Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 5018 SAYILI KAMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 5018 SAYILI KAMU."— Sunum transkripti:

1

2 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 24 Aralık 2003 ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE Sayı : 25326

3 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 2 YETKİ VE SORUMLULUKLAR

4 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 3 Hesap Verme Sorumluluğu (Genel)(1) Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların; görevli ve yetkili olanlar, kaynakların; ETKİLİ ETKİLİ EKONOMİK EKONOMİK VERİMLİ ve VERİMLİ ve HUKUKA UYGUN OLARAK HUKUKA UYGUN OLARAK

5 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 4 Hesap Verme Sorumluluğu (Genel)(2) Elde edilmesinden Elde edilmesinden Kullanılmasından Kullanılmasından Muhasebeleştirilmesinden Muhasebeleştirilmesinden Raporlanmasından Raporlanmasından Kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından Kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından SORUMLUDUR ve HESAP VERMEK ZORUNDADIR.

6 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 5 YETKİ-SORUMLULUK SİYASİ VE YÖNETSEL YETKİ VE SORUMLULUKLAR AYRILMIŞTIR. SİYASİ VE YÖNETSEL YETKİ VE SORUMLULUKLAR AYRILMIŞTIR.  BAKAN  ÜST YÖNETİCİ  HARCAMA YETKİLİSİ  MALİ HİZMETLER BİRİMİ  GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ  MUHASEBE YETKİLİLERİ  İÇ DENETÇİLER

7 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 6 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-1 BAKAN: BAKAN:  HÜKÜMET POLİTİKALARININ UYGULANMASINDAN  BÜTÇELERİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAN  DİĞER BAKANLIKLARLA KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİNDEN  KAYNAKLARIN KULLANIMINDAN  KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİNDEN SORUMLUDUR.

8 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 7 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-2 ÜST YÖNETİCİ: KAMU İDARESİ BÜTÇESİNİN SORUMLUSU ÜST YÖNETİCİDİR. ÜST YÖNETİCİLER; ÜST YÖNETİCİ: KAMU İDARESİ BÜTÇESİNİN SORUMLUSU ÜST YÖNETİCİDİR. ÜST YÖNETİCİLER;  İDARELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ VE BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAN  KAYNAKLARIN ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLMESİ VE KULLANIMINI SAĞLAMAKTAN  MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN GÖZETİLMESİ VE İZLENMESİNDEN  BU KANUNDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUĞUN YERİNE GETİRİLMESİNDEN BAKANA KARŞI, MAHALLİ İDARELERDE İSE MECLİSLERİNE KARŞI SORUMLUDURLAR.

9 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 8 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-3 HARCAMA YETKİLİSİ: BÜTÇEYLE ÖDENEK TAHSİS EDİLEN HER BİR HARCAMA BİRİMİNİN ÜST YÖNETİCİSİ HARCAMA YETKİLİSİDİR. HARCAMA YETKİLİSİ HARCAMA TALİMATI VERİR VE ÖDEME EMRİNİ İMZALAR. HARCAMA YETKİLİSİ: BÜTÇEYLE ÖDENEK TAHSİS EDİLEN HER BİR HARCAMA BİRİMİNİN ÜST YÖNETİCİSİ HARCAMA YETKİLİSİDİR. HARCAMA YETKİLİSİ HARCAMA TALİMATI VERİR VE ÖDEME EMRİNİ İMZALAR. HARCAMA YETKİLİLERİ; -HARCAMA TALİMATLARININ BÜTÇE İLKE VE ESASLARINA UYGUN OLMASINDAN -HARCAMA TALİMATLARININ KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER İLE DİĞER MEVZUATA UYGUN OLMASINDAN -ÖDENEKLERİN ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINDAN SORUMLUDURLAR.

10 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 9 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-4 MALİ HİZMETLER BİRİMİ; MALİ HİZMETLER BİRİMİ;  KAMU İDARESİNİN BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK  İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ YAPMAK  BÜTÇE İŞLEMLERİNİ YAPMAK VE BÜTÇE KAYITLARINI TUTMAK  İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASINI SAĞLAMAK  ÖN MALİ KONTROL YAPMAK  FAALİYET RAPORU HAZIRLAMAK  BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARINA İLİŞKİN VERİLERİ DERLEMEK VE RAPORLAMAK  MALİ İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAMAK  HARCAMA YAPILMASI VE GELİR TOPLANMASINA İLİŞKİN MALİ İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK  KESİN HESABI HAZIRLAMAK

11 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 10 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-5 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ: GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ: HARCAMA TALİMATI ÜZERİNE;  İŞİN YAPTIRILMASI  MAL VEYA HİZMETİN ALINMASI  TESLİM ALMAYA İLİŞKİN İŞLEMLERİN YAPILMASI  BELGELENDİRİLMESİ  ÖDEME İÇİN GEREKLİ BELGELERİN HAZIRLANMASI GÖREVLERİNİ YÜRÜTÜRLER

12 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 11 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-6 MUHASEBE YETKİLİSİ: MUHASEBE YETKİLİSİ:  ÖDEME BELGELERİNDE YETKİLİLERİN İMZASI  İLGİLİ MEVZUATINDA SAYILAN BELGELERİN TAMAM OLMASI  MADDİ HATA BULUNUP BULUNMADIĞI  HAK SAHİBİNİN KİMLİĞİ YÖNLERİNDEN KONTROL YAPAR, ÖDEMEYİ GERÇEKLEŞTİRİR VE MUHASEBE KAYITLARINI TUTAR

13 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 12 ÖDEME EMRİ BELGESİ 1 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ Ö.E.B Harcama yet Muh.yet Ödeme,mah,dekont evet hayır evet hayır Mali Hiz.Birimi+Muhasebe (Ön Mali Kontrol)

14 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 13

15 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 14 ÜST YÖNETİCİ Mali Hizmetler Birimi İç Denetim Birimi Harcama Birimi Ön Mali Kontrol Harcama sonrası Denetim İç Kontrol Harcama Birimi Harcama Birimi Mali Yönetim ve İç Kontrol Yapısı Muhasebe Birimi

16 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 15 Harcama Süreci MERKEZ Harcama Yetkilisi Mali Hizmetler Birimi Gerçekleştirme Görevlileri HarcamaTalimatı Ödeme Emri (Sadece GenelBütçeli İdarelerde) Ödenek Gönderme Belgesi Stratejik plan Performans programı Bütçe Kesin hesap Muhasebe Ön mali kontrol Faaliyet raporu Mali istatistikler Diğer Raporlar Görevler Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi TAŞRA Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlileri HarcamaTalimatı Ödeme Emri Muhasebe Yetkilisi

17 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 16 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK METİN)

18 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 17 Amaç Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumlarında malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemektir. MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumlarında malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemektir.

19 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 18 Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler MADDE 5- (1) Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. İlk iki nüshası, bu Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshası ile eki kanıtlayıcı belgeler Sayıştay’a gönderilir, ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır. MADDE 5- (1) Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. İlk iki nüshası, bu Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshası ile eki kanıtlayıcı belgeler Sayıştay’a gönderilir, ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır. (2) Kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. (2) Kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.

20 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 19 Kesin veya ön ödeme şeklinde yapılacak kamu harcamalarında ödeme belgesi olarak bağlanacak kanıtlayıcı belgeler. a) Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak bağlanır. a) Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak bağlanır. b) Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; b) Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; 1) Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, 1) Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, 2) Gereken hallerde kredi izin yazısı; 2) Gereken hallerde kredi izin yazısı; c) Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda; c) Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda; 1) Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, 1) Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, 2) Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği, 2) Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği, 3) Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki Muhasebe İşlem Fişine, 3) Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki Muhasebe İşlem Fişine, kanıtlayıcı belge olarak bağlanır. kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

21 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 20 (3) Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının bağlanması esastır. Ancak, kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri bağlanmak suretiyle ödeme yapılabilir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir.

22 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 21 (4) Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz. (4) Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz. (5) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. (5) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

23 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 22 Ödemenin kimlere yapılacağı MADDE 8- (1)Ödeme; gerçek kişilerde alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine; alacaklının ölümü halinde varislere; tüzel kişilerde ise kanuni temsilcilerine veya bunların tayin ettikleri vekillere; kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma yapılır.

24 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 23 Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir: a) Vekillere yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğuna ilişkin noterce düzenlenmiş vekaletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği. a) Vekillere yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğuna ilişkin noterce düzenlenmiş vekaletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği. b) Velilere yapılacak ödemelerde, veli ve çocukların nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri; mahkemece tayin edilmiş velilere yapılacak ödemelerde mahkeme ilamı. b) Velilere yapılacak ödemelerde, veli ve çocukların nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri; mahkemece tayin edilmiş velilere yapılacak ödemelerde mahkeme ilamı. c) Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı. c) Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı. ç) Varislere yapılacak ödemelerde, veraset ilamı. ç) Varislere yapılacak ödemelerde, veraset ilamı. d) Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge; bunların tayin ettikleri vekillere yapılacak ödemelerde ise, sadece noterce düzenlenmiş vekaletname. d) Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge; bunların tayin ettikleri vekillere yapılacak ödemelerde ise, sadece noterce düzenlenmiş vekaletname. e) Kayyımlara yapılacak ödemelerde, kayyım tayinine ilişkin mahkeme ilamı. e) Kayyımlara yapılacak ödemelerde, kayyım tayinine ilişkin mahkeme ilamı. f) Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere alındı karşılığı yapılacak ödemelerde, dairesince verilmiş, ilgilinin tatbiki imzasını içeren yetki belgesi. f) Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere alındı karşılığı yapılacak ödemelerde, dairesince verilmiş, ilgilinin tatbiki imzasını içeren yetki belgesi. g) Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere yapılacak ödemelerde, noterce onaylanmış alacak temliknamesi. g) Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere yapılacak ödemelerde, noterce onaylanmış alacak temliknamesi. ………… …………

25 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 24 ÖRNEK a) Eczanelere yapılacak ödemelerde; a) Eczanelere yapılacak ödemelerde; 1) Hastanın sevkine ilişkin belge, 1) Hastanın sevkine ilişkin belge, 2) İlaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete, 2) İlaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete, 3) Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste, (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.) 3) Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste, (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.) 4) Fatura, 4) Fatura, ödeme belgesine bağlanır. ödeme belgesine bağlanır. Eczane ile her malî yılda yapılan anlaşmanın bir örneği ilk ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir ve muhasebe birimince açılacak dosyada saklanır. Eczane ile her malî yılda yapılan anlaşmanın bir örneği ilk ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir ve muhasebe birimince açılacak dosyada saklanır. b) Personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde; b) Personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde; 1) Hastanın sevkine ilişkin belge, 1) Hastanın sevkine ilişkin belge, 2) İlaç veya tıbbi malzemeye ilişkin reçete (İlaç bedellerinin ödenmesinde fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramının reçeteye yapıştırılması zorunludur.), 2) İlaç veya tıbbi malzemeye ilişkin reçete (İlaç bedellerinin ödenmesinde fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramının reçeteye yapıştırılması zorunludur.), 3) Fatura, 3) Fatura, ödeme belgesine bağlanır. ödeme belgesine bağlanır.

26 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 25 Yurtdışından getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturanın temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas alınır, bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme yapılır. Yurtdışından getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturanın temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas alınır, bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme yapılır. Türk Eczacılar Birliğince katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin personele ödenmesinde, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak Türk Eczacılar Birliğince düzenlenen Kişisel Tedavi Amacıyla Yurt Dışından İthal Edilen İlaçlara İlişkin Liste (Örnek :15) ile alındının tasdikli bir örneği de ödeme belgesine bağlanır. Türk Eczacılar Birliğince katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin personele ödenmesinde, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak Türk Eczacılar Birliğince düzenlenen Kişisel Tedavi Amacıyla Yurt Dışından İthal Edilen İlaçlara İlişkin Liste (Örnek :15) ile alındının tasdikli bir örneği de ödeme belgesine bağlanır.

27 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 26 c) Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde; c) Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde; 1) Hastanın sevkine ilişkin belge, 1) Hastanın sevkine ilişkin belge, 2) Fatura (Birden fazla kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi halinde, yapılan tetkik ve tedavinin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir listesi de aranır.), 2) Fatura (Birden fazla kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi halinde, yapılan tetkik ve tedavinin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir listesi de aranır.), Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz), Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz), ödeme belgesine bağlanır. Yurtdışında yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunların tercümelerinin misyon şefliğinin veya ihtisas biriminin onayını taşıması gerekir. Yurtdışında yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunların tercümelerinin misyon şefliğinin veya ihtisas biriminin onayını taşıması gerekir. Mevzuatı gereğince hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde raporun da ödeme belgesine bağlanması gerekir. Mevzuatı gereğince hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde raporun da ödeme belgesine bağlanması gerekir.

28 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 27 KAMU ZARARI OLUŞTURMAMAKLA BİRLİKTE BÜTÇELERE, AYRINTILI HARCAMA PROGRAMLARINA, SERBEST BIRAKMA ORANLARINA AYKIRI OLARAK VEYA ÖDENEK GÖNDERME BELGELERİNDEKİ ÖDENEK MİKTARINI AŞAN HARCAMA TALİMATI VEREN HARCAMA YETKİLİLERİNE, HER TÜRLÜ AYLIK, ÖDENEK, ZAM VE TAZMİNAT DAHİL YAPILAN BİR AYLIK NET ÖDEMELER TOPLAMININ İKİ KATI TUTARINA KADAR PARA CEZASI VERİLİR. ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA

29 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 28 KAMU ZARARI Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

30 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 29 A) İŞ, MAL VEYA HİZMET KARŞILIĞI OLARAK BELİRLENEN TUTARDAN FAZLA ÖDEME YAPILMASI, B) MAL ALINMADAN, İŞ VEYA HİZMET YAPTIRILMADAN ÖDEME YAPILMASI, C) TRANSFER NİTELİĞİNDEKİ GİDERLERDE, FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMEDE BULUNULMASI, D) İŞ, MAL VEYA HİZMETİN RAYİÇ BEDELİNDEN DAHA YÜKSEK FİYATLA ALINMASI VEYA YAPTIRILMASI, KAMU ZARARININ BELİRLENME KRİTERLERİ

31 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 30 E) İDARE GELİRLERİNİN TARH, TAHAKKUK VEYA TAHSİL İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPILMAMASI, F) KAMU KAYNAKLARI İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YÖNETİLMESİNDE, DEĞERLENDİRİLMESİNDE, KORUNMASINDA VEYA KULLANILMASINDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMASI VEYA ÖZENİN GÖSTERİLMEMESİ SURETİYLE ÖZ KAYNAĞIN AZALMASINA SEBEBİYET VERİLMESİ, F) KAMU KAYNAKLARI İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YÖNETİLMESİNDE, DEĞERLENDİRİLMESİNDE, KORUNMASINDA VEYA KULLANILMASINDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMASI VEYA ÖZENİN GÖSTERİLMEMESİ SURETİYLE ÖZ KAYNAĞIN AZALMASINA SEBEBİYET VERİLMESİ, G) MEVZUATINDA ÖNGÖRÜLMEDİĞİ HALDE ÖDEME YAPILMASI, KAMU ZARARININ BELİRLENME KRİTERLERİ

32 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 31 KONTROL, DENETİM, İNCELEME, KESİN HÜKME BAĞLAMA VEYA YARGILAMA SONUCUNDA TESPİT EDİLEN KAMU ZARARI, ZARARIN OLUŞTUĞU TARİHTEN İTİBAREN HESAPLANACAK KANUNİ FAİZİYLE BİRLİKTE İLGİLİLERDEN TAHSİL EDİLİR.

33 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 32 ALINMAMIŞ PARA, MAL VE DEĞERLERİ ALINMIŞ; SAĞLANMAMIŞ HİZMETLERİ SAĞLANMIŞ; YAPILMAMIŞ İNŞAAT, ONARIM VE ÜRETİMİ YAPILMIŞ VEYA BİTMİŞ GİBİ GÖSTEREN GERÇEK DIŞI BELGE DÜZENLEMEK SURETİYLE KAMU KAYNAĞINDA BİR ARTIŞA ENGEL VEYA BİR EKSİLMEYE NEDEN OLANLAR İLE BU GİBİ KANITLAYICI BELGELERİ BİLEREK DÜZENLEMİŞ, İMZALAMIŞ VEYA ONAYLAMIŞ BULUNANLAR HAKKINDA TÜRK CEZA KANUNU VEYA DİĞER KANUNLARIN BU FİİLLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ UYGULANIR. AYRICA, BU FİİLLERİ İŞLEYENLERE HER TÜRLÜ AYLIK, ÖDENEK, ZAM, TAZMİNAT DAHİL YAPILAN BİR AYLIK NET ÖDEMELERİN İKİ KATI TUTARINA KADAR PARA CEZASI VERİLİR.

34 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 33 Para cezasını vermeye yetkili merciler Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur.(Madde 73)

35 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 34 ZAMAN AŞIMI KAMU ZARARININ MEYDANA GELDİĞİ VE BU KANUNDA BELİRTİLEN PARA CEZALARININ VERİLMESİNİ GEREKTİREN FİİLİN İŞLENDİĞİ YILI İZLEYEN MALÎ YILIN BAŞINDAN BAŞLAMAK ÜZERE ONUNCU YILIN SONUNA KADAR TESPİT VE TAHSİL EDİLEMEYEN KAMU ZARARLARI İLE PARA CEZALARI ZAMANAŞIMINA UĞRAR.

36 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 35 İLGİLİ MEVZUAT LİNKLERİ www.muhasebat.gov.tr www.bumko.gov.tr

37 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 36 muhasebe@ssk.gov.tr muhasebe@ssk.gov.tr muhasebe@ssk.gov.tr mtuncel@ssk.gov.tr mtuncel@ssk.gov.tr mtuncel@ssk.gov.tr


"© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 5018 SAYILI KAMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları