Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mak.Yük.Müh. – Enj.Ver.Dai.Bşk.V. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mak.Yük.Müh. – Enj.Ver.Dai.Bşk.V. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Mak.Yük.Müh. – Enj.Ver.Dai.Bşk.V. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh. – Enj.Ver.Dai.Bşk.V. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

2 Enerji Verimliliği ve Binalar
Enerji Verimliliği: Yaşam kalitemizden ve üretimimizden ödün vermeden, enerjiyi tasarruflu kullanmaktır. Binalarda ise bina konforundan ödün vermeden enerjiyi tasarruflu kullanmaktır. Ülkemizdeki binalarımızın durumu; Bina sayımız? Bina tiplerimize göre dağılımları? Bina tiplerine göre enerji tüketimleri? Bina tiplerine göre CO2 salımları? Yasal mevzuat ve uygulama durumu?

3 Neden Enerji Verimliliği

4 Binalar İçin Hedefler Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak, Temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttırmak, Çevre dostu binaları yaygınlaştırmak, Binalarda ısıtma, soğutma, sıcak su ve havalandırma sistemlerinde konfor şartlarını bozmaksızın %50’ye varan enerji verimli sağlanabilir. Binalarda doğru suni aydınlatma ve doğal aydınlatmada %20’ye varan enerji verimli sağlanabilir. Ülke enerji ihtiyacının %10’unu binalarda enerji verimliliği ile azaltabiliriz.

5 Enerji Verimliliği Kanununda Binalar
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine uymayan yeni binalara ruhsat verilmeyecek, Mevcut konutlarda ısı yalıtımı yapılması için, kat maliklerinin çoğunluk kararı yeterli olacak, Binalarımızın “Enerji Kimlik Belgesi” olacak, Merkezi Isıtma Sistemli binalarımızda ısı kontrol cihazları kullanacağız, Yenilenebilir enerji kaynağı veya verimli kojenerasyon sistemi kullanımı özendirilecek, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Gider Paylaşımı Yönetmeliği,

6 Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Gider Paylaşımı
En.Ver.Kanunu (7-(1)/c): Isı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Gider Paylaşım Yönetmeliği; Gider nasıl hesaplanır? Kimler tarafından hesaplama yapılabilir? Enerji Verimliliği Kanunu Geçici 6 ncı Maddesi Verimlilik potansiyeli otalama: %30 Yetki Belgesi Alan Şirket: 19 adet Mevcut Bina Yeni Bina sonrası zorunlu sonrası zorunlu

7 Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Gider Paylaşımı
NOT: Dört şirketin de başvuru inceleme aşamasındadır.

8 Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Gider Paylaşımı Yanlış Bilinen Doğrular
Mevcut ve yeni binalar için farklı yükümlülükler var mı? HAYIR Merkezi sistemle ısıtılan tüm binalar için zorunlu mu? itibarıyla EVET Sürenin uzatıldığına dair duyumlar doğru mu? YANLIŞ Isı pay ölçer uygulamasına geçilmemesi durumunda TL ceza doğru mu? YANLIŞ Sorumlular kimlerdir? BİNA YÖNETİMLERİ Isı pay ölçer sisteminin insan sağlığına zararı var mıdır? RADYO FREKANSI KADAR  Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketleri (YÖŞ) kimlerdir? Ölçüm ve paylaşım işlemlerimizi bu şirketlere yaptırmak zorunda mıyız? Isınma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme, ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi ile ilgili izlenecek yol nedir?

9 Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Gider Paylaşımı Yönetmelik Değişikliği
Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketlerinin (Y.Ö.Ş.) Yetkilendirilmesi ve Faaliyetlerinin Denetimleri, 15 C için asgari tüketim hesaplaması, Sıcak su hesaplamasında değişiklik, Kat zammı uygulanması teklifi, Uygulamada karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi,

10 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2023 Hedefleri
2023 yılında, kentsel dönüşüm kanunu ve deprem yönetmeliği kapsamında kullanılabilir niteliği haiz olan binalar arasından; Yapı gurup sınıfı 3 üncü sınıf veya üzeri olan konutlar ile birlikte, Toplam kullanım alanı onbin metrekarenin ( m2) üzerindeki ticari ve hizmet binalarının tamamında, yürürlükteki standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma sistemleri bulunacaktır. Sürdürülebilir Bina: Enerji, su ve diğer doğal kaynakları etkin kullanmak suretiyle enerji ve kaynak kullanımında çevreye etkileri en az olan, güvenli ve verimli bir iç mekan çevresi temin eden binaları,

11 Binalarda Enerji Performansı
Mimari proje tasarımı ve uygulamaları Bina ve Tesisat Yalıtımı Isıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su, otomatik kontrol Aydınlatma Yenilenebilir Enerji Kojenerasyon Ne kadar CO2 salımı? Ne kadar enerji tüketimi?

12 Binalarda Enerji Performansı
Mimari projesindeki detaylar, ısı yalıtım raporu ile uyumlu olmalıdır. Mevcut binaların dış kabuğu, binanın enerji performansını olumsuz etkileyecek şekilde değiştirilemez. Yeni binalarda bağımsız bölüm aralarında da ısı yalıtımı yapılması zorunludur. Mevcut binalarda yalıtım yapılması zorunluluğu YOKTUR…… Kullanım alanı m2 üzerindeki yeni yapılacak binalarda merkezi ısıtma sistemi yapılması zorundadır. Enerji verimliliği yüksek lambaların kullanılması gerekir.

13 Binalarda Enerji Performansı Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken BEP-TR kullanılır. Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır Yeni Binalar ( ve sonrası) için; Projeciler, Mevcut Binalar ( öncesi) için; Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri Yapı Kullanım İzin Belgesinin ekidir. Bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yere asılır. Binanın tamamı için hazırlanması şarttır. İstenirse bağımsız bölümler içinde hazırlanılabilir. Mevcut Binalar tarihine kadar EKB almalıdır.

14 Bina Genel Bilgileri Bina resmi veya modeli Enerji tüketim sınıfı
CO2 salımı sınıfı Yenilenebilir Oranı Isıtma Enerji tüketim sınıfı Sıcak su Enerji tüketim sınıfı Soğutma Enerji tüketim sınıfı Havalandırma Enerji tüketim sınıfı Aydınlatma Enerji tüketim sınıfı Yalıtım durumu, alınacak tedbirler vb. açıklamalar EKB ve EKB Uzmanı ile ilgili bilgiler

15 EKB ve BEP-TR’nin Hedefleri
Ekonomik değeri olan Enerji Kimlik Belgesinin aynı hesaplamayı kullanan tek program tarafından üretilmesi, Üretilen EKB’ler üzerinden binaların enerji tüketimleri ile ilgili tüm envanter bilgilerinin bir veri bankasında toplanması, Yıllara sari hedeflerin (enerji tüketimleri, yenilenebilir kullanım oranı vb.) ve CO2 Salımı azaltım potansiyellerinin bu veri bankası kullanılarak belirlenmesi. BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.

16 EKB Uygulamaları İZLENİR BAKANLIK İZLENİR MMO EMO İMO MO EVD
YETKİ BELGESİ MMO EMO İMO MO EVD YETKİ BELGESİ EKB UZMANLARI İZLENİR İZLENİR İZLENİR

17 EKB Uygulamaları MMO EMO İMO MO EVD

18 EKB Uygulamaları

19 NOT: Günlük ortalama EKB üretim sayısı: 160
EKB Uygulamaları NOT: Günlük ortalama EKB üretim sayısı: 160

20 EKB Uygulamaları

21 Ülke Genelinde Bina Tiplerine Göre Dağılım
EKB Uygulamaları Ülke Genelinde Bina Tiplerine Göre Dağılım

22 ÇŞB Olarak Projelerimiz
BEP-TR II Çizim desteği Masaüstü çalışabilme Merkezi yazılım üzerinden belge üretilmesi Veri Bankası oluşturulması Mevcut veri bankasının (uzmanlar ve binalar) aktarımı Piyasanın programlarının kullanımı TÜBİTAK ile çalışılmaktadır

23 ÇŞB Olarak Projelerimiz
100 Kamu Ankara pilot il Enerji Etütleri EKB Raporların kurumlara ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi Yatırım programlarına aldırılarak binaların iyileştirilmesi İhale sürecinde Gezi Ön Etüdü Enerji Projeleri Geliştirme Verimlilik Başarım İncelenmesi Verimlilik Projelerinin Uygulanması SONUÇLARIN TAKİBİ Kabul Edilirse

24 ÇŞB Olarak Projelerimiz
Eğitim İl Müdürlüklerimiz Yerel Yönetimler EKB Uzmanları Yapı Denetim Şirketleri

25 ÇŞB Olarak Projelerimiz
İngiltere British Council Projesi Bilinçlendirme yazılımı Yerel Yönetimlere ve bölgesel eğitimler

26 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM...
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM... Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh. – Enj.Ver.Dai.Bşk.V. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü


"Mak.Yük.Müh. – Enj.Ver.Dai.Bşk.V. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları