Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKADEMİK AR-GE DESTEKLERİ TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) öncülüğünde yürütülmektedir. ARAŞTIRMA DESTEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKADEMİK AR-GE DESTEKLERİ TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) öncülüğünde yürütülmektedir. ARAŞTIRMA DESTEK."— Sunum transkripti:

1 AKADEMİK AR-GE DESTEKLERİ TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) öncülüğünde yürütülmektedir. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) araştırma geliştirme faaliyetlerinin kurum içi ve kurum dışı işbirliğini sağlayan birimdir. Araştırma grupları ile, talepte bulunan üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında bir köprü görevi üstlenmiştir yılında ARDEB’in sekiz ulusal destek programının yanısıra Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında desteklenen iki adet ERA-NET projesi bulunmaktadır.

2 AKADEMİK AR-GE DESTEKLERİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Hızlı Destek Programı Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

3 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (2009 II. Dönem için son başvuru tarihi 4 Eylül 2009 tarihi itibariyle sona ermiştir) Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler.) yapılan çalışmaları desteklemektir.

4 1002 -Hızlı Destek Programı Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR A. Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacıların Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. B. Bursiyerler Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programa yapılan başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler. TÜBİTAK - BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

5 1002 -Hızlı Destek Programı PROJE SÜRESİ Proje süresi en fazla 12 ay olabilir. PROJE BÜTÇESİ 2009 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık TL’dir. İstenen burs miktarları toplamı aylık 750 TL’yi geçemez. 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılacak proje başvurularında, yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmayacaktır. BAŞVURU DÖNEMLERİ Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Detaylı bilgi ve online başvuru için:

6 1007 TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı); kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne ilişkin projeleri desteklemeye yönelik bir programdır. Program kapsamında kamu kuruluşları; üniversiteler, özel kuruluşlar ya da kamu Ar- Ge birimleri ile birlikte hazırladıkları proje önerileri sunulmaktadır. Programa ilişkin genel bilgilerin ve başvuru koşullarının anlatıldığı rehberi görüntülemek için: gramiRehberi_kamag.pdf gramiRehberi_kamag.pdf

7 PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME PROGRAMI (1008) Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı (1008); Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınai hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla hazırlanmış bir programdır. Programa ilişkin genel bilgilerin ve başvuru koşullarının anlatıldığı dökümanı görüntülemek için: GB_GenelBilgi.doc GB_GenelBilgi.doc

8 EVRENSEL ARAŞTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI (1010) ( Dönem başvuruları 4 Eylül 2009 tarihinde sona ermiştir.) EVRENA (1010); bilim insanlarının ülkemizde yürüttüğü çalışmalara yurt dışından meslektaşlarının katılmasına destek veren 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı’na ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

9 ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE KATILMA PROGRAMI (1011) Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (1011); bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurt dışında görevlendirilmesine destek sağlayan Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret/değişim programlarına ek olarak, birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası projelere (üst/şemsiye proje), ülkemizde istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Programa ilişkin genel bilgilerin ve başvuru koşullarının anlatıldığı rehberi görüntülemek için:

10 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFORMLARI KURMA GİRİŞİMİ PROJELERİ (İŞBAP) DESTEKLEME PROGRAMI (1301) İŞBAP (1301); ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplararasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemeye yönelik bir programdır. Programa ilişkin genel bilgilerin ve başvuru koşullarının anlatıldığı dökümanı görüntülemek için:

11 ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI (KARİYER PROGRAMI) (3501) Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501); amacı kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır. Proje başvuruları elektronik olarak alınmaktadır. Başvuru adresi: Programa ilişkin genel bilgilerin ve başvuru koşullarının anlatıldığı bölümü görüntülemek için:

12 Daha detaylı bilgi için: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Nergis BAĞCAZ Başuzman Tel: ( ) /1136 e-posta:


"AKADEMİK AR-GE DESTEKLERİ TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) öncülüğünde yürütülmektedir. ARAŞTIRMA DESTEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları