Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Merziye Portakal Kasap

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Merziye Portakal Kasap"— Sunum transkripti:

1 Merziye Portakal Kasap
öfke Nedir ? İnsanın öfkelenmesine yol açan duygu ve düşünceler Öfke kontrol edilebilir mi? Öfke anında ne olur? Öfke kontrolü için tavsiyeler Öfke yaşayan hastalarla iletişim Merziye Portakal Kasap Aday Memur Eğitimi 2015

2 Aday Memur Eğitimi 2015

3 NEDİR ? “Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap”(TDK) Aday Memur Eğitimi 2015

4 Öfke; sadece insanlarda var olan bir duygu değil, her canlı organizmanın tehdit karşısında olaylara gösterdiği doğal bir tepkidir… Aday Memur Eğitimi 2015

5 İnsanIn öfkelenmesİne yol açan duygu ve düşünceler
Aday Memur Eğitimi 2015

6 doğrudan NEDENLERİ Çevremizdeki insanlar isteğimiz gibi davranmadıklarında, Birileri istek ve amaçlarımıza engel olduğunda, Kaba davranış ve konuşmalarla karşılaştığımızda, İnsanlar verdikleri sözleri tutmadıklarında, Engellerle karşılaştığımızda, Haksızlığa maruz kaldığımızı düşündüğümüzde, Kayıplar, kaçırılmış fırsatlar, korkular, kavgalar, engellenme, Saygısızlık, hayal kırıklığı, aşağılanma... Aday Memur Eğitimi 2015

7 Uzak veya gİzlİ NEDENLERİ
Beslenme şeklimiz, Yaşam tarzımız, Okuduklarımız, Yaşadığımız şehir, Tutku, arzu ve istekler Şiddet içerikli film, müzik, edebi eserler Hava şartları Hastalık Uykusuzluk, açlık, yorgunluk.. Aday Memur Eğitimi 2015

8 Öfke kendini farklı şekillerde gösterebilir
Öfke kendini farklı şekillerde gösterebilir. -Kızgınlık hissi, -Bağırma, -Fiziksel tepki, -Keder, -Üzüntü -Aşırı eleştiricilik -Sorun çıkarma Aday Memur Eğitimi 2015

9 Öfkeli insan çok yüksek bir yerden atlayabilir,
çok agır seyleri kaldırabilir, siddet uygulayabilir.

10 ANCAK BU GÜÇ SADECE O ANDA OLUR…

11 ÖFKE KONTROL EDİLEBİLİR Mİ?
Aday Memur Eğitimi 2015

12 Öfkelİ mİyİm? Aday Memur Eğitimi 2015

13 1) KENDİNİ TANI Kendini tanıma çabası içine girmeyen bir kişinin öfkesiyle istediği gibi baş etmesi mümkün değildir. yaşadığı öfkeyle baş etmek isteyen insanların; ne tür durumlarda öfkelendiklerini, öfkelenince akıllarından neler geçtiğini, öfkelerine eşlik eden duyguları, öfkelenince ne tür davranışlar gösterdiklerini, ne yaptıklarında öfkelerinin dindiğini araştırmaları gerekmektedir. Aday Memur Eğitimi 2015

14 2) Öfkenİzİn kaynağInI belİrleyİn
Yaşanan öfke ile baş edebilmede en önemli konu yaşanan öfkenin kaynağını belirlemektir. Öfke çoğu zaman tek bir olaydan kaynaklanmaz. Geçmişte yaşanan benzer bir çok olay yaşanan öfkenin şiddetini arttırır. Aday Memur Eğitimi 2015

15 3) Öfkenİzİ nasIl İfade ettİğİnİzİ belİrleyİn
Öfkeyle ilgili yaygın yanlış anlayışlardan birisi de öfkenin her koşulda açığa vurulması gerektiği düşüncesiyle yaklaşımıdır. “ifade et, rahatlarsın” Oysa önemli olan öfkenin ifade edilmesi değil, öfkenin dir. insanın iç dünyasında nasıl işlendiği Nitekim günlük yaşamda öfkesini her hangi bir şekilde ifade etmeyen ve yaşadığı öfkeyle baş eden ve kin tutmayan bir çok insan bulunmaktadır. Esas önemli olan öfkenin insanın iç dünyasında nasıl işlendiğidir. İşlenmeden kalan öfke (açığa vurulsun ya da vurulmasın) patlamaya hazır bir bomba gibi bekler; fırsatı bulduğunda  ya içe ya da dışa, bazen de hem içe hem dışa patlar. İyi işlenmiş öfke (açığa vurulsun ya da vurulmasın) ise etkisini kaybeder. Aday Memur Eğitimi 2015

16 iyi işlenmiş öfke İnsanın iç dünyasında iyi işlenmiş öfke;
Öfkenin yaşanan olayla sınırlı tutabilme Kusurun bütünüyle karşıda olmadığını görebilme Karşısındaki insanı eş duyumla değerlendirebilme Affedebilme gibi özellikler içerir Aday Memur Eğitimi 2015

17 iyi işlenmeyen öfke öfkenin başka olaylarla ya da o kişiyle daha önce yaşanan çatışmalarla ilişkilendirilmesi, kişinin iç dünyasındaki çatışmaların canlanması, kişiselleştirme ve genelleştirme tarzında düşünme  Örneğin “adam yerine konulmadığını”, “önemsenmediğini” ve “küçümsendiğini” düşünmek o kişinin iç dünyasındaki çatışmaların canlandığını düşündürür. Özgüveni ve özsaygısı yeterli olmayan kişiler hem daha kolay bu duyguları yaşayabilmekte hem de bu duygulardan pek kolay kurtulamamaktadır. Öfkenizi kolay kolay atamıyorsanız, bir türlü rahatlayamıyorsanız, bu durum iç dünyanızda işleyemediğiniz (öğütüp  bir kenara atamadığınız) bir öfke yaşadığınızı göstermektedir. Aday Memur Eğitimi 2015

18 4) kendİnİzle İlgİlİ yönlerİ olup olmadIğInI gözden geçİrİn
Olup bitenlerden başkasını sorumlu tutma (hele karşı taraf suçunu kabul etmiyorsa) öfkeyi arttırır. Fakat insanlar arasında yaşanan sorunlarda suçun tümüyle bir tarafta olduğu çok az olay vardır. Olayın bu şekilde yaşanmasında tüm tarafların rolü vardır. Suçlu aramak, haklıyı haksızı belirlemeye çalışmak yerine olayı anlamaya çalışmak karşı tarafın neden böyle davrandığını çözmeye çalışmak öfkeyi azaltan bir yaklaşımdır. Tümüyle haklı olsanız bile haklı olduğunuzu karşı tarafa kabul ettirmeye odaklanmak yerine yaşanan çatışmayı nasıl çözebileceğinize odaklanmak daha yararlı bir yaklaşımdır Aday Memur Eğitimi 2015

19 5) Öfkenİzİ nelerİn dİndİrdİğİnİ ve yatIştIrdIğInI belİrleyİn
Herkesin kendisine özgü rahatlama yolu vardır. Kimi insan ortamdan uzaklaşınca, kimi insan başka şeylerle oyalanınca, kimi insan birileriyle dertleşince, kimi insan ılık bir duş alınca, kimi insan sessiz bir ortamda yalnız kalınca, kimi çıkıp dolaşınca, kimi müzik dinleyince rahatlar. Aday Memur Eğitimi 2015

20 6) Profesyonel yardIm almanIz gerekİp gerekmedİğİnİ değerlendİrİn
Öfke ve öfke patlamaları bazen bir ruhsal hastalık belirtisi de olabilmektedir. Örneğin depresyon yaşayan bir kişi, depresyon hastalığına yakalandıktan sonra her zamankinden daha sinirli, daha kolay parlayan bir tutum gösterebilmektedir. Sinirlilik ve öfke yanında ilgi istek kaybı, üzüntü, karamsarlık, hayattan zevk alamama, uykusuzluk, iştahsızlık ve durgunlaşma gibi belirtiler varsa yaşanan öfkenin depresyonla ilişkili olabileceği düşünülmelidir. Aday Memur Eğitimi 2015

21 7) SİZİ ÖFKELENDİREN KİŞİYİ ANLAMAYA ÇALIŞIN
Bir insanın kendisini öfkelendiren kişinin neden öyle davrandığını anlamaya çalışması ve makul görülebilecek bir nedeni olduğunu düşünmesi yaşadığı öfkenin şiddetini azaltmaktadır. Anlamaya çalışırken düşülen en önemli hata, kimin haklı olduğu arayışına düşmektir. Haklı ya da haksız arayışı içine düşmek ve kendisinin haklı olduğunun teslim edilmesini beklemek öfkeyi şiddetlendiren bir yaklaşımdır. Haklı ya da haksız olmak ile nedenin makul olmasının ayrı şeyler olduğu unutulmadan karşıdakinin davranışının altta yatan nedenleri incelenmeye çalışılmalıdır.  Aday Memur Eğitimi 2015

22 Aday Memur Eğitimi 2015

23 8) Öfkelİ olduğunuz zaman sorunlarI konuşmaktan uzak durun
Öfkeli olduğunuz anda çatışmayı başlatan ya da sizin öfkelenmenize neden olan olayı, ilgili kişilerle konuşmayı erteleyin; sorun sizin kafanızda çözülmediyse konuyu iki tarafın da sakin olduğu bir zaman da konuşmaya çalışın. Eğer mümkünse öfkenizin giderek artacağını düşündüğünüz ortamdan uzaklaşın. Aday Memur Eğitimi 2015

24 9) STRESLE BAŞ ETME BECERİLERİNİZİ GELİŞTİRİN
Yaşanan stres insanlarda gerginlik yaratarak öfkelenme potansiyelini arttırmaktadır; bu nedenle sizin için stres kaynağı olan konuları belirleyin, çözebildiklerinizi çözün. Stresle baş etme becerilerinizi geliştirin. Öfkenin daha şiddetli yanşamasının en önemli nedenlerinden birisi de sürekli gerginlik içinde olmaktır. Aday Memur Eğitimi 2015

25 10) GÜVENDİĞİNİZ BİRİSİYLE DERTLEŞİN
Yaşadıklarınızı, düşünce ve duygularınızı yakın bir arkadaşınızla paylaşın, dertleşin. Aday Memur Eğitimi 2015

26 ÖFKE ANINDA NE OLUR? Duygularımız ve zihnimiz;
Öfke anındaki patlamalar nedeniyle sinir sistemimiz yıpranır. Duygularımız yaralanır. Savunma mekanizmalarımızı ortadan kaldırırız. Hassaslaşırız. Enerji oluşturmak için harcanan çok fazla güç bitkinlik ve çökmüş bir hal meydana getirir. Aday Memur Eğitimi 2015

27 Muhakeme yeteneğimiz, akıl gücümüz kaybolur
Muhakeme yeteneğimiz, akıl gücümüz kaybolur. Ne yaptığımızı ve konuştuğumuzu hatırlamayız. Hafıza ve dikkat kaybolur. Aday Memur Eğitimi 2015

28 ÖFKE KONTROLÜ İÇİN TAVSİYELER
İyi, adil ve güzel fikirleri yansıtan doğru düşüncelere sahip olmak, Zihnimizi düzene sokmak, Dikkati ve farkındalığı geliştirmek, Zaman yönetimini geliştirmek, Kötü tecrübeleri geride bırakmak, Hoşgörü, saygı ve nezaketi geliştirmek, Öfkeye yenik düştüysek, özür dilemeyi başarabilmek. Aday Memur Eğitimi 2015

29 ÖFKE KONTROLÜ İÇİN TAVSİYELER
Öfke ufukta göründüğü anda uzaklaşmak, Öfke yaratan ortamlarda ve kişilerle mümkün olduğu kadar az temas etmek, Sağlıklı beslenme, Öfke ortaya çıkmışsa; Nefes alış verişini düzenlemek, Soğuk su içmek, Sessizleşmek, … ’e kadar saymak, Duş almak, Temiz hava almak, Yürüyüşe çıkmak Aday Memur Eğitimi 2015

30 Tümüyle haklı olsanız bile haklı olduğunuzu karşı tarafa kabul ettirmeye odaklanmak yerine yaşanan çatışmayı nasıl çözebileceğinize odaklanmak daha yararlı bir yaklaşımdır. Aday Memur Eğitimi 2015

31 Ruh sağlığı açısından önemli olan öfkenin insanın doğasında olan bir duygu olduğunu bilerek; yaşanan öfkeyi hissedebilmek, o anki anlamını anlayabilmek ve öfke tarafından yönlendirilmeden, onu yönlendirebilmektir. Aday Memur Eğitimi 2015

32 ÖFKE YAŞAYAN HASTALARLA İLETİŞİM
Aday Memur Eğitimi 2015

33 ÖFKE YAŞAYAN HASTALARLA İLETİŞİM
Öfke yaşayan hastalarla iletişim kurarken kendi duygularını kontrol altına almalı,  Sakin konuşmalı, Hastanın davranışlarını ve beden dilini gözlemlemeli, Hastanın duygularını göstermesine olanak sağlamalı,  Hastanın kızgınlık kaynağı araştırılmalı (Neye öfkelendiğini öğrendiğiniz zaman kızgınlığın sizinle ilgili olmadığını anlayacak ve daha kolay bireysel yaklaşımda bulunacaksınız.), Aday Memur Eğitimi 2015

34 ÖFKE YAŞAYAN HASTALARLA İLETİŞİM
Hastaya bağırılmamalı ve onunla kavga edilmemeli,  Hasta çok öfkeli ise ona yaklaşılmamalı ve dokunulmamalı, (Fiziksel saldırıda bulunmasına neden olabilirsiniz.), Hastanın duyguları yok sayılmamalı, bu durum öfke kaynağını bulunmasını engeller,  Hastaların söyledikleri sabırla dinlenmeli,  Hasta zarar verici davranışlarda bulunuyorsa güvenli bir alana geçilmeli, Aday Memur Eğitimi 2015

35 ÖFKE YAŞAYAN HASTALARLA İLETİŞİM
Hasta için zaman ayrılmalı, bu sürede sabırlı olunmalı, Öfkeli davranışlarından dolayı yargılamamalı, öfkesini arttıracak küçümseyen tavır ve ifadelerden kaçınılmalı, Yapılması gereken tıbbi uygulamalarda, eğer beklemesi gerekiyorsa bunun nedeni açıklanmalı,  Hasta yakınları, hastanın öfkesinin artmasına neden oluyorsa bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmalıdır..  Aday Memur Eğitimi 2015

36 özet olarak; Öfke Kontrolü
öfkenin denetlenmesi öfkenin yok sayılması, bastırılması ya da tam tersi denetimsiz biçimde ifade edilmesi değil; Öfkeyi fark edebilmek ve hissedebilmek, öfkenin kaynağını, öfkeyi arttıran nedenleri görebilmek, öfkeyi uygun zamanda ve uygun biçimde değerlendirerek, ifade edebilmek anlamına gelmektedir. Aday Memur Eğitimi 2015

37 teşekkürler Aday Memur Eğitimi 2015


"Merziye Portakal Kasap" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları