Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZI TÜRLERİ 1.Resmi Yazılar 2. İş Yazıları 3.Özel Yazılar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZI TÜRLERİ 1.Resmi Yazılar 2. İş Yazıları 3.Özel Yazılar."— Sunum transkripti:

1 YAZI TÜRLERİ 1.Resmi Yazılar 2. İş Yazıları 3.Özel Yazılar

2 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI DEĞİŞTİ 17.02.1994 ve 1994/4 sayılı genelge ile uygulanan Resmi yazışma kuralları yürürlükten kaldırıldı. Yeni Resmi Yazışma Kuralları 03.12.2004 Tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 BAŞLIK Başlıklar 3 Satırı geçmemeli ve Kağıda ortalanarak yazılmalıdır. T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

4 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü 2 ARALIK Sayı : 12 ARALIK

5 T.C. ……………… VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B1041SM4100009/ 1250 KOD NUMARASI DOSYA NUMARASI KAYIT NUMARASI

6 GENEL EVRAK NUMARASI DAMGA VEYA YAZI İLE YAZININ ORTA KISMINA GELECEK ŞEKİLDE BASILMAZ VE YAZILMAZ.

7

8 Yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Konunun son satırından 2-4 satır aşağıdan kağıdı ortalayacak biçimde yazılır. Yazının gönderileceği makamın resmi adı kısaltma yapılmadan büyük harflerle Yazı bir alt makama gönderiliyorsa parantez içerisinde küçük harflerle yazılır.

9 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM41000010-...../......../01/2005 Konu : Hizmet İçi Eğitim 2-4 ARALIK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ( Eğitim Şube Müdürlüğü )

10 SAMSUN VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Sayın Dr. Mustafa GÜNAY TUSKON Genel Sekreteri SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA

11 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM4100009 -......../........../01/2005 Konu : Hizmet İçi Eğitim Sayın Doç. Dr. Ayşe KALMAZ Atatürk Cad. NO: 18 05500 Kutlukent / SAMSUN

12 Resmi görevli kişilere yazılan yazılarda da ad küçük, soyadı büyük yazılır. Unvan ise yine küçük harflerle yazılır.

13 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM4100009-........../.........../01/2005 Konu : Hizmet İçi Eğitim Akif KALAYCI Devlet Hastanesi Müdürü Havran/SAMSUN

14 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM4100009-..../......./01/2005 Konu : Hizmet İçi Eğitim TABİBLER ODASI BAŞKANLIĞINA Kızılay Caddesi No : 25/5 SAMSUN

15 İLGİ, YAZILAN YAZININ ÖNCEKİ BİR YAZIYA EK YA DA KARŞILIK OLDUĞUNU YA DA BAZI BELGELERE BAŞVURULMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEN BÖLÜMDÜR,

16 ÖRNEK İlgi: a) 10/01/2005 tarihli ve F.B.6-0-1907/ 14 sayılı yazı, b) 25/02/2005 tarihli ve F.B.6-0-1907/ 15 sayılı yazı, c) 03/03/2005 tarihli ve F.B.6-0-1907/ 16 sayılı yazı, İlgi birden fazlaysa a,b,c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti konularak kullanılır.

17 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM4100010-.../......./01/2005 Konu : Hizmet İçi Eğitim SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ( Eğitim Şube Müdürlüğü ) İlgi : a) 4/071975 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesi b) Başbakanlığın 05 / 02 / 2001 tarih ve 0024 Referans No’lu fax’ı c) 15 /01 / 2005 tarih ve 1549 sayılı yazımız

18

19 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü SAYI : B104ISM41000010-......../.........../01/2005 KONU : Hizmet İçi Eğitim SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ( Eğitim Şube Müdürlüğü ) İlgi : a)14/071975 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2 ARALIK(İlgi yoksa 3 aralık) 19ARALIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12ARALIK1 ARALIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20 METİNLERDE UYULACAK KURALLAR Şekil Yönünden İçerik Yönünden Metin yönünden

21 ŞEKİL YÖNÜNDEN UYULACAK KURALLAR

22 Metin bölümü maddeler halinde yazılıyorsa: Sayı ve harf dizileri aynı hizada bulunmalıdır. Sayı ve harflerden sonra ( - ) işareti konularak satıra başlanmalıdır.

23 Yazılar kağıdın bir yüzüne okunaklı olarak yazılmalı, kazıntı, silinti ve düzeltmeler olmamalıdır. Paragraf başı, satır başı ve sonları aynı hizada olmalıdır.

24 Zorunlu haller dışında yazı metni tek sayfaya sığdırılmalı, tek satırla ikinci sayfanın bitirilmemesine özen gösterilmelidir. Metin içinde geçen sayılar rakamla ya da yazı ile yazılmalıdır. Metinde kullanılan noktalama işaretlerinden sonra bir vuruşluk boşluk bırakılmalıdır.

25 İÇERİK YÖNÜNDEN UYULACAK KURALLAR

26 Yazı Türk Dil Kurumunca çıkartılan İmla kılavuzu ve sözlüğünde yer alan yazım kurallarına uygun duru bir Türkçe ve kısa cümlelerle yazılmalıdır. Metinde zorunlu haller ve teknik terimler dışında yabancı kelimelere yer verilmemelidir. Kısaltma yapılmamalıdır.

27 METNİN SONUNDA UYGULANACAK KURALLAR

28 Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar. “Arz ve rica ederim” Alt makama yazılan yazılar “ Rica ederim” Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim” ŞEKLİNDE BELİRTİLMELİDİR.

29 Kişinin adı ve soyadının yazılı ve imzalı olduğu resmî yazıların bitiminde “arz ederim”ya da “rica ederim” ibaresi kullanılır, “sunulur, arz olunur, rica olunur” denmez. Ancak, kuruluş adına yapılan ilân, duyuru ve açıklamalarda ise, “sunulur” ya da “arz olunur” denir ve kişinin adı soyadı unvanı yazılmaz yalnızca kuruluş adı yazılır. (Kamuoyuna duyurulur. X Genel Müdürlüğü)

30 Yazışmalarda “arz” veya “rica” konusunda sorun olduğunda “saygılarımla” ifadesini kullanmak sorunu çözer. Hiyerarşik olarak bağlı kişi ve kuruluşlarla ve kurum içi birimlerle ve görevlilerle yapılan iç yazışmalarda “saygılarımla” ibaresi kullanılmaz. Ayrıca, personele gönderilen yazılarda hitapta “Sayın” kelimesi de kullanılmaz.

31 Vatandaş olarak kamusal kuruluşlara yazılan yazıların sonunda “...arz ederim. Saygılarımla” demek uygundur. Vatandaş olarak bir kamu kurumuna “rica ederim” demek, işlemin gereğine etki edebilir. DİKKAT!

32 DIŞ YAZIŞMALARDA (KURUMUN VE KONUNUN NİTELİĞİNE GÖRE) SIK SIK KULLANILAN İFADE BİÇİMLERİ  Gereğini müsaadelerine saygıyla arz ederim.  “..gönderilmesini izinlerine saygıyla arz ederim.  Göstereceğiniz ilgi ve işbirliği için teşekkür eder, saygılar sunarım.  Yararlı olmasını diler, saygılar sunarım.  Bilgilerine saygıyla arz ederim.  Gereğine izinlerini saygılarımla rica ederim.  Bildirilmesini rica eder, saygılar sunarım.  Takdirlerine sunar, saygılarımla bilgilerini rica ederim.  Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

33 Kendi kurumunuzdan üst düzey bir kuruma yazarken cümleler geniş zaman kipinde, gerekirse edilgen yüklemler ile bitirilmelidir ve çoğul cümle yapısı kurulmalıdır. –Örnek: “Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu olarak 1-3 Mayıs 2007 tarihlerinde Müsteşarlıkları koordinasyonunda “Türkiye-Antartika Dış Ticaret Köprüsü” programını organize etmeyi planlamaktayız. –Örnek: Açılış programının konuk bakan ve heyet başkanlarının 5’er dakikalık konuşma yapmalarına imkan sağlayacak şekilde planlanması düşünülmektedir. İstiyoruz, düşünüyoruz, faydalı olur, vb.. Şimdiki zaman ile biten cümleler mümkün olduğunca kurulmamalıdır. CÜMLE SONLARI

34 İMZA Metnin bitiminden sonra 2-4 aralık bırakılır. İmzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve ünvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerine atılır. Ad küçük, soyad BÜYÜK harflerle yazılır. Ünvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır.

35 Akademik kariyer unvanları ismin sol başına küçük harflerle kısaltılarak yazılabilir

36 Yazıyı makam sahibi yerine başka bir yetkili imzalayacaksa ad ve soyadı altına ortalanarak yazılacak ve bunun altına da gene ortalanarak makam ünvanı yazılır. Vekaleten imza atılıyorsa, vekalet eden kişinin adı soyadı ile vekalet edilen görev ve vekaleten imza ettiği belirtilir.

37 İmza Adı Soyadı Vali a. Vali Yardımcısı ÖRNEK -1

38 İmza Kadim DOĞAN Vali a. Vali Yardımcısı ÖRNEK-2 Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı ikinci satıra, imzalayan makamın ünvanı ise üçüncü satıra yazılır.

39 ÖRNEK-3 İmza Mehmet ÖZENÇ Personel Şube Müdürü İmza Dr. Süleyman BAYSAL Sağlık Müdürü Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı soyadı ve imzası sağda bulunur.

40 Yazının ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda ise üst makam sahibinin adı soyadı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa sıralanırlar. İmza Mehmet ÖZENÇ Personel Şube Müdürü İmza Dr. Süleyman BAYSAL Sağlık Müdürü İmza Hülya ÖZCAN Şef ÖRNEK-4

41 Bir yazının üst makamın onayına sunulması halinde imza bölümünün dört aralık altına ve kağıdın ortasına büyük harflerle “ OLUR ” yazılır. OLUR’u ortalayacak biçimde tarih yeri hazırlanır. İmza için yeterli boşluk bırakıldıktan sonra onaylayanın adı küçük harf, soyadı büyük harfle yazılarak altına da ünvanı ortalanır. ONAY

42 İmza Dr.Murat KARAKÖSE Sağlık Müdürü V OLUR 01/01/2005 Mustafa ERDOĞAN Vali a. Vali Yardımcısı

43 EKLER İmza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “ EK / EKLER” ifadesinin altına yazılır. EK: Yönetmelik (4 sayfa) ÖRNEK-1

44 ÖRNEK-2 EKLER : 1- Yazı örneği (5 sayfa) 2- Yönetmelik (3 Adet) Ek adedi birden fazla ise

45 PARAF - PARAPHE Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır.

46 12/03/2005Memur :H.ŞALLI (Paraf) 12/03/2005Şef :S.AVŞAR 12/03/2005 Md.Yrd :Dr.M.KARAKÖSE (Paraf) ÖRNEK

47

48 ÖRNEK-1 Eklerden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM” yazılır. EK: Yazı Örneği (2 sayfa) DAĞITIM: 19 İlçe Sağlık Grup Başkanlığı

49 ÖRNEK-2 Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Sağlık Grup Başkanlıkları İl ve İlçe M.E.M.

50

51

52 GİZLİ YAZILAR Gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. GİZLİLİK DERECELERİ çok gizli gizli gizli özel özel hizmete özel hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.

53 Gizlilik derecesi çok olan yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konularak zarf yapıştırılır. Zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve şeffaf bant ile örtülecek şekilde kapatılır.

54 “Çok gizli” GİZLİLİK DERECELİ YAZILARIN ALINMASI “Çok gizli” GİZLİLİK DERECELİ YAZILARIN ALINMASI Dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan “çok gizli” ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.

55 İVEDİ VE GÜNLÜ YAZILAR, Yazıya cevap verilmesi gereken tarih, metin içinde belirtilir. BÜYÜK KIRMIZIYazının ivedi ve günlü olduğu sayfanın sağ üst kısmında BÜYÜK harflerle KIRMIZI renkli olarak belirtilir.

56 TEKİT YAZISI Resmi bir yazının tekid edilmesi o yazının gereğinin süresi içinde yapılmadığı anlamını taşır. Yazıya uygun sürede cevap vermeyen kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

57 Birinci tekidde hatırlatmada bulunulur, İkinci tekidde gecikme nedenleri sorulur, Üçüncü tekidde ise sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.

58 RESMİ YAZILARIN GÖNDERİLİŞ VE ALINIŞLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER

59 1- KAYIT KAŞESİ Gelen evraklar uygun bir kaşe hazırlanarak kaydedilir. Bu kaşeler evrakın ARKA yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır.

60 ÖRNEK SAMSUN Sağlık Müdürlüğü KAYIT TARİH SAYI HAVALE GEREĞİ BİLGİ DOSYA NO EKLER

61

62 2- YAZILARIN GÖNDERİLMESİ Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, yazının ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde KIRMIZI renkte belirtilir.

63 ÖRNEK GİZLİ İVEDİ T.C. GİZLİ İVEDİ Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Posta Kodu:10100 Sayı : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE SAMSUN GİZLİ GİZLİ

64

65 Fax’la gönderilen yazılara(mesaj) göre hemen işlem yapılmakla birlikte, söz konusu yazı ancak teyidinin yapılmasından sonra resmi evrak özelliğindedir, Fax’ la gönderilen yazıların(mesaj) beş gün içinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir.

66 NÜSHA SAYISI Resmi yazıların en az (2) iki nüsha olarak düzenlenmesi gerekir.

67 İŞ YAZIŞMALARINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? İşletmeler mektupların içeriği kadar biçim ve diğer şekil şartlarına da önem vererek, belli bir formu, standart olarak kurumlarına yerleştirmek isterler.

68 Nedir 5N-1K kuralı? NE …………………… Konuyu verir NEDEN …………….... Amacı verir NASIL ……………...... Yöntemi belirler NEREDE …………...... Mekan ve yer kavramları NE ZAMAN ………..... Süre – süreç kavramları KİM ………………….. İlgili ve sorumlu kişileri belirler

69 Giriş Giriş bölümünde, kısaca yazının ne ile alakalı olduğu yazılır. Eğer muhatabınız sizden ilk defa yazı alıyorsa, bu bölümde kısaca kurum anlatılabilir. Genelde bir paragraf olur. Giriş bölümünü okuyanın, yazının genelinde ne anlatıldığını anlaması idealdir.

70 Gelişme Yazı konusu olgunun nedeni, amacı, zamanı, oluşumu ve gelişme süreci anlatılır. Kurumu tanıtma ihtiyacı varsa, geçmişte yapılan önemli aktiviteler örneklendirilir yada özetlenir. Yazı konusu olgunun ortaya çıkışı ve bu yazının yazılmasının nedeni anlatılır En fazla 3-4 paragraf olması idealdir.

71 Sonuç Yazı konusu kısaca tekrar özetlenir Muhatabımızdan talebimiz net olarak anlatılır Gelişme ve Giriş bölümünde yer verilmeyen yeni bir fikir, olay ve sebep anlatılmaz Genelde bir paragraf olur

72 Yazım Düzeni Etkinlik ve sürat açısından birçok firma standart mektup düzenini seçmiştir. Başlıca mektup biçimleri şunlardır: Sola dayalı, Yarı sola dayalı, Paragraf başı yapılmış, Basitleştirilmiş biçim.

73 SOLA DAYALI MEKTUP ÖRNEĞİ

74 YARI SOLA DAYALI İŞ MEKTUBU

75 PARAĞRAF BAŞI YAPILMIŞ

76 SERBEST TİP MEKTUB

77 Başlıklı (Antetli) Kağıt Şirketler çoğunlukla yazışmalarında başlıklı (Antetli) kağıt kullanırlar. Başlıklı kağıt yoksa mektubun baş kısmına şirketi tanımlayıcı, başlık yazmak gerekir. Başlık, çoğunlukla şirketin simgesi (logosu), ismi ve kısa adresini kapsar. Bu adreste, özellikle posta kodunu yazmayı unutmamak gerekir.

78 SAYFA ORTALANMIŞ BAŞLIK SOLA DAYALI BAŞLIK

79 ADRES SAYFA ALTINDA

80 Özel Kuruluşlarının Yazışmalarında ‘İlgi’

81 Örnek çalışmalar hazırlanırken ŞEKLE dikkat edilmemiştir. Bu nedenle, iş yazışması örneklerini ŞEKİL olarak değil, İÇERİK olarak dikkate alınız. İŞ YAZIŞMASI ÖRNEKLERİ

82 Yeni Kurulan Bir Şirkete Gönderilen Tebrik Mektubu (Firmanın İsim ve Adresi) Sevgili /Sayın………….. Yeni şirketinizin kurulduğunu büyük bir zevkle okudum. Gerçekten de, yeni iş olarak başarılı olacağınız bir alanı seçtiniz. İş tecrübeniz, uzmanlığınız ve motivasyonunuzla, sektörde ses getireceğinizi biliyorum. Tebrik eder ve başarılarınızı dilerim. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı) (Unvanı)

83 Görüşmeden Ötürü Teşekkür Mektubu (Firmanın İsim ve Adresi) Sayın………….. Dün sizinle yaptığım görüşme süresince bana zaman ayırdığınız ve ilginizi benden esirgemediğiniz için size teşekkür ederim. İlgili konularda ve gelecek hedeflerim üzerine sizinle konuşmuş olmaya büyük bir değer veriyorum. Sizden konuyla ilgili bir haber bekliyor ve göstermiş olduğunuz incelikten ötürü size bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

84 Sipariş (Teklife Davet) Mektubu [Sözleşme Makamının Anteti] Sayın…………………., Derneğimiz tarafından aşağıda özellikleri yazılı mallar satın alınacaktır. Fiyat teklifiniz …../…./……… günü saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese elden gönderilmeli veya ………………… numaralı faksa çekilmelidir. 1-15 adet sandalye : amortisörlü, tekerlekli, kollu, standart ısıya dayanıklı kumaş, metal iç iskelet 2-15 adet bilgisayar masası : 90X65X75 cm, suntalam, pvc bantlı, çekmeceli, hareketli klavyelik 3-15 adet dizüstü bilgisayar : Intel Centrino Pentium M 1.7 GHz-Mobil işlemci (725 1.7 Dothan), 2MB L2 cache, 400MHz FSB, ……., 2 Yıl Garanti Lütfen, bu davetin elinize ulaştığını faks ya da e-posta yoluyla teyit ediniz ve fiyat teklifi verip vermeyeceğinizi bildiriniz. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

85 Teklif Mektubu [Firmanın Anteti] Sayın…………………., İlgi: 19/07/2005 tarih ve 357 sayılı yazınız. Birliğiniz tarafından gönderilen 19.07.2005 tarih ve 357 sayılı teklife davet yazısı incelenmiştir. Öncelikle firmamızdan teklif istemek suretiyle şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene teşekkür ederiz. Satın almak istediğiniz bilgisayar, masa ve bilgisayar sandalyeleri için hazırladığımız fiyat teklifimiz aşağıya çıkarılmıştır. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı) Ürünün CinsiMiktarı Fiyatı ………………… …………… ……… Diğer bilgiler: ürünlerin özellikleri, garanti durumu, teslim tarihi, vs

86 Fiyat Teklifi (Firmanın İsim ve Adresi) Sayın………….. Telefon görüşmelerinizin raporlanmasını sağlayan ABAKUS 360 ürünümüze ait fiyat teklifimiz ekte görüş ve onaylarınıza sunulmaktadır. Firmamızdan teklif istemek suretiyle göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene teşekkür eder, konu ile ilgili her türlü tamamlayıcı bilgi için daima hizmete hazır olduğumuzu belirtiriz. Saygılarımla, Ekler : (İmza) 1-Fiyat teklifi (Adı ve Soyadı)

87 Fiyat Artışı (Firmanın İsim ve Adresi) Sayın………….. Hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle, size teslim etmekte olduğumuz ürünlerin fiyatlarını maalesef yükseltmek zorunda kaldık. Fiyatlarımızı yükseltme gerekliliğinden kaçmayı uzun bir dönem için başarmıştık. Ama kaçınılmaz olan fiyat artışlarını ertelemeyi sürdürmemiz artık zor. İncelemeniz için............... tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni fiyat listemizi ekte sunuyoruz. Bugünden, yeni fiyatların geçerli olacağı................... tarihine kadar, vereceğiniz siparişler eski fiyatlardan işlem görecektir. Şirketimizin en değerli müşterilerinden biri olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu fiyat artışının gerekliliğini anlayacağınızı umuyoruz. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

88 Müşteri Şikayetine Cevap (Firmanın İsim ve Adresi) Sayın………….............. tarihli mektubunuz tarafımıza ulaştı; ürünümüzle ilgili yaşamış olduğunuz sorundan ötürü büyük bir üzüntü duyuyoruz. Her ne kadar, katı kurallara bağlı bir denetim mekanizması uyguluyor olsak da, zaman zaman bazı hatalar gözümüzden kaçabiliyor. Sizin satın almış olduğunuz ürün (Buraya, şikayete olan ürünün adını yazın)'de olan da budur. Satın almış olduğunuz ürünün değiştirilmesi için gerekli işlemleri başlattık. Memnuniyetiniz bizim için büyük bir önem taşımaktadır; size vermiş olduğumuz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Ürünümüzü satın almış olmanızdan ötürü teşekkür ederiz. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

89 İhracatçı Firmayı Tanıtıcı Mektup Örnekleri (Firmanın İsim ve Adresi) Sayın………….., Şirketimiz (ürün ismi) üreticisi/ihracatçısıdır. Sizleri şirketimiz ve ürünlenmiz hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Ürünlerimiz ve fiyatları ile ilgili genel bilgiler veren bir broşür ilişiktedir. İlgilendiğiniz takdirde, size daha fazla bilgi göndermekten memnuniyet duyacağız. Bu konuyu görüşmek için yakın bir gelecekte karşı karşıya da gelebiliriz. İlginize teşekkür eder, erken cevabınızı bekleriz. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

90 (İthalatçı Firmanın ismi ve adresi) Sayın………………………… Biz (ürünün ismi) ihracatçısıyız. Size kendimizi ve ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz. Bu mektup ile birlikte size, firma broşürümüzü ve ürün kataloğumuzu gönderiyoruz. Bunlar, size sunduğumuz kalite ve ürün özelliklerini temsil etmektedir. Halihazırda ülkenizde müşterilerimiz bulunmaktadır. Ekte bizimle iş yapmakta olan firmaların bir listesini bulabilirsiniz. Ben (tarih) tarihinde ülkenizde bulunacağım ve ülkenizde (süre) kalmak niyetindeyim. Orada bulunduğum süre içinde sizi ziyaret etmek istiyorum. Sizin için uygun olan zamanı bana bildirmenizden dolayı memnuniyet duyacağımı belirtirim. En yakın zamanda görüşmek üzere teyidinizi bekliyorum. Saygılarımla, (Firmanın ismi) Ek:Firma Listesi, - Broşür ve Ürün Kataloğu (Mektubun amacının açıklanması) (Konu hakkında detaylı bilgi verilmesi) (Gelecekte yapılacak işler hakkında bilgi verilmesi) İhracatçı Firmayı Tanıtıcı Mektup Örnekleri

91 Bilgi Talebine Cevap (Talepte bulunan firma isim ve adresi) Sayın…………………, (Ürün ismi) konusundaki talebinize teşekkür ederiz. İlgi duyduğunuz ürünleri içeren tanıtım broşürümüz ve fiyat listemiz ilişiktedir. Yardımcı olabileceğimiz herhangi bir husus olduğunda lütfen bizi bilgilendiriniz. İlginize teşekkür ederiz. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

92 Sipariş Reddi/Kabulu (Firmanın İsim ve Adresi) Sayın………………, 02 Mayıs 2007 tarihli mektubunuzda, bizden 100 kişilik rezervasyon yapmamızı istemiştiniz. Bizi tercih etmenizden büyük bir mutluluk duyduk. Ancak belirttiğiniz tarihlerde başka bir kuruluşa rezervasyon yaptığımız için yalnız 50 kişilik rezervasyon yapabileceğimizi üzülerek bildirmek isteriz. 02 Mayıs 2007 tarihi yerine 04 Mayıs 2007 tarihini kabul ederseniz, isteğinizi yerine getirmek mümkün olacaktır. Güveniniz ve ilginize teşekkür eder, sizinle iş yapmaktan mutluluk duyacağımızı belirtiriz. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

93 Siparişin Reddi Sayın…………………………… Sevkiyat talebinizi içeren (….) tarihli siparişinizi aldık. Maalesef, şu anda siparişinizi teslim edebilecek durumda değiliz. Çünkü önümüzdeki (......) ay için üretimimizin tümü satılmıştır. Siparişinizi karşılayamamaktan ötürü üzgünüz ancak, stoklar müsait olduğunda sizinle temasa geçeceğiz. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

94 Ödemenin Geciktiğini Bildiren Mektup (Firmanın İsim ve Adresi) Sayın………….. (Numaralı), (Tarihli) (Meblağındaki) ödemenizi henüz alamadığımızı bildirmek için bu mektubu yazıyoruz. (Tarihli) hesabınızın dökümünü ekte gönderiyoruz. Ödemeyi bir hata sonucu geciktirdiğinizden eminiz. Ama bu konuya gerekli dikkati vermenizi rica ediyoruz. Eğer ödeme gönderildi ise, lütfen bu mektubu önemsemeyiniz. Hesabınızla ilgili öğrenmek istediğiniz başka bilgi varsa, lütfen bizimle irtibata geçme konusunda tereddüt etmeyiz. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

95 Ödemenin Geciktiğini Bildiren Mektup-2 Sayın Küçük, İlgi: 25.12.2006 tarih ve 321 sayılı yazınız. İlgi yazı ile istediğini siparişlerinizi 07/01/2006 tarihinde göndermiş olmamıza rağmen, en geç 01/02/2006 tarihine kadar ödeme yapmanız gerekiyordu. Şu ana kadar ….bankası ….hesabına ödeme yapılmadığı gibi, göndermiş olduğumuz üç mektubumuza da herhangi bir cevap gelmemiştir. Bizim de ödememiz gereken senetlerimiz olduğu için………. tutarındaki borcunuzu 28/02/2006 tarihine kadar ödemenizi, aksi takdirde kanuni işlemlere başlamak zorunda kalacağımızı üzülerek bildiririm. Saygılarımla, (İmza) EKLER: (Adı ve Soyadı) 1.Uyarı mektubu örneği (3 adet) 2. Sözleşme örneği (2 sayfa)

96 Özür Dileme Mektubu (Firmanın İsim ve Adresi) Sayın…………………………. İlgi: 05.09.2007 tarih ve 761 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazıda belirtilen ve tarafınıza yapılmayan ödemenin nedeni araştırılmıştır. Yapılan tetkik sonucu, hatanın muhasebecimizin ödeme listesinde yaptığı bir yanlışlıktan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Alacaklı olduğunuz miktar ………… tarihinde banka hesabınıza yatırılmıştır. Durumun bir yanlışlıktan kaynaklandığını anlayışla karşılamanızı umar, ilişkilerimizin gelişerek sürmesini dilerim. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

97 Uluslararası Kuruluşlardan Bilgi Talebinde Bulunma (Kuruluşun Adresi) Sayın………………., (Şirket ismi) Şirketi (ürün ismi) üretmekte ve bu ürünlerin ihracatını geliştirmeyi istemektedir. Ekteki broşür size ürünlerimiz hakkında fikir verecektir. Bize bu ürünler için (Ülke ismi) piyasası hakkında bilgiyi, ithalatçılann listesi ve konıı hakkındaki mevcut çalışmalarla birlikte gönderirseniz müteşekkir kalırız. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımla (İmza)

98 Firma Adı :............................................. Adres :............................................. Posta Kodu/Şehir :............................................. Tel :..................………………….. Fax :..................………………….. Tlx :..................………………….. 1. KİMLİĞİMİZ Kuruluşun kısa tarihçesi: (Kuruluş tarihi, ihracat tecrübesi vb.) İhracat sorumlusu: İsim: Görevi: Kanuni Statüsü : (özel, kamu, kar amaçlı olmayan, kooperatif, sınırlı sorumluluk vs.) Banka referansı: Varlıkların değeri : İş yerinde çalışanların sayısı : İdare : Üretim : Toplam : Fabrikanın büyüklüğü, üretim ve/ veya depolama olanakları: Teçhizat: (Tam modellerin listesi) Yurtdışındaki temsilcilikler: (isim ve adresler) 2. YAPTIĞIMIZ İŞ İhracatçı İmalatçı Acenta Diğerleri 3. GELECEĞİMİZ Büyüme planları: (Yatırımlar, tevsi projeleri, büyüme için kamu ve diğer krediler vs.) Firma Profili

99 Tebrik….. Erol ÜZEN Türksesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Üzen, Sanayici ve işadamlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın gözü, kulağı ve sesi olma görevini 35 yıldır büyük bir başarıyla sürdüren Türksesi Gazetesi’nin, zat-ı aliniz başta olmak üzere, tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ederim. Yerel basın; katılımcı demokrasinin, yani halkın halk tarafından yönetiminin tesisinde, son derece önemli bir misyona sahiptir. Bu misyon çerçevesinde sürdürmekte olduğunuz çalışmalarda başarılar dilerim. Nice 35’inci yıllara… Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

100 Başsağlığı Mektubu Ahmet YILDIZ X Sanayi Tic. Aş. Genel Müdürü Sayın Yıldız, Fabrikanızda meydana gelen kaza sebebiyle, duyduğunuz üzüntüyü yürekten paylaşıyoruz. Böyle bir acının bir daha yaşanmamasını temenni eder, kazada hayatını kaybeden merhum X Y’ye Allah’tan rahmet, mesai arkadaşlarına ve ailesine başsağlığı dileriz. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

101 Başsağlığı Mektubu Sayın Aslan Ailesi, Şirketimizde görev yapmış olan değerli müdürlerimizden Yusuf ASLAN’ı kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yusuf ASLAN’ın seçkin ve örnek şahsiyeti ve şirketimizdeki üstün hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygularla şirketimiz adına, en derin üzüntülerimi belirtir; kederli ailesine başsağlığı ve Merhuma Allah’tan rahmet dilerim. Saygılarımla, (İmza) (Adı ve Soyadı)

102

103 Saat: 18.30 Tarih : 19 Ocak 2008 Cumartesi Yer: Kirazlık Mah. Atatürk Bulvarı No:69/3 Kutlukent SAMSUN Bilgi İçin: 0362 266 47 46 (KASİAD) Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü BOZKURT’un vereceği “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” konulu konferansı onurlandırmanızı diler, saygılar sunarız. KARADENİZ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU Ömür ÖZİÇOsman REİS KASİAD BaşkanıKASİF Başkanı

104 Ebubekir ÇETİNKAYATahsin BAYAR KASİAD BaşkanıİŞKUR İl Müdürü Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Türkiye İş Kurumu Samsun İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde düzenlediği “Satış Elemanlığı Meslek Edindirme Kursu”nun açılış törenini onurlandırmanızı dileriz. Saat : 13.30 Tarih : 13 Mayıs 2007 Pazartesi Yer: Kirazlık Mah. Atat ü rk Bulvarı No:69/3 (Akpet Yanı) Kutlukent/ SAMSUN Tel: 0362 266 47 46 (KASİAD)


"YAZI TÜRLERİ 1.Resmi Yazılar 2. İş Yazıları 3.Özel Yazılar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları