Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ EVDE BAKIM BİRİMİNDEN FAYDALANAN HASTALARIN SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE MEMNUNİYET DURUMLARININ BELİRLENMESİ S.Türker*,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BALIKESİR DEVLET HASTANESİ EVDE BAKIM BİRİMİNDEN FAYDALANAN HASTALARIN SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE MEMNUNİYET DURUMLARININ BELİRLENMESİ S.Türker*,"— Sunum transkripti:

1 BALIKESİR DEVLET HASTANESİ EVDE BAKIM BİRİMİNDEN FAYDALANAN HASTALARIN SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE MEMNUNİYET DURUMLARININ BELİRLENMESİ S.Türker*, F.B. Sunay*,H. Hocaoğlu,** H. Gündoğdu** * Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu ** Balıkesir Devlet Hastanesi

2 GİRİŞ VE AMAÇ: Evde sağlık bakımı, sağlığı geliştirmek, sürdürmek, düzeltmek yada hastalık/sakatlığın etkisini en aza indirirken bağımsızlık düzeyini yükseltmek amacıyla, tanı ve tedavi sonrası bakım sürecinde, kronik hastalığın izlenmesinde birey ve ailelere yaşadıkları ortamda kapsamlı sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir (Özbayır vd:2005). Bu çalışmanın amacı, Balıkesir Devlet Hastanesinde 2004 yılından bu yana hizmet veren Evde Bakım Biriminden (EBB) faydalanan hastaların sosyo demografik özellikleri ve hizmetten memnuniyet düzeylerini belirlemektir.

3

4 GEREÇ VE YÖNTEM: Bu araştırmada evreni oluşturan EBB’ne kayıtlı 256 hastadan 252’sine (% 98,4) ulaşılmıştır. Literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu, Kasım-Aralık 2006 - Ocak 2007 tarihleri arasında hastaların yaşadıkları ev ortamında rutin ziyaretler esnasında hasta ve/veya hasta yakınına uygulanmıştır. Toplanan veriler yüzde ile değerlendirilmiştir.

5 Demografik ÖzellikGrupSayı% Yaş Grupları (n=252) 0-12104 13-2193,5 22-3593,5 36-645220,7 65<17268,3 Cinsiyet (n=252) Kadın14959,1 Erkek10340,9 Eğitim Durumu (n=252) Okur Yazar Değil11846,8 Okur Yazar4417,5 İlköğretim Mezunu7228,6 Lise Mezunu124,8 Üniversite Mezunu62,3 Medeni Durum (n=252) Evli12248,4 Bekar3413,5 Dul9638,1 Sağlık Güvencesi (n=252) Yok52,0 Emekli Sandığı6525,8 SSK9939,3 Bağ-Kur4919,4 Yeşil Kart2710,7 Diğer72,8 Aylık Gelir Düzeyi(YTL) (n=252) Yok2911,5 150 den az6124,2 150-300156,0 301-60013051,6 601-1000166,3 1001-200010,4 TABLO–1 EVDE BAKIM BİRİMİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

6 HASTALIK GRUPLARI*SAYI% Nörolojik Hastalıklar21084,2 Kardiyo Vasküler Hastalıklar18573,4 Endokrin Sistem ve Metabolizma Hastalıkları6124,2 Ortopedik Hastalıklar4417,5 Psikiyatrik Hastalıklar3815,0 Geriatrik Hastalıklar3112,3 Ürogenital Sisteme Ait Hastalıklar2911,5 Solunum Sistemi Hastalıkları166,4 Cilt Hastalıkları135,2 Kanserler93,6 Gastro İntestinal Sisteme Ait Hastalıklar41,6 Göze Ait Hastalıklar20,8 * Birden fazla hastalık işaretlenmiştir. TABLO-2 EVDE BAKIM BİRİMİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN HASTALIKLARININ GRUPLANDIRILMASI

7 Son Bir Yılda EBB den Hizmet Alma SayısıSayı% Bir187,1 İki3714,7 Üç3714,7 Dört239,1 Dörtten Fazla13754,4 Toplam252100,0 TABLO-4 SON BİR YILDA EBB’DEN HİZMET ALMA SAYISI

8 HİZMETLERSayı% Hasta muayenesi, ilaçların reçetelendirilmesi17669,8 Hasta muayenesi, tetkiklerin yapılması3313,1 Hasta muayenesi, sonda takımı187,1 Hasta muayenesi, pansuman yapılması249,5 Hasta muayenesi, tetkiklerin yapılması, pansuman yapılması, sonda takılması 10,4 Toplam252100,0 TABLO–5 EBB’ NİN SUNDUĞU HİZMETLERDEN YARARLANMA DURUMU

9 HASTA ÖNERİLERİSAYI% Hizmetlerden memnunum önerim yok21886,5 Personelin Sayısı ve çeşidi artsın187,1 Daha Kaliteli Hizmet verilsin20,8 Ziyaretler daha sık olsun145,6 TOPLAM252100,0 TABLO–6 EBB’NİN SUNDUĞU HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DURUMU VE HASTALARIN ÖNERİLERİ

10

11 SONUÇ: Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde 01 kasım 2004 yılında kurulan EBB, toplam on iki personeli ile Balıkesir merkezde evde bakıma ihtiyaç duyan hastalara hizmet vermektedir. Balıkesir Belediyesi üç araç ve şoför ile bu hizmeti destek vermektedir.

12 EBB’den hizmet alan hastaların profili şöyledir: Hizmet alan hastaların büyük çoğunluğu yaşlı hastalardır. Eğitim durumları düşük olup, okuryazar olmayanların sayısı fazladır. Aylık gelir düzeyleri 301–600 YTL olup, ekonomik durumları düşüktür. Hastaların çoğunun birden fazla hastalığı vardır. Hastalıkların çoğu kronik hastalıklar olup, uzun süre yatmayı gerektiren hastalıklardır. Hastaların büyük çoğunluğu günlük yaşam aktivitelerini yerine getirememektedir. Tamamına yakınının sosyal güvencesi vardır.

13 EBB’den hizmet alma ile ilgili durumları ise şöyle sıralanabilir: Hastaların çoğu son bir yılda dört veya daha fazla hizmet almıştır. En fazla alınan hizmet, hasta muayenesi ve ilaçların reçetelendirilmesidir. EBB’den hizmet alan hastalar, verilen hizmetlerden memnundur. Memnuniyetini etkileyen faktörler ise; EBB’nin randevularında aksama olmaması, EBB’ne istenildiğinde kolyca ulaşılabilmeleri, Hastanede alabilecekleri hizmetin, eve gelmesiyle hastaların bakımının kolaylaşması na katkı olarak sıralanabilir.

14 ÖNERİLER: EBB’lerine olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığı, Kamu hastanelerinde de EBB’leri acilen yapılandırılması gerektiği, Bu yapılanmanın, daha çok hastaya ulaşılabilecek şekilde olması gerektiği, Bakım hizmetlerinin yanı sıra çeşitli hizmetlerin (psikolojik destek, fizik tedavi vs) arttırılmasıyla kapsamının genişletilmesi gerektiği, Hizmet veren ekip üyelerine (psikolog, fizyoterapist gibi) yeni üyelerin dahil edilmesinin yararlı olacağı söylenebilir.

15 TEŞEKKÜRLER! DR.HÜSEYİN GÜNDOĞDU BALIKESİR DEVLET HASTANESİ EVDE BAKIM BİRİMİ


"BALIKESİR DEVLET HASTANESİ EVDE BAKIM BİRİMİNDEN FAYDALANAN HASTALARIN SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE MEMNUNİYET DURUMLARININ BELİRLENMESİ S.Türker*," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları