Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOÇ BİR-SEN YETKİLİ SENDİKA GÜNAY KAYA GENEL BAŞKAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOÇ BİR-SEN YETKİLİ SENDİKA GÜNAY KAYA GENEL BAŞKAN."— Sunum transkripti:

1 TOÇ BİR-SEN YETKİLİ SENDİKA GÜNAY KAYA GENEL BAŞKAN

2 www.tocbirsen.org.tr 2YETKİLİ SENDİKA TAR-GEL PROJESİ ÇALIŞTAY SUNUMU

3 www.tocbirsen.org.tr 3YETKİLİ SENDİKA Tarımsal Yayım; Kırsal Kalkınmayı sağlayan en önemli bileşenlerden birisidir.

4 www.tocbirsen.org.tr 4YETKİLİ SENDİKA Ürün Desenini Belirleyen Klimatolojik Veriler Olduğu Gibi; Zirai Yayım Modellerini Belirleyende Ülke Şartlarıdır.

5 www.tocbirsen.org.tr 5YETKİLİ SENDİKA Ülkemizde 1980’li Yıllardan Bugüne Uygulanan Tarımsal Yayım Uygulamaları 1 - 1. TYUAP 2 - 2. TYUAP 3 - KÖY-MER 4 - TAR-GEL

6 www.tocbirsen.org.tr 6YETKİLİ SENDİKA 1. TYUAP: 1. TYUAP: Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi (5 EYLÜL 1984 – 1990 + 3 YIL)

7 www.tocbirsen.org.tr 7YETKİLİ SENDİKA 2. TYUAP: 2. TYUAP: Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi (1990 - 1997) - 21 İlde Uygulandı.

8 www.tocbirsen.org.tr 8YETKİLİ SENDİKA KÖY-MER: Köy Merkezli Tarımsal Üretimi Destek Projesi (Bilinen adıyla 1000 Köye 1000 Tarım Gönüllüsü Projesi) (2004 – 31 ARALIK 2006) Ücretler: Yerelde; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl Özel İdareleri Merkezde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, TOBB, Yüksek Komiserler Kurulu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından finanse edilmiştir.

9 www.tocbirsen.org.tr 9YETKİLİ SENDİKA KÖY-MER: Köy Merkezli Tarımsal Üretimi Destek Projesi

10 www.tocbirsen.org.tr 10YETKİLİ SENDİKA KÖY-MER: Köy Merkezli Tarımsal Üretimi Destek Projesi (Bilinen adıyla 1000 Köye 1000 Tarım Gönüllüsü Projesi) (2004 – 31 ARALIK 2006) Projenin2. yılında % 5 3. Yılında % 10 Çiftçi Katkısı alındı. KÖY-MER kapsamında görev yapan Mühendis ve Veteriner Hekimler; İşçi, Memur veya Sözleşmeli Personel olmayıp, Kamunun Kendilerinden Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde Hizmet satın aldığı Serbest Meslek Erbabı idiler.

11 www.tocbirsen.org.tr 11YETKİLİ SENDİKA TAR-GEL: Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (01 OCAK 2007… TAR-GEL TAR-GEL: Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (01 OCAK 2007… TAR-GEL Projesinde; KÖY-MER Projesi Kapsamında çalışmakta olan 1000 Tarım Gönüllüsüne ek olarak KPSS ile 1500 Ziraat Mühendisi, Su ürünleri Mühendisi ve Veteriner Hekim alınarak Projedeki çalışan sayısı 2500’e çıkarılmıştır. Hukuki Altyapısı; 14/07/1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 07/08/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesi (B) bendi kapsamında istihdam edildiler.

12 www.tocbirsen.org.tr 12YETKİLİ SENDİKA TOÇ BİR-SEN’İN TAR-GEL’E BAKIŞI

13 www.tocbirsen.org.tr 13YETKİLİ SENDİKA TOÇ BİR-SEN’İN Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi) TAR-GEL’E (Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi)BAKIŞI 1.SEKTÖREL AÇIDAN BAKIŞIMIZ 2.İSTİHDAM AÇISINDAN BAKIŞIMIZ 3. SÖZLEŞME VE UYGULAMADAKİ AKSAKLIKLAR AÇISINDAN BAKIŞIMIZ

14 www.tocbirsen.org.tr 14YETKİLİ SENDİKA TAR-GEL’e SEKTÖREL AÇIDAN BAKIŞIMIZ

15 www.tocbirsen.org.tr 15YETKİLİ SENDİKA -Tarım Sektörünün, Uluslararası rekabette öne geçen, sürdürülebilir kalkınma içinde sektör mensuplarını mutlu kılan ve makro ekonomik verilerimize katkı sunması açısından kuşkusuz kırsal kalkınma çok önemlidir. -Ancak Tarım Sektörümüzü ayağa kaldıracak temel paradigma Tarım İşletmelerimizin fiziksel büyüklüklerini Dünya ölçeğine çıkartarak, verimi düşük Aile İşletmeciliğinden, rekabete açık Ticari İşletme şekline dönüştürmeliyiz.

16 www.tocbirsen.org.tr 16YETKİLİ SENDİKA -Tarım Sektörümüzün geleceğini küçük ölçekte, verimi düşük aile işletmeciliği ile güçlendiremeyiz. -Tarım Sektörümüzü, verimi yüksek, maliyetleri minimalize edilmiş rekabete açık ticari işletme sayısını arttırarak yarınlara taşımalıyız. -Anayasamızın 3. maddesindeki Sosyal Devlet olma özelliği açısından çok önemli olmakla birlikte Sosyal devlet alanındaki bir eksikliği sektörel gerçeklerimize ters gelecek bir argümanla tamamlamamalıyız. -Bu anlamda TAR-GEL Projesi Sosyal Devleti ön plana taşıması sektörel gerçekliliğimizin daha önündedir.

17 Diğer taraftan köyün ekili-dikili alanları genişleyemeyeceği için dar ve sınırlı bu alanlarda zirai yayım faaliyetleride sınırlıdır ve birkaç yıl içerisinde bitirilen çalışmalardır. Buralarda ısrarla ve uzun vadeli 4/B li tarım çalışanı istihdam etmek sektörel ihtiyaçlarımızla ne derece uyumludur. Diğer taraftan köyün ekili-dikili alanları genişleyemeyeceği için dar ve sınırlı bu alanlarda zirai yayım faaliyetleride sınırlıdır ve birkaç yıl içerisinde bitirilen çalışmalardır. Buralarda ısrarla ve uzun vadeli 4/B li tarım çalışanı istihdam etmek sektörel ihtiyaçlarımızla ne derece uyumludur. www.tocbirsen.org.tr 17YETKİLİ SENDİKA

18 www.tocbirsen.org.tr 18YETKİLİ SENDİKA TAR-GEL’e İSTİHDAM AÇISINDAN BAKIŞIMIZ

19 www.tocbirsen.org.tr 19YETKİLİ SENDİKA - Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Kuruluşlarının Genç ve Dinamik; Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekimlerine her dönemde ihtiyacı vardır. Bakanlığımızın Norm kadro Sayıları da bu durumu teyit etmektedir. -Ayrıca 2500 Genç ve Dinamik meslektaşlarımızın Bakanlığımızın insan kaynakları Potansiyeline dahil edilmesini Sendika olarak olumlu bulmakla birlikte; istihdam şekli ve biçimine eleştirel yaklaşmaktayız.

20 www.tocbirsen.org.tr 20YETKİLİ SENDİKA 4/B’li Tarım Çalışanı Meslektaşlarımız; Sosyal Güvenlik Bakımından; SSK’lı, Mesleki Sorumluluk Bakımından; 657’ye tabi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından; İş Kanununa tabi, Mesleki Yetki Bakımından; Sözleşme Hükümlerine tabi, olarak çalışmaktadırlar. Bu değişik ve iş güvencesi bakımından geleceğe güvenle bakamayan meslektaşlarımızda birçok bakımdan belirsizliği de beraberinde getirmektedir. Bu durum motivasyonu olumsuz etkilemekte ve iş verimini olumsuz etkilemektedir.

21 www.tocbirsen.org.tr 21YETKİLİ SENDİKA TAR-GEL’e SÖZLEŞME VE UYGULAMADAKİ AKSAKLIKLAR BAKIMINDAN BAKIŞIMIZ

22 1- İnsan kaynağı planlamasındaki aksaklıklar; Bakanlığımızın Taşra Teşkilatlarının, ilçelerden köylere uzanması, idari anlamda günümüz koşullarında çok pozitif olmayıp insan kaynağının verimli kullanılamamasını da beraberinde getirmektedir. Teknisyen dahi bulunamayan İlçelerin köylerinde 4/B’li çalışan istihdam edilmesi, hem insan gücü israfı hem de fonksiyonel anlamda İlçe Müdürlüklerinde birçok hizmeti görebilecek insan kaynağını sadece yayım hizmetinde istihdam ederek verilebilecek Kamu hizmetini de önlemektedir. 1- İnsan kaynağı planlamasındaki aksaklıklar; Bakanlığımızın Taşra Teşkilatlarının, ilçelerden köylere uzanması, idari anlamda günümüz koşullarında çok pozitif olmayıp insan kaynağının verimli kullanılamamasını da beraberinde getirmektedir. Teknisyen dahi bulunamayan İlçelerin köylerinde 4/B’li çalışan istihdam edilmesi, hem insan gücü israfı hem de fonksiyonel anlamda İlçe Müdürlüklerinde birçok hizmeti görebilecek insan kaynağını sadece yayım hizmetinde istihdam ederek verilebilecek Kamu hizmetini de önlemektedir. www.tocbirsen.org.tr 22YETKİLİ SENDİKA

23 2- Gerekçeye uymayan personel İstihdamı; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Devletin uzmanlık gerektiren istisnai kamu hizmetleri için istihdam ettiği personel mantalitesi TAR-GEL projesi uygulamaları ile çelişmektedir. Zira istihdam güçlüğü çekilen yada personel temininde zorlanılan alanlarda yüksek ücretler verilerek istihdam cazip hale getirilmektedir. Halbuki TAR-GEL kapsamında istihdam edilen 4/B li çalışanlar, 4/A’lı meslektaşlarından daha az ücret almaktadır. www.tocbirsen.org.tr 23YETKİLİ SENDİKA

24 4/A4/A4/B4/B Aylık(TL) Yıllık Gelir (TL)Aylık(TL) (TL) Maaş Tutarı1.980,0023.760,001.734,0018.828,00 Seyyar Görev112,501.350,000,000,00 Arazi Tazminatı102,001.224,000,000,00 Giyecek Yardımı Ortalama150,000,000,00 Aile yardımı (Eş+Çocuk)120,001.440,00,000,00 TOPLAM2.314,5027.924,001.734,0020.808,00 www.tocbirsen.org.tr 24YETKİLİ SENDİKA

25 3- Görev Yerlerinin Fiziksel Altyapı Eksiklikleri; Bina, Taşıt, Araç, Gereç, Haberleşme, Güvenlik 4- Köyde İkamet Zorunluluğu Aile Bütünlüğü ve Sosyal Gelişmeyi Olumsuz Etkileyecek Uygulamalar 5- Mesleki Fonksiyonların İcra Edilememesi; Klinik ve imza yetkisi www.tocbirsen.org.tr 25YETKİLİ SENDİKA

26 6- Kariyer Yapamama; Çalışma İsteği ve iş heyecanını azaltması. 7- Performans Uygulaması 8- Mesleki Saygınlıktan Uzak İkinci Sınıf Muamele www.tocbirsen.org.tr 26YETKİLİ SENDİKA

27 TOÇ BİR-SEN’in ÖNERİLERi 1- Bakanlığımızın TAR-GEL çalışanları için bir projeksiyon (yol haritası) sunması. -Atama, -Merkezde istihdam, -Rotasyon(eskilere yer değiştirme tercihi verilmesi), -4/A kadrosuna geçiş, www.tocbirsen.org.tr 27YETKİLİ SENDİKA

28 TOÇ BİR-SEN’in ÖNERİLERi 2- TAR-GEL projesiyle sizler istihdam edildiniz, yoksa sokaktaydınız, çalışırsanız çalışın şartlar budur, çalışmazsanız çalışan çok gibi bir yaklaşım insan onuru ve mesleki saygınlığı azaltmaktadır. Bu konuda Bakanlığımız üst düzey yöneticilerinin mensuplarına sahip çıkması kurumsal imajı artırdığı gibi Kurumsal aidiyeti de yükseltecektir. Mülkiyeliler gibi. www.tocbirsen.org.tr 28YETKİLİ SENDİKA

29 TOÇ BİR-SEN’in ÖNERİLERi 3- 4/B istihdamı özel ihtisas gerektiren Kamu hizmetleri için yapıldığı için mesleki sınırlandırmaya gidilmemelidir. 4- Bakanlığımızın hizmet gerekleri için Mili Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının taşra teşkilatlarında olduğu gibi 4/B statüsünde personel istihdam etme zorunluluğu yoktur. Diğer taraftan sigorta primlerinin yüksekliği nedeniyle 4/A lı meslektaşlarına göre Kamuya maliyetleri daha fazladır. www.tocbirsen.org.tr 29YETKİLİ SENDİKA

30 TOÇ BİR-SEN’in ÖNERİLERi 5-Bakanlığımız Merkez ve Taşra kuruluşlarında onbinlerce çalışan varken Tarımsal Yayım hizmetlerinin tamamı sadece TAR-GEL projesi çalışanlarına havale edilmemelidir. TAR-GEL projesini güçlendirmek için kurumlarımızın geçmiş hizmetlerini gölgeleyecek Türk köylüsü ilk kez teknik elemanla buluşuyor gibi söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Zira bu durum 4/B lilerle diğer çalışanlar arasında mesafe oluşturmaktadır. www.tocbirsen.org.tr 30YETKİLİ SENDİKA

31 TOÇ BİR-SEN’in ÖNERİLERi 6- Tüm Bu öneriler çerçevesinde TAR-GEL projesinin KÖY-MER gibi teferruatlı bir şekilde değerlendirilerek teknik ve istihdam boyutuyla veya başka bir proje adıyla güçlendirlmesini önemsemekteyiz. www.tocbirsen.org.tr 31YETKİLİ SENDİKA

32 www.tocbirsen.org.tr 32YETKİLİ SENDİKA TOÇ BİR-SEN (TARIM ORMAN VE ÇEVRE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI) TEŞEKKÜRLER…


"TOÇ BİR-SEN YETKİLİ SENDİKA GÜNAY KAYA GENEL BAŞKAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları