Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ICPC’nin Yapısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ICPC’nin Yapısı."— Sunum transkripti:

1 ICPC’nin Yapısı

2 Amaç – Hedefler Amaç: Bu sunumun sonunda katılımcıların ICPC kodlama sisteminin organ sistemini temel alan yapısı hakkında,bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Hedefler: Bu oturumun sonunda katılımcıların; ICPC’nin iki eksenli yapısını açıklayabilmeleri ICPC bölümlerini sayabilmeleri ICPC bileşenlerini sayabilmeleri ICPC bölüm ve bileşenlerine göre kodların nasıl seçildiğini açıklayabilmeleri ICPC ile ICD arasındaki yapısal farkı açıklayabilmeleri ICPC’de kullanılan aşağıdaki terimleri açıklayabilmeleri Kapsar Kapsamaz Ölçüt Düşün Not hedeflenmektedir.

3 ICPC basit bir,iki eksenli yapı üzerine kuruludur
birinci eksende harflerle belirtilmiş,vücut sistemlerine dayalı 17 bölüm ikinci eksen olarak da iki rakamlı sayısal başlıkları içeren ,her bir bölüm için birbirinin aynısı yedi bileşen

4 BÖLÜMLER Bileşenler A B D F H K L N P R S T U W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7

5 -ICPC kolay akılda kalır
-ICPC kolay akılda kalır. Bölümler vücut sistemlerinin İngilizce ilk harflerinden oluşur. -Bu nedenle hekimlerin günlük kullanımı kolaydır ve başka bir şekilde girilen verilerin elle kodlanmasında kolaylık oluşturur.

6 Bölümler A Genel ve belirsiz Ambiguous:Belirsiz
B Kan/kan yapıcı organlar / immun mekanizmalar Blood :Kan D Sindirim Digestion :Sindirim F Göz Fusion :Füzyon H Kulak Hear :İşitmek K Dolaşım( Kalp-damar sistemi) Kardia :Kalp L Kas iskelet Locomotion:Hareket N Nörolojik Neurology :Nöroloji P Psikolojik Psychology:psikoloji R Solunum Respiration :solunum S Deri Skin T Endokrin,metabolik ve beslenme ? U Üriner sistem Urinary :boşaltım sistemi W Gebelik,doğum ve aile planlaması Wife :eş X Kadın genital sistemi(meme dahil) X Y Erkek genital sistemi Y Z Sosyal problemler ? Olabildiğince İngilizce’si hatırlanabilir bir harf kodu kullanılmaya çalışılmıştır.

7 Bileşenler 1 Yakınma ve belirti bileşeni
2 Tanısal ve koruyucu işlemler 3 İlaç, tedavi, tedavi edici işlemler 4 Sonuçlar 5 Yönetimsel 6 Sevk ve diğer karşılaşma nedenleri 7 Hastalık bileşenleri(tanılar/hastalıklar) infeksiyöz hastalıklar neoplazmlar yaralanmalar doğumsal anomaliler diğer * Bileşen 2-6 tüm bölümler için aynıdır!

8 Sınırlılıklar -ICPC, birinci basamaktaki esas öğeleri kodlamak için yeterli olsa da halen bazı sınırlılıkları vardır. -Bileşen 2-6 arasındaki başlıklar çok geniş ve nonspesifiktir. -İlaçlar için bir sınıflandırma dahil edilmemiştir. -ICPC, fizik muayene veya incelemeler sırasında elde edilen objektif bulguları içermez.

9 Artık başlıklar -Her bölümün veya alt bölümün sonunda artık başlıklar ‘rag-bags’ (arapsaçı) bulunur. Bunlar ‘diğer’ olarak tarif edilir. -Bu başlıklardaki ifadelerin hepsi başka şekilde tanımlanmayan (BŞT) anlamına gelmektedir. -Sınıflandırmanın en iyi şekilde kullanılabilmesi için her bölüm veya alt bölümün sınırlarının bilinmesi gerekir. Şüphede kalındığında alfabetik listeye bakılabilir.

10 Alfabetik Liste -ICPC kitabının sonunda alfabetik liste verilmiştir.
-ICPC kodlarının alfabetik listesi tüm başlıklardaki isimleri ve ölçütlerini içerir. Bu liste tam kapsamlı değildir. Listeye sadece birinci basamakta sık görülen veya önemli olan başlıklar konmuştur. -ICPC’de bulunmayan kodları arayan kullanıcılar, ICD-10 indeksini kullanarak ilgili başlığı bulabilir, ardından dönüştürme tablolarından ICPC başlığını bulabilir.

11 Alfabetik liste Bu listenin ne kapsamlı olması, ne de bir sözlük olması amaçlanmıştır. Bu, sadece başlıkların bir listesini (büyük harflerle) ve ilgili başlıkların kapsadığı alt başlıkları (küçük harflerle) içerir. Bunlar birinci basamakta en sık kullanılan ifadeleri ve bunların eş anlamlılarını içerir.Bu endekste aşağıdakiler hariç kısaltmalara yer verilmemiştir: yak = yakınma / =veya bel = belirti BŞT: Başka şekilde tanımlanmamış

12 ıcd-10 indeksi ICD-10 ICPC-2 ICD-10 ICPC-2 ICD-10 ICPC-2 ICD-10 ICPC-2
M53.1 L83 M67.3 L87 M85 L99 N32 U99 M53.2 L84 M67.4 L87 M86 L70 N33 U99 M53.3 L03 M67.8 L99 M87 L99 N34 U72 M53.3 L84 M67.9 L99 M88 L99 N35 U99 M53.8 L83 M68 L99 M89 L99 N36 U99 M53.8 L84 M70 L87 M90 L99 N37 U99 M53.9 L83 M71.0 L70 M91 L94 N39.0 U71 M53.9 L84 M71.1 L70 M92 L94 N39.1 U98 M54.0 L0l M71.2 L87 M93 L94 N39.2 U90 M54.0 L02 M71.3 L87 M94 L99 N39.3 U04 M54.0 L03 M71.4 L87 M95 L99 N39.4 U04 M54.1 L99 M71.5 L87 M96 A87 N39.8 U99 M54.2 L0l M71.8 L87 M99 L99 N39.9 U99 M54.3 L86 M71.9 L87 N00 U88 N40 Y85 M54.4 L86 M72 L87 N01 U88 N41 Y73 M54.5 L03 M73 L99 N02 U06 N42.0 Y99 M54.6 L02 M75 L92 N03 U88 N42.1 Y99 M54.8 L02 M76 L87 N04 U88 N42.2 Y99 M54.9 L02 M77.0 L87 N05 U88 N42.8 Y0 M60.0 L70 M77.1 L93 N06 U99 N4.8 Y99 M60.1 L18 M77.2 L87 N07 U88 N42.9 Y0 M60.2 Ll8 M77.3 L87 N08 U88 N42.9 Y9 M60.8 L18 M77.4 L17 N10 U70 N43.0 Y8 M60.9 L18 M77.5 L17 N11 U70 N43.1 Y86 M61 L99 M77.8 L87 N12 U70 N43.2 Y86 M62.0 L99 M77.9 L87 N13 U99 N43.3 Y86 M62.1 L99 M79.0 L18 N14 U88 N43.4 Y99 M62.2 L99 M79.1 L18 N15.0 U88 N44 Y99 M62.3 L99 M79.2 N29 N15.1 U70 N45 Y74 M62.4 L99 M79.2 N94 N15.8 U88 N46 YI0 M62.5 L19 M79.2 N99 N15.9 U70 N47 Y81 M62.6 L19 M79.3 L18 N16 U88 N48.0 Y99 M62.8 L99 M79.4 L99 N17 U99 N48.1 Y75 M62.9 L99 M79.5 L81 N18 U99 N48.2 Y99

13 Bileşen 1 ve 7 deki başlıkların yapısı
Kod Başlık ICD-10 kodları Kapsar :Bu ICPC koduna giren ifadeleri içerir Kapsamaz:ICPC kodlu ifadeleri içermez Ölçüt :Bu başlık altında içerme kriteri Düşün :Ölçütleri karşılayıp karşılamadığı düşünülmesi gereken başlıklar

14 K88 Postural hipotansiyon I95.0, I95.1, I95.8, I95.9
kapsar: idiyopatik/ortostatik hipotansiyon kapsamaz: ilaçlara bağlı hipotansiyon A85 ölçüt: yatar durumdan dikey duruma gelinmesi üzerine serebrovasküler yetmezlik belirti ve bulguları (baş dönmesi, senkop) ; ve yatar durumdan dikey duruma gelirken kan basıncında ortalama 15 mmHg düşüşün iki ya da daha fazla kez saptanması düşün: düşük kan basıncı K29 K Geçici serebral iskemi G45 kapsar: baziller yetmezlik, düşme atakları, geçici iskemik atak (GİA), geçici global amnezi kapsamaz: karotid üfürümü K81; serebrovasküler olay K90; migren N89 ölçüt: azalmış beyin fonksiyonunun (24 satten daha kısa) ani başlangıçlı olan, vasküler kaynaklı kabul edilen, sekelsiz ve migren/migren eşdeğerleri/epilepsi dışlanmış geçici belirtileri düşün: bayılma/senkop A06 Not: K91 ile çift kodla K İnme (felç)/serebrovasküler olay G46, I60, I61, I62, I63, I64 kapsar: inme, serebral embolizm/enfarktüs/tromboz/oklüzyon/stenoz/hemoraji, serebrovasküler olay (SVO) subaraknoid hemoraji kapsamaz: geçici serebral iskemi K89; travmatik intrakraniyal hemoraji N80 ölçüt: serebral işlev bozukluğunun vasküler kaynaklı kabul edilen, 24 satten uzun süren veya ölüme neden olan ve başlangıcı 4 hafta (28 gün) içinde olan belirti ve bulguları, düşün: K91 ile çift kodla K91 Serebrovasküler hastalık I65, I66, I67.0, I67.1, I67.2, I67.3, I67.5, I67.6, I67.7, I67.8, I67.9, I68, I69 kapsar: serebral anevrizma, inme sekeli ölçüt: önceki geçici serebral iskemi/inme veya araştırılarak kanıtlanmış serebrovasküler hastalık

15 COOP/Wonca FSD: günlük aktiviteler

16 Hastalık Şiddet Kodları
0-4 arası kod verilir (hiç-çok fazla) Örnek: Tanı: anjinasız iskemik kalp hastalığı ICPC kodu: K76 Şiddeti: 2 (hafif) ICPC ile gösterimi: K76:2

17 Bileşen 1 Bileşen 1 semptom ve yakınmalar için başlıkları içerir. Karşılaşma nedenini (RFEC) kodlamak için planlanmıştır. Her bir bölüm için sayıları ile kodlanır.Her bölümde farklıdır. Örn: A Ateş D Mide yanması H Kulak akıntısı K Çarpıntı/kalp atışlarını hissetme

18 Bileşen 7 Bileşen 7 her bölümde farklıdır. Gelen hasta için tanı girişinde en çok bileşen 7 de yer alan kodlar kullanılır. Kodlamalarda arasındaki kodlar bileşen 7 içersinde yer alır. D 85 :Duedenal ülser F 85 :Kornea ülseri gibi... Tanı bileşeni içerisinde beş alt grubu ayırt etmek mümkündür. Ancak bunların numaralandırılması tüm bölümler için aynı değildir: infeksiyöz hastalıklar kanserler yaralanmalar doğumsal hastalıklar diğer hastalıklar

19 Bileşen 2-6 Bileşen 2,3,4,5 ve 6 tüm bölümlerde aynıdır. Başlıklar herhangi bir vücut sistemine uygulanabilir.

20 Bileşen 2 – Tanı, tarama ve koruyucu işlemler
Tanısal ve koruyucu işlemler, aşılama, tarama, risk belirleme, eğitim ve danışmanlık dahil olmak üzere geniş bir sağlık bakımı aktivitesini kapsar -30 ile -49 arası kodları içerir.

21 Bileşen 2- Tanısal ve koruyucu işlemler
-30 Tıbbi muayene/sağlık değerlendirmesi - tam -31 Tıbbi muayene/sağlık değerlendirmesi - kısmi -32 Duyarlık testi -33 Mikrobiyolojik/immünolojik test -34 Kan testi -35 İdrar testi -36 Gaita testi -37 Histolojik / sürüntü sitolojisi -38 Diğer laboratuar testleri BYS -39 Fiziksel işlev testi -40 Tanısal endoskopi -41 Tanısal radyoloji / görüntüleme -42 Elektrik kaydı -43 Diğer tanısal işlemler -44 Koruyucu aşılama / ilaçlar -45 Gözlem/sağlık eğitimi/öneri/diyet -46 Birincil bakım sunucusuyla konsültasyon -47 Uzmanla konsültasyon -48 Açıklığa kavuşturmak/tartışmak hastanın ihtiyacı -49 Diğer koruyucu işlemler

22 Bileşen 3 – ilaçlar,tedavi ve işlemler
Bu bileşen, birinci basamak hizmet sunucusu tarafından yerinde uygulanan işlemleri sınıflamak için tasarlanmıştır. 50-59 arası kodları içerir.

23 Bileşen 3- İlaç, tedavi, tedavi edici işlemler
-50 İlaç-reçete/talep/yenileme/enjeksiyon -51 İnsizyon/drenaj/yıkama/aspirasyon/vücut sıvısı boşaltma (kapsamaz: kateterizasyon - 53) -52 Eksizyon/çıkarma doku/biyopsi/yıkma/debridman/koterizasyon -53 İnstrumentasyon/kateterizasyon/entübasyon/dilatasyon -54 Tamir/sabitleme-sütür/alçı/protez cihazı (uygulama/çıkarma) -55 Lokal enjeksiyon/infiltrasyon -56 Sargı/basınç/kompresyon/tamponad -57 Fiziksel tıp/rehabilitasyon -58 Tedavi edici danışmanlık/dinleme -59 Diğer tedavi edici işlemler/küçük cerrahi, BYS

24 Bileşen 4 ve 5 Test sonuçları (Bileşen 4) ve Yönetimsel işlemler (Bileşen 5) herhangi bir patoloji bulunmayan problemleri etiketlemek için kullanışlıdır. Örn. Pasaport başvurusu için belge almaya gelen birisini Bileşen 5’te değerlendirilebiliriz. Bileşen 4- Sonuçlar -60 Sonuçlar testler/işlemler -61 Sonuçlar muayene/test/kayıt/başka hizmet sunucudan mektup Bileşen 5- Yönetimsel -62 Yönetimsel işlem

25 Bileşen 6 – Sevkler ve diğer karşılaşma nedenleri
Tedavi veya danışma amacıyla diğer birinci basamak sağlık hizmeti sunucularına, hekimlere, hastanelere, kliniklere veya ajanslara yapılan sevkler bu bileşende kodlanır. ( Röntgen çekilmesi veya laboratuvar araştırması amacıyla yapılan sevkler Bileşen 2’de kodlanır.) 63-69 arası kodları içerir. -63 Takip karşılaşması tanımlanmamış -64 Karşılaşma/hizmet sunucunun başlattığı problem -65 Karşılaşma/hasta/hizmet sunucu tarafından başlatılmayan problem -66 Diğer hizmet sunucusuna/hemşireye/terapiste/sosyal çalışmacıya sevk (kapsamaz: tıbbi) -67 Hekim/branş uzmanı/klinik/hastaneye sevk -68 Diğer sevkler BYS -69 Diğer karşılaşma nedenleri BYS

26


"ICPC’nin Yapısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları