Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, 41470 Gebze, Kocaeli Tel. 0262 677 27 14, Fax: 0262 641 23 09 namik.unlu@mam.gov.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, 41470 Gebze, Kocaeli Tel. 0262 677 27 14, Fax: 0262 641 23 09 namik.unlu@mam.gov.tr."— Sunum transkripti:

1 Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, Gebze, Kocaeli Tel , Fax:

2 Damoclesin Kılıcı Gelişme Çevre Güvenlik …………..

3 Rezervler

4

5 Consumption / Capita : 2300 kWh

6 Neden Enerji Yönetimi Süreçlerin Optimisazyonu
Birim Maliyetlerin düşürülmesi Kaliteli ve Yeteri kadar Enerji kullanımı Rekabetçi Koşulların korunması Tesis Ömrünün arttırılması Bakım giderlerinin azaltılması Yaklaşan Global Enerji Krizine hazırlık Yaşadığımız Çevrenin korunması

7 Enerji Yönetimi Ürün kalitesinden, güvenlikten ve çev-resel koşullardan fedakarlık etmeksizin, Üretimi azaltmaksızın , Enerjinin daha verimli kullanımı doğrul-tusunda yapılandırılmış ve organize edil-miş disiplinli bir çalışmadır.

8 Enerji Tasarrufu Enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek,
İsrafı minimum düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalardır.

9 Enerji Tasarrufu Proses gereği çeşitli şekillerde ortama atılan enerjilerin geri kazanılması. Dizayn, proses geliştirme ve daha akılcı kullanımlarla sağlanacak tasarruflar. İstenmeyen kaçakların önlenmesiyle sağlanacak tasarruflar. İlk anda alakasız görünen ancak büyük enerji kayıp-larına sebep olan uygulamaların değiştirilmesi Bakımın etkinleştirilmesi, verimin arttırılması, hızlı ve yeterli ikmal vb.

10 Enerji Yönetimi Prosesi

11 Enerji Kısıtlaması Enerji tüketiminin,
mal ve hizmet üretiminin azaltılması yoluyla düşürülmesi Enerji Yönetimi Kursu

12 Enerji Yöneticisi Teknik Özellikleri
Fabrikanın üretim prosesleri ve son ürün kalitesiyle ilgili bilgi Veri toplama, analiz ve raporlama yeteneği Temel enerji tüketim ekipmanları ile ilgili bilgi Ekipman seçimi, sistemi denetleme, bakım vb. İdari Özellikleri Yetkinliği - Etkinliği İletişim kurma Enerji Yönetimi Kursu

13 Enerji Yöneticisine ait Görevler
Üst Yönetimi Bilgilendirme, Yönlendirme ve ikna, Enerji Komitesine Liderlik etmek, Sayaç Verileri Toplama ve Analizler, Aylık Enerji Faturalarının irdelenmesi, Enerji Tasarrufu İmkanlarını belirlenmesi, İşletmenin diğer kısımlarına teknik bilgi aktarma, Yasal karar ve uygulamaları takip edip, organizasyona uyarlama, Proses, Makina ve techizat için performans standartlarının güncel tutulması, Enerji Tasarrufu Projelerinin Denetlenmesi, İletişim ve Halkla İlişkiler, Ulusal ve Uluslararası gelişmeleri takip etme,

14 Enerji Komitesi Farklı çalışma alanlarında tüm enerji ile ilgili faaliyetleri planlar ve uygular. Enerji komitesinin niteliği, yönetim yapısına, enerjinin tip ve miktarına diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Komite Şirket içi veya Dışı Danışmanların Bilgi ve Deneyiminden gereğinde faydalanır.

15 Enerji Komitesi Organisazyonu

16 Veri Tabanı Oluşturulması
Tüketilen Enerjinin proses veya İşletme içindeki dağılımı Şirkette tüketilen enerjinin parasal değeri nedir? Enerji maliyeti üretim maliyetinin % kaçıdır? Enerji tüketimi, üretim maliyetlerini kim izler? Bilgilere nasıl ulaşılır? Şirketin büyüklüğü, ürün çeşitleri, enerji tüketen ekipmanların sayıları kapasiteleri ve tipileri? Enerji tüketimini izlemek için sıkıntılar? Gerekli ekipmanlar? Maliyetleri? Enerji tasarruf miktarı? Mevcut şirket kazancı ile mukayesesi? Benchmarking

17 Veri Toplanması Ortam sıcaklığı, Çalışma sıcaklığı, Ürün tipi, Çalışma saatleri, Makina hızı, Üretim miktarı vb. Önemli değişkenler olup Enerji Tüketimi takip formlarının üzerine aynı anda kaydedilerek değerlendirmeler sırasında dikkate alınmalıdır. Spesifik değişkenler (Fabrikanın bir bölümünün üretim miktarına göre enerji ihtiyacını belirler) Kontrol edilebilir ( İşletme uygulamaları, sistem kontrolu, üretim planlaması, bakım standardı gibi enerji tüketimini enaza indirebilmek için yönetim tarafından planlanan değişkenlerdir). Enerji Yönetimi Kursu

18 Veri Analiz Yöntemleri
Akış Şemaları Spesifik Enerji Tüketimi Gruplandırma Pareto Diyagramı Beyin Fırtınası Enerji Yönetimi Kursu

19 Akış Şeması Buhar Bacagazı Mamül 400 Kg/h Öğütme Kurutma Ambalaj
Hammadde 1 ton/h Elektrik 500 Kwh 200 Kwh Fuel oil 200 lt/h 50 Kwh Enerji Yönetimi Kursu

20 Akış Şeması Tablosu Enerji Yönetimi Kursu

21 Enerji Ağacı Enerji Yönetimi Kursu

22 Spesifik Enerji Tüketimi
(SET): Birim ürün başına kullanılan enerji. SET değerleri, enerji tasarruf çalışmaları ile düşeceği gibi, Ürünün üretim miktarının arttırılması ile de azaltılabilir. ( Üretim dışı sabit enerji tüketimleri). Enerji Yönetimi Kursu

23 Spesifik Enerji Tüketimi
Akış Şemasındaki Ürün için Elektrik Tüketimi = 1870 Kwh/ton ürün Fuel Oil Tüketimi = 0.5 ton/ton ürün Spesifik Enerji Tüketimi = 1.4 TEP/ ton ürün Enerji Yönetimi Kursu

24 Gruplandırma Seçilmiş Ortak değişkenler ve karakteristiklere göre verilerin ayrılması / sınıflandırılmasıdır. Enerji Yönetimi Kursu

25 Pareto Diyagramı Enerji tüketimine katkıda bulunan unsurlar tüketim miktarına göre sıralanır. Her bir unsurun tükettiği enerji türleri kıyaslanabilir tek birime indirgenmelidir Büyükten küçüğe doğru sıralanan unsurların toplam sonuçları yüzdeler ile gösterilir Bu sayede odaklanılacak olan prosesler ortaya çıkarılır Enerji Yönetimi Kursu

26 Pareto Diyagramı Kırılma noktası Hayati azınlık Önemsiz çoğunluk

27 Beyin Fırtınası Belirli bir konu üzerinde, katılım ve yaratıcılığı kolaylaştırıcı bir atmosfer yaratarak pekçok fikrinm ortaya çıkmasını hedefleyen bir takım tekniğidir.

28 Enerji Yönetimi Çevrimi
PLAN : Tespit, Etüd ve Planlama DO : Uygula CHECK : Sonuçları raporla ve irdele ACT : Devamlılığı Sağla

29 Enerji Yönetimi İş Adımları
Tasarruf potansiyelinden haberdar olma Yönetimin desteği Ön enerji etüdleri Detaylı enerji etüdleri İşletme, Bakım ve Raporlama Prosedürlerinin kurulması Sermaye yoğun yatırımlar için ön fizibilite Finansman temini Ekipman seçimi - Satın alma Kurma - Devreye alma İzleme - Raporlama

30 Enerji Yönetimi İşlemleri
Enerji Tasarrufu Üst Yönetimin Katkı ve Desteği Enerji Muhasebesi Ön Enerji Taraması Detaylı Enerji Taraması Eğitim Finansman Uygulama İzleme Değerlendirme

31 Enerji Tüketim Denklemleri
İşletmenin Enerji tüketimini formulüze edilmesi amacı ile prosesin tümünün yada bir bölümünün denklem halinde yazabiliriz ; E = a Değişik üretim miktarları için Enerji tüketimi sabittir ve spesifik değişkenler yoktur. E = a + bP Enerji tüketimi bir tek spesifik değişken olan üretime bağlıdır. a sabiti üretimden bağımsız enerji tüketim miktarıdır. b sabiti spesifik değişkenin herbir birim artışına karşılık gelen enerji tüketim artışıdır E = a + bP1 + cP2 + dP … Enerji tüketimi, üretim miktarı, hava koşulları, çalışma saatleri gibi çeşitli değişkenler veya aynı bölümde üretilen çeşitli tip ürünler gibi P1, P2, P3, .. spesifik değişkenlerine bağlıdır.

32 Hedef Belirleme Metodları
En iyi geçmiş performansa dayalı Enerji tüketiminin üretime karşı grafiğinde belli bir alan içinde dağılan noktalar birleştirilerek standart doğru elde edilir. Bu standart doğrunun altında kalan değerler en iyi verime sahip tüketimleri göstermektedir. Basit yüzde indirimi Hedef, hesaplanan standarta nazaran belirli bir indirim örneğin % 5 indirim yapılarak belirlenebilir. Beklenen performans Örneğin E = a + bP şeklindeki denklemde a'nın değeri düşürülmeye çalışılır. Bu durumda a üretime bağlı olmayan enerji miktarıdır.

33 En İyi Performans Metodu

34 Raporlama Yönetime verilen raporların kolayca anlaşılması gerekir. Bu nedenle genel sonuçlar bölümü ilk kısımda mümkün olduğunca kısa verilmelidir. Rapor aşağıdaki kısımları itiva eder. Genel sonuçlar Mevcut durumda Prosese ait Kütle ve Enerji Denklikleri Hedeflenen durumda Prosese ait Kütle ve Enerji Denklikleri Akış şemaları Tasarruf Tedbirleri ve Projeleri Maliyet Analizleri Geri Ödeme Süreleri Ölçümler Enerji Yönetimi Kursu

35 Enerji Yoğunluğu Enerji Tük.Art.(%) GSMH Art.(%) Enerji Yoğunluğu Birim üretim artışı (GSMH) başına enerji tüketimi artışı Türkiye için 1 dolayında, gelişmiş ülkelerde arasında.

36 Kuruluş Seviyesi Seviye Politika Organizasyon İletişim Veri Yönetimi
Sistem Yatırımlar 5 Açıklanmış ve tam destek altında Organisazyona tam uyum ve belirlenmiş sınırlar Düzenli ve erişilebilinir Her an verilerin ve bilgilerin analizi mümkün donanım ve dökümantasyon Performans ve verimliliğin tam gözlenebilirliği Planlı, ileri görür, çizgileri kesin ve örnek 4 Yönetim tarafından Açıklanmış Bir Üst yönetici insiyatifi Doğrudan temas ve formal çalışma Rutin Ölçüme dayalı lokal bilgiler Kampanyalar Değişik analiz yöntemleri ile belirleme 3 Ast birimler tarafından yazılmış Sınırları belirsiz bir tek enerji yöneticisi Belli bir proje için kurulan bir takım sayesinde ve genelikle direk Gerektiğinde ölçüm ve fatura bilgileri Kısmi eğitimler Geri ödeme kriteleri 2 Yazılı olmayan kaideler Part time sorumlu kişiler Direk ve sınırlı temas Fatura bilgileri iletişimsiz birimlerce izleniyor Resmi olmayan temaslar Düşük giderli önlemler 1 Politika belirsiz Enerji yönetimi yok Temas yok Bilgi sistemi yok Beklenti yok Yatırım gerektirmeyen

37 10 Yıllık Performans 20 Enerji verimliliği projesi
40 tan fazla Enerji Etüdü 100 e Yakın Ön Enerji Etüdü Uluslararası Deneyim ABD ve Japonya’da eğitimler Brezilya ve İspanyada 10 dan fazla etüt Cooperation's Siemens EVD’ler

38 Teşekkürler


"Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, 41470 Gebze, Kocaeli Tel. 0262 677 27 14, Fax: 0262 641 23 09 namik.unlu@mam.gov.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları