Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAVİ –PEMBE KOD UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAVİ –PEMBE KOD UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 MAVİ –PEMBE KOD UYGULAMASI

2 NEDEN RENK ÇALIŞANI HABERDAR ETMEK
RİSK DURUMLARINDA İLETİŞİMİ SAĞLAMAK İLETİLEN MESAJI KISA VE NET İLETEBİLMEK ZAMAN KAZANDIRIR PANİK HALİNİ ENGELLER ACİL DURUMA HAZIR OLUNUR

3 ACİL KOD UYGULAMALARI A) MAVİ KOD:Acil durumlarda mavi kod müdahale ekibine hızla haber verilmesini sağlayan ekibin olay yerine en kısa zamanda ulaşmasına yardımcı olan erken uyarı ve yönlendirme sistemidir. . B) PEMBE KOD:Hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk kaçırma girişimi veya kaçırma grubu tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır.

4 MAVİ KOD AMAÇ: Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak için standart bir yöntem belirlemektir.

5 HASTA, HASTA YAKININA (HASTANE ÇALIŞANINA) EN KISA SÜREDE ACİL TEDAVİ SUNMAKTIR.

6 NEDEN HIZ HASTAYA MÜDAHALEDE SÜRATLE AZALTILABİLEN HER BİR DAKİKA ÖLÜM ORANINI % DÜŞÜRÜR.

7 SORUMLULAR: •Öncelikle mavi kod müdahale ekibi, hastanın servis doktoru, hemşiresi ve tüm personel sorumludur.

8 TANIMLAR: Kardiopulmoner arrest: Dolaşım ve solunumun ani olarak durmasıdır ve bu durum potansiyel olarak geri döndürülebilir. Solunum arrestinde nabız devam ederken, kardiyak arrestte nabız yoktur. Kardiopulmoner arrest belirtileri, bilinç kaybı, solunum durması, nabız alınamaması, siyanoz ve solukluk, pupilla dilatasyonudur. CPR: (Kardiopulmoner resüstasyon) Yaşamı kesintiye uğramış bir kişide, kalbin normal olarak çalışmaya başlamasına kadar yaşamsal organ fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan tedavi yaklaşımlarıdır.

9 Temel Yaşam Desteği (TYD): Basit havayolu araçları dışında araç-gereç kullanılmaksızın havayolu açıklığının devam ettirilmesi, solunum ve dolaşımın desteklenmesidir. İleri Yaşam Desteği (İYD): Temel yaşam desteğinin sağlanmasından sonra acil olarak kardiyovasküler durumun belirlenmesi, endotrakeal entübasyon, aritmilerin tanınması ve ilaç tedavilerini kapsar.

10 Mavi Kod İletim Noktası: Acil durumlarda mavi kod müdahale ekibine en kısa zamanda ulaşılmasını sağlayan ve mavi kod sistemi içerisinde tanımlanmış bulunan dahili telefondur. Hastanemizin mavi kod numarası 222 dir.

11 Mavi Kod Müdahale Ekibi:
Mesai saatlerinde: Anestezi Uzmanı (Ekip Lideri) Anestezi Teknisyeni Kardiyoloji Servis Hemşiresi Güvenlik Görevlisi Hizmetli personel Mesai saatleri Dışında Anestezi uzmanı Nöbetçi anestezi teknisyeni Nöbetçi Kardiyoloji Hemşiresi

12 Kendilerinde bulunan pager cihazlarına iletilen mavi kod durumu uyarısı ile en geç 3 dk içerisinde çağrı alınan bölüme ulaşırlar. Hastanın servis doktoru, hemşiresi ve kat personeli de ekibe katılır.

13

14 Mavi kod durumunu tespit eden personel:
Hastanın durumunu tanımlar ve yardım ister. Mavi Kod Uyarı Noktasından Mavi Kod Numarası olan “222”yi daha sonra kendi dahili numarasını tuşlayarak Mavi kod uyarısını başlatır. İlgili doktora haber verir. Personelin acil arabasını çekmesini sağlar. Hastayı monitörize eder. Mavi kod ekibi ulaştığında onlara yardım eder. Mavi kod durumu sona erdiğinde “222” yi kendi tahili numarasını ve mavi kod sonlandırma numarası olan “7”yi tuşlayarak mavi kod durumunu sonlandırır. Mavi kod durumu bilgilerini ve arrest sonrası gelişmeleri “Mavi Kod Olay Bildirim Formu”na kaydeder

15 Servis doktoru: Mavi Kod ekibi gelene kadar müdahaleden sorumludur. KPR‟i başlatır. Mavi kod ekibi gelince hasta hakkında bilgi vererek yetkiyi Mavi kod ekibine bırakır. Ekibe eşlik ederek yardımcı olur. KPR başarılı ise hastaya yoğun bakım ayarlar

16 Mavi kod müdahale ekibi:
Mesai bitiminde üzerinde bulunan pager cihazını diğer ekibe çalışır durumda teslim eder. Mavi Kod durumunda en kısa zamanda yönlendirme mesajındaki bölgeye giderek olay yerine ulaşır. Hastaya ulaştığında anestezi doktoru liderliği diğer ekipten devralır. Hastanın hemşiresi veya doktorundan hasta hakkında bilgi alır. Defibrilatörü, monitorizasyonu ve damar yolunu kontrol eder. Gerekiyorsa hemen entübasyon yapar ve hastayı mekanik ventilatöre bağlar. KPR‟yi sürdürür ve tüm ileri yaşam desteği girişimlerini yönetir. Gerekiyorsa konsültasyon ister. KPR başarılı ise hastanın yoğun bakım şartlarına alınmasına eşlik eder.

17 UYGULAMA: Hastada arresti tespit eden hemşire ya da doktor tarafından hemen temel yaşam desteğine başlanır. Arrest zamanı daha sonra “Mavi Kod Durumu Müdahale formuna” kaydedilmek üzere tespit edilir. Bir personel acil arabasını alana getirir ve alanı düzenler. Temel yaşam desteği sürerken hemşire en yakın mavi kod uyarı noktasına gidip mavi kod numarası olan “222” yi arayarak mavi kod durumunu başlatır. Uyarı ve uyarı yapılan noktanın konum bilgisi o anda aktif olan mavi kod müdahale ekibine sistem tarafından 5 saniye içinde iletilir.

18 Mavi kod müdahale ekibi elemanları yönlendirme mesajını alır almaz o noktaya ulaşırlar.
Ekipte varsa reanimasyon doktoru acil çantasını olay yerine getirir. Mavi kod müdahale ekibinde bulunan anestesi doktoru olay yerine geldiğinde ekip liderliğini devralır. Uygulama ekip lideri tarafından belirlenir. Temel yaşam desteğini başlatan ekip, mavi kod ekibini hasta ve yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirir. İhtiyaç duyulan ekipmanları temin eder.

19 Hastaya yapılan tüm müdahaleler, durumu tespit eden personel tarafından “Mavi Kod Durumu Müdahale formuna” işlenir, Hasta başka bir üniteye transfer edilecekse servis doktorunca ayarlama yapılır Hasta eksitus olmuşsa, klinik tarafından gerekli işlemleri yapılır. Sorumlu personel mavi kod durumu sona erdiğinde mavi kod uyarı noktasına gidip mavi kod numarası olan “222”yi arayarak ve 7‟yi tuşlayarak mavi kod çağrısını sonlandırır.

20 GEREKLİ MALZEMELER: Steteskop
Oksijen kaynağı, yüz maskesi veya nazal maske Yedek oksijen tüpü Ambu ve yüz maskeleri (Farklı boylarda) Oro-faringeal airway (Farklı boylarda) Mekanik aspiratör Aspiratör kateterleri Laringoskop (2 adet) (Uygun Blade‟leri ile) Trakeal tüpler Stile İV Kanüller Santral Kateter Enjektör (2,5,10 ve 20ml)(Uçları ile)

21 GEREKLİ İLAÇLAR İV Sıvılar Volüm Genişleticiler Atropin Adrenalin
İV Sıvılar Volüm Genişleticiler Atropin Adrenalin Sodyum Bikarbonat Lidokain Amiodarone Beta Blokerler (Beloc) Dekort Dopamin Dobutamin Kalsiyum Kanal Blokerleri (Diltizem, İsoptin) Kalsiyum Nitrogliserin Diüretikler (Lasix, Mannitol) Kortikosteroidler (Prednol, Prednisolon)

22 Sorumlu Personel Mavi Kod Uygulaması Talimatı
Hastanın durumunu tanımla vaka zamanını kaydet Kat Doktoruna haber ver temel yaşam desteğini başlat 222 arayarak Mavi Kod uygulamasını başlat Acil arabasını olay yerine getir. Bilgileri Mavi Kod durum müdahale formuna kaydet Mavi Kod uygulaması bittiğinde 222 arayarak mavi kod uygulamasını sonlandır. Mavi Kod ekibine yardım et Mavi kod ekibi gelene kadar hastayı monitorize et

23 Pager cihazına çağrı gelince olay yerine git
Yaşam desteği veren kişilerden ekip liderliğini teslim al Sorumlu personelden hasta hakkında bilgi al Resüsitasyon Hastaya Müdahale sonrası Yoğun Bakıma aldır. Gerekirse Konsültasyon iste Exitus ise klinik ile görüşerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağla

24 MAVİ KOD SONRASI MÜDAHALE EDİLEN KİŞİYE AİT BİLGİ (AD SOYAD TC NO)
YAPILAN UYGULAMA ( RESÜSİTASYON VE UYGULANAN İLAÇLAR) ÇAĞRI YAPILAN YER, MÜDAHALE YERİ ÇAĞRININ YAPILDIĞI ZAMAN (09:05:38) MAVİ KOD EKİBİNİN ULAŞTIĞI ZAMAN (09:07:20) SONUÇ

25

26 PEMBE KOD UYGULAMASI AMAÇ: Bebek ve çocukların hastaneye kabulünden hastaneden çıkışına kadar güvenliğinin sağlanmasıdır.

27 Pembe Kod Ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur.
Başhekim yardımcısı Sağlık Bakım Hizmetleri müdürü Poliklinik sorumlusu Teknik servis elemanları , Güvenlik amiri ve görevlileri

28 Ekip başkanının görevleri:
Ekip başkanlığını başhekim yrd. yürütür ve Pembe Kod uygulamalarını koordine eder. Pembe kod oluşması durumunda bütün faaliyetlerden ve sonuçlarından birinci derecede sorumludur. Hastane genelinde pembe kod uygulamaları konusunda eğitimlerin verilmesini ve yılda en az bir kez pembe kod uygulama tatbikatının yapılmasını sağlar.

29 Ekip başkanının görevleri: 2
Pembe kod alarm sisteminin sürekli kullanılabilir halde olmasını , teknik bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlar.Ayrıca hastane genelinde pembe kod ile ilgili güvenlik önlemlerinin alınmasında birinci derecede sorumludur. Pembe kod uygulamasının servislerde etkin bir şekilde uygulanması için periyodik aralıklarla denetim ve kontrollerini yapar.Eksiklik ve aksama durumlarında düzeltici faaliyet başlatır.

30 Hastaneye kabul edilen hastalar için (Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu) ile hastaya ve ailesine ait kişisel bilgiler sorgulaması yapılır.Özel durumu olan(anne babası ayrı olan,sosyal hizmetler ve çocuk esirgemeden gelenler , adli vaka ile gelenler,kimsesiz çocuklar ve refakatçisi olmayan çocuklar, resmi evlilik dışı doğan çocuklar) bebek ve çocuk hastaların dosyalarına özel durumu kırmızı kalemle ve büyük harfle ÖZEL DURUM notu düşülerek belirtilir. Özel durumu olan bu hastalar servislerde hemşire deskinin karşısındaki odaya yatırılır. Oda kapısı mümkün olduğunca açık tutulur. Hemşire ve servis güvenlik personeli tarafından sık sık gözlemlenir

31 Büyük çantalarla hastaneye gelen hasta ve yakınları çıktığında güvenlik tarafından kontrol edilir
Taburcu edilen hasta hastaneden ayrılırken çantaları güvenlik tarafından kontrol edilir. Yakını olmayan hastanın ihtiyaçlarının karşılanması için mutlaka bir kişi (hizmetli personel) görevlendirilir. İlgili servis hemşiresi tarafından hasta güvenliği konusunda hasta ve yakınları bilgilendirilir. (Hasta ve yakınlarının şüphelendikleri kişiler hakkında hemşireye bilgi vermesi, odada bebeğin tek başına bırakılmaması gibi)

32 Bebek çalan kişilerin genel özellikleri:
Genellikle bebek çalan kişiler bayan olup yaşları arasındadır. Şişman görünüşlü ve genellikle normalden kalın giyinmiş, hızlı-telaşlı hareket eden kişilerdir. Ellerinde genellikle bir çanta veya torba vardır. Daha önce genellikle hastane işleyişini öğrenici çaba göstermiştir. Eski bir hastane personeli olabilirler. Sık sık hastane ziyaretleri yapmış olabilir. Hastane personeli ile arkadaşlık kurma gayreti göstermiş olabilirler. Genellikle sabıkaları yoktur

33 Çalışan personel tarafından kaçırılma olayı tespit edildiğinde Pembe Kod uyarı noktasından Pembe Kod numarası olan “333 “i arayarak kendi dahili numarasını tuşlayarak Pembe Kod uyarısını başlatır. Pembe Kod durumu sona erdiğinde tekrar “333” aranıp kendi dahili numarasını tuşladıktan sonra Pembe Kod sonlandırma numarası olan “7” yi tuşlayarak Pembe Kod durumunu sonlandırır.  Güvenlik görevlisinde bulunan çağrı cihazına çağrı gelince tüm çıkışlar kapatılarak, güvenlik güçlerine haber verilir ve hastane içinde arama yapılır.

34 PEMBE KOD SONRASI MÜDAHALE EDİLEN OLAYDA KİŞİYİLERE AİT BİLGİ
(AD SOYAD TC NO) OLAYA MARUZ KALAN YENİDOĞAN, BEBEK VEYA ÇOCUĞA AİT BİLGİ OLAY YERİ, MÜDAHALE YERİ OLAYIN BAŞLADIĞI ZAMAN OLAYIN BİTTİĞİ ZAMAN SONUÇ

35


"MAVİ –PEMBE KOD UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları