Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Müdür Yardımcısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Müdür Yardımcısı"— Sunum transkripti:

1 TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Müdür Yardımcısı
Pandemik A (H1N1) 2009 TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Mahmut AKDAĞ Sağlık Müdür Yardımcısı 1

2 Domuz Gribi Vakalarının Dünyadaki Seyri
2

3

4

5

6

7 Laboratuvarda doğrulanmış pandemik (H1N1) 2009 ölen vaka dağılımı
25 Ekim 2009

8

9

10 VAKA SAYILARI (18 Ekim 2009) TOPLAM Kaynak:DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 13.297
DSÖ BÖLGELERİ TOPLAM Vakalar * Ölümler Afrika Bölge Ofisi (AFRO) 13.297 75 Amerika Bölge Ofisi (AMRO) 3.539 Doğu Akdeniz Bölge Ofisi (EMRO) 14.739 96 Avrupa Bölge Ofisi (EURO) üzeri En az 261 Güney Doğu Asya Ofisi (SEARO) 41.513 573 Batı Pasifik Bölge Ofisi (WPRO) 455 DÜNYA GENELİ üzeri  En az 4.999 Kaynak:DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ * ile belirlenmiş ülkelerin rapor ettikleri vaka sayıları gerçek güncel sayının altında olduğu için bu ülkelerin bireysel vakaları belirlemelerine ve bildirmelerine ihtiyaç yoktur.

11 Dünyadaki durum (30 ekim 2009)

12 Pandemic (H1N1) 2009 Weekly update (Virological surveillance data)
(30 October 2009) Toplam:161,069. 100,946 (62.7%) --pandemic H1N1 6887 (4.3%) Mevsimsel A (H1) 20,102 (12.5%) A (H3) 28,443 (17.7%) A (Subtipi ?) 4691 (2.9%) influenza B.

13

14

15 Hastalığın Bazı Klinik Özellikleri
Eşlik eden ikincil enfeksiyonlar olabilmektedir. (Streptococcus pneumoniae:pnömokok) Mevsimsel influenzada esas olarak sekonder pnömoni yaparken domuz gribi olgularında %25 oranında primer pnömoni gelişmektedir. Ortalama hastanede yatış süresi 5-7 gündür. Hastalık hamilelerde daha ağır seyretmektedir.

16

17

18

19 Meksika ve ABD'de teyid edilmiş pandemik influenza A H1N1 vakalarının yaş dağılımları

20

21 1 kasım (güncelleme)

22

23

24

25

26

27 AŞI UYGULAMASI Focetria aşısı 10 dozluk flakon 1 doz 0,5 ml
Tüm yaş gruplarında 0,5 ml olarak 90º açı ile (İM) 12. ayın altına uyluğun orta veya üst 1/3 kısmında, vastus lateralis kasının ön yan bölümüne kas içine, 12. ay ve üzerinde ise, kolun üst kısmına deltoid kas içine yapılır. Kol dirsekten, bacak dizden 45° içe bükülür ve enjektör 90° dik açıyla cilde girerek, kas içine (intramusküler) uygulanır. Mevsimsel influenza aşısı ile aynı anda uygulanabilir. farklı ekstremitelerden uygulama GBP kapsamındaki diğer aşılar ile birlikte veya herhangi bir süre içerisinde uygulanabilir. farklı ekstremitelerden uygulama

28 Aşı Takvimi Focetria aşısı; 10 yaş ve üzerindeki kişilere tek doz
9 yaş ve altında olan kişiler İmmun suprese iki doz İki doz arasındaki süre en az 3 hafta 6 ay ve altındaki bebeklere aşı uygulanmamalıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün aşı konusundaki uzmanlar komitesi (SAGE) tarafından pandemik A (H1N1) 2009 aşılarının gebelerde uygulanabileceğine ilişkin bir karar alınmıştır. Aşının 20. haftadan ileri gebeliklerde güvenilir olduğu gösterilmiştir. 20. haftadan erken gebeliklerde de herhangi bir istenmeyen etki görülmemiştir. 20. haftadan önceki gebeliklerde ise kişinin yazılı onamı uygulama Emzirme döneminde aşı için bir sakınca yok

29 Kontrendikasyonlar: Yumurtaya karşı anafilaksi öyküsü,
Önceki grip aşılaması sonrası anafilaksi öyküsü Guillian Barré Sendromu geçirme öyküsü Latekse karşı anafilaksi öyküsü (aşının tıpasından kaynaklanabilecek) Aşının ertelenmesi gereken durum; Yüksek ateş (38ºC ve üzeri) ve tablosu netleşmemiş hastalık durumunda ertelenebilir (geçici kontrendikasyon). Açılan Aşı Şişesi Kullanım Süresi: Focetria aşısı flakonu açıldıktan sonra 8 saat içinde tüketilecek şekilde planlanma yapılmalıdır. Soğuk Zincir: Focetria aşısı aşırı soğuk ve sıcağa ve ışığa maruz kalmayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Aşı, °C’de buzdolabının orta rafında muhafaza edilmelidir.

30 AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ
Pandemik A(H1N1) 2009 aşılaması sonrası da sıklıkla hafif, oldukça nadir olarak da ciddi istenmeyen etkiler gözlenebilir. Aşıdan hemen sonra ortaya çıkabilir ve bir iki gün içinde tedavi gerektirmeksizin kaybolur (% 1-10)

31 Aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet ya da şişlik
Baş ağrısı Kas ve eklem ağrısı Ateş Mide bulantısı Terleme artışı Üşüme, titreme Kasık, koltuk altı ve boyun lenf bezlerinde şişlik asıl olarak olup bu yan etkilerin pandemik aşıdan sonra da görülebileceği varsayımından yola çıkılarak tanımlanmış olan aşağıda sayılan çok nadir ortaya çıkabilecek tıbbi durumlardır. Aşı uygulaması sonrası ortaya çıkabilecek çok nadir durumlar * Ciddi alerjik reaksiyon, anafilaksi Bir ya da birkaç sinirde ağrı, nörit Trombositopeni Nefrit, vaskülit Konvülsiyon, ensefalomiyelit, ensefalit gibi nörolojik bozukluklar, Guillain Barre Sendromu, Bell paralizisi, demiyelinizasyon bozuklukları Okulorespiratuvar Sendrom *mevsimsel grip aşılaması sonrasında görülmüş ve literatürde geçen yan etkiler

32 Planlama SGB-SO Kendi kurumlarını aşılayacaklar 10 luk gruplar halinde
Tek doz aşı zayi edilmeyecek 10’dan az sağlık çalışanı bulunan yerlerde Grup Başkanlıklarınca organize edilerek uygulanması, 10’luk gruplar halinde gerekirse randevu verilerek uygulanması Öncelikle aşı yaptırmayı red eden ve kontrendikasyonu bulunan sağlık personelinin belirleme çalışması Özel sektör (muayenehane-diş hek. dahil, tıp merkezi vb.) randevu verilerek

33 Hastanelerde Öncelikle tabip, hemşire,ebe,laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni gibi birebir hastayla yakın temasta bulunan personeli ve ayrıca özellikle Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, K.B.B., Yoğun Bakım, Acil gibi bu tip vakalarla sık karşılaşan klinik ve poliklinikte çalışan sağlık çalışanları önceliklendirilerek uygulanacak

34 KİMLERE UYGULANCAK Fiilen çalışan sağlık personeline uygulanması,
Aşılar kurumlarda fiilen çalışan personele görev yerlerinde uygulanması, kesinlikle elden aşı teslim edilmemesi

35 Kayıt ve Bildirim Sistemi:
Her aşılanan kişiye aşı kartı verilecektir: Aşı kartı, kişilerin aşılanıp aşılanmadığının belirlenebilmesi için önemli bir göstergedir. Bu nedenle aşılanan herkese mutlaka aşı kartı verilmelidir. Kişilere aşı kartını saklamaları konusunda uyarıda bulunulmalıdır. Aşı kartındaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

36 Kayıt ve Bildirim Sistemi-2
Eğer aşı yapılamadıysa, aşı yapılmama nedenleri kodlanacak (1) Kontrendikasyon var (2) Kişi aşıyı reddetmiş (kişinin-çocuk ise ebeveynin- imzası) (3) Ulaşılamadı (4) Diğer (İlgili sütunda açıklanacaktır) Aylık Pandemik A (H1N1) 2009 Aşı Dozu Bildirim Formları: Form 2: Aşı uygulayan kurumlardan Sağlık Müdürlüğüne günlük bildirimde kullanılacaktır. Form 3: Her Pazartesi aşı uygulayan kurumlardan Sağlık Müdürlüğüne haftalık bildirimde kullanılacaktır (önceki haftanın günlük bildirimlerinin toplamı verilecektir).

37 FORMLAR Aşılanmama nedeni reddetme ise mutlaka imzasının alınması,
Form 1: Pandemik A (H1N1) 2009 Grip Aşısı Kayıt Formu Aşılanan kişiler Pandemik A (H1N1) 2009 Grip Aşısı Kayıt Formu’na (Form 1) kaydedilecektir. Form 1A: İki doz aşı yapılan grup için kullanılacak ve ilk doz aşıdan en az 3 hafta sonra ikinci doz aşı da bu forma kaydedilerek devam takip edilecektir. Form 1B: Tek doz aşı yapılan grup için kullanılacaktır. Form 1C: Sağlık personeline aşı uygulamasında kullanılacaktır. Aşılanmama nedeni reddetme ise mutlaka imzasının alınması,

38 PANDEMİK A (H1N1) GRİP AŞI KARTI
AŞI KARTI ÖN YÜZ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PANDEMİK A (H1N1) GRİP AŞI KARTI ADI SOYADI BABA ADI ANNE ADI DOĞUM TARİHİ Gün Ay Yıl …………. /……..….…/……..….... T.C.Kimlik No: ...……………………………………. ADRES SAĞLIK KURUMU AŞILANMA TARİHİ AŞININ TİCARİ İSMİ:…………………….. 1. DOZ: …….. /……../20…… 2. DOZ: …….. /……../20……

39 AŞI KARTI ARKA YÜZ Lütfen bu kartı saklayınız. 10 yaş ve üzerindeki kişilere tek doz aşı uygulaması yeterlidir. 9 yaş ve altında olanlar ile bağışıklık sistemi yetmezliği bulunanlara ise iki doz aşı uygulanması gerekmektedir. İki doz arasındaki süre en az 3 hafta olmalıdır. Aşılar ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili sorularınız ve sorunlarınız için İl Sağlık Müdürlüğünün nolu telefonuna başvurabilirsiniz. AŞI HASTALIKLARDAN KORUR T.C Tekirdağ Valiliği Sağlık Müdürlüğü

40

41

42

43 GÜNLÜK PANDEMİK A (H1N1) 2009 GRİP AŞISI DOZU BİLDİRİM FORMU (Aşı uygulayan kurumlardan Sağlık Müdürlüğüne bildirimde kullanılacaktır) İLÇE : İL : HEDEF GRUBU AŞILANAN KİŞİ SAYISI Hekim Hekim dışı sağlık personeli Diğer sağlık çalışanları Gebe 3-18 yaş kronik vaka 6-35 ay çocuk 4-6 yaş çocuk 19-65 yaş kronik vaka Güvenlik personeli Kamu hizmeti sürdürenler İlköğretim 1-4. sınıf öğrencisi İlköğretim 5-8. sınıf öğrencisi Ortaöğretim öğrencisi Üniversite öğrencisi 36 ay- 24 yaş sağlıklı kişi 65 yaş üstü kronik vaka Diğer TOPLAM

44 Formların gönderilmesi
Form 2’nin günlük olarak hergün saat 16:00’ya kadar, Form 3’ün her Pazartesi bir önceki haftayı içeren bilgiler doldurulmuş halde saat 10:00’a kadar yoluyla gönderilmesi, formları zamanında göndermeden ilgili personelin çalıştığı birimi terk etmemesi,

45 FORM 2 (DEVAM) Aşılanmama Nedenleri (1) Kontrendikasyon var
Açılan aşı flakonu sayısı: Kullanılan aşı enjektörü sayısı: Aşılanmama Nedenleri Sayı (1) Kontrendikasyon var (2) Kişi aşıyı reddetmiş (3) Ulaşılamadı (4) Diğer SORUMLU HEKİM:

46 Form 3 Bilgiler form 2 ile aynı sadece haftalık
.../..../……. HAFTALIK PANDEMİK A (H1N1) 2009 GRİP AŞISI DOZU BİLDİRİM FORMU (Her Pazartesi aşı uygulayan kurumlardan Sağlık Müdürlüğüne bildirimde kullanılacaktır) Bilgiler form 2 ile aynı sadece haftalık

47 FORM 1. MEVSİMSEL GRİP AŞISI UYGULAMA TABLOSU
İl Adı : İlçe Adı : Kurum Adı: Sıra No Adı, Soyadı Görevi Ünvanı Aşılanma Tarihi İmza 1 2 3 4 5

48 FORM 2. MEVSİMSEL GRİP AŞISI VERİ BİLDİRİM FORMU
AŞILANAN PERSONEL SAYISI KURUM ADI DOKTOR YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ DİĞER

49

50 TEŞEKKÜRLER


"TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Müdür Yardımcısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları