Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30.10.2010 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak Rehabilitasyon Prof. Dr. Nesrin Demirsoy Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30.10.2010 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak Rehabilitasyon Prof. Dr. Nesrin Demirsoy Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon."— Sunum transkripti:

1 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak Rehabilitasyon Prof. Dr. Nesrin Demirsoy Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

2 Pratisyen Hekimlik Kongresi Konuşma Planı Gerekçe - tarihçe Tanım Genel çerçeve Yararlar İlk basamakta neler yapılmalı

3 Pratisyen Hekimlik Kongresi Gerekçe Ortalama yaşam süresi giderek uzuyor Kronik hastalık yükü artıyor  Kalp-damar hastalıkları  Diabet  Hipertansiyon  Kanser Sağ kalan kalp hastası sayısı artıyor Yaşam kalitesi aynı oranda artmıyor Kalp-damar hastalıkları ölüm nedenleri içinde halen birinci sırada

4 Pratisyen Hekimlik Kongresi 65 yaşında bir kişinin beklenen yaşam süresi yıl !!

5 Pratisyen Hekimlik Kongresi ABD’de sağlık bütçesinin 2/3’ü 65 yaş üstü için harcanıyor !! Bu paranın % 20’si son 6 ay için kullanılıyor !! ‘ölüm sürecini uzatmak için’ ‘aktif ve üretken bir yaşam sürmeleri için değil !! JACC 1993; 22:678-83

6 Pratisyen Hekimlik Kongresi Anjina pektorisi olan hastada fiziksel fonksiyon kaybının nedeni? Ağrı? Hastanın daha az aktif olmayı seçmesi? Pinsky JL et al. The Framingham disability study Am J Public Health 1990;80:

7 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kalp hastasında fiziksel fonksiyon bozukluğunun nedeni? Sol ventrikül disfonksiyonu ? Depresyon? Egzersiz kapasitesindeki düşüklük ? El gücündeki zayıflık ? Aggarwal A, Ades PA. Exercise rehabilitation of older patients with cardiovascular disease. Cardiology Clinics 2001; 19(3):

8 Pratisyen Hekimlik Kongresi Fiziksel inaktivite Dünya çapında önemli bir sağlık problemi Tüm nedenlere bağlı ölüm riskini en çok arttıran faktör ‘düşük kondüsyon’ Blair SN. Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21st century. Br J Sports Med 2009;43:1-2

9 Pratisyen Hekimlik Kongresi Paneuropean risk calculation of the World Heart Federation Risk faktörlerinin eliminasyonu ile kalp krizi riskinde azalma

10 Pratisyen Hekimlik Kongresi Türkiye’de KKH prevalansı arasında kat artmış > 60 yaşta yılda % 5 artış Ülkenin kalp damar sağlığı politikası yetersiz ! Onat ve ark. TEKHARF 2006 taramasında ölüm ve koroner olaylar: Kadınlarda mortalitede azalma, koroner kalp hastalığı genel prevalansında artma. Türk Kardiyol Dern Arş 2007; 35: TEKHARF çalışması - Altan Onat ve ark Yüzyıl Dönümünde Türk Erişkinlerinde Koroner Risk Haritası ve Koroner Kalp Hastalığı.

11 Pratisyen Hekimlik Kongresi F1: pek az F2: az F3: orta F4: çok fiziksel aktivite yetersizliği düzeyinde %2-6 oranında artma TEKHARF çalışması - Altan Onat ve ark Yüzyıl Dönümünde Türk Erişkinlerinde Koroner Risk Haritası ve Koroner Kalp Hastalığı.

12 Pratisyen Hekimlik Kongresi TEKHARF çalışması - Altan Onat ve ark Yüzyıl Dönümünde Türk Erişkinlerinde Koroner Risk Haritası ve Koroner Kalp Hastalığı. Birçok diğer risk faktörünü etkileyerek ve dolaysız olarak koroner kalp hastalığı olaylarına yol açtığı bilinen bedeni hareketsizlik konusunda halkın bilinçlenmesi kadar, konuya hekimlerin de önem vermeleri sağlanmalıdır ! Onat ve ark. Bedeni Hareketsizlik Kadınlarda Artma Eğiliminde: TEKHARF Çalışması Kohortu Verilerinin Analizi Türk Kardiyol Dern Arş 1996; 24:0-0

13 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak Rehabilitasyon Tarihçe 1930‘6 hafta mutlak yatak istirahati’ 1950 ‘sandalye tedavisi’ (Levine) 1960 erken mobilizasyon 1970egzersiz programları-bilimsel çalışmalar 2000toplum temelli uygulamalar

14 Pratisyen Hekimlik Kongresi

15 Pratisyen Hekimlik Kongresi Hedef Fonksiyonel kapasiteyi arttırmak Aktivite ile oluşan semptomları azaltmak Özürlülüğü azaltmak Risk faktörlerini tanımlamak ve modifiye etmek MORBİDİTE VE MORTALİTEYİ AZALTMAK Kardiyak Rehabilitasyon (İkincil Koruma)

16 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak Rehabilitasyon (İkincil Koruma) Geniş kapsamlı, uzun vadeli multidisipliner programlar İçerik Tıbbi değerlendirme Kişiye özel egzersiz reçetesi Kardiyak risk faktör modifikasyonu Eğitim ve danışmanlık Hedefler Kalp hastalığının fizyolojik ve psikolojik etkilerini azaltmak Ani ölüm veya reinfarkt riskini azaltmak Kardiyak semptomları kontrol etmek Aterosklerotik süreci durdurmak veya geri döndürmek Psikososyal ve mesleki durumu iyileştirmek

17 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak Rehabilitasyona Aday hastalar Son bir yıl içinde aşağıdaki tanılardan bir veya daha fazlasını almış olanlar: MI / akut koroner sendrom KABG PKG (perkütan koroner girişim) Stabil anjina Geçirilmiş kapak cerrahisi Kalp veya kalp / akciğer transplantasyonu Kronik kalp yetmezliği Periferik arter hastalığı Koroner kalp hastalığı

18 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak rehabilitasyonun kontrendike olduğu hastalıklar Anstabil iskemi Ciddi kapak darlığı-yetmezliği Konjenital kalp hastalığı Kompanse olmayan kalp yetmezliği Kontrolsüz aritmi Egzersizle tetiklenen diğer sağlık sorunları

19 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak Rehabilitasyon Evreleri

20 Hafta sonrası Yatan hasta (hastane-içi KR) Yoğun bakımdan servise-eve geçiş, evde ön çalışmalar Kardiyak rehabilitasyon merkezinde ayaktan hasta programları İdame fazı, yaşam boyu, toplum veya ev temelli programlar

21 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak Rehabilitasyon-İkincil Önleme Programlarının Temel Unsurları Hastanın değerlendirilmesi Diyet önerileri Kilo kontrolü Kan basıncı kontrolü Lipid kontrolü Diabet kontrolü Sigara bıraktırma Psikososyal değerlendirme-tedavi Fiziksel aktivite danışmanlığı Egzersiz eğitimi

22 Pratisyen Hekimlik Kongresi Fiziksel Aktivite Danışmanlığı

23 Pratisyen Hekimlik Kongresi Fiziksel Aktivite Danışmanlığı Circulation 2007;116: Kardiyak Rehabilitasyon-İkincil Önleme Programlarının Temel Unsurları

24 Pratisyen Hekimlik Kongresi Egzersiz eğitimi Fonksiyonel kapasitede düzelme Semptomlarda düzelme Prognozda düzelme Kardiyak Rehabilitasyon-İkincil Önleme Programlarının Temel Unsurları

25 Pratisyen Hekimlik Kongresi Egzersiz Eğitimi Evresi Kardiyak olaydan 2-4 hafta sonra Genelde 3 ay – haftada 3 gün Egzersiz tolerans testi (Eforlu EKG) Risk belirlenmesi Egzersiz sırasında monitörizasyon gereksiniminin belirlenmesi Kişiye özel egzersiz reçetesi

26 Pratisyen Hekimlik Kongresi Egzersiz Reçetesi Egzersiz türü Sıklık Şiddet Süre Arttırma hızı

27 Pratisyen Hekimlik Kongresi Egzersiz Türü Aerobik egzersizler Büyük kas gruplarının katıldığı sürekli, ritmik ve dinamik egzersizler Kas güçlendirme egzersizleri Büyük kas gruplarında dirence karşı yapılan güçlendirme çalışmaları

28 Pratisyen Hekimlik Kongresi Aerobik egzersiz eğitimi  EKG monitörizasyonu ile  Submaksimal  Isınma - aerobik faz - toparlanma  Koşubandı, ergometrik bisiklet, kol ergometresi

29 Pratisyen Hekimlik Kongresi Submaksimal egzersiz Maksimum kalp hızı: 220-yaş Egzersiz testinde ulaşılan maksimum kalp hızının % 60-85’ine denk gelen hedef kalp hızında.. Konuşma testi: tempolu yürüyüş sırasında konuşabilmeli, ancak şarkı söyleyememeli Aerobik egzersiz eğitimi

30 Pratisyen Hekimlik Kongresi Aerobik egzersiz eğitimi

31 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kas güçlendirme egzersizleri Serbest ağırlık Lastik bant Egzersiz topu Egzersiz istasyonları ‘PİLATES’

32 Pratisyen Hekimlik Kongresi Egzersizin Yararları

33 Pratisyen Hekimlik Kongresi Aerobik Egzersizin Yararları Genel sağlıkla ilişkili Yorgunluğu azaltır İş ve spor aktivite performansını arttırır Vücut kompozisyonunu iyileştirir İyilik hali hissini arttırır

34 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyovasküler Kan basıncını düzeltir Oksijen kullanma kapasitesini arttırır Aritmileri azaltır Ani ölüm riskini azaltır Parasempatik otonomik tonusu arttırır Endotelyal fonksiyonu düzeltir İnflamasyonu azaltır Aerobik Egzersizin yararları

35 Pratisyen Hekimlik Kongresi Metabolik Obeziteyi önler İnsülin direncini azaltır Lipidleri düşürür HDL’yi yükseltir Tromboza eğilimi azaltır Aerobik Egzersizin yararları

36 Pratisyen Hekimlik Kongresi Aerobik Egzersizin yararları Kas Gücü ve dayanıklılığı artar Egzersiz kapasitesi artar Yaralanma riski azalır Bag dokusu ve tendon Gücü artar Eklem stabilitesi artar Esneklik artar

37 Pratisyen Hekimlik Kongresi Eklem Beslenmeyi sağlar EHA korunur Kemik Kemik kütlesi korunur Osteoporoz ve kırıktan korur Denge, koordinasyon, derin duyu ve reaksiyon zamanını iyileştirir Düşme riskini azaltır Aerobik Egzersizin yararları

38 Pratisyen Hekimlik Kongresi Egzersizin yararları Psikolojik Kaygı ve depresyonu azaltır Özgüveni arttırır Duygudurumunu düzeltir Stresi azaltır

39 Pratisyen Hekimlik Kongresi Egzersizin yararları Bilişsel fonksiyon Yaşlanmaya bağlı bilişsel fonksiyonlardaki azalmayı önler / geciktirir 65 yaş ve üzeri bireylerde haftada 3 ya da daha fazla sıklıkta aerobik egzersiz ile Alzheimer insidansında azalma söz konusu Larson EB et al. Exercise is associated with reduced risk for incident dementia among persons 65 years of age and older. Ann Intern Med 2006;144:73-81

40 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kanser Meme kanseri Pankreas kanseri Akciğer kanseri Kolon kanseri Prostat kanseri …..riskini azaltır Laukkanen JA et al. Cardiorespiratory fitness, lifestyle factors and cancer risk and mortality in Finnish men. Eur J Cancer Aug 13 Egzersizin yararları

41 Pratisyen Hekimlik Kongresi Aerobik Egzersizlerin Yararları Genel Egzersiz kapasitesini arttırır Yaşam kalitesini yükseltir

42 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyovasküler hastalığı olan her hastanın KR’dan göreceği bir / birkaç yarar vardır !!

43 Pratisyen Hekimlik Kongresi Aerobik Egzersizin koruyucu etkileri BMJ 1994;309: Hastalık Osteoporoz Tip 2 diabet Hipertansiyon Iskemik kalp hastalığı İnme Özürlülük Anjina pektoris Kalp yetmezliği Astım Kronik bronşit Intermittan / nörojenik klodikasyo İmmobilite etkisi Kabızlık İnkontinans Derin ven trombozu Pulmoner emboli Ödem Bası yarası İzolasyon etkisi Yalnızlık Depresyon

44 KVH Bel ağrısı obesite yaşlılık depresyon DM fibromyalji inme osteoartrit osteoporoz SKY KOAH Kanser Inflamatuvar artrit Denge bozukluğu HIV KBAS Renal hastalık aerobik egzersiz

45 Pratisyen Hekimlik Kongresi Tıbbi Süpervizyon altında Egzersize bağlı kardiyovasküler komplikasyonlar hasta-saat1 kardiyak arrest hasta-saat1 miyokard infarktüsü hasta-saat1 ölüm hasta-saat1 majör komplikasyon (MI / arrest) Circulation 2007;115:

46 Pratisyen Hekimlik Kongresi Yüksek şiddette egzersiz sırasında kardiyak arrest riski istirahate oranla artıyor ! Düzenli egzersiz yapanlarda 5 kat Sedanter bireylerde 56 kat Circulation 2007;116:

47 Pratisyen Hekimlik Kongresi Randomize kontrollu çalışmaların meta-analizi Mortalitede % azalma Nonfatal rekürren MI sıklığında azalma

48 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak Rehabilitasyona katılımı kısıtlayan etmenler Hastaya ait İsteksizlik Aile desteğinin olmayışı Cinsiyet-yaş-ulaşım sorunu Hekime ait Uygun bulmama Kayıtsızlık Sosyal KR hizmetinin olmayışı SGK ödememesi

49 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak Rehabilitasyona katılımı kısıtlayan etmenler Hastaya ait İsteksizlik Aile desteğinin olmayışı Cinsiyet-yaş-ulaşım sorunu Hekime ait Uygun bulmama Kayıtsızlık Sosyal KR hizmetinin olmayışı SGK ödememesi

50 Pratisyen Hekimlik Kongresi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri için mesajlar

51 Pratisyen Hekimlik Kongresi ‘Egzersiz’ sağlıklı yaşlanma için en etkili yöntemdir ‘Egzersiz yapmak’, yıl gençleşmeye eşdeğerdir.

52 Pratisyen Hekimlik Kongresi Sağlıklı yaşlanma için Aerobik egzersizler Kas güçlendirici egzersizler Esneklik egzersizleri Denge egzersizleri Amerikan Kalp Derneği 2007

53 Pratisyen Hekimlik Kongresi Toplum sağlığı için fiziksel aktivite yaş arası her birey için Haftada 5 gün en az 30 dakika orta şiddette (3-6 MET) aerobik egzersiz Veya Haftada 3 gün en az 20 dakika yüksek şiddette (>6 MET) aerobik egzersiz Circulation 2007;116:

54 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kas güçlendirici egzersizler Haftada en az 2 kez Büyük kas gruplarında 8-10 ayrı egzersiz Her hareket kez Amerikan Kalp Derneği 2007

55 Pratisyen Hekimlik Kongresi Egzersiz Reçetesi yazarken: Kardiyak risk kategorileri Kardiyak semptomu olmayan genç bireyler + 1 risk faktörü Orta-yüksek şiddette aerobik egzersiz Egzersiz testine gerek yok >45 yaş erkek >55 yaş kadın >2 kardiyak risk faktörü taşıyan herkes Egzersiz testi gerekli Kardiyopulmoner hastalığı olan herkes Semptomla sınırlı egzersiz testi sonrası egzersiz reçetesi Akut kardiyak, pulmoner, metabolik, enfeksiyöz, travmatik hastalığı olan herkes Egzersiz kontrendike

56 Pratisyen Hekimlik Kongresi ‘Spor sağlıklı çok az kişiyi hasta eder, ancak çok sayıda hastayı sağlığına kavuşturur’ ‘düzenli fiziksel aktivitenin yararları zararlarından çok üstündür’ ‘hızlı yürümek gerçekçi, ucuz ve kolay bir tedavi yöntemidir’ ’Haftada 5 kez tempolu yürüyüş bir çok sağlık sorununun çözümüdür’

57 Pratisyen Hekimlik Kongresi ‘ GARFIELD’

58 Pratisyen Hekimlik Kongresi Çoğu hasta egzersiz önerisine sıcak bakmaz Çoğu hekim egzersiz önerisini ‘yarım ağız’ ile yapar Hasta egzersize uyum sağlamak için sosyal destek görmelidir ‘Egzersiz önermemek’ hekim için mesleki bir ihmaldir ! Enhancing function in older adults with chronic low back pain, Iverson et al, Arch Phys Med Rehabil 84, 2003, Muscle, exercise and arthritis, Hurley, Ann Rheum Dis 2002;61:

59 Pratisyen Hekimlik Kongresi SONUÇ KKH’ da egzersize dayalı rehabilitasyon güvenli ve yüz güldürücüdür. KR, standart tedavi yaklaşımı olarak kabul edilmiş olup tüm dünyada yaygın olarak uygulanmaktadır. KKH olan herkese, özellikle yaşlılara KR olanağı verilmelidir. Ülkemizde KKH prevalansı giderek artmaktadır. Ülkemizde fiziksel aktivite düzeyi çok düşüktür. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde fiziksel aktivite ve kardiyak rehabilitasyon konusu önemsenmelidir.

60 Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak rehabilitasyon yaşama yıllar, yıllara yaşam katar !! Hellerstein, 1950


"30.10.2010 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi Kardiyak Rehabilitasyon Prof. Dr. Nesrin Demirsoy Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları