Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATAKÖY 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATAKÖY 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği"— Sunum transkripti:

1 ATAKÖY 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği Bilgilendirme Toplantısı 7/7/2009

2 Tarihçe Kurucu: Emlak Bankası 1955-1964
Projeyi yapanlar: Ertuğrul Menteşe –Luici Piccinato DOCOMOMO IX Kongresi 2004 Architechtural Guide to İstanbul 2006

3 Genel Bilgi Tapu kaydı: 18 pafta 564 ada
İçerdiği mahalleler: 1. Kısım, 2. Kısım plaj, ABC motelleri ve bazı tarihi yapılar Turizm alanı ilanı: 1984 İmar değişikliği yapılan alanın yüz ölçümü: m2 İmar değişikliği: 1/50013/4/2006, 1/1000 ;15/1/2007, 18/7/2007, 18/12/2007

4 ATAKÖY I. ve II. Kısımlarda Kişi başına düşen yeşil alan

5

6 ATAKÖY I. ve II. Kısımlarda Kişi başına düşen yeşil alan

7 Nasıl mücadele ediyoruz?
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu İdari ve Sosyal yollar Hukuk yolu

8 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
Kişisel başvuru: 27/12/2007 Docomomo başvurusu İmza kampanyası Tarihi ağaçların korunmasının sağlanması Bakırköy Belediyesine rapor başvurusu: 26/2/2008 Bakırköy Belediye Başkanıyla görüşme 7no lu Kurulun oluşturulması 23 Haziran 2009 karar toplantısı

9

10 İdari ve Sosyal Kurumsal destekler ve işbirliği; Docomomo, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ataköy 2 Kısım Derneği 30/4/2009 Kültür Bakanı ile görüşme Broşür Basın bilgilendirme “Ataköy için el ele Pikniği” düzenlendi Tüm İstanbul Milletvekillerine mektup gönderildi

11 Danıştay 6. Daire E

12 Bilirkişi Raporu Prof Dr Zekai Görgülü Prof Dr Emre Aysu
Prof Dr Hakkı Önel

13 Bilirkişi Raporundan Alıntılar 1
Uyuşmazlık konusu Ataköy 1 kısmın yer aldığı alan tek bir imar adasından oluşur. Oysa yapılan imar değişikliği noktasal olarak ilçe belediyesince hazırlanarak bakanlık onayına sunulmuştur.

14

15 Bilirkişi Raporundan Alıntılar 2
O günün mevzuatı ve yasalarına göre oluşturulan yerleşmede bulunan yeşil alan yol vb ortak alanlar öncelikle o bölgede yasayanların kullanımı için oluşturulmuş ve 1960 yılında tamamı kamuya terk edilmiştir.

16 Bilirkişi Raporundan Alıntılar 3
Ada içinde yeşil alanın imar parseline dönüştüğü dönüşeceği izlenimi veren birkaç parsel mevcuttur.

17 Bilirkişi Raporundan Alıntılar 4
Emsal değer üzerinde olan mevcut yapılanma nedeniyle TURİZME DONUSUM olanağı bulunmadığı ve bu düzenlemenin kamu alanı olarak yeşil ve yol işlevi gören 14 parsele yeni bir imar hakkı vermekten ibaret olduğu bildirilmektedir.

18 Bilirkişi Raporundan Alıntılar 5
564 Ada üzerinde yeşil dokusu ve yol deseni ile oluşan KONUT YAŞAM ALNINI bozacak ve yoğunlaştıracak şekilde yeni bir imar parselinin tesis edildi görülmektedir.

19 Bilirkişi Raporundan Alıntılar 6
Plana eklenmiş olan mevcut yapıların kontur ve gabariları korunabilir notunun nazım imar planlarında yer almadığı ve ve mevcut yapıların emsal değerlerinin 2,5 ve üstünde olduğu bu nedenle de turizm işlevinin 14 parsel hariç uygulanabilirliğinin söz konusu olmadığı bildirilmektedir.

20 Bilirkişi Raporundan Alıntılar 7
15/1/2007 ve 18/7/2007 günü onaylanan uygulama imar planlarının ve plan notlarının şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı halde tekrar revizyona tabi tutularak 18/12/2007 günü tekrar onaylandığı ve her üç planın kamu yararına açıkça aykırı olduğu bildirilmektedir.

21 DANIŞTAY 6 DAIRE KARARI Sözkonusu alanda sonradan yapılan aynı ölçekteki planların dava açma nedenlerini ortadan kaldırmaması nedeniyle davalı idarenin davanın konusu kalmadı yolundaki iddiasına bilirkişi raporundaki değerlendirmeler karsısında itibar edilmemiştir. Açıklanan nedenlerle uygulama imar planının yürütmesinin durdurulmasına 26/1/2009 günü oy birliği ile karar verilmiştir.

22 Yapılması Planlananlar
Üye sayısını arttırmak İlgili Makamların konuya eğilmelerini sağlamak Kamuoyu oluşturmak Basının desteğini sağlamak Ataköy sakinlerinin haklarının savunulmasında iç hukuk yollarının sonuna kadar kullanılması için destek Ataköy konusunda sorumluluğu olan birimler arasında konuya ilgisizliği, yada çaresizlik görüntüsü altında örtülü desteği olduğu izlenimi verenlerin sorgulanmasını sağlamak. Böylece, rant beklentisi muhtemel çevrelerin sorumluluk sahibi makamları kullanmalarını engellemek

23 ANA HEDEFİMİZ 1-ATAKÖY’ÜN EN KISA ZAMANDA PROJE BAZINDA KORUNMASINI VE TESCİLİNİ SAĞLAMAK 2-ATAKÖY’ÜN TESCİLİNDEN SONRA, ÇAĞDAŞ KENTİN GEREKSİNİMLERİNE YÖNELİK OLARAK SOSYAL, KÜLTÜREL, ÇEVRECİ PROJE DESTEKLERİ İÇİN ULUSLARARASI KAYNAK SAĞLAMAK

24 Teşekkürlerimizle


"ATAKÖY 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları