Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KORTİKOSTEROİDLERİN YAN ETKİLERİ. STEROİDLER n Endojen steroidler sürrenallerde adrenokortikotrop hormon(ACTH) uyarısı, zona fasikulatada kolesterolden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KORTİKOSTEROİDLERİN YAN ETKİLERİ. STEROİDLER n Endojen steroidler sürrenallerde adrenokortikotrop hormon(ACTH) uyarısı, zona fasikulatada kolesterolden."— Sunum transkripti:

1 KORTİKOSTEROİDLERİN YAN ETKİLERİ

2 STEROİDLER n Endojen steroidler sürrenallerde adrenokortikotrop hormon(ACTH) uyarısı, zona fasikulatada kolesterolden sentezlenen maddelerdir.

3 n Eksojen steroidler çeşitli tedavilerde sıklıkla kullanılmaktadır. – Endokrin hastalıkların teşhisinde – Adisson hastalığında – Enflamasyonu önlemede – Allerjik durumlarda – Otoimmun hastalıklarda (SLE, PAN, vaskülitler, dermatomyozit vb.) – Cilt ve göz hastalıkları – İmmunsupresif olarak

4 – Antineoplastik olarak – Septik şok, adisson krizi, – KİBAS, – Pulmoner ödem tedavisi, – Hiperkalsemi tedavisi..

5 Steroidlere Örnekler

6 Steroid Metabolizması n Kortizol, plazmada %95 oranında transkortin adı verilen bir  -2 globuline bağlanır. Geri kalan az miktarda kortizol albumine bağlanarak taşınır.Karaciğerde konjugasyonla suda çözünür hale geldikten sonra renal itrah ile atılır. Karaciğer fonksiyon bozukluklarında steroidlerin yarılanma ömürleri artar.

7 Steroid Metabolizması 2 n Sürrenal fonksiyonlar ve ilaç düzeyi tayininde 24 saatlik idrardaki metabolize olmamış kortizol miktarı RIA ile ölçülerek değerlendirilebilir. n Glukokortikoidler metabolize olduktan sonra 17-Hidroksikortikosteroid olarak idrarla atılır, kortizolun %1 i değişmeden idrarla atılır.

8 YAN ETKİLER n İyatrojenik cushing sendromu – Aydede yüzü, buffalo hörgücü, sentropedal yağlanma (ince ekstremite geniş gövde), ciltte incelme, aknelerde artış, saç dökülmesi, seste kalınlaşma, adet düzensizlikleri n Hipertansiyon, ödem – Mineralokortikoid etkinliğin artmasına bağlı, Na su retansiyonu, intra-ekstravasküler volumde artış

9 YAN ETKİLER 2 n Jinekomasti, hirsutizm, akne – Androjen miktarındaki dengesizlik ile n Ciltte atrofi, strialar, yara iyileşmesinde gecikme, telenjiektaziler – Steroidlerin kollajen yapımını bozması ve yıkımını arttırması, fibroblast gelişimini inhibe etmesi kollajen ve bağ dokusu kaybı ile

10 YAN ETKİLER 3 n Osteoporoz – Ca atılımının artması, emilimin azalması, osteoklastik aktivitede artış n Myopati, kaslarda güçsüzlük, atrofi – Protein katabolizmasının arttırılması, kas ve yağ dokusunun glukoz uptake’ini azaltması nedeni ile

11 YAN ETKİLER 4 n Sekonder diabetes mellitus – Glukoneogenez ve glikojenoliz artması şeklinde anti insüliner etki ile n Periferik kandaki nötrofil, eritrosit, ve trombositlerin sayısını ve % hemoglobin miktarını arttırırken başta lenfositler olmak üzere eozinofil, bazofil ve monositlerin sayısını azaltır – Otoimmun, allerjik ve malignitelerdeki tedavi rejimlerinde bu özelliklerinden yararlanılır.

12 YAN ETKİLER 5 n Enfeksiyonlara yatkınlık – Özellikle hücresel immünitenin baskılanması, viral ve fungal enfeksiyonlarn gelişimini arttırır.Tüberküloz alevlenmesi olabilir, bakteriel patojenlerle olan enfeksiyonlarda sepsis gelişme riski artar. n IL-1, IL-2, PAF, IFN , TNF-  gibi sitokinleri bloke ederkT lenfositlerin sitotoksik T lenfositlere, monositlerin makrofaja dönüşmesini önler. Lipokortin sentezini arttırarak PG, tomboksan A 2 ve lokotrien sentezini öneyerek fagositik fonksiyonlarda azalmaya neden olurlar

13 YAN ETKİLER6 n Mental-emosyonel değişiklikler – erken dönemde öfori, geç dönemde depresyon ve psikoz n Büyümeyi yavaşlatır – Uzun süre kullanımında reseptör down regulasyonu, somatomedin inhibisyonu ve GH baskılanması ile (gün aşırı uygulama ile bu etki minimuma indirilebilir)

14 YAN ETKİLER 7 n Konjestif kalp yetmezliği – Na ve su tutulumuna bağlı yüklenme n Potasyum atılımını arttırma etkisine bağlı hipokalemi sonucu; motor güçte azalma, paralitik ileus, aritmiler, kardiyak diastolik asistoli. n Lokal uygulanımda; gözde korneal ülser, glokom, katarakt, viral enfeksiyonlarda alevlenmelere neden olabilir.

15 YAN ETKİLER 8 n Peptik ülser – Mide asit salgısının artması, mukus tabakasının bozulması, yara iyileşmesinde geciktirme ile n Tedavisinde de kullanılmasına karşın bilinmeyen bir mekanizma ile intrakranial basınç artışına neden olabilir.

16 YANETKİLER 9 n Adet düzensizliği n Konvülzyon n Aterosklerozu hızlandırır n Hiperkoagulabilite, tromboza eğilim


"KORTİKOSTEROİDLERİN YAN ETKİLERİ. STEROİDLER n Endojen steroidler sürrenallerde adrenokortikotrop hormon(ACTH) uyarısı, zona fasikulatada kolesterolden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları