Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİLM SEKTÖRÜNÜN KURUMSALLAŞMASI VE DIŞA AÇILMASI 18-11-2006 İSTANBUL 18-11-2006 İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİLM SEKTÖRÜNÜN KURUMSALLAŞMASI VE DIŞA AÇILMASI 18-11-2006 İSTANBUL 18-11-2006 İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1 FİLM SEKTÖRÜNÜN KURUMSALLAŞMASI VE DIŞA AÇILMASI 18-11-2006 İSTANBUL 18-11-2006 İSTANBUL

2 ABD’de sinema ve televizyon, silah ve ilaçtan sonraki en büyük sanayidir. Yan sanayisiyle beraber toplam büyüklüğü 2005 yılında 200 milyar Dolar dolayında olduğu tahmin edilmektedir. İngilizce çekilen filmlerin sadece yıllık gişe hasılatı tahmini 7,1 milyar Dolardır. ( PW:2000 Raporu) Film endüstrisinde DVD satış ve kiralama hasılatı gişe hasılatından daha yüksektir. İngiltere’de yapılan araştırmaya göre; Sinemaya gitme sayısı; yılda ort. 5,8/kişi DVD, video satışı yılda ort. 7,4/kişi SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ

3 FİLM SEKTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİ? Ülkenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtması ve turizm etkisi Her 5 yabancı turistten 1’i İngiltere’ye televizyon dizisinde gördüğü için gelmektedir. 1972’de Birt Raynold’sun filmi ‘Deliverance’ Güney Afrika’da 5 milyon Dolar bütçe ile çekilmiş, o bölgede kano safarilerinden 75 milyon Dolar hasılat elde edilmiştir. Harry Potter’den sonra İngiltere’de bölgenin turizmi % 100 artmıştır. ‘Egypt’ adlı emax theatre uzun yıllar ABD’de sürekli gösterimde. Türkiye’de ‘Asmalı Konak’ın Kapadokya’daki setine turlar düzenlenmiştir.

4 Kitlesel bir iletişim aracı olması nedeniyle ülke çapında ve uluslar arası alanda politik ve toplumsal geniş etki doğurması, Hitler ve Yahudi temalı filmler ABD siyasetinin dünyaya tanıtılması ve yaygınlaştırılmasındaki rolü Gece Yarısı Ekspresi Kurtlar Vadisi Irak Doğuracağı çok yönlü etkiler nedeniyle sektöre yaklaşımın ulusal politika olarak ele alınması gerekmektedir. Bazı ülkelerde sağlanan teşviklerde ülke kültürünün tanıtımına yönelik temalar şartı aranmaktadır. FİLM SEKTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİ?

5 Ekonomide çok yönlü katkı sağlaması, Araştırmalara göre bir film prodüksiyonu için harcanan her bir Doların yerel ekonomiye dönüşü 2,5 – 3 Dolardır. Filmde kullanılan gizli reklamlarla ülke ürünlerinin marka imajları geliştirilmektedir. İstihdama katkı ve eğitilmiş insan gücünü arttırılması. (Kanada’da vergi iade sistemine hak kazanmak için yabancı yatırımcıların her ekipte en az 3 stajyer öğrenci çalıştırma zorunluluğu var.) Net döviz girişi sağlanmaktadır. Yan sanayi geliştirmektedir. (ekipman, perakende ürünler, bilgisayar, elektronik, kamera, ışıklandırma sistemleri, catering, inşaat, TV, reklam gibi) FİLM SEKTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİ?

6 ÖRNEKLER Yan sanayi örneği; ‘Lord of War’ filmi çekimi için 415 araç kullanılmış ve yüz binlerce dolar dolayında benzin tüketilmiştir. ‘Harry Potter’ filmiyle alakalı ürünlerin 2002 yılında toplam satış rakamları 1,4 milyar Dolar civarındadır. İngiltere’de yapılmış bir araştırmada tanınan teşviklerle vergilendirilmeyen her bir Pounda karşılık 2.2 Poundluk vergilendirilmiş harcama oluşmuş. FİLM SEKTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİ?

7 DÜNYA TRENDLERİ Artan işçi, yapım ve lokasyon maliyeti nedeniyle ABD’li büyük yapım şirketleri yabancı ülkelerde film yapım olanaklarını araştırmakta ve büyük yapımların önemli bir kısmını yabancı ülkelere kaydırmaktadır. Örnek Ülkeler; Yeni Zelanda, Bulgaristan, Kanada, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Fas, İrlanda, İngiltere, Avustralya Örnek Yapım; ‘Cold Mountain’ (Soğuk Dağ) Romanya’da çekilmiş, bu yapımı gerçekleştirenler 20 milyon Dolar kar elde ettiklerini açıklamışlardır.

8 DÜNYA TRENDLERİ Film yapımlarında giderek artan oranda özgün teknoloji kullanılması ve yoğun olarak dijital ortama geçiş.

9 BAŞARI FAKTÖRLERİ Kurumsal alt yapının kurulması, İngiltere’de Film Konseyi. (Vizyonu; rekabetçi bir film endüstrisi oluşturmak ve film kültürünü geliştirmek) Fas’da Fas Sinematografik Merkezi (CCM). Fiji Adaları Yagara Stüdyo Şehri. (Yaklaşık 2500 dönümlük alanda) Macaristan Ulusal Film Ofisi Toronto Film ve Televizyon Ofisi

10 Bürokratik engellerin kaldırılması; Fas’da Fas Sinematografik Merkezi (CCM) bütün bürokratik işlemleri tek merkezden ve hızlı şekilde sağlamaktadır. BAŞARI FAKTÖRLERİ

11 Ucuz, esnek ve eğitilmiş iş gücü kapasitesinin artırılması

12 BAŞARI FAKTÖRLERİ Teknik altyapı, stüdyo alt yapısının güçlendirilmesi. Zengin tarihi, kültürel ve doğal mekanların varlığı ve değerlendirilmesi. Mevsimin çeşitliliği. Mali ve vergisel teşvikler. Yeterli güvenliğin sağlanması.

13 TÜRKİYE’DE FİLM SEKTÖRÜ GÜÇLÜ YÖNLERİ; Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikler. Medeniyetlerin buluştuğu bir noktada yer alması. (3 semavi din ve 72 kültür) Girişimci ve yaratıcı insan potansiyeli. İç pazardaki potansiyel talep.

14 TÜRKİYE’DE FİLM SEKTÖRÜ ZAYIF YÖNLER VE SORUNLAR; Kurumsal ve teknik alt yapı eksikliği. Eğitilmiş iş gücü kapasitesinin yetersizliği. Yeterli mali teşviklerin olmaması. Finansman kaynaklarının yetersizliği. Sektör içerisinde fikir ve eylem birliğinin olmaması. Konuya stratejik olarak yaklaşılmaması. Kayıt dışılığın ve korsan yayıncılığın yüksekliği Stopaj oranlarının yüksekliği Bürokrasi, hukuksal karmaşa ve belirsizlik Tanıtım eksikliği

15 VİZYON (Hayalimiz) Ulusal ve uluslar arası alanda saygın, etkin, güçlü ve rekabetçi bir film sektörü oluşturmak.

16 MİSYON (Amaç) Film sektörümüzün güçlenmesini ve dışa açılımını sağlamak suretiyle; Ülkemizi tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi yönleriyle tanıtmak, Ekonomisini oluşturarak değer katmak Temel değerlerimizin toplumumuzla ve gelecek kuşaklarla iletişimini güçlendirmek.

17 HEDEFLER VE ÖNERİLER Kurumsal alt yapının güçlendirilmesi amacıyla; ‘Türk Sinema Konseyi’nin kurulması,

18 HEDEFLER VE ÖNERİLER Teknik alt yapının güçlendirilmesi amacıyla, Uygun stüdyo platformlarının oluşturulması ve iletişim alt yapısının güçlendirilmesi, Yerel yönetim imkan ve kaynaklarından yararlanılmasının temini, 2010’da İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri için, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin ve Hükümet’in sektörü önemli bir unsur olarak dikkate alması. 2010 yılına kadar “İstanbul’un Fethi”, “Mevlana ve Sevgi” ve “Çanakkale” konularında üç büyük yapımı ülkemize kazandırılması.

19 HEDEFLER VE ÖNERİLER Eğitilmiş insan gücünün geliştirilmesi ve sayısının artırılması Yabancı dil bilen insan kaynağı sayısının artırılması Film eğitim merkezlerinin kurulması Endüstrinin ileri teknolojiyle buluşmasının sağlanması Yabancılarla ortak yapımların özendirilmesi

20 HEDEFLER VE ÖNERİLER Bürokratik ve hukuki işlemlerle ilgili karmaşanın ve belirsizliğin giderilmesi; Türk Sinema Konseyi’nin bu sorunların çözümünde ve işlemlerin hızlandırılmasında etkin rol üstlenmesi Gümrük işlemlerinden doğan engellerin giderilmesi Çalışma izinlerinin kolaylaştırılması Esnek istihdam imkanlarının getirilmesi

21 HEDEFLER VE ÖNERİLER Mali destek ve vergi kolaylıkları; Yabancı projelerin Türkiye’de yapılması halinde Türkiye’de yapılacak harcamaların katma değer vergisinin iade edilmesi.

22 HEDEFLER VE ÖNERİLER Örnek Uygulamaları; Avustralya 15 ila 50 milyon Dolar bütçeli projelerde, bütçenin % 70’inin ülkede harcanması halinde harcamanın % 12,5’i iade edilmektedir. 50 milyon Doları aşmasın halinde yüzde şartı aranmamaktadır. Şirketin Avustralya’da yerleşik olması halinde, % 100 yatırım indirimi, (ancak Avustralya konseptinin kullanılması şartı gerekmekte)

23 HEDEFLER VE ÖNERİLER Örnek Uygulamaları; İngiltere Filmin tahmini bütçesinin İngiltere Film Konseyi’nden onaylanmasından hareketle tahmini KDV önceden film yapımcısına iade edilmektedir.

24 HEDEFLER VE ÖNERİLER Örnek Uygulamaları; İrlanda Projenin İrlanda’nın kültür ve tanıtımına yapacağı katkı, Filmin yapımcılarının ve teknik personelinin mesleki kapasiteleri, Film için verilecek vergi teşviklerinin filmin başarısına yapacağı katkı, Projenin ülkedeki sinema ve televizyon sektörüne yapacağı katkı, Şartıyla vergi muafiyeti ve vergi iadeleri sağlamaktadır

25 HEDEFLER VE ÖNERİLER Örnek Uygulamalar; Macaristan Film yapımı için Macaristan’da yapılan harcamaların % 20’si iade edilmektedir. Bu sistem Macar olmayan ve ortak yapımlar için geçerli. KDV iadesine ek olarak bütçenin belli bir miktarı % 20’de iade konusu olmaktadır.

26 HEDEFLER VE ÖNERİLER Sektördeki kayıt dışılık göz önüne alınarak yapılacak düzenlemeyle, belli miktarda götürü giderin matrahtan indirimi kabul edilmelidir. Kurumlar Vergisi oranının % 30’dan, % 20’ye düşürüldüğü bir vergisel ortamda, yapılan ödemelerdeki % 22 stopaj oranının indirilmesi gerekmektedir. Sinema ve dizi filmleri amortismanları % 100 olarak değerlendirilmelidir. Zira film bir yıldan kısa sürede amorti olmaktadır. Sinema sektöründe çalışanların ücretlerine indirimli gelir vergisi tarifesi uygulanması.


"FİLM SEKTÖRÜNÜN KURUMSALLAŞMASI VE DIŞA AÇILMASI 18-11-2006 İSTANBUL 18-11-2006 İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları