Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gündem: Bologna süreci ile ilgili genel bilgilendirme Bölümlerde, Bologna ekiplerinin oluşturulması Bologna çalışmalarının tamamlanması için hedeflenen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gündem: Bologna süreci ile ilgili genel bilgilendirme Bölümlerde, Bologna ekiplerinin oluşturulması Bologna çalışmalarının tamamlanması için hedeflenen."— Sunum transkripti:

1 Gündem: Bologna süreci ile ilgili genel bilgilendirme Bölümlerde, Bologna ekiplerinin oluşturulması Bologna çalışmalarının tamamlanması için hedeflenen tarih (Ocak 2013) Program ve ders kazanımlarıyla ilgili bilgilendirme AKTS hesaplamaları

2 Kararlar: Yabancı Diller Yüksek Okulu Temsilcisi Okt. Elif Aydın YAZICI’nın raportör olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna, Komisyonun her Çarşamba saat 11.00’de Senato odasında toplanmasına, Her toplantıda bir konuyla ilgili çalışarak aldığı kararları tutanakla Rektörlük Makamına iletilmesine, BEK Karar defteri temin edilerek tüm kararların çıktıları bu deftere yapıştırılmasının uygunluğuna, Tüm fakülte ve yüksekokullarda BEK ile paralel çalışmaların başlayabilmesi için birim temsilcilerinin başkanlığında komisyonların kurulması için Rektörlük Makamına yaazı yazılmasına BEK çalışma ilkelerine göre bir web sayfasının hazırlanması için gerekli hazırlıkların ivedilikle yapılması, Komisyon üyelerinin BEK kılavuzunu incelemeleri ve kendi birimlerinde paylaşmaları, Bir YÖK Bologna uzmanının toplantıya davet edilmesinin uygun olduğuna, 17.10.2012 tarihinde yapılacak 2. Toplantı gündeminin iş planı ve Ders Öğretim Planında yer alması gerekli bilgilerin belirlenmesi biçiminde oluşturulmasına ve Rektörlük Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

3 YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim- öğretim programlarının öğrenme çıktılarını (learning outcomes) yüksek öğretim ulusal yeterlilikleri çerçevesi ve temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanması amaçlanmaktadır. Buna göre üniversitemizde eğitim-öğretim veren bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını yürüten birimlerin; 1. Üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak nasıl bir mezun profilinin amaçlandığını gösteren Program Eğitim Amaçları’nı yazmaları, 2. Programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için mezunların ne tür yeterliliklere (qualifications) sahip olmaları gerektiğinin açıklandığı Program Çıktılarını (Program Yeterli-likleri‟ni) belirlemeleri, 3. Belirlenen program çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar vermeleri, 4. Eğitim-Öğretim Planlarında yer alan/alacak her bir ders için “Öğrenme Çıktıları”nı Yazmaları,

4 YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR 5. Her bir derse ilişkin Öğrenme Çıktıları‟nın Program Çıktıları‟ndan hangisi/lerini sağladığını belirleyerek Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Çıktıları’nı ilişkilendirmeleri, 6. Ders öğrenme çıktılarını göz önüne alarak üniversitemizce belirlenen ortak formata uygun olarak ders öğretim planlarını hazırlamaları, 7. Ders öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünü ve AKTS kredilerini hesaplamaları, 8. Her programın programlarını tanıtıcı bilgiyi ve ders öğretim planlarını Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamaları, 9. Ders öğrenme çıktıları ile program çıktılarının uyumu için Program Kalite Güvence Sistemini kurmaları gerekmektedir.

5 İŞ PLANI İŞ PAKETİ TAMAMLAMA TARİHİ I Öğrenme Çıktılarına bağlı olarak eğitim-öğretim planlarının düzenlenmesi /tasarlanması 1Programın eğitim amaçlarının belirlenmesi 07 KASIM 2012 2 Program çıktıları ve program çıktılarıyla tutarlı derslerin belirlenmesi 3Derslerin öğrenme çıktılarının yazılması 4Öğrenme çıktıları ve program çıktılarının ilişkilendirilmesi 5Ölçme ve değerlendirme yöntemleri 28 KASIM 2012 6İŞ yükünün hesaplanması 7AKTS/ ECTS kredilerinin belirlenmesi 8Ders öğretim planlarının hazırlanması IIEğitim- öğretim programlarının ilgili kurullarda onaylanması 19 ARALIK 2012 IIIKalite süreçlerinin uygulanması 1Ölçme araçlarının uygulanması ŞUBAT – HAZİRAN 2013 2Program ve öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesi 3İş yüklerinin ve AKTS kredilerinin gözden geçirilmesi 4Ders öğretim planlarının gözden geçirilmesi

6 Program Tanımları, program çıktıları, müfredat PROGRAM PAKETİ

7 Program tanımları Kuruluş Kazanılan derece Kabul ve kayıt koşulları Önceki öğrenmenin tanınması hakkında kurallar Yeterlilik koşulları ve kuralları Program profili Mezunların istihdam profilleri Üst derece programlarına geçiş Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Mezuniyet koşulları Çalışma şekli (tam zamanlı, e-öğrenme) Adres ve iletişim bilgileri Bölüm olanakları

8 Kuruluş 2010 yılında …… sayılı kanunla kurulan Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ülkemizde kurulan ve öğrenci alan ilk Fakülte olmuştur. Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği Bölümleri bulunmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne 2011 Yılında 50 öğrenci alarak eğitim öğretime başlayan fakültemizde 2012-2013 Akademik Yılında Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine de öğrenci almıştır.

9 Kazanılan derece Antrenörlük Eğitimi Bölümünün 4 yıllık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Antrenörlük Eğitimi alanında lisans derecesi alarak, mezun oldukları uzmanlık branşında 3.Kademe Antrenörlük Belgesi almaya hak kazanırlar.

10 Kabul ve kayıt koşulları Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne alınacak öğrenciler için kayıt ve kabul şartları, Gedik Üniversitesi Senatosu'nun önerisi, Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile belirlenir. Kayıt ve kabul şartları ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzun' da belirtilir.

11 Önceki öğrenmenin tanınması hakkında kurallar Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Eğitim planlarında yer alan yabancı dil için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

12 Yeterlilik koşulları ve kuralları Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olurlar.

13 Program profili Antrenörlük Eğitimi Bölümü programı ilk 2 yıl Temel Eğitim, son 2 yıl uzmanlık eğitimini olarak planlanmıştır. Öğrencilerin temel eğitimde aldıkları branşlardan asıl branş olarak seçtikleri branştan mezun olarak bu alanlarda iyi birer antrenör ve spor uzmanı olmaları amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Bölümün eğitim programı antrenörlük mesleği ve genel kültürle ilgili zorunlu, seçmeli modül ve seçmeli alan dersleri içermektedir. Öğrenciler mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanmaları amacıyla Spor Kulüplerinin ilgili branşlarında 4. Sınıfın 1. Ve 2. yarıyılında staj eğitimlerini de tamamlamaktadırlar.

14 Mezunların istihdam profili Mezun olan öğrenciler spor il müdürlüklerinde, federasyonlarda, kulüplerde, güç geliştirme merkezlerinde, okullarda ve üniversitelerin bünyesinde mezun oldukları branş ile ilgili olarak antrenör, eğitmen ve spor uzmanı olarak çalışa bileceklerdir.

15 Üst derece programlara geçiş Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar her sene üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES sınavı ve yabancı dil sınavı için geçerli olan notu almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

16 Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Sınavlar 2 aşamalı olarak ara sınav ve final şeklinde güz ve bahar dönemlerinde yazılı veya uygulamalı olarak yapılır. Ölçme ve değerlendirme kriteri olarak ara sınav notunun %40 ' ı ve final notunun %60' ı hesaplanır.

17 Mezuniyet koşulları Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün 4 yıllık eğitim-öğretim programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaya hak kazanırlar.

18 Çalışma şekli Tam zamanlı E-öğrenme

19 Adres ve iletişim bilgileri Program başkanı-Prof. Dr. M. Kamil ÖZER, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çamlık-Pendik İstanbul / Türkiye; e-mail: kamil.ozer@gedik.edu.tr; telefon: +902166464014; fax: +902166464015. AKTS bölüm koordinatörü-Yrd. Doç. Dr. Özgür NALBANT Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ozgur.nalbant@gedik.edu.tr; telefon: +902166464012; fax: ++902166464015

20 Bölüm olanakları Antrenörlük Eğitimi Bölümümde 4 öğretim elemanı bulunmaktadır. Eğitim programlarında ve bilimsel çalışmalarında kullanılacak performans laboratuvarıyla ilgili hazırlıklar yapılmaktadır, bilgisayar laboratuvarı, eğitim derslikleri gibi olanakları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan spor salonu, futbol sahaları, tenis kortları, atletizm sahası okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz için ERASMUS Uluslararası Değişim Programı kapsamında Avrupa’nın birçok üniversitesi ile değişim başvurusu yapılmıştır. Avrupa ve dünyadan farklı kurumlar ile yapılan işbirlikleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize yurt dışında akademik çalışma imkanı sunulacaktır.

21 A. Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir? Programın eğitim amacı, programın nasıl bir mezun profili istediğini ortaya koyan genel bir ifadedir. Program çıktıları ise, mezun olacağı program sonunda öğrencinin hangi niteliklerle/ yeterliliklerle donanmış olacağını tanımlar. Diğer bir deyişle, program çıktıları nasıl bir mühendis, nasıl bir öğretmen, nasıl bir hemşire… istediğimizin göstergeleridir. Program çıktılarını belirlemeden, programın diğer öğelerini, dersleri, derslerle ilgili öğrenme çıktılarını, öğrenme-öğretme süreçlerini, değerlendirme sürecini belirlememiz de nesnel olmayabilir. Programın amacı ve program çıktılarını belirlemek için izlenebilecek aşamalar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

22 Öncelikle biriminizde bir ekip oluşturunuz. Bu ekiple program sonucunda “nasıl bir birey yetiştireceğinizi” belirlemek için gereksinim çözümlemesi (Need Analysis) yapınız. Gereksinim çözümlemesi yapabilmeniz için oluşturduğunuz ekiple, programla etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan, Bireylerin (Mezun olan ya da sistemde halen yer alan öğrencilerin)  Toplumsal birimlerin (işverenlerin, Meslek Odası Temsilcilerinin, Sendikaların, Derneklerin, Danışma Kurullarının, ĠĢ Alanlarının, ilgili Kamu Kuruluşlarının …)  Programı yürütenlerin (Öğretim Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenci işleri Daire Başkanlığı gibi) gereksinimlerini ve beklentilerini,  Disiplinin/çalışma alanının yönelimlerini,  Çevresel olanakların durumunu inceleyiniz.

23 Diğer bir deyişle, programla ilgili iç ve dış paydaşların görüşlerini ve ilgili alanın özelliklerini ortaya koyunuz. Elde ettiğiniz veriler çerçevesinde programınızın gereksinimlerini belirleyiniz. Belirlediğiniz gereksinimler çerçevesinde, öncelikle “Programın Amacını” yazınız. Programın amacını tek bir cümleyle ortaya koymaya çalışalım.

24 Program amacı Gedik Üniversitesi ……………………………Bölüm /Programının Amacı ……………………………………..programının amacı; …………………………………mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş …………………ler yetiştirmektir.

25 Yazmış olduğunuz programın amacını da göz önüne alarak belirlemiş olduğunuz gereksinimleri, “Olası Program Çıktıları” olarak ifade ediniz. Olası Program Çıktılarını aşağıdaki soruları göz önüne alarak değerlendiriniz.  Olası program çıktıları “Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi, TYYÇ” (Bkz. EK 1) ve ilgili mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri (Temel Alan Yeterlilikleri) ne ölçüde karşılamaktadır? Program çıktıları ilgili mesleğin etik kuralları dikkate alınarak yazılmış mı?  Olası program çıktıları Ege Üniversitesinin ve buna bağlı olarak da bağlı bulunduğunuz fakülte ya da yüksekokulun vizyon, misyon ve hedefleriyle tutarlı mı?

26 Öğrenciler olası program çıktılarıyla ortaya konulan yeterliliklere sahip olabilirler mi?  Harcanan zaman, emek, para vb. açılardan olası program çıktıları gerçekçi olarak dile getirilmiş mi? Diğer bir deyişle bu çıktılar istenilen becerileri kazandırma anlamında ekonomik mi?  Olası program çıktıları toplumsal gerçeklerimize uygun olarak belirlenmiş mi? Olası program çıktılarını yukarıdaki soruları dikkate alarak ekibinizdeki kişilerle tartışıp değerlendiriniz. Bu çalışma bazı olası program çıktılarının elenmesini, bazılarının da eklenmesini gerektirebilir. Program çıktılarının mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat ediniz. Program Çıktıları açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir.

27 …….. Üniversitesi …………………………. Bölümü Program Çıktıları 1. …………………………………….bilgilerini ………………………. problemlerine uygulayabilme. 2. ………………………………………ilgili ……………………….. problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi. 3. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme. 4. Küresel ve toplumsal çerçevedeki ………………….. çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme. 5. Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.

28 8. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi. 9. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme. 10. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme. 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme. 12. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme. 13. Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

29 Program çıktıları 1Spora yönelik yeterli genel kültür ve bilgiye sahip olmak 2Spora yönelik organizasyon planlama, yürütme ve raporlama yeteneğine sahip olmak 3Uzmanlık alanında ileri düzey bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak 4Sporcu performans geliştirme, takibi ve becerilerine sahip olmak 5Sağlık için spor uygulamalarının teorik ve becerilerini geliştirmek 6Engellilere yönelik sportif faaliyetler ile ilgili bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak 7 Rekreatif amaçlı spor faaliyetleri düzenleyebilmek ve geliştirebilmek becerisine sahip olmak 8Temel spor becerilerini uygulayabilmek 9 İnsan hareket sistemi ve sportif hareketlerini değerlendirme beceri ve bilgisine sahip olmak 10İnsan vücudu ve yapısı ile ilgili temel bilgi sahibi olmak 11Sporcu sağlığı ile ilgli temel bilgi sahibi olmak 12Sporcunun gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak 13 Sportif faaliyetlerde ve uygulamalarda sporcu-aile-antrenör-idareci ile ilgili iletişim bilgi ve becerisine sahip olmak 14Türk kültür ve tarihi ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmak 15Genel olarak ve alanında etkili iletişim becerisine sahip olmak

30 Müfredat I. YARIYIL DERS KODUDersin Adı Z/S TUKAKTS ANT101FONKSİYONEL ANATOMİ Z 2025 ANT103SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Z 2025 ANT105ATLETİZM I Z 0214 ANT107BASKETBOL I Z 0214 TUR101TÜRKDİLİ I Z 2021 AİT101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Z 2021 TMT101TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Z 2235 YDL101YABANCI DİL I S 3034 GSN101GÜZEL SANATLAR I S 1221 TOPLAM 1481830

31 DERS PAKETİ Ders KoduDers AdıDers TürüYDAKTS SSA201AntropometriZorunlu233 Dersin Amacı Antropometrik ö l çü m y ö ntemlerinin ve değerlendirilmesinin ö ğretilmesi, beden yapısı, tipi ve kompozisyonu ile performans arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Dersi Veren Öğretim elemanı/elemanları XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX Lisans; Spor Bilimleri Fakültesi - Antrenörlük Eğitimi Y : Yıl D : Dönem

32 Öğrenme Çıktıları 1Temel antropometrik ölçüm tekniklerini uygulayabilir. 2Somatotip ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilir. 3 Vücut kompozisyonu ile ilgili mevcut verileri değerlendirme yetisine sahip olur. 4 Sporcularda ve sedanterlerde antropometrik ölçümlere yönelik max, min ve ortalama değerler konusunda değerlendirme yapar. 5 Sporda yetenek seçiminde antropometrik yöntemleri branşa özgü uygulayabilir.

33 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin İçeriği Antropometride kullanılan temel ölçümler uzunluk, çap, çevre, deri kıvrım kalınlıklarının ölçümünün öğretimi, vücut kompozisyonun belirleme yöntemleri ve somatotipi hesaplama, sportif performans ve sağlıkla ilişkilendirilmesi konularını içerir.

34 Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği Hafta Teorik UygLab 1Antropometriye giriş, tanım ve tarihsel gelişim X 2Somatik büyüme ve gelişme X 3 Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler; insan bedeninin çevreye uyumu X 4Anatomik pozisyonlar, üst ve alt ekstrimideki anatomik noktalar X 5Antropometrik ölçümler - Uzunluk ve vücut ağırlığı ölçümleri X X 6Antropometrik ölçümler - Genişlik ve çap ölçümleri X X 7Antropometrik ölçümler - Çevre ölçümleri X X 8Ara sınav XX 9Antropometrik ölçümler - Deri kıvrım kalınlığı ölçümleriX 10Antropometrik ölçümler - Deri kıvrım kalınlığı ölçümleriX 11Heat Carter Antropometrik Somatotip Ölçüm TekniğiX 12 Heat Carter Antropometrik Somatotip Ölçümün Hesaplanması ve Somatokarta İşlenmesi X 13Beden Kompozisyonu ve ve Kullanılan TekniklerX 14Beden Kompozisyonu ve ve Kullanılan TekniklerX 15Proporsiyon, yapısal faktörler ve sporda yetenek seçimindeki önemi X 16Yarıyıl sonu sınavı hazırlığı 17Yarıyıl sonu sınavı

35 PROGRAM ÇIKTILARINI ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRME PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 D1XXXXX D2XXXXX D3XXXXXX D4XXXXXXX D5XXXXXXXXXXX D6XXXXXXXX D7XXXXXX  Öğrenme/öğretme biçimleri ile izlenebilir ve ölçülebilir ders çıktılarını karşılama …X İşareti yerine 1-5 arası ilişki düzeyi yazılabilir. ….….


"Gündem: Bologna süreci ile ilgili genel bilgilendirme Bölümlerde, Bologna ekiplerinin oluşturulması Bologna çalışmalarının tamamlanması için hedeflenen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları