Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR.REHA GİRGİN. YAŞLA BİRLİKTE SERUM ANDROJEN SEVİYELERİNDE AZALMA İLE KARAKTERİZE OLAN VE ANDROJENLERE GENOMİK HASSASİYETTE AZALMANINDA EŞLİK EDEBİLDİĞİ,HAYAT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR.REHA GİRGİN. YAŞLA BİRLİKTE SERUM ANDROJEN SEVİYELERİNDE AZALMA İLE KARAKTERİZE OLAN VE ANDROJENLERE GENOMİK HASSASİYETTE AZALMANINDA EŞLİK EDEBİLDİĞİ,HAYAT."— Sunum transkripti:

1 DR.REHA GİRGİN

2 YAŞLA BİRLİKTE SERUM ANDROJEN SEVİYELERİNDE AZALMA İLE KARAKTERİZE OLAN VE ANDROJENLERE GENOMİK HASSASİYETTE AZALMANINDA EŞLİK EDEBİLDİĞİ,HAYAT KALİTESİNDE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇABİLEN VE BİRDEN FAZLA ORGANI ETKİLEYEBİLEN KLİNİK VE BİOKİMYASAL BİR SENDROMDUR…

3 BU TANIMA GÖRE:  SEMPTOMATİK OLMAYAN HİPOGONODİZM  SEMPTOMATİK OLAN FAKAT BİYOKİMYASAL OLARAK HİPOGONODİZMİN GÖSTERİLEMEDİĞİ VAKALARDA YERİNE KOYMA UYGUN DEĞİL

4  YAŞLANAN ERKEKTE PARSİEL ANDROJEN EKSİKLİĞİ(PADAM)  YAŞLANAN ERKEKDE ANDROJEN AZALMASI  GEÇ BAŞLANGIÇLI HİPOGONODİZM (LOH)  ANDROPOZ

5  GONADAL FONKSYONLAR YAŞLANMAYLA BİRLİKTE AZALIR -BAŞLANGIÇ YAŞI -ŞİDDETİ -GERÇEKLEŞME SÜRESİ BİREYSEL FARKLILIK GÖSTERİR

6 SİSTEM/FONKSİYONYAŞLANMA TESTESTERON CEVABI EREKTİL FONKSYON AZALIRARTAR CİNSEL İSTEK AZALIRARTAR DUYGUDURUMAZALIRARTAR KAS GÜCÜ AZALIRARTAR UYKU DÜZENİ BOZULURDEĞİŞMEZ ÖZEL DİKKAT AZALIRARTAR VAZOMOTOR(SICAK BASMASI) ARTARAZALIR YAŞAM KALİTESİ AZALIRARTAR HEMATOKRİTAZALIRARTAR

7 LEPTİN ÜRETİMİ ARTARAZALIR LDL VE HDL KOLESTEROL DEĞİŞMEZAZALIR YAĞ KÜTLESİ ARTARAZALIR KAS KÜTLESİ AZALIRARTAR KEMİK KÜTLESİ AZALRARTAR SAÇ VE DERİ DEĞİŞİKLİĞİ AZALIRDEĞİŞMEZ

8 TESTESTERON STEROİD YAPIDA BİR HORMONDUR %95 TESTİKÜLER LEYDİG HÜCRELERİNDEN,%5 SÜRRENAL,BEYİN VE BAZI LOKAL HÜCRELERDEN SALINIR %98 PROTEİN’E(SHBG VE ALBÜMİN) BAĞLI,%2 SERBESTTİR

9 YAŞLA BİRLİKTE HEM TESTİSİN(TESTİS KANLANMASININ AZALMASI,LEYDİG HÜCRELERİNİN VE LH HOMONUNA CEVABIN AZALMASI) VE HİPOFİZER-HİPOTALAMUS AKSININ YAŞLANMASI(GONADOTROPİN SALINIMININ AMPLİTDÜT VE FREKANSININ AZALMASI) HEMDE SHBG SEVİYESİ ARTIŞINDAN DOLAYI TESTESTERON SEVİYESİ AZALIR.

10 1. BÖBREKLERDEN ERİTROPOETİN SALINIMI 2. KAS KÜTLESİ İÇİN NİTROJEN TUTULMASININ SAĞLANMASI 3. OSTEOKLASTİK AKTİVİTE ENGELLENMESİ,OSTEOBLASTİK AKTİVİTENİN ARTIRILMASI 4. OTOİMMUN HASTALIKLARDA ENFLAMATUAR CEVABIN AZALTIMASI 5. KC PROTEİN FORMASYONUNU STİMÜLE EDİLMESİ 6. İRRİTABİLİTE VE DEPRESYONU AZALIP GÜVENİN ARTIRILMASI 7. KOGNİTİF AKTİVİTE ARTTIRILMASI 8. LİBİDONUN ARTTIRILMASI 9. GECE EREKSYONU VE DAHA AZ SIKLIKLA GÜNDÜZ EREKSYONU DEVAMI

11  ANDROJEN AKTİVİTESİ İÇİN -ETKİLİ OLDUĞU BÖLGEYE TAŞINMA -HÜCRE İÇİNE PENETRASYON -METABOLİK DÖNÜŞÜM -GENOM ÜZERİNDE RESEPTÖR İLE ETKİLEŞİM

12  KAN TESTESTERON SEVİYESİ ÜRETİM VE METABOLİZMA ARASI DENGE İLE BELİRLENİR  TESTERON -17B ESTRADİOLE AROMATİZE (CYT P 450 AROM) -5A DHT İNDİRGENİR (5ALFA REDÜKTAZE)

13  CYT P450 İLE AROMATİZASYON VE TESTESTERON SEVİYESİ - TESTİS,KARACİĞER,YAĞ DOKUSU,KIL FOLİKÜLÜ VE BEYİN GİBİ ÖSTROJEN BAĞIMLI DOKULARDA ÖSTROJEN MEVCUTİYETİNİ BELİRLER

14 YAŞLANMA İLE BİRLİKTE ENZİMATİK AKTİVİTELERDE DEĞİŞİKLİKLER MEYDANA GELİR BU DEĞİŞİKLİKLER İLE HÜCRESEL AKTİVİTELER SİSTEMİK ANDROJEN DURUMUNDAN ETKİLENMEZ HALE GELİR

15  TESTESTERON KATABOLİZMASI BAŞLICA PROSTAT,KARACİĞER,DERİ DE GERÇEKLEŞİR  KATABOLİK ÜRÜNLER(17-ketosteroidler) İDRAR İLE ATILIR

16  T VE DHT ANDROJEN RESEPTÖRLERİ ÜZERİNDEN ETKİ EDER  LİGAND BAĞIMLI TRANSKRİPSYON FAKTÖRÜ -COOH-TERMİNAL LİGAND BAĞLANMA KISMI -DNA-BAĞLANMA KISMI -AKTİF KISIM -DEĞİŞİK UZUNLUKTA CAG TEKRAR BÖLGESİ -NH2-TRANSAKTİVASYON BÖLGESİ

17  AR DE CAG TEKRARLARI 6 İLE 39 ARASI DEĞİŞİR( IRKA GÖRE DEĞİŞİR )  GENEL OLARAK CAG TEKRARI KISA OLAN BİREYLERDE ANDROJENİK ETKİLER BELİRGİNDİR

18  CAG TEKRAR SAYISI 23 ÜZERİ OLAN GEDİATRİK GRUPTA -MORMALE YAKIN LH SEVİYESİ -NORMAL TESTESTERON SEVİYESİ -DAHA AZ ETKİLENMİŞ POTENS  BUNUNLA BERABER -DAHA FAZALA DEPRESYON -DAHA FAZLA ANGZİETE -GENEL DURUMDA DAHA FAZLA BOZULMA -AZALMIŞ KILLANMA

19  AR DEĞİŞİKLİKLER TESTESTERONUN SEMPTOMATİK ETKİLERİNDE MAJÖR ROL OYNAYABİLİR  BU DURUM ÖZELLİKLE T SEVİYESİ AYNI BİREYLERDE KLİNİK ÇEŞİTLİLİĞİ AÇIKLAYABAİLİR

20  HİPOGONODİZM - YÜKSEK SERUM GLUKOZU -YÜKSEK TRİGLİSERİT -ARTMIŞ VÜCUT KİTLESİ -ARTMIŞ GÖBEK KALÇA ORANI -ARTMIŞ AÇLIK İNSÜLİN DİRENCİ ENDEKSİ

21  KLİNİK PADAM TANISI ÇOK BÜYÜK PROBLEMDİR -NE SEMPTOMLAR NEDE DÜŞÜK TESTESTERON SEVİYESİ TEK BAŞINA TANI KOYDURMAZ -SEMPTOMLAR OLMAZSA OLMAZI

22  SEMPTOMLARIN AŞİKAR OLDUĞU FAKAT BELİRGİN BİYOKİMYASAL DESTEK OLMADIĞINDA - TERAPETİK MÜDAHALE İDEAL TEŞHİS YAKLAŞIMIDIR

23  EN SIK KARŞILAŞILAN SEMPTOMLAR -YORGUNLUK -AZALMIŞ CİNSEL AKTİVİTE -İSTEKSİZLİK  SEMPTOMLARIN TÜMÜ BULUNMAYABİLİR,ŞİDDETİ FARKLILIKLAR GÖSTREBİLİR

24  PADAM SEMPTOMLARI TESTESTERON REPLASMAN TEDAVİSİ KESİLMESİ İLE TEKRARLAMA EYİLİMİ GÖSTERİR

25  FİZİK MUAYENE -SPESİFİSİTESİ DÜŞÜK -TESTİKÜLR ATROFİ /PUBİK KILLANMA VE SAKALLARDA AZALMA İLE BİRLİKTE -UZAMIŞ VAKALARDA OSTEOPOROZ  HİÇ BİRİ TEK BAŞINA VEYA KOMBİNE OLARAK TEŞHİSTE YETERLİ DEĞİLDİR

26  PADAM TESPİT İÇİN 3 TANE TEST MEVCUTTUR -ST.LOUİS ÜNİVERSİTESİ(ADAM) -YAŞLANAN ERKEK SEMPTOM ÖLÇEĞİ(AMS) -MMAS

27  ADAM VE AMS TESTLERİ SEMPTOM ANKETİ  MMAS SEMPTOM VE EPİDEMİOLOJİK BULGU KARIŞIMINDAN OLUŞAN BİR ANKET

28  SENSİTİVİTE %88 SPESİFİSİTE %60  BİR ÇALIŞMADA,ADAM NEGATİF ERKEKLERE GÖRE ADAM POZİTİF ERKELERDE HESAPLANAN TESTESTERON VE SERBEST TESTESTERON SEVİYELERİ DAHA DÜŞÜK BULUNMUŞTUR  ADAM ANKETİNİN DOĞRULUĞU BİRÇOK BAĞIMSIZ ARAŞTIRMACI TARAFINDAN DOĞRULANMIŞTIR…

29  AMS SENSİTİVİTE %83 SPESİFİSİTE %39  MMAS SENSİTİVİTE%60 SPESİFİSİTE%59  AMS,AVRUPA’DA YAPILAN BİR ÇALIŞMAYA GÖRE 70 YAŞ ÜZERİ ERKEKLERDE TESTESTERON VE SERBEST TESTESTERON SEVİYELERİ İLE KORELE BULUNMAMIŞTIR

30  BU ANKETLER PADAM TARAMASI İÇİN UYGUN TEŞHİS KOYMAYA YÖNELİK BEKLENTİLER ZAYIF!!!

31 A positive answer represents yes to 1 or 7 or any 3 other questions. (Circle one)  YesNo1.Do you have a decrease in libido (sex drive)?  YesNo2.Do you have a lack of energy?  YesNo3.Do you have a decrease in strength and/or endurance?  YesNo4.Have you lost height?  YesNo5.Have you noticed a decreased enjoyment of life?  YesNo6.Are you sad and/or grumpy?  YesNo7.Are your erections less strong?  YesNo8.Have you noticed a recent deterioration in your ability to play sports?  YesNo9.Are you falling asleep after dinner?  YesNo10.Has there been a recent deterioration in your work performance?

32  ANKETİN PSİKOLOJİK, SOMATOVEJETATİF VE CİNSEL 3 BÖLÜMÜ VARDIR  17 SORUDAN OLUŞUR  HER SORUYA 1-5 ARASI PUAN VERİLİR  TOPLAM SKOR YÜKSEK İSE (>35) SEMPTOMLAR ŞİDDETLİ ( BİOKİMYASAL ARAŞTIRMA YAP )

33  TESTESTERON SEVİYESİ,YAŞLANMA İLE BİRLİKTE ARTAN SHBG İLE AZALIR  GENÇ ERKEKLERDE TESTESTERON %60 SHBG %38 ALBUMİNE BAĞLI %1-2 SERBEST  SERBEST VE ALBUMİNE BAĞLI TESTESTERON(BİOEFEKTİF)AKTİF FORM  SHBG BAĞLI TESTESTERON İNAKTİF FORM

34  PADAM İLE İLİŞKİLİ SEMPTOMLAR -BİOEFEKTİF(SERBEST+ALBUMİN BAĞLI)TESTESTERON SEVİYESİ İLE KORELEDİR -TOTAL TESTESTERON YETERSİZ

35 GERÇEK TESTESTERON SEVİYESİNİ GÖSTEREN ORANDIR DİREKT SERBEST TESTESTERON SEVİYESİ ÖLÇÜLEREK VEYA TOTAL TESTESTERON/SHBGX10 İLE HESAPLANIR FTI 30-150 ARASI NORMAL FTI <30 İSE TESTESTERON YETMEZLİĞİ

36  SAF KLİNİK TEMELLERDE HİPOGONODİZM VARLIĞININ TESPİTİ OLDUKCA ZOR  ÇOK İLERİ VAKALAR, KLİNİK ŞÜPHE UYANDIRIR  BİOKİMYASL DESTEK PADAM TEŞHİSİNDE OLMAZSA OLMAZDIR

37  RİSK ALTINDA VEYA PADAM ŞÜPHESİNDE -TESTESTERON TESPİTİ İÇİN 08:00-11:00 ARASI ÖRNEK ALINMASI -TARAMA AMACI İLE TOTAL TESTETSTERON TESPİTİ YETERLİ -T SEVİYESİ DÜŞÜK VEYA ALT SINIRA YAKIN İSE,GONADOTROPİN VE PROLAKTİN İLE T TEKRARI -GENÇ ERKEKLERDE KRONİK GONADOTROPİN YÜKSEKLİĞİ İLE DÜŞÜK T(<12nmol/L VEYA <350ng/dl) PRİMER HİPOGONODİZM TEŞHİSİ İÇİN YETERLİ -YAŞLI ERKEKLERDE TEŞHİS SINIRLARI YETERİNCE NET DEĞİL,İLAVE VERİLERE İHTİYAÇ DUYULUR

38  GENÇ ERKEKLERDE TESTESTRON SEVİYESİNDE SABAH YOĞUNLAŞAN SİRKARDİAN RİTİM VARDIR  YAŞLI ERKEKLERDE BU SIRKARDİAN RİTİM BOZULMUŞTUR  HEM YAŞLI HEMDE GENÇ ERKKLERDE T SEVİYELERİNDE HAFTALAR ARASI %20 DEĞİŞKENLİK MEVCUTTUR

39  BİOKİMYASAL VERİLER YETERSİZ KALDIĞINDA  DİĞER NEDENLER EKARTE EDİLDİĞİNDE  KONTRAENDİKASYON YOK İSE 90 GÜNLÜK DİAGNOSTİK T UYGULAMASI ÖNERİLİR…

40  HER NEKADAR HİPOTESTESTERONEMİ EN YAYGIN BİLİNEN OLSADA: -YAŞLANMA İLE BERABER DİĞER HORMONLARDA BARİZ OLARAK ETKİLENİR

41  2. VE 3.DEKATTA PİK SEVİYEYE ÇIKAR  70 YAŞINA KADAR NORMALİN<%30 KADAR İNER  VASKULAR SİSTEMDE AKTİF ROL OYNAR  SEKSUAL FONKSYONLARA ÇİFT ETKİSİ VARDIR: -İNDİREKT ENDOKRİNOLOJİK -DİREKT VASKÜLER

42  SEVİYESİ HER DEKATTA %14 DÜZEYİNDE AZALIR  GH AZALMASI: KAS KÜTLESİNDE AZALMA,KEMİK DANSİTE DEĞİŞİKLİĞİ,KILLANMA DEĞİŞİKLİĞİ,YAĞLANMA DEĞİŞİKLİĞİ  BÜYÜME HORMON REPLASMANI EÜGONODAL ERKEKLERDE BU DEĞİŞİLLİKLERİ DÜZELTEBİLİR

43  LOH SEMPTOMLARININ BAZILARINDA ANDROJEN REPLASMANI TERCİH EDİLSEDE,SON ÇALIŞMALAR YAŞLI ERKEKLERİN TEK BAŞINA GH UYGULAMASINA YANITI OLDUĞUNU BELİRTİR  ANDROJEN REPLASMANI BAZI UGULAYICILAR TARAFINDAN GH REPLASMANI İLE DESTEKLENİR..  TESTESTERON İLE GH REPLASMANI PROSTAT BÜYÜMESİNE NEDEN OLABİLİR

44  HİPOGLİSEMİ VE KARANLIĞA CEVABEN ARTAR  PİNEAL CİSİMDEN ÜRETİMİ YAŞLANMA İLE AZALIR  PİNEAL CİSİM FONKSYONU ANLAŞILAMAMIŞ OLMASINA RAĞMEN GONADAL FONKSYONLAR VE BİORİTİM DÜZENLEMESİNDE ROL OYNAR

45  MELATONİN UYGULAMASI YAŞLI ERKEKLERDE SIKÇA GÖRÜLEN UYKU PROBLEMLERİNİ RAHATLATABİLİR  AŞİKAR HİPOGONODİZMDE BİRDEN ÇOK HORMON ETKİLENMESİ SEBEBİ İLE MELATONİN DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI SEMPTOM TESPİTİ ZOR

46  YAŞLANMA İLE HİPOTİROİD-PİTÜİTE-TİROİD AKSINDA DEĞİŞİKLİKLER OLUR  YAŞLANMA İLE %20 HİPOTİROİDİ GÖRÜLÜR

47  PROLAKTİN,KORTİKOSTEROİD VE ESTRADİOL(E2)ÜRETİMİ YAŞAM BOYU DEĞİŞMEZ  LEPTİN SEVİYESİ HİPOANDROJENEMİ İLE DEĞİŞİR  TESTESTEON REPLASMANI İLE LEPTİN SEVİYESİ DÜŞÜRÜLEBİLİR(OBESİTEYİ DÜZELTEBİLİR)

48  PROSTATİK DOKUDA LEPTİN RESEPTÖRLERİ MEVCUTTUR  LEPTİN,PUBERTEDE PROSTATİK BÜYÜMEYİ DESTEKLER  KANSER OLUŞUMUNU DİREKT OLARAK ETKİLEYEBİLİR  LEPTİN,ANDROJEN BAĞIMSIZ PROSTAT KANSER HÜCRELERİNİ UYARABİLİR

49  ÇOĞU EPİDEMİOLOJİK ÇALIŞMALAR GÖSTERMİŞTİR Kİ YÜKSEK T SEVİYESİ DÜŞÜK KVS RİSKİ TAŞIR  TESTESTERON REPLASMANI YAŞLI ERKEKLERDE -TOTAL VE LDL KOLAESTEROLÜ DÜŞÜRÜR -HDL KOLESTEROLÜ DEĞİŞTİRMEZ/MİNİMAL AZALTIR

50  SEKS STEROİDLERİ KVS DE - SERUM LİPOPROTEİN PROFİLİ (DÜZELİR) -VASCULAR TONE(AZALIR) -PLATELET VE ERİTROSİT FAKTÖRÜ(ARTAR) -ATEROGENEZE DİREKT ETKİSİ(ÖNLER)

51  VÜCUT YAĞI DAĞILIMI DEĞİŞİR  KAS GÜCÜARTIŞI(YAŞLILARDA BELİRGİN DEĞİL)  ÖZELLİKLE LUMBAR VERTEBRADA KEMİK REZORBSONUNU AZALTIR,MİNERAL YOĞUNLUĞUNU ARTIRIR

52  CİNSEL FONKSYON ÜZERİNE ETKİ: -CİNSEL İSTEK: HİPOGONODAL ERKEKELRDE CİNSEL İSTEKSİZLİK SIK GÖRÜLÜR İHTİYAÇ DUYULAN TESTESTERON SEVİYESİ KİŞİLER ARASI FARKLILIKLAR GÖSTERİR -EREKTİL DİSFONKSYONU: NORMAL EREKSYONUN OLUŞUMU İÇİN ANDROJEN DESTEĞİNE İHTİYAÇ VARDIR İHTİYAÇ DUYULAN ANDROJEN SEVİYESİ KİŞİLER ARASI FARKLILIKLAR GÖSTERİR

53  SEMPTOMLAR SPESİFİK DEĞİLDİR  SEPTOMLARA DEĞİŞİK YÖNTEMLER KULLANILABİLİR -YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ(ALKOL VE SİGARA KESİLMESİ) -DİYET VE EGZERSİZ -OSTEOPOROZ İÇİN BİFOSFONATLAR -RUH HALİ İÇİN ANTİDEPRESANLAR

54  BU YÖNTEMLERİN DEVAMLILIĞI ZAYIFTIR (HASTALARIN ÇOĞU TEDAVİYİ KESER)  TEK BAŞINA TESTESTERON REPLASMANI SEMPTOM VE BULGULARDA DÜZELME SAĞLAR

55  FİZYOLOJİK SINIRLARDA TESTESTERON SEVİYESİ SAĞLAMAK  TEDAVİ SIRASINDA SUPRAFİZYOLOJİK VE SUBFİZYOLOJİK T SEVİYELERİNDEN KAÇINMAK  DHT/T VE E2/T ORANLARINI NORMALİZE ETMEK

56 ENJEKTE EDİLEN:  ENJEKTE EDİLEN: -TESTESTERON PROPİONAT (25-50 mg 2-3 günde bir) -TESTESTERON SİPİONAT ( 200-400mg 3-4 hf bir İM ) (DEPO-TESTESTERON SİPİONAT) -TESTESTERON ENANTAT( 200-400mg 2-4 hf bir İM ) (DELATESTRYL) -TESTESTERON UNDECANOATE( 1000mg 12 hf bir ) (NEBİDO)

57  ORAL/BUCAL -BUCCAL TAB ( 30mg 2x1 ) (STRİAN) -METİLTESTESTERON ( 10-30mg /gün ) (METANDREN) -TESTESTERON UNDECANOATE( 120-200mg / gün ) (ANDRİOL) -FLUOKSİMESTERON TB ( 5-20 MG/GÜN ) -MESTERELON TB(DHT) ( 25-75 MG/GÜN ) (PROVİRON)

58 SUSTSNON 250 MG (3 haftada bir i.m.)  T.propionat 30mg  T.fenilpropionat 60mg  T.izokrapot 60 mg  T.dekonat 100 mg -KISA VE UZUN ETKİLİ ESTER KOMBİNASYONU -FLUKTUASYON FAZLA -İSTENMEYEN PİK T SEVİYESİNE NEDEN OLUR

59  TRANSDERMAL -TESTESTERON PACH ( 10-15 mg gün ) (ANDRODERM,TESTODERM) -TESTESTERON JEL ( 5-10 g gün ) (ANDROGEL,TESTİM) -SKROTUMA YAPIŞAN BANDLAR( 2.5-7.5 MG GÜN )

60 TESTESTERON İMPLANTLARI (1200mg 6 ayda bir)

61  UZUN ETKİLİDİR  MAK.KONSANTRASYONA 72 SAATTE ULAŞIR  NORMAL SİRKARDİAN RİTİM OLUŞTURMAZ  NORMAL T SEVİYESİ İÇİN HER 10-21 GÜNDE BİR UYGULANIR  TESTESTERON UNDECANONATE (NEBİDO) KUZEY AMERİKADA KULLANILMAZ

62 TEMEL SORUN  DERİN KAS İÇİ ENJEKSYON GEREKLİLİĞİ  İLK UYGULAMADA SUPRAFİZYOLOJİK SEVİYELRE ULAŞILIP SONRAKİ ENJEKSYON ÖNCESİ SUBFİZYOLOJİK SEVİYELERE DÜŞEN KARARSIZ T SEVİYELERİNE NEDEN OLMASI

63  TESTESTERON UNDECANONATE  AVRUPADA KULLANIMI ONAYLANMIŞ  BAŞLANGIÇTA 6 HAFTA ARAYLA 2 DEFA  TAKİBEN 12 HAFTADA BİR KERE  YILDA 4 ENJEKSYON İLE SUPRA VE SUBFİZYOLOJİK SEVİYEYE ULAŞMAYAN T SEVİYESİ

64 TEMEL SORUN  PROSTAT KANSERİ TANISI KONULDUĞUNDA ART’NİN KESİLMESİ GEREKTİĞİNDE UZUN ETKİLİ OLMASI  HALEN ART’DE ÖNERİLEN PREPARATLAR KISA ETKİLİ OLANLARDIR

65  HEPATİK METABOLİZMAYI GEÇMEK İÇİN ALKALİZE EDİLEN PREPARATLAR KULANILIR  CİDDİ ANDROJENİK ETKİ,HİPERLİPİDEMİ,KARACİĞER TOKSİSİTESİ MEVCUT  NADİREN TERCİH EDİLİRLER  AMERİKADA OLMAMASINA RAĞMEN ANDRİOL DÜNYADA KULLANILIR (ANDRİOL KC TOKSİSİTESİ YOK)

66  YAMA VE JEL FORMLARI MEVCUT  HER İKİ FORM DİÜRNAL RİTİMİ SAĞLAR  YAMA,GÖRÜNÜMÜ VE CİLT REAKSYONU NEDENİ İLE TERCİĞİ AZ  JEL FORM İYİ TOLERE EDİLİR  DÜNYADA EN POPÜLER UYGULAMA ŞEKLİ

67  YAMA FORM SKROTAL 5 alfa-REDÜKTAZE AKTİVİTESİ NEDENİ İLE SUPRAFİZYOLOJİK DHT DÜZEYİNE SEBEP OLUR  KULLANIM ZORLUĞU VE DHT ÜZERİNE ETKİSİ NEDENİ İLE TERCİH EDİLMEZ

68 GÜNÜMÜZDE KULLANILAN PREPARATLAR  TESTOGEL  NEBİDO(Testesteron Undeconat)

69  PDE5 İNH NİTRİK OKSİT NÖROTRANSMİTERİNE BAĞIMLI  BU SİSTEMİN BÜTÜNLÜĞÜ T SEVİYESİNE BAĞIMLI  PDE5 İNH + T %79 İYİLEŞME  2.ULUSLAR ARASI EREKTİL DİSFONKSYON KONSULTASYONU(2003 PARİS) UYARINCA PDE5 İNH DUYARSIZ ED VARLIĞINDA HİPOGONODİZM ARAŞTIRILMALI

70  MEME KANSERİ, PROSTAT KANSERİ VARLIĞI,POLİSİTEMİ,TEDAVİ EDİLMEMİŞ UYKU APNESİ SENDROMU VE BPH ‘A BAĞLI AĞIR MESANE ÇIKIM OBSTRÜKSYONU KESİN KONTRAENDİKASYONDUR  NADİREN SIVI RETANSYONU,KC TOKSİSİTESİ, JİNEKOMASTİ  T REPLASMANI YAŞLI ERKEKLERDE RBC VE HB SEVİYESİNİ ARTIRABİLİR (TEDAVİ KESİLEBİLİR,DOZ AZALTILABİLİR,FARKLI BİR FORMULASYON SEÇİLEBİLİR)  DELİLLER KISA SÜRELİ (3 YILA KADAR) T REPLASMAN TEDAVİSİNİN PROSTAT ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ OLMADIĞINI GÖSTERMİŞTİR - HIGH GRADE PIN VARLIĞINDA KONTRAENDİKASYON YOK - RADİKAL TEDAVİ SONRASI KONTRAENDİKASYON YOK

71  PSA’DA İLK 6 AYDA 1 ng/ml ‘DEN FAZLA ARTIŞ GÖRÜLÜRSE VEYA YILLIK 0.4 ng/ml DEN FAZLA ARTIŞ İZLENİRSE ART TEDAVİSİ KESİLİP PCA TARAMASI İÇİN TRUSG BİOPSİ PLANLANMALI

72 HEMATOKRİT DEĞERLERİ  %51 ÜZERİNDE FLEBOTOMİ VE DOZ AYARLAMASI  %54 ÜZERİNDE ART KESİLMESİ GEREKMEKTEDİR

73 SEMPTOMATİK TAKİP ŞART SEMPTOMATİK DÜZELME SAĞLANMAZ İSE TEDAVİ KES PROSTAT,HEMATOPOİK SİSTEM,LİPİT PROFİLİ,KCFT,DAVRANIŞ PROFİLİ

74 İLK GÖRÜŞTE CBC,KCFT,PSA(RM İLE BERABER),KAN LİPİD PROFİLİ 1.AY KONTROLDE CBC İLK YIL 3 AYDA BİR CBC,KCFT,PSA(RM İLE BERABER) BİR YIL SONUNDA YILLIK TAKİP YILDA 1 DEFA KAN LİPİD PROFİLİ

75  2004 YILINDA YAYINLANMIŞ BİR MAKALE  TESTESTERON,T+FİNASTERİD,PLASEBO GRUBU  T+FİNASTERİD VE T GRUBUNDA HİPOGONODİZM SEMPTOMLARINDA BENZER DÜZELME  T+ FİNASTERİD GRUBU PROSTAT HACMİ VE PSA ÜZERİNDE KORUYUCU ETKİNLİK

76  ABD,SEATTLE WASHINGTON ÜNİVERSİTESİNDE MAYIS 2011 DE YAYINLANMIŞ BİR ÇALIŞMA  6 AY TESTERON VE TESTESTERON + DUTASTERİD UYGULANAN 46 HASTALIK ÇALIŞMA  SONUÇ: PROSTAT HACMİ VE PSA DEĞERLERİ COMBİNE GRUPTA TESTESTERON GRUBUNA GÖRE ANLAMLI OLARAK AZALMIŞTIR

77  TT >400ng/dl İSE BAŞKA TETKİKE GEREK YOK  TT 200-400ng/dl İSE GRİ ZON SHBG VE SERBEST T  TT<200ng/dl İSE FSH,LH VE PROLAKTİN YAŞLI ERKEKELERDE HİPOGONODİZM TT<200 ng/dl İSE ART BAŞLA ART DE HEDEF TT:300-500 ng/dl

78  60 YAŞ ÜSTÜ ERKELERİN %70 LOH VARDIR  KLİNİK TANI İÇİN ADAM,AMS VE MMS SEMPTOM ÖLÇEKLERİ KULLANILIR  DİĞER HORMONLARDAN KAYNAKLANMAYAN T DÜŞÜKLÜĞÜ İLE TANI KONUR  SEMPTOM VAR TT GRİ ZONDA İSE(200-400 NG/DL) İSE SERBEST T BAK  FTI<30 İSE VEYA TOTAL T< 200 ng/dl İSE TEDAVİ BAŞLA  TT DÜŞÜK SERBEST T (50-210 pg/ml) NORMAL İSE DESTEK GEREKSİZ  ŞİDDETLİ VAKALARDA TESTESTERON SEVİYESİ DÜŞÜKLÜĞÜ TANIDA YETERLİ  TESTESTERON DÜZEYİ YETERLİ VEYA YÜKSEK İKEN YETERSİZLİK BULGUSU VAR İSE RESEPTÖR DİRENCİ DÜŞÜN  TESTESTERON RESEPTÖR ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNEMLİ(MUTASYONLAR,CAG TEKRARI)  IPSS>19 VEYA PCA ŞÜPHESİNDE VERME  BPH ‘DA,T+5 alfa-REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ KULLANILABİLİR  TESTOGEL VE NEBİDO EN SIK TERCİH EDİLEN FORMLAR

79  HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ HASTALIKLARI  TESTİS HASARI(ALKOL,TRAVMA,ORŞİT,ORŞEKTOMİ)  SİROZ  HİPOTİROİDİ (SHBG AZALMASI İLE BERABER)  ANDROJEN VE STEROİDLİ İLAÇ KULLANIMI  GENETİK HASTALIKLAR(KALMAN SEND.,KLİNEFELTER SEND.)  TESTİS YETMEZLİĞİ  ADRENAL YETMEZLİK

80 SABRINIZ EMEĞİNİZ VE PERFORMANSINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"DR.REHA GİRGİN. YAŞLA BİRLİKTE SERUM ANDROJEN SEVİYELERİNDE AZALMA İLE KARAKTERİZE OLAN VE ANDROJENLERE GENOMİK HASSASİYETTE AZALMANINDA EŞLİK EDEBİLDİĞİ,HAYAT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları