Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME. Tanım: Yem bitkileri Evcil hayvanların yeşil ve kuru ot, silo yemi, tane ve yumru yem ihtiyacını karşılamak amacıyla tarla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME. Tanım: Yem bitkileri Evcil hayvanların yeşil ve kuru ot, silo yemi, tane ve yumru yem ihtiyacını karşılamak amacıyla tarla."— Sunum transkripti:

1 TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME

2 Tanım: Yem bitkileri Evcil hayvanların yeşil ve kuru ot, silo yemi, tane ve yumru yem ihtiyacını karşılamak amacıyla tarla topraklarında yetiştirilen bitkilere “YEM BİTKİLERİ” denir.

3 YEM BİTKİLERİNİN SINIFLANDIRMASI 1. Botanik yönden sınıflandırma a) Buğdaygiller (Gramineae) b) Baklagiller (Leguminosae) 2. Yetiştirme istekleri yönünden sınıflandırma a) Serin mevsim yem bitkileri b) Sıcak mevsim yem bitkileri 3. Ömürleri yönünden sınıflandırma a) Tek yıllık yem bitkileri b) İki yıllık yem bitkileri c) Çok yıllık yem bitkileri 4. Kullanım amaçlarına göre sınıflandırma a) Yeşil yem bitkileri b) Kuru ot bitkileri c) Tane yemi bitkileri d) Yeşil gübre bitkileri e) Silaj bitkileri 5. Diğer yönden sınıflandırma a) Tuza dayanımları yönünden sınıflandırma b) Kurağa dayanımları yönünden sınıflandırma c) Yeşil alan bitkisi yönünden sınıflandırma

4 1.Botanik yönden sınıflandırma Botanik yönünden yem bitkilerini 3 ayrı grupta toplamak mümkündür. Buğdaygiller (Gramineae=Poaceae)Buğdaygiller (Gramineae=Poaceae) Baklagiller (Leguminosae=Fabaceae)Baklagiller (Leguminosae=Fabaceae) Diğer familyalara bağlı yem bitkileriDiğer familyalara bağlı yem bitkileri Örnek: Ispanakgiller (Chenopodiaceae) – Hayvan pancarı (Beta vulgaris ssp.crassa) Şemsiye çiçekliler (Umbelliferae) – Hayvan havucu Şemsiye çiçekliler (Umbelliferae) – Hayvan havucu (Daucus corota ssp. sativa) Bileşikgiller (Compositae) – Yer elması (Helianthus tuberosa) Kabakgiller (Cucurbitaceae)- Hayvan kabağı (Cucurbita pepo convar.citrullinina) Gülgiller(Rosaceae) –Küçük çayır düğmesi (Sanguisorba minor) Haçlı çiçekliler(Cruciferae)-Yemşalgamı(Brassica rapa)

5 2. Yetiştirme istekleri yönünden sınıflandırma 1.Serin Mevsim Yem Bitkileri 2.Sıcak Mevsim Yem Bitkileri

6 Serin Mevsim Yem Bitkileri Otlak ayrığı – Agropyron cristatum Mavi ayrık- A. intermedium Yüksek otlak ayrığı- A.elongatum Kılçıksız brom- Bromus inermis Domuz ayrığı- Dactylis glomerata Yabani otlak arpası–Elymus junceus Çayır kelp kuyruğu-Phleum pratense Çayır salkımotu – Poa pratensis Çayır tilkikuyruğu- Alopecurus pratensis Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum)

7 Sıcak Mevsim Yem Bitkileri Cindarı- Setaria italica Sudan otu- Sorghum sudanense Kocadarı- Sorghum vulgare Sorgum- Sorghum bicolor Sarı sakalotu- Andropogon ishaemum Yeşil sakalotu-Andropogon gryllus Köpek dişi- Cynodon dactylon Darı türleri- Panicum sp. Sorgum- Sorghum bicolor

8 3. Ömürleri yönünden sınıflandırma Tek Yıllık Yem Bitkileri Mısır – Zea mays Cindarı – Setaria italica Sudan otu – Sorghum vulgare var. sudanense Kocadarı – Sorghum vulgare Sudanotu

9 3. Ömürleri yönünden sınıflandırma İki Yıllık Yem Bitkileri İtalyan çimi – Lolium italicum (=L. multiflorum) İtalyan çimi

10 3. Ömürleri yönünden sınıflandırma Çok Yıllık Yem Bitkileri Ayrık türleri – Agropyron sp. Kılçıksız brom – Bromus inermis Domuz ayrığı – Dactylis glomerata Yabani otlak ayrığı – Elymus junceus Çayır kelp kuyruğu – Phleum pratense Çayır salkım otu – Poa pratensis Çayır tilkikuyruğu – Alopecurus pratensis Yumrulu kanyaş – Phalaris tuberosa Kamışsı yumak – Festuca arundinacea Koyun yumağı – Festuca ovina Kılçıksız brom

11 4. Kullanım amaçlarına göre sınıflandırma a)Kuru ot bitkileri Yüksek çayıryulafı (Avena elatior L.) Çayır tilkikuyruğu (Alopecurus pratensis L.) Çayır kelpkuyruğu (Phleum pratense L.) b)Yeşil ot bitkileri Mısır (Zea mays L.) Sudan otu (Sorghum sudanense (Piper) Stapf. c)Tane yemi bitkileri Mısır (Zea mays L.)

12 4. Kullanım amaçlarına göre sınıflandırma d)Yeşil gübre bitkileri Koca fiğ – (Vicia narbonensis L.) Sudan otu – (Sorghum sudanense (Piper) Stapf.) e)Silaj yem bitkileri Mısır – (Zea mays L.) Kocadarı türleri – (Sorghum spp.)

13 5. Diğer yönlerden sınıflandırma I.TUZA DAYANIMLAR YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA Yem bitkilerinin tuza dayanımları farklılık göstermektedir. a)Tuza Fazla Dayanan Yem Bitkileri (12-6 milimhos)  Köpek dişi – Cynodon dactylon  Yüksek otlak ayrığı – Agropyron elongatum  Kamışsı yumak – Festuca arundinacea  Arpa – Hordeum vulgare b)Tuza Orta Derecede Dayanan Yem Bitkileri (6-3 milimhos)  Çokyıllık çim (İngiliz çimi) – Lolium perenne  Kılçıksız brom – Bromus inermis c)Tuza Dayanımlı Olmayan Yem Bitkileri (3-2 milimhos)  Çayır tilkikuyruğu – Alopecurus pratensis

14 5. Diğer yönlerden sınıflandırma II.KURAĞA DAYANIMLAR YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA a)Kurağa Fazla Dayanan Yem Bitkileri  Otlak ayrığı – Agropyron cristatum  Koyun yumağı – Festuca ovina  Korunga – Onobrychis sativa  Yonca – Medicago sativa b)Kurağa Orta Derecede Dayanan Yem Bitkileri  Domuz ayrığı – Dactylis glomerata  Kılçıksız Brom – Bromus inermis  Sarı taşyoncası – Melilotus officinalis  Tüylü fiğ – Vicia villosa c)Kurağa Dayanıklı Olmayan Yem Bitkileri  Çayır kelpkuyruğu – Phleum pratense  Çayır salkımotu – Poa pratensis  Sarıçiçekli gazalboynuzu – Lotus corniculatus

15 5. Diğer yönlerden sınıflandırma III.YEŞİL ALAN BİTKİSİ YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA a)Süs Bitkisi Olarak Kullanılan Yem Bitkileri  Sepetçi kamışı – Arundo donax L. b)Yeşil Alan Yem Bitkileri  Ak tavusotu – Agrostis alba L.  Kırmızı yumak – Festuca rubra L.  Koyun yumağı – Festuca ovina L.  Çayır salkımotu – Poa pratensis L.  Adi salkımotu – Poa trivialis L.  Çokyıllık çim – Lolium perenne L.  Köpek dişi – Cynodon dactylon (L.) Pers.

16 Yem Bitkilerinin Önemi 1) Yem Bitkilerinin Hayvan Beslemedeki Önemi 2) Yem Bitkilerinin Toprak Korumadaki Önemi 3) Yem Bitkilerinin Toprak Verimliliğine Etkisi 4) Yem Bitkilerinin Ekim Nöbetindeki Yeri ve Önemi 5) Yem Bitkilerinin Yeşil Gübre Olarak Kullanımı Yönünden Önemi

17 TÜRKİYE’DE YEM BİTKİLERİ TARIMININ BUGÜNKÜ DURUMU

18 Cetvel 1. Türkiye'de 1940-2002 yılları arasında yem bitkisi ekim alanındaki değişmeler (000 ha olarak) YıllarYoncaKorungaFiğBurçak 1940-*-26.9111.6 19504.22.030.0130.6 196028.96.579.5136.0 197051.323.5104.075.0 1980131.071.0114.031.0 1990186.093.0240.013.0 2000250.8107.5225.33.6 2002260.099.0234.22.9 *:Bu yıllara ait veriler bulunamamıştır.

19 Cetvel 2. Bazı Ülkelerde Yem Bitkileri Ekim Alanları Ülke Toplam Tarla Arazisi (m ha) Yem Bitkileri Ekim Alanı (m ha) Yem Bitkileri Ekim Alanlarının Tarla Arazisi İçindeki Oranı (%) Avustralya50.30425.05649.8 ABD175.20940.22523.0 İngiltere5.6521.43725.4 Fransa18.4474.75425.8 Almanya11.8134.31736.5 İtalya8.1722.4730.2 Hollanda0.9050.28431.4 Türkiye23.8050.7443.1

20 Cetvel 3. FAO 1998 Yılı İstatistiklerine Göre Değişik Ülkelerde Karkas Ağırlığı ve İneklerde Süt Verimi Ülke Sığır Karkas Ağırlığı (kg) Koyun Karkas Ağırlığı (kg) İnek Süt Verimi (l/laktasyon) Avustralya236.220.35473.4 ABD336.130.58450.7 İngiltere297.519.86705.2 Fransa283.917.26043.3 Almanya308.121.36280.7 İtalya261.49.15225.9 Hollanda206.226.67296.1 Türkiye155.215.81669.2

21 Cetvel 4. Kaliteli Kaba Yem Kaynaklarımız ile Hayvan Varlığı Dengesi KaynakAlan (milyon ha)Üretim (Ton) Çayır-Mera Yem Bitkileri 12.4 0.7 12.200 3.000 Toplam22.415.200 Hayvan Varlığı Büyükbaş Küçükbaş 13.6 milyon baş (8 milyon baş BBHB) 45.2 milyon ha (5 milyon BBHB) Toplam58.8 milyon baş (13 milyon BBHB) Gereksinilen Kaba Yem Kaliteli Kaba Yem Açığı 26 milyon ton 26 milyon-15 milyon ton= 11 milyon ton


"TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME. Tanım: Yem bitkileri Evcil hayvanların yeşil ve kuru ot, silo yemi, tane ve yumru yem ihtiyacını karşılamak amacıyla tarla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları