Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER"— Sunum transkripti:

1 YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER
bilgidagi.com

2 İÇİNDEKİLER 1 HOLLANDA 2 RUSYA 3 BELÇİKA 4 İSPANYA 3 FRANSA 4 ALMANYA 5 BULGARİSTAN 6 JAPONYA 7 ABD 8 İRAN 9 KIBRIS 10 HAZIRLAYAN: bilgidagi.com

3 HOLLANDA bilgidagi.com

4 HOLLANDA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN SORUNLARI
Hollanda'da farklı sebeplerle ailelerin elinden alınan çocuklar eşcinsel ve hristiyan koruyucu ailelere veriliyor. Aileleri tarafından genellikle şiddet gördüğü iddiasıyla koruma altına alınmasındaki asıl amaç aile ile çocuğu birbirinden ayırmak. bilgidagi.com

5 Bu sorun sadece hollanda’da deil bazı kaynaklara göre sadece hollanda'da değil avrupa'nın bir çok ülkesinde görülen durum. bilgidagi.com

6 RUSYA bilgidagi.com

7 RUSYA’DA YAŞAYAN TÜRKLER HAKKINDA BİLGİLER
Rusya federasyonu içerisinde yaşayan pek çok Türk kökenli halk bulunmaktadır.   Bu halkların birçoğu özerk statüye sahiptir. Bunların yanında Rusya'nın çeşitli şehirlerinde dağınık halde de yaşarlar. bilgidagi.com

8 Rusya Federasyonu içinde yaşayan Türk kökenli halkların dört bölgede yoğunlaştığı görülmektedir.
Bunlar: Volga çevresi Kafkas bölgesi Sibirya Altay çevresi bilgidagi.com

9 Bu oran 12,2 milyon insana tekabül etmektedir.
Rusya federasyonu'nda yaşayan toplam nüfusun %8.6'sını türk halkları oluşturmaktadır. Bu oran 12,2 milyon insana tekabül etmektedir.  Bu nüfusun yaklaşık %50'sini tatarlar oluşturmaktadır. bilgidagi.com

10 BELÇİKA bilgidagi.com

11 BELÇİKA’DA YAŞAYAN TÜRKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Belçika’daki Türkleri konu alan kapsamlı araştırmaya göre, ülkede 200 bin kadar Türk asıllı yaşıyor. Bunların yüzde 42′sini Belçika’da doğanlar oluşturuyor.  Ülkedeki Türklerin yüzde 74,5′inin Belçika tabiyeti de aldığını gösteriyor. bilgidagi.com

12 Belçika’daki Türklerin üçte ikisinin, bu ülkenin lisanları olan Fransızca veya Flamanca’yı konuştuğunu gösteriyor.  Belçika’daki Türklerin yüzde 60′ı Türkiye’de bir mülk sahibi olduğunu belirtiyor. Belçika’da mülk sahibi olan Türklerin oranı yüzde 64 olarak belirleniyor. bilgidagi.com

13 1970′lerin başında misafir işçi olarak gelmiş, para kazanıp biriktirip hemen dönme ümidiyle çalışmış fakat hala Belçika’da yaşayan, onların çocukları ve torunlarına dair hala Belçika’da yaşıyorlar. bilgidagi.com

14 İSPANYA bilgidagi.com

15 İspanya Türklerin Avrupa'da en az göç ettiği ülkelerden biridir.
İspanya’daki Türklere Türk kökenli İspanyol vatandaşlarına denilmektedir. İspanya Türklerin Avrupa'da en az göç ettiği ülkelerden biridir. İspanya'da yaşayan Türkler ana olarak Katalonya (özellikle Barselona)'da yaşamaktadırlardır. Buranın ardından Madrid Otonom Bölgesinde ve Comunidad Valenciana (özellikle Alicante'de) yaşamaktadırlar. Ayrıca Endülüs bölgesinde ve Balear Adaları'nda yaşayan küçük gruplar da bulunmaktadır. bilgidagi.com

16 FRANSA bilgidagi.com

17 Fransa'ya ilk Türk vatandaşları 1970'li yıllarında ayak basmıştır
Fransa'ya ilk Türk vatandaşları 1970'li yıllarında ayak basmıştır. İnşaat, konfeksiyon, kunduracı veya kebapçılık sektöründe çalışmaktadırlar.  Fransa'nın 2006 sayımlarına göre ülkede civarında Türk vatandaşı yaşamaktadır. bilgidagi.com

18 Özellikle Fransa'nın başkenti Paris ve dolaylarında yaşarlar.
 Paris'e 20 km uzaklıktaki Val-d'Oise ilinin nüfusun %15'i etnik Türk asıllı Türk vatandaşı olan Türk, Kürt ve Süryani asıllı Türk vatandaşları ile birlikte Val-d'Oise nüfusun %20'sini oluşturmaktadır.  bilgidagi.com

19  Seine-Saint-Denis'ye bağlı olan Clichy-sous-Bois ve Montfermeil banliyölerin nüfusunun önemli bir payını Türk vatandaşı oluşturmaktadır. bilgidagi.com

20 ALMANYA bilgidagi.com

21 Almanya'daki Türkler, Türkiye'den Almanya'ya göçmüş ve yerleşmiş Türklerdir. Geniş tanımı ile Almanya'da doğan Türkleri de kapsar. Geçtiğimiz40 yıl içerisinde Türkiye'den Almanya'ya üç milyon civarında insan göç etmiştir. Almanya'daki yabancılar Almanca olarak öncelikle yabancı misafir işçi (Gastarbeiter) olarak adlandırılmışlardır. bilgidagi.com

22 İlk başlarda Almancılar diye tanımlanan grup, günümüzde olumsuz bir anlam kazanan bu sıfatı benimsememektedir. Gurbetçiler tanımı ise yaşadıkları ülkede kalıcı konuma geçmiş, değişik meslekleri ifa eden ve bazıları yaşadıkları ülkenin yurttaşlığına geçen özellikle yeni nesil Türkleri tam olarak ifade etmemektedir. bilgidagi.com

23 Alman toplumu, Almanya'ya işçi alımı ile gelen insanları sadece iş için gelen misafirler olarak görmüşlerdir. Bugün küreselleşmenin etkisiyle ve de buna bağlı olarak sosyal anlayışın gelişmesiyle "yabancı vatandaşlar" (Ausländische Mitbürger) olarak adlandırılmaktadırlar. bilgidagi.com

24 Almanya Türkleri 1960 ve sonrasında iş bulmak amacıyla gittikleri Almanya'da günümüze dek sayıları katlanarak yaşamışlardır ve şu anda 3'ncü nesile ulaşmışlardır. Almanya Türkleri heterojen bir gruptur. Türk Devleti bütün vatandaşlarını Türk olarak tanımladığı için, bu tanım içinde bazı farklı etnik kimlikleri de barındırır. Ancak bu grubun hemen hemen hepsi Türkçeyi ana dil olarak konuşur. Almanya'da, Kıbrıs, Suriye ve Balkanlar'dan giden, bu ülkelerin vatandaşlığında olan Türk kökenliler de bulunur. bilgidagi.com

25 Heterojen bir grup olduklarι için mezhep farklılıkları da bulunmaktadır, Gayri müslim (Süryani, Yezidi vs.) eski Türk vatandaşların çoğunluğu Almanya'ya ilticacı statüsü ile geldiklerinden ve bulundukları sosyal ve dini konumları sebebi ile en kısa zaman içinde Alman vatandaşlıklarına kavuşuyor. Bu yüzden Almanya'daki Türk toplumunun içinde herhangi bir faal faaliyet içinde değildirler. bilgidagi.com

26 BULGARİSTAN bilgidagi.com

27 Bulgaristan Türkleri, Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren Bulgaristan'da yaşayan Türkler.
Bulgaristan'daki Türkler, Oğuzların ve Kumanların soyundan gelmektedirler. Oğuz Türkleri, Anadolu üzerinden ve çoklukla Osmanlı devrinde o bölgeye geçen Türklerdir. bilgidagi.com

28 Bulgaristan'daki Türklerin tamamına yakını Müslümandır, bunlar aynı Anadolu'da olduğu gibi Alevi ve Sünni olarak ayrılırlar. Sünniler tarikat tutmazlar, Aleviler ise çok sayıda ocak ve tarikata dağılmışlardır. Türk nüfus içinde Alevilerin oranı gayri resmi rakamlara göre %18-20 arası, resmi rakamlara göre %13'tür. bilgidagi.com

29 Bulgaristan Türklerinin ana dili Türkçe'dir.
Bulgaristan Son parlemento seçimlerinde Türklerin partisi Hak ve Özgürlükler hareketi Bulgaristan genelinde 618 bin oy almıştır ve ülke genelinde 3'üncü parti olmuştur. Bulgaristan'ın Avrupa konseyinde 14 vekili bulunurken 2 vekil HÖH kökenli türk vekillerdir. bilgidagi.com

30 Bulgaristan'da,başta Filibe, Kırcaali, Razgrad, Şumnu, Eski Cuma, Silistre, Dobriç, Burgaz ve Rusçuk şehirleri olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde Türkler yaşamaktadırlar. Bulgaristan demografik durumu itibariyle en son 2001'de yapılan etnik sayım üzerinden bugüne 10 yıl geçmiş bulunmaktadır. bilgidagi.com

31 JAPONYA bilgidagi.com

32 Japonya'daki Türkler, 2006 yılına göre Japon belediyelerine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 2264'tür. Bu vatandaşların bazıları1950'li yıllarda vatandaşlığa alınmış ve 1900'lü yılların başında Japonya'ya göç eden Kazan Tatarları ve Başkurtlardır. bilgidagi.com

33 Türkler genel olarak inşaat ve araba fabrikalarında çalışmaktadır.
Asıl olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise iş imkânları ve yüksek gelir düzeyi nedeni ile Japonya'ya 1980'li yıllarda gitmeye başlamış ve yaklaşık 7000 Türk işçi olarak yaşamaktadır.  Türkler genel olarak inşaat ve araba fabrikalarında çalışmaktadır. bilgidagi.com

34 Ayrıca hediyelik eşya dükkânı ya da restoran sahibi olan Türkler olduğu gibi Japon firmalarında çalışan üst düzey yöneticiler de bulunmakta ve birçok Türk öğrencisi eğitim amaçlı olmak üzere Japonya'da bulunmaktadır. bilgidagi.com

35 ABD bilgidagi.com

36 Türk asıllı ABD'liler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan, ABD içinde doğmuş veya ABD'ye göç etmiş Türk kökenli kişilerdir.   2005 yılındaki ABD nüfus sayımında  ABD'li tamamen veya kısmen Türk kökenli olduklarını belirtmişlerdir. bilgidagi.com

37 Türklerin ABD'de en yoğun olarak yaşadıkları eyaletler New York, Kaliforniya, New Jersey, Florida, Teksas, ve Illinois'dir. Türkler şehir olarak da Paterson, New York kenti, Miami, Chicago, Boston, ve Los Angeles şehirlerinde yoğunlaşmışlardır. bilgidagi.com

38 Türklerin Amerika kıtasındaki geçmişleri 17. yüzyıla kadar uzanır
Türklerin Amerika kıtasındaki geçmişleri 17. yüzyıla kadar uzanır. Ancak, oldukça detaylı olan Osmanlı Devleti arşivleri dışında bunu doğrulayan fazla bir kayıt bulunmamaktadır.  Osmanlı Devleti'nden ABD'ye en büyük göç dalgası ABD'de köleliğin yasaklanmasından sonra olmuştur. bilgidagi.com

39 ABD'deki Türkler özellikle müzik, yüksek eğitim, bilim ve tıp dallarında yaşadıklara topluma büyük katkılarda bulunmuşlardır. Ancak bu dalların dışında bile bazı ABD'li Türklerin büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir.  Örneğin tiyatro sanatçısı Tunç Yalman   yılları arasında Milwaukee Repertuvar Tiyatrosunun sanat müdürlüğünü yaparak takdir toplamıştır. bilgidagi.com

40 İRAN bilgidagi.com

41 İran Türkleri İran'da yaşayan Türk halkları
İran Türkleri  İran'da yaşayan Türk halkları. Başta Azerbaycan Türkleri olmak üzere Türkmenler,Kaşkaylar, Horasan Türkleri, Halaçlar, Sungurlar, Ebiverdiler, Kazaklar ve Özbekler gibi Türk halkları İran’ın belirli bölgelerinde yaşamaktadırlar. Bugün İran'da popüler konuşmada Tork sözü Türkî (Turkic) ve Türk (Turkish) kelimelerinin her ikisine işaret eder. bilgidagi.com

42 Tebriz, İran Türklüğünün siyasi ve kültürel merkezidir.
 İran'da Azeriler en büyük Türk grubudur ve Farsçadaki İran Türklerin adı öncelikle Azerbaycan Türkleri için kullanılmaktadır.  Tebriz, İran Türklüğünün siyasi ve kültürel merkezidir. Türkmen Sahra bölgesinde yaşayan Türkmenler, İran’da “Türklüklerini” en fazla koruyan toplum olarak bilinmektedirler. bilgidagi.com

43 Çalışmalarını İran'daki Türk dilleri üzerine yoğunlaştıran Türkolog Gerhard Doerfer İran’ı Türk dili açısından şöyle değerlendirmiştir: İran günün birinde eşit haklara sahip olacak dilleri ve kültürleriyle doğunun İsviçre’si durumuna gelebilir, işte o zaman oradaki milletleri bütün yönleriyle iyice araştırmanın vakti gelmiş olacaktır. Böylece, filoloji bilimi ve Türkoloji bugünden tahmin edilmeyecek bir ölçüde zenginleşecektir. bilgidagi.com

44 Verilen rakamlarda Türk nüfusu en az 20 milyon, en çok 35 milyon olarak gösterilmektedir. İran’daki Türklerin nüfusu 20 milyon, 25 milyon 33 milyon, 34 milyon olarak birbirinden farklı şekilde verilmektedir. Dünya Bankası Ülke Profilleri veri tabanına göre 66,1 milyonluk İran nüfusunun %42’sini Türkler oluşturmakta olup, bu oran da yaklaşık 25 milyonluk bir Türk nüfusunu göstermektedir. bilgidagi.com

45 KIBRIS bilgidagi.com

46 Kıbrıs Türkleri veya Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs adasında yaşayan Türklerin, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1571 yılındaki Kıbrıs adasını ele geçirmesinden sonra Anadolu'dan Kıbrıs adasına göç etmiş ve 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya müdahale etmesinden sonra adanın ikiye bölünmesiyle birlikte çoğunluğu KKTC'de yaşamını sürdüren kesimine verilen isimdir. bilgidagi.com

47 Fakat 1975 yılı sonrasındaki yine Anadolu'dan yapılan göçlerden sonra Kıbrıs Türkü tanımına bu göçmen Türkler de dahil edilmiştir. Kıbrıs Türklerinin, Osmanlı idaresindeki din değiştirmeler hariç, etnik yapı olarak Türkiye Türklerinden pek farkları yoktur. bilgidagi.com

48 Kıbrıs'ta, daha ziyade yerli Kıbrıslı Türklerin konuştuğu, Türkçenin bir şivesi veya Türkiye Türkçesinin Kıbrıs ağzı olan Kıbrıs Türkçesi konuşulur. Yazı dilinde kullanılmamaktadır. Kullananlar olsa bile sistematik yapısı oluşturulmadığı için kişiden kişiye ve bölgeden bölgeye değişiklikler gösterebilmektedir. Örneğin Baf yöresi, Karpaz yöresi gibi bölgesel söyleyişlerde farklılıklar olabilmektedir. bilgidagi.com

49 Günümüzde ise Kuzey Kıbrıs nüfusu 2011 yılı itibariyle 294. 906'dır
Günümüzde ise Kuzey Kıbrıs nüfusu 2011 yılı itibariyle 'dır. Çeşitli kaynaklarda KKTC'deki Müslüman nüfus oranının %98,71 ile %99 oranında yer aldığı belirtilmektedir. Ancak Kıbrıs Türk halkında özgürlükçü bir din anlayışı hakimdir ve pek çoğu sekülerdir. Diana Darke'a göre Kıbrıs Türklerinin büyük bir bölümü gerçekte dini uygulamamaktadır. bilgidagi.com

50 Kıbrıs adasının nüfusunun o tarihte 45. 365 kişi olduğu, 45
Kıbrıs adasının nüfusunun o tarihte kişi olduğu, kişiden 'sinin Gayrimüslim, kişinin ise Müslüman olduğu yazılmıştır. bilgidagi.com

51 HAZIRLAYAN: MUSTAFA ÇİVİOĞLU bilgidagi.com


"YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları