKULUN HİZMET ALANLARI
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Okulun Analiz Edilmesi (Kurum içi ve dışı) OKULUN HİZMET ALANLARI (Endüstri Meslek Lisesi) (Örnek-1) Öğretim Ahşap Teknolojisi Alanı Bilişim Teknolojisi Elektrik Elektronik Teknolojisi Makine Teknolojisi Metal Teknolojisi Metalurji Teknolojisi Plastik Teknolojisi Tekstil Teknolojisi Eğitim Kişisel Rehberlik (Bireysel Görüşme) Mesleki Rehberlik Veli Rehberliği Eğitsel Rehberlik Sosyal, Kültürel, Sportif etkinlikler Üretim (Döner Sermaye İşleri) Bilgisayar Öğrenci Sıraları Dolap Büst Bilgisayar Masaları Ranza Araştırma/Geliştirme AB projeleri, İyileştirme Ekipleri Yayın Okul içi kitap, bülten, panolar Bilimsel Toplantılar Paylaşım Toplantıları Konferanslar Seminerler İyi örnekler konferansı

40 OKULUN HİZMET ALANLARI
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Okulun Analiz Edilmesi (Kurum içi ve dışı) OKULUN HİZMET ALANLARI (Genel- Anadolu Lisesi) (Örnek-2) Öğretim Fen Alanı Sosyal Alanı Türkçe Matematik Dil Alanı Eğitim Kişisel Rehberlik (Bireysel Görüşme) Mesleki Rehberlik Veli Eğitimi Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler Araştırma/Geliştirme AB projeleri, İyileştirme Ekipleri Yayın Okul içi kitap, bülten, panolar Bilimsel Toplantılar Paylaşım Toplantıları Konferanslar Seminerler İyi örnekler konferansı

41 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakanlık, iç paydaşlara örnek verilebilir. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek verilebilir.

42 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
PAYDAŞ ANALİZİ Müşteriler (Yararlanıcılar, hizmet sunulanlar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. Öğrenciler müşterilere örnek olarak verilebilir.

43 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Paydaşların Kimliği Lider; kurumda herhangi bir kademede görev alan çalışanlar içerisinde liderlik özellikleri taşıyan kişilerdir. İç Paydaş; kurumda çalışanlardır. Dış Paydaş; hizmet veren kuruma mensup olmayan, ancak ürün/hizmetten yararlanan veya ondan etkilenenlerdir. Müşteri; ürün, hizmet veya süreçten etkilenen veya satın alıp kullanan herkestir. İki çeşit müşteri vardır: Temel ortak; kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimine bağlı olmaksızın (yapısal bağlılık gibi) zorunlu olarak kurulmuş ortaklıklardır. Stratejik ortak; kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimi üzerine kurduğu ortaklıklardır. Tedarikçi; kurumun faaliyetlerini gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğu kaynakları temin eden kurum/kuruluşlardır. Ürün/hizmet; herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısıdır.

44 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Paydaş analizinde kimlik belirleme süreci Ürün ve hizmetten kimler yararlanıyor? Kim en çok yararlanıyor? Kurum dışı paydaşlar kimler? Paydaşlar bizim sağladığımız hizmet ve ürünleri farklı bir kurumdan alabilir mi? Kurum içi paydaşlar kimler ve kurumdan neler umuyorlar?

45 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
ÖRNEK PAYDAŞ ANALİZİ PAYDA ŞLAR ŞTER İ TEMEL ORTAK STRATEJİ K ÇALI ŞAN TEDARİ KÇİ Öğ retmen Ö İdari Personel Memur Hizmeti renci Veliler Valilik Milli Eğ itim Müd. RAM Dershaneler Okul Aile Birliği Bası n Muhtar Sivil Toplum Örgütleri Üniversiteler Sosyal Hiz. İl Müd. Ortaöğretim Kurumları Anaokulları Belediye Temel ortak: Mevzuatla belirlenmiş idari bağı olanlar Stratejik Ortak: Zorunlu olmayan karşılıklı yarara dayalı ilişki

46 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

47 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Çevre analizi (PEST) Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslararası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları Politik/Hukuki Faktörler İlgili yasalar Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslararası ilişkiler Sosyal/Kültürel Faktörler Çevreye duyulan hassasiyet Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler Teknolojik Faktörler Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanılabilirlik ARGE harcamaları Teknoloji transferi

48 SWOT (GZFT) ANALİZİ NEDİR?
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA SWOT (GZFT) ANALİZİ NEDİR? SWOT analizi, incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir.

49 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
NEDEN SWOT ANALİZİ? İç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmekte yardımcı olur. Güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar.

50 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
NE ZAMAN KULLANILMALI? Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında, Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında, Nicel verilerin yetersiz olduğu durumların analizinde kullanılmalıdır.

51 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
SWOT (GZFT) ŞEMASI POZİTİF NEGATİF İÇSEL GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF DIŞSAL FIRSATLAR TEHDİTLER

52 Güçlü yönlerin saptanması
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Kuruluş içi analizde; Kuruluşun yapısı Beşeri kaynaklar Kurum kültürü Teknoloji Mali durum dikkate alınmalıdır. Güçlü yönlerin saptanması Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Tüm niteliklerinizi sıralayın Zayıf yönlerin saptanması Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidir? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

53 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
GZFT STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA GZFT GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FEDAKAR ÖĞRETMENLERİMİZ OKULUN AKADEMİK BAŞARI DÜZEYİ ………. ………….. ………..

54 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Çevre Analizi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ? Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı? Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir.

55 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
GZFT FIRSATLAR TEHDİTLER Veli Profili Okulun bulunduğu bölgedeki ulaşım sorunu. ………………. …………….. …………… ……………………

56 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

57 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

58 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
NO AŞAMALAR İŞ VE İŞLEMLER CEVAPLANACAK SORU 1 DURUM ANALİZİ - Plan ve Programlar - Paydaş Analizi GZFT Analizi PEST Analizi NEREDEYİZ? 2 MİSYON VE İLKELER - Kuruluşun varoluş gerekçesi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? 3 VİZYON - Arzu edilen gelecek 4 AMAÇLAR VE HEDEFLER - Orta vadede ulaşılacak amaçlar - Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler 5 STRATEJİLER -- Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL VE NELERLE ULAŞABİLİRİZ? 6 ETKİNLİKLER VE PROJELER - Ayrıntılı İş Planları - Maliyetlendirme - Performans Programı Bütçeleme 7 İZLEME - Raporlama - Karşılaştırma BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? 8 PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Geri besleme - Ölçme Yöntemlerin Belirlenmesi - Performans Göstergeleri - Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi

59 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
VİZYON AMAÇLAR B. NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? HEDEFLER MİSYON İLKELER (DEĞERLER)

60 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
MİSYON Kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Kurumun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Kısa, açık, çarpıcı ve net olmalıdır.

61 Misyonun Belirlenmesi
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Misyonun Belirlenmesi Kuruluşun var oluş nedeni nedir? Kuruluş kimlere hizmet sunuyor? Kuruluş hangi alanda çalışıyor? Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor? Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?

62 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
VİZYON Kurumun ideal geleceğini simgeler; kurumun uzun vadede neler yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Kurumun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik eden, diğer yandan da gerçekçi, iddialı ve ulaşılabilir bir ifadesidir. Vizyon bir örgütün stratejik hedefini gösterir. Örgüt yöneticilerine ileriyi görme yeteneği kazandırır. İLHAM verir, Örgütü HAREKETE geçirir.

63 Vizyonun Belirlenmesi
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Vizyonun Belirlenmesi Kuruluşun ideal geleceği nedir? Kuruluş, çalışanları ve yararlanıcıları tarafından nasıl algılanmak istiyor? Hesap verme sorumluluğunu taşıyan idari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?

64 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
MİSYON Milli ve manevi değerlere gönülden bağlı, ülkesini seven, sürekli gelişmeye açık, iş piyasasının taleplerine cevap verebilecek, mesleki ve ahlaki yeterliliğe sahip, yapıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirmek. Kaliteli eğitimle, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayarak öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumunu hazırlamak ve iş dünyasına nitelikli ara elamanlar kazandırmak. VİZYON Mesleki eğitimde öncü; emsalleri arasında marka bir okul olmak. Kuruluşumuzun 25. yılında ilimizde meslek liseleri arasında lider ve marka okul olmak. İLKELER Atatürk ilke ve inkılapları Adalet Liyakat İnsana değer Şeffaflık Katılımcılık ve paylaşımcılık Demokratiklik Eleştiriye açıklık Sürekli eğitim

65 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
AMAÇLAR Amaçlar, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Bu kurum/ organizasyon, neden var ? sorusunun cevabıdır. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. Görev tanımı değildir.

66 Stratejik Amaçların Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Stratejik Amaçların Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular Misyonumuzu yerine getirmek için neler yapmalıyız? Kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktayız? Şu anki faaliyetlerimiz dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? Diğer kuruluşlarla ortak amaçlara sahip miyiz?

67 İyi Belirlenmemiş Stratejik Amaç Örnekleri
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA İyi Belirlenmemiş Stratejik Amaç Örnekleri Müşterilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Neden yanlış? Amaç, geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kuruluşun şu anki hizmet kalitesi kötü ise bunun devam edeceğini ifade eder.

68 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
İyi Belirlenmemiş Stratejik Amaç Örnekleri Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir. Neden yanlış? Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir.

69 İyi Belirlenmiş Stratejik Amaç Örnekleri
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA İyi Belirlenmiş Stratejik Amaç Örnekleri Temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre için kirliliği ve çöp miktarını azaltarak şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmek. Neden doğru? Ulaşılmak istenen amacın yönü ve varılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade edilmiştir. Geleceğe yönelik güçlü bir çerçeve çizilmiştir. Amacın belirttiği hususlar hedeflerin nasıl geliştirileceği konusunda yol göstermektedir. Burada “temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre” ile kirliliğin ve çöp miktarının azaltılması arasında ilişki kurulmaktadır.

70 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

71 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

72 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Hayal ile hedef arasındaki fark eylemdir.

73 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
STRATEJİK HEDEFLER Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların, tanımlanmış bir zaman diliminde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik birden fazla hedef belirlenebilir.

74 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Hedefler; Yeterince anlaşılabilir olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. ( yılında %55 olan yüksek öğrenime öğrenci yerleştirme oranı 2010 yılında %65 çıkarılacaktır .)

75 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
STRATEJİK HEDEFLER SSÖÖG-Z kuralına göre hazırlanır: Spesifik, Somut, Önemli, Ölçülebilir, Gerçekleştirilebilir, Zaman temelli …mek, …mak şeklinde mastar kipiyle yazılır.

76 Stratejik Hedef Örnekleri
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Stratejik Hedef Örnekleri Öğrencilerin derse geç kalma oranı 2014 yılına kadar yüzde 5 oranında azaltılacaktır. Neden doğru? Belirli bir hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistiki bilgiler bulunmaktadır.

77 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

78 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Stratejik hedefler eğer sınırları belirgin, ölçülebilir, zaman ilişkili olarak yazılmamışsa bu tür stratejik hedef için performans göstergesi belirlenir. Performans göstergesi sayısı birden fazla olabilir.

79 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Performans Hedefi Okul/Kurum, her bir stratejik amaca ait hedefleri bu başlık altında ayrıntılı olarak açıklayacak ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli Performans Hedefi ve projeleri detaylı bir şekilde anlatacaktır.

80 GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Performans Hedefi
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Performans Hedefi Mümkünse her bir stratejik hedef için bir performans hedefi yazılır. O yıl stratejik hedefle ilgili bir işlem yapılmayacaksa performans hedefi yazılmayabilir. Performans hedefleri büyük ölçüde sonuç veya çıktı yönelimli olarak yazılır. Stratejik hedef, eğer genel terimlerle ifade edilmiş ve sayısallaştırma yapılmamışsa performans hedefinde sayısallaştırma yapılmış hedefler belirlemek gerekir. “Genel nitelikteki ölçülebilir faaliyetler” de performans hedefi olarak belirlenebilir. Bir stratejik hedefin altında birden fazla performans hedefi olabilir. Birden fazla stratejik hedef için birleştirilmiş tek bir performans hedefi yazılabilir.

81 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Performans Hedefi Örnek: Stratejik hedef: Ortaöğretimde sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısını 2013/2014 yılı sonunda 30 öğrenciye düşürmek. Performans hedefi: 2010 yılında Ortaöğretimde sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısını 35 öğrenciye düşürmek. Ölçülebilir, somut, önemli, zaman bağlantılı, gerçekleştirilebilir etkinliklerdir.

82 Örnek: Hedef-performans Göstergesi İlişkisi
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Örnek: Hedef-performans Göstergesi İlişkisi STRATEJİK AMAÇ Teknolojik alt yapı ve donanımı geliştirmek. I. HEDEF 2006 yılında tamamlanacak alt yapı projeleri ve öğrenciye yönelik laboratuar uygulamaları değerlendirilerek teknolojik donanım eksikliğinin belirlenebilmesi. Performans Göstergeleri : Laboratuar cihaz çeşitliliği ve sayısı Alt yapı sorununun giderilmiş olması Öğrenci memnuniyeti anketi sonuçları

83 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
NO AŞAMALAR İŞ VE İŞLEMLER CEVAPLANACAK SORU 1 DURUM ANALİZİ - Plan ve Programlar - Paydaş Analizi GZFT Analizi PEST Analizi NEREDEYİZ? 2 MİSYON VE İLKELER - Kuruluşun varoluş gerekçesi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? 3 VİZYON - Arzu edilen gelecek 4 AMAÇLAR VE HEDEFLER - Orta vadede ulaşılacak amaçlar - Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler 5 STRATEJİLER -- Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL VE NELERLE ULAŞABİLİRİZ? 6 ETKİNLİKLER VE PROJELER - Ayrıntılı İş Planları - Maliyetlendirme - Performans Programı Bütçeleme 7 İZLEME - Raporlama - Karşılaştırma BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? 8 PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Geri besleme - Ölçme Yöntemlerin Belirlenmesi - Performans Göstergeleri - Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi

84 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
STRATEJİLER Faaliyet ve Projeler C. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

85 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
STRATEJİ NEDİR? Günümüzle gelecek arasında köprü Gelmek istediğiniz konum Strateji hedefe ulaştırır. Şimdiki durum Ulaşılacak hedef Strateji Bulunduğunuz konum

86 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
STRATEJİLER Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir.

87 Stratejilerin Oluşturulması için Cevaplanması Gereken Sorular
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Stratejilerin Oluşturulması için Cevaplanması Gereken Sorular Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?

88 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir. Bu yöntemle aşağıda belirtilen alternatif stratejiler geliştirilebilir. ZT Stratejileri : Zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye yöneliktir.

89 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
ÖRNEK STRATEJİK KONULAR Güçlü Yön : Her branşta öğretmenlerimizin olması Soru : Her branşta öğretmenlerimizin olması bizi üç yıl sonra nereye götürür? Cevap : Akademik başarısı yüksek bir okul (Str. Konu) Zayıf Yön : Sosyal faaliyetlerin az olması Soru : Sosyal faaliyetlerin çok olması bizi üç yıl sonra nereye götürür? Cevap : Sosyal faaliyetlerin yeterli ve nitelikli olduğu bir okul (Str. Konu) Fırsat : AB projeleri Soru : AB projelerini kullanarak üç yıl sonra nerelere gidebiliriz? Cevap : Ufku geniş kendini diğer kurumlarla karşılaştıran öğretmen ve öğrencilerin olduğu bir okul (Str. Konu) Tehdit : Şiddete eğilimli aile ve öğrencilerin olması Soru : Şiddeti azaltarak üç yıl içerisinde nasıl bir okul oluruz? Cevap : Disiplin olaylarının olmadığı güvenli bir okul. (Str. Konu)

90 BALIK KILÇIĞI YÖNTEMİ İLE STRATEJİK AMAÇLARIN BULUNMASI
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA BALIK KILÇIĞI YÖNTEMİ İLE STRATEJİK AMAÇLARIN BULUNMASI Eğitim Öğretim Sosyal faaliyetlerin yeterli ve nitelikli olduğu Akademik başarısı yüksek bir okul Okuyarak gelişen öğrencilerin bulunduğu Ufku geniş öğretmen ve öğrencilerin olduğu Disiplin olaylarının az olduğu Bilgisayar kullanmayı bilen öğrenci ve öğretmenlerin olduğu Bireysel bakımına önem veren Zararlı alışkanlıkları olmayan … Okulu Stratejik Amaçları Maddi bakımdan sorunu olmayan Spor salonu olan İdare, veli, öğretmen, öğrenci iletişimi iyi olan Basında olumlu haberleri çıkan Teknolojik donanımı tam olan Bahçe düzenlemesi eksiksiz olan Çevrede tanınan Bahçe duvarları güvenli Sınıf mevcutlarının ideal (30 kişi) olduğu İdare, veli, öğretmen, öğrenci iletişimi iyi, basında olumlu haberleri çıkan, çevrede iyi tanınan bir okul olmak Donanım İletişim

91 İlgi Diyagramı: STRATEJİK AMAÇLARIN BULUNMASI
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA İlgi Diyagramı: STRATEJİK AMAÇLARIN BULUNMASI VE AMAÇ İFADESİNE GEÇİŞ Beyin Fırtınasından elde edilenleri kategorilere ayırmada kullanılan bir yöntemdir. Elde ettiğimiz stratejik konuları sınıflandırmak için kullanacağımız yöntemdir. Alan 1 Alan 2 Alan 3 Eğitim Öğretim Maddi Kaynaklar ve Donanım Sosyal faaliyetlerin yeterli ve nitelikli Akademik başarısı yüksek bir okul Maddi bakımdan sorunu olmayan Ufku geniş öğretmen ve öğrencilerin olduğu Bilgisayar kullanmayı bilen öğrenci ve öğretmenlerin olduğu Spor salonu olan Disiplin olaylarının az olduğu Teknolojik donanımı tam olan Okuyarak gelişen öğrencilerin bulunduğu Bireysel bakımına önem veren Bahçe düzenlemesi eksiksiz olan Zararlı alışkanlıkları olmayan Bahçe duvarları güvenli Akademik başarısı yüksek, bilgisayar kullanmayı bilen öğretmen ve öğrencileri olan, öğrenmeyi zevk edinmiş öğrencilerin olduğu nitelikli bir öğretim veren okul olmak Sınıf mevcutlarının ideal (30 kişi) olduğu 46

92 STRATEJİK AMAÇLARDAN HEDEFLERİ BELİRLEME
STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ-1 ST- HEDEF 1- ÖSS yerleştirme puanlarına göre Bursa’da 10. olan okulumuzu 1. yıl 8.liğe, 2. yıl 5.liğe, 3. yıl 2.liğe çıkartmak Akademik başarısı yüksek, bilgisayar kullanmayı bilen öğretmen ve öğrencileri olan, okuyarak gelişen öğrencilerin olduğu nitelikli bir öğretim veren okul olmak ST- HEDEF 2- % 50 Olan Bilgisayar kullanmayı bilen öğrenci öğretmen sayısını 1. yıl %65, 2. Yıl %80, 3. Yıl %90’a çıkarmak ST- HEDEF 3- Öğrenci bazında okunan kitap sayısını her yıl iki adet arttırmak

93 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Faaliyet ve Projeler Yıllık hedef olarak ifade edilen Performans Hedeflerinin gerçekleşmesi için atılan adımlardır. Faaliyet ve Projeler, stratejik amaçların maliyetlendirilmesinde de ayrı bir öneme sahiptir. Faaliyet ve projeler belirlenen performans göstergeleri ile uyumlu olmalıdır.

94 NASIL NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI İLE HEDEFLERİ ULAŞMAK İÇİN YAPILACAK FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ
UYGULAMA Öğretmen ve öğrencilerin tespiti Yetiştirme kursları açarak ST- HEDEF 1- ÖSS yerleştirme puanlarına göre Bursa’da 10. olan okulumuzu 1. yıl 8.liğe, yıl 5.liğe, yıl 2.liğe çıkartmak Kurs planlarının hazırlanarak uygulanması NASIL ? Dershanelerle işbirliği Ortak Sınav Yaparak Soru bankası oluşturmak NASIL ? Rehberlik saatleri düzenlemek Etkili tanıtım ve rehberlik yaparak Öğrencilerin araç-gereç getirmemesi

95 STRATEJİK PLAN AMAÇ, HEDEF, FAALİYET VE PROJE İLİŞKİ ORGANİZASYONU
STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK AMAÇ 2 HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 2.1 HEDEF 2.2 HEDEF 2.3 FAALİYET 1.1.1 FAALİYET 1.2.1 FAALİYET 21.1.1 FAALİYET 2.2.1 FAALİYET 2.3.1 FAALİYET 1.1.2 FAALİYET 1.2.2 FAALİYET 2.1.1 FAALİYET 2.2.2 FAALİYET 2.3.2 FAALİYET 1.2.3 FAALİYET 2.2.3 FAALİYET 2.3.3

96 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

97 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

98 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

99 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

100 Maliyetlendirme - Bütçeleme
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Maliyetlendirme - Bütçeleme Her faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Her bir hedefi gerçekleştirebilecek faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekir. * Her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak yaklaşık maliyetine ulaşılmış olacaktır.

101 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Maliyet Tablosu Planın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Amaç 1 Hedef 1.1 20 Hedef 1.2 30 Hedef 1.3 50 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 TOPLAM 150

102 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Kaynak Tablosu Kaynaklar Planın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Genel Bütçe 50 Özel Bütçe 80 Yerel Yönetimler 20 Döner Sermaye TOPLAM 150

103 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA

104 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
NO AŞAMALAR İŞ VE İŞLEMLER CEVAPLANACAK SORU 1 DURUM ANALİZİ - Plan ve Programlar - Paydaş Analizi GZFT Analizi PEST Analizi NEREDEYİZ? 2 MİSYON VE İLKELER - Kuruluşun varoluş gerekçesi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? 3 VİZYON - Arzu edilen gelecek 4 AMAÇLAR VE HEDEFLER - Orta vadede ulaşılacak amaçlar - Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler 5 STRATEJİLER -- Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL VE NELERLE ULAŞABİLİRİZ? 6 ETKİNLİKLER VE PROJELER - Ayrıntılı İş Planları - Maliyetlendirme - Performans Programı Bütçeleme 7 İZLEME - Raporlama - Karşılaştırma BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? 8 PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Geri besleme - Ölçme Yöntemlerin Belirlenmesi - Performans Göstergeleri - Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi

105 İzleme ve Değerlendirme
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA İzleme ve Değerlendirme D. BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?

106 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
İyi bir izleme Amaçlar Hedefler Performans ölçütleri Eylem planları O güne dek yapılan çalışmaların açıklanması ve eleştirilere yer verilmesi Mevcut durum hakkındaki bilgiler

107 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME İzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının sistematik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

108 İzleme ve Değerlendirme
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA İzleme ve Değerlendirme Performansın İzlenmesi Raporlama Planın Duyurulması

109 Strateji Odaklı Okulun Özellikleri
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Strateji Odaklı Okulun Özellikleri 1. Devamlılığını sürdürebilecek şekilde oluşturulurlar. 2. Başarıya ulaşmak için stratejik ölçümler geliştirirler. 3. Mevcut durumla yetinmezler. 4. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yer alırlar. 5. Okulun stratejik mimarisini oluştururlar. 6. Stratejik olarak fırsatçıdırlar. 7. Stratejik liderlik oluşturur ve bunu sürdürüp güçlendirirler.

110 Okul Müdürlerinin Stratejik Liderliği
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA Okul Müdürlerinin Stratejik Liderliği Küresel ortamda yaşanan hızlı değişimler okulları bir yerden yönlendirilen değil, kendi kendilerine yönlenebilen okullar olma yönünde zorlamaktadır. (Erdoğan, 2004, s.39) Stratejik bir lider olarak okul müdürünün küreselleşme sürecinde yaşanan değişim ortamında örgütü daha etkili hale getirebilmesi için köklü değişimler ve yenilikler yapması gerekmektedir. (Eren, 1998,s.341)

111 STRATEJİK YÖNETİMİN İŞİ ÇOK ZORDUR.
STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA STRATEJİK YÖNETİMİN İŞİ ÇOK ZORDUR. “Et kokarsa tuzlanır, ya tuz kokarsa ne yapılır?”

112 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA BÜTÜN KAPILARI AÇABİLİRSİNİZ
SİNERJİK ETKİ İLE BÜTÜN KAPILARI AÇABİLİRSİNİZ

113 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
SONUÇ GELECEĞE BAKMAK ÖNEMLİDİR. Çünkü; ‘’NE ÇIKARSA BAHTINA” DİYEREK YOLA ÇIKAN HER LİDER VE EKİP BAŞARISIZ OLACAKTIR. Liderlerin görevi etkilemek, öğretmek, yol göstermek ve korumaktır. Lider takipçilerini arkalarından itmemeli, önden gidip onlara STRATEJİK DÜŞÜNME VE YÖNETİM KONUSUNDA yol göstermelidir.

114 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
HERKESİN KATILIMI Fiziksel güç Zihinsel beceri + Gönül gücü Katılımcılık: Çalışanların beyin ve gönül gücünü kuruma kazandırıcı liderlik anlayışıdır.

115 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Yalnız çalışan sadece toplar. Ekiple çalışan ise çarpar.

116 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
GZFT (SWOT) ANALİZİ Güçlü Alanlar Zayıf Alanlar Fırsatlar Tehditler

117 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Misyon ve Vizyon MİSYON İfadesi VİZYON İfadesi

118 STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
Performans Göstergesi Strateji Hedef 2 Performans Göstergesi Strateji Hedef 3 Performans Göstergesi Strateji

119 TEŞEKKÜRLER


"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları