Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gelişme Ekonomisi. 20. Yüzyıldaki gelişmeler Yirminci Yüzyılın yarısına yakın bir süre dünya iki kutuplu ve sürekli soğuk savaş rüzgârlarının estiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gelişme Ekonomisi. 20. Yüzyıldaki gelişmeler Yirminci Yüzyılın yarısına yakın bir süre dünya iki kutuplu ve sürekli soğuk savaş rüzgârlarının estiği."— Sunum transkripti:

1 Gelişme Ekonomisi

2 20. Yüzyıldaki gelişmeler

3 Yirminci Yüzyılın yarısına yakın bir süre dünya iki kutuplu ve sürekli soğuk savaş rüzgârlarının estiği bir ortamdan, tek bir ülkenin egemen güç haline gelmeye başladığı bir dünyaya evrilirken ve dünya ülkeleri arasındaki gelir dağılımı giderek ciddi oranda daha da eşitsiz bir hal alırken, bu soruna ilk planda çözüm üretmesi gereken iktisat biliminin yetersiz kaldığını gözlemliyoruz. Ulusal ve uluslararası anlamda ortaya çıkan gelir/kaynak dağılımı eşitsizliklerinin piyasada ‘görünmez bir el’ tarafından düzeltilebileceği yaklaşımının iktisatta egemen anlayış olmasından bu yana, çözüm konusunda kayda değer bir adım atıldığını söylemek zor.

4 Ekonomik Kalkınma Nedir? Sizce kalkındık mı? A B C Gıda Makine D

5 Üretimde etkinliğin sağlanabilmesi, eldeki mümkün tüm kaynakların tam ve maksimum kullanılmasını gerektirir; bu durumda üretim noktası eğri üzerindeki B noktasıdır. Dağılımda etkinliğin sağlanabilmesi, üretilmesi istenen mallar arasındaki seçim sonucunda üretim ile ilgili istenmeyen bir fazlalığın ya da eksikliğin olmaması anlamına gelir. Şekildeki C noktasında, üretim kapasitesi etkin olduğu halde, çok fazla miktarda makine üretilip, gıda üretimi yetersiz kaldığından, ülke zor durumdadır. Üretken kaynakların hem nicelik hem de nitelik olarak büyümesi/gelişmesi ise, üretim olanakları eğrisinin, şekilde olduğu gibi dışarıya doğru kayması demektir. Bu durumda gerçekleşen üretim miktarı, örneğin D noktası gibi bir noktada olacaktır. Üretim olanakları eğrisinin dışarıya kayması, ya teknik bir ilerleme ya da girdi olarak kullanılmaya uygun kaynaklardaki artış anlamına gelmektedir.

6 Kalkınma ekonomisi, ekonominin diğer alt disiplinlerinden ve diğer disiplinlerden en fazla yararlanan alandır Kalkınma Ekonomisi hukuk siyaset ekonomi sosyoloji istatistik tarih

7 Kalkınmanın Ölçülmesinde Karşılaşılan Başlıca Problemler Toplam Üretim ve Gelirin Hesaplanmasındaki Problemler Refahın Ölçülmesindeki Problemler Ülkeler Arası Karşılaştırmalarda Toplam Üretim ve İstatistiklerle ilgili Problemler

8 Toplam Üretim ve Gelirle ilgili Problemler AGÜ’lerin istatistik toplama mekanizmaları da az gelişmiştir Geçimlik sektörün varlığı Yer altı ekonomisi ya da kayıtdışı ekonominin varlığı Refahın Ölçülmesindeki Problemler İnsan ve çevre sağlığına yönelik zararların oluşturduğu maliyetler Ev İşleri Ülkeler Arası Karşılaştırmalardaki Problemler Kur hesaplamalarından kaynaklanan problemler Ticarete konu olan ve olmayan mal ve hizmetlerin varlığı

9 İstatistik toplamadaki zorluklar

10

11 Dünya Bankası’nın 2004 World Development Report’da yayınlamadığı istatistikler Örnek: Bahama Adaları, Irak, vs.

12 Geçimlik ekonominin varlığı

13 Kayıtdışı ekonominin varlığı

14 Human Development Index Hesaplaması SAĞLIK Ülkenin ortalama yaşam süresi: 78 En yüksek erişilebilecek hedef yaş: 85 En düşük katlanılabilecek hedef yaş: 25 (78 – 25)/(85-25) = 0.883 EĞİTİM Yetişkinlerdeki okur-yazarlık endeksi: (95.8-0)/(100-0)=0.958 Gayri safi kayıt oranı endeksi: (69-0)/(100-0)=0.69 Toplam eğitim endeksi: 2/3 (0.958) + 1/3 (0.69) = 0.869 GSYİH ENDEKSİ [log (8840) – log (100)]/[log (40.000) – log (100)] = 0.748 HDI = 1/3 (0.883) + 1/3 (0.869) + 1/3 (0.748) = 0.883

15 2006 yılında Human Development Index (HDI) sıralaması

16 Human Development Index

17 Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı Ne üretilecek? Kimin için üretilecek? Ne etkide bulunur? Ne kadar üretilecek? Nasıl üretilecek?

18 Temel İhtiyaçlar Yaklaşımındaki Bazı Göstergeler Gıda: kişi başına kalori ya da protein miktarı Eğitim: Okur-yazarlık, ilkokul kayıt oranı Sağlık: Yaşam süresi Temizlik/Hijyen: Toplumun ne kadarının temiz koşullarda yaşadığı ile ilgili oran Su arzı: Toplumun ne kadarının tremiz ya da kullanılabilir suya erişiminin olduğu Konut: oda başına insan sayısı (?)

19 PPP RankGDP RankÜlkeMilyon $ (PPP)Milyon $ 11ABD12,409,48512,455,068 24Çin8,572,6662,228,862 32Japonya3,943,7544,505,912 412Hindistan3,815,553785,468 53Almanya2,417,5372,781,900 65Birleşik Krallık1,926,8092,192,553 76Fransa1,829,5592,110,185 87İtalya1,667,7531,723,044 910Brezilya1,627,262794,098 1014Rusya Federasyonu1,559,934763,720 118İspanya1,133,5391,123,691 129Kanada1,061,2361,115,192 1311Kore Cumhuriyeti1,056,094787,624 1413Meksika1,052,443768,438 1524Endonezya847,415287,217 1615Avustralya643,066700,672 1719Türkiye612,312363,300 1832Arjantin558,755183,309 1927Güney Afrika557,971240,152 2034Tayland549,285176,602 Satınalma gücü yaklaşımına göre GSYİH ve eski yöntemlerle hesaplanan GSYİH, 2005 Kaynak: Dünya Bankası

20 Kaynak: Kişi Başına Düşen GSYİH ÜlkeABD $PPP $ÜlkeABD $PPP $ Lüksemburg65,63065,340Hindistan7203,460 Norveç59,59040,420Pakistan6902,350 İsviçre54,93037,080Kenya5301,170 ABD43,74041,950Bangladeş4702,090 Japonya38,98031,400Mali3801,000 Türkiye4,7108,420Madagaskar290880 Tayland2,7508,440Sierra Leona220780 Çin1,7406,600Etiopya1601,000 Filipinler1,3005,300Malawi160650 Endonezya1,2803,720Burundi100640

21 ÜlkeAnket TarihiKırsalKentselToplam Bangladeş200053.036.649.8 Bolivya199981.762.7 Kolombiya19997.055.064.0 Guatemala200074.527.156.2 Madagaskar199976.752.171.3 Malawi1997-199866.554.965.3 Filipinler199756.721.536.8 Sierra Leona198976.053.068.9 Etiyopya1999-200045.037.044.2 Ürdün199711.7 Tunus199513.93.67.6 Mısır1999-200023.322.516.7 Ulusal Yoksulluk Sınırı Altında Yaşayanların Toplam Nüfustaki Oranı, % Kaynak: Dünya Bankası, World Development Report 2005 A Beter Investment Climate for Everyone, World Bank-Oxford University Press, 2004

22 Günlük 1 $’ın Altındaki Yoksulların Toplam Nüfustaki Oranı, % ÜlkeAnket tarihi Bolivya199914 Etiyopya1999-200026.3 Hindistan1999-200034.7 Malawi1997-199841.7 Mali199472.8 Kaynak: Dünya Bankası, World Development Report 2005 A Beter Investment Climate for Everyone, World Bank-Oxford University Pres, 2004 Türkiye’de Mutlak Yoksulluk Oranı, % 200220032004 Kentsel21.9522.3016.57 Kırsal34.4837.1339.97 Toplam26.9628.1225.60 Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=287

23 Günde 1$’dan daha az gelirle yaşayan nüfus (%)

24 Ücret Farklılıkları En Üst Düzey Yüzde 10’un Ücretinin En Alt Düzeydeki Yüzde 10’un Ücretine Oranı 197019801990 Almanya-2.5 ABD3.23.84.5 Fransa3.73.2 İtalya-2.32.5 Japonya-2.52.8 İngiltere2.52.63.3 İsveç2.12.02.1

25 Nüfus (milyar) NüfusYüzdesiGSMH (milyar $) GSMH Yüzdesi Kişi Başına Gelir, $ 2003200420032004200320042003200420032004 I 111.015.615.725,45032,24580.780.026,51032,112 II 2.73.143.847.45,0226,86315.917.11,8602,274 III 2.52.340.636.91,0751,1873.42.9430507 Toplam 6.166.4100 31,64740,295100 5,1206,329 I: Yüksek Gelir Grubu Ülkeleri II: Orta Gelir Grubu Ülkeleri III: Düşük Gelir Grubu Ülkeleri Kaynak: http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Section1.htm Küresel Gelir Eşitsizliği

26 Gelir dağılımındaki eşitsizlik Sao Paolo, Brezilya

27 Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Eşitsizliğin Ölçülmesi 1. Yoksulluk Oranı veya Kafa Sayım Oranı 2. Yoksulluk Açığı ve Foster-Greer-Thorbecke Endeksi y i bireyin ortalama reel harcaması, z yoksulluk sınırı, N nüfus (ya da ele alınan örnek kitle), M yoksul insanların sayısı ve  eşitsizlikten hoşlanılmamasının bir ölçümü olarak yorumlanabilen bir ağırlıklandırmadır.

28 Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Eşitsizliğin Ölçülmesi 3. Sen Endeksi 4. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı Bu formülde; n örnekteki birey sayısı, y i, i bireyinin gelirini göstermektedir. 0.4’ün üzeri hesaplamalar için, o ülkede gelir eşitsizliğinin olduğu değerlendirmesi yapılır.

29 Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Eşitsizliğin Ölçülmesi 4. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı

30 Gini katsayısına göre ülkeler

31 Anket yılı En Düşük % 10 En Düşük % 20 İkinci % 20 Üçüncü % 20 Dördüncü % 20 En Yüksek % 20 En Yüksek % 10 Bolivya20020.31.55.910.918.763.047.2 Brezilya20030.82.66.210.718.462.145.8 Kolombiya20030.72.56.210.618.062.746.9 Endonezya20023.68.411.915.421.043.328.5 Japonya19934.810.614.217.622.035.721.7 Meksika20021.64.38.312.619.755.139.4 Finlandiya20004.09.614.117.522.136.722.6 Hollanda19992.57.613.217.223.338.722.9 Panama20020.82.56.411.219.660.343.6 Paraguay20020.62.26.311.318.861.345.4 Filipinler20002.25.48.813.120.552.336.3 GüneyAfrika20001.43.56.310.018.062.244.7 Türkiye20032.05.39.714.221.049.734.1 Britanya19992.16.111.416.022.544.028.5 ABD20001.95.410.715.722.445.829.9 Kaynak: http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Section2.htm Gelirin Nüfusun Yüzdelik Dilimlerine Göre Dağılımı

32 Kuznets Eğrisi – Ters-U Kuramı

33 Ters-U Kuramı ile ilgili Türkçe literatür azlığı

34 Kalkınma sürecinin ilk aşamalarında görece eşitsizliğin önemli ölçüde arttığı ancak daha sonraki aşamalarda bunun tersine döndüğü önermesini destekleyen güçlü bulgular vardır. Söz konusu önerme, ülke sayısını gelişmiş ülkelerle sınırlı tutsak da, gelişmekte olan ülkeleri de analizin içine katsak da aynı sonucu vermektedir. Kalkınma süreci içinde pek çok alt süreç gelir eşitsizliği ile ilgilidir ve aralarında nedensellik ilişkisi bulunabilir. Bu süreçler, üretim yapısındaki sektörel kaymalar, eğitime daha fazla katılımın sağlanması veya işgücünün niteliğindeki artış şeklinde olabilmekte ve özellikle kalkınma sürecinin daha sonraki aşamalarında görülen görece gelir eşitliğinin sağlanmasında açıklayıcı rol üstlenmektedir. Yatay kesit verileriyle yapılan analizlerde, kalkınma süreci içinde gelir dağılımındaki bozulmanın nüfusun büyük bir kısmını mutlak yoksulluğa iteceği şeklindeki önermeyi destekleyici sonuçlara ulaşılamamıştır. Gelinen kalkınma düzeyinde, hızlı büyümenin beklenenden daha büyük bir gelir eşitsizliğine yol açacağı yolundaki önermeyi destekleyen sonuçlara ulaşılamamaktadır. Gelir eşitsizliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiden çıkarılan sonuçlar


"Gelişme Ekonomisi. 20. Yüzyıldaki gelişmeler Yirminci Yüzyılın yarısına yakın bir süre dünya iki kutuplu ve sürekli soğuk savaş rüzgârlarının estiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları