Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Domuz Gribi İnfluenza A H1N1 Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Domuz Gribi İnfluenza A H1N1 Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Domuz Gribi İnfluenza A H1N1 Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Domuz Gribi Olgu tanımları Klinik Görüntüleme Tedavi Korunma Aşı Olgu sunumu Sağlık personeli ne yapmalı Ne kadar hazırız

3 Olgu tanımları CDC Olası olgu: ILI (Influenza-like illness) : Ateş (100 F 0 ; 37.8 C 0 ), öksürük, boğaz ağrısı, olası diğer hastalıkların dışlanması Kanıtlanmış olgu : Ek olarak PCR yada kültürle Inf A H1N1 saptanması

4 Klinik bulgular Kim daha çok hastalanıyor ? Meksika 24 mart – 29 nisan 2009 2155 pnömoni 821 hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır pnömoni : % 35 100 ölüm : % 5 NEJM 2009;361:674-9

5

6

7

8

9 Kimler daha çok hastalanıyor Kimlerde mortalite daha yüksek 5 – 59 yaş grubu Hastaların :% 71 Ölümlerin : %87 1957 yılından sonra doğanlar

10

11 NEJM 2009:361:680-9

12

13

14 3 numaralı olgu

15 Bronş duvarı nekrozu Nötrofilik inflamasyon Hyalen membranlar

16 Dikkati çekenler 98 hasta akut solunum sıkıntısı 18 hasta pnömoni nedeni ile yatış %50’si 13 - 47 yaş aralığında Sadece 8’inde altta yatan hastalık var Ateş, öksürük, dispne, solunum sıkıntısı Bilateral yamalı infiltrasyonlar, LDH yüksekliği, kreatinin kinaz(%62), lenfopeni (%61)

17 Dikkati çekenler Hastaların çoğunluğu Altta yatan hastalığı olmayan Sağlıklı genç ve orta yaşlılar Mevsimsel influenzadan farklı 1918 epidemisinde eklenen bakteryel pnömoniler mortaliteyi artırmış Bu seride antibiyotik verilmesi mortaliteyi etkilememiş

18 Sağlık personeli Önlemler: Hasta izolasyonu N 95 maskesi Alkol bazlı el dezenfektanları 104 sağlık personelinde : 2m’den daha yakın temas öyküsü 22 sağlık çalışanında H1N1 infeksiyonu: oseltamavir

19

20 Mortalitede anlamlı farklılıklar Hipotansiyon Böbrek yetmezliği pH APACHE II skoru SOFA skoru P a O 2 / F i O 2

21 YB gerektiren ağır H1N1 İspanya 32 hasta 6 ölüm Gebeler, altta yatan hastalığı olanlar Dersler: Antiviral tedavinin erken başlanması Tanısal testler için beklenmemesi Negatif test sonucuna karşın H1N1 olasılığının sürebileceği (%10) Crit Care 2009;13:148

22 Almanya 14940 olgu

23 Eurosur 2009;14:1-4

24 Klinik 268 hasta ABD Ateş %93 Öksürük83 Nefes darlığı54 Güçsüzlük40 Titreme37 Myalji36 Rinore36 Boğaz ağrısı31 Baş ağrısı 31 Kusma29 Wheezing24 Up to date 2009

25 Komplikasyon riski yüksek hastalar Kaliforniya 553 hastalık deneyim Kronik akciğer hastalıkları%37 Bağışıklığın baskılanması17 Kalp hastalıkları17 Diabet13 Obesite13 Up to date 2009

26 Gebelik 2. – 3. trimestirde risk daha fazla YB yatışı ve mortalite daha fazla H1N1 : erken doğum ve düşük riskini artırıyor

27 Laboratuvar bulguları Lökositoz yada lökopeni Lenfopeni AST – ALT yüksekliği Kretinin kinaz yüksekliği Myositis, myokard iskemisi LDH yüksekliği BUN –kreatinin yüksekliği

28 Grafi bulguları AJR 2009;193:1-4

29 Grafi bulguları Yamalı konsolidasyonlar, buzlu cam alanları, hava bronkogramları, alt loblarda ve periferde daha sık

30 PE AJR 2009;193:1-6

31 Sekonder bakteryel infeksiyon

32 WWW.CDC.GOV/H1N1FLU

33 CDC hasta yönetim rehberi 18 yaşından büyük mü Ateşi var mı Boğaz ağrısı yada öksürük var mı HAYIR : Ön planda tanıdan uzaklaşın, ancak kas ağrıları, kusma, diare ile de influenza görülebileceğinden izleyin EVET : İnfluenza düşünün ve eşlik eden durumları, ek hastalıkları ve ağırlığını sorgulayın

34 CDC hasta yönetim rehberi Hastalığın ağırlık ölçütleri Nefes darlığı Göğüste sıkışma hissi yada ağrı Aşırı halsizlik Konfüzyon Ciddi yada inatçı kusma atakları İnfluenza semptomlarının kaybolduktan birkaç gün sonra yeniden yada ağırlaşmış olarak ortaya çıkmaları HAYIR : ayaktan izleyin EVET : hastaneye yatırın

35 CDC Hasta yönetim rehberi Ağırlık ölçütleri yoksa eşlik eden durumlar veya altta yatan hastalıklar sorgulanmalı: 65 yaş veya daha yaşlı olmak Gebelik veya Astım dahil kronik akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları(HT dışında), kan hastalıkları, metabolik hastalılar (DM dahil) Bağışıklığın baskılanması (HIV, ilaçlar) Solunum fonksiyonlarını ve yutma – öksürük reflekslerini azaltan durumlar (kas hastalıkları, spinal kord hasarları..) HAYIR : İzlem EVET : Hastaneye yatırın ve hemen antiviral başlayın

36 CDC hasta yönetim rehberi İlk soru dışındaki sorulara HAYIR yanıtı verilen olgular: İnfluenza ilişkili komplikasyon riski düşüktür Ayaktan izlenmelidir Kötüleşme olursa derhal başvuru Evde ayrı bir odada izolasyon önerilmelidir El yıkama, alkol bazlı el dezenfektanları Öksürük ve hapşırıkta tek kullanımlık mendil Antiviral başlanmayabilir Ateş düştükten 24 saat sonrasına kadar evde kalmalıdır

37 Tedavi CDC İnfluenza semptomları olanların tümüne antiviral verilmesi önerilmez Erken ampirik oseltamivir yada zanamivir 2 yaşından küçük bebekler 65 yaş veya daha yaşlı olanlar Gebeler Kronik hastalıkları olanlar yada bağışıklıkları baskılanmış olanlar kronik aspirin kullanımı olan 19 yaşından gençler

38 CDC 2-4 yaş arasında altta yatan hastalıkları yada ağır klinik tablo yoksa antiviral verilmeyebilir Tedavi en geç ilk 48 saatte başlanmalıdır Tedaviye başlamak için labaratuvar sonuçları beklenmemelidir Negatif sonuçlanan hızlı testler hastalığı dışlamaz Ev içi temas / yakın temas Kemoproflaksi yada semptomlar başlayınca tedavi

39 CDC Oseltamivir – zanamivir : duyarlı Amantadine – rimantadine : dirençli Oseltamivir direnci kanıtlanmış suş varlığı: Zanamivir + amantadine/rimantadine Ağır vakalarda doz 2 kat artırılabilir ?! (kanıtlanmamış veri)

40 CDC Antiviral kemoproflaksi Oseltamivir – zanamivir Mevsimsel influenza yada H1N1 taşyıcısı ile korunmasız teması olan influenza komplikasyonları için yüksek rik taşıyan kişiler Sağlık personeli

41 CDC Antiviral kemoproflaksi Kime verilmemeli Temas edilen kişinin tanımlanmış enfeksiyöz periyodun geçmiş olması Okul, kamp ve ortamlarda temas öyküsü olan sağlıklı genç ve erişkinler İnfeksiyöz kişi ile son temasın üzerinden 48 saatten çok geçmiş olanlar

42 CDC Kemoprofilaksi İlk temastan 10 gün sonrasına kadar KP alternatifi: semptomlar çıkar çıkmaz erken tedavi vermek Maruziyet riski sürekli ise koruyucu önlemlere ağırlık vermek Oseltamivir rezistansı: dolaşımdaki suş, bağışıklığı baskılanmış hastalar, daha önce KP amaçlı oseltamivir verilmiş olanlar

43 İlaç dozları Oseltamivir : 75 mg tablet (Tamiflu) Zanamivir : 5 mg inhalasyon (Relenza) Tedavi Oseltamivir : 5 gün, günde iki kez Zanamivir : 5 gün, günde 2 kez 2 inhlasyon Korunma Oseltamivir : 10 gün, günde tek doz Zanamivir : 10 gün, günde bir kez 2 inhalasyon

44 Komplikasyon ABD ve Kanada : %2-5 Hafih olgular kaydedilmeyebileceği için gerçek oran öngörüsü : %0.3 Bakteryel koinfeksiyon : % 29 Anormal EEG Pulmoner emboli Multilober pnömoni ARDS

45 Korunma Hasta izolasyonu Hastanın cerrahi maske takması Sağlık personeli N 95 maskesi El yıkama Kemoprofilaksi Erken tedavi başlanması

46 H1N1 monovalan aşı Monovolan aşı Koruyuculuk 2 haftadan sonra başlıyor Yan etkiler mevsimsel inf aşısı ile aynı Mevsimsel influenzaya karşı koruyuculuğu yok İnaktive aşı (flu shot; swine flu) 6 aylıktan daha büyüklere Gebeler dahil Nazal sprey aşı (LAIV)(flumist) zayıflatılmış aşı Alt sınır 2 yaş Gebelere kontrendike

47 H1N1 aşısı ACIP ve CDC önerileri Kimler aşılanmalı 6 ay- 24 yaş arası gençler Sağlık personeli Gebeler 25 – 64 yaş arasında ek hastalığı olanlar 65 yaş ve üzeri öncelikli grup değil

48 H1N1 aşısı Kimler aşılanmamalı Yumurta alerjisi olanlar İnfluenza aşısına yan etkisi olanlar GBS öyküsü (inf aşısı sonrasında 6 haftada GBS gelişen hastalar) Ateşli hastalığı olanlar 6 aylıktan küçük bebekler

49 Yaşamı tehdit eden H1N1 olgusu 78 yaşında erkek HT, DM, omuz protezi op ve KBY nedeni ile renal Tx geçirmiş Düşük dozda immunsupresif tedavi alıyor Yunanlı, eşi Brezilyalı Gemi ile Akdeniz turu Gemide 2 kişide inf benzeri tablo Kuşadası’nda indiriliyor

50 C.M. Normal lökosit sayısı Lenfopeni yok Sağ alt lobda pnömonik infiltrasyon var Hafif hipoksemik Tedavi İzole edildi Sağlık personeli kişisel koruyucularla temas etti TGP tanısı ile antibiyotik verildi 24. saatte oseltamavir eklendi 24.saatte Refrakter hipoksemi Genel durumda çok hızlı bozulma Çok hızlı radyolojik progresyon Entübasyon ve YB izlemi (Anesteziyoloji ve ardından Göğüs Hastalıkları)

51 C.M. ARDS Böbrek etmezliği Nazal sürüntü PCR H1N1 + BAL: Nötrofil egemenliği ARB negatif Kültürde üreme yok Dializ

52

53

54

55

56

57

58

59 C.M. Trakeostomi açıldı Antipsödomonal tedavi, glikopeptid 10 gün oseltamavir Yatışının 25.gününde trakeostomide spontan solunuma geçildi 27.günde ailesinin isteği ile ambulans uçağı ile ülkesine gönderildi

60 Teşekkür – ekip çalışması Göğüs hastalıkları Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri İnfeksiyon hastalıkları Doç.Dr.Vildan Avkan Oğuzülgen Anesteziyoloji Prof.Dr.Ali Günerli

61 Sağlık personeli ne yapmalı Hasta izolasyonu, hastaya cerrahi maske El yıkama – alkol bazlı dezenfektanlar N 95 Grip bulguları varlığında evde istirahat H1N1 aşısı

62 Ne kadar hazırız Tüm hekim ve sağlık çalışanları Yaşlılar, altta yatan hastalıklılar, gebeler Acil Servis, KBB, Göğüs Hastalıkları, İnfeksiyon Hastalıkları, Yoğun Bakım Paniğe kapılmamak Korunma önlemlerine uymak Maske ve el dezenfeksiyonu Aşılanmak


"Domuz Gribi İnfluenza A H1N1 Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları