Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Süreç İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Performans Yönetimi Yaklaşımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Süreç İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Performans Yönetimi Yaklaşımı"— Sunum transkripti:

1 Süreç İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Performans Yönetimi Yaklaşımı
Ertan GÖRAL, KPMG Türkiye İşletme Performans Hizmetleri, Kıdemli Müdür DANIŞMANLIK © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

2 Kalite odaklı sistemler İyileştirme Projeleri
Yeniden yapılanma projeleri topyekun ve kültürel değişimi de gerektirdiğinden ek hızlı performans artışını sağlayan değişimlerdir. 8X Yeniden Yapılanma Kültürel Değişim 4X Süreç İyileştirme Performans 2X Kalite odaklı sistemler X Mevcut Durum Küçük iyileştirmeler Büyük iyileştirmeler Radikal Yapılanmalar İyileştirme Projeleri © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

3 Kurumlar, hızlı ve sürekli büyümenin gerektirdiği dönüşümü, kurumsal yönetimini de geliştiren bir yaklaşımla hayata geçirmelidir. Kurumsallaşma Talepleri İş Süreçlerin Gelişim İhtiyacı Değişen / Gelişen İş İhtiyaçları Gelişen Sosyal Sorumluluklar Mevcut Yapı Hedeflenen Yapı Büyümenin Gerektirdiği Kurumsal Dönüşüm Değişen / Gelişen İş Modelleri Yeni Yönetim Anlayışları Değişen Organizasyon Modelleri Değişen / Gelişen Bilgi Sistemleri © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

4 İş Süreçleri Üzerindeki Kontroller
Kurumsal Hedefler Süreç iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları iş süreçlerine organizasyonu ve bilgi teknolojilerine odaklanan çalışmalardır. İş Stratejileri İş Süreçleri İş Süreçleri Bilgi Sistemleri Ürün Geliştirme Pazarlama ve Satış Satın alma Üretim Yatırım Yönetimi Bakım Yönetimi Organizasyon İnsan Kaynakları Mali İşler İş Süreçleri Üzerindeki Kontroller © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

5 KPMG metodolojisi, kurumsal dönüşüm projelerini destekleyen yapıdadır.
Plan Uygulanan çabaların seviyesi, müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak değişecektir. Müşteri ile projenin içeriği ve amacı hakkında mutabakat sağlamak Edinilen faydaları gözlemlemek ve performans seviyelerini, sürekli performans kontrolü ile, aynı düzeyde tutmak için, uygulama sonrası değerlendirmesi oluşturmak Kontrol Temel sebepleri belirlemek. Gözlemleri ve tavsiyeleri önem sırasına göre düzenlemek için yapı belirlemek, nicelemek ve temin etmek Analiz Safhası iki Süreç Analizi Safhasını kapsar; “Belge ve Ölçü” ve “Analiz” Anlayış Uygulama Uygulama öncesi değerlendirmesi oluşturmak, uygulama programını kurmak ve süre gelen program yönetimi aktivitelerine yardımcı olmak. Tasarım Detaylı tasarım, işletme vakaları ve gelecek durum gerçekleştirme planı hakkında müşteri paydaşları ile fikir birliği yapmak Görsel mecazın şekli, Yunanca küçük delta harfinin, dönüşümü veya değişimi temsil etmesini tanımlar. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

6 Önerdiğimiz yaklaşım 3 fazdan oluşmaktadır.
Analiz Fazı Tasarım Fazı Uygulama ve Kontrol İş süreçlerinin analiz edilmesi İş süreçlerinin dökümante edilmesi, risk ve kontrollerin tanımlanması, üst düzey organizasyonel ve bilgi sistemleri ihtiyaçlarının saptanması İç denetim sisteminin tanımlanması Uygulama Projeleri İş Akışlarının Gözden Geçirilmesi Süreçlerin ve Süreç Performans Ölçme Sisteminin Tasarlanması Kontrol Ortamı Süreçlerin Mevcut Durumunun Dokümante Edilmesi Süreç Tasarımlarının Dökümante Edilmesi Uygulama Projeleri Kilit Kontrollerin Belirlenmesi Kilit Kontrollerin Belirlenmesi, Dökümantasyonu (Sıklık, tip, nitelik) Risk Kontrol Matrisi APG Raporlamaları Geliştirme Alanlarının Belirlenmesi Bilgi Sistemleri İçin Gerekli İhtiyaçların Belirlenmesi Performans Değerlendirme Stratejik Alternatiflerin Değerlendirilmesi Organizasyon İhtiyaçlarının Belirlenmesi Uygulama Planının Hazırlanması Proje Yönetimi Değişim Yönetimi © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

7 Analiz Fazı: Analiz fazında amaç, kapsam içindeki süreçlerin mevcut durumunun tespit edilmesidir.
Yapılacak Çalışmalar Kurumun amaçları, öncelikleri ve stratejik yaklaşımlarının belirlenmesi, En iyi uygulamalar ile kurumun uygulamalarının karşılaştırılması Kapsam içindeki iş süreçlerinin incelenmesi ve dokümante edilmesi Dokümante edilen iş süreçlerinde risklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi İş süreçlerinin risk haritasının çıkartılması ve risklerin raporlanması Süreçlere ilişkin iyileştirme alanlarının tespit edilmesi Stratejik alternatiflerin (ortak hizmet merkezleri, dış kaynak kullanımı, vb) güdeme getirilmesi. İş süreçlerinin analiz edilmesi İş Akışlarının Gözden Geçirilmesi Süreçlerin Mevcut Durumunun Dokümante Edilmesi Kilit Kontrollerin Belirlenmesi Geliştirme Alanlarının Belirlenmesi Stratejik Alternatiflerin Değerlendirilmesi Proje Yönetimi Değişim Yönetimi © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

8 Tasarım Fazı: Kapsam içindeki süreçler için geliştirme fırsatlarının değerlendirileceği fazdır.
Bu fazda yapılacak çalışmalar: Belirlenen geliştirme alanları ile ilgili önerileri değerlendirmek ve yeni süreç akışlarını belirlemek. Yeni süreçlere ilişkin riskleri ve kilit kontrolleri belirlemek, yeni yapıya ilişkin risk matrisini tanımlamak. Süreçlerin performansını ölçümleye amaçlayan anahtar performans göstergelerini belirlenmek. Belirlenen anahtar performans göstergelerine ilişkin hesaplama yöntemlerini, periyotlarını ve raporlama süreçlerini tanımlamak. Süreçleri destekleyen bilgi sistemlerine ilişkin geliştirme alanlarını belirlemek. Organizasyonu, yeni süreçleri destekleyecek şekilde geliştirmek. Yapılan tasarımın hayata geçirilmesi sürecinde yapılacak çalışmaları belirlemek, her bir çalışmanın öncüllerini ve sürelerini tespit etmek ve bu çalışmaları bir yol haritası oluşturacak şekilde sıralamak. İş süreçlerinin dökümante edilmesi, risk ve kontrollerin tanımlanması, üst düzey organizasyonel ve bilgi sistemleri ihtiyaçlarının saptanması Süreçlerin ve Süreç Performans Ölçme Sisteminin Tasarlanması Süreç Tasarımlarının Dökümante Edilmesi Kilit Kontrollerin Belirlenmesi, Dökümantasyonu (Sıklık, tip, nitelik) Risk Kontrol Matrisi Bilgi Sistemleri İçin Gerekli İhtiyaçların Belirlenmesi Organizasyon İhtiyaçlarının Belirlenmesi Uygulama Planının Hazırlanması Proje Yönetimi Değişim Yönetimi © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

9 İç denetim sisteminin tanımlanması Performans Değerlendirme
Sürekli Gelişim Fazı: Süreçlerin sürekli gelişimini belirli kurallarla sağlamak ve süreçler üzerindeki kontrolleri sürekli kılmak amacını taşır. Uygulama ve Kontrol Bu fazda yapılacak çalışmalar Yol haritası içine alınmış projelerin detaylı kaynak planlamasını yapmak. Projelerin planlanan öncelik sırasına göre devreye alınması İç denetim sürecinin yapılandırılması İç denetim sisteminin tanıtılması, eğitimlerin verilmesi İç denetim planının ortaya çıkartılması Risk bazlı denetimlerin yapılması Bulguların raporlanması ve takibinin nasıl yapılacağının belirlenmesi Her bir süreç alanı için tanımlanmış olan anahtar performans göstergelerinin raporlanmaya başlanması APG sonuçlarına göre aksiyonların alınması, sonuçların takip edilmesi İç denetim sisteminin tanımlanması Uygulama Projeleri Kontrol Ortamı Uygulama Projeleri APG Raporlamaları Performans Değerlendirme Proje Yönetimi Değişim Yönetimi © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

10 Anahtar performans göstergeleri ile yönetim, kurulan sistemin sağlıklı yaşaması için etkin bir yöntemdir. Anahtar Performans Göstergelerinin Tanımlanması Her bir APG için hesaplama yönteminin belirlenmesi Raporlama sürecinin belirlenmesi Hedef Belirleme Proje grubunun oluşturulması Açılış toplantısının yapılması – proje hedeflerinin organizasyona aktarılması APG’lerinin belirlenmesi APG hesaplaması için gereken verilerin belirlenmesi ve eksik olan verilerin ortaya çıkartılması Eksik verileri tamamlamak için aksiyon planının hazırlanması Hesaplama yöntemlerinin tanımlanması Raporlama sürecinin tanımlanması APG raporlaması için sorumluluk üstlenen rollerin belirlenmesi Kullanılacak olan formatların belirlenmesi İlk hesaplamanın yapılması Hedeflerin belirlenmesi için süreç sahipleri ve yönetim ile birlikte toplantılar yapılması Örnekler © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

11 Değişimin algılanışı ve organizasyonun tepkisi projelerin başarısını oluşturur.
Beklentilerin iyi yönetilmesi, dönüşüm projelerinin başarısını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bilinçli Karamsarlık Umutlu Gerçekçilik Karamsarlık Vazgeçme Bilinçsiz İyimserlik Bilinçli İyimserlik Tamamlama Zaman © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

12 Performansı arttırmak için daima yer vardır!
Mükemmel olduğunu varsaymak gelişmeyi önler ! © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

13 İşletme Performans Hizmetleri
Ertan GÖRAL İşletme Performans Hizmetleri Kıdemli Müdür Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: Levent-İstanbul Tel: Fax: Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli doğru ve güncel bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın, bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumlarına uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International, KPMG firmalarının üyesi bulunduğu bir İsviçre kuruluşu olup, müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.Her üye şirket, ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliktir ve herbiri kendini bu şekilde tanımlamaktadır. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG International’ın üyesi bir Türk şirketidir. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

14 Şirketlerde Suistimal ve Önlenmesi
İdil Gürdil, KPMG Türkiye Suistimal Önleme ve İnceleme Bölüm Başkanı DANIŞMANLIK © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

15 Gündem Suistimal Nedir? Suistimal Nedenleri
Bir Suistimalci’nin Profili Suistimalin İşinize Etkileri Suistimal Risk Yönetimi Suistimal Aksiyon Planı © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

16 Yolsuzluk ve suistimal nedir?
© 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

17 Yolsuzluk ve Suistimal
Yolsuzluk/Suistimal (fraud), görev ve yetkilerin kanunsuz ya da adil olmayan bir şekilde kazanç sağlamak için kötüye kullanılmasını içeren geniş çerçeveli bir terimdir. Görevi kötüye kullanma (misconduct) ise kanunların, düzenlemelerin, şirket politikalarının ve iş yaşamındaki ahlaki beklentilerin ihlal edilmesini işaret eden bir terimdir. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

18 Yolsuzluk Endeksi Ülke Sıralaması Ülke 2007 CPI skoru 1 Danimarka 9.3
Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transperancy International) tarafından her yıl yapılan bir araştırmayla, dünya yüzündeki veri alınabilen ülkelerde, iş dünyası, ülke analistleri ve benzeri kurum ve kişilerin gözlemleri doğrultusunda bir yolsuzluk algılama endeksi yayınlanmaktadır. Bu endekste 10 en temiz, 0 yolsuzluğun en çok görüldüğü ülke anlamına gelmektedir. Ülke Sıralaması Ülke 2007 CPI skoru 1 Danimarka 9.3 Yeni Zelanda İsveç 4 Singapur 9.2 5 İsviçre 9,0 Finlandiya 9.0 57 Yunanistan 4.7 58 TÜRKİYE 4.6 Litvanya Polonya 62 Hırvatistan 4.4 72 Bulgaristan 3.6 178 Irak 1.3 Myanmar 180 Somali 1.0 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

19 Yolsuzluk ve suistimal nedenleri
© 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

20 Baskı Unsurları / Teşvikler
Suistimal Üçgeni Baskı Unsurları / Teşvikler İnsanla ilgili Kriz dönemlerinde, baskı unsurları artmış ve rasyonalizasyon kolaylaşmış olacağından, fırsatları minimuma indirmek çok daha hayati önem kazanmaktadır. Rasyonalizasyon Fırsatlar (ör: aşırı güven ya da eksik kontroller) İnsanlar tarafından yönlendirilen süreçler ve kontrollerle ilgili İnsanla ilgili © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

21 Baskı Unsurları İntikam İçki, uyuşturucu gibi alışkanlıklar Borçlar
“Ne pahasına olursa olsun” Tehdit ya da şantaj Ailevi baskılar “Paraya ihtiyacım var” Hastalık © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

22 Fırsatlar Karmaşık işlemler suistimalleri gizler Zayıf kontroller
Hatalardan faydalanmak Kötüye kullanılan yetkiler Yetkilerin ayrılığı ilkesine uyulmaması Etkin olmayan gözetimler Zayıf şirket yönetimleri © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

23 Rasyonalizasyon “Kurallar yıkılmak içindir”
“Bana yeterince ödemiyorlar!” “Kimin umurunda ki?” “İyi bir amaç için” “Sadece küçük bir miktar” “Herkes yapıyor” “Patron benim!” “Suç olabilir ama kurban yok” “Bunun altından kalkabilirler” “Yaptığım işin bedeli bu” “Asla yakalanmam!” © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

24 Suistimal nedenleri © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

25 Bir Suistimalci’nin Profili
© 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

26 Suistimalci kimdir? KPMG’nin son 3 yılda EMA bölgesinde soruşturduğu yolsuzluk dosyalarının 360 tanesinden çıkan profil şu şekilde: © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

27 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

28 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

29 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

30 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

31 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

32 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

33 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

34 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

35 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

36 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

37 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

38 Suistimalci kimdir? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

39 Suistimalin işinize etkileri…
© 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

40 Yolsuzluk ve suistimal işinizi nasıl etkiler?
Aşağıdakilerin bazıları ya da hepsi yoluyla: Finansal kayıplar (Araştırmalar, şirketlerin karlarının yaklaşık %7’sinin yolsuzluklar nedeniyle kaybedildiği sonucuna ulaşmıştır.) İtibar kaybı Hisse değeri kaybı Olası iş kayıpları Şirket içinde moral / motivasyon azalması Soruşturma maliyetleri Yönetimin varolan ya da varolduğu iddia edilen suistimali ortaya çıkarmak, baskıyla başetmek ve benzeri zorluklarla başa çıkmak için harcamak zorunda kaldığı kaynaklar Yolsuzluk nedeniyle yasalara ve benzeri uygulamalara uygunluğun ortadan kalkması Düşen derecelendirmeler nedeniyle artan borçlanma maliyetleri ? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

41 Yolsuzluk ve suistimal ekonomiyi nasıl etkiler?
Aşağıdakilerin bazıları ya da hepsi yoluyla: Ekonomik büyüme ve gelişmeyi geciktirir Hem dış hem de iç yatırımları azaltır Kamu harcamaları düzenini bozar Kazancı sarsar Verimlilik artışını yavaşlatır Gelir dağılımını, ekonomik istikrarı bozar Kaynakların etkin kullanılmasını, yenilikleri ve rekabeti engeller Yanlış ve uygun olmayan alanlara yatırımların yapılmasına yol açar İstihdam problemleri ortaya çıkar Destekleme ve teşvik politikalarında karşılaşılan sorunlar, kredi verme ve bankacılık uygulamalarındaki yanlışlıklar gibi olumsuz etkileriyle ekonomik dengeyi bozan bir rol oynar. ? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

42 Suistimal risk yönetimi
© 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

43 Suistimal risk yönetimi stratejileri: önleme, ortaya çıkarma, tepki
Source: KPMG FRM White Paper, page 6 An effective, business-driven fraud risk management approach is one that is focused on three objectives: Prevention: controls designed to reduce the risk of fraud and misconduct from occurring in the first place Detection: controls designed to discover fraud and misconduct when it occurs Response: controls designed to take corrective action and remedy the harm caused by fraud or misconduct © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

44 Ana hedefler Önleme: Suistimal ve görevi kötüye kullanma riskini azaltmak amacıyla, risk gerçekleşmeden kontrollerin oluşturulması Ortaya Çıkarma: Suistimal ve görevi kötüye kullanma meydana geldiğinde ortaya çıkarmak için mekanizmaların oluşturulması Tepki: Suistimal ve görevi kötüye kullanmanın neden olduğu zararı iyileştirici ve düzeltici sonuçlar için mekanizmalar oluşturulması. Şirketler için gerçekleştirmesi zor olan; şirket içindeki risk değerlendirmesinin sınıflandırılması, davranış kuralları ve ifşa mekanizmasının geliştirilmesi için kapsamlı bir çaba sarf etmektir. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

45 Suistimal risk yönetimi programının içeriği
Önleme Ortaya Çıkarma Tepki Yönetim Kurulu/ Denetim Komitesi gözetimi İdari ve yatay yönetimin fonksiyonları İç denetim, uygunluk ve izleme fonksiyonları Yolsuzluk ve suistimal risk lerinin belirlenmesi Şirket davranış kuralları ve ilgili standartların oluşturulması Çalışan ve üçüncü şahıslar ile ilgili değerlendirmeler Kurum içi İletişim ve eğitim Süreçlere özel suistimal kontrolleri Yardım ve ihbar hattı mekanizmalarının kurulması ve etkin çalışmasının sağlanması Denetleme ve izleme Proaktif suistimal veri analizleri İç soruşturma protokolleri Uygulama ve güvenilirlik protokolleri Bilgilendirme protokolleri İyileştirme aksiyonlarının alınması Source: KPMG Fraud Risk Management White Paper, page 7 This slide lists sample elements of a comprehensive program designed to prevent, detect and respond to fraud. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

46 Suistimal aksiyon planı
Öncelikle konuyla ilgili varlıkların ve kişilerin güvenliği sağlanmalıdır. Delillerin güvenliği sağlanmalıdır. Konuyla ilgili en doğru kişi en kısa zamanda olaydan bilgilendirilmelidir. Olası delil kaynakları belirlenmelidir. Olayın gerçek boyutunun ortaya çıkarılmasından emin olmak için suistimal incelemesi konusunda uzman kişi ya da şirketlerle bağlantı kurulup, ya soruşturmanın tamamen onlar tarafından gerçekleştirilmesi, ya da iç soruşturmaya destek olmaları sağlanmalıdır. Soruşturma iç kaynaklarla yapılacaksa, soruşturmayı gerçekleştirecek kişilerin gizliliği sağlayabilecek ve yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olduklarından emin olunmalıdır. Bilgi akışları kontrol altına alınmalıdır. Zararların telafisinin mümkün olup olmadığı araştırılmalı ve ilgili girişimler başlatılmalıdır. Gerek duyuluyorsa, şirket ana merkezi, sigortacılar, devlet otoriteleri, avukatlar haberdar edilmelidir. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

47 Son söz ACFE tarafından yeni yayınlanan bir rapora göre; Amerikan şirketleri yıllık gelirlerinin yüzde yedisini suistimal nedeniyle kaybetmektedir, ancak küçük ölçekli işletmeler için bu zarar çok daha kötü boyutlardadır. Araştırmaya gore, 100’ den az personeli olan kuruluşların uğradığı ortalama zarar $ civarındadır, bu tutar; diğer bütün kategorilerden daha yüksek bir ortalama zarardır. Çekler üzerinde oynama ve hileli faturaların bütün küçük ölçekli işletmeler arasında en yaygın olan suistimal yöntemi olduğu da çalışma sonucunda ortaya konmuştur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde suistimalle mücadelede; önleyici tedbirler alınmalı, işe alım prosedürleri kurulmalı, çalışanlar suistimal önleme konusunda eğitilmeli, düzenli denetimlere rehberlik edilmeli ve bir danışmandan yardım alınmalıdır. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

48 Suistimal Önleme ve İnceleme Bölüm Başkanı, Ortak
İdil Gürdil, CPA, CFE, SMMM Suistimal Önleme ve İnceleme Bölüm Başkanı, Ortak Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: Levent-İstanbul Tel: Fax: Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli doğru ve güncel bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın, bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumlarına uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International, KPMG firmalarının üyesi bulunduğu bir İsviçre kuruluşu olup, müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.Her üye şirket, ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliktir ve herbiri kendini bu şekilde tanımlamaktadır. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG International’ın üyesi bir Türk şirketidir. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

49 DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN MUHASEBE ve DENETİM STANDARTLARI
Murat Alsan, KPMG Türkiye Denetim Ortağı DENETİM © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

50 Gündem Denetim Komiteleri
Uluslararası Muhasebe Standartları İle İlgili Gelişmeler UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) SEC (Securities Exchange Commission) PCAOB (Public Companies Accounting Oversight Board) AB Direktifleri Türk Muhasebe Standartları İle İlgili Gelişmeler TMSK (Türk Muhasebe Standartları Kurulu) BDDK, SPK, Yeni TTK ve Basel II © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

51 Denetim Komiteleri SEC ve PCAOB BDDK SPK TTK
Tüm düzenleyiciler, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak Denetim Komitesi’ne mali tabloların güvenilir şekilde hazırlanması ve denetlenmesi ile ilgili ayrı ve yeni sorumluluklar getirmiştir. Denetim Komitesi güvenilir mali tabloların hazırlanması için gereken iç kontrol sisteminin kurulmasında da sorumludur. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

52 UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
IASC IASB SAC IFRIC © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

53 Public Companies Accounting Oversight Board (PCAOB)
Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’dur. SEC’e bağlıdır ve 2000’deki Enron ve WorldCom iflasları ardından oluşturulmuştur. PCAOB, denetim firmalarının hazırladıkları mali denetim raporlarını ve yapılan denetim çalışmalarının uygunluğunu denetlemekle görevli bir üst kuruldur. Bir denetim şirketinin Amerika’da halka açık şirketlerin denetimini yapabilmesi için PCAOB tarafından akredite olması gerekiyor. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

54 Public Companies Accounting Oversight Board (PCAOB)
2008 PCAOB 4010 Raporuna göre denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkan sıkıntılar Gelir kaydı İlişkili tarafla işlem Özkaynak işlemleri İşletme Birleşmeleri ve Varlıklarda Değer Düşüklüğü İşletmenin Sürekliliği Varsayımı Borçlar ve Alacaklar (karşılıklar dahil) © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

55 TMSK (Türk Muhasebe Standartları Kurulu)
7 Mart 2002 tarihinde kurulmuştur. TMSK Karar Organı 9 üyeden oluşur. Maliye Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yüksek Öğretim Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği (1 YMM ve 1 SMMM) Başkanı: Bülent Üstünel (TÜRMOB) IASB’ye akreditedir 31 Aralık 2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için yürürlüğe konmuştur. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

56 BDDK, SPK, Yeni TTK ve Basel II
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2007 yılı içerisinde TFRS’leri kabul etmiştir. Her iki otorite de bu dönemler itibariyle muhasebe standardı yayınlamamaya başlamışlardır ve TFRS’ye referans vermektedirler. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (Yeni TTK) getireceği standartlar Türk işletmelerinin UFRS’ye göre düzenlenmiş ve uluslararası denetim standartları (UDS) uyarınca denetlenmiş finansal tablolara sahip olmasında temel olacaktır. Yeni TTK da TFRS’ye referans vermektedir. Basel II yürürlüğe girdiğinde UFRS mali tabloların hazırlanması şirketler için önemli olacaktır. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

57 Murat ALSAN Denetim Ortağı
Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: Levent-İstanbul Tel: Fax: Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli doğru ve güncel bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın, bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumlarına uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International, KPMG firmalarının üyesi bulunduğu bir İsviçre kuruluşu olup, müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.Her üye şirket, ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliktir ve herbiri kendini bu şekilde tanımlamaktadır. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG International’ın üyesi bir Türk şirketidir. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

58 Risk Yönetimi Ebru Yardımcı
İç Denetim, Risk ve Mevzuat Uyum Hizmetleri ve Finansal Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Ortak DANIŞMANLIK © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

59 Risk Yönetimi İç Kontrol İç Denetim
© 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

60 İşletmelerde Kontrolün 4 Temel Dayanağı
Risk Yönetimi İç Kontrol İç Denetim Finansal Raporlama ve Bütçeleme Kurumsal Yönetim Bağımsız Denetim © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

61 Risk Yönetimi Nedir? Belirsizliklere karşı riski anlamak ve bununla ilgili kararlar vermek sağlam bir işletme stratejisi kurarken temel unsurdur. Risklerin çoğaldığı, şirket hissedarlarının büyümeyi talep ettiği ve yeni pazarlara giren şirketlerin arttığı günümüz iş dünyasında, çoğu liderinde onayladığı gibi Şirket Risk Yönetimi uygulaması kaçınılmaz olarak öncelik kazanmıştır. Risk Yönetimi şirket’in kültürüne ve yapısına uyarlanabilen, şirket stratejisi ile bağlantılı, iş süreçlerine yerleştirilmiş ve şirketin en kritik risklerine odaklanmış bir yaklaşımdır. “Risk Yönetimi” şirket performansını ve değerini geliştirmeye yardımcı olur. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

62 Risklerin Kaynakları Faaliyet çevresindeki, global ekonomideki değişiklikler Yeni personel Bilgi sisteminin yenilenmesi veya değiştirilmesi Çabuk büyüme Yeni teknolojiler Yeni ürünler veya faaliyetler İşletmenin yeniden yapılanması Yeni muhasebe ilkelerinin kabulü veya değiştirilmesi Mevzuat değişiklikleri © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

63 Riskin Görünümü Kredi Riski Temerrrüt ve karşı taraf riski
Piyasa Riski Piyasa faizlerinin değişmesi nedeniyle finansal zarara uğrama riski Operasyonel Risk Dış etkenler veya yetersiz / başarısız içsel süreçler, insan kaynağı ve sistemler nedeniyle zarara uğrama riski İşletme Riski Gelişmelerin yeterince takip edilememesi nedeniyle zarara uğranması riski İtibar Riski Diğer risklerin sonucunda ayrı bir risk oluşturan zarar kaynağı (negatif baskı, suiistimal, ekolojik baskı, mahkemeler vb.) © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

64 Risk Yönetim Çerçevesindeki 4 Temel Perspektif
RİSKİN RAPORLANMASI Risk yönetim sürecindeki potansiyellere ve eksikliklere yönelmeyi sağlayacak ne tür raporlama, gözlemleme ve güvence aktiviteleri var? Gelişim sağlamak için iletişim kanalları ne denli etkin kullanılıyor? RİSK YÖNETİMİ Şirketin risk stratejilerindeki iş süreçleri ve finansal sorumlulukları arasındaki entegrasyon ne ölçüde sağlanmış? Şirket bu yapıyı nasıl geliştirmekte ve desteklemektedir? İnsanlar Yönetim Altyapı Risk Fonksiyonu Riskin Raporlanması İNSANLAR Kişilerin görev tanımları belirlenmiş mi? İşe alım, eğitim ve gelişimleri konusunda nasıl destekleniyorlar? Reporting - reporting, monitoring, and assurance activities to provide insights into risk management strengths and weaknesses Are you inundated with multiple reporting tasks requiring you to divert your focus from customers and business? Are there multiple one-off risk management and reporting requests that are costly and complicated? Do you lack a high degree of confidence on data integrity leading to potential for less than optimal decision making? Is reconciliation of external and internal reporting information time consuming and unproductive? Do you constantly feel you “reinvent the wheel”? Is there clear and concise reporting to the board and its committees? ALTYAPI Belirlenmiş riskler ne şekilde ölçülmekte, analiz edilmekte ve organizasyonla nasıl bir bütünlük içinde? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

65 Risk Yönetiminin Etkinlik Matrisi 4 Temel Perspektif ve 17 Unsur
Orta İleri Risk Yönetimi 1.1 Risk yönetiminin görev ve sorumluluklar 1.2 Risk stratejisi 1.3 İş süreçlerine entegre edilmesi 1.4 İç Kontrol 1.5 “Savunmanın Üçüncü Hattı” İnsan Kaynağı 2.1 Uygunluk 2.2 Görev tanımı 2.3 Eğitim ve Gelişim 2.4 Kültür Altyapı 3.1 Modelleme 3.2 İletişim Yönetimi 3.3 Politika ve Prosedürler 3.4 Dış Kaynak / Ortak Girişim /Bağlı Ortaklık Riskin Raporlanması 4.1 Kullanıcı 4.2 İçerik 4.3 Frekans 4.4 Entegrasyon © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

66 Kurumsal Risk Yönetimi Perspektifinin Unsurları: Risk Yönetimi
Görevler & Sorumluluklar: Mevcut yapının, risk yönetimi çevresindeki işlevlerin ve sorumlulukların tanımlanması Örnek Soru: Risk yönetimi konusunda sorumluluklar kurum içerisinde nasıl dağıtılmıştır? İnsan Kaynağı Risk Görev Tanımları Risk Yönetimi Yönetimi Görev ve Risk Stratejisi: Risk yönetimi hedeflerinin ve iş entegrasyonunun belirlenmesi Örnek Soru: Hangi risk stratejileri uygulanmaktadır? Risk yönetimi hedefleri iş stratejileriyle bağlantılı mıdır? İç Kontrol Sorumluluklar Risk Risk İnsan Kaynağı Yönetimi Yönetimi Uygunluk Faaliyetlere Risk Stratejisi Entegrasyon İş Entegrasyonu: Risk yönetiminin, kurumsal yönetim ve iş süreçleriyle entegrasyon derecesi Örnek Soru: Risk yönetimi hedefleri, işin hangi ölçüde içeriğiyle ilgilidir ve iş planının ne derece parçasıdır? Risk Yönetimi Altyapı İnsan Kaynağı Savunmanın Dış Kaynak / Ortak Girişim /Bağlı Ortaklık Eğitim ve 3. Hattı Gelişim Altyapı Altyapı Altyapı Modelleme Politika - Prosedürler İletişim İ K Yönetimi Kültür İç Kontrol: İç kontroller süreç hedefleri için makul ölçüde güvence sağlamaktadır Örnek Soru: İç kontrol sistemi ne derece içselleştirilmiş ve kurumsallaştırılmıştır? Risk Raporlama Risk Raporlama Risk Raporlama Risk Raporlama Diğer Raporlarla İçerik Frekans Kullanıcı İç / Entegrasyon Dış Risk Yönetimi Perspektifinde Ele Alınacak 5 Ana Unsur Savunmanın Üçüncü Hattı: Kurum içi gözetim işlevi (Risk Komitesi, iç ve dış denetim vb.) Örnek Soru: Süreçleri ve fonksiyonları incelemek üzere bir iç denetim fonksiyonu kurulmuş mudur? © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

67 Kurumsal Risk Yönetimi Perspektifinin Unsurları: İnsan Kaynağı
Görev Tanımı: - Görev ve sorumlulukların belirlenmesi - Örnek Soru: Görev ve sorumluluklar belirlenmiş mi? Organizasyon genelinde yapılandırılmış mı? İnsan Kaynağı Risk Görev Tanımları Risk Yönetimi Yönetimi İç Kontrol Görev ve Sorumluluklar Uygunluk: - Risk yönetimi ile ilgili sorumluluk alan çalışanların nitelikleri (CEO, CRO, risk kontrolörü…) - Örnek Soru: Risk yöneticisi ve üst yönetimin mesleki yeterlilik düzeyi, nitelikleri nelerdir? Risk Risk İnsan Kaynağı Yönetimi Yönetimi Uygunluk Faaliyetlere Risk Stratejisi Entegrasyon Risk Yönetimi Altyapı İnsan Kaynağı Savunmanın Dış Kaynak / Ortak Girişim /Bağlı Ortaklık Eğitim ve 3. Hattı Gelişim Kültür: - Risk yönetiminin şirket kültürünün bir parçası olması - Örnek Soru: İş kültürü ve felsefesinin risk yönetimiyle ilgisi şirket içinde ne ölçüde bilinmekte ve anlaşılmaktadır? Altyapı Altyapı Altyapı Modelleme Politika - Prosedürler İletişim İ K Yönetimi Kültür Risk Raporlama Risk Raporlama Risk Raporlama Risk Raporlama Diğer Raporlarla İçerik Frekans Kullanıcı İç / Entegrasyon Dış Eğitim ve Gelişim: - Çalışanın tecrübesi ve kişisel özellikleri Örnek Soru: Risk yönetimi fonksiyonunun kapasitesi ve yeterliliğini ölçmek için periyodik değerlendirmeler yapılmakta mıdır? İnsan Kaynakları Perspektifinde Ele Alınacak 4 Ana Unsur © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

68 Kurumsal Risk Yönetimi Perspektifinin Unsurları: Altyapı
Dış Kaynak Kullanımı / Ortak Girişim / Bağlı Ortaklıklar: Dış kaynak kullanımında, ortak girişimlerde ve bağlı ortaklıklarda risk yönetimi Örnek Soru: Risk yönetimi bağlı ortaklıklardaki risklerin tamamını kapsıyor mu? İnsan Kaynağı Risk Görev Tanımları Risk Yönetimi Yönetimi İç Kontrol Görev ve Sorumluluklar Risk Risk İnsan Kaynağu Yönetimi Yönetimi Uygunluk Modelleme: - Geçerli Modellemeler Örnek Soru: Risk yönetimi için kaç çeşit model bulunmaktadır? Faaliyetlere Risk Stratejisi Entegrasyon Risk Yönetimi Altyapı İnsan Kaynağı Savunmanın Dış Kaynak / Ortak Girişim /Bağlı Ortaklık Eğitim ve 3. Hattı Gelişim Altyapı Altyapı Altyapı Politika ve Prosedürler: - Geçerli kuralları kapsayan risk yönetimi çerçevesinin belirlenmesi Örnek Soru: Risk yönetiminin kapsamını belirleyecek bir risk prosedürü bulunmakta mıdır? Modelleme Politika - Prosedürler İletişim İ K Yönetimi Kültür Risk Raporlama Risk Raporlama Risk Raporlama Risk Raporlama Diğer Raporlarla İçerik Frekans Kullanıcı İç / Entegrasyon Dış İletişim Yönetimi: - Çalışılacak ve analiz edilecek bilgilerin uygun iletişim kanallarından temin edilmesi Örnek Soru: Bilgi toplamak için hangi sistemler kullanılmaktadır? Altyapı Perspektifinde Ele Alınacak 4 Ana Unsur © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

69 Kurumsal Risk Yönetimi Perspektifinin Unsurları: Riskin Raporlanması
Diğer Raporlarla Entegrasyon: - Risk raporlamalarının şirketin raporlama süreçlerine ve yönetim raporlamalarına entegrasyonu Örnek Soru: Risk yönetim bilgileri raporu diğer faaliyet raporları ile ne ölçüde uyumludur? İçerik: - Risk raporlamasında sunulan risk yönetim bilgilerinin tipleri - Örnek Soru: Risk raporunun içeriği nedir? Frekans: - Risk raporlamasının sıklığının belirlenmesi - Örnek Soru: Risk yönetimi ne sıklıkta rapor üretiyor? Kullanıcı İç / Dış: - Risk yönetim fonksiyonundan değişik iç ve dış ortaklar bilgi beklemektedirler Örnek Soru: Risk yönetimi bilgilerine kimlerin erişimi söz konusu? Risk bilgileri kimlere raporlanıyor? Riskin Raporlanması Perspektifinde Ele Alınacak 4 Ana Unsur © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

70 Örnek Risk Sınıflandırması
Örnek Çıktı © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

71 Riskin Gerçekleşme Olasılığı Riskin Büyüklüğü / Önem Durumu
Risk Matrisi Kesine Yakın/ Çok Yüksek Olasılık Faturalama IT Genel Kontrolleri / Güvenliği Tahsilat Satınalma Sözleşme Yönetimi (Satışlar) Tedarik Zinciri & Envanter Yönetimi Konsinye Mallar Yeni Başlayan Ortak Hizmetler SAP Uygulamaları Müşteri Memnuniyeti Nakit Yönetimi Sarbanes – Oxley Sürdürülebilirliği Saha Araçları Riskin Gerçekleşme Olasılığı Yabancı Para Finans Örnek Çıktı Borçlar Ürün Tanıtma Yasal & Çevresel Faktörler İnsan Kaynakları Hazine Kur Riskini Azaltmaya Yönelik Vadeli işlemler (Hedging) Gizlilik Anlaşmaları Varlıkların Fiziki Güvenliği Ortak Girişimlerin Yönetimi Emeklilik ve Sağlık Patentler & Markalar Düşük Olasılık Düşük/ Önemsiz Riskin Büyüklüğü / Önem Durumu Yüksek/ Çok Önemli En yüksek Yüksek Orta Düşük © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

72 Riskler ve Kontroller Şirketlerin Risklere karşı 4 farklı davranış şekli vardır. (TRAP) Bunlar: Terminate (Yok Etme): Riskin yok edilmesi anlamına gelmektedir. Genellikle zarar etme riski yüksek olan bir satış bölümünün tamamen kapatılması örneği verilir. Reduce (Azaltma): Risklerin kontroller koymak suretiyle azaltılmasıdır. Accept (Kabullenme): Şirketlerin riski kabul etmesi ve bu riskle yaşamasıdır. Pass on (Devretme): Riskin başka bir tarafa transfer edilmesidir. Sabit kıymetlerin yangına karşı sigortalanması gibi. Süreç analizinde şirketlerin riskleri azaltmaya yönelik önlemleri yani kontroller tespit edilmektedir. Yüksek Risk Düşük Risk Risk Artık Risk Kontroller © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

73 İç Kontrol İşletme operasyonlarının etkin ve etkili olması, finansal raporlamaların güvenilirliği, mevcut yasa ve düzenleyici kanunlara uygunluk hiç süphe yok ki bir organizasyonun en temel amaçlarını oluşturur. Bu temel amaçlara ulaşabilmek için, şirketlerde etkin iç kontrol sistelerinin geliştirilmesi ve bu sistemlerin yönetim tarafından sahiplenilmesi gereklidir. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

74 İç Kontrol İç Kontrol Sisteminin Amaçları;
İşletmenin varlıklarını korumak, Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini sağlamak, İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak, Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, Faaliyetler için belirlenmiş amaçlara ve hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

75 İç Kontrol COSO Raporuna uygun olarak, iç kontrol birbiri ile ilgili şu beş bileşenden oluşur; Kontrol Çevresi Risk Belirlenmesi Kontrol Eylemleri Bilgi ve İletişim Sistemi İzleme Copyright by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

76 İç Kontrol MALİYET MALİYET İç Kontrol Usul ve Yöntemlerinin Maliyeti
Optimal Harcama Noktası Optimal Harcama Noktası Yolsuzluk, hırsızlık ve savurganlıktan doğan maliyetler Yolsuzluk, Hırsızlık ve Savurganlıktan Doğan Maliyetler İÇ KONTROL DERECESİ İÇ KONTROL DERECESİ © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

77 İç Denetim nedir? Ne değildir?
Uzun yıllar yaygın olan düşüncelerin aksine İç Denetim; yalnızca; Muhasebe ya da vergi denetimi yapan, Şirket polisi rolünü üstlenen, Geçmişte yapılan işlemlere odaklanan, Uygunluk kontrolü yapan, bir birim değildir. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

78 İç Denetim Nedir? Ne Değildir?
Yeni anlayışa göre İç Denetim; Bir GÜVENCE ve DANIŞMANLIK hizmetidir. Reaktif yerine proaktif bir yaklaşımla, risklere karşı önceden önlem almayı amaçlar. Operasyonların etkinliği ve verimliliğiyle ilgilenerek, OPERASYONLARI GELİŞTİRİR. İşletmenin AMAÇLARINA ULAŞMASINA yardımcı olur. KATMA DEĞER sağlar. SİSTEMATİK ve DİSİPLİNLİ bir yaklaşımdır. BAĞIMSIZ ve OBJEKTİF bir AKTİVİTEDİR. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

79 Risk Odaklı İç Denetim Geleneksel Risk Odaklı Denetim Odaklı
Katma Değer Yaratma İşlem Odaklı Süreç Odaklı Finansal Kayıp Verimlilik Uygunluk Denetimi Risk Tanımlama ve İşlem Süreçlerinin Geliştirilmesi Mevzuat Tabanlı Risk Yönetimi Tabanlı Sistemin Koruyucu Olma Değişimin Öncüsü Olma İnsana Dayanan Denetim IT Kullanımı © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

80 Ebru Yardımcı İç Denetim, Risk ve Mevzuat Uyum Hizmetleri ve Finansal
Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Ortak Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: Levent-İstanbul Tel: Fax: Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli doğru ve güncel bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın, bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumlarına uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International, KPMG firmalarının üyesi bulunduğu bir İsviçre kuruluşu olup, müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.Her üye şirket, ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliktir ve herbiri kendini bu şekilde tanımlamaktadır. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG International’ın üyesi bir Türk şirketidir. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

81 KOBİ’ler İçin Finans Temini
Sümeyye Bozkurt, KPMG Türkiye Kurumsal Finansman Müdürü DANIŞMANLIK © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

82 Yabancı Sermaye Girişleri ve KOBİ’ler
Türkiye’nin yılları arasında yaklaşık 40 milyar Dolar’lık satın alma ve birleşme işlemine ev sahipliği yapması öngörülüyor. Bu hacmin önemli bir bölümünü KOBİ’ler oluşturacak! Artan yabancı sermaye ilgisinde KOBİ’ler de potansiyel ortak adayı olarak görülüyor. Şirketler neden birleşir? 1+1=2? 1+1=3 © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

83 Stratejik Ortaklıklar & Finansal Ortaklıklar
STRATEJİK ORTAKLIK FİNANSAL ORTAKLIK Finansal fonların şirketlere hisse veya hisseye dönüştürülebilir borç şeklinde uzun vadeli yatırım yapmaları Risk Sermayesi (Venture Capital) Girişim Sermayesi (Private Equity) Şahsi Yatırım (Angel Investor) Kendi alanında veya buna yakın sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile ortaklıklar Şirket evlilikleri / birleşmeleri Şirket satışı Varlık satışı Ortak girişim (joint-venture) SONUÇ Birleşmeler hissedarlar için yararlı, ancak faydanın çoğu satan şirkete gidiyor. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

84 Şirket Değeri Nasıl Hesaplanır?
Şirket’in yapısı ve operasyonları hakkında bilgi edinme Şirket’in geçmiş mali tablolarını da içeren, işletmenin ticari ve mali geçmişinin analizi İş planlarının, gelecek performans tahminlerinin (5 yıllık tahminler), ve bütçelerin analizi İş planlarının, tahminlerin, veya bütçelerin temelini oluşturan varsayımların ve planlanan performansı etkileyecek risk faktörlerinin gözden geçirilmesi Şirket’in faaliyet gösterdiği endüstrinin, ekonomik ortamın ve rekabet ortamının analizi İndirgenmiş Nakit Akımı (“DCF”) (Birincil) Geçmiş dönem bilançosu Geçmiş dönem gelir tablosu Varsayımlar Planlanan projeksiyonlar DCF DCF DCF Tahmini bilanço Tahmini gelir tablosu Tahmini Yatırım Harcamaları, Ar-Ge Gideri ve İşletme Sermayesi Tahmini nakit akışı İNA - değerleme Duyarlılık analizi İNA - özet © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

85 Şirket Değeri Nasıl Hesaplanır?
Piyasa karşılaştırmaları (ikincil kontrol) Kıyaslama ve hassasiyet analizini içeren piyasa araştırması Uygun değerleme çarpanlarını oluşturmak için borsada işlem gören benzer şirketlerin mali bilgilerinin analizi Uygun değerleme çarpanlarını oluşturmak için benzer işlemlerin çarpanlarının analizi Karşılaştırılabilir Şirket Çarpanları ve metrikleri Karşılaştırılabilir İşlem Çarpanları ve metrikleri Public Market comparables Public Market comparables Public Market comparables Hedef şirket için karşılaştırılabilirliğin ölçülmesi Kar/metrik analizleri © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

86 Örnek Satış Süreci Aylar 1-2 Aylar 2-3 Aylar 3-4 Ay 5 Şirketin ticari, mali ve yasal yapısının analizi ve iş planının gözden geçirilmesi Hisselerin muhtemel fiyat teklifi aralığını belirlemek için fiyatlandırma analizi “Kısa Tanıtım”ın hazırlanması (yatırım fırsatının özeti, mali çerçeve iş kolunun özeti, ilginin resmi ifadesinin talep edilmesi ) Alıcı “kısa listesi”nin netleştirilmesi –ilginin değerlendirilmesi Yönetim sunumları Yönetim takımının dikkatlice oluşturulması Önemli bilgilerin profesyonelce sunumu Bilgi paketinin gizlilik anlaşması imzalamak kaydıyla dağıtılması Birinci tur tekliflerin toplanması Bilgi ve süreç rahatlığı amacıyla yapılır …..bu nedenle daha yüksek ve daha sağlam teklifler içerir Avukatların atanması ve talimatlandırılması Niyet mektubunun mali ve hukuki şartlarının müzakere edilmesi Bilgi odasının hazırlanması Bilgi odası erişimi Teyit edici mali ve vergisel özel inceleme İlave hukuki özel inceleme Süre nispeten daha kısa olabilir Gözden geçirilmiş bağlayıcı tekliflerin toplanması Münhasırlık anlaşmasının imzalanması Hisse alım anlaşması müzakereleri Kapanış Ön-pazarlama Hazırlık Pazarlama İlk Teklif Bilgi odası & Özel İnceleme Bağlayıcı Teklif & Münhasırlık İlgiyi belirlemek için muhtemel alıcılara ulaşma (Kısa Tanıtım’ın gönderilmesi) Alıcılara ve stratejik hedeflerine yönelik hazırlanmış İştah arttırıcı çalışma “Bilgi Paketi”nin tamamlanması (Gösterge teklifin yapılabilmesi için, ticari sır olmayan yeterli bilgiyi içerir) © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.

87 Kurumsal Finansman Müdürü
Sümeyye Bozkurt Kurumsal Finansman Müdürü Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: Levent-İstanbul Tel: Fax: Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli doğru ve güncel bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın, bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumlarına uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International, KPMG firmalarının üyesi bulunduğu bir İsviçre kuruluşu olup, müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.Her üye şirket, ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliktir ve herbiri kendini bu şekilde tanımlamaktadır. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG International’ın üyesi bir Türk şirketidir. © 2008 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Her hakkı saklıdır.


"Süreç İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Performans Yönetimi Yaklaşımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları