Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplantı Programı Açılış,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Çorlu Kaymakamı ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Hulusi DOĞAN ‘ın Açılış Konuşması. Bölge Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplantı Programı Açılış,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Çorlu Kaymakamı ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Hulusi DOĞAN ‘ın Açılış Konuşması. Bölge Müdürü."— Sunum transkripti:

1 Toplantı Programı Açılış,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Çorlu Kaymakamı ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Hulusi DOĞAN ‘ın Açılış Konuşması. Bölge Müdürü Murat SINAR ‘ın Bölge İle İlgili Sunumu Soru Cevap Bölümü Dilek ve Temenniler Kapanış

2 VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

3

4

5 KURULUŞ TARİHİ 29 Nisan 2011

6 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 GENELGE Başbakanlıktan: Konu : Ergene Havzası Koruma Eylem Planı GENELGE 2013/6 Ergene Havzasında gerçekleşen plansız sanayileşme ve şehirleşme, yetersiz altyapı, tarımda bilinçsiz ve denetimsiz kimyasal kullanımı, evsel atık suların arıtılmaması gibi su kalitesini etkileyen faaliyetler sebebiyle; Havzanın yüzey ve yer altı sularının kalitesi aşırı derecede bozulmuş bulunmaktadır. Havzadaki su kirliliğinin azaltılması ve su kalitesinin iyileştirilerek sulama suyu kalitesine kavuşturulması maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Ergene Havzasındaki su kirliliğinin vakit kaybedilmeden önlenmesi için söz konusu Eylem Planının Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda; sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından, hassasiyetle ve bütün imkânlar seferber edilerek disiplinli bir şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür 7.Düzensiz ve yoğun sanayileşmenin kontrol altına alınması, altyapı hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi, çevre hassasiyetinden mahrum, alt yapısı yetersiz ve çarpık sanayi yapılanmalarının ıslah edilmesi gibi maksatlarla Ergene Havzasında, Islah Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurulmaktadır. Islah OSB’lerin kuruluş ve faaliyete geçmeleri için yürütülen iş ve işlemlerin hızlandırılması maksadıyla gerekli tedbirler ilgili bakanlık ve kurumlarca alınacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmadan yeni sanayi alanları açılmayacaktır. OSB’lerde kurulması mümkün olan tesislerin öncelikle mevcut ve planlı OSB’lere yönlendirilmesi için stratejiler, planşartları ve uygulama araçları ilgili kurumlarca belirlenecektir. 8. Sanayide daha az su, daha az enerji ve daha az kirletici hammadde kullanılan üretim süreçlerine geçişçalışmaları; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özendirilecektir. Bu konuda sanayicilerin de sorumlu ve duyarlı davranmaları için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 9. Islah OSB ve diğer OSB’ler tarafından; sanayi atık sularının, havza dışına verilse dahi, müşterek atık su arıtma tesislerinde ileri arıtmaya tabi tutularak alıcı ortama deşarj edilmesi çalışmaları hızlandırılacaktır. Bu çalışmalara, gerektiğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknik destek verilecektir. Bu kapsamdaki faaliyetlerde OSB ve Islah OSB’ler arasındaki koordinasyon ilgili Valilikler tarafından sağlanacaktır.

7 BÖLGE SINIRLARI

8 KURULUŞ,YÖNETİM YAPILANMASI VE BÖLGE ÖZELLİKLERİ. Tekirdağ İli sınırları dahilinde kurulan sekiz adet Islah Organize Sanayi Bölgesinden biri olan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi,BİLİM SANAYİ Ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 'na bağlı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 'nün 04/05/2012 tarihli yazısı ve ekinde onayladığı kuruluş protokolü ile Tüzel kişiliğini kazanmış,279 sicil no su ile çalışmalarına başlamış ve yürütülen Islah çalışmalarının neticelenmesi sonucu 11.10.2013 tarihinde onaylanan kuruluş protokolü ile Islahtan çıkarak OSB niteliği kazanmıştır. Müteşebbis heyet,Sayın Valimiz Ali YERLİKAYA başkanlığında,Tekirdağ İl Özel İdaresi,Çorlu Ticaret Ve Sanayi Odası,Çorlu Belediyesi,Velimeşe Belediyesi katılımcıları ile 15 asil ve 15 yedek üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuz, Çorlu Kaymakamımız Sn. Hulusi DOĞAN 'ın başkanlığında, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sn. Metin AKGÜN,Velimeşe Belediye Başkanı Sn.Rasim YÜKSEL, ve Tic.Odasını temsilen Sn.İbrahim KASAP ve Sn.Mehmet ELVERDİ olmak üzere 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşmuştur Çorlu Belediyesi mücavir alanında kalan yulaflı köyü sanayi imar planına sahip bölge ile Velimeşe Belediyesi sanayi imar planına sahip bölgenin büyük bir kısmını içine alan Velimeşe Islah Organize Sanayi Bölgesi sınırı, toplamda 988.10 hektarlık alanı ile Tekirdağ bölgesinin en büyük OSB si olmaya aday konumdadır.Bölge içerisindeki 182 adet işletme genel olarak,tekstil,maden endüstrisi,enerji üretimi,lojistik ve depolama,akaryakıt gibi sanayi kollarında faaliyet göstermekte olup yeni düzenleme neticesinde OSB miz bütünü ile Ergene ilçesi sınırlarında kalacaktır.

9 ALANIN NİTELİĞİYÜZÖLÇÜMÜ (ha) SANAYİ PLANLI ALAN Velimeşe 571,4 812,2 Çorlu 240,8 ORTAK KULLANIM ALANI 95,5 AKARYAKIT İSTASYONU 3.00 İŞ MERKEZİ 5,9 İMAR YOLLARI 144,1 Toplam Planlama Alanı 1060,70 SINIR İÇERİSİNDE ALANLARIN DAĞILIMI

10 MÜTEŞEBBİS HEYET 2012 YILI (NİSAN- ARALIK) 2013 YILI2014 YILI TOPLAM TOPLANTI SAYISI 14 162 32 ALINAN KARAR 52 609 121 KURUMSAL YAPI OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR TOPLANTI VE KARAR SAYILARI YÖNETİM KURULU 2012 YIL (MAYIS- ARALIK) 2013 YILI2014 YILI TOPLAM TOPLANTI SAYISI 17 466 69 ALINAN KARAR 85 21645 346

11 PROJE ADIMALİYETBAKİYE HALİ HAZIR VE İMAR PLANLARI 383,500.00 0 AAT PROJESİ 232,358.50 0 BAŞAR MÜHENDİSLİK 579,863.80 0 OT BEDELİ 73,292.00 0 ARITMA TOPRAK KORUMA 7,080.00 0 Marmara Derin Deşarj Sistemi Çevresel değerlendirme ve Taşınım modellemesi 40,268.68 0 Alınan Danışmanlık Hizmetleri 61,883.93 0 AAT ALANINDAKİ VE BÖLGE İÇİNDEKİ TAŞINMAZLARIN SATIN ALMA VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ TOPLAM 169395 m2 AAT 58402 m2 Böl.İçi 4,936,573.51 4,628,964,19 (KREDİ) 0 Toplam 6,314,820,42 0 TAMAMLANAN PROJELERİMİZ VE MAALİYETLERİ

12 VELİMEŞE OSB HALİHAZIR HARİTA

13 Ortak Atık Su Arıtma Tesisi 150.000 m3/Gün Kapasite 200.000 m3/Gün 2030 Hedef Debi

14 ATIKSU ARITMA TESİS ALANIMIZIN KONUMU

15 oÜst tabakaya deşarj durumunda, oluşacak renkli atıksu tarlasının güneyli rüzgarlarla Haziran-Eylül döneminin önemli bir kesiminde (zamanın % 20-30’u) Tekirdağ sahillerine ulaşma riski vardır. oKıyıdaki renk seviyesinin oldukça düşük mertebelerde (< 1~15 Pt- Co) olması beklenmekle birlikte, deşarjın Marmara Denizi üst tabakasına yapılmaması gerekir. oDeşarjın -45 m’den daha sığ olmamak ve ≥ 40 misli ilk seyrelme sağlanmak üzere, Marmara Denizi alt tabakasına yapılması önerilmektedir. UZAK ALAN TAŞINIM MODELLEMESİ İTÜ’ye YAPTIRILMIŞTIR.

16

17 VELİMEŞE OSB İMAR PLANI

18 PROJE ADIMAALİYETBAKİYE DERİN DEŞARJ A.Ş SERMAYE KATILIM BEDELİ 1,400,000.00 630,000.00 18.MADDE UYGULAMASI 1,146,960.00 İMAR PLANI REVİZYONU 164,468.40 Toplam 2,711,428.40 1,941,428.40 DEVAM EDEN PROJELERİMİZ VE MALİYETLERİ

19 PROJE ADIMAALİYET DERİN DEŞARJ HATTI KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ 1.000.000 TL 2014 BÜTÇEMİZE EK OLARAK GELECEK PROJELER VE YAKLAŞIK MALİYETLERİ

20 DERİN DENİZ DEŞARJI PROJE GÜZERGAHI

21

22 PROJE ADIMAALİYET DERİN DEŞARJ HATTI YAPIM MALİYETİ 58.532.000,78 TL ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPIM GİDERLERİ 52.200.000,00 TL AAT ANA KOLLEKTÖR VE ARA BAĞLANTI HATLARI 64.683.000,00 TL ARA TOPLAM (121. MADDE) 175.415.000,00 TL BÖLGE İÇİ ALTYAPI PROJELERİ (YOL,İÇME SUYU,YAĞMUR SUYU,ELEKTRİK, TELEKOMİNİKASYON ) 155.273.000,00 TL GENEL TOPLAM 330.688.000,00 TL 2017 BÜTÇEMİZE EK OLARAK GELECEK PROJELER VE YAKLAŞIK MALİYETLERİ Katılımcıların atık su arıtma tesisinin ilk yatırım ve işletme maliyetine katılımı MADDE 121 – (1) Ortak atıksu arıtma tesisinin yatırımına katılımcılar;maliyetin %25 ini parsel büyüklüğüne, %75 ini ise atıksu arıtma tesisinin teknik özelliği dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenecek debi ve kirlilik yükünün oranlarına göre katılır. Bu yatırım bedeline katılım miktarının tahsilinde; katılımcının tesisini faaliyete geçirip geçirmediği dikkate alınmaz. (2) Arıtma tesisinin işletme masraflarında katılım payları ise atıksu debisi ve kirlilik parametreleri esas alınarak yönetim kurulunca tespit edilir. (3) Atıksu arıtma tesisi işleten OSB’lerden belediyeler tarafından hiçbir ad altında atıksu bedeli alınmaz.


"Toplantı Programı Açılış,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Çorlu Kaymakamı ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Hulusi DOĞAN ‘ın Açılış Konuşması. Bölge Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları