Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ICPC’nin Yapısı. Amaç – Hedefler Amaç: Bu sunumun sonunda katılımcıların ICPC kodlama sisteminin organ sistemini temel alan yapısı hakkında,bilgi sahibi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ICPC’nin Yapısı. Amaç – Hedefler Amaç: Bu sunumun sonunda katılımcıların ICPC kodlama sisteminin organ sistemini temel alan yapısı hakkında,bilgi sahibi."— Sunum transkripti:

1 ICPC’nin Yapısı

2 Amaç – Hedefler Amaç: Bu sunumun sonunda katılımcıların ICPC kodlama sisteminin organ sistemini temel alan yapısı hakkında,bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Hedefler: Bu oturumun sonunda katılımcıların; –ICPC’nin iki eksenli yapısını açıklayabilmeleri –ICPC bölümlerini sayabilmeleri –ICPC bileşenlerini sayabilmeleri –ICPC bölüm ve bileşenlerine göre kodların nasıl seçildiğini açıklayabilmeleri –ICPC ile ICD arasındaki yapısal farkı açıklayabilmeleri –ICPC’de kullanılan aşağıdaki terimleri açıklayabilmeleri Kapsar Kapsamaz Ölçüt Düşün Not hedeflenmektedir.

3 ICPC basit bir,iki eksenli yapı üzerine kuruludur –birinci eksende harflerle belirtilmiş,vücut sistemlerine dayalı 17 bölüm –ikinci eksen olarak da iki rakamlı sayısal başlıkları içeren,her bir bölüm için birbirinin aynısı yedi bileşen

4

5 - ICPC kolay akılda kalır. Bölümler vücut sistemlerinin İngilizce ilk harflerinden oluşur. -Bu nedenle hekimlerin günlük kullanımı kolaydır ve başka bir şekilde girilen verilerin elle kodlanmasında kolaylık oluşturur.

6 Bölümler AGenel ve belirsiz Ambiguous:Belirsiz BKan/kan yapıcı organlar / immun mekanizmalar Blood :Kan DSindirim Digestion :Sindirim FGöz Fusion :Füzyon HKulak Hear :İşitmek K Dolaşım( Kalp-damar sistemi) Kardia :Kalp LKas iskelet Locomotion:Hareket NNörolojik Neurology :Nöroloji PPsikolojik Psychology:psikoloji RSolunum Respiration :solunum SDeri Skin TEndokrin,metabolik ve beslenme ? UÜriner sistem Urinary :boşaltım sistemi WGebelik,doğum ve aile planlaması Wife :eş XKadın genital sistemi(meme dahil) X YErkek genital sistemi Y ZSosyal problemler ? Olabildiğince İngilizce’si hatırlanabilir bir harf kodu kullanılmaya çalışılmıştır.

7 Bileşenler 1Yakınma ve belirti bileşeni 2Tanısal ve koruyucu işlemler 3İlaç, tedavi, tedavi edici işlemler 4Sonuçlar 5Yönetimsel 6Sevk ve diğer karşılaşma nedenleri 7Hastalık bileşenleri(tanılar/hastalıklar) –infeksiyöz hastalıklar –neoplazmlar –yaralanmalar –doğumsal anomaliler –diğer * Bileşen 2-6 tüm bölümler için aynıdır!

8 Sınırlılıklar - ICPC, birinci basamaktaki esas öğeleri kodlamak için yeterli olsa da halen bazı sınırlılıkları vardır. -Bileşen 2-6 arasındaki başlıklar çok geniş ve nonspesifiktir. -İlaçlar için bir sınıflandırma dahil edilmemiştir. -ICPC, fizik muayene veya incelemeler sırasında elde edilen objektif bulguları içermez.

9 Artık başlıklar - Her bölümün veya alt bölümün sonunda artık başlıklar ‘rag-bags’ (arapsaçı) bulunur. Bunlar ‘diğer’ olarak tarif edilir. -Bu başlıklardaki ifadelerin hepsi başka şekilde tanımlanmayan (BŞT) anlamına gelmektedir. -Sınıflandırmanın en iyi şekilde kullanılabilmesi için her bölüm veya alt bölümün sınırlarının bilinmesi gerekir. Şüphede kalındığında alfabetik listeye bakılabilir.

10 Alfabetik Liste - ICPC kitabının sonunda alfabetik liste verilmiştir. -ICPC kodlarının alfabetik listesi tüm başlıklardaki isimleri ve ölçütlerini içerir. Bu liste tam kapsamlı değildir. Listeye sadece birinci basamakta sık görülen veya önemli olan başlıklar konmuştur. -ICPC’de bulunmayan kodları arayan kullanıcılar, ICD-10 indeksini kullanarak ilgili başlığı bulabilir, ardından dönüştürme tablolarından ICPC başlığını bulabilir.

11 Alfabetik liste Bu listenin ne kapsamlı olması, ne de bir sözlük olması amaçlanmıştır. Bu, sadece başlıkların bir listesini (büyük harflerle) ve ilgili başlıkların kapsadığı alt başlıkları (küçük harflerle) içerir. Bunlar birinci basamakta en sık kullanılan ifadeleri ve bunların eş anlamlılarını içerir.Bu endekste aşağıdakiler hariç kısaltmalara yer verilmemiştir: yak = yakınma / =veya bel = belirti BŞT: Başka şekilde tanımlanmamış

12 ıcd-10 indeksi ICD-10ICPC-2ICD-10ICPC-2ICD-10ICPC-2ICD-10ICPC-2 M53.1L83M67.3L87M85L99N32U99 M53.2L84M67.4L87M86L70N33U99 M53.3L03M67.8L99M87L99N34U72 M53.3L84M67.9L99M88L99N35U99 M53.8L83M68L99M89L99N36U99 M53.8L84M70L87M90L99N37U99 M53.9L83M71.0L70M91L94N39.0U71 M53.9L84M71.1L70M92L94N39.1U98 M54.0L0lM71.2L87M93L94N39.2U90 M54.0L02M71.3L87M94L99N39.3U04 M54.0L03M71.4L87M95L99N39.4U04 M54.1L99M71.5L87M96A87N39.8U99 M54.2L0lM71.8L87M99L99N39.9U99 M54.3L86M71.9L87N00U88N40Y85 M54.4L86M72L87N01U88N41Y73 M54.5L03M73L99N02U06N42.0Y99 M54.6L02M75L92N03U88N42.1Y99 M54.8L02M76L87N04U88N42.2Y99 M54.9L02M77.0L87N05U88N42.8Y0 M60.0L70M77.1L93N06U99N4.8Y99 M60.1L18M77.2L87N07U88N42.9Y0 M60.2Ll8M77.3L87N08U88N42.9Y9 M60.8L18M77.4L17N10U70N43.0Y8 M60.9L18M77.5L17N11U70N43.1Y86 M61L99M77.8L87N12U70N43.2Y86 M62.0L99M77.9L87N13U99N43.3Y86 M62.1L99M79.0L18N14U88N43.4Y99 M62.2L99M79.1L18N15.0U88N44Y99 M62.3L99M79.2N29N15.1U70N45Y74 M62.4L99M79.2N94N15.8U88N46YI0 M62.5L19M79.2N99N15.9U70N47Y81 M62.6L19M79.3L18N16U88N48.0Y99 M62.8L99M79.4L99N17U99N48.1Y75 M62.9L99M79.5L81N18U99N48.2Y99

13 Bileşen 1 ve 7 deki başlıkların yapısı Kod Başlık ICD-10 kodları Kapsar :Bu ICPC koduna giren ifadeleri içerir Kapsamaz:ICPC kodlu ifadeleri içermez Ölçüt :Bu başlık altında içerme kriteri Düşün :Ölçütleri karşılayıp karşılamadığı düşünülmesi gereken başlıklar

14 K88 Postural hipotansiyon I95.0, I95.1, I95.8, I95.9 kapsar: idiyopatik/ortostatik hipotansiyon kapsamaz: ilaçlara bağlı hipotansiyon A85 ölçüt: yatar durumdan dikey duruma gelinmesi üzerine serebrovasküler yetmezlik belirti ve bulguları (baş dönmesi, senkop) ; ve yatar durumdan dikey duruma gelirken kan basıncında ortalama 15 mmHg düşüşün iki ya da daha fazla kez saptanması düşün: düşük kan basıncı K29 K89 Geçici serebral iskemi G45 kapsar: baziller yetmezlik, düşme atakları, geçici iskemik atak (GİA), geçici global amnezi kapsamaz: karotid üfürümü K81; serebrovasküler olay K90; migren N89 ölçüt: azalmış beyin fonksiyonunun (24 satten daha kısa) ani başlangıçlı olan, vasküler kaynaklı kabul edilen, sekelsiz ve migren/migren eşdeğerleri/epilepsi dışlanmış geçici belirtileri düşün: bayılma/senkop A06 Not: K91 ile çift kodla K90 İnme (felç)/serebrovasküler olay G46, I60, I61, I62, I63, I64 kapsar: inme, serebral embolizm/enfarktüs/tromboz/oklüzyon/stenoz/hemoraji, serebrovasküler olay (SVO) subaraknoid hemoraji kapsamaz: geçici serebral iskemi K89; travmatik intrakraniyal hemoraji N80 ölçüt: serebral işlev bozukluğunun vasküler kaynaklı kabul edilen, 24 satten uzun süren veya ölüme neden olan ve başlangıcı 4 hafta (28 gün) içinde olan belirti ve bulguları, düşün: K91 ile çift kodla K91 Serebrovasküler hastalık I65, I66, I67.0, I67.1, I67.2, I67.3, I67.5, I67.6, I67.7, I67.8, I67.9, I68, I69 kapsar: serebral anevrizma, inme sekeli ölçüt: önceki geçici serebral iskemi/inme veya araştırılarak kanıtlanmış serebrovasküler hastalık

15 COOP/Wonca FSD: günlük aktiviteler

16 Hastalık Şiddet Kodları 0-4 arası kod verilir (hiç-çok fazla) Örnek: –Tanı: anjinasız iskemik kalp hastalığı ICPC kodu: K76 –Şiddeti: 2 (hafif) ICPC ile gösterimi: K76:2

17 Bileşen 1 Bileşen 1 semptom ve yakınmalar için başlıkları içerir. Karşılaşma nedenini (RFEC) kodlamak için planlanmıştır. Her bir bölüm için 01-29 sayıları ile kodlanır.Her bölümde farklıdır. Örn: –A03 Ateş –D03 Mide yanması –H04 Kulak akıntısı –K04 Çarpıntı/kalp atışlarını hissetme

18 Bileşen 7 Bileşen 7 her bölümde farklıdır. Gelen hasta için tanı girişinde en çok bileşen 7 de yer alan kodlar kullanılır. Kodlamalarda 70-99 arasındaki kodlar bileşen 7 içersinde yer alır. D 85 :Duedenal ülser F 85 :Kornea ülseri gibi... Tanı bileşeni içerisinde beş alt grubu ayırt etmek mümkündür. Ancak bunların numaralandırılması tüm bölümler için aynı değildir: –infeksiyöz hastalıklar –kanserler –yaralanmalar –doğumsal hastalıklar –diğer hastalıklar

19 Bileşen 2,3,4,5 ve 6 tüm bölümlerde aynıdır. Başlıklar herhangi bir vücut sistemine uygulanabilir. Bileşen 2-6

20 Bileşen 2 – Tanı, tarama ve koruyucu işlemler Tanısal ve koruyucu işlemler, aşılama, tarama, risk belirleme, eğitim ve danışmanlık dahil olmak üzere geniş bir sağlık bakımı aktivitesini kapsar -30 ile -49 arası kodları içerir.

21 Bileşen 2- Tanısal ve koruyucu işlemler -30Tıbbi muayene/sağlık değerlendirmesi - tam -31Tıbbi muayene/sağlık değerlendirmesi - kısmi -32Duyarlık testi -33Mikrobiyolojik/immünolojik test -34Kan testi -35İdrar testi -36Gaita testi -37Histolojik / sürüntü sitolojisi -38Diğer laboratuar testleri BYS -39Fiziksel işlev testi -40Tanısal endoskopi -41Tanısal radyoloji / görüntüleme -42Elektrik kaydı -43Diğer tanısal işlemler -44Koruyucu aşılama / ilaçlar -45Gözlem/sağlık eğitimi/öneri/diyet -46Birincil bakım sunucusuyla konsültasyon -47Uzmanla konsültasyon -48Açıklığa kavuşturmak/tartışmak hastanın ihtiyacı -49Diğer koruyucu işlemler

22 Bileşen 3 – ilaçlar,tedavi ve işlemler Bu bileşen, birinci basamak hizmet sunucusu tarafından yerinde uygulanan işlemleri sınıflamak için tasarlanmıştır. 50-59 arası kodları içerir.

23 Bileşen 3- İlaç, tedavi, tedavi edici işlemler -50İlaç-reçete/talep/yenileme/enjeksiyon -51İnsizyon/drenaj/yıkama/aspirasyon/vücut sıvısı boşaltma (kapsamaz: kateterizasyon - 53) -52Eksizyon/çıkarma doku/biyopsi/yıkma/debridman/koterizasyon -53İnstrumentasyon/kateterizasyon/entübasyon/dilatasyon -54Tamir/sabitleme-sütür/alçı/protez cihazı (uygulama/çıkarma) -55Lokal enjeksiyon/infiltrasyon -56Sargı/basınç/kompresyon/tamponad -57Fiziksel tıp/rehabilitasyon -58Tedavi edici danışmanlık/dinleme -59Diğer tedavi edici işlemler/küçük cerrahi, BYS

24 Bileşen 4 ve 5 Test sonuçları (Bileşen 4) ve Yönetimsel işlemler (Bileşen 5) herhangi bir patoloji bulunmayan problemleri etiketlemek için kullanışlıdır. Örn. Pasaport başvurusu için belge almaya gelen birisini Bileşen 5’te değerlendirilebiliriz. Bileşen 4- Sonuçlar -60Sonuçlar testler/işlemler -61Sonuçlar muayene/test/kayıt/başka hizmet sunucudan mektup Bileşen 5- Yönetimsel -62 Yönetimsel işlem

25 Bileşen 6 – Sevkler ve diğer karşılaşma nedenleri Tedavi veya danışma amacıyla diğer birinci basamak sağlık hizmeti sunucularına, hekimlere, hastanelere, kliniklere veya ajanslara yapılan sevkler bu bileşende kodlanır. ( Röntgen çekilmesi veya laboratuvar araştırması amacıyla yapılan sevkler Bileşen 2’de kodlanır.) 63-69 arası kodları içerir. -63Takip karşılaşması tanımlanmamış -64Karşılaşma/hizmet sunucunun başlattığı problem -65Karşılaşma/hasta/hizmet sunucu tarafından başlatılmayan problem -66Diğer hizmet sunucusuna/hemşireye/terapiste/sosyal çalışmacıya sevk (kapsamaz: tıbbi) -67Hekim/branş uzmanı/klinik/hastaneye sevk -68Diğer sevkler BYS -69Diğer karşılaşma nedenleri BYS

26


"ICPC’nin Yapısı. Amaç – Hedefler Amaç: Bu sunumun sonunda katılımcıların ICPC kodlama sisteminin organ sistemini temel alan yapısı hakkında,bilgi sahibi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları