Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. DANIŞMANLIK Süreç İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Performans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. DANIŞMANLIK Süreç İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Performans."— Sunum transkripti:

1 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. DANIŞMANLIK Süreç İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Performans Yönetimi Yaklaşımı Ertan GÖRAL, KPMG Türkiye İşletme Performans Hizmetleri, Kıdemli Müdür

2 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Yeniden yapılanma projeleri topyekun ve kültürel değişimi de gerektirdiğinden ek hızlı performans artışını sağlayan değişimlerdir. Performans Mevcut Durum Kalite odaklı sistemler Küçük iyileştirmeler Büyük iyileştirmeler Radikal Yapılanmalar X 2X 4X 8X Süreç İyileştirme Yeniden Yapılanma Kültürel Değişim İyileştirme Projeleri

3 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Kurumlar, hızlı ve sürekli büyümenin gerektirdiği dönüşümü, kurumsal yönetimini de geliştiren bir yaklaşımla hayata geçirmelidir. Değişen / Gelişen İş Modelleri Yeni Yönetim Anlayışları Değişen Organizasyon Modelleri Değişen / Gelişen Bilgi Sistemleri İş Süreçlerin Gelişim İhtiyacı Kurumsallaşma Talepleri Değişen / Gelişen İş İhtiyaçları Gelişen Sosyal Sorumluluklar Mevcut Yapı Büyümenin Gerektirdiği Kurumsal Dönüşüm Hedeflenen Yapı

4 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Süreç iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları iş süreçlerine organizasyonu ve bilgi teknolojilerine odaklanan çalışmalardır. Kurumsal Hedefler İş Stratejileri İş Süreçleri Ürün Geliştirme Pazarlama ve Satış Satın alma Üretim Yatırım Yönetimi Bakım Yönetimi İnsan Kaynakları Mali İşler İş Süreçleri Bilgi Sistemleri Organizasyon İş Süreçleri Üzerindeki Kontroller

5 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. KPMG metodolojisi, kurumsal dönüşüm projelerini destekleyen yapıdadır. Kontrol Plan Anlayış Tasarım Uygulama Uygulanan çabaların seviyesi, müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak değişecektir. Detaylı tasarım, işletme vakaları ve gelecek durum gerçekleştirme planı hakkında müşteri paydaşları ile fikir birliği yapmak Müşteri ile projenin içeriği ve amacı hakkında mutabakat sağlamak Temel sebepleri belirlemek. Gözlemleri ve tavsiyeleri önem sırasına göre düzenlemek için yapı belirlemek, nicelemek ve temin etmek Analiz Safhası iki Süreç Analizi Safhasını kapsar; “Belge ve Ölçü” ve “Analiz” Edinilen faydaları gözlemlemek ve performans seviyelerini, sürekli performans kontrolü ile, aynı düzeyde tutmak için, uygulama sonrası değerlendirmesi oluşturmak Uygulama öncesi değerlendirmesi oluşturmak, uygulama programını kurmak ve süre gelen program yönetimi aktivitelerine yardımcı olmak. Görsel mecazın şekli, Yunanca küçük delta harfinin, dönüşümü veya değişimi temsil etmesini tanımlar.

6 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Önerdiğimiz yaklaşım 3 fazdan oluşmaktadır. Uygulama Projeleri Uygulama ve Kontrol İç denetim sisteminin tanımlanması İş Akışlarının Gözden Geçirilmesi Analiz Fazı İş süreçlerinin analiz edilmesi Süreçlerin Mevcut Durumunun Dokümante Edilmesi Kilit Kontrollerin Belirlenmesi Geliştirme Alanlarının Belirlenmesi Süreçlerin ve Süreç Performans Ölçme Sisteminin Tasarlanması Tasarım Fazı İş süreçlerinin dökümante edilmesi, risk ve kontrollerin tanımlanması, üst düzey organizasyonel ve bilgi sistemleri ihtiyaçlarının saptanması Süreç Tasarımlarının Dökümante Edilmesi Organizasyon İhtiyaçlarının Belirlenmesi Bilgi Sistemleri İçin Gerekli İhtiyaçların Belirlenmesi Kilit Kontrollerin Belirlenmesi, Dökümantasyonu (Sıklık, tip, nitelik) Risk Kontr ol Matris i Uygulama Planının Hazırlanm ası Değişim Yönetimi Proje Yönetimi Stratejik Alternatiflerin Değerlendirilmesi Kontrol Ortamı Uygulama Projeleri APG Raporlam aları Performan s Değerlendi rme

7 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Analiz Fazı: Analiz fazında amaç, kapsam içindeki süreçlerin mevcut durumunun tespit edilmesidir. Yapılacak Çalışmalar Kurumun amaçları, öncelikleri ve stratejik yaklaşımlarının belirlenmesi, En iyi uygulamalar ile kurumun uygulamalarının karşılaştırılması Kapsam içindeki iş süreçlerinin incelenmesi ve dokümante edilmesi Dokümante edilen iş süreçlerinde risklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi İş süreçlerinin risk haritasının çıkartılması ve risklerin raporlanması Süreçlere ilişkin iyileştirme alanlarının tespit edilmesi Stratejik alternatiflerin (ortak hizmet merkezleri, dış kaynak kullanımı, vb) güdeme getirilmesi. İş Akışlarının Gözden Geçirilmesi Analiz Fazı İş süreçlerinin analiz edilmesi Süreçlerin Mevcut Durumunun Dokümante Edilmesi Kilit Kontrollerin Belirlenmesi Geliştirme Alanlarının Belirlenmesi Stratejik Alternatiflerin Değerlendirilmesi Değişim Yönetimi Proje Yönetimi

8 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Tasarım Fazı: Kapsam içindeki süreçler için geliştirme fırsatlarının değerlendirileceği fazdır. Bu fazda yapılacak çalışmalar: Belirlenen geliştirme alanları ile ilgili önerileri değerlendirmek ve yeni süreç akışlarını belirlemek. Yeni süreçlere ilişkin riskleri ve kilit kontrolleri belirlemek, yeni yapıya ilişkin risk matrisini tanımlamak. Süreçlerin performansını ölçümleye amaçlayan anahtar performans göstergelerini belirlenmek. Belirlenen anahtar performans göstergelerine ilişkin hesaplama yöntemlerini, periyotlarını ve raporlama süreçlerini tanımlamak. Süreçleri destekleyen bilgi sistemlerine ilişkin geliştirme alanlarını belirlemek. Organizasyonu, yeni süreçleri destekleyecek şekilde geliştirmek. Yapılan tasarımın hayata geçirilmesi sürecinde yapılacak çalışmaları belirlemek, her bir çalışmanın öncüllerini ve sürelerini tespit etmek ve bu çalışmaları bir yol haritası oluşturacak şekilde sıralamak. Süreçlerin ve Süreç Performans Ölçme Sisteminin Tasarlanması Tasarım Fazı İş süreçlerinin dökümante edilmesi, risk ve kontrollerin tanımlanması, üst düzey organizasyonel ve bilgi sistemleri ihtiyaçlarının saptanması Süreç Tasarımlarının Dökümante Edilmesi Organizasyon İhtiyaçlarının Belirlenmesi Bilgi Sistemleri İçin Gerekli İhtiyaçların Belirlenmesi Kilit Kontrollerin Belirlenmesi, Dökümantasyonu (Sıklık, tip, nitelik) Risk Kontr ol Matris i Uygulama Planının Hazırlanm ası Değişim Yönetimi Proje Yönetimi

9 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Sürekli Gelişim Fazı: Süreçlerin sürekli gelişimini belirli kurallarla sağlamak ve süreçler üzerindeki kontrolleri sürekli kılmak amacını taşır. Bu fazda yapılacak çalışmalar Yol haritası içine alınmış projelerin detaylı kaynak planlamasını yapmak. Projelerin planlanan öncelik sırasına göre devreye alınması İç denetim sürecinin yapılandırılması İç denetim sisteminin tanıtılması, eğitimlerin verilmesi İç denetim planının ortaya çıkartılması Risk bazlı denetimlerin yapılması Bulguların raporlanması ve takibinin nasıl yapılacağının belirlenmesi Her bir süreç alanı için tanımlanmış olan anahtar performans göstergelerinin raporlanmaya başlanması APG sonuçlarına göre aksiyonların alınması, sonuçların takip edilmesi Uygulama Projeleri Uygulama ve Kontrol İç denetim sisteminin tanımlanması Kontrol Ortamı Uygulama Projeleri APG Raporlam aları Performan s Değerlendi rme Değişim Yönetimi Proje Yönetimi

10 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Anahtar performans göstergeleri ile yönetim, kurulan sistemin sağlıklı yaşaması için etkin bir yöntemdir. Her bir APG için hesaplama yönteminin belirlenmesi Anahtar Performans Göstergelerinin Tanımlanması Raporlama sürecinin belirlenmesi Hedef Belirleme APG hesaplaması için gereken verilerin belirlenmesi ve eksik olan verilerin ortaya çıkartılması Eksik verileri tamamlamak için aksiyon planının hazırlanması Hesaplama yöntemlerinin tanımlanması Raporlama sürecinin tanımlanması APG raporlaması için sorumluluk üstlenen rollerin belirlenmesi Kullanılacak olan formatların belirlenmesi İlk hesaplamanın yapılması Hedeflerin belirlenmesi için süreç sahipleri ve yönetim ile birlikte toplantılar yapılması Proje grubunun oluşturulması Açılış toplantısının yapılması – proje hedeflerinin organizasyona aktarılması APG’lerinin belirlenmesi Örnekler

11 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Değişimin algılanışı ve organizasyonun tepkisi projelerin başarısını oluşturur. Beklentilerin iyi yönetilmesi, dönüşüm projelerinin başarısını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Zaman Bilinçsiz İyimserlik Bilinçli Karamsarlık Umutlu Gerçekçilik Bilinçli İyimserlik Tamamlama Karamsarlık Vazgeçme

12 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Performansı arttırmak için daima yer vardır! Mükemmel olduğunu varsaymak gelişmeyi önler !

13 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli doğru ve güncel bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın, bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumlarına uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International, KPMG firmalarının üyesi bulunduğu bir İsviçre kuruluşu olup, müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.Her üye şirket, ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliktir ve herbiri kendini bu şekilde tanımlamaktadır. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG International’ın üyesi bir Türk şirketidir. Ertan GÖRAL İşletme Performans Hizmetleri Kıdemli Müdür Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 17 34330 Levent-İstanbul Tel: +90 212 317 74 00 Fax: +90 212 317 73 00 egoral@kpmg.com www.kpmg.com.tr www.kpmgvergi.com.tr Ertan GÖRAL İşletme Performans Hizmetleri Kıdemli Müdür Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 17 34330 Levent-İstanbul Tel: +90 212 317 74 00 Fax: +90 212 317 73 00 egoral@kpmg.com www.kpmg.com.tr www.kpmgvergi.com.tr

14 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. DANIŞMANLIK Şirketlerde Suistimal ve Önlenmesi İdil Gürdil, KPMG Türkiye Suistimal Önleme ve İnceleme Bölüm Başkanı

15 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Gündem Suistimal Nedir? Suistimal Nedenleri Bir Suistimalci’nin Profili Suistimalin İşinize Etkileri Suistimal Risk Yönetimi Suistimal Aksiyon Planı

16 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Yolsuzluk ve suistimal nedir?

17 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Yolsuzluk ve Suistimal Yolsuzluk/Suistimal (fraud), görev ve yetkilerin kanunsuz ya da adil olmayan bir şekilde kazanç sağlamak için kötüye kullanılmasını içeren geniş çerçeveli bir terimdir. Görevi kötüye kullanma (misconduct) ise kanunların, düzenlemelerin, şirket politikalarının ve iş yaşamındaki ahlaki beklentilerin ihlal edilmesini işaret eden bir terimdir.

18 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Yolsuzluk Endeksi Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transperancy International) tarafından her yıl yapılan bir araştırmayla, dünya yüzündeki veri alınabilen ülkelerde, iş dünyası, ülke analistleri ve benzeri kurum ve kişilerin gözlemleri doğrultusunda bir yolsuzluk algılama endeksi yayınlanmaktadır. Bu endekste 10 en temiz, 0 yolsuzluğun en çok görüldüğü ülke anlamına gelmektedir. Ülke SıralamasıÜlke2007 CPI skoru 1Danimarka9.3 1Yeni Zelanda9.3 1İsveç9.3 4Singapur9.2 5İsviçre9,0 5Finlandiya9.0 57Yunanistan4.7 58TÜRKİYE4.6 58Litvanya4.6 58Polonya4.6 62Hırvatistan4.4 72Bulgaristan3.6 178Irak1.3 178Myanmar1.3 180Somali1.0

19 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Yolsuzluk ve suistimal nedenleri

20 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimal Üçgeni Baskı Unsurları / Teşvikler İnsanla ilgili Fırsatlar (ör: aşırı güven ya da eksik kontroller) İnsanlar tarafından yönlendirilen süreçler ve kontrollerle ilgili Rasyonalizasyon İnsanla ilgili Kriz dönemlerinde, baskı unsurları artmış ve rasyonalizasyon kolaylaşmış olacağından, fırsatları minimuma indirmek çok daha hayati önem kazanmaktadır.

21 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Borçlar İntikam Tehdit ya da şantaj Ailevi baskılar “Paraya ihtiyacım var” İçki, uyuşturucu gibi alışkanlıklar Hastalık Baskı Unsurları “Ne pahasına olursa olsun”

22 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Zayıf kontroller Etkin olmayan gözetimler Hatalardan faydalanmak Kötüye kullanılan yetkiler Yetkilerin ayrılığı ilkesine uyulmaması Zayıf şirket yönetimleri Karmaşık işlemler suistimalleri gizler Fırsatlar

23 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. “Bana yeterince ödemiyorlar!” “Suç olabilir ama kurban yok” “Herkes yapıyor” “Kimin umurunda ki?” “Patron benim!” “Bunun altından kalkabilirler” “Yaptığım işin bedeli bu” “Kurallar yıkılmak içindir” “Asla yakalanmam!” “Sadece küçük bir miktar” Rasyonalizasyon “İyi bir amaç için”

24 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimal nedenleri

25 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Bir Suistimalci’nin Profili

26 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir? KPMG’nin son 3 yılda EMA bölgesinde soruşturduğu yolsuzluk dosyalarının 360 tanesinden çıkan profil şu şekilde:

27 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

28 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

29 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

30 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

31 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

32 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

33 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

34 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

35 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

36 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

37 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

38 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalci kimdir?

39 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimalin işinize etkileri…

40 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Aşağıdakilerin bazıları ya da hepsi yoluyla:  Finansal kayıplar (Araştırmalar, şirketlerin karlarının yaklaşık %7’sinin yolsuzluklar nedeniyle kaybedildiği sonucuna ulaşmıştır.)  İtibar kaybı  Hisse değeri kaybı  Olası iş kayıpları  Şirket içinde moral / motivasyon azalması  Soruşturma maliyetleri  Yönetimin varolan ya da varolduğu iddia edilen suistimali ortaya çıkarmak, baskıyla başetmek ve benzeri zorluklarla başa çıkmak için harcamak zorunda kaldığı kaynaklar  Yolsuzluk nedeniyle yasalara ve benzeri uygulamalara uygunluğun ortadan kalkması  Düşen derecelendirmeler nedeniyle artan borçlanma maliyetleri ? Yolsuzluk ve suistimal işinizi nasıl etkiler?

41 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Aşağıdakilerin bazıları ya da hepsi yoluyla:  Ekonomik büyüme ve gelişmeyi geciktirir  Hem dış hem de iç yatırımları azaltır  Kamu harcamaları düzenini bozar  Kazancı sarsar  Verimlilik artışını yavaşlatır  Gelir dağılımını, ekonomik istikrarı bozar  Kaynakların etkin kullanılmasını, yenilikleri ve rekabeti engeller  Yanlış ve uygun olmayan alanlara yatırımların yapılmasına yol açar  İstihdam problemleri ortaya çıkar  Destekleme ve teşvik politikalarında karşılaşılan sorunlar, kredi verme ve bankacılık uygulamalarındaki yanlışlıklar gibi olumsuz etkileriyle ekonomik dengeyi bozan bir rol oynar. ? Yolsuzluk ve suistimal ekonomiyi nasıl etkiler?

42 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimal risk yönetimi

43 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimal risk yönetimi stratejileri: önleme, ortaya çıkarma, tepki Önleme Tepki Ortaya Çıkarma

44 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Ana hedefler Önleme: Suistimal ve görevi kötüye kullanma riskini azaltmak amacıyla, risk gerçekleşmeden kontrollerin oluşturulması Ortaya Çıkarma: Suistimal ve görevi kötüye kullanma meydana geldiğinde ortaya çıkarmak için mekanizmaların oluşturulması Tepki: Suistimal ve görevi kötüye kullanmanın neden olduğu zararı iyileştirici ve düzeltici sonuçlar için mekanizmalar oluşturulması. Şirketler için gerçekleştirmesi zor olan; şirket içindeki risk değerlendirmesinin sınıflandırılması, davranış kuralları ve ifşa mekanizmasının geliştirilmesi için kapsamlı bir çaba sarf etmektir.

45 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimal risk yönetimi programının içeriği ÖnlemeOrtaya ÇıkarmaTepki Yönetim Kurulu/ Denetim Komitesi gözetimi İdari ve yatay yönetimin fonksiyonları İç denetim, uygunluk ve izleme fonksiyonları Yolsuzluk ve suistimal risk lerinin belirlenmesi Şirket davranış kuralları ve ilgili standartların oluşturulması Çalışan ve üçüncü şahıslar ile ilgili değerlendirmeler Kurum içi İletişim ve eğitim Süreçlere özel suistimal kontrolleri Yardım ve ihbar hattı mekanizmalarının kurulması ve etkin çalışmasının sağlanması Denetleme ve izleme Proaktif suistimal veri analizleri İç soruşturma protokolleri Uygulama ve güvenilirlik protokolleri Bilgilendirme protokolleri İyileştirme aksiyonlarının alınması

46 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Suistimal aksiyon planı Öncelikle konuyla ilgili varlıkların ve kişilerin güvenliği sağlanmalıdır. Delillerin güvenliği sağlanmalıdır. Konuyla ilgili en doğru kişi en kısa zamanda olaydan bilgilendirilmelidir. Olası delil kaynakları belirlenmelidir. Olayın gerçek boyutunun ortaya çıkarılmasından emin olmak için suistimal incelemesi konusunda uzman kişi ya da şirketlerle bağlantı kurulup, ya soruşturmanın tamamen onlar tarafından gerçekleştirilmesi, ya da iç soruşturmaya destek olmaları sağlanmalıdır. Soruşturma iç kaynaklarla yapılacaksa, soruşturmayı gerçekleştirecek kişilerin gizliliği sağlayabilecek ve yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olduklarından emin olunmalıdır. Bilgi akışları kontrol altına alınmalıdır. Zararların telafisinin mümkün olup olmadığı araştırılmalı ve ilgili girişimler başlatılmalıdır. Gerek duyuluyorsa, şirket ana merkezi, sigortacılar, devlet otoriteleri, avukatlar haberdar edilmelidir.

47 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Son söz ACFE tarafından yeni yayınlanan bir rapora göre; Amerikan şirketleri yıllık gelirlerinin yüzde yedisini suistimal nedeniyle kaybetmektedir, ancak küçük ölçekli işletmeler için bu zarar çok daha kötü boyutlardadır. Araştırmaya gore, 100’ den az personeli olan kuruluşların uğradığı ortalama zarar $200.000 civarındadır, bu tutar; diğer bütün kategorilerden daha yüksek bir ortalama zarardır. Çekler üzerinde oynama ve hileli faturaların bütün küçük ölçekli işletmeler arasında en yaygın olan suistimal yöntemi olduğu da çalışma sonucunda ortaya konmuştur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde suistimalle mücadelede; önleyici tedbirler alınmalı, işe alım prosedürleri kurulmalı, çalışanlar suistimal önleme konusunda eğitilmeli, düzenli denetimlere rehberlik edilmeli ve bir danışmandan yardım alınmalıdır.

48 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli doğru ve güncel bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın, bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumlarına uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International, KPMG firmalarının üyesi bulunduğu bir İsviçre kuruluşu olup, müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.Her üye şirket, ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliktir ve herbiri kendini bu şekilde tanımlamaktadır. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG International’ın üyesi bir Türk şirketidir. İdil Gürdil, CPA, CFE, SMMM Suistimal Önleme ve İnceleme Bölüm Başkanı, Ortak Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 17 34330 Levent-İstanbul Tel: +90 212 317 74 00 - 446 Fax: +90 212 317 73 00 igurdil@kpmg.com www.kpmg.com.tr www.kpmgvergi.com.tr İdil Gürdil, CPA, CFE, SMMM Suistimal Önleme ve İnceleme Bölüm Başkanı, Ortak Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 17 34330 Levent-İstanbul Tel: +90 212 317 74 00 - 446 Fax: +90 212 317 73 00 igurdil@kpmg.com www.kpmg.com.tr www.kpmgvergi.com.tr

49 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. DENETİM DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN MUHASEBE ve DENETİM STANDARTLARI Murat Alsan, KPMG Türkiye Denetim Ortağı

50 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Gündem Denetim Komiteleri Uluslararası Muhasebe Standartları İle İlgili Gelişmeler UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) SEC (Securities Exchange Commission) PCAOB (Public Companies Accounting Oversight Board) AB Direktifleri Türk Muhasebe Standartları İle İlgili Gelişmeler TMSK (Türk Muhasebe Standartları Kurulu) BDDK, SPK, Yeni TTK ve Basel II

51 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Denetim Komiteleri SEC ve PCAOB BDDK SPK TTK -Tüm düzenleyiciler, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak Denetim Komitesi’ne mali tabloların güvenilir şekilde hazırlanması ve denetlenmesi ile ilgili ayrı ve yeni sorumluluklar getirmiştir. -Denetim Komitesi güvenilir mali tabloların hazırlanması için gereken iç kontrol sisteminin kurulmasında da sorumludur.

52 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) IASC IASB SACIFRIC

53 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Public Companies Accounting Oversight Board (PCAOB) Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’dur. SEC’e bağlıdır ve 2000’deki Enron ve WorldCom iflasları ardından oluşturulmuştur. PCAOB, denetim firmalarının hazırladıkları mali denetim raporlarını ve yapılan denetim çalışmalarının uygunluğunu denetlemekle görevli bir üst kuruldur. Bir denetim şirketinin Amerika’da halka açık şirketlerin denetimini yapabilmesi için PCAOB tarafından akredite olması gerekiyor.

54 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Public Companies Accounting Oversight Board (PCAOB) 2008 PCAOB 4010 Raporuna göre denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkan sıkıntılar Gelir kaydı İlişkili tarafla işlem Özkaynak işlemleri İşletme Birleşmeleri ve Varlıklarda Değer Düşüklüğü İşletmenin Sürekliliği Varsayımı Borçlar ve Alacaklar (karşılıklar dahil)

55 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. TMSK (Türk Muhasebe Standartları Kurulu) 7 Mart 2002 tarihinde kurulmuştur. TMSK Karar Organı 9 üyeden oluşur. Maliye Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yüksek Öğretim Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği (1 YMM ve 1 SMMM) Başkanı: Bülent Üstünel (TÜRMOB) IASB’ye akreditedir 31 Aralık 2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için yürürlüğe konmuştur.

56 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. BDDK, SPK, Yeni TTK ve Basel II Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2007 yılı içerisinde TFRS’leri kabul etmiştir. Her iki otorite de bu dönemler itibariyle muhasebe standardı yayınlamamaya başlamışlardır ve TFRS’ye referans vermektedirler. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (Yeni TTK) getireceği standartlar Türk işletmelerinin UFRS’ye göre düzenlenmiş ve uluslararası denetim standartları (UDS) uyarınca denetlenmiş finansal tablolara sahip olmasında temel olacaktır. Yeni TTK da TFRS’ye referans vermektedir. Basel II yürürlüğe girdiğinde UFRS mali tabloların hazırlanması şirketler için önemli olacaktır.

57 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli doğru ve güncel bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın, bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumlarına uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International, KPMG firmalarının üyesi bulunduğu bir İsviçre kuruluşu olup, müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.Her üye şirket, ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliktir ve herbiri kendini bu şekilde tanımlamaktadır. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG International’ın üyesi bir Türk şirketidir. Murat ALSAN Denetim Ortağı Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 17 34330 Levent-İstanbul Tel: +90 212 317 74 00 - 419 Fax: +90 212 317 73 00 malsan@kpmg.com www.kpmg.com.tr www.kpmgvergi.com.tr Murat ALSAN Denetim Ortağı Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 17 34330 Levent-İstanbul Tel: +90 212 317 74 00 - 419 Fax: +90 212 317 73 00 malsan@kpmg.com www.kpmg.com.tr www.kpmgvergi.com.tr

58 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. DANIŞMANLIK Risk Yönetimi Ebru Yardımcı İç Denetim, Risk ve Mevzuat Uyum Hizmetleri ve Finansal Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Ortak

59 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Risk Yönetimi İç Kontrol İç Denetim

60 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. İşletmelerde Kontrolün 4 Temel Dayanağı Bağımsız Denetim Finansal Raporlama ve Bütçeleme Kurumsal Yönetim Risk Yönetimi İç Kontrol İç Denetim Kontrolün 4 Temel Dayanağı

61 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Risk Yönetimi Nedir? “Risk Yönetimi” şirket performansını ve değerini geliştirmeye yardımcı olur. Belirsizliklere karşı riski anlamak ve bununla ilgili kararlar vermek sağlam bir işletme stratejisi kurarken temel unsurdur. Risklerin çoğaldığı, şirket hissedarlarının büyümeyi talep ettiği ve yeni pazarlara giren şirketlerin arttığı günümüz iş dünyasında, çoğu liderinde onayladığı gibi Şirket Risk Yönetimi uygulaması kaçınılmaz olarak öncelik kazanmıştır. Risk Yönetimi şirket’in kültürüne ve yapısına uyarlanabilen, şirket stratejisi ile bağlantılı, iş süreçlerine yerleştirilmiş ve şirketin en kritik risklerine odaklanmış bir yaklaşımdır.

62 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Risklerin Kaynakları Faaliyet çevresindeki, global ekonomideki değişiklikler Yeni personel Bilgi sisteminin yenilenmesi veya değiştirilmesi Çabuk büyüme Yeni teknolojiler Yeni ürünler veya faaliyetler İşletmenin yeniden yapılanması Yeni muhasebe ilkelerinin kabulü veya değiştirilmesi Mevzuat değişiklikleri

63 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Riskin Görünümü Kredi Riski İşletme Riski Piyasa Riski Operasyonel Risk Temerrrüt ve karşı taraf riski Piyasa faizlerinin değişmesi nedeniyle finansal zarara uğrama riski Gelişmelerin yeterince takip edilememesi nedeniyle zarara uğranması riski Dış etkenler veya yetersiz / başarısız içsel süreçler, insan kaynağı ve sistemler nedeniyle zarara uğrama riski İtibar Riski Diğer risklerin sonucunda ayrı bir risk oluşturan zarar kaynağı (negatif baskı, suiistimal, ekolojik baskı, mahkemeler vb.)

64 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Risk Yönetim Çerçevesindeki 4 Temel Perspektif İNSANLAR Kişilerin görev tanımları belirlenmiş mi? İşe alım, eğitim ve gelişimleri konusunda nasıl destekleniyorlar? RİSK YÖNETİMİ Şirketin risk stratejilerindeki iş süreçleri ve finansal sorumlulukları arasındaki entegrasyon ne ölçüde sağlanmış? Şirket bu yapıyı nasıl geliştirmekte ve desteklemektedir? ALTYAPI Belirlenmiş riskler ne şekilde ölçülmekte, analiz edilmekte ve organizasyonla nasıl bir bütünlük içinde? RİSKİN RAPORLANMASI Risk yönetim sürecindeki potansiyellere ve eksikliklere yönelmeyi sağlayacak ne tür raporlama, gözlemleme ve güvence aktiviteleri var? Gelişim sağlamak için iletişim kanalları ne denli etkin kullanılıyor?

65 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Risk Yönetiminin Etkinlik Matrisi 4 Temel Perspektif ve 17 Unsur PerspektifUnsurTemelOrtaİleri Risk Yönetimi 1.1Risk yönetiminin görev ve sorumluluklar 1.2Risk stratejisi 1.3İş süreçlerine entegre edilmesi 1.4İç Kontrol 1.5“Savunmanın Üçüncü Hattı” İnsan Kaynağı 2.1Uygunluk 2.2Görev tanımı 2.3Eğitim ve Gelişim 2.4Kültür Altyapı 3.1Modelleme 3.2İletişim Yönetimi 3.3Politika ve Prosedürler 3.4Dış Kaynak / Ortak Girişim /Bağlı Ortaklık Riskin Raporlanması 4.1Kullanıcı 4.2İçerik 4.3Frekans 4.4Entegrasyon

66 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Kurumsal Risk Yönetimi Perspektifinin Unsurları: Risk Yönetimi Risk Yönetimi Perspektifinde Ele Alınacak 5 Ana Unsur Görevler & Sorumluluklar: -Mevcut yapının, risk yönetimi çevresindeki işlevlerin ve sorumlulukların tanımlanması -Örnek Soru: Risk yönetimi konusunda sorumluluklar kurum içerisinde nasıl dağıtılmıştır? Risk Stratejisi: -Risk yönetimi hedeflerinin ve iş entegrasyonunun belirlenmesi -Örnek Soru: Hangi risk stratejileri uygulanmaktadır? Risk yönetimi hedefleri iş stratejileriyle bağlantılı mıdır? İş Entegrasyonu: -Risk yönetiminin, kurumsal yönetim ve iş süreçleriyle entegrasyon derecesi -Örnek Soru: Risk yönetimi hedefleri, işin hangi ölçüde içeriğiyle ilgilidir ve iş planının ne derece parçasıdır? İç Kontrol: -İç kontroller süreç hedefleri için makul ölçüde güvence sağlamaktadır -Örnek Soru: İç kontrol sistemi ne derece içselleştirilmiş ve kurumsallaştırılmıştır? Savunmanın Üçüncü Hattı: -Kurum içi gözetim işlevi (Risk Komitesi, iç ve dış denetim vb.) -Örnek Soru: Süreçleri ve fonksiyonları incelemek üzere bir iç denetim fonksiyonu kurulmuş mudur? Risk Yönetimi Faaliyetlere Entegrasyon Risk Yönetimi Risk Stratejisi Altyapı İletişim Yönetimi Altyapı Dış Kaynak / Ortak Girişim /Bağlı Ortaklık Risk Raporlama Diğer Raporlarla Entegrasyon Risk Raporlama Frekans Risk Raporlama Kullanıcı İç / Dış Risk Yönetimi Görev ve Sorumluluklar Altyapı Politika - Prosedürler Altyapı Modelleme Risk Raporlama İçerik Risk Yönetimi İç Kontrol Risk Yönetimi Savunmanın 3. Hattı İ K Kültür İnsan Kaynağı Eğitim ve Gelişim İnsan Kaynağı Görev Tanımları İnsan Kaynağı Uygunluk

67 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Kurumsal Risk Yönetimi Perspektifinin Unsurları: İnsan Kaynağı İnsan Kaynakları Perspektifinde Ele Alınacak 4 Ana Unsur Görev Tanımı: - Görev ve sorumlulukların belirlenmesi - Örnek Soru: Görev ve sorumluluklar belirlenmiş mi? Organizasyon genelinde yapılandırılmış mı? Uygunluk: - Risk yönetimi ile ilgili sorumluluk alan çalışanların nitelikleri (CEO, CRO, risk kontrolörü…) - Örnek Soru: Risk yöneticisi ve üst yönetimin mesleki yeterlilik düzeyi, nitelikleri nelerdir? Kültür: - Risk yönetiminin şirket kültürünün bir parçası olması - Örnek Soru: İş kültürü ve felsefesinin risk yönetimiyle ilgisi şirket içinde ne ölçüde bilinmekte ve anlaşılmaktadır? Eğitim ve Gelişim: - Çalışanın tecrübesi ve kişisel özellikleri -Örnek Soru: Risk yönetimi fonksiyonunun kapasitesi ve yeterliliğini ölçmek için periyodik değerlendirmeler yapılmakta mıdır? Risk Yönetimi Faaliyetlere Entegrasyon Risk Yönetimi Risk Stratejisi Altyapı İletişim Yönetimi Altyapı Dış Kaynak / Ortak Girişim /Bağlı Ortaklık Risk Raporlama Diğer Raporlarla Entegrasyon Risk Raporlama Frekans Risk Raporlama Kullanıcı İç / Dış Risk Yönetimi Görev ve Sorumluluklar Altyapı Politika - Prosedürler Altyapı Modelleme Risk Raporlama İçerik Risk Yönetimi İç Kontrol Risk Yönetimi Savunmanın 3. Hattı İ K Kültür İnsan Kaynağı Eğitim ve Gelişim İnsan Kaynağı Görev Tanımları İnsan Kaynağı Uygunluk

68 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Kurumsal Risk Yönetimi Perspektifinin Unsurları: Altyapı Altyapı Perspektifinde Ele Alınacak 4 Ana Unsur Dış Kaynak Kullanımı / Ortak Girişim / Bağlı Ortaklıklar: -Dış kaynak kullanımında, ortak girişimlerde ve bağlı ortaklıklarda risk yönetimi -Örnek Soru: Risk yönetimi bağlı ortaklıklardaki risklerin tamamını kapsıyor mu? Modelleme: - Geçerli Modellemeler -Örnek Soru: Risk yönetimi için kaç çeşit model bulunmaktadır? Politika ve Prosedürler: - Geçerli kuralları kapsayan risk yönetimi çerçevesinin belirlenmesi -Örnek Soru: Risk yönetiminin kapsamını belirleyecek bir risk prosedürü bulunmakta mıdır? İletişim Yönetimi: - Çalışılacak ve analiz edilecek bilgilerin uygun iletişim kanallarından temin edilmesi -Örnek Soru: Bilgi toplamak için hangi sistemler kullanılmaktadır? Risk Yönetimi Faaliyetlere Entegrasyon Risk Yönetimi Risk Stratejisi Altyapı İletişim Yönetimi Altyapı Dış Kaynak / Ortak Girişim /Bağlı Ortaklık Risk Raporlama Diğer Raporlarla Entegrasyon Risk Raporlama Frekans Risk Raporlama Kullanıcı İç / Dış Risk Yönetimi Görev ve Sorumluluklar Altyapı Politika - Prosedürler Altyapı Modelleme Risk Raporlama İçerik Risk Yönetimi İç Kontrol Risk Yönetimi Savunmanın 3. Hattı İ K Kültür İnsan Kaynağı Eğitim ve Gelişim İnsan Kaynağı Görev Tanımları İnsan Kaynağu Uygunluk

69 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Kurumsal Risk Yönetimi Perspektifinin Unsurları: Riskin Raporlanması Riskin Raporlanması Perspektifinde Ele Alınacak 4 Ana Unsur Diğer Raporlarla Entegrasyon: - Risk raporlamalarının şirketin raporlama süreçlerine ve yönetim raporlamalarına entegrasyonu -Örnek Soru: Risk yönetim bilgileri raporu diğer faaliyet raporları ile ne ölçüde uyumludur? İçerik: - Risk raporlamasında sunulan risk yönetim bilgilerinin tipleri - Örnek Soru: Risk raporunun içeriği nedir? Frekans: - Risk raporlamasının sıklığının belirlenmesi - Örnek Soru: Risk yönetimi ne sıklıkta rapor üretiyor? Kullanıcı İç / Dış: - Risk yönetim fonksiyonundan değişik iç ve dış ortaklar bilgi beklemektedirler -Örnek Soru: Risk yönetimi bilgilerine kimlerin erişimi söz konusu? Risk bilgileri kimlere raporlanıyor?

70 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Örnek Risk Sınıflandırması Örne k Çıktı

71 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Risk Matrisi En yüksek OrtaDüşükYüksek Düşük/ Önemsiz Yüksek/ Çok Önemli Riskin Büyüklüğü / Önem Durumu Düşük Olasılık Kesine Yakın/ Çok Yüksek Olasılık Riskin Gerçekleşme Olasılığı Finans SAP Uygulamaları IT Genel Kontrolleri / Güvenliği İnsan Kaynakları Yasal & Çevresel Faktörler Konsinye Mallar Saha Araçları Sözleşme Yönetimi (Satışlar) Ortak Girişimlerin Yönetimi Yeni Başlayan Ortak Hizmetler Sarbanes – Oxley Sürdürülebilirliği Tedarik Zinciri & Envanter Yönetimi Patentler & Markalar Borçlar Faturalama Satınalma Hazine Varlıkların Fiziki Güvenliği Müşteri Memnuniyeti Ürün Tanıtma Gizlilik Anlaşmaları Yabancı Para Emeklilik ve Sağlık Nakit Yönetimi Tahsilat Kur Riskini Azaltmaya Yönelik Vadeli işlemler (Hedging) Örne k Çıktı

72 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Riskler ve Kontroller Yüksek Risk Düşük Risk Risk Artık Risk Kontroller Şirketlerin Risklere karşı 4 farklı davranış şekli vardır. (TRAP) Bunlar: 1.Terminate (Yok Etme): Riskin yok edilmesi anlamına gelmektedir. Genellikle zarar etme riski yüksek olan bir satış bölümünün tamamen kapatılması örneği verilir. 2.Reduce (Azaltma): Risklerin kontroller koymak suretiyle azaltılmasıdır. 3.Accept (Kabullenme): Şirketlerin riski kabul etmesi ve bu riskle yaşamasıdır. 4.Pass on (Devretme): Riskin başka bir tarafa transfer edilmesidir. Sabit kıymetlerin yangına karşı sigortalanması gibi. Süreç analizinde şirketlerin riskleri azaltmaya yönelik önlemleri yani kontroller tespit edilmektedir.

73 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. İç Kontrol İşletme operasyonlarının etkin ve etkili olması, finansal raporlamaların güvenilirliği, mevcut yasa ve düzenleyici kanunlara uygunluk hiç süphe yok ki bir organizasyonun en temel amaçlarını oluşturur. Bu temel amaçlara ulaşabilmek için, şirketlerde etkin iç kontrol sistelerinin geliştirilmesi ve bu sistemlerin yönetim tarafından sahiplenilmesi gereklidir.

74 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. İç Kontrol İç Kontrol Sisteminin Amaçları; İşletmenin varlıklarını korumak, Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini sağlamak, İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak, Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, Faaliyetler için belirlenmiş amaçlara ve hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır.

75 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. İç Kontrol COSO Raporuna uygun olarak, iç kontrol birbiri ile ilgili şu beş bileşenden oluşur; Kontrol Çevresi Risk Belirlenmesi Kontrol Eylemleri Bilgi ve İletişim Sistemi İzleme Copyright by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

76 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. İç Kontrol usul ve yöntemlerinin maliyeti Yolsuzluk, hırsızlık ve savurganlıktan doğan maliyetler MALİYET İÇ KONTROL DERECESİ Optimal Harcama Noktası MALİYET Optimal Harcama Noktası İç Kontrol Usul ve Yöntemlerinin Maliyeti Yolsuzluk, Hırsızlık ve Savurganlıktan Doğan Maliyetler İÇ KONTROL DERECESİ İç Kontrol

77 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. İç Denetim nedir? Ne değildir? Uzun yıllar yaygın olan düşüncelerin aksine İç Denetim; yalnızca; Muhasebe ya da vergi denetimi yapan, Şirket polisi rolünü üstlenen, Geçmişte yapılan işlemlere odaklanan, Uygunluk kontrolü yapan, bir birim değildir.

78 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. İç Denetim Nedir? Ne Değildir? Yeni anlayışa göre İç Denetim; Bir GÜVENCE ve DANIŞMANLIK hizmetidir. Reaktif yerine proaktif bir yaklaşımla, risklere karşı önceden önlem almayı amaçlar. Operasyonların etkinliği ve verimliliğiyle ilgilenerek, OPERASYONLARI GELİŞTİRİR. İşletmenin AMAÇLARINA ULAŞMASINA yardımcı olur. KATMA DEĞER sağlar. SİSTEMATİK ve DİSİPLİNLİ bir yaklaşımdır. BAĞIMSIZ ve OBJEKTİF bir AKTİVİTEDİR.

79 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Risk Odaklı İç Denetim IT Kullanımıİnsana Dayanan Denetim Değişimin Öncüsü OlmaSistemin Koruyucu Olma Risk Yönetimi TabanlıMevzuat Tabanlı Risk Tanımlama ve İşlem Süreçlerinin Geliştirilmesi Uygunluk Denetimi VerimlilikFinansal Kayıp Süreç Odaklıİşlem Odaklı Katma Değer YaratmaDenetim Odaklı Risk OdaklıGeleneksel

80 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli doğru ve güncel bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın, bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumlarına uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International, KPMG firmalarının üyesi bulunduğu bir İsviçre kuruluşu olup, müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.Her üye şirket, ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliktir ve herbiri kendini bu şekilde tanımlamaktadır. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG International’ın üyesi bir Türk şirketidir. Ebru Yardımcı İç Denetim, Risk ve Mevzuat Uyum Hizmetleri ve Finansal Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Ortak Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 17 34330 Levent-İstanbul Tel: +90 212 317 74 15 Fax: +90 212 317 73 00 eyardimci@kpmg.com www.kpmg.com.tr www.kpmgvergi.com.tr Ebru Yardımcı İç Denetim, Risk ve Mevzuat Uyum Hizmetleri ve Finansal Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Ortak Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 17 34330 Levent-İstanbul Tel: +90 212 317 74 15 Fax: +90 212 317 73 00 eyardimci@kpmg.com www.kpmg.com.tr www.kpmgvergi.com.tr

81 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. DANIŞMANLIK KOBİ’ler İçin Finans Temini Sümeyye Bozkurt, KPMG Türkiye Kurumsal Finansman Müdürü

82 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Yabancı Sermaye Girişleri ve KOBİ’ler Türkiye’nin 2008-2010 yılları arasında yaklaşık 40 milyar Dolar’lık satın alma ve birleşme işlemine ev sahipliği yapması öngörülüyor. Bu hacmin önemli bir bölümünü KOBİ’ler oluşturacak! Artan yabancı sermaye ilgisinde KOBİ’ler de potansiyel ortak adayı olarak görülüyor. Şirketler neden birleşir? 1+1=2? 1+1=3

83 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Stratejik Ortaklıklar & Finansal Ortaklıklar Kendi alanında veya buna yakın sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile ortaklıklar Şirket evlilikleri / birleşmeleri Şirket satışı Varlık satışı Ortak girişim (joint-venture) STRATEJİK ORTAKLIKFİNANSAL ORTAKLIK Finansal fonların şirketlere hisse veya hisseye dönüştürülebilir borç şeklinde uzun vadeli yatırım yapmaları Risk Sermayesi (Venture Capital) Girişim Sermayesi (Private Equity) Şahsi Yatırım (Angel Investor) Birleşmeler hissedarlar için yararlı, ancak faydanın çoğu satan şirketegidiyor. SONUÇ

84 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Şirket Değeri Nasıl Hesaplanır? DCF İndirgenmiş Nakit Akımı (“DCF”) (Birincil) Geçmiş dönem bilançosu İNA - değerleme Varsayımlar Tahmini bilanço Geçmiş dönem gelir tablosu Planlanan projeksiyonlar Tahmini gelir tablosu Tahmini Yatırım Harcamaları, Ar-Ge Gideri ve İşletme Sermayesi İNA - özet Tahmini nakit akışı Şirket’in yapısı ve operasyonları hakkında bilgi edinme Şirket’in geçmiş mali tablolarını da içeren, işletmenin ticari ve mali geçmişinin analizi İş planlarının, gelecek performans tahminlerinin (5 yıllık tahminler), ve bütçelerin analizi İş planlarının, tahminlerin, veya bütçelerin temelini oluşturan varsayımların ve planlanan performansı etkileyecek risk faktörlerinin gözden geçirilmesi Şirket’in faaliyet gösterdiği endüstrinin, ekonomik ortamın ve rekabet ortamının analizi Duyarlılık analizi

85 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Şirket Değeri Nasıl Hesaplanır? Public Market comparables Piyasa karşılaştırmaları (ikincil kontrol) Kar/metrik analizleri Hedef şirket için karşılaştırılabilirliğin ölçülmesi Karşılaştırılabilir Şirket Çarpanları ve metrikleri Karşılaştırılabilir İşlem Çarpanları ve metrikleri Kıyaslama ve hassasiyet analizini içeren piyasa araştırması Uygun değerleme çarpanlarını oluşturmak için borsada işlem gören benzer şirketlerin mali bilgilerinin analizi Uygun değerleme çarpanlarını oluşturmak için benzer işlemlerin çarpanlarının analizi

86 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Örnek Satış Süreci Aylar 1-2Aylar 2-3Aylar 3-4Ay 5 Şirketin ticari, mali ve yasal yapısının analizi ve iş planının gözden geçirilmesi Hisselerin muhtemel fiyat teklifi aralığını belirlemek için fiyatlandırma analizi “Kısa Tanıtım”ın hazırlanması (yatırım fırsatının özeti, mali çerçeve iş kolunun özeti, ilginin resmi ifadesinin talep edilmesi ) Alıcı “kısa listesi”nin netleştirilmesi –ilginin değerlendirilmesi Yönetim sunumları Yönetim takımının dikkatlice oluşturulması Önemli bilgilerin profesyonelce sunumu Bilgi paketinin gizlilik anlaşması imzalamak kaydıyla dağıtılması Birinci tur tekliflerin toplanması Bilgi ve süreç rahatlığı amacıyla yapılır …..bu nedenle daha yüksek ve daha sağlam teklifler içerir Avukatların atanması ve talimatlandırılm ası Niyet mektubunun mali ve hukuki şartlarının müzakere edilmesi Bilgi odasının hazırlanması Bilgi odası erişimi Teyit edici mali ve vergisel özel inceleme İlave hukuki özel inceleme Süre nispeten daha kısa olabilir Gözden geçirilmiş bağlayıcı tekliflerin toplanması Münhasırlık anlaşmasının imzalanması Hisse alım anlaşması müzakereleri Kapanış Ön-pazarlamaHazırlıkPazarlamaİlk Teklif Bilgi odası & Özel İnceleme Bağlayıcı Teklif & Münhasırlık Kapanış İlgiyi belirlemek için muhtemel alıcılara ulaşma (Kısa Tanıtım’ın gönderilmesi) Alıcılara ve stratejik hedeflerine yönelik hazırlanmış İştah arttırıcı çalışma “Bilgi Paketi”nin tamamlanması (Gösterge teklifin yapılabilmesi için, ticari sır olmayan yeterli bilgiyi içerir)

87 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli doğru ve güncel bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın, bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumlarına uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International, KPMG firmalarının üyesi bulunduğu bir İsviçre kuruluşu olup, müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.Her üye şirket, ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliktir ve herbiri kendini bu şekilde tanımlamaktadır. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG International’ın üyesi bir Türk şirketidir. Sümeyye Bozkurt Kurumsal Finansman Müdürü Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 17 34330 Levent-İstanbul Tel: +90 212 317 74 00 Fax: +90 212 317 73 00 sbozkurt@kpmg.com www.kpmg.com.tr www.kpmgvergi.com.tr Sümeyye Bozkurt Kurumsal Finansman Müdürü Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 17 34330 Levent-İstanbul Tel: +90 212 317 74 00 Fax: +90 212 317 73 00 sbozkurt@kpmg.com www.kpmg.com.tr www.kpmgvergi.com.tr


"© 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır. DANIŞMANLIK Süreç İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Performans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları